KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Erdoğan KÜÇÜKÖNER
Birimi Mühendislik Fakültesi
Bölüm Gıda Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Gıda Bilimleri Anabilim Dalı
Telefon 2462111588
E-Posta erdogankucukoner@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://www.erdogankucukoner.com
ORCID ID 0000-0001-9259-4800
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ 12.06.1987
Yüksek Lisans YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ GIDA BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ 19.04.1990
Doktora MİSSİSSİPPİ STATE UNIVERSİTY GIDA BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ 20.09.1996
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Gıda Kimyası ve Biyokimyası, Süt Kimyası ve Biyokimyası, Fonksiyonel Gıdalar, Ürün geliştirme, Yağ İkameleri, Helal Gıdalar
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 45. Aşkın, B., Öcal, Y., Atılgan, S., Tatlıcı, N., Atılgan, T., Küçüköner, E.2015. Altın Çilek Suyunda Randıman ile Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikler Üzerine Mayşe Enzimasyonunun Etkisi. Gıda 40 (5):279-286.
 • 2 Küçüköner, E. 2013. Gıda Katkı Maddeleri ve Gıdalarda Kullanımı. Gıda Teknolojisi. 17 (4): 64-68.Gıda Katkı Maddeleri ve Gıdalarda Kullanımı. Gıda Teknolojisi. 17 (4): 64-68.
 • 3 Canbay Seçilmiş, H., Öğüt, S., Yılmazer, M., Küçüköner, E. 2012. Seçilen Bazı Pestisitlerin Bal Örneklerinde Analizi. SDÜ. Fen Bilimleri Enst. Derg. 1-5.
 • 4 Kıvrak, N.E., Küçüköner, E., Erbay, B. 2011.Gam Üretiminde Kullanılan Keçiboynuzu Çekirdeklerinin Bazı Pomolojik ve Fizikokimyasal Özellikleri. Hasad Gıda 26 (312): 44-48.
 • 5 Erbay, B., Üçgül, İ., Küçüksayan, S., Küçüköner, E. 2010. Physical, Sensorial, Color and Rehydration Properties of Dried Gren Olive Slices. SDÜ. Fen Bilimleri Enst. Derg. 246-250.
 • 6 Erbay, B., Küçüksayan, S., Küçüköner, E. 2010. Renklendirilmiş Fermente Memecik Çeşidi Zeytinlerin Fiziksel, Kimyasal ve Duyusal Özellikleri (Physical, Chemical and Sensory Properties of Colored Fermented-Memecik Olives). Akademik Gıda Derg. 8(6): 13-18.
 • 7 Erbay, B., Küçüköner, E. 2009. Mikrodalga Isıtmanın Gıdaların Kurutulmasında Kullanımı. Hasad Gıda 25 (292): 28-35.
 • 8 Küçüköner, E. Şimşek, B. 2009. Yoğurdun Reolojik Özellikleri ve Mikrostrüktürü. Hasad Gıda 24 (288): 30-33.
 • 9 Erbay, B., Kıvrak, N.E., Orhan, H., Küçüköner, E. 2009. Dondurularak kurutulmuş Havuç dilimlerinin Renk, Rehidrasyon Özellikleri ve Bazı Duyusal Özellikleri Üzerine Farklı Antioksidan Çözeltilerin Etkisi. SDÜ. Fen Bilimleri Enst. Derg. 229-236
 • 10 Öğüt, S., Polat, M., Orhan, H., Küçüköner, E. 2008. Isparta ve Burdur'daki Huzurevlerinde Kalan Yaşlıların Sosyodemografik Durumları ve Beslenme Tercihleri. Türkiye. Türk Geriatri Dergisi. 11(2):82-87.
 • 11 Kılıççeker, O., Küçüköner, E., Meral, R. 2007. Beyaz Et Kaplamada Kullanılan Bazı Yenebilir Kaplama Materyallerinin Kızartma Esnasında yağların Serbest Yağ Asitliği ve Konjuge Dien Yağ Asitliğine Etkileri. Hasad Gıda 23 (268): 22-27
 • 12 Küçüköner, E., Z. Tarakçı. 2006. Yağ İçeriği Azaltılmış Peynirlerde Starter Kültür Ve Enzim Kullanımı. Gıda, 31 (2): 117-121.
 • 13 Tarakçı, Z. ve Küçüköner, E. 2006. Farklı Yağ Oranına Sahip Sütten Üretilen Van Otlu Peynirlerinde Olgunlaşma Süresince Meydana Gelen Değişiklikler. Y.Y.Ü. Ziraat Fak., Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.) 16(1):19-24.
 • 14 Tarakçı, Z. ve Küçüköner, E. 2006. Farklı Çeşit Peynirlerin Üretiminde Peyniraltı Suyu ve Konsantrelerinin Kullanımı. Hasad Gıda, 22: 26-33.
 • 15 Küçüköner, E. 2006. Yeni Ürün Geliştirmede Gıda Katkı Maddelerinin Fonksiyonları ve Önemi. Gıda, 31 (3): 175-181.
 • 16 Kılıççeker, O., Doğan, İ.S., Küçüköner, E., Meral, R. 2006. Çeşitli Yenebilir Kaplama maddelerinin Tavuk bagetlerinde Kullanımının renk Parametreleri Üzerine Etkisi. Y.Y.Ü. Fen. Bil. Ents. Derg. 11(1):52-56
 • 17 Kılınççeker, O. Küçüköner, E. 2005. Marketlerde Satılan Bazı Balık Konservelerinin Üzerindeki Etikette Verilen Bileşimlerine Uygunluğu. Hasad Gıda 21:49-51.
 • 18 Tarakçı, Z., Küçüköner, E., Sancak, H., Ekici, K. 2005. İnek Sütünden Üretilerek Cam Kavanozlarda Olgunlaştırılan Tulum Peynirinin Bazı Özellikleri. Y.Y.Ü. Vet. Fak. Derg. 16 (1):9-14
 • 19 Tarakçı, Z., Küçüköner, E. 2005. Laktoz, Laktoz Türevleri ve Gıda Sanayiinde Kullanımı. Gıda, 30 (4):261-267.
 • 20 Doğan, İ.S., Küçüköner, E., Kılıççeker, O., Meral, R. 2005. Kaplama malzemesi olarak galeta unlarının bazı kalite özelliklerinin belirlenmesi. Dünya Gıda (1):77-83.
 • 21 Kurt, Ş. Küçüköner, E., Zorba, Ö. 2005. Kesim Sonrası Sığır Etinde Meydana Gelen Biyokimyasal Değişimler. Gıda, 30(3):203-208.
 • 22 Tarakçı, Z., Küçüköner, E. 2005. Süt Ve Süt Ürünlerinin Demir İçeriği Yönünden Zenginleştirilmesi. Gıda, 30 (6): 363-368.
 • 23 Kılınççeker, O. Küçüköner, E. 2005. Gıdalarda Gamların Yenilebilir Film Olarak Kullanımı. Gıda, 30 (3):181-186.
 • 24 Kılıççeker, O., E. Küçüköner, 2004. Balığın Türkiye'deki Durumu, beslenmemiz ve Sağlığımızdaki Yeri. Bilimsel Gıda, (2):25-29.
 • 25 Küçüköner, E., Sağdıç, O., Küçük, M. 2004. Konjuge Linoleik Asit ve Sağlık Üzerindeki Etkileri. Bilimsel Gıda, (2):15-20.
 • 26 Sağdıç, O., Küçüköner, E., Özçelik, S. 2004. Probiyotik ve Prebiyotiklerin Fonksiyonel Özellikleri. Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg. 35 (3-4):221-228.
 • 27 Kılınççeker, O. ve Küçüköner, E. 2003. Tuzlanmış İnci Kefali (Chalcalburnus tarichi) Balığında Fiziksel, Kimyasal ve Biyokimyasal Değişimlerin Saptanması. Y.Y.Ü. Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.) 13(1):55-59
 • 28 Küçüköner, E. and Haque. Z.U. 2003. Lipophilize Edilmiş Protein Kaynaklı Yağ İkamelerinin Düşük Yağlı Edam Peynirinin Tekstür ve Olgunlaşmasına Etkisi. Gıda, 28(3): 227-233.
 • 29 Tarakçı, Z., Yurt, B., ve Küçüköner, E. 2003. Darende Dumas Çökeleğinin Yapılışı ve Bazı Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma. Gıda, 28 (4): 421-427.
 • 30 Küçüköner, E. Campylobacter jejuni. 2002. Gıda. 27 (4):271-276.
 • 31 Tarakçı, Z., Küçüköner, E. ve Yurt, B. 2001. Ordu ve Yöresinde İmal Edilen Keşin Yapılışı ve Bazı Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma. Gıda, 26(4):295-300.
 • 32 Küçüköner, E., Yurt, B. ve H. Gençcelep. 2000. Van Gölü Havzasında Yaşayan İnci Kafali (Chalcalburnus tarichi) nin Bazı Kimyasal Özelliklerinin Araştırılması. Dünya Gıda, 60:90- 92.
 • 33 Küçüköner, E., ve Yurt, B. 2000. Geçmişten Günümüze Antepfıstığı ve Türkiye'deki Durumu. Standard. 39 (12): 38-44.
 • 34 Tarakçı, Z. ve Küçüköner, E. 2000. Hamur Mayası İçeren Rasyonla Beslenen İneklerin Sütleri ile Yapılan Yoğurtların Biyokimyasal ve Mikrobiyolojik Özelliklerinin Araştırılması. Y.Y.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 7 (1): 57-61.
 • 35 Küçüköner, E. ve Küçüköner, Z. 1999. Hamilelik ve Beslenme. Standard, 38 (9): 62-65.
 • 36 Küçüköner, E. ve Doğan, İ.S. 1999. Gıda Sanayinde Kullanılan Bazı Yağ İkameleri ve Özellikleri. Dünya Gıda, 4: 47-50.
 • 37 Doğan, İ.S. ve Küçüköner, E. 1999. Düşük Yağ ve Kalori İçeren Gıdaların Hazırlanmasında Yağ İkamelerinin Rolü. Gıda, 24 (6): 417-424.
 • 38 Küçüköner, E. ve Doğan, İ.S. 1998. Gıda Sanayiinde Sanitasyon. Gıda Teknolojisi Dergisi, 3 (12): 50-55.
 • 39 Küçüköner E. ve Sarı, M. 1998. Balığın Besin Değeri ve Beslenmedeki Önemi. Su Ürünleri Dergisi 14 (3-4): 393-397.
 • 40 Doğan, İ.S. ve Küçüköner, E. 1997. Süt Ürünlerinin Unlu Mamullerde Kullanımı. Gıda, 23 (1): 43-47.
 • 41 Küçüköner E. ve Doğan, İ.S. 1997. İçme Sütü İşleyen Fabrikalarda Sanitasyon. Y.Y.Ü. Vet. Fak. Dergisi, 8 (1-2): 113-117.
 • 42 Küçüköner, E., Dayısoylu, K.S. ve Küçüköner, Z. 1997. Tavuk Eti Mikroflorası ve Mikrobiyolojisi. Çiftlik Dergisi (Turkish Poultry and Feed Magazine), 165: 64-69.
 • 43 Küçüköner, E. ve Tarakçı, Z. 1997. Use of Whey Protein Concentrate in Dairy Products. Y.Y.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 4 (1): 42-48.
 • 44 Küçüköner, E. ve Akyüz, N. 1992. Van-Erciş Yöresinde Farklı Salamura Metotlarıyla Hazırlanan İnci Kefali Balıklarının Mikrobiyolojik, Fiziksel, Kimyasal ve Duyusal Özelliklerinin Belirlenmesi. Y.Y.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1(1): 39-50.
 • 45 Küçüköner, E. ve Küçüköner, Z. 1990. Balık Mikroflorası ve Balıklarda Meydana Gelen Mikrobiyal Değişmeler. Gıda, 15 (6): 339-341.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Habibi Asieh, Turgut Sebahattin Serhat, Karacabey Erkan, Kucukoner Erdogan (2019). A Brief Overview of Beverage Emulsions for Fortification. International Journal of Food Engineering, 5(3), 175-182,
 • 2 Turgut Sebahattin Serhat, Sarihan Baris, Yildiz Dudu, Karacabey Erkan, Kucukoner Erdogan (2019). A Computational Fluid Dynamics (CFD) Study for Heating Bacterial Culture Media and Effect of Natural Convection on Total Heat Flux. International Journal of Food Engineering, 5(3), 190-194,
 • 3 Ismail Mohammed M., Turgut Sebahattin Serhat, Karacabey Erkan, Kucukoner Erdogan (2019). Effect of ohmic heating on the physical properties of fried carrot cubes. International Journal of Food Engineering, 5(3), 183-189,
 • 4 Turgut Yelizcan, Turgut Sebahattin Serhat, Kucukoner Erdogan, Karacabey Erkan (2019). Effects of Electrical Potential and Temperature on Rehydration Behaviour of Pasta Samples during Ohmic Heating and Soaking. Afyon Kocatepe University International Journal of Engineering Technology and Applied Sciences, 2(2), 74-84, dergipark.org.tr/tr/pub/akuumubd/issue/45622/570306.
 • 5 Sebahattin S. Turgut, Muzeyyen M. Yanik, Erkan Karacabey, and Erdogan Kucukoner, "Effect of Carbonic Maceration Pre-treatment on Quality Characteristics of French Fries and a Numerical Approach for Prediction of Moisture and Temperature Distribution," International Journal of Food Engineering, Vol. 4, No. 3, pp. 170-177, September 2018.
 • 6 Mohammed M. Ismail, Sebahattin S. Turgut, Erkan Karacabey, and Erdogan Kucukoner, "Determination of Physical Properties of Falafel (Fried Chickpea Balls) under the Effect of Different Cooking Techniques," International Journal of Food Engineering, Vol. 4, No. 3, pp. 191-194, September 2018.
 • 7 Erbay, B., Küçüköner, E, Orhan, H., 2011. Color and Some Physical Properties of Frozen Mushroom (Agaricus bisporus) which Dipped in Different Antioxidant Solutions. International Journal of Health & Nutrition (Int J Health Nutr), 2 (1): 6-12.
 • 8 Kılınççeker, O., Küçüköner, E. 2007. The Effects of Various Coating Materials on Chicken Drumsticks Some Quality Parameters. Medwell. Journal of Food Technology 5 (4): 279-285
 • 9 Tarakci, Z., Kucukoner, E. 2006. The Changes on Physicochemical, Lipolysis and Proteolysis of Vacuum-Packed Kashar Cheese. Journal of Central European Agriculture 7(3):459-464.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Sebahattin Serhat Turgut, Aberham Hailu Feyissa, Cem Baltacıoğlu, Erdoğan Küçüköner, Erkan Karacabey, Extraction simulation of porous media by CFD: Recovery of trans-resveratrol from grape cane by pressurised low polarity water system, Chemical Engineering and Processing - Process Intensification, Volume 148, 2020, 107779,
 • 2 Turgut, S.S., Küçüköner, E. & Karacabey, E. Food Bioprocess Technol (2018). Influence of Carbonic Maceration Pre-treatment on Functional Quality of Dried Tomato Quarters. Food and Bioprocess Technology.
 • 3 Serhat Turgut S, Küçüköner E, Karacabey E. Improvements in drying characteristics and quality parameters of tomato by carbonic maceration pretreatment. J Food Process Preserv. 2018;42:e13282.
 • 4 Kıvrak, N.E., Erbay, B., Küçüköner, E. 2015. Comparison of Some Physicochemical Properties of Locust Bean Seeds Gum Extracted by Acid and Water Pre-Treatments. Food and Nutrition Sciences, 2015, 6, 278-286.
 • 5 Ogut, S., Kucukoner, E., Gultekin, F., Gurbuz, N. 2015. A Study of Long-Term Pesticide Application Amongst 3 Agricultural Workers: Total Antioxidant Status, Total Oxidant 4 Status and Acetylcholinesterase Activity in Blood. Proc. Natl. Acad. Sci., India, Sect. B Biol. Sci. DOI 10.1007/s40011-013-0291-6
 • 6 Ogut, S., Gultekin, F., Kucukoner, E. 2012. The Effects of Pesticides on Greenhouse Workers on their Produces Product. Toxicological and Enviromental Chemistry. 94(2) 403–410.
 • 7 Ogut, S., Gultekin, F., Kisioglu Nesimi, A., Kucukoner, E. 2011. Oxidative stress in the blood of farm workers following intensive pesticide exposure. Toxicology and Industrial Health. 27(9) 820–825.
 • 8 Küçüköner, E. Kılınççeker, O., 2009. Chemical and Microbiological Properties of Salted Fish. Indian Veterinary Journal, 86: 1199-1200.
 • 9 Kılınççeker, O., Doğan, İ.S., Küçüköner, E. 2009. Effect of edible coatings on the quality of frozen fish fillets. LWT-Food Science and Technology. 42:868-873.
 • 10 Tarakci, Z., Kucukoner, E. 2008. Comparison of basic nutrients, mineral and heavy metal contents of Herby Dairy products. International Journal of Food Science and Technology.43(2):216-219
 • 11 Öğüt, S., Polat, M., Orhan, H., Küçüköner, E. 2008. Isparta ve Burdur’daki Huzurevlerinde Kalan Yaşlıların Sosyodemografik Durumları ve Beslenme Tercihleri. Türkiye. Türk Geriatri Dergisi. 11(2):82-87.
 • 12 Haque, Z. U., Kucukoner, E. and Aryana, K.J. 2007. Influence of Fat-Replacing Ingredient on Process and Age Induced Soluble Nitrogen Content and Ultrastructure Low-Fat Cheddar Cheese. Food Sci. Technol. Res. 13 (7): 338-344.
 • 13 Tarakçı, Z., Ekici, K., Küçüköner, E 2007. The effect of black cumin on some chemical and mineral composition of tulum cheese. Indian Veterinary Journal, 84: 1276-1279.
 • 14 Tarakci, Z., Kucukoner, E. 2006. Effect of Different Cultures on Physico-chemical and Sensory Properties of Low-fat Herby Cheese. Food Science and Technology International.12 (5):423-428.
 • 15 Küçüköner, E. and Z. U. Haque. 2006. Physical Chemical Properties of Full Fat and Low Fat Cheddar Cheeses. International Journal of Dairy Technology 59 (3):166-170
 • 16 Küçüköner, E., Z. Tarakçı., O Sagdıc. 2006. Physicochemical and microbiological characteristics and mineral content of herby cacik, a traditional Turkish dairy product J Sci Food Agric 86:333-338
 • 17 Tarakçı, Z., Ekici, K., Sagdic, O., Kcukoner, E 2005 The effect of black cumin on ripening of Tulum cheese. Archiv für Lebensmittelhygiene 56 (6): 135-138.
 • 18 Küçüköner, E., Tarakçı, Z. 2004. Influence of Different Fruit Additives on Some Properties of Stirred Yoghurt During Storage. Milchwissenschaft. 59 (3-4): 159-161.
 • 19 Tarakçı, Z., Küçüköner, E. 2004. Physical, Chemical, Microbiological and Sensory Characteristics of Some Fruit-Flavored Yoghurt. J. Food Science and Technology. 41 (2):177-181
 • 20 Sağdıç, O., B. Şimşek ve E. Küçüköner 2003. Microbiological and physicochemical characteristics of Van herby cheese, a traditional Turkish dairy product. Milchwissenschaft. 58 (7-8): 382-385.
 • 21 Küçüköner, E. and Z. U. Haque. 2003. Physico-chemical and rheological properties of full fat and low fat edam cheeses. Eur Food Res. Technol. 217: 281-286.
 • 22 Küçüköner, E., Yurt, B. 2003 Some chemical characteristics of Pistachia vera varieties produced in Turkey. Eur Food Res. Technol. 217: 308-310.
 • 23 Küçüköner, E. and J. H. Martin. 1999. Microflora of Low-Fat and Full-Fat Edam Cheese During Ripening. Food Sci. Technol. Res. 5 (3): 262-264.
 • 24 Kucukoner, E., Aryana, K. and Haque. Z.U. 1998. Rheology and Microstructure of Low Fat (5%) Cheddar Cheese Containing a Fat Like Perception Enhancer and Fat Replacers. Food Sci. Technol. Int. 4 (3): 178-183.
 • 25 Kucukoner, E., and Z. U. Haque. 1998. Peptide Profile of Low Fat Edam Cheese. Tr. J. Of Veterinary and Animal Sciences 22 (5): 449-452.
 • 26 Haque, Z. U., Kucukoner, E. and Aryana, K.J. 1997. Aging-Induced Changes in Populations of Lactococci, Lactobacilli, and Aerobic Microorganisms in Low-Fat and Full-Fat Cheddar Cheese. J. Food Protection, 60 (9): 1095-1098
 • Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili çevirisi
 • 1 SARI M, KÜÇÜKÖNER E, ARABACI M Van Gölü inci kefalının endüstriyel hammadde olarak değerlendirilebilme olanaklarının araştırılması, (Proje sonuç raporu), Van Ticaret Borsası Yayınları, 94s,Van, 2004
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Erbay, B., Öğüt, S., Ateş, M., Kişioğlu, A.N., Küçüköner, E., 2010. Color Properties of Freeze Dried Mushrooms, Lentinus Edodes (Shiitake) and Pleurotus Ostreatus. Uluslararası Adriyatikten Kafkaslara Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, 14-17 Nisan, Tekirdağ. S:591-593.
 • 2 Yurt, B., Yıldız, Ö., Kumlay, A.M., Küçüköner, E. 2010. Iğdır Yöresinde Tüketilen Bazı Hayvansal Kaynaklı Geleneksel Gıdalar. Uluslararası Adriyatikten Kafkaslara Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, 14-17 Nisan, Tekirdağ. S:358-359
 • 3 Yurt, B., Yıldız, Ö., Küçüköner, E. 2010. Malatya Darende Yöresel Yemeği Kömbe. Uluslararası Adriyatikten Kafkaslara Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, 14-17 Nisan, Tekirdağ. S:450-451.
 • 4 Yıldız, Ö., Yurt, B., Kumlay, A.M., Küçüköner, E. 2010. Iğdır Yöresinde Tüketilen Bazı Bitkisel Kaynaklı Geleneksel Gıdalar. Uluslararası Adriyatikten Kafkaslara Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, 14-17 Nisan, Tekirdağ. S:699-701
 • 5 Kumlay, A.M., Yurt, B., Yıldız, Ö., Küçüköner, E. 2010. Biotechnology of Some Tradiotanal Food. Uluslararası Adriyatikten Kafkaslara Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, 14-17 Nisan, Tekirdağ. S:904-905
 • 6 Öğüt, S., Polat, M., Küçüköner, E., 2010. Evaluating of Total Antioxidant and Total Oxidant Capacities in Organic and Non-Organic Apples and in the Blood of Their Producers. In: 2nd International Symposium on Sustainable Development, June 8-9 2010, Sarajevo.
 • 7 Öğüt, S., Türe, E., Küçüköner, E. 2008. The adverse effects of pesticides on bees. The First Muğla International Congress on Beekeeping and Pine Honey, 285-289, Muğla.
 • 8 Tarakçı, Z; K. Ekinci; O, Sağdıç and Küçüköner, E. 2004. The Efects of Black Cımin (Nigella Sativa) on Ripening of Turkish Tulum Cheese. Cairo 9-11 October. The 9 th. Egyptian Conf. For Dairy Sci. And Tech. 405-418.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Kıvrak, N.E., Küçüköner, E., Erbay, B. 2011. Determination of Some Physico-Chemical Properties of Locust Bean Seeds Gum Obtained by Different Extraction Methods. Novel Approaches in Food Industry, İzmir.
 • 2 Diblan, S., Erbay, B, Küçüköner, E. 2011. Physicochemical and antioxidant properties of cornelian cherry juices from different types cornelian cherries (Cornus mas L.) grown in Isparta. Novel Approaches in Food Industry, İzmir.
 • 3 Erbay, B., Türkyılmaz, M., Özkan, M., Küçüköner, E. 2011. Changes in anthocyanins and color of black mulberry juice during clarification and heating. Novel Approaches in Food Industry, İzmir.
 • 4 Erbay, B., Küçüköner, E., Orhan, H., 2010. Effect of Different Antioxidant Solutions on Color and Physical Properties of Frozen Mushroom, Agaricus bisporus. Uluslararası Adriyatikten Kafkaslara Geleneksel Gıdalar Semp. 14-17 Nisan, Tekirdağ. 2010
 • 5 Erbay, B., Üçgül, İ., Küçüksayan, S., Küçüköner, S., 2010. Physical, Sensorial, Color Properties and Rehydration Rate of Dried Green Olive Slices, Memecik. Uluslararası Adriyatikten Kafkaslara Geleneksel Gıdalar Semp. 14-17 Nisan, Tekirdağ.s:590.
 • 6 Onaç, H., Küçüköner, E., Erbay, B., 2010.Using Some Food Additives to Improve Shelf Life of The Walnut Paste. Uluslararası Adriyatikten Kafkaslara Geleneksel Gıdalar Semp. 14-17 Nisan, Tekirdağ. s:750.
 • 7 Yurt, B., Yıldız, Ö., Küçüköner, E. 2010. Malatya Darende Geleneksel Süt Ürünü: Dumas Çökeleği. Uluslararası Adriyatikten Kafkaslara Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, 14-17 Nisan, Tekirdağ. S.172
 • 8 Öğüt, S., Çetini N.G., Kişioğlu, A.N., Küçüköner, E. 2009. Isparta ve çevre ilçelerde tarımsal üretiminde kullanılan önemli pestisitler ve bu pestisitlerin insan sağlığı üzerindeki akut etkileri. 12.Dünya Halk Sağlığı Kongresi. Türkçe posterler, Poster No:6862
 • 9 Öğüt, S., Küçüköner, E. 2008. Organochlorine pesticide residues on food and cancer relation. International Syposium Food, Nutrition and Cancer, April 17-19 2008, AKM, Izmir (Poster Presentation)
 • 10 Doğan, İ.S., Kılınççeker, O., Meral, R., Küçüköner, E. 2005. An Evaluation of Colour Measurements of Coated Fish Fillets Throughout The Processing. 1. International Food and Nutrition Congress. Istanbul.
 • 11 E. Küçüköner, and Z. U. Haque. Protein profile of matured lowfat (5%) Cheddar cheese as observed by high performance liquid chromatography. J. Dairy Sci. Vol. 79 Supp. 1. 1996.
 • 12 E. Küçüköner, and Z. U. Haque. Production of Reduced Fat (5%) Cheddar Cheese Using Different Fat Replacers. 90. American Dairy Science Association, (25-28 Haziran), Cornel Univesity, Ithaca, New York. J. Dairy Sci. Vol. 78 Supp. 1. 1995.
 • 13 E. Küçüköner, and J. H. Martin. Bacteria in Low-Fat and Full-Fat Cheddar Cheese During Ripening. 90. American Dairy Science Association, (25-28 Haziran), Cornel Univesity, Ithaca, New York. J. Dairy Sci. Vol. 78 Supp. 1. 1995.
 • 14 E. Küçüköner, and Z. U. Haque. Comparison of Physical and Chemical Properties of Low-Fat (5%) and Full-Fat Cheddar Cheese. 90. American Dairy Science Association, (25-28 Haziran), Cornel Univesity, Ithaca, New York. J. Dairy Sci. Vol. 78 Supp. 1. 1995.
 • 15 E. Küçüköner, and Z. U. Haque. Influence of Various Fat Replacers on Physical and Chemical Properties of Low-fat Cheddar and Edam Cheese, Int. Conf. Food Sci. Technol., Fine Particle Society. Chicago, IL. August, 1995.
 • 16 Z. U. Haque and E. Küçüköner. Physico-chemical properties, texture and flavor of Low-fat (5%) Cheddar Cheese manufactured using lipophilized protein. J. Dairy Sci. Vol. 77 Supp. 1.1994.
 • 17 E. Küçüköner, and Z. U. Haque. Effect of Lipophilized Proteins on Soluble protein peptide and Texture of Low-fat (5%) Cheddar cheese. 89. American Dairy Science Association, (11-15 Temmuz), Minneapolis, Minnesota. J. Dairy Sci. Vol. 77 Supp.1994.
 • 18 Z. U. Haque and E. Küçüköner. Effect of Lipophilized Protein Based Fat Replacers on Texture and Maturation of Low fat Edam Cheese. IFT, Atlanta, Georgia, June 1994.
 • 19 Küçüköner, E, and Haque, Z. U. 1994. Peptide profile of lowfat Edam cheese. (Presented at the 70th Annual meeting of Southern Branch of the American Dairy Science Association, (February 6-9, Nashville, TN).
 • 20 Haque, Z.U. and E. Küçüköner. Effect of LiPro on Soluble Protein and Peptides and Texture of Low Fat Edam Cheese. 88. American Dairy Science Association, (13-16 Haziran), Univesity of Maryland, College Park, Maryland. J. Dairy Sci. Vol. 76 Supp. 1. 1993.
 • 21 Küçüköner, E. and Z. U. Haque. Effect of Fat-like Perception Enhancers Different LiPro (L 1-8, L 1-12, and L 1-16), on the Physical and Chemical Properties of Low Fat Edam Cheese. J. Dairy Sci. Vol. 76 Supp. 1. 1993.
 • 22 Küçüköner, E. and Z. U. Haque. Effect of Fat-like Perception Enhancers, LiPro 1-8, LiPro 1-12, LiPro 1-16 on the Flavor and Texture of Low Fat Edam Cheese. 88. American Dairy Science Association, (13-16 Haziran), Univesity of Maryland, College Park, Maryland. J. Dairy Sci. Vol. 76 Supp. 1. 1993.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Farklı Kabuk Soyma Yöntemleri Kullanılarak Keçiboynuzu Çekirdeklerinden Üretilen Gamın Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi
 • 2 Bazı Gıda Katkı Maddeleri Kullanılarak Ceviz Ezmesinin Raf Ömrünün Uzatılması
 • 3 Kuru Üzüm Ekstraksiyon Koşulları Üzerine Bir Araştırma
 • 4 Türkiye'de Yetişen Antepfıstıklarının Kimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Isparta Yöresinde Tarım İle Uğraşan İşçilerin Kanlarında ve Ürettikleri Elma ve Kirazlardaki Pestisit Kalıntılarının Belirlenmesi
 • 2 Karadut Antosiyaninlerinin Isıl ve Depolama Stabilitesi
 • 3 Balık Eti ve Tavuk Etine Uygulanan Yenilebilir Kaplama Maddelerinin Etkileri Üzerine Araştırma
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Mantar ve Brokolinin Kabin Tipi Konveksiyon Kurutucuda Kurutulması, Optimizasyonu ve Besin Değerinin Karşılaştırılması (SDÜ-BAP 2797-M-11).
 • 2 Yaban Mersininden Meyve Suyu Üretiminde Kullanılacak Durultma Yardımcı Madde Miktarlarının Belirlenmesi (SDÜ-BAP 2917-YL-11).
 • 3 Isparta Yöresinde Tarım ile Uğraşan İşçilerin Kanlarında ve Ürettikleri Elma ve Kirazlardaki Pestisit Kalıntılarının Belirlenmesi (SDÜ-BAP 1902-D-09)
 • 4 Farklı Ekstraksiyon Yöntemleriyle Keçiboynuzu Çekirdeklerinden Üretilen Gamın Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi. (SDÜ-BAP 2158-YL-10)
 • 5 Bazı Gıda Katkı Maddeleri Kullanılarak Ceviz Ezmesinin Raf Ömrünün Uzatılması 1671-YL-08
 • 6 Balık Eti ve Tavuk Etine Uygulanan Yenilebilir Kaplama Maddelerinin Etkileri Üzerine Araştırma (YYU-AFB -2002-ZF-058) (Proje Yürütücüsü)
 • 7 Kaplama Malzemesi Olarak Piyasada Satılan Bazı Galeta Unlarının Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma (YYU-AFB -2002-ZF-023) (Proje Yürütücüsü)
 • 8 Kuru Üzüm Ekstraksiyon Koşulları Üzerine Bir Araştırma (YYU-AFB -2001-ZF-074) (Proje Yürütücüsü)
 • 9 Tuzlanmış Balıklarda (İnci Kefali) Meydana Gelen Kimyasal ve Biyokimyasal Değişimler (YYU-AFB -2000-ZF-030) (Proje Yürütücüsü)
 • 10 Ordu ve Yöresinde Üretilen Keşin Fiziksel, Kimyasal ve Mikrobiyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi (YYU-AFB -99-ZF-023) (Proje Yürütücüsü)
 • 11 Türkiye'de Yetişen Bazı Antepfıstığı çeşitlerinin Bazı Kimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi (YYU-AFB- 99-ZF-002) (Proje Yürütücüsü)
 • 12 Değişik Meyve ve Meyve Marmeladı Kullanılarak Yoğurt Üretimi (YYU-AFB-98-ZF-012) (Proje Yürütücüsü)
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Karadut Antosiyaninlerinin Isıl ve Depolama Stabilitesi Saptanması ve Karadutun Bazı Kimyasal ve Antimikrobiyal Niteliklerinin Belirlenmesi (TÜBİTAK-111-R-004) (Yardımcı Araştırıcı) 2011-2012
 • 2 Altın çilek suyu (Physalis Peruviana l.) Üretimi ve Atık Olarak Kalan Posadan Soksalet ve Mikrodalga Ekstraksiyon Yöntemleri İle Yağ Eldesi. 2012
 • 3 Van Gölü inci kefalının endüstriyel hammadde olarak değerlendirilebilme olanaklarının araştırılması, Van Ticaret Borsası (Araştırmacı).
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için uluslararası burs almak
 • 1 Mississippi State Universitesi, Research Scholarship, 1995-1996
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için ulusal burs almak
 • 1 Yurt Dışında Yüksek Lisans ve Doktora Eğitimi, 1990, Mecburi Hizmet Karşılığı YÖK Bursu
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Journal of the Science of Food and Agriculture
 • 2 International Journal of Food Science and Technology
 • 3 Food Science Technology International
 • 4 Turkish Journal Of Veterinary and Animal Sciences
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Trakya Üniversitesi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi
 • 2 Mustafa Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi
 • 3 Gazi Osman Paşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi
 • Rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü yada yüksekokul müdürlüğü
 • 1 Mühendislik Fakültesi Dekanlığı
 • 2 Dekan Vekilliği
 • 3 Rektör Yardımcılığı
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekan Vekilliği
 • 2 Bölüm Başkanlığı
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Bölüm Başkan Yardımcılığı
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 TUBİTAK TOVAG (GIDA)DANIŞMA KURURLU ÜYELİĞİ
 • 2 Üniversiteler Arası Kurul Üyeliği
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 TUBİTAK TOVAG (GIDA) YÜRÜTME KURURLU ÜYELİĞİ
VERDİĞİ DERSLER
Beslenme İlkeleri
Endüstriyel Yemek Üretimi
Gıda Biyokimyası
Gıda Katkı Maddeleri
Gıda Kimyası
İleri Bitkisel Yağ Teknolojisi
İleri Gıda Kimyası
Kimyasal Gıda Katkı Maddeleri
Kimyasal Katkı Maddeleri
Meyve Sebze İşleme Teknolojisi
Özel Gıdalar
Proje Hazırlama Teknikleri
Yağ İkameleri
Yeni Ürün Geliştirme Metotları
 
Bu İçeriği Paylaş!