KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Emel TAŞÇI DURAN
Birimi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Bölüm Hemşirelik Bölümü
Ana Bilim Dalı Doğum Ve Kadın Sağlığı Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
Telefon 2462113719
E-Posta emelduran@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0002-5056-4037
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK 22.06.2000
Yüksek Lisans EGE ÜNİVERSİTESİ KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ 26.08.2004
Doktora EGE ÜNİVERSİTESİ KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ 25.06.2009
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği,Kadın Çalışmaları,Kültürlerarası Hemşirelik,Kalitatif çalışmalar,Kültürel çalışmalar,Hemşirelik modelleri
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Taşçı Duran E., Sevil Ü. Prenatal ve Postnatal Dönemde Kültürel Yaklaşım, Kültürlerarası Hemşirelik. İstanbul Medikal Yayıncılık, ISBN-978-605-4499-10-6
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Taşçı E, Bolsoy N, Kavlak O, Yücesoy F, "İnfertil Çiftlerde Evlilik Uyumu" 3. Uluslar arası 11. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 5-8 Eylül, 2007, Ankara.
 • 2 Şen S., Atan Ünsal Ş., Taşçı E., Bolsoy N., Sevil Ü., "Üniversite Öğrencilerinin Cinsellik ve Acil Kontrasepsiyon Konusundaki Bilgi, Görüş ve Uygulamaları" 5.Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, 11-22 Nisan 2007, Ankara.
 • 3 Şen S, Er S, Taşçı E, Taşpınar A, Kavlak O, "Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinin Perimenstrüel Şikâyetlerinin ve Bunu Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi" 5. Uluslar Arası Üreme Sağlığı Ve Aile Planlaması Kongresi, 19-22 2007, Ankara.
 • 4 Taşçı E, Sevil Ü, Şirin A, "Evalution of the Roll Over Test as Predictor of Preeclampsia" Second Congress of South East European Society of Perinatal Medicine 2007, October 31-November 3, 2007, İstanbul.
 • 5 Taşçı E., Şirin A., Ümran Sevil, "Gebelik ve Postpartum Dönemde Kadın Cinselliği" 4. Uluslar Arası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi 20-23 Nisan 2005 Ankara.
 • 6 Taşçı E, Saruhan A, "Hiperemezis Gravidarum Tanısı Alan ve Almayan Gebelerin Evlilik Uyum Düzeyleri" 4. Uluslar Arası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, 20-23 Nisan 2005 Ankara.
 • 7 Sirin A., Ünsal S., Tasçı E., "Studying The Levels of Knowledge and Applications of the Persons Residing in The District of Bornova Related to Protection From Cancer and Early Diagnosis" The First Regional Meeting of The Asian Pacific Organization for Cancer Prevention, 2003, İzmir, Turkey.
 • 8 Taşçı E. Sevil Ü, "Aile Planlaması Hakkında Yanlış Bilinenler" 3.Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, 20-23 Nisan 2003, Ankara.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Hiperemezis Gravidarum Tanısı Alan ve Almayan Gebelerin Evlilik Uyum Düzeylerinin Karşılaştırılması
 • Doktora Tezi
 • 1 Prenatal Dönemdeki Kadınların Sağlık Davranışlarının Kültürel Yaklaşımla İrdelenmesi
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Kadınların Pap Smear Testi İle İlgili Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi
 • 2 Doğum Ağrısının Algılanmasında Kültürün Etkisinin İncelenmesi
 • 3 Sezaryen yöntemi ile doğum yapan kadınların sezaryen sonrası vajinal doğuma bakış açılarının incelenmesi (yürüten: Gülkan Güven Ay)
 • 4 DOĞUM SONU DÖNEMDE EŞ DESTEĞİNİN YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ (Yürüten: Ayşe Sevim Akbay)
 • 5 DOĞUM ÖNCESİ BAKIM MEMNUNİYETİ VE HASTA BEKLENTİLERİ ÖLÇEĞİNİN TÜRKİYE’DEKİ GEÇERLİK GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI (Yürüten: Ayşe Aydınlı)
 • 6 Erkeklerin Kendilerine Yönelik Yeni Geliştirilen Aile Planlaması Yöntemlerine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi (Yürüten: Ayla GÜLLÜ)
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Taşçı E., "Avrupa Birliği (AB)-T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Üreme Sağlığı Programı "Kadın Sağlığı ve Aile Planlaması Projesi", 05.06-30.06.2006
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Taşçı E.,Proje Sorumlusu: Yard. Doç Dr. Aynur Saruhan, " Hiperemezis Gravidarum Tanısı Alan ve Almayan Gebelerin Evlilik Uyum Düzeylerinin Karşılaştırılması" Ege Üniversitesi Rektörlüğü, (Proje Yürütücüsü), Proje Kodu:2004/HYO/007
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 "Başbaşa Hayat Projesi", 2012-2013
 • 2 TÜBİTAK Projesi, 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları , Bilimin eğlenceli serüvenine yelken açalım, Proje No: 111B069,2011-2012.
 • 3 "Sigaraya Başlamayı Engelleme Projesi" SDÜ, Milli Eğitim Müdürlüğü, Isparta İl Sağlık Müdürlüğü İşbirliği ile.
 • 4 Taşçı E. "AİLE OKULU PROJESİ" E.Ü. Üniversitem Programı Yerel Gündem 21 Aile Planlaması Çalışma Grubu Ve İzmir Yerel Gündem 21 İzmir YG-21Aile Planlaması Çalışma Grupları., (12.03.2003-18.04.2003) (19.01.2004-10.03.2004) (03.05.2004-28.06.2004) (14.02.2005- 31.03.2005)
 • 5 Taşçı E. "Aile Sağlığı ve Evde Hasta-Yaşlı Bakımı Projesi" "Konak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü , Konak Halk Eğitim Merkezi, Limon tepe İlköğretim Okulu, 118R Lions Yönetim Çevresi Federasyonu, Ege Üniversitesi Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu İşbirliği İle (Eğitimci) (19.04.2003- 06.07.2003
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Taşçı Duran E. Kültürlerarası hemşirelik modellerinin araştırmada kullanım süreci:Gündoğumu Modeli bir doktora çalışması, III. Uluslararası katılımlı, Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi,21-23 mayıs, 2015.
 • 2 Aile Eğitim Programı Eğitici Eğitimi Semineri, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü Programı
 • 3 Taşçı Duran E. “Kültürü Temel Alan Hemşirelik Araştırmaları/Tezleri” (Panel), II. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, 3-5 Haziran 2013, Antalya
 • 4 Taşçı Duran E. “Taburculuk Zamanı ve Anne Bebek Sağlığına Etkisi” (Panel), I. (uluslar arası katılımlı) Ulusal Doğum Sonrası Bakım Kongresi, 20-22 Haziran 2013, İzmir.
 • 5 13.5.2010 Moderatör“Kronik Hastalıkların Yönetimi”Öğrenci Paneli Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Türk Hemşireler Derneği Isparta Şubesi işbirliği ile 12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası Kutlaması
 • 6 24.3.2008 Konuşmacı “Doğum”Kordon Birlik İlköğretim Okulu Bornova Belediyesi, Bornova İlçe Kaymakamlığı, Bornova Milli Eğitim Müdürlüğü, BOR-KAD, Ege Ü: HYO İşbirliği İle Düzenlenen Aile Okulu Projesi
 • 7 4.6.2008 Konuşmacı “Doğum”Mediha Mahmut Bey İlköğretim Okulu Bornova Belediyesi, Bornova İlçe Kaymakamlığı, Bornova Milli Eğitim Müdürlüğü, BOR-KAD, Ege Ü: HYO İşbirliği İle Düzenlenen Aile Okulu Projesi
 • 8 15.03.2007 Konuşmacı“Loğusa Bakımı- Bebek bakımı”Reşat Nuri Güntekin İlköğretim Okulu Bornova Belediyesi, Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, BOR-KAD. Ege Ü: HYO İşbirliği İle Düzenlenen Aile Okulu Projesi
 • 9 10.12.2007 Konuşmacı “Loğusa ve Bebek Bakımı”Evrenesoğlu İlköğretim Okulu Bornova Belediyesi, Bornova İlçe Kaymakamlığı, Bornova Milli Eğitim Müdürlüğü, BOR-KAD, Ege Ü: HYO İşbirliği İle Düzenlenen Aile Okulu Projesi
 • 10 15.5.2007Panelist “Çalışma Ortamında Tükenmişlik, İş Doyumu ve Stres” Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Türk Hemşireler Derneği İzmir Şubesi işbirliği ile 12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası Kutlaması
 • 11 15.12 2006 Konuşmacı “Loğusa Bakımı- Bebek bakımı” Uzun Hasan İlk Öğretim OkuluBornova Belediyesi, Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, BOR-KAD. Ege Ü: HYO İşbirliği İle Düzenlenen Aile Okulu Projesi
 • 12 16.2.2005Konuşmacı“Gençlik Çağının Fiziksel Özellikleri ve Cinsellik” Doğanlar Hüsnü Bornovalı İlköğretim Okulu E.Ü.Üniversitem Programı ve İzmir Yerel Gündem 21 Aile Sağlığı Çalışma Gruplarının Aile Okulu Projesi
 • 13 3.1.2005 Konuşmacı “Gençlik Çağının Fiziksel Özellikleri ve Cinsellik” Yahya Kemal Beyatlı İlköğretim Okulu Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Ve Atatürkçü Düşünce Derneği İşbirliği İle Düzenlenen Aile Okulu Projesi
 • 14 9.2.2004 Konuşmacı“Gençlik Çağının Fiziksel Özellikleri ve Cinsellik”Çamdibi Okutan İlköğretim Okulu E.Ü.Üniversitem Programı Yerel Gündem 21 Aile Planlaması Çalışma Grubu ve İzmir Yerel Gündem 21 Aile Sağlığı Çalışma Gruplarının Aile Okulu Projesi
 • 15 17.12.2004 Konuşmacı “Gençlik Çağının Fiziksel Özellikleri ve Cinsellik”Suphi Koyuncuoğlu Lisesi Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu ve Atatürkçü Düşünce Derneği İşbirliği İle Düzenlenen Aile Okulu Projesi
 • 16 1.12.2004Konuşmacı “Gençlik Çağının Fiziksel Özellikleri ve Cinsellik” Karşıyaka Belediyesi Aile Okulu Eğitim Programı
 • 17 17.1.2003Konuşmacı“Gençlik Çağının Fiziksel Özellikleri”Borsa İlköğretim OkuluKarşıyaka Belediyesi Aile Okul Eğitim Programı
 • 18 7.5.2003Konuşmacı“Genç Kız Sağlığı”Mevlana Toplum Merkezi T.C. Başbakanlık Sosyal Hizm. ve Çocuk Esirgeme Kurumu İzmir İl Soysal Hizm. Müd.
 • 19 22.5.2003Konuşmacı“Gençlik Çağının Fiziksel ve Cinsel Özellikleri”Cesur İlköğretim Okulu Karşıyaka Belediyesi ve E.Ü. H.Y.O. İşbirliği İle Düzenlenen “Aile Okulu Eğitim Programı”
 • 20 Kadınlarda Sık Görülen Üreme Sağlığı Sorunları Kadın Sağlığı ve Aile Planlaması" AB Projesi
 • 21 11.05.2003Konuşmacı“Gençlik Çağının Fiziksel Özellikleri”Limontepe İlköğretim OkuluKonak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Konak Halk Eğitim Merkezi, 118R Lions Yönetim Çevresi Federasyonu, E.Ü. H.Y.O İşbirliği ile Düzenlenen Aile Sağlığı Ve Evde Hasta-Yaşlı Bakımı Projesi”
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 “Protection from Cancer and Early Diagnosis Applications in Izmir, Turkey: A Pilot Study” Cancer Nursing, 29(3), 207-213, 2006.
 • Kişisel web sayfası
 • 1 http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/emeltasciduran
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Türk Hemşireler Derneği
 • 2 Hemşirelik Eğitimi Derneği
 • 3 İnfertilite Hemşireliği Derneği
 • 4 Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Mezunları Derneği
 • 5 Yerel gündem 21 çalışma grubu üyeliği
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde editörlük
 • 1 American International Journal of Social Science
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Clinical Nursing Research
 • 2 Nursing Outlook
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Asia-Pacific journal of oncology nursing
 • 2 Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi
 • 3 Journal of Behavioral Health
 • 4 The Education in Medicine Journal
 • 5 Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi
 • 6 Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Türkiye klinikleri sağlık bilimleri dergisi
 • 2 Türkiye klinikleri hemşirelik bilimleri dergisi
 • 3 SDU. SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ
 • 4 SDÜ. Tıp Fakültesi Dergisi
 • 5 SDU. SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ
 • 6 International Journal of Preventive Medicine
 • SCI, SSCI veya AHCI tarafından taranan dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 International Nursing Review
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcılığı
 • 2 Hemşirelik Bölüm Başkanlığı (2014-2018)
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği AD Başkanlığı
 • 2 Hemşirelik Bölüm Başkan Yardımcılığı, 2010-2012
 • 3 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilimdalı Başkanlığı
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Sağlık Bilimleri Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği
 • 2 Sağlık Bilimleri Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği
 • 3 Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü ECTS koordinatatörü
 • 4 Sağlık Bilimleri Enstütüsü Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği AD. ECTS koordinatörlüğü
 • 5 Sağlık Bilimleri Enstütüsü Enstitü Kurulu Üyeliği
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Türk Hemşireler Derneği, Isparta Şubesi Başkan Yardımcılığı
 • 2 Türk Hemşireler Derneği, Isparta Şubesi Yönetim Kurulu Üyeliği
 • Ulusal yada yerel düzeyde yazılı veya görsel basında yayın faaliyetleri
 • 1 18.08.2006 "Kadınlara Aile Planlaması Eğitimi" Hürriyet
 • 2 18.08.2006 "Çat Kapı Cinsellik" Gazetem Ege
 • 3 “Kadınlara Aile Planlaması Eğitimi”Hürriyet Gazetesi
 • 4 "4 Bin Kadına Aile Planlaması Eğitimi" Yeni Asır
 • 5 "Vajinaya maydanoz" Hürriyet
 • 6 "Alternatif Tıp Cehaleti" http:/www.arsivtek.com
 • 7 Doğum Ağrıları için Masaj http://www.estespa.com
 • 8 12-18 Mayıs Hemşireler Haftası www.yorumla.net
VERDİĞİ DERSLER
Aile Planlaması Danışmanlığı
Cinsel Sağlık
Doğum Bilgisi ve Hemşirelik Yaklaşımları
Doğum Bilgisi ve Hemşirelik Yaklaşımları Öğretim Uygulaması
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği
Hemşirelikte Kavram Analizi
Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Öğretim Uygulaması
Kültürlerarası Hemşirelik
Seminer
Uzmanlık Alan dersi
Yardımcı Üreme Teknikleri ve Hemşireliği
 
Bu İçeriği Paylaş!