KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Funda CENGİZ ÇALLIOĞLU
Birimi Mühendislik Fakültesi
Bölüm Tekstil Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Tekstil Bilimleri Anabilim Dalı
Telefon 2462111180
E-Posta fundacengiz@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ 11.07.2000
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ 29.07.2004
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ 16.03.2011
İLGİ ALANLARI
Tekstil Bilimleri, Dokusuz yüzeyler, Doğal Lifler, Yapay Lifler, Elektro Lif Çekim (Electrospinning) Prosesi, Nano Lifler, İğnesiz Elektro Lif Çekim Yöntemi (Nanospider), Biyomedikal tekstiller.
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Cengiz, F., Jirsak, O. ve Dayık, M., 2009. 'Ortam Rutubetinin Silindirli Elektro Lif Çekim Yöntemi ile Nano Lif Üretimi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi', Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi, Cilt:3, Sayı:3, Sayfa:24-32.
 • 2 Cengiz, F., Krucinska, I., Göktepe, F., Gliscinska, E. ve Chrzanowski, M., 2006. 'Elektro Lif Çekim (Electrospinning) Yönteminde Proses Parametrelerinin Nano lif Özellikleri Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi', Tekstil Maraton Dergisi, 2006/4, Sayı:85, s.20-25.
 • 3 Cengiz, F. ve Göktepe, F., 2002 ve 2003 Yıllarında Türk Pamuklarının Elyaf Özelliklerindeki Değişimin İncelenmesi, Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi, Ocak-Mart 2006, Sayı 1, s.271-275.
 • 4 Uğur, Ş., Cengiz, F. ve Göktepe, Ö., 2006. 'ITMA ASIA 2005'te Tekstil Terbiye Sektöründeki Gelişmeler', Tekstil&Teknik, Nisan, s. 186-205.
 • 5 Göktepe, F., Şahin, B., Göktepe, Ö. ve Cengiz, F., "1999-2000 Sezonu Türk Pamuklarının Elyaf Özellikleri Üzerine Bir Araştırma", Tekstil Maraton Dergisi, Eylül-Ekim 2002, No:5, 26-31.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Cengiz-Çallıoğlu, F. and Jirsak, O., 2013.'Elektro Lif Çekim Yöntemi ile Poliüretan Nano Lif Üretiminde Polimer ve Tuz Konsantrasyonunun Lif Özelliklerine Etkisi' Tekstil ve Mühendis (Journal of Textiles and Engineer), 20:90, p. 1-16, doi 10.7216/130075992013209001.
 • 2 Cengiz-Çallıoğlu, F., 2013. Silindirli Elektro Lif Çekim Yöntemi ile Nano Lif Üretimi, Tekstil ve Mühendis (Journal of Textiles and Engineer),DOI:10.7216/130075992013209105, vol.20(91), p.35-49.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Ayşe Özkal, Funda Cengiz Çallıoğlu & Çiğdem Akduman, 2019. 'Development of a new nanofibrous composite material from recycled nonwovens to improve sound absorption ability', The Journal of The Textile Institute, DOI: 10.1080/00405000.2019.1631075
 • 2 Kesici Güler, H. , Cengiz Çallıoğlu, F.,and Sesli Çetin, E., 2018. 'Antibacterial PVP/Cinnamon Essential Oil Nanofibers By Emulsion Electrospinning', The Journal of the Textile, Institute
 • 3 Cengiz-Çallıoğlu, F., 2014.Dextran Nanofiber Production by Needleless Electrospinning Process, e-polymers, vol. 13, issue 1, p.5-13, doi:10.1515/epoly-2013-0021.
 • 4 Yalçınkaya, B., Cengiz-Çallıoğlu, F. and Yener, F., 2014. 'Measurement and Analysis of Jet Current and Jet Life in Roller Electrospinning of Polyurethane', Textile Research Journal,vol 84(16), p.1720-1728, doi:0.1177/0040517514528563.
 • 5 Cengiz-Çallıoğlu, F., 2014.'The Effect of Glyoxal Cross-Linker and NaCl Salt Addition on the Roller Electrospinning of Poly(vinyl alcohol) Nanofibers', Tekstil ve Konfeksiyon, 24(1), 15-20.
 • 6 Cengiz-Çallıoğlu, F., Jirsak, O. and Dayık, M., 2013.'Investigation into the Relationships between Independent and Dependent Parameters in Roller Electrospinning of Polyurethane', Textile Research Journal, vol.83, issue:7 may 2013, pp. 48-59.
 • 7 Cengiz-Çallıoğlu, F., Jirsak, O. and Dayık, M., 2013.'The Influence of Non-Solvent Addition on the Independent and Dependent Parameters in Roller Electrospinning of Polyurethane', Journal of Nanoscience and Nanotechnology, vol.13, p.4727-4735.
 • 8 Yalcinkaya, B., Yener, F., Jirsak, O. and Cengiz-Callioglu, F., 2013. On the Nature of Electric Current in the Electrospinning Process, Journal of Nanomaterials, Volume 2013, Article ID 538179, 10 pages, http://dx.doi.org/10.1155/2013/538179.
 • 9 Cengiz-Çallıoğlu, F., Jirsak, O. and Dayık, M. 2012.'Electric Current in Polymer Solution Jet and Spinnability in the Needleless Electrospinning Process', Fibers&Polymers, vol. 13,no.10, p.1266-1271, 2012.
 • 10 Cengiz, F., Dao, T. A. and Jirsak, O., 'Influence of solution properties on the roller electrospinning of poly(vinyl alcohol)', Polymer Engineering&Science, vol.50, issue:5, p.936-943.
 • 11 Cengiz, F., Krucinska, I., Gliscinska, E., Chrzanowski, M. and Goktepe, F. 'The Comparative Analysis of Various Methods of Nanofibre Formation', Fibers&Textiles in Eastern Europe, vol. 17, no(1)72, p. 13-19.
 • 12 Cengiz, F. and Jirsak, O. 'The Effect of Salt on the Roller Electrospinning of Polyurethane', Fibers and Polymers, vol. 10, no. 2, p. 177-184.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Cengiz-Çallıoğlu, F., Jirsak, O. and Dayık, M., 2011.'An Investigation of Needleless Electrospinning Methods' Nano TR, 7th NanoScience and Nanotechnology Conference,Sabancı University, June 27-July 1, Istanbul.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Yalçınkaya, B., Cengiz-Çallıoğlu, F., Yener, F. and Jirsak, O.,2012. 'Relationships Between Solution Conductivity and Current of Jet in Electrospinning' Nano TR8, Ankara-TURKEY
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Cengiz Çallıoğlu, F. and Kesici Güler, H., 2019. 'Electrospinning of PAN/Zeolite Composite Nanofibers', The International Conference of Materials and Engineering Technology (TICMET'19), October 10-12, 2019, Gaziantep, Turkey Material Congress
 • 2 CENGİZ ÇALLIOĞLU, F., DEVECİOĞLU, H., 2017. 'THE EFFECT OF THE SOLVENT TYPE ON THE ELECTROSPINNING OF POLYVINYLIDENE FLUORIDE (PVDF)', 16th International the Recent Progress Smposium on Textile Technology and Chemistry, May 4-5-6 2017, Bursa
 • 3 Kesici Güler, H., Cengiz Çallıoğlu, F. and Sesli Çetin, E. 2017. 'Emulsion electrospinning of PVP/cinnamon essential oil nanofibers', IITAS 2017, İzmir.
 • 4 Yalçınkaya, B., Yener, F., Cengiz-Çallıoğlu, F. and Jirsak, O., 'Relation between number of Taylor Cone and life of jet on the roller electrospinning', The International Istanbul Textile Congress, May 30th to June 1th 2013, Istanbul.
 • 5 Yalçınkaya, B., Yener, F., Cengiz-Çallıoğlu, F. and Jirsak, O., 2012. Effect of Concentration and Salt Additive on Taylor Cone Structure. Nanocon 2012, 23-25 Ekim 2012, Brno-Czech Republic.
 • 6 Yalçınkaya, B. and Cengiz-Çallıoğlu, F., 2011.'The Effect of Supporting Material Type on the Nano Fiber Morphology', NanoCon, Czech Republic.
 • 7 Cengiz-Çallıoğlu, F., Jirsak, O. and Dayık M., 2011.'Relationships Between Non-Solvent Concentration, Rheological Properties of Solution and Fiber Morphology of Nano Web Structure', ITMC-3rd Edition of the International Conference on Intelligent Textiles&Mass Customisation,Casablanca-Fas, Proceeding Book, page 90. .
 • 8 Yalçınkaya, B. and Cengiz-Çallıoğlu, F., 2011“The Roller Electrospinning of Poly(vinyl alcohol) Nanofibers”, ITMC-3rd Edition of the International Conference on Intelligent Textiles&Mass Customisation, Casablanca-Fas, Proceeding Book, page 109.
 • 9 Yalcınkaya,B.,Yener, F., Jirsak, O., Cengiz-Çallıoğlu, F.,'Influence of NaCl Concentration on the Taylor Cone Number and Spinning Performance', Strutex 2011, Liberec-Czech Republic.
 • 10 Yalçınkaya, B., Jirsak, O., Cengiz-Çallıoğlu, F., Yener, F. 'The Effect of Concentration on Spinning Performance Using Roller Electrospinning', Strutex 2011, Liberec-Czech Republic.
 • 11 Z. Doğan, A. Kara, F. Cengiz, 2010. 'Effects Of Basic Dyestuff Addition On The Needle Electrospinning Of Polyacrylonitrile Nanofibers', 4th International Technical Textiles Congress, Istanbul.
 • 12 Cengiz, F., Jirsak, O. and Dayik, M., 2010. 'A Study About Roller Electrospinning of Polyurethane Nanofibers'.Autex 2010, Litvanya-Vilnius, 21-23 Haziran.
 • 13 Cengiz, F., Jirsak, O. and Dayık, M. 'The Effect of Humidity on The Roller Electrospinning of Polyurethane', INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SCIENCES OF BALKAN, CAUCASUS and TURKIC REPUBLICS CONFERENCE, SDU, 22-24 October, 2009.
 • 14 Göktepe, F., Cengiz, F. and Göktepe, Ö., The Effect of Location and Variety on Cotton Fibre Properties in Turkey, Plenary Meeting of Inter-regional Research Network on Cotton, 29 September-2 October 2004, Thessaloniki-Greece.
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Cengiz Çallıoğlu, F. and Özkal, A., 2017. 'Akustik Konfor Sağlamak Amaçlı Nanokompozit Duvar Tekstil Malzemesi Üretimi', IX. International R&D Brokerage Event, 27-28 Nisan 2017, Bursa.
 • 2 Cengiz Çallıoğlu, F., Bila, K., Kazansasmaz, C. ve Kayacı, D., ‘Koruyucu Tekstillerde Kullanım Amaçlı Bor Katkılı Nano Lif Üretimi’, UTİB VII. Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı, 27-29 Mayıs, 2015
 • 3 Cengiz-Çallıoğlu, F., 2014.'Binalarda Kullanım Amaçlı Pomza Katkılı Nanokompozit Malzeme Tasarımı ve Üretimi', UTİB VI. Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı, 3-4 Nisan 2014.
 • 4 Cengiz-Çallıoğlu, F. and Jirsak, O., 2012. 'Silindirli Elektro Lif Çekim Yöntemi ile Polimer Nano Lif Esaslı Yüzey Üretimi'.IV.Uluslararası AR-GE Proje Pazarı (UTİB Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü), Bursa.
 • 5 Yalçınkaya, B. and Cengiz-Çallıoğlu, F., 2012. 'Fabrication of Electrospun PVB/Epoxy/MWCNT Composite Nanofibers', Fiber Society 2012, Empa/Switzerland.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Cengiz, F., 'Türk Pamuklarının Fiziksel özelliklerinin Araştırılması ve Dünya Pamukları ile Karşılaştırılması', SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Temmuz 2004.
 • Doktora Tezi
 • 1 Cengiz Çallıoğlu, F.,'Silindirli Elektro Lif Çekim Yöntemi ile Poliüretan Nano Lif Üretimi', S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 16.03.2011.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 'Süper Emici Nano Lifli Malzeme Üretimi ve Karakterizasyonu', başlıklı Yüksek Lisans Tezi, Buket GÜLER
 • 2 Elektro Lif Çekim Yöntemi ile Nano Lif Üretimi ve Taguchi Deneysel Tasarımı ile Optimizasyonu, Aysun Pınarbaşı
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 'Nanolif Takviye Edilmiş Geridönüşüm Dokusuz Yüzey Kumaşların Ses Yutum Özelliklerinin İncelenmesi', Ayşe ÖZKAL
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 BAP, Doktora Projesi, Mustafa Geysoğlu
 • 2 BAP Doktora Projesi, Hülya Kesici Güler
 • 3 BAP, Yüksek Lisans Tezi, Huzeyfe Öztürk
 • 4 TÜBİTAK 1002 Hızlı Destek Projesi
 • 5 'Süper Emici Nano Lifli Malzeme Üretimi Ve Karakterizasyonu' Yüksek Lisans Tezi, Buket Güler
 • 6 'Nanolif Takviye Edilmiş Geridönüşüm Dokusuz Yüzey Kumaşların Özelliklerinin İncelenmesi', Doktora Tezi, Ayşe Özkal
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 2209/A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEK PROGRAMI kapsamında Sehtap Girgin yürütücülüğünde 'POLİVİNİLPİROLİDON (PVP)/KANTARON YAĞI ESASLI NANOLİFLİ YÜZEY ÜRETİMİ VE OPTİMİZASYONU' başlıklı proje danışmanlığı
 • 2 Devecioğlu, H. 'PVDF NANO LİFLİ YÜZEY ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU', 2209 Tübitak Lisans Öğrenci Projesi (Danışmanlık)
 • 3 Dayık, M. ve Cengiz, F. 'Silindirli Elektro Lif Çekim Yöntemi ile Nano Lif Esaslı Nano Membran Üretimine Uygun Polimer Çözelti Özelliklerinin Belirlenmesi', BAP Projesi, 2009.
 • 4 Göktepe, Ö., Göktepe, F., Çömlekçi, S. ve Cengiz, F., 'Elektro Lif Çekim (Electrospinning) Sisteminde Nano Lif Üretimi', Tübitak Hızlı Destek Projesi, 2007.
 • 5 Göktepe, F. Ve Cengiz, F., 'Türk Pamuklarının Fiziksel Özelliklerinin Araştırılması ve Dünya Pamukları ile Karşılaştırılması', SDÜ Araştırma Fonu, Proje No: 03-YL-682, 2003.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Uluslararası Isparta Tekstil Kongresi, Istek 2003, 22-23 Mayıs 2003, Isparta.
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için uluslararası burs almak
 • 1 Erasmus Öğretim Üyesi Değişim Programı Kapsamında, Çek Cumhuriyeti, Liberec Teknik Üniversitesi'nde Ders Vermek
 • 2 Erasmus Staj Hareketliliği Projesi, Technical University of Liberec, Textile Engineering Faculty, Nonwoven Department, Czech Republic.
 • 3 Erasmus Öğrenci Değişimi Programı, Technical University of Lodz, Textile Engineering Faculty, Poland.
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Nano Lif Elde Etme Yöntemleri, Doktora Semineri-I.
 • 2 Nano Lif Üretiminde Kullanılan Farklı Elektro Lif Çekim Yöntemlerinin Karşılaştırılması, Doktora Semineri-II.
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 Tübitak Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü (e-polymers)
 • 2 TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü (TRJ-2014)
 • 3 TÜBİTAK, Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü (Tekstil ve Konfeksiyon-2014)
 • 4 TÜBİTAK,Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü(Fibers&Polymers)
 • 5 Tübitak Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü (Textile Research Journal)
 • 6 Tübitak, Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü (Polymer Engineering&Science)
 • 7 S.D.Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri alanında 2009 yılı, 3.lük TEŞVİK ÖDÜLÜ
 • 8 Tübitak, Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü (Fibers&Polymers)
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde editörlük
 • 1 Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi
 • 2 Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi
 • 3 Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi
 • Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük
 • 1 Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi
 • Diğer bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük
 • 1 Journal of YEKARUM
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü
 • 1 15. UTMÖK Ulusal Tekstil Mühendisliği Öğrenci Kongresi (UTMÖK 2018) Etkinlik Kitabı, 3-4-5 Mayıs 2018, Süleyman Demirel Üniversitesi, Adım Matbaacılık, ISBN:978-605-9454-31-5
 • 2 6. Tekstil Günleri
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 'Sound Insulation of Multi-Layer Glass Fiber Felts',TRJ.
 • 2 Textile Research Journal, Kasim-2015
 • 3 PES (UNAM)
 • 4 Textile Research Journal
 • 5 Polymer Engineering&Science-2012
 • 6 Polymer Engineering and Science
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Tekstil ve Mühendis (Polivinil Alkol (PVA) Nanoliflerin Üretiminde Yenilikçi Bir Yaklaşım: Santrifüjlü Lif Üretimi)
 • 2 Tekstil ve Mühendis (Cerrahi Adezyonun Önlenmesi için Yeni Bir Yaklaşım: Nanolifli Cerrahi Adezyon Bariyerleri)
 • 3 Tekstil ve Mühendis (Elektrik Alan ile Lif Çekimi Yöntemi ile Elde Edilen Ligand Katkılı Poliüretan Nanoliflerin Morfolojik ve Lüminesans Özelliklerinin İncelenmesi)
 • 4 Tekstil ve Mühendis
 • SCI, SSCI veya AHCI tarafından taranan dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Tekstil ve Konfeksiyon (Effects of Polymer Morphology on the Electrospun Polyamide Nanofibers)
 • 2 Textile Research Journal (Experimental and Analytical Validation of Acoustic Properties of Biodegradable Composite Panels with Linen Textile Fibres)
 • 3 Textile Research Journal (Impact tensile behavior analysis of Twaron fiber tows from fast Fourier transform)
 • 4 Polymer Engineering & Science (Scalable electrospinning with lower threshold value voltage by steel needle pieces on a rotation roller)
 • 5 Tekstil&Konfeksiyon
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Tekstil Mühendisliği Bölüm Başkanlığı
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Tekstil Mühendisliği Bölüm Başk. Yardımcılığı
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 Dış Hakemlik, TÜBİTAK-ÇAYDAG (COST 2515)Projesi, Mayıs 2014.
 • 2 Dış Hakemlik, TÜBİTAK-ÇAYDAG (İkili İşbirliği 2512)Projesi, Mayıs 2014.
 • 3 Panelist, TÜBİTAK-MAG,(1001)Projeleri,Haziran 2012.
VERDİĞİ DERSLER
Biyomedikal Tekstil Malzemeleri
Doğal Lifler
Elektro Lif Çekim Yöntemi ile Fonksiyonel Nano Lif Üretimi ve Uygulama Alanlari
Ileri Lif Bilimi
Iplik Teknolojisi I
İplik Teknolojisi II
Nano Lif Üretim Yöntemleri ve Uygulama Alanları
Polimerik Kompozit Yapılar
Tekstil Hammaddeleri I
Tekstil Hammaddeleri II
Tekstil Teknolojisine Giris
Tibbi Tekstil Malzemeleri
Uzmanlik Alan Dersi I
Yapay Lifler
 
Bu İçeriği Paylaş!