KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Didar BÜYÜKER İŞLER
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm İşletme Bölümü
Ana Bilim Dalı Üretim Yönetimi Ve Pazarlama Anabilim Dalı
Telefon 2462110588
E-Posta didarbuyuker@sdu.edu.tr
Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME 06.07.2001
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME 23.01.2004
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME 28.01.2009
İLGİ ALANLARI
Elektronik ticaret (e-ticaret),yeni ekonomi,Tüketici Davranışları,elektronik işletmecilik,veri zarflama analizi,istatistiksel teknikler,Yapısal Eşitlik Modeli,Teknoloji Kabullenme Modeli
YAYINLAR
 • Projelerde Yaptığı Görevler
 • 1 Türkiye'de İktisadi ve İdari Bilimler Alanında Dijital Dönüşüm: Simülasyon Tabanlı Eğitim, Tübitak 1001, BÜYÜKER İŞLER Didar, OKSAY Aygen, ASLANTAŞ ATEŞ Burcu, BULGAN Gülay, KÜÇÜKSİLLE Ecir Uğur, AYDOĞAN Turgay, SENAL Serpil, 01.12.2021 - Devam Ediyor (ULUSAL)
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 BULGAN GÜLAY, BÜYÜKER İŞLER DİDAR, Çayan Sevinç, Otel İşletmelerinde Çalışma Yaşamı Kalitesinin İşten Ayrılma Eğilimine Etkisi Isparta Örneği. Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(2), , 114-129. (2021), (Diğer)
 • 2 TINTORI ANTONIO, CIANCIMINO GIUILIA, OKSAY AYGEN, SENAL SERPİL, BULGAN GÜLAY, BÜYÜKER İŞLER DİDAR, CERBARA LOREDANA, Comparing the influence of gender stereotypes on well-being in Italy and Turkey during the COVID-19 lockdown. European Review for Medical and Pharmacological Sciences, 24(24), , 13037-13043. Doi: 10.26355/eurrev_202012_24209, (2020), (SCI)
 • 3 Oğuz Rahmi, BÜYÜKER İŞLER DİDAR, TÜKETİCİLERİN ÇEVRE DOSTU TUTUMLARININ YEŞİL OTEL TERCİHLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ANTALYA İLİNDE BİR UYGULAMA.. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi , 156-178. Doi: 57917/625190, (2020), (Diğer)
 • 4 ERGÜN EMRE, BÜYÜKER İŞLER DİDAR, KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE SOSYAL MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ YETENEKLERİ VE İŞLETME PERFORMANSI: FETHİYE VE MARMARİS BÖLGELERİNDE BİR UYGULAMA.. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 16(1), , 199-217. Doi: 53013/700840, (2020), (TR DİZİN)
 • 5 BÜYÜKER İŞLER DİDAR, Tuzcu Nigün, GİYİM ALIŞVERİŞLERİNDE İÇGÜDÜSEL SATIN ALMA EĞİLİMLERİVE SATIN ALMA NEDENLERİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİRUYGULAMA. Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, 23(2), , 535-561. (2018), (Diğer)
 • 6 ERDOĞAN MORÇİN SİNE, BÜYÜKER İŞLER DİDAR, Destinasyon Sloganlarında Kullanılan Temaların Analizi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 22(4), , 1081-1090. (2017), (Diğer)
 • 7 BÜYÜKER İŞLER DİDAR, Yarangümelioğlu Derya, Gümülü Erdoğan, Online Tüketici Satın Alma Davranışlarını Etkileyen Faktörlere Yönelik Bir Durum Değerlendirmesi Isparta İlinde Bir Uygulama. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 6(3), , 77-94. (2014), (Alan Endeksleri)
 • 8 BÜYÜKER İŞLER DİDAR, GÜZEL FATMA ÖZLEM, Tur Yönetiminde Profesyonel Turist Rehberlerinin Deneyimsel Rolü Alman Turistlerin Kültür Turu Satın Alma Davranışına Yönelik Bir Değerlendirme. Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, 19(1), , 125-138. (2014), (Alan Endeksleri)
 • 9 BÜYÜKER İŞLER DİDAR, Akaryakıt İstasyonları Marka Konumlandırma Süreci Isparta da Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi İle Bir Uygulama. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(17), , 447-484. Doi: doi.org/10.14520/adyusbd.830, (2014), (Alan Endeksleri)
 • 10 BÜYÜKER İŞLER DİDAR, Yarangümelioğlu Derya, Marka Bağlılığı ve Etnosentrizm Çerçevesinde Tüketici Satın Alma Davranışları. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 91-110. (2014), (Alan Endeksleri)
 • 11 GÜZEL FATMA ÖZLEM, ATİLLA GAYE, BÜYÜKER İŞLER DİDAR, Duygusal Emek ve İşten Ayrılma Niyeti ilişkisi Turist Rehberleri Üzerinde Bir Araştırma. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 10(3), , 107-123. (2013), (Alan Endeksleri)
 • 12 BÜYÜKER İŞLER DİDAR, Rekabetçi Avantaj Yaratma Çerçevesinde KOBİ lerde E Ticaret ve E Ticaretin Stratejik Kullanımı. Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, 13(3), , 277-291. (2008), (EBSCO)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 BÜYÜKER İŞLER DİDAR, Televizyon Reklamlarında Ünlü Kişilerin Kullanılmasının Satın Alma Davranışlarına Etkisi Cinsiyet Ekseninde Bir İnceleme. SDU Vizyoner Dergisi, 5(11), , 110-134. (2014), (Alan Endeksleri)
 • 2 BÜYÜKER İŞLER DİDAR, Yarangümelioğlu Derya, çiftci Münire, Halkla İlişkiler Aracı Olarak Sosyal Medyanın Kullanımı ve Yeni Stratejiler. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 5(1), , 174-186. (2013), (Alan Endeksleri)
 • 3 BÜYÜKER İŞLER DİDAR, ÖZDEMİR ŞEFİKA, Hastane İşletmelerinde İçsel Pazarlama Yaklaşımının İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi Isparta İli Örneği. Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Dergisi, 13(2), , 115-142. (2010), (Endekste taranmıyor)
 • 4 GÜNGÖR İBRAHİM, BÜYÜKER İŞLER DİDAR, Analitik Hiyerarşi Yaklaşımı ile Otomobil Seçimi. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(2), , 21-33. (2005), (Endekste taranmıyor)
 • 5 BÜYÜKER İŞLER DİDAR, NEGİZ NİLÜFER, Elektronik Devletin Boyutları ve Yarattığı Fırsatlar. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(2), , 35-56. (2005), (Endekste taranmıyor)
 • Kitap
 • 1 OKSAY AYGEN, BÜYÜKER İŞLER DİDAR, Yönetim (Dijital Çağın Yeni Normal Pratikleri)(2021). Nobel Yayın, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 2 BÜYÜKER İŞLER DİDAR, Müşteri Şikayet Yönetimi ve Örnek Olaylar Kavramlar - Uygulamalar(2021). Seçkin Yayıncılık, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 3 BÜYÜKER İŞLER Didar, Pazarlama Yönetimi(2017). Beta, Bölüm, (ULUSLARARASI)
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!