KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Sennur ALAY AKSOY
Birimi Mühendislik Fakültesi
Bölüm Tekstil Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Tekstil Makinaları Anabilim Dalı
Telefon 2462111187
E-Posta sennuralay@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0002-5878-6726
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar S
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ 11.07.2000
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ 13.02.2004
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKSTİL MÜHENDİSİĞİ 24.02.2010
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Isı Depolama Özellikli Lif ve Kumaşlar, Mikrokapsülasyon, Lif ve Polimer Kimyası, Tekstilde Plazma Uygulamaları, Fonksiyonel ve Akıllı Tekstiller,Bitim İşlemleri
YAYINLAR
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Alay, S. ve Göktepe, F., 2006. Cerrahi Giysi ve Kumaşlardan Beklenen Performans Özellikleri ve İlgili Standartlar, Tekstil Maraton Dergisi, 2006/5 (Eylül-Ekim), Sayı:86, s.8-12.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 S. Alay, C. Alkan, Tekstil Lif Teleflerinden Isı Depolama Özellikli Lif Üretim Olanaklarının Araştırılması, Akıllı Tekstil Teknolojileri Ar-Ge Proje Pazarı, 21-22 Ekim 2010, Gaziantep, Türkiye.
 • 2 F. Göde, K. Kaya, S. Alay, Koku içeren mikrokapsüllerin sentezi, karakterizasyonu ve tekstile uygulanması, Akıllı Tekstil Teknolojileri Ar-Ge Proje Pazarı, 21-22 Ekim 2010, Gaziantep, Türkiye.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Altun Anayurt R., Alkan, C., Alay Aksoy S.,ISIL ENERJİ DEPOLAMA AMAÇLI POLİ(METİL METAKRİLAT-KO-2-HİDROKSİ ETİL AKRİLAT)/N-OKTADEKAN MİKROKAPSÜLLER, V. Ulusal Polimer Bilim ve Teknoloji Kongresi, 1-4 Eylül, Tokat-Türkiye, 2014
 • 2 NANOLİFLERİN ADSORPSİYON UYGULAMALARI,Ş.Çiftci,S.Özek,F.Göde,S.Alay Aksoy,K.Aksoy,VII ulusal Analitik Kimya Kongresi,1-5 Eylül,KAHRMANAMARAŞ-TÜRKİYE,2014
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 İplik Tüylülüğü Ölçüm Metot Ve Cihazlarının İncelenmesi
 • Doktora Tezi
 • 1 Isıl Enerji Depolama Özellikli Mikrokapsüller İçeren Akıllı Tekstil Ürünlerinin Geliştirilmesi
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Özkayalar, S., 2019. Çift Duvarlı Faz Değiştiren Madde Çekirdekli Nano Ve Mikrokapsüllerin Üretimi Ve Tekstil Uygulaması, SDÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta.
 • 2 Genç, E., 2016. Tekstil Uygulamaları İçin Fonksiyonel Duvarlı Mikrokapsül Üretimi, SDÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta.
 • 3 Çakar, A., 2015, Antibakteriyel Özellikli Kumaş Üretimi Üzerine Bir Araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta.
 • 4 Kesici Güler, H., 2015. Bazı bitki ekstraksiyonlarının eldesi, mikrokapsülasyonu ve pamuklu kumaşlara uygulanması, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta
 • 5 Tözüm, M.S.2014. Isı depolama özellikli mikrokapsül uygulanmış kumaşların ısı düzenleme ve konfor özelliklerinin belirlenmesi,Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta.
 • 6 Demirbağ, S., 2014. Kompleks Koaservasyon Metodu ile Isı Depolama Özellikli ve Güç Tutuşur Mikrokapsül Üretimi ve Tekstil Uygulamaları, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta.
 • 7 Kuru, A., 2012.Tekstil Elyaf Teleflerinden Isı Depolama Özelliğine Sahip Isı Yalıtım Malzemesi Üretimi, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta.
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 M.S. Tözüm, 2019.Renk Deliştiren Boyarmaddelerin Mikrokapsglasyonu veTekstil Materyallerine Uygulanması, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta
 • 2 Demirbağ S.2019. lsıya ve Ph'a Duyarlı Akıllı Tekstillerin Geliştirilmesi", Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Otomotiv Endüstrisi İçin Sıcaklık Duyarlı, Termokromik Ve Termoregülasyon Özellikli Mikrokapsül Ve Kumaş Üretimi (TÜBİTAK 1003 Öncelikli alanlar Ar-Ge projesi, (Akıllı Malzemeler ve Nanoteknoloji Uygulamaları), Proje NO:118M012 (2021-Tamamlandı)
 • 2 S. Alay Aksoy, S. Özkayalar, 2017-2018.Çift Duvarlı Faz Değiştiren Madde Çekirdekli Nano Ve Mikrokapsüllerin Üretimi Ve Tekstil Uygulaması, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (Yüksek Lisans), Proje No: 4958-YL2-17.
 • 3 Alay Aksoy, S., Demirbağ S."lsıya ve Ph'a Duyarlı Akıllı Tekstillerin Geliştirilmesi", Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (Doktora), Proje No: SDÜ BAP 4486-D2-16 (2016-).
 • 4 Alay-Aksoy, S., Tözüm, M.S. "Renk Deliştiren Boyarmaddelerin Mikrokapsglasyonu veTekstil Materyallerine Uygulanması" Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (Doktora), Proje No: SDÜ BAP 4602-D2-16 (2016-).
 • 5 Alay Aksoy, S., Kesici Güler, H., Bazı Bitki Ekstraksiyonlarının Eldesi Ve Mikrokapsülasyonu, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (Yüksek Lisans), Proje No: 3713-YL1-13, 2013-2016.
 • 6 Alay-Aksoy, S., Genç,S. Tekstil Uygulamaları İçin Fonksiyonel Duvarlı Mikrokapsül Üretimi, SDÜ, BAP Yüksek Lisans Projesi, Proje No: 4288-YL1-15, (2015-2016)
 • 7 Alay Aksoy, S., Çakar, A., Antibakteriyel Özellikli Kumaş Üretimi Üzerine Bir Araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (Yüksek Lisans), Proje No: 3513-YL1-13, 2013-2015.
 • 8 Aksoy Alay,S., Alkan, C., 2012.Tekstil Uygulamaları İçin Isı Depolama Özellikli ve Etkin Dış Yüzeyli Mikrokpasül Üretimi, Tübitak 1001, MAG, 111M484, Proje Yürütücüsü,2012-2014.
 • 9 Alay Aksoy, S., Tözüm, S., Isı depolama özellikli mikrokapsül uygulanmış kumaşların ısı düzenleme ve konfor özelliklerinin belirlenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (Yüksek Lisans), Proje No: 3236-YL-12, (Tamamlandı).
 • 10 Alay Aksoy, S., Demirbağ, S., Kompleks Koaservasyon Metodu ile Isı Depolama Özellikli ve Güç Tutuşur Mikrokapsül Üretimi ve Tekstil Uygulamaları, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (Yüksek Lisans), Proje No: 3235-YL-12, (Tamamlandı).
 • 11 Alay Aksoy, S., Kuru, A., 2011.Tekstil Elyaf Teleflerinden Isı Depolama Özelliğine Sahip Isı Yalıtım Malzemesi Üretimi, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (Yüksek Lisans), Proje No: 2913-YL-11, (Tamamlandı).
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Türkiye'deki Bazı Ağaç Türlerinin Odun ve Kabuklarının Kimyasal Bileşimi İle Antibakteriyel Özelliğe Sahip Ekstraktlarından Mikrokapsül Üretimi, Tübitak 3501 Kariyer Geliştirme Projesi, Yürütücü: Yrd.Doç.Dr. Emrah Dönmez, Proje No:215O568 (Yardımcı araştırmacı)
 • 2 Ömer Faruk Cengiz, İslam Erkale, 2016, 2209/B SANAYİ ODAKLI LİSANS BİTİRME TEZİ DESTEKLEME PROGRAMI (Akademik Danışman):ISI DEPOLAMA VE FONKSİYONEL ÖZELLİKLİ MİKROKAPSÜL UYGULANMIŞ GİYSİLİK KUMAŞLARDA KONFOR VE FONKSİYONEL ÖZELLİKLERİN ARAŞTIRILMASI
 • 3 Akrilik Liflerin Islanabilirliğinin Artırılması, SAN TEZ, 0019.STZ.2013-1, Yardımcı Araştırmacı, Tamamlandı.
 • 4 TÜBİTAK 2209 BİDEB YURT İÇİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİ PROJELERİ DANIŞMANLIĞI:Özbek, Ender, 2012-2013.BİNALARDA ENERJİ TASARRUFU İÇİN MULTİ-FONKSİYONEL YALITIM MALZEMESİ TASARIMI.
 • 5 TÜBİTAK 2209- ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ YURT İÇİ ARAŞTIRMA PROJESİ DANIŞMANLIĞI:C, Yanık, H, Uluşahin, 2011,KOKU MADDELERI IÇEREN MIKROKAPSÜL ÜRETIM OLANAKLARININ ARASTIRILMASI.
 • 6 Göde, F., S.Alay. Isıl Enerji Depolama Özellikli Mikrokapsüller İçeren Akıllı Tekstil Ürünlerinin Geliştirilmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Bilimsel araştırma Projeleri yönetimi Birimi, Doktora Projesi, Proje No:1384-D- 06, 2006-2009.
 • 7 TÜBİTAK 2209 BİDEB YURT İÇİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİ PROJELERİ DANIŞMANLIĞI:Arslan, E., 2009-2010.NANO BİTİM İŞLEMİ İLE ÇOK FONKSİYONLU KUMAŞ ÜRETİM OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI.
 • 8 Plazma Yardımlı Kimyasal Tekstil ve Kağıt Yüzey Kaplama Cihazı Kurulması ve Bilimsel Analizi
 • 9 İplik Tüylülüğü Ölçüm Metod ve Cihazlarının İncelenmesi
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Uluslararası Isparta Tekstil Kongresi (Istek 2003) Organizasyon Komitesi Üyesi, 22-23 Mayıs 2003
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için uluslararası burs almak
 • 1 Socrates/Erasmus Programme (Student Exchange), University of Minho (Portugal) , Textile Engineering Department, 2006-2007 Academic Year, Spring Semester
 • Alanında uluslararası bilimsel nitelikli ödül
 • 1 Alay-Aksoy, S., Kayahan, E., Aksoy, K., Tözüm,M.S., Demirbağ, S., EV TEKSTİL ÜRÜNLERİNİN FONKSİYONELLEŞTİRİLMESİ İÇİN KULLANILACAK YENİLİKÇİ MİKROKAPSÜL TASARIMI, UİB VI. Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı,Proje Öneri Teşvik Ödülleri, Ev Teknik Tekstilleri ve Ev Tekstilleri Kategorisi, Üçüncülük Ödülü, 3-4 Nisan 2014, Bursa, Türkiye.
 • 2 E. Kayahan, S. Alay Aksoy, 2012. GÜZEL KOKULU MİKROKAPSÜL İÇEREN ANTİ-BAKTERİYEL AYAKKABI TABANLIĞI, UİB IV. Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı, Proje Öneri Teşvik Ödülleri, Genel Tekstiller Kategorisi, İkincilik Ödülü, 2-3 Şubat 2012,Bursa,Türkiye.
 • 3 C. Alkan, S. Alay, 2011. TEKSTİL UYGULAMALARI İÇİN ISI DEPOLAMA ÖZELLİKLİ MİKROKAPSÜL ÜRETİMİ, UİB III. Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı, Proje Öneri Teşvik Ödülleri, Akıllı Giysiler ve Fonksiyonel Tekstiller Kategorisi, Birincilik Ödülü, 10-11 Şubat 2011, Bursa,Türkiye.
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 Isı depolama özellikli mikrokapsül uygulanmış kumaşların ısı düzenleme ve konfor özelliklerinin belirlenmesi,Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü ,Yüksek Lisans Tezi (Danışman), 2013 – 2014 yılı Lisansüstü Tez Ödül Yarışması mekanik tematik alanında yılın en başarılı yüksek lisans tezi .
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Tekstil Mühendisleri Odası
 • 2 Fiber Society, USA
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • SCI, SSCI veya AHCI tarafından taranan dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Tekstil Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcılığı, 2012-2014.
VERDİĞİ DERSLER
Bitirme Ödevi
Fonksiyonel ve Akıllı Tekstiller
İplikçilik esasları
Kimyasal Tekstil Muayeneleri
Lif ve Polimer Teknolojisi
Özel Lifler
Plazma Teknolojisinin Tekstil Sektöründeki Uygulamaları
Polimer Kimyası ve Tekstil Uygulamları
Tekstil Endüstrisinde Mikrokapsül Uygulamaları
Tekstil Lif ve Polimer Kimyası
Tekstil Mühendisliğine Giriş
Tekstil Yardımcı Kimyasalları
Tekstilde Bitim İşlemleri
Yıliçi Projesi
 
Bu İçeriği Paylaş!