KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Duygu GÖKCE
Birimi Mimarlık Fakültesi
Bölüm Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü
Ana Bilim Dalı Şehircilik Anabilim Dalı
Telefon 2462111607
E-Posta E-Posta Adresini Göster
ORCID ID 0000-0001-6491-7131
Akademik Hesaplar
Google Scholar Hindex: 1
Alıntı Sayısı: 8
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA 22.06.2000
Yüksek Lisans DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA (YL) (TEZLİ) 25.07.2003
Doktora DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA (DR) 12.06.2009
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 KARACA BÜŞRA GÜL, GÖKCE DUYGU, KAPSAYICI PLANLAMA PERSPEKTİFİNDE “HERKES İÇİN KENT”: ISPARTA KENTİ ÖRNEĞİ. Sosyal Arastirmalar ve Yonetim Dergisi , 17-57. Doi: 10.35375/sayod.1027086, (2022), (TR DİZİN)
 • 2 Silaydin Aydin Mediha Burcu, GÖKCE Duygu, Maintaining the carbon-oxygen balance in residential areas: A method proposal for land use planning. URBAN FORESTRY & URBAN GREENING, 11(1), , 87-94. Doi: 10.1016/j.ufug.2011.09.008, (2012), (SSCI)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 GÖKCE DUYGU, PANCAR ZÜBEYDE BETÜL, TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİN KENTSEL İKLİM POLİTİKALARIYLA BÜTÜNLEŞTİRİLMESİ. WORLD WOMEN CONFERENCE-VI (2023). (Tam metin bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ÇELİK EDA, GÖKCE DUYGU, KADINLARIN KENTSEL MEKÂNA KATILIMI VE KADIN DOSTU KENT İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA KENT KONSEYLERİNİN İNCELENMESİ. Yalvaç Akademi Dergisi, 8(2), , 30-45. (2023), (Diğer)
 • 2 KARACAN GİZEM, GÖKCE DUYGU, İklim Değişikliği ile Yerel Mücadele: İklim Eylem Planları ile Mekânsal Planların Bütünleştirilmesi. PLANARCH - Design and Planning Research, 7(2), , 181-190. (2023), (TR DİZİN)
 • 3 GÖKCE DUYGU, GÜNTAN ÖMER, Salgın Hastalık Riskine Karşı Dirençli Kentlerin İnşasında “Doğa Koruma” Odaklı Bir Bakış. Mehmet Akif Ersoy Universitesi Fen Bilimleri Enstitusu Dergisi , 396-407. Doi: 10.29048/makufebed.1098539, (2022), (TR DİZİN)
 • 4 PANCAR ZÜBEYDE BETÜL, GÖKCE DUYGU, Hidro - Meteorolojik Karakterli Afet Riski Bulunan Alanlardaki Mevcut Mekânsal Planlama Kararları: Serik (Antalya) Örneği. Mehmet Akif Ersoy Universitesi Fen Bilimleri Enstitusu Dergisi, 13(2), , 229-245. Doi: 10.29048/makufebed.1139695, (2022), (TR DİZİN)
 • Kitap
 • 1 PANCAR ZÜBEYDE BETÜL, GÖKCE DUYGU, Afete Dirençli Kentler ve Afet Yönetimi(2023). Nobel, Bölüm, (ULUSAL)
 • 2 GÖKCE DUYGU, Konya İli ve İlçelerinin Tarihi Süreç Çerçevesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği I(2023). T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Bölüm, (ULUSAL)
 • 3 GÖKCE DUYGU, TAŞ Dilruba, Konut ve Yaşam Çevreleri(2023). İdealkent Yayınları, Bölüm, (ULUSAL)
 
Bu İçeriği Paylaş!