KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Arif KOYUN
Birimi Mühendislik Fakültesi
Bölüm Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı
Telefon 2462111377
E-Posta arifkoyun@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/arifkoyun
ORCID ID 0000-0001-6701-363X
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans TECHNISCHE FACHHOCHSCHULE BERLIN BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 01.02.1995
Yüksek Lisans AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ 25.01.1991
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ 27.07.2006
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Programlama, yazılım teknolojileri, otomasyon, uzaktan kontrol, veri alma, güneş enerjisi, bulanık mantık, modelleme
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Sürdürelebilir Rekabet Avantajı Elde Etmede Enerji Sektörü, URAK, Bölüm 43,s.1137-1153, 2010
 • Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Tuncay Yigit, Arif Koyun, Asim Sinan Yuksel, Ibrahim Arda Cankaya, Utku Kose, "An Example Application of Artificial Intelligence Supported Blended Learning Education Program in Computer Engineering", Artificial Intelligence Applications in Distance Education, Edited by Utku Kose, Durmus Koc, 07/2014: chapter 12; IGI Global., ISBN: 9781466662766
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Koyun, A., Macit,H.B.,2012. Aritmetik Algoritmalar Kullanılarak Farklı Donanım Platformlarında Benchmark Testi Uygulaması,SDU Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi,Say:16-3, Sayfa 260-263
 • 2 Şenol,R.,Yabuz,Z.R.,Delikanlı,K.,Üçgül,İ.,Acar,M., KOYUN,A.;2010 "Güneş Bacasında Performans Arttırıcı İşlemler",Enerji Teknolojileri ve Mekanik Tesisat Dergisi, Ocak 2010, sayı 169, s.90-96
 • 3 Üçgül, İ., Koyun, A., 2010, Güneş Bacası Tasarım Parametreleri ve Performansının Deneysel Olarak İncelenmesi, Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Bilimleri Dergisi,Cilt 16, Sayı 3, S.255-264
 • 4 Koyun, A.,İnan, S.A., 2007,Bilgisayar Kontrollü Deneysel Kurutma Cihazının Elektronik Tasarımı ve Kontrol Yazılımı,Otomasyon Dergisi, Haziran 2007 No:123,S:26-29,İstanbul
 • 5 İnan, S.A.,Koyun, A., 2007,PC ve PIC Destekli Programlanabilir Prosese Cihazı,Otomasyon Dergisi, Kasım 2007 No:128,S:40-44,İstanbul
 • 6 Koyun, A., Üçgül, İ., Acar, M., Şenol, R., 2007,Güneş Bacası Sisteminin Termal Özet Dizaynı,Tesisat Mühendisliği Dergisi,Sayı: 98, Sayfa: 45-50.
 • 7 Koyun T., Koyun A., Üçgül İ., Acar M., 2006. Bir Mekanın Klima Santralinin Yaz Çalışmasına Göre Ekserji Analizi, Soğutma Dünyası Dergisi, Sayı 34, Kasım 2006
 • 8 Koyun T., Koyun A., 2005. Bir Mekanın Klima Santralinin Kış Çalışmasına Göre Ekserji Analizi,Termodinamik Dergisi, Sayı 155, Temmuz 2005,
 • 9 İnan, S.İ., Koyun, A.,2005, İçme Suyu Kuyuları ve Depolarının RF & İnternet Destekli Otomasyonu ve Geniş Arazide Uygulaması, Otomasyon Dergisi, Ağustos 2005 No:158,S:64-66,İstanbul
 • 10 Şalvarlı H., Fişek S., Koyun A., 1995. Dairesel bir silindir etrafında iki boyutlu sıkıştırılamaz akışın matematiksel modellemesi,Akdeniz Üniversitesi Isparta Müh.-Mim.Fakültesi Dergisi, Sayı 8, Cilt 1,Sayfa 51-72, Isparta
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 İbrahim Arda Çankaya, Asım Sinan Yüksel, Arif Koyun,iOS Platformunda Artırılmış Gerçeklik ile Yön Belirleme, Mersin Akademik Bilişim 2014
 • 2 Koyun T., Koyun, A., Acar M.,2005.Soğutma Sistemlerinde Kullanılan Soğutucu Akışkanlar Ve Bu Akışkanların Ozon Tabakası Üzerine Etkileri, Ulusal İklimlendirme Sempozyumu ve Sergisi, 25-27 Şubat 2005, Antalya
 • 3 Koyun, A.,Üçgül, İ.,Acar, M.,2005.Güneş Bacası İle Elektrik Üretim Sisteminin Tasarımı,Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları /Enerji Yönetimi Sempozyumu,03-04 Haziran 2005, Kayseri
 • 4 Koyun, A.,Üçgül, İ.,Acar, M.,Şenol, R.,2005,Güneş Bacası Sisteminin Termal Dizaynı,Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyum ve Sergisi,Mersin,24-25 Haziran 2005
 • 5 Koyun, A.,İnan, S.İ.,Koyun, T.,2005,PC Kontrollü Deneysel Kurutma Cihazının Elektronik Tasarımı Ve Kontrol Yazılımı, III. Otomasyon Sempozyumu ve Sergisi, Pamukkale Üniversitesi,11-12 Kasım 2005, Denizli.
 • 6 İnan, S.İ., Koyun, A.,2005,PC Ve PIC Destekli Programlanabilir Proses Cihazının Elektronik Tasarımı Ve Kontrol Yazılımı, III. Otomasyon Sempozyumu ve Sergisi, Pamukkale Üniversitesi,11-12 Kasım 2005, Denizli.
 • 7 İnan, S.İ., Koyun, A.,2005,RF & Internet İle Uzaktan Kontrol Edilen İçme Suyu Kuyuları Ve Su Depolarının PIC Mikrokontrolcü Destekli Otomasyonu Ve Geniş Arazide Uygulanması, III. Otomasyon Sempozyumu ve Sergisi, Pamukkale Üniversitesi,11-12 Kasım 2005, Denizli.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 İnan, S.A., Ekinci, K., Kara, A., Koyun, A., 2005. İnternet Destekli, çok amaçlı ölçme ve kontrol sistemimin tasarımı, programlanması ve uygulaması , 14. Biyoteknoloji Kongresi, Eskişehir, 31 Agustos- 2 Eylül 2005
 • 2 Koyun A., İnan, S.A., 2004.Mikroişlemci Tabanlı Deneysel Kurutma Cihazı, Proje Pazarı-2004, 1-12 Kasım 2004,Ege Üniversitesi-İzmir
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Akış Modellemesi ve Mühendislik Uygulamaları, Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,Isparta,1991
 • Doktora Tezi
 • 1 Güneş Bacası İle Enerji Üretiminin İncelenmesi, SDÜ- Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Didem Yangeç, Veri Madenciliği Teknikleri İle Otel Yorumlarından Anahtar Kelimeler Keşfi, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği ABD, 2018
 • 2 Emin AFŞİN, Derin Öğrenme ile İki Boyutlu Optik Karakter Tanıma, , SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği ABD, 2017
 • 3 Ehssan Salman Obaid AL-JANABI, Web Sitesi Üzerindeki Zafiyetlerin Analizi, Kaynaklanma Nedenleri ve Çözüm Önerileri, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği ABD, 2017
 • 4 İbrahim Arda Çankaya , Artırılmış Gerçeklik Kullanılarak Kapalı Alan Navigasyon Sisteminin IOS Platformunda Uygulanması, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği ABD, 2015
 • 5 Hüseyin Bilal Macit,Benchmark algoritmaları ve Benchmark Uygulaması Geliştirme, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği ABD, 2012
 • 6 Soner Tokgöz, Elektromanyetik İndüksiyona Karşı Katı Cisimlerin Davranışı ve Sıcaklık kontrolü, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği ABD,2011
 • 7 Mehmet Dikmen,Veri Toplama ve Veri Analiz Yöntemleri: WPF ve Silverlight ile Uygulama Geliştirme, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği ABD, 2011
 • 8 Sertaç Güney, Peristaltik Hareket Sağlayan Tıbbi Tekstil Materyalinin Geliştirlmesi ve Bilgisayarlı Kontrolu, SDU, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendiliği ABD, 2009
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Güneş Bacası İle Elektrik Enerjisi Üretimi. DPT Proje No:2003K121020, 2004-2005
 • 2 Acar, M., Koyun, A.,2005.Güneş Bacası İle Enerji Üretiminin İncelenmesi, SDÜ Araştırma Projeleri Yönetimi Birimi, Proje No:0884-D-04
 • 3 Üçgül, İ.,Şenol, R.,Koyun, A.,İnan,S.A., Güneş İzlemeli Fotovoltaik Pil Destekli Mobil Ölçüm İstasyonu Uygulanması, TÜBİTAK-MİSAG A-74 104M003 nolu projede görev alma
 • 4 Temiz Enerji Evleri Altyapı Projesi, SDÜ, Aralık 2004
 • 5 Üçgül, İ., Selbaş, R., Koyun, A., İnan, S. A., Koyun, T., Eski tip kurutma deney cihazının bilgisayar kontrollü otomasyonu, Proje No:TÜBİTAK-MİSAG A60, Nisan 2002 -Ekim 2002.
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Arif Koyun, S.Ahmet İnan, Sanayide Bilgisayar Kontrollu Sistemler ve Otomasyonu, 15/04/2002, SDÜ Kültür Merkezi-Isparta
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Makina Mühendisleri Odası Üyeliği (1988-devam ediyor)
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 SDÜ Yekarum Dergisi
 • 2 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi,2010
 • 3 SDÜ Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi, Müh. Mim. Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanlığı (2009-2011)
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 SDÜ- Müh. Mim. Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı (2007-)
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitsi, Müh. Mim. Fakültesi, Fakülte Kurulu Üyesi (2009-2011)
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitsi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Enstitü Kurulu Üyesi (2009-2011)
 • 3 SDÜ Uzaktan Eğitim Meslek Yüksek Okulu Yönetim Kurulu Üyeliği(2009-2011)
 • 4 SDÜ Bilişim Klübü Akademik Danışmanı (2009-)
VERDİĞİ DERSLER
Algoritma ve Programlama
Bilgisayar Programlama
Bilgisayar Mühendisliğine Giriş
İleri Yazılım Mühendisliği
İstemci Sunucu Sistemleri
İstemci Sunucu Sistemleri (Seçmeli Ders)
İşletim Sistemleri
Mühendislikte Bilgisayar Uygulamaları
Nümerik Analiz
Programlama Dilleri
Programlama Dilleri I
Programlama Dilleri II
Temel Bilgi Teknolojileri
Veri Madenciliği ve Uygulamaları
Veri Tabanı Yönetimi
 
Bu İçeriği Paylaş!