KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Hüseyin Güçlü ÇİÇEK
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm Maliye Bölümü
Ana Bilim Dalı Bütçe Ve Mali Planlama Anabilim Dalı
Telefon 2462110543
E-Posta E-Posta Adresini Göster
Kişisel Web Sayfası https://www.researchgate.net/profile/Hueseyin_Cicek
ORCID ID 0000-0003-2883-9468
Akademik Hesaplar
Web Of Science ResearcherID
Google Scholar Hindex: 11
Alıntı Sayısı: 522
Web Of Science Hindex: 1
Alıntı Sayısı: 1
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME 18.07.2000
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MALİYE (YL) (TEZLİ) 16.08.2005
Doktora DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MALİYE (DR) 04.02.2010
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
Bütçe Politikası,Kamu Borçlanması,Vergi Teorisi ve Politikası,Kamu Mali Yönetimi,Türk Bütçe Sistemi
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ÇİÇEK SERDAR, ÇİÇEK HÜSEYİN GÜÇLÜ, 18.Yüzyılda İngiltere'de Vergileme Kaynaklarının Tarihsel Gelişimi. Maliye Araştırmaları Dergisi (Research Journal of Public Finance), 7(1), , 37-51. (2021), (Diğer)
 • 2 ÇİÇEK HÜSEYİN GÜÇLÜ, DİKMEN SÜLEYMAN, External Audit and Fiscal Transparency: An Empirical Analysis. Public Administration Issues , 7-26. Doi: 10.17323/1999-5431, (2021), (Alan Endeksleri)
 • 3 DİKMEN SÜLEYMAN, ÇİÇEK HÜSEYİN GÜÇLÜ, Avrupa Birliğinde çevre vergisi gelirlerinin karşılaştırmalı analizi. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 57-88. (2020), (TR DİZİN)
 • 4 DİKMEN SÜLEYMAN, ÇİÇEK HÜSEYİN GÜÇLÜ, Avrupa Sayıştayı ile üye devlet yüksek denetim kurumları arasındaki ilişki. Sayıştay Dergisi, 32(117), , 57-85. (2020), (TR DİZİN)
 • 5 ÇİÇEK HÜSEYİN GÜÇLÜ, DİKMEN SÜLEYMAN, Klasik Dönem Osmanlı Devlet Bütçelerinin Karakteristik Özellikleri: Tarhuncu Ahmed Paşa Bütçesi. Sosyoekonomi, 28(46), , 211-241. Doi: 10.17233/sosyoekonomi.2020.04.11, (2020), (ESCI: Emerging Sources Citation Index)
 • 6 DİKMEN SÜLEYMAN, ÇİÇEK HÜSEYİN GÜÇLÜ, Yasama Organının Bütçe Gözetim İşlevi ve Mali Saydamlık Arasındaki İlişkinin Ekonometrik Bir Analizi. SİYASAL: Journal of Political Sciences, 28(2), , 181-205. Doi: 10.26650/siyasal.2019.28.2.0003, (2019), (Alan Endeksleri)
 • 7 ÇİÇEK HÜSEYİN GÜÇLÜ, ÇİÇEK ŞEFİKA EDA, Maliye Bakanlarının Parlamentoda Gerçekleştirdiği Büte Sunuş Konuşmalarının Tahlili: Türkiye Örneği. Maliye Araştırmaları Dergisi (Research Journal of Public Finance), 5(1), , 1-19. (2019), (Diğer)
 • 8 ÇİÇEK SERDAR, ÇİÇEK HÜSEYİN GÜÇLÜ, ŞAHİN İPEK ELİF AYŞE, Vergiye Uyum Sürecinde Davranışsal Yaklaşım: Mükellef Davranışları ve Tipolojileri. Sosyoekonomi, 27(39), , 223-244. (2019), (Alan Endeksleri)
 • 9 ÇİÇEK HÜSEYİN GÜÇLÜ, ÇİÇEK ŞEFİKA EDA, Maliye Bakanlarının Parlamentoda Gerçekleştirdiği Büte Sunuş Konuşmalarının Tahlili: Türkiye Örneği. Maliye Araştırmaları Dergisi (Research Journal of Public Finance), 5(1), , 1-19. (2019), (Diğer)
 • 10 DAĞLIOĞLU İCLAL, ÇİÇEK HÜSEYİN GÜÇLÜ, Uluslararası Vergileme İlkeleri ve Uluslararası Vergilemenin Amaçları Üzerine Bir Değerlendirme. Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(1), , 41-69. (2014), (Alan Endeksleri)
 • 11 ŞATAF CEYDA, ÇİÇEK HÜSEYİN GÜÇLÜ, DİKMEN SÜLEYMAN, Kamu Hizmetlerinin Sunulmasında E Devlet Uygulamalarının Toplumsal Algı Düzeyi Üzerine Ampirik Bir Çalışma. Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, 9(2), , 1-14. (2014), (Alan Endeksleri)
 • 12 ŞAHİN İPEK ELİF AYŞE, SAKAL MUSTAFA, ÇİÇEK HÜSEYİN GÜÇLÜ, Performans Esaslı Bütçeleme Sistemi ve Diğer Bütçe Sistemlerinden Farklılıkları Üzerine Bir Değerlendirme. Sosyoekonomi, 22(22), , 81-104. (2014), (Alan Endeksleri)
 • 13 ÇİÇEK HÜSEYİN GÜÇLÜ, BAYKUL AYŞEGÜL, KELEŞ MURAT KEMAL, Öğrenci Profilinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Alan Araştırması Süleyman Demirel Üniversitesi Örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi , 171-186. (2014), (Alan Endeksleri)
 • 14 ÇİÇEK Hüseyin Güçlü, ŞAHİN İPEK Elif, Performans Yönetiminin Amaç Araç Uyumu Tartışması ve Performans Esaslı Bütçeleme Sistemi. Maliye Dergisi , 80-96. (2013), (Alan Endeksleri)
 • 15 ÇİÇEK Hüseyin Güçlü, ÇİÇEK Serdar, Karbon Vergisi ile Karbon Ticareti İzinlerinin Karşılaştırılması. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi , 95-119. (2012), (Alan Endeksleri)
 • 16 ÇİÇEK Hüseyin Güçlü, HEREK Hatice, Türkiye de Vergi Suç ve Cezalarının Değerlendirilmesi Antalya İli Örneği. Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi, 32(1), , 311-342. (2012), (Alan Endeksleri)
 • 17 ÇİÇEK Hüseyin Güçlü, ÇİÇEK Serdar, Norveç Yerel Vergi Sistemi. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 8(16), , 201-221. (2012), (Alan Endeksleri)
 • 18 ÖMÜRBEK Nuri, ÇİÇEK Hüseyin Güçlü, ÇİÇEK Serdar, Vergi Bilinci Üzerine Bir İnceleme Üniversite Öğrencilerine Yönelik Anketin Bulguları. Maliye Dergisi (2007), (Alan Endeksleri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ÇİÇEK HÜSEYİN GÜÇLÜ, ÇETİN HAMİT, Küresel Asgari Kurumlar Vergisi Uygulaması ve Önemi. Vergi Dünyası Dergisi, 42(503), , 6-23. (2023), (TR DİZİN)
 • 2 ÇİÇEK HÜSEYİN GÜÇLÜ, DİRGEN ÖZ SEMA, Verginin Fonksiyonlarında Meydana Gelen Değişim ve Yeni Nesil Vergileme. Vergi Raporu Dergisi, 30(279), , 95-119. (2022), (TR DİZİN)
 • 3 ÇİÇEK Hüseyin Güçlü, DİRGEN ÖZ Sema , Çevreyle İlgili Vergilerin Ekonomik Büyüme ve İstihdam Üzerindeki Muhtemel Etkileri: Çifte Kazanç Tartışmaları (POSSIBLE EFFECTS OF ENVIRONMENTALLY RELATED TAXES ON ECONOMIC GROWTH AND EMPLOYMENT: DOUBLE DİVİDEND DEBATES). Vergi Sorunları Dergisi , 13-27. (2021), (TR DİZİN)
 • 4 ÇİÇEK HÜSEYİN GÜÇLÜ, AKBELEN MEHMET MURAT, Avrupa Birliği Emisyon Ticareti Sisteminin Esasları Üzerine Bir Araştırma. Vergi Dünyası Dergisi, 39(468), , 34-49. (2020), (TR DİZİN)
 • 5 ÇİÇEK HÜSEYİN GÜÇLÜ, DİKMEN SÜLEYMAN, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine Geçişin Bütçe Sistem ve Sürecine Yansımaları. Vergi Dünyası Dergisi, 38(454), , 24-39. (2019), (TR DİZİN)
 • 6 ÇİÇEK HÜSEYİN GÜÇLÜ, AKBELEN MEHMET MURAT, Karbon Vergileri ve Emisyon Ticareti Sistemlerinin Ekonomi Üzerindeki Etkileri. Vergi Sorunları Dergisi, 42(364), , 56-74. (2019), (TR DİZİN)
 • 7 DİKMEN SÜLEYMAN, ÇİÇEK HÜSEYİN GÜÇLÜ, Etkin Bir Hesap Verebilirlik Mekanizması Olarak Yasama Organının Bütçe Gözetim İşlevi. Maliye Dergisi , 270-298. (2018), (ESCI: Emerging Sources Citation Index)
 • 8 ÇİÇEK HÜSEYİN GÜÇLÜ, ÇİÇEK SERDAR, ŞAHİN İPEK ELİF AYŞE, Sosyal Sözleşme Perspektifinden Güncel Bir Tartışma: Vergi Göçmenliği Olgusu. Vergi Sorunları Dergisi , 92-106. (2018), (TR DİZİN)
 • 9 ÇİÇEK HÜSEYİN GÜÇLÜ, ATALAY Orhan, Gümrük İdarelerinde Eş Etkili Vergiler ve Fonların Tahsili, Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri. GümrükTicaret Dergisi, 4(10), , 15-24. (2017), (Endekste taranmıyor)
 • 10 ÇİÇEK HÜSEYİN GÜÇLÜ, DİKMEN SÜLEYMAN, Osmanlı Devleti’xxnde Bütçenin ve Bütçe Hakkının Tarihsel Gelişimi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(1), , 83-98. (2015), (Diğer)
 • 11 ÇİÇEK HÜSEYİN GÜÇLÜ, YAVUZ İSMAİL SADIK, Vergi Harcama Paradoksu Türkiye de Belediyeler Üzerine Bir Araştırma. Çağdaş Yerel Yönetimler, 23(4), , 17-33. (2014), (Diğer)
 • 12 ÇİÇEK Serdar, ÇİÇEK Hüseyin Güçlü, Kendiliğinden Verilen Beyannamelerde Vergi Ziyaı Cezası. Vergi Sorunları Dergisi (2010), (Endekste taranmıyor)
 • Kitap
 • 1 DİKMEN SÜLEYMAN, ÇİÇEK HÜSEYİN GÜÇLÜ, The Ethics of Bribery Theoretical and Empirical Studies(2023). Springer, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 2 ÇİÇEK HÜSEYİN GÜÇLÜ, DİRGEN ÖZ SEMA, AKBELEN MEHMET MURAT, Düşük Karbonlu Gelecek İçin Yeşil Maliye(2023). Nobel Yayınevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 3 ÇİÇEK HÜSEYİN GÜÇLÜ, DİKMEN SÜLEYMAN, Kamu Mali Yönetiminin Paradigması ve Gelişim Süreci Türkiye Örneği(2022). Nobel Yayınevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 4 ÇİÇEK HÜSEYİN GÜÇLÜ, DİKMEN SÜLEYMAN, Public Financial Management Reforms in Turkey: Progress and Challenges, Volume 2(2020). Springer, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 5 DİKMEN SÜLEYMAN, ÇİÇEK HÜSEYİN GÜÇLÜ, Bilişim çağında vergi hukuku(2020). Ekin Yayınevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 6 ÇİÇEK HÜSEYİN GÜÇLÜ, ÇİÇEK SERDAR, Kamu Mali Yönetimi Kapsamında Mali Denetim Üzerine Seçme Konular(2018). Savaş Yayınevi (Ankara), Bölüm, (ULUSLARARASI)
 
Bu İçeriği Paylaş!