KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Kemal Tuşat YÜCEL
Birimi Mühendislik Fakültesi
Bölüm İnşaat Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Yapı Anabilim Dalı
Telefon 2462111418
E-Posta kemalyucel@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0001-7684-0784
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 10.07.1987
Yüksek Lisans İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ GEOTEKNİK 20.02.1991
Doktora İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAPI MÜHENDİSLİĞİ 19.06.1997
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Taze ve sertleşmiş beton özellikleri, taze çimento ve beton reolojisi, mineral, kimyasal ve fiber katkılı betonlar, izolasyon malzemeleri (ısı, ses, su ve yangın),yapı malzemeleri ve malzemeler(metal, taş, seramik, polimer, ahşap, kompozit ve teknolojik malzemler), tarihi yapı malzemeleri, tahribatlı ve tahribatsız saha ve laboratuvar deney metotları, Uluslararası deney metotları hazırlama ve tasarımı, yangın görmüş yapılar, korozyon, durabilite, kalite güvenliği ve kalite kontrol metotları, kaynak ve ısıl işlem uygulamaları(Bechtel-Enka J.V. Kalite Kontrol Müdürü, Tengiz Kazakistan Petrokimya Tesis İnşaatları, 1998-2001), Proje Mentörlüğü (TÜBİTAK 1601 Destek Programı kapsamında "Teknoloji Tabanlı Başlangıç Firmalarına Özel İş Geliştirme” sertifikalı), TÜBİTAK TEYDEB Proje Hakemi ve TÜBİTAK Panelist Danışmanı, TSE Teknik Komite Üyesi.,Proje yönetimi, MS Project ve Primavera uygulamaları, hakediş, BIM+ERP+FM, iş sağlığı ve iş güvenliği (ÇSGB U6 Eğitici Belgeli), risk analizi, ulusal teknik onay hazırlama (Yapı Araştırma Derneği İTBAK Danışmanı), Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü (TÜSKA) –Sağlıkta Akreditasyon Denetçi Adayı Teorik ve Pratik Temel Eğitimleri sertifikalı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü Teknogirişim Sermayesi Desteği(TGSD) panelinde değerlendirme komisyon üyesi, ISO 9001 ve ISO 17025 (TÜRKAK el kitabı haz., iç denetçi, lab. yeterliliği ve ölçüm belirsizliği sertifikalı) Standart ve Uygulamaları, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği, Enerji ve Performans Yönetmeliği, Yangın Yönetmeliği, Deprem Yönetmeliği, CE İşareti, Malzeme İzlenebilirliği ve Uluslararası Turnover İş Paketi Hazırlama (İnşaat, Mekanik, Doğal Gaz ve Petrol Boru hattı, Kaynak Elektrik-Elektonik, Klima), izolasyon ve boya inspektörü.,3194 sayılı imar kanunu ve uygulamaları, 6331 sayılı iş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu ve uygulamaları, Riskli yapılar, Asliye Hukuk, Asliye Ceza, Ağır Ceza ve İdari Mahkeme Davalarında Bilirkişi Görevleri, Güneş Enerji Santralleri (GES, Masfen İnşaat, Enerji-http://www.masfen.com.tr/), Rüzgar Enerji Santralleri (RES), Atış Poligonu Tasarım ve Değerlendirme (ISSF kriterlerine göre-http://www.issf-sports.org/), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Tasarım Merkezi İzleyicisi, Kalkınma Ajansları Bağımsız Değerlendirici.
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Yücel, K.T., Yücel, H.G., Taze Betonun İşlenebilirliğini Belirlemede Kalibrasyon İşlemi ve Kalibrasyon Sıvısı, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi,12-2(2008),154-159
 • 2 Yücel, K. T., "Genleştirilmiş Polistren Sert Köpük Levhaların EPS) Isı İletim Katsayılarının Belirlenmesi", SDÜ Fen Bilimleri Dergisi, Cilt 7, Sayı-3, sa.102-107
 • 3 Yücel, K. T., "Yapılarda Isınma Amaçlı Enerji Tüketimi ve Hava Kirliliği Konusunda Alınabilecek Önlemler", SDÜ Fen Bilimleri Dergisi, Cilt 7, Sayı-3, sa.115-120
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 YÜCEL, K.T., "Isınma Amaçlı Yakıt Tüketiminin Yöresel Yapı Malzemeleri Kullanarak Azaltılması" , 14.Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, TURKEY(2003)
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Kemal T. Yücel, Ömer Rahat, 2nd International Engineering Education Conference (IEEC2012), "New Trends and Expectations" konferansı dahilinde "2nd International Engineering Education Conference (IEEC2012),"New Trends and Expectations"" bildiri kitapçığındaki "Evaluation of Occupational Health and Safety in Engineering", Antalya, 2012.
 • 2 Yucel, K. T. , "Examination of Workability Behavior and Rheologic Properties of Fresh Concrete under Pressure" The Seventeenth European Conference on Thermophysical Properties, 5 - 8 September 2005, Bratislava, Slovak Republic.
 • 3 Yucel, K. T. "Optimum Applicability Level of Exterior Structural Walls Constructed by Using Engineering Insulation Materials: PONZA and EPS", The Seventeenth European Conference on Thermophysical Properties, 5 - 8 September 2005, Bratislava, Slovak Republic.
 • 4 Yucel, K. T.,"Effect of Structural Heat Insulation on Energy Saving and Air Pollution Preventions", The Seventeenth European Conference on Thermophysical Properties, 5 - 8 September 2005, Bratislava, Slovak Republic.
 • 5 K.T. Yucel, "Comparing Fresh Concrete Workability Using Experimental Studies and Theoretical Statements", The Seventeenth European Conference on Thermophysical Properties, 5 - 8 September 2005, Bratislava, Slovak Republic.
 • 6 K. T. Yucel, "Examination of Behavior of Fresh Concrete Under Pressure" The Seventeenth European Conference on Thermophysical Properties, 5 - 8 September 2005, Bratislava, Slovak Republic.
 • 7 Yücel, K. T., Gülmez, S., "Chemical, Mineralogical and Petrographical Analyzes of Historical Building Materials of Hellenistic, Roman, Byzantine And Seljuk's Period of Anatolia", 10th Euroseminar on Microscopy Applied to Building Materials, June 22-25th 2005, Historic Masonry Group University of Paisley, Paisley, Scotland.
 • 8 Kemal Tuşat YÜCEL, Serkan GÜLMEZ, Gülay SELÇUK, Determination of Mineralogical and Chemical Properties of Structural Materials Used in Kremna Antique City at Anatolia, International Earth Sciences Colloquium on the Aegean Regions, IEASCA-2005, 4-7 October 2005, İzmir-Turkey
 • 9 Kemal Tuşat YÜCEL, Serkan GÜLMEZ, Jale DEDEOĞLU, Evaluation of Mineralogical & Petrographical Properties of Brick Materials Used in Adada Antique City at Anatolia, International Earth Sciences Colloquium on the Aegean Regions, IEASCA-2005,4-7 October 2005, İzmir-Turkey
 • 10 Kemal Tuşat YÜCEL, Serkan GÜLMEZ, Özgür EROĞLU, Evaluation of Physical Properties of Mortar Materials Used in Psidia Antique City at Anatolia, International Earth Sciences Colloquium on the Aegean Regions, IEASCA-2005,4-7 October 2005, İzmir-Turkey
 • 11 Uygunoğlu T, Ünal O, Yücel K. T.,"Fuzzy logic approach to effect offly ash on compressive strength of concrete" Fourth InternationalAdvanced Technologies Symposium, September 28–30, 2005, Konya,Turkey
 • 12 YÜCEL, K. T., Effects of Cement Replacement by Fly Ash on Concrete Workabilty, Industrial Mineral and Building Stones, pp. 499-505, Istanbul,Turkey (2003)
 • 13 YÜCEL, K. T., Determination of Rheological Properties of Cement Mortars Having Mineral And Chemical Admixtures, Industrial Mineral and Building Stones, pp. 545-552, Istanbul ,Turkey (2003))
 • 14 YÜCEL, K. T., Effect of Fly Ashes on The Rheological Properties of Fresh Cement Mortars, Fifteenth Symposium on Thermophysical Properties, pp. 391, Boulder, Colorado-USA (2003)
 • 15 AKMAN, M. S., YÜCEL, K. T., Effects of Cement-High Range Water Reducer-Fly Ash Ternary System on Concrete Workability, 4th Int. Conf. of Concrete Technology for Developing Countries, pp. 99-109, Gazimagusa North Cyprus, (1996)
 • 16 AKMAN, M. S., YÜCEL, K. T., Efficiency Factors of Turkish C Class Fly Ashes, XIth European Ready Mixed Concrete Congress, pp. 390-396, Istanbul, TURKEY(1995)
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 YÜCEL, K. T., Estimation of The Pumpability of Concretes From The Mortar Phase Rheology, 74th Annual Meeting of Rheology Congress, pp.60, Minnesota, USA (2002)
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 SUNGUR Ozan, “Katkılı Taze Betonların Reolojik Özelliklerinin Belirlenmesi ve Mekanik Özelliklerinin Araştırılması”, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İnş. Müh. A.B.D., 2012.
 • 2 ÜNSAL Cemal, “Katkılı Taze Betonların Reolojik Özellikleri ve Taze Beton Deneylerine Sıcaklığın Etkisinin Araştırılması”, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İnş. Müh. A.B.D., 2012.
 • 3 TARKAN Mecit, “Katkılı Taze Harçların Reolojik Performansına Sıcaklığın Etkisinin Araştırılması”, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İnş. Müh. A.B.D., 2012.
 • 4 ERTEN Kemal Muhammet, “Katkılı Betonların Aderans Dayanımının İncelenmesi”, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İnş. Müh. A.B.D., 2009.
 • 5 Gülmez, S.,"Antik Yapılarda Kullanılan İnşaat Malzemeleri ve Bu Malzemelerin Özelliklerinin Fiziksel, Mekaniksel, Tahribatlı ve Tahribatsız Deney Yöntemleri Kullanılarak Saptanması, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İnş. Müh. A.B.D., 2005.
 • 6 İNCE Hüseyin Hakan.,"Mineral, Kimyasal Katkılı ve Polipropilen Fiber Takviyeli Taze Betonun Basınç Altındaki Davranışının Belirlenmesi", SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İnş. Müh. A.B.D., 2005.
 • 7 Öcal, C., "Beton Üretim Teknikleri ve Laboratuar Uygulamalarinda Kalite Güvenliğinin Sağlanmasi ve Kontrol Metotlarinin Geliştirilmesi", SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İnş. Müh. A.B.D., 2005.
 • Yönetiminde, en az bir yıldan fazla yürütülen tamamlanmamış Doktora Tezi
 • 1 AKTÜRK, Mehmet, ”Düşük Sıcaklık Etkisindeki Katkılı Betonların Davranışının İncelenmesi”, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tez Aşaması, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Kemal T. YÜCEL.
 • İkinci danışmanlığında tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Özel, C.,"Taze Betonun Reolojik Özelliklerinin Belirlenmesi ve Sertleşmiş Betonun Mekanik Özellikleri Üzerine Etkisi", SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü
 • 2 UYGUNOĞLU, Tayfun, “Hafif Agregalı Kendiliğinden Yerleşen Betonların Özellikleri”, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü (I. Danışman: Prof. Dr. İlker Bekir TOPÇU, II. Danışman: Yrd. Doç. Dr. Kemal T. YÜCEL), 2008.
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Avrupa Birliği Aktif İşgücü Programları Projesi Yeni Fırsatlar Hibe Programı kapsamında; Burdur ilinde inşaat sektöründe çalışan kalıp ustası ve demir kalfalarının "depreme dayanıklı yapı tasarımı" konusunda eğitilmesi ve kamu binalarının deprem performanslarının değerlendirilmesi konulu ve TR0205.01/002/01/011 sayılı projede Teknik Uzman. 2004-2006, Proje Bedeli:104910 EURO
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 "Katkılı Pompa Betonlarında, Beton Bileşenlerinin Taze Betonun Reolojik Performansına ve Mekanik Özelliklerine Etkisinin Araştırılması" konu başlıklı TÜBİTAK-104M568 sayılı Projede, Proje Yürütücüsü, Proje Değeri: 80,400 YTL
 • 2 "Normal ve Fiber Takviyeli Betonlarda Donatı-Beton Aderans Dayanımının Belirlenmesi ve Bulanık Mantıkla Modellenmesi" adlı TÜBİTAK İÇTAG-A049 sayılı Projede, Proje Yürütücüsü, Proje Değeri: 3.000$
 • 3 "Antik yapılarda kullanılan inşaat malzemeleri ve bu malzemelerin özelliklerinin fiziksel, kimyasal,mekanik, tahribatlı ve tahribatsız deney yöntemleri kullanılarak saptanması" konu başlıklı ve 04-YL-853 Proje Numaralı, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştıma Projeleri Yönetim Birimi (SDÜBAP) Yüksek Lisans Projesi, Proje Yürütücüsü, Proje Değeri: 2.500 YTL
 • 4 "Mineral, kimyasal katkılı ve polipropilen fiber takviyeli taze betonun basınç altındaki davranışının belirlenmesi" konu başlıklı ve 04-YL-852 Proje Numaralı, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştıma Projeleri Yönetim Birimi (SDÜBAP) Yüksek Lisans Projesi, Proje Yürütücüsü, Proje Değeri: 2.500 YTL
 • 5 "Beton üretim teknikleri ve laboratuar uygulamalarında kalite güvenliğinin sağlanması ve kontrol metotlarının geliştirilmesi", konu başlıklı 04-YL-842 Proje Numaralı, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştıma Projeleri Yönetim Birimi (SDÜBAP) Yüksek Lisans Projesi, Proje Yürütücüsü, Proje Değeri: 2.500 YTL
 • 6 "Isparta ili sınırları içinde yapı çeliklerinin kalite kontrol ve denetimi hizmetlerine esas teşkil edecek alt yapı laboratuarının kurulması" adlı SDÜ Araştırma Projeleri Yönetim Birimi 2005/107sayılı Alt Yapı Projesi, Proje Yürütücüsü, Proje Değeri: 30,000 YTL
 • 7 "Mineral, Kimyasal Katkılı ve Polipropilen Fiber Takviyeli Taze Betonun Basınç Altındaki Davranışının Belirlenmesi"adlı SDÜ Araştırma Projeleri Yönetim Birimi 630 sayılı Proje, Proje Yürütücüsü, Proje Değeri: 3.000$
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 "Süleyman Demirel Üniversitesi Kampusu Örtülü Alanındaki Yaklaşık 20.000 M2'lik Kapalı Kısmın Depreme Dayanıklılığının İncelenmesi" adlı S.D.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri (SDÜBAP) 2004/95 No'lu projede, Yardımcı Araştırıcı. Proje Bedeli: 30,000 YTL
 • 2 "Beton Teknolojisi ve Yapı Malzemeleri Laboratuarı" SDÜ (SDÜBAP) 2005/108 No'lu Alt yapı Projesinde Yardımcı araştırıcı Proje Değeri: 40,000 YTL
 • 3 "Isparta İli Sınırları İçinde Yapı Kalite Kontrol ve Denetimi, Meslek İçi Seminer Hizmetlerini Esas Teşkil Edecek Alt Yapı Geliştirme Laboratuarının Kurulması" SDÜ (SDÜBAP) 2003/15 nolu alt yapı projesinde Yardımcı Araştırıcı. Proje değeri: 30,000 YTL
 • 4 "Kazakistan Agrega Özelliklerinin Sertleşmiş Beton Özellikleri Üzerinde Etkisi" adlı İTÜ Geliştirme Vakfı 241 sayılı Proje.
 • 5 "Pompa Betonlarında İşlenebilirliğin Hamur ve Harç Fazının Reolojisine Dayanarak Saptanması" adlı TÜBİTAK / TOKİ İNTAG 624 sayılı Projede, Proje Yürütücüsü Yardımcısı Proje Değeri: 14.000$ , Projeden Alınan Telif ücreti :1.500$
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 International Association for Transpotation Properties (IATP) (former Subcommittee on Transport Properties of IUPAC Commission I.2: Thermodynamics) bilim komitesinin üyesiyim. Bu birlik International Union of Pure and Applied Chemistry(IUPAC) birliğinin Aktarım Özellikleri alt komitesini oluşturmaktadır.Toplam üye sayısı :41 Bratislava-Slovakya, 2005
 • 2 International Association for Transpotation Properties (IATP) (former Subcommittee on Transport Properties of IUPAC Commission I.2: Thermodynamics) bilim komitesinin üyesiyim. Bu birlik International Union of Pure and Applied Chemistry(IUPAC) birliğinin Aktarım Özellikleri alt komitesini oluşturmaktadır.Toplam üye sayısı :41, Pau, Fransa, 2004.
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için ulusal burs almak
 • 1 "Pompa Betonlarında İşlenebilirliğin Hamur ve Harç Fazının Reolojisine Dayanarak Saptanması" adlı TÜBİTAK / TOKİ İNTAG 624 sayılı Projede, Proje Yürütücüsü Yardımcısı Proje Değeri: 14.000$ , Projeden Alınan Telif ücreti :1.500$
 • 2 Yüksek Lisans ve Doktora Eğitimi sırasında (1988-1995 yılları arasında), Elginkan Vakfı tarafından verilen asgari ücret eşdeğeri karşılıksız eğitim bursu.
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 International Association for Transpotation Properties (IATP) (former Subcommittee on Transport Properties of IUPAC Commission I.2: Thermodynamics)
 • 2 The Society of Rheology, USA
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Journal of Materials in Civil Engineering Dergisi için; Sumrerng Rukzon tarafından hazırlanan “The use of palm oil fuel ash to improve the chloride and corrosion resistance of high-strength concrete” adlı çalışma için yapılan değerlendirme (2010).
 • 2 Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi için, "Geri dönüşümlü iri agregaların beton özelliklerine etkisi" adlı çalışma için yapılan değerlendirme (2008).
 • 3 Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi için, "Zeolitik tüf katkı oranı ve deniz suyunun çimentonun fiziksel ve mekanik özelliklerine etkisi" adlı çalışma için yapılan değerlendirme (2008).
 • 4 International Journal of Thermophysics Dergisi için;Bakhtiyarov, Overflat, Wang tararından hazırlanan "Thermophysical property Measurements on Mold Materials: Thermal Expansion and Density" adlı çalışma.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi için, “İnşaat Sektöründeki Üretim Planlamasına Bir Model Önerisi: Doğrusal Programlama Uygulaması” " adlı çalışma için yapılan değerlendirme (2009).
 • 2 SDÜ Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi için, “Modifiye Çökme Deney Cihazı ile Klasik Çökme Deneyinin Karşılaştırılması” adlı çalışma için yapılan değerlendirme (2009).
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi için, Çelik Lif katkılı Betonun Mekanik Özelliklerinin Deneysel araştırılması" adlı çalışma
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Avrupa Birliği Socrates ve Erasmus Programları Bölüm Temsilcisi 2004 ve 2005 yılları
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 ”Taşıyıcı Olmayan, Tasarlanarak Oluşturulmuş Boşluklar İçerisine Isı Yalıtım Malzemesi Yerleştirilmiş Kil Kagir Yapı Elemanlarının (Tuğlalar) Temel Gerekler Kapsamında İncelenmesi ve Tasarım Isıl Hesap Değerinin Belirlenmesine Dair Ulusal Teknik Onay Rehber Doküman” başlıklı çalışma için, Yapı Araştırma Derneği İnşaat Teknik ve Bilimsel Araştırma Kurulu İktisadi İşletmesi(İTBAK) Kurumuna Teknik Danışmanlık Hizmeti (2011).
 • 2 TÜBİTAK - Teknoloi ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) için 7080404 sayılı ve "EPS Panel Duvar Geliştirilmesi" başlıklı proje için İzleyicilik Görevi, Proje tamamlandı (2010).
 • 3 Kalite ve Çevre Kurulu İktisadi İşletmesi, “ISO 17020 Çeşitli Tipteki Muayene Kuruluşlarının Çalıştırılmaları için Genel Kriterler”’e uygun Tetkikçi Görevlendirilmesi (2007).
VERDİĞİ DERSLER
Beton teknolojisi
Hafif Beton
Kalite Güvenliği ve Kontrol Metodları
Malzeme
Şantiye tekniği
Şekil Değiştirme ve kırılma teorisi
Yapı Malzemesi
Yapı Malzemesi I
Yapı Malzemesi II
Yapıların Deneysel Analizi
Zararlı Ortamlarda Metallerin ve Betonun Durumu
 
Bu İçeriği Paylaş!