KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Ebru ÇUBUK DEMİRALAY
Birimi Eczacılık Fakültesi
Bölüm Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Analitik Kimya Anabilim Dalı
Telefon 2462110342
E-Posta E-Posta Adresini Göster
Akademik Hesaplar
Google Scholar Hindex: 13
Alıntı Sayısı: 715
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KİMYA 03.08.1999
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KİMYA BÖLÜMÜ 03.08.1999
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KİMYA (YL) 11.09.2002
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KİMYA (YL) (TEZLİ) 11.09.2002
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KİMYA (DR) 27.12.2007
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KİMYA (DR) 27.12.2007
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
Yüksek Performans sıvı kromatografi,İlaç etken madde analizleri ve metot geliştirme
YAYINLAR
 • Projelerde Yaptığı Görevler
 • 1 Benzimidazol ve İmidazol Grubu İlaçların Bazı Fizikokimyasal Parametrelerinin Ters Faz Sıvı Kromatografi Yöntemiyle Belirlenmesi, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), ÇUBUK DEMİRALAY Ebru, 04.10.2016 - 24.04.2019 (ULUSAL)
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 KONÇE İLKAY, ÇUBUK DEMİRALAY EBRU, Use of green analysis methods to determine the ionization constant values of isoxazolyl penicillins. Journal of Molecular Liquids Doi: 10.1016/j.molliq.2023.123306, (2023), (SCI-Expanded)
 • 2 BAŞAT DERELİ DİLARA, AKKOÇ SENEM, ÇUBUK DEMİRALAY EBRU, Protonation Constant Determination of Some Benzimidazole‐Based Drug Candidates by Reverse Phase Liquid Chromatography Method and Cytotoxic Activity Studies. ChemistrySelect Doi: 10.1002/slct.202301192, (2023), (SCI-Expanded)
 • 3 Konçe İlkay, AKKOÇ Senem, ÜSTÜN Zehra, ÇUBUK DEMİRALAY Ebru, Liquid Chromatographic Determination of pKa Value of 1- (2-methylbenzonitrile)-3-benzylbenzimidazolium bromide as a Drug Candidate in Acetonitrile-Water Binary Mixtures. Journal of Research in Pharmacy, 26(3), , 655-662. Doi: 10.29228/jrp.162, (2022), (ESCI: Emerging Sources Citation Index)
 • 4 Seçilmiş Hayrettin, ÇUBUK DEMİRALAY Ebru, POTURCU Kader, DETERMINATION OF CHROMATOGRAPHIC PROTONATION CONSTANTS OF SOME IMIDAZOLE ANTIMYCOTIC DRUGS IN ACETONITRILE-WATER BINARY MIXTURES. Journal of Faculty of Pharmacy of Ankara University, 46(2), , 405-417. Doi: 10.33483/jfpau.1081989, (2022), (ESCI: Emerging Sources Citation Index)
 • 5 ÇUBUK DEMİRALAY EBRU, Daldal Yaşar Doğan, Development of liquid chromatographic and UV-visible spectrophotometric methods for determination of pKa values of folic acid antimetabolites. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis (2022), (SCI-Expanded)
 • 6 Koçak Çağdaş, ÇUBUK DEMİRALAY EBRU, özarslan seda, Aydoğdu Nilüfer Sena, KÖK TAŞ TUĞBA, Determination of monosaccharide composition of kefiran using HPLC. Mljekarstvo, 71(1), , 49-59. Doi: 10.15567/mljekarstvo.2021.0105, (2021), (SCI-Expanded)
 • 7 KONÇE İLKAY, ÇUBUK DEMİRALAY EBRU, Daldal Yaşar Doğan, 2-hidroksipropil-β-siklodekstrin ile Metronidazolün İnklüzyon Kompleksi Oluşumunun HPLC Yöntemi ile Belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, 16(2), , 523-532. Doi: 10.29233/sdufeffd.985584, (2021), (TR DİZİN)
 • 8 Nane İkbal Demet, ÇUBUK DEMİRALAY EBRU, Thermodynamic protonation constant values of meclizine and buclizine in acetonitrile-water binary mixtures. Journal of Research in Pharmacy , 42-51. Doi: 10.35333/jrp.2021.290, (2021), (TR DİZİN)
 • 9 KONÇE İLKAY, ÇUBUK DEMİRALAY Ebru, üstün zehra, Merkezi Bir Kompozit Tasarım Kullanılarak Karboksimetil Selüloz Temelli Hidrojelin Şişme Oranının Belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Doi: 10.19113/sdufenbed.987240, (2021), (TR DİZİN)
 • 10 ÇUBUK DEMİRALAY Ebru, Daldal Doğan, Chromatographic and UV-visible spectrophotometric pK(a) determination of some purine antimetabolites. JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS Doi: 10.1016/j.molliq.2020.113930, (2020), (SCI-Expanded)
 • 11 Daldal Yaşar Doğan, ÇUBUK DEMİRALAY EBRU, Merkezi Kompozit Dizayn Kullanılarak Kapesitabin Tayini için RPLC Yönteminin Geliştirilmesi ve Validasyonu. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 24(1), , 105-112. Doi: 10.19113/sdufenbed.582980, (2020), (TR DİZİN)
 • 12 POTURCU KADER, ÇUBUK DEMİRALAY EBRU, Determination of pKa Values for Some Benzimidazole and Imidazole Group Drugs Using the Reversed-Phase Liquid Chromatography Method. JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA, 65(11), , 5617-5626. Doi: 10.1021/acs.jced.0c00764, (2020), (SCI-Expanded)
 • 13 Yılmaz Hülya, Çobandede Zehra, Yılmaz Deniz, Cinkılıç Ayşe, Çulha Mustafa, ÇUBUK DEMİRALAY EBRU, Monitoring forced degradation of drugs using silica coated AgNPs with surface-enhanced Raman scattering. TALANTA Doi: 10.1016/j.talanta.2020.120828, (2020), (SCI)
 • 14 Ortak Hülya, ÇUBUK DEMİRALAY EBRU, Effect of temperature on the retention of Janus kinase 3 inhibitor in different mobile phase compositions using reversed-phase liquid chromatography. JOURNAL OF PHARMACEUTICAL AND BIOMEDICAL ANALYSIS , 706-712. (2019), (SCI-Expanded)
 • 15 Konçe İlkay, ÇUBUK DEMİRALAY EBRU, Ortak Hülya, Chromatographic Determination of Thermodynamic Acid Dissociation Constants of Tetracycline Antibiotics and Their Epimers. JOURNAL OF CHROMATOGRAPHIC SCIENCE, 57(8), , 745-750. Doi: 10.1093/chromsci/bmz051, (2019), (SCI-Expanded)
 • 16 Poturcu Kader, ÇUBUK DEMİRALAY Ebru, Determination of Some Physicochemical Properties of Mebendazole with RPLC Method. JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA , 2736-2741. Doi: 10.1021/acs.jced.9b00131, (2019), (SCI-Expanded)
 • 17 Gündoğan Büşra, ÇUBUK DEMİRALAY EBRU, Daldal Yaşar Doğan, Üstün Zehra, Determination of optimum separation condition for some carbapenem antibiotics using RPLC with the aid of central composite design and desirability function. Current Pharmaceutical Analysis, 13(2), , 100-109. (2017), (SCI-Expanded)
 • 18 Üstün Zehra, ÇUBUK DEMİRALAY EBRU, Simultaneous Quantitative Determination of Imidazole Antimycotics in Human Urine by using RPLC Technique. Eurasian Journal of Analytical Chemistry, 12(6), , 953-962. (2017), (ESCI: Emerging Sources Citation Index)
 • 19 Uysal Ramazan, Daldal Yaşar Doğan, Üstün Zehra, ÇUBUK DEMİRALAY EBRU, Optimization of RPLC Method for Separation of Some Acetylcholinesterase Inhibitors by using Central Composite Design. Eurasian Journal of Analytical Chemistry, 12(1), , 23-43. (2017), (ESCI: Emerging Sources Citation Index)
 • 20 yılmaz hülya, ÇUBUK DEMİRALAY EBRU, üstün zehra, RPLC determination of acid dissociation constants and quantitative estimation for sulfasalazine. Journal of the Iranian Chemical Society, 13(1), , 103-110. Doi: 10.1007/s13738-015-0717-6, (2016), (SCI-Expanded)
 • 21 daldal yaşar doğan, ÇUBUK DEMİRALAY EBRU, ÖZKAN SİBEL AYŞIL, Effect of Organic Solvent Composition on Dissociation Constants of Some Reversible Acetylcholinesterase Inhibitors. Journal of the Brazilian Chemical Society , 493-499. Doi: 10.5935/0103-5053.20150276, (2016), (SCI-Expanded)
 • 22 Üstün Zehra, Talay Aybike, ÇUBUK DEMİRALAY EBRU, Optimization of RPLC Conditions for Quantitative Analysis of Atorvastatin and Rosuvastatin in Pharmaceutical Dosage Form. SDU Journal of Science (E-Journal), 11(1), , 72-81. (2016), (EBSCO)
 • 23 ÇUBUK DEMİRALAY Ebru, Estimation of thermodynamic acidity constants of some penicillinase-resistant penicillins. JOURNAL OF PHARMACEUTICAL AND BIOMEDICAL ANALYSIS (2014), (SCI-Expanded)
 • 24 ÇUBUK DEMİRALAY Ebru, An Experimental Design Approach to Optimization of the Liquid Chromatographic Separation Conditions for the Determination of Metformin and Glibenclamide in Pharmaceutical Formulation. ACTA CHIMICA SLOVENICA (2012), (Endekste taranmıyor)
 • 25 H Canbay, ÇUBUK DEMİRALAY Ebru, G Alsancak, S Özkan, The Combined Effect of the Organic Modifier Content and pH of the Mobile Phase on the Chromatographic Behavior of Some Arylpropionic and Arylacetic Acids for Optimize Their Liquid Chromatographic Determinations. Chromatographia, 75(1), , 711-720. Doi: 10.1007/s10337-012-2255-z, (2012), (SCI-Expanded)
 • 26 ÇUBUK DEMİRALAY EBRU, yılmaz hülya, Potentiometric pKa Determination of Piroxicam and Tenoxicam in Acetonitrile Water Binary Mixtures. SDU Journal of Science(E-Journal), 7(1), , 34-44. (2012), (Alan Endeksleri)
 • 27 SEÇİLMİŞ CANBAY HALE, ÇUBUK DEMİRALAY EBRU, ALSANCAK ABBASE GÜLEREN, ÖZKAN SİBEL AYŞIL, Chromatographic Determination of pKa values of some water insoluble arylpropionic acids and arylacetic acids in acetonitrile water media. JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA, 56(1), , 2071-2076. Doi: 10.1021/je1010533, (2011), (SCI-Expanded)
 • 28 ÇUBUK DEMİRALAY EBRU, GÜMÜŞTAŞ MEHMET, SEÇİLMİŞ CANBAY HALE, Validation of Method For Simultaneous Determination of Paracetamol and Phenylephrine In Pharmaceutical Formulation by Reversed Phase Liquid Chromatography. Pharmacie Globale(IJCP), 2(6), , 1-4. (2011), (Endekste taranmıyor)
 • 29 ÇUBUK DEMİRALAY EBRU, çubuk burcu, ÖZKAN SİBEL AYŞIL, ALSANCAK ABBASE GÜLEREN, Combined Effect of Polarity And pH on the Chromatographic Behaviour of Some Angiotensin II Receptor Antagonists and Optimization of Their Determination In Pharmaceutical Dosage Forms. JOURNAL OF PHARMACEUTICAL AND BIOMEDICAL ANALYSIS, 53(3), , 475-482. Doi: 10.1016/j.jpba.2010.05.020 , (2010), (SCI-Expanded)
 • 30 ÇUBUK DEMİRALAY Ebru, Nickel(II)-Imprinted Monolithic Columns for Selective Nickel Recognition. JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE (2010), (Endekste taranmıyor)
 • 31 ÇUBUK DEMİRALAY Ebru, Determination of pK(a) values of nonsteroidal antiinflammatory drug-oxicams by RP-HPLC and their analysis in pharmaceutical dosage forms. JOURNAL OF SEPARATION SCIENCE (2009), (Endekste taranmıyor)
 • 32 ÇUBUK DEMİRALAY EBRU, Özkan Güleren, SEYDİM ZEYNEP BANU, Isocratic Separation of Some Food Additives by Reversed Phase Liquid Chromatography. Chromatographia, 63(1), , 91-96. Doi: 10.1365/s10337-005-0683-8, (2006), (SCI-Expanded)
 • 33 AKTAŞ AHMET HAKAN, ŞEN GÜRSOY SONGÜL, YILMAZER MUSTAFA, ÇUBUK DEMİRALAY EBRU, Determination of Carboxylic acids in Apple Juice by RPHPLC. IJCCE, 24(1), , 1-6. (2005), (SCI-Expanded)
 • 34 ÇUBUK DEMİRALAY Ebru, Separation of abscisic acid, indole-3-acetic acid, gibberellic acid in 99 R (Vitis berlandieri x Vitis rupestris) and rose oil (Rosa damascena Mill.) by reversed phase liquid chromatography. TURKISH JOURNAL OF CHEMISTRY (2004), (Endekste taranmıyor)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 BAŞAT DERELİ DİLARA, ÇUBUK DEMİRALAY EBRU, KONÇE İLKAY, Bazı Azol Grubu Antifungal Bileşiklerin Analizi için Ters Faz Sıvı Kromatografi Metot Optimizasyonu. SDU Journal of Health Sciences , 347-354. Doi: 10.22312/sdusbed.1337560, (2023), (TR DİZİN)
 • 2 Tanrıkulu Mehmet Emre, KONÇE İLKAY, ÇUBUK DEMİRALAY EBRU, Determination of Ionization Constant Value of Pravastatin in Water and Water-Acetonitrile Binary Mixtures by RPLC Method. SDU Journal of Natural and Applied Sciences , 145-151. Doi: 10.19113/sdufenbed.1183285, (2023), (TR DİZİN)
 • 3 ÇUBUK DEMİRALAY EBRU, ÜRER FATMA, üstün zehra, DALDAL YAŞAR DOĞAN, SEÇİCİ SEROTONİN GERİ ALIM İNHİBİTÖRLERİNİN TABLET FORMÜLASYONLARINDA EŞ ZAMANLI TAYİNİ İÇİN RPLC YÖNTEM GELİŞTİRİLMESİ VE VALİDASYONU. Ankara Universitesi Eczacilik Fakultesi Dergisi , 383-393. Doi: 10.33483/jfpau.1199157, (2023), (Alan Endeksleri)
 • 4 Arzuoğlu Ümit Ayhan, KONÇE İLKAY, ÇUBUK DEMİRALAY EBRU, Favipiravirin Su-Asetonitril İkili Karışımlarında İyonlaşma Sabiti Değerinin Belirlenmesi ve İki Farklı C18 Kolonun Karşılaştırılması. Suleyman Demirel Universitesi Fen Edebiyat Fakultesi Fen Dergisi , 129-139. Doi: 10.29233/sdufeffd.1192328, (2023), (TR DİZİN)
 • 5 DALDAL YAŞAR DOĞAN, ÇUBUK DEMİRALAY EBRU, Determination of Thermodynamic Protonation Constants of Some Selective Serotonin Reuptake Inhibitors in Water-Acetonitrile Binary Mixtures. Afyon Kocatepe Universitesi Fen Ve Muhendislik Bilimleri Dergisi , 979-988. Doi: 10.35414/akufemubid.1126047, (2022), (TR DİZİN)
 • 6 kuzucanlı erdem, ÇUBUK DEMİRALAY EBRU, DALDAL YAŞAR DOĞAN, üstün zehra, KONÇE İLKAY, ALSANCAK ABBASE GÜLEREN, Development and validation of RPLC method for the simultaneous analysis of ACE inhibitors in tablet formulations. Turkish Journal of Analytical Chemistry., 4(2), , 103-110. Doi: 10.51435/turkjac.1176649, (2022), (TR DİZİN)
 • 7 ÇUBUK DEMİRALAY Ebru, Investigation of Chromatographic Behavior of Leflunomide and its Identification in Pharmaceutical Dosage form by Reversed Phase Liquid Chromatography. JOURNAL OF LIQUID CHROMATOGRAPHY & RELATED TECHNOLOGIES (2015), (Endekste taranmıyor)
 • 8 ÇUBUK DEMİRALAY Ebru, Determination of chromatographic dissociation constants of some carbapenem group antibiotics and quantification of these compounds in human urine. BIOMEDICAL CHROMATOGRAPHY (2014), (Endekste taranmıyor)
 • 9 ÇUBUK DEMİRALAY Ebru, Koç, Duygu , Daldal Doğan, Çakır Cansel, Determination of Chromatographic and Spectrophotometric Dissociation Constants of Some Beta Lactam Antibiotics. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis , 139-143. (2012), (SSCI)
 • Editörlük
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, Dergi, Editör, 01.01.2023 - 01.01.2024 (ULUSAL)
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, Dergi, Editör, 01.07.2020 - Devam Ediyor (ULUSAL)
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, Dergi, Editör, 01.01.2022 - 31.12.2022 (ULUSAL)
 • 4 Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Dergi, Editör, 05.07.2020 - 04.08.2021 (ULUSAL)
 • Yönetilen Tez
 • 1 Kalkır Fatmanur, Bazı antikanser ilaç etken maddelerinin iyonlaşma davranışının ters faz sıvı kromatografik yöntemle belirlenmesi, Bazı antikanser ilaç etken maddelerinin iyonlaşma davranışının ters faz sıvı kromatografik yöntemle belirlenmesi, 24.01.2022. Yüksek Lisans
 
Bu İçeriği Paylaş!