KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Ebru ÇUBUK DEMİRALAY
Birimi Eczacılık Fakültesi
Bölüm Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Analitik Kimya Anabilim Dalı
Telefon 2462110342
E-Posta ebrucubuk@sdu.edu.tr
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KİMYA 03.08.1999
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KİMYA (YL) 11.09.2002
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KİMYA (DR) 27.12.2007
İLGİ ALANLARI
Yüksek Performans sıvı kromatografi,İlaç etken madde analizleri ve metot geliştirme
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 Koçak Çağdaş, ÇUBUK DEMİRALAY EBRU, özarslan seda, Aydoğdu Nilüfer Sena, KÖK TAŞ TUĞBA, Determination of monosaccharide composition of kefiran using HPLC. Mljekarstvo, 71(1), , 49-59. Doi: 10.15567/mljekarstvo.2021.0105, (2021), (SCI-Expanded)
 • 2 KONÇE İLKAY, ÇUBUK DEMİRALAY EBRU, Daldal Yaşar Doğan, 2-hidroksipropil-β-siklodekstrin ile Metronidazolün İnklüzyon Kompleksi Oluşumunun HPLC Yöntemi ile Belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, 16(2), , 523-532. Doi: 10.29233/sdufeffd.985584, (2021), (TR DİZİN)
 • 3 Nane İkbal Demet, ÇUBUK DEMİRALAY EBRU, Thermodynamic protonation constant values of meclizine and buclizine in acetonitrile-water binary mixtures. Journal of Research in Pharmacy , 42-51. Doi: 10.35333/jrp.2021.290, (2021), (Alan Endeksleri)
 • 4 KONÇE İLKAY, ÇUBUK DEMİRALAY Ebru, üstün zehra, Merkezi Bir Kompozit Tasarım Kullanılarak Karboksimetil Selüloz Temelli Hidrojelin Şişme Oranının Belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Doi: 10.19113/sdufenbed.987240, (2021), (TR DİZİN)
 • 5 ÇUBUK DEMİRALAY Ebru, Daldal Doğan, Chromatographic and UV-visible spectrophotometric pK(a) determination of some purine antimetabolites. JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS Doi: 10.1016/j.molliq.2020.113930, (2020), (SCI-Expanded)
 • 6 Daldal Yaşar Doğan, ÇUBUK DEMİRALAY EBRU, Merkezi Kompozit Dizayn Kullanılarak Kapesitabin Tayini için RPLC Yönteminin Geliştirilmesi ve Validasyonu. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 24(1), , 105-112. Doi: 10.19113/sdufenbed.582980, (2020), (TR DİZİN)
 • 7 POTURCU KADER, ÇUBUK DEMİRALAY EBRU, Determination of pKa Values for Some Benzimidazole and Imidazole Group Drugs Using the Reversed-Phase Liquid Chromatography Method. JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA, 65(11), , 5617-5626. Doi: 10.1021/acs.jced.0c00764, (2020), (SCI-Expanded)
 • 8 Yılmaz Hülya, Çobandede Zehra, Yılmaz Deniz, Cinkılıç Ayşe, Çulha Mustafa, ÇUBUK DEMİRALAY EBRU, Monitoring forced degradation of drugs using silica coated AgNPs with surface-enhanced Raman scattering. TALANTA Doi: 10.1016/j.talanta.2020.120828, (2020), (SCI)
 • 9 Ortak Hülya, ÇUBUK DEMİRALAY EBRU, Effect of temperature on the retention of Janus kinase 3 inhibitor in different mobile phase compositions using reversed-phase liquid chromatography. JOURNAL OF PHARMACEUTICAL AND BIOMEDICAL ANALYSIS , 706-712. (2019), (SCI-Expanded)
 • 10 Konçe İlkay, ÇUBUK DEMİRALAY EBRU, Ortak Hülya, Chromatographic Determination of Thermodynamic Acid Dissociation Constants of Tetracycline Antibiotics and Their Epimers. JOURNAL OF CHROMATOGRAPHIC SCIENCE, 57(8), , 745-750. Doi: 10.1093/chromsci/bmz051, (2019), (SCI-Expanded)
 • 11 Poturcu Kader, ÇUBUK DEMİRALAY Ebru, Determination of Some Physicochemical Properties of Mebendazole with RPLC Method. JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA , 2736-2741. Doi: 10.1021/acs.jced.9b00131, (2019), (SCI-Expanded)
 • 12 yılmaz hülya, ÇUBUK DEMİRALAY EBRU, üstün zehra, RPLC determination of acid dissociation constants and quantitative estimation for sulfasalazine. Journal of the Iranian Chemical Society, 13(1), , 103-110. Doi: 10.1007/s13738-015-0717-6, (2016), (SCI-Expanded)
 • 13 daldal yaşar doğan, ÇUBUK DEMİRALAY EBRU, ÖZKAN SİBEL AYŞIL, Effect of Organic Solvent Composition on Dissociation Constants of Some Reversible Acetylcholinesterase Inhibitors. Journal of the Brazilian Chemical Society , 493-499. Doi: 10.5935/0103-5053.20150276, (2016), (SCI-Expanded)
 • 14 ÇUBUK DEMİRALAY Ebru, Estimation of thermodynamic acidity constants of some penicillinase-resistant penicillins. JOURNAL OF PHARMACEUTICAL AND BIOMEDICAL ANALYSIS (2014), (SCI-Expanded)
 • 15 ÇUBUK DEMİRALAY Ebru, An Experimental Design Approach to Optimization of the Liquid Chromatographic Separation Conditions for the Determination of Metformin and Glibenclamide in Pharmaceutical Formulation. ACTA CHIMICA SLOVENICA (2012), (Endekste taranmıyor)
 • 16 H Canbay, ÇUBUK DEMİRALAY Ebru, G Alsancak, S Özkan, The Combined Effect of the Organic Modifier Content and pH of the Mobile Phase on the Chromatographic Behavior of Some Arylpropionic and Arylacetic Acids for Optimize Their Liquid Chromatographic Determinations. Chromatographia, 75(1), , 711-720. Doi: 10.1007/s10337-012-2255-z, (2012), (SCI-Expanded)
 • 17 SEÇİLMİŞ CANBAY HALE, ÇUBUK DEMİRALAY EBRU, ALSANCAK ABBASE GÜLEREN, ÖZKAN SİBEL AYŞIL, Chromatographic Determination of pKa values of some water insoluble arylpropionic acids and arylacetic acids in acetonitrile water media. JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA, 56(1), , 2071-2076. Doi: 10.1021/je1010533, (2011), (SCI-Expanded)
 • 18 ÇUBUK DEMİRALAY EBRU, GÜMÜŞTAŞ MEHMET, SEÇİLMİŞ CANBAY HALE, Validation of Method For Simultaneous Determination of Paracetamol and Phenylephrine In Pharmaceutical Formulation by Reversed Phase Liquid Chromatography. Pharmacie Globale(IJCP), 2(6), , 1-4. (2011), (Endekste taranmıyor)
 • 19 ÇUBUK DEMİRALAY EBRU, çubuk burcu, ÖZKAN SİBEL AYŞIL, ALSANCAK ABBASE GÜLEREN, Combined Effect of Polarity And pH on the Chromatographic Behaviour of Some Angiotensin II Receptor Antagonists and Optimization of Their Determination In Pharmaceutical Dosage Forms. JOURNAL OF PHARMACEUTICAL AND BIOMEDICAL ANALYSIS, 53(3), , 475-482. Doi: 10.1016/j.jpba.2010.05.020 , (2010), (SCI-Expanded)
 • 20 ÇUBUK DEMİRALAY Ebru, Nickel(II)-Imprinted Monolithic Columns for Selective Nickel Recognition. JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE (2010), (Endekste taranmıyor)
 • 21 ÇUBUK DEMİRALAY Ebru, Determination of pK(a) values of nonsteroidal antiinflammatory drug-oxicams by RP-HPLC and their analysis in pharmaceutical dosage forms. JOURNAL OF SEPARATION SCIENCE (2009), (Endekste taranmıyor)
 • 22 ÇUBUK DEMİRALAY Ebru, Separation of abscisic acid, indole-3-acetic acid, gibberellic acid in 99 R (Vitis berlandieri x Vitis rupestris) and rose oil (Rosa damascena Mill.) by reversed phase liquid chromatography. TURKISH JOURNAL OF CHEMISTRY (2004), (Endekste taranmıyor)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ÇUBUK DEMİRALAY Ebru, Daldal Doğan, Development of liquid chromatographic and UV-visible spectrophotometric methods for determination of pKa values of folic acid antimetabolites . JOURNAL OF PHARMACEUTICAL AND BIOMEDICAL ANALYSIS , 1-8. Doi: 10.1016/j.jpba.2022.114647, (2022), (Endekste taranmıyor)
 • 2 ÇUBUK DEMİRALAY Ebru, Investigation of Chromatographic Behavior of Leflunomide and its Identification in Pharmaceutical Dosage form by Reversed Phase Liquid Chromatography. JOURNAL OF LIQUID CHROMATOGRAPHY & RELATED TECHNOLOGIES (2015), (Endekste taranmıyor)
 • 3 ÇUBUK DEMİRALAY Ebru, Determination of chromatographic dissociation constants of some carbapenem group antibiotics and quantification of these compounds in human urine. BIOMEDICAL CHROMATOGRAPHY (2014), (Endekste taranmıyor)
 • 4 ÇUBUK DEMİRALAY Ebru, Koç, Duygu , Daldal Doğan, Çakır Cansel, Determination of Chromatographic and Spectrophotometric Dissociation Constants of Some Beta Lactam Antibiotics. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis , 139-143. (2012), (SSCI)
 • Editörlük
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, Dergi, Editör, 01.01.2021 - 31.12.2021 (ULUSAL)
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Dergi, Editör, 05.07.2020 - 04.08.2021 (ULUSAL)
 • Yönetilen Tez
 • 1 Kalkır Fatmanur, Bazı antikanser ilaç etken maddelerinin iyonlaşma davranışının ters faz sıvı kromatografik yöntemle belirlenmesi, Bazı antikanser ilaç etken maddelerinin iyonlaşma davranışının ters faz sıvı kromatografik yöntemle belirlenmesi, 24.01.2022. Yüksek Lisans
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!