KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Öğr. Gör. Dr. Hüseyin TUNÇMEN
Birimi Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü
Telefon 2462111752
E-Posta huseyintuncmen@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/huseyintuncmen
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KİMYA 18.07.2000
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KİMYA 11.08.2005
Doktora
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
AAS ,ICP-OES,Analitik Kimya,Sıvı kromatografi , eser element analizi, Analitik kimya, HPLC, AAS, ICP-OES
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Karahan, A. G., Gürbüz, F., Tunçmen, H. 2001. Mikroalglerin Cu ve Cd sorpsiyon ve desorpsiyonu. Su Ürünleri Dergisi Özel Sayı, 18(1): 173-182
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Cavas L., Tuzmen N., Tuncmen H., (2009). Heavy metal contents in Caulerpa racemosa var.cylindracea from Turkish coastline. Hacettepe Journal of Biology and Chemistry. 37 (1) 47-53
 • 2 Tunçmen, H., Tüzmen, N.,"Biochemical Effects of Pesticide Contaminated Drinking Water on Lipid Peroxidation and Free-Radical Scavenger" Hacettepe J. Biol. and Chem., 2007, 35(2), 111-116.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Hüseyin Tunçmen, Sertaç Budak, Nevzat Çınar, Cansel Çakır, Nurdan Imızoğlu, "Pipemidik asit, Marbofloksasin, Enoksasin ve Siprofloksasinin İyonlaşma/protonasyon Sabitlerinin Ters Faz Sıvı Kromatografi Yöntemiyle Tayini", 7. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 1-5 Eylül 2014, Kahramanmaraş
 • 2 Hüseyin Tunçmen, Sertaç Budak, Elif Sekmen,Cansel Çakır, Ebru Çubuk Demiralay," Moksifloksasinin Ters Faz Sıvı Kromatografi Yöntemiyle Tablet Dozaj Formda Tayini",7. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 1-5 Eylül 2014, Kahramanmaraş
 • 3 Burak Keles, Tülden Kalburcu, Hüseyin Tunçmen, Nalan Tüzmen, Sinan Akgöl,Adil Denizli, NANO-POLİ(HEMA-MAGA) NANOYAPILAR İLE SULU ÇÖZELTİLERDEN Al3+ İYONUNUN UZAKLASTIRILMASI, V.Ulusal Afinite Teknikleri Kongresi, 20-24 Mayıs 2009, Balıkesir
 • 4 Tülden KALBURCU, Nevra ÖZTÜRK, Hüseyin TUNÇMEN, Nalan TÜZMEN, Sinan AKGÖL, Adil DENİZLİ SULU ÇÖZELTİLERDEN Pb2+ İYONUNUN UZAKLAŞTIRILMASINA YÖNELİK GELİŞTİRİLEN NANOYAPILARIN KULLANIMI,VIII. Kromatografi Kongresi, Isparta, 9-11 Haziran 2008
 • 5 Seyhan ULUSOY, Hale SEÇİLMİŞ, Erhan ASLAN, Mustafa YILMAZER, Sibel YÜNLÜ, Hüseyin TUNÇMEN, Ayşegül ÖZAYDINEV YAPIMI PEKMEZLERDE FENOLİK MADDE, MİNERAL MADDE ve AROMA BİLEŞENLERİNİN ANALİZİ, VIII. Kromatografi Kongresi, Isparta, 9-11 Haziran 2008
 • 6 Tülden KALBURCU, Hüseyin TUNÇMEN, Nevra ÖZTÜRK, Nalan TÜZMEN, Sinan AKGÖL, Adil DENİZLİ NANO-POLİ(HEMA-MAGA) NANOYAPILAR İLE SULU ÇÖZELTİLERDEN Cu2+ İYONUNUN UZAKLAŞTIRILMAS, VIII. Kromatografi Kongresi, Isparta, 9-11 Haziran 2008
 • 7 Tunçmen, H., Tüzmen M.N., Pestisid Kontaminasyonunun Oksidan/Antioksidan Sisteme Etkisi, XIX. Ulusal Kimya Kongresi, Kuşadası, 2005
 • 8 Tunçmen, H., Tüzmen M.N., Pestisid Kontaminasyonunun Doku Lipid Peroksidasyonu ve Antioksidan Enzim Aktivitelerine Etkisi, XIX. Ulusal Kimya Kongresi, Kuşadası, 2005
 • 9 Tüzmen, N., Tunçmen, H., "İnsan Sağlığı Açısından Son Derece Toksik olan Pestisitlerin Tayininde Kullanılan Kromatografik Yöntemler", IV. Ulusal Kromatografi Kongresi, 98-99, Ankara, 2003.
 • 10 Çomak, E., Tunçmen, H.,Yönden, Z., Öktem, F., İlhan, İ.E.,"Isparta Bölgesinde Anne ve Kord Kanı Eser Element Düzeyleri"., 47.Pediatri Kongresi,İstanbul, 2003
 • 11 Karahan, A. G., Gürbüz, F., Tunçmen, H. 2001. Mikroalglerin Cu ve Cd sorpsiyon ve dersorpsiyonu. 1. Alg Teknolojisi Sempozyumu, 24-26 Ekim 2001, İzmir.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Hüseyin Tunçmen, Kader Poturcu, Ebru Çubuk Demiralay, Güleren Alsancak, Studies on Log Po/w of Quinolones: A Comparison of RP-HPLC Experimental and Predictive Approaches, 8th Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry (8th BBCAC) 9-11 May, 2018 Istanbul/Turkey
 • 2 Hüseyin Tunçmen, Kader Poturcu , Ebru Cubuk Demiralay, Guleren Alsancak, Prediction of Retention Behaviour of Some Quinolones; Their Dissociation Constantsand Lipophilicity Parameters, 10th Aegean Analytical Chemistry Days, Çanakkale, 2016
 • 3 H. Tunçmen, E. Çubuk Demiralay, YD.Daldal, Application of CCD to predict pKa values of ofloxacin, enrofloxacin, danofloxacin, 6 th BBCAC, 10-14 Eylül 2013
 • 4 H.Tunçmen, G. ALSANCAK, C. Çakır, Central Composite Design For Investigating Chromatographic Behavior Of Some Quinolones By Using Isocratic Reversed Phase Liquid Chromatographic Method 6 th BBCAC, 10-14 Eylül 2013
 • 5 H.Tunçmen, Y.D. Daldal, E.Ç. Demiralay, G. Alsancak "Combined Effect of ACN percentage, column temprature and chatropic agent concentration on the chromatographic behaviour of some quinolones", Second International Conferance on NEW TRENDS IN CHEMOMETRICS AND APPLICATION, 25-28 October 2013, Ankara-Turkey
 • 6 Hüseyin Tunçmen, Güleren Alsancak, Ebru Çubuk Demiralay, Central composite design in isocratic reversed phase liquid chromatographic method for determination of some quinolones in urine, ISOPS 10, 26-29 haziran 2012,Ankara
 • 7 Hüseyin Tunçmen, Güleren Alsancak, Ebru Çubuk Demiralay, Determination of pKa values of some quinolones in acetonitrile-water binary mixtures, ISOPS 10, 26-29 haziran 2012, Ankara
 • 8 Gurbuz,F.,Karahan,A.G.,Ucgul,I.,Tuncmen,H., Pumice supported algae bisorption of chromium (lV) from aquoes solution.The Fourth International Congress Environmental Micropaleontology Microbiology and meiobenthology.September 13-18,2004 Isparta TURKEY
 • 9 Hüseyin Tunçmen, Kader Poturcu, Ebru Çubuk Demiralay, Güleren Alsancak, Studies on Log Po/w of Quinolones: A Comparison of RP-HPLC Experimental and Predictive Approaches, 8th Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry (8th BBCAC) 9-11 May, 2018 Istanbul/Turkey
 • 10 Hüseyin Tunçmen, Kader Poturcu, Ebru Çubuk Demiralay, Güleren Alsancak, Studies on Log Po/w of Quinolones: A Comparison of RP-HPLC Experimental and Predictive Approaches, 8th Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry (8th BBCAC) 9-11 May, 2018 Istanbul/Turkey
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 PESTİSİD KALINTISI BULUNAN İÇME SULARIYLA BESLENEN HAYVANLARDA KAN LİPİD PEROKSİDASYONU VE ANTİOKSİDAN ENZİM DÜZEYLERİDanışman: Yard. Doç.Dr. M.Nalan TÜZMEN
 • Doktora Tezi
 • 1 BAZI KİNOLONLARIN LC İLE AYRILMA VE TAYİNLERİNİN DENEYSEL TASARIM TEKNİĞİ KULLANILARAK OPTİMİZASYONU
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 BAZI KİNOLONLARIN LC İLE AYRILMA VE TAYİNLERİNİN DENEYSEL TASARIM TEKNİĞİ KULLANILARAK OPTİMİZASYONU SDÜ BAP 1556-D-07
 • 2 PESTİSİD KALINTISI BULUNAN İÇME SULARIYLA BESLENEN HAYVANLARDA KAN LİPİD PEROKSİDASYONU VE ANTİOKSİDAN ENZİM DÜZEYLERİSDÜ BAP: 03-YL-2003
 • 3 Methidation ve parathionun kan ve beyin lipid peroksidasyonu ve antioksidan enzm aktivitelerine etkisi, SDÜ-BAP Proje No: 0772-M-03
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 8. Ulusal Analitik Kimya Kongresi , Süleyman Demirel Üniversitesi, 2016
 • Kişisel web sayfası
 • 1 http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/huseyintuncmen
VERDİĞİ DERSLER
Klinik Biyokimya -I
Klinik Biyokimya -II
Temel Kimya
Temel Laboratuar Bilgisi
 
Bu İçeriği Paylaş!