Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Zuhal YETKİN AY
Adı Soyadı Prof. Dr. Zuhal YETKİN AY
Birimi Diş Hekimliği Fakültesi
Bölüm Klinik Diş Hekimliği Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Periodontoloji Anabilim Dalı
Telefon 2462118798
E-Posta zuhalay@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/zuhalyetkinay
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ 18.7.1997
Yüksek Lisans
Doktora HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ PERİODONTOLOJİ 11.10.2001
İLGİ ALANLARI
Lokal salım sistemleri kardiyovasküler hastalıklar ve periodontitis ilişkisi geriatrik dişhekimliği
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Yetkin, Z. ve Z. Çehreli, "Periodontolojide Ağrı". In: Dişhekimliğinde Ağrı. Eds: Kişnişçi, R., Ö.E. Bulut, T. Bebek, Türk Dişhekimleri Birliği, 1. baskı,197-204, Ankara, 2002.
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Türkaslan, S.S., Z. Yetkin ve F.Y. Bozkurt, "Vital kök retansiyonu: olgu raporu", Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, 32(2), 147-153 (2005).
 • 2 Bozkurt, F.Y., Z. Yetkin ve Ö. Çandır, "Recurrent pregnancy tumor: a case report", Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, 28(4A), 77-82 (2004).
 • 3 Kömerik, N., F.Y. Bozkurt, Z. Yetkin ve Ö. Dede, "Ağız kavitesinden kaynaklanan akut bakteriyel endokardit: bir olgu nedeniyle", Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, 26(1), 46-50 (2002).
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Yetkin, Z., S. Şenel ve H. Akıncıbay, "Chitosan gel formulation for the treatment of periodontitis", Advances in Chitin Science EUCHIS 2002, Volume VI, 297-298, Trondheim-Norway, 2002
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 TEMELLI BASAK,AKSOY FATIH,USKUN ERSIN,VAROL ERCAN,YETKIN AY ZUHAL (19-21.05.2016). Koroner arter hastalıgı ve periodontitis iliskisinde akut faz reaktanları. TDB 22. ULUSLARARASI DISHEKIMLIGI KONGRESI
 • 2 Çağlar F, Yetkin Ay Z. Cerrahi Tedavi Sonrasında Oluşan Yapışık Dişeti Yetersizliğinin Serbest Dişeti Greftiyle Tedavisi: Bir Olgu Nedeniyle. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları 18. Bilimsel Kongre ve Sergisi. 30 Kasım-2 Aralık 2012, İZMİR.
 • 3 Çağlar F, Yetkin Ay Z. Lokalize periodontal defektin mukogingival ve rejeneratif cerrahi ile tedavisi. Ege Bölgesi Diş Hekimleri Odaları 16.Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi (21-23 Ekim 2011), 64.
 • 4 Çağlar F, Yetkin Ay Z, Kumbul Doğuç D, Uskun E, Kırzıoğlu FY. Deneysel periodontitis modelinde leptin ve periodontal hastalık ilişkisi. Ege Bölgesi Diş Hekimleri Odaları 16.Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi (21-23 Ekim 2011), 62
 • 5 Öztürk Tonguç M, Yetkin Ay Z, Yılmaz G, Erdek Y, Kılınç G, Kırzıoğlu FY. Sınıf II furkasyon defektlerinin TZP ile tedavisinin uzun dönem başarısının değerlendirilmesi. Ege Bölgesi Diş Hekimleri Odaları 15. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi (29-30 Nisan-01 Mayıs 2011), 88.
 • 6 Yetkin Ay, Z., D. Gündoğar, M. Öztürk, Y. Özat ve F.Y. Bozkurt, "Yazılı ve sözlü bilgilendirmenin periodontal cerrahi hastalarının anksiyete düzeylerine etkisi", 7. Ege Bölgesi Dişhekimliği Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi Bildiri Özet Kitabı, 196-197, Fethiye, 2007.
 • 7 Yetkin Ay, Z., D. Gündoğar, Y. Özat ve E. Uskun, "Dişhekimliği Fakültesi öğrencilerinde depresyon, umutsuzluk ve anksiyete düzeyini etkileyen faktörlerin belirlenmesi", 7. Ege Bölgesi Dişhekimliği Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi Bildiri Özet Kitabı, 198-199, Fethiye, 2007.
 • 8 Özat, Y., Z. Yetkin Ay, E. Uskun ve F.Y. Bozkurt, "Dişhekimliği öğrencilerinde ağız sağlığı ile ilgili davranışların periodontal parametrelere yansıması", 7. Ege Bölgesi Dişhekimliği Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi Bildiri Özet Kitabı, 202-203, Fethiye, 2007.
 • 9 Kılınç, G., G. Yılmaz, E. Uskun, Z. Yetkin Ay ve Y. Bozkurt, "Periodontoloji kliniğine başvuran hastalarda Eichner indeksi değerlendirmesi", 7. Ege Bölgesi Dişhekimliği Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi Bildiri Özet Kitabı, 134-135, Fethiye, 2007.
 • 10 Öztürk, M., T. Göster, Y. Özat, Z. Yetkin Ay ve F.Y. Bozkurt, "Servikal dentin hipersensitivitesinin tedavisinde iki farklı ajanın klinik etkinliğinin karşılaştırılması", 6. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, Bildiri Özet Kitabı, 92-93, Antalya, 2006.
 • 11 Güldağ, M.Ü., U.Ş. Büyükkaplan, Z. Yetkin ve G. Katırcı, "Aşırı limon tüketimine bağlı dental erozyon: olgu sunumu", Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Uluslararası Dişhekimliği Kongresi Bildiri Özet Kitabı, 260-261, İzmir, 2005.
 • 12 Yetkin, Z., Y. Erdek, G. Kılınç, F.Y. Bozkurt ve H.R. Yılmaz, "SDÜ Dişhekimliği Fakültesi' ne başvuran hastalarda dental anksiyete düzeylerinin incelenmesi", Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Uluslararası Dişhekimliği Kongresi Bildiri Özet Kitabı, 286-287, İzmir, 2005.
 • 13 Erdek, Y., G. Kılınç, Z. Yetkin ve F.Y. Bozkurt, "Dental anksiyete düzeylerinin incelenmesi: bir pilot çalışma", Süleyman Demirel Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 1. Uluslararası Dişhekimliği Sempozyumu Program ve Özetler, 52-53, Isparta, 2004.
 • 14 Kıran, M., Z. Yetkin ve F.Y. Bozkurt, "The clinical effectiveness of three different oral sprays", 9th Congress of the Balkan Stomatological Society Abstract Book, 286-287, Ohrid -Makedonya, 2004.
 • 15 Türkaslan, S.S., Z. Yetkin ve F.Y. Bozkurt, "Root retention: an alternative approach", 9th Congress of the Balkan Stomatological Society Abstract Book, 41, Ohrid -Makedonya, 2004.
 • 16 Yetkin, Z., F.Y. Bozkurt, B. Tokman ve T. Oygür, "Prepubertal periodontitis with infantile fıbromatosis: a case report", IADR, (online ve CD' de), http://iadr.confex.com/iadr/eur04/techprogram/abstract_50770.htm, İstanbul, 2004.
 • 17 Bozkurt, F. Y., Z. Yetkin, E. Berker, E. Tepe, S. Akkuş ve G. Kılınç, "GCF IL-4, IL-10 Levels in Rheumatoid Arthritis and Periodontitis", IADR, (online ve CD' de), http://iadr.confex.com/iadr/eur04/techprogram/abstract_51179.htm,İstanbul, 2004.
 • 18 Türkkahraman, H., M. Ö. Sayın, Y. Bozkurt, Z. Yetkin, S. Kaya ve S. Önal, "Ortodontik tedavi gören hastalarda ark bağlama tekniğinin mikrobiyal kolonizasyon ve periodontal duruma olan etkileri." 9. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi Bildiri Özet Kitabı, 115, Antalya, 2004.
 • 19 Baş, T., Z. Yetkin ve F.Y. Bozkurt, "Serbest dişhekimlerinin periodontal tedavi yaklaşımları", TDB 10. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi Kongre Programı ve Özetler, 189-190, Antalya, 2003.
 • 20 Bozkurt, F.Y., M. Kıran ve Z. Yetkin, "Periodontal hastalığı olan bireylerde sistemik hastalıkların görülme sıklığı", TDB 10. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi Kongre Programı ve Özetler, 202, Antalya, 2003.
 • 21 Bozkurt, F.Y., Z. Yetkin ve Ö. Çandır, "Tekrarlayan hamilelik tümörü: bir olgu nedeniyle", TDB 10. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi Kongre Programı ve Özetler, 220-221, Antalya, 2003.
 • 22 Yetkin, Z., E. Eroğlu, S. Leylek ve F.Y. Bozkurt, "Mental engelli çocuklarda ağız sağlığı eğitiminin etkisi", TDB 10. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi Kongre Programı ve Özetler, 218-220, Antalya, 2003.
 • 23 Yetkin, Z., F.Y. Bozkurt, N. Kömerik, ve Ö. Dede, "Acute bacterial endocarditis orginating from oral cavity: a case report", 7th Congress of the Balkan Stomatological Society, Proc.7th Congress of the Balkan Stomatological Society, 271, Kuşadası, 2002.
 • 24 Bozkurt, F.Y. ve Z. Yetkin, "Dört farklı diş macununun antiplak aktivitesinin karşılaştırmalı incelenmesi", Selçuk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 1. Uluslararası Kongresi Bildiri Özet Kitabı, 73, Konya, 2002.
 • 25 Yetkin, Z., S.S. Leylek ve F.Y. Bozkurt, "Vital kök retansiyonu: olgu raporu", Selçuk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 1. Uluslararası Kongresi Bildiri Özet Kitabı, 119, Konya, 2002.
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Proje no: 3849-D1-14); "Deneysel periodontitis modelinde sistemik kurkumin uygulamasının Th17 hücresi üzerine etkisinin incelenmesi"
 • 2 Dt. Fethiye Çağlar- "Obez sıçanlarda oluşturulan deneysel periodontitis modelinde anahtar sitokinler ve adipokinler".
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 114S908 numaralı "Deneysel Periodontitis Modelinde Sistemik Kurkumin Uygulamasının Th17 Hücresi Üzerine Etkisinin İncelenmesi" isimli TÜBİTAK 1002 Hızlı Destek Projesi
 • 2 Dt. Burcu ORUN, SDÜ BAP tarafından desteklenen Doktora tez projesi (Proje no: 3849-D1-14); "Deneysel periodontitis modelinde sistemik kurkumin uygulamasının Th17 hücresi üzerine etkisinin incelenmesi"
 • 3 Dt. Başak Temelli, SDÜ BAP tarafından desteklenen Diş Hekimliğinde Uzmanlık Tez projesi (Proje no:BAP-1453); Periodontitis ile koroner arter hastalığı ilişkisinde sistemik enflamatuvar yük
 • 4 2171-D-10 BAP destekli doktora tez projesi, Dt. Fethiye Çağlar
 • 5 TUBITAK tarafından desteklenen "Periodontitisli hastalarda kan ve dişeti dokusunda leptin ve leptin reseptörlerinin değerlendirilmesi" isimli projede Proje Yürütücüsü
 • 6 SDÜ BAPYB tarafından desteklenen "Romatoid Artrit' li (RA) Hastalarda Dişeti Oluğu Sıvısı (DOS) İnterlökin 11 (IL-11) ve IL-17 Düzeylerinin İncelenmesi" isimli Münferit Araştırma Projesinde Proje Yürütücüsü
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 TUBITAK tarafından desteklenen 'Periodontal hastalık ve hiperlipidemi ilişkisinin çift yönlü değerlendirilmesi' SBAG-3583 (107S056) isimli projede Yardımcı araştırmacı
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Projeleri Yönetim Birimi tarafından desteklenen "Sigara Kullanımının Dişeti Bağ Dokusu Oksidatif Kapasitesi ve Periodontal Parametreler Üzerine Etkisi" isimli Münferit Projede (1300-M-06) Yardımcı Araştırmacı
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Projeleri Yönetim Birimi tarafından desteklenen "PRP ve poröz hidroksi apatit greft materyalin kombine kullanımının periodontal defektlerdeki klinik etkinliğinin kontrollü olarak incelenmesi" isimli, 2003/30 numaralı Altyapı Destek Projesinde yardımcı araştırmacı
 • 4 Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Projeleri Yönetim Birimi Başkanlığı tarafından desteklenen, "Sigara içen ve içmeyen erişkin periodontitisli bireylerde DOS leptin ve IL-4 düzeylerinin belirlenmesi" isimli Münferit projede Yardımcı Araştırmacı
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 18. Türk Periodontoloji Derneği Bilimsel sempozyumu 17-19 Ekim 3008 Isparta
 • 2 SDÜ Dişhekimliği Fakültesi " Çene yüz bölgesindeki ağrılar" Sempozyumu 09.03.2002-Isparta
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Isparta Diş Hekimleri Odası tarafından düzenlenen bilimsel etkinlikte "Sistemik hastalık-Periodontal hastalık ilişkisi abartılıyor mu?" konulu seminer sunumu. 25.03.2010
 • 2 SDÜ Radyo-TV Araştırma Merkezi, Neşeli Dakikalar Programı- Sağlık Köşesi--"Sigaranın Ağız ve Diş Sağlığına Etkileri". 01.02.2005
 • 3 SDÜ Dişhekimliği Fakültesi Türk Dişhekimliği Günü Bilimsel Toplantısı "Lokal Salım Sistemleri"-konuşmacı
 • Alanında uluslararası bilimsel nitelikli ödül
 • 1 TDB 22. ULUSLARARASI DİŞ HEKİMLİĞİ KONGRESİ' NDE EN İYİ 1. POSTER ÖDÜLÜ "Koroner arter hastalığı ve periodontitis ilişkisinde akut faz reaktanları"
 • 2 ADEA Journal of Dental Education Outstanding Manuscript Award
 • 3 Özat, Y., Yetkin Ay, Z, Uskun, E., Bozkurt, F.Y., 27-29 Nisan 2007. Diş Hekimliği Öğrencilerinde Ağız Sağlığı ile İlgili Davranışların Periodontal Parametrelere yansıması. 7. Ege Bölgesi Dişhekimliği Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, 2007. EN İYİ 2. POSTER ÖDÜLÜ
 • 4 Erdek Y., Kılınç G., Yetkin Z., Bozkurt F.Y. 1. Uluslararası Dişhekimliği Sempozyumu 28-30 Mayıs 2004 "Dental Anksiyete Düzeylerinin İncelenmesi: Bir Pilot Çalışma" -POSTER TEŞVİK ÖDÜLÜ
 • Kişisel web sayfası
 • 1 http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/zuhalyetkinay
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Türk Periodontoloji Derneği
 • 2 European Federation of Periodontology
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 “ASSESSMENT OF INTERLEUKIN-6 IN GINGIVAL CREVICULAR FLUID IN HEALTH, GINGIVITIS AND CHRONIC PERIODONTITIS PATIENT-A BIOCHEMICAL STUDY” Journal of Periodontology
 • 2 PERIODONTAL CONDITION AND LEVELS OF BACTERIA ASSOCIATED WITH PERIODONTITIS IN INDIVIDUALS WITH BIPOLAR AFFECTIVE DISORDERS: A CASE-CONTROL STUDY , Journal of Periodontal Research
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Journal of Investigative and Clinical Dentistry, "Interleukin–34 levels in gingival crevicular fluid and plasma in periodontal health and disease with and without type-2 diabetes mellitus"
 • 2 Journal of Investigative and Clinical Dentistry. JICD-17-OA-0161, "Correlation of Human Interleukin-35 Level in Gingival Crevicular Fluid and Serum in Periodontal Health, Disease and after Nonsurgical Therapy- A Comparative Study"
 • 3 Journal of Investigative and Clinical Dentistry, JICD-17-OA-0143 entitled "HIV-1, INTERLEUKIN-6 AND INTERFERON- LEVELS IN GINGIVAL CREVICULAR FLUID OF CHRONIC PERIODONTITIS."
 • 4 SDÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, “Astım hastası çocukların sosyodemografik özellikleri ve ağız diş sağlığı”
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 3038 nolu makale (Maddenin Dördüncü Hali: Plazma Ve Atmosferik Basınçlı Soğuk Plazmaların Diş Hekimliğinde Kullanımı)
 • 2 ANKARA DİŞHEKİMLERİ ODASI ADO KLİNİK BİLİMLER DERGİSİ, ADO-17-03 nolu makale
 • 3 ADO-16-01 Nolu makale
 • 4 Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 2577 nolu makale
 • 5 ANKARA DİŞHEKİMLERİ ODASI ADO KLİNİK BİLİMLER DERGİSİ. ADO-15-01 nolu makale
 • Diğer dergilerde hakemlik
 • 1 Premium Publishers, PP-667-0218-667: GINGIVAL PROSTHESIS: AN EFFICIENT SOLUTION TO SEVERE GINGIVAL RECESSIONS
 • 2 Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi -3559 nolu makale
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Periodontal hastalığa sahip bireylerde periodontal tedavinin tat duyusu üzerine etkisi, 7Tepe Klinik Dergisi
 • 2 YDJ-25733, YEDİTEPE KLİNİK DERGİSİ
 • 3 YDJ-03064, Periimplantal Kemik Defektlerinin Titanyum Tuplerde Hazirlanan Trombositten Zengin Fibrin ile Kemik Rejenerasyonunun Histomorfometrik Degerlendirmesi: Tavsan Tibiasinda Deneysel Calisma
 • 4 MMDJ-70298, "Dental anxiety in relationship to demographic status and periodontal health in adults ".Meandros Medical And Dental Journal.
 • 5 YDJ-30592, Minimal Invasive Techniques in the Treatment of Inflammatory Periodontal Diseases
 • 6 A Rare Case of Digoxin Associated Gingival Overgrowth with Aggressive Periodontitis (CAP-16-0085)
 • 7 Journal of International Society of Preventive and Community Dentistry
 • 8 Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 1044 nolu makale
 • 9 International Journal of Dental Hygiene, IDH13-OA-0970
 • 10 Journal of Indian Society of Periodontology, JISP-240-13R3 nolu makale
 • 11 Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • 12 SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi
 • 13 Acta Pharmaceutica Zagreb
 • 14 European Journal of Dentistry
 • SCI, SSCI veya AHCI tarafından taranan dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Analysis of metabolic profiles of Aggressive periodontitis J ournal of Periodontal Research, JRE-03.17-3997
 • 2 mRNA expression of IFN-?s in the gingival tissue of chronic and aggressive periodontitis patients: A polymerase chain reaction study. JOP-17-0349
 • 3 “Salivary and serum markers related to innate immunity in generalized aggressive periodontitis”, JOP-17-287
 • 4 JOS-16-0133 Relationship Between Matrix Metalloproteinase-1 Gene Polymorphisms And Aggressive Periodontitis In Turkish Population
 • 5 “Gingival Crevicular Fluid Levels Of Monocyte Chemoattractant Protein (MCP)-1 in Patients with Aggressive Periodontitis” (ODI-10-16-OM-5067.R1)
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği
 • 2 Fakülte Kurulu Üyeliği
 • 3 Eğitim-Öğretim Koordinatör Başkanlığı
 • 4 2004-2005 Eğitim Öğretim yılı SDÜ Dişhekimliği Fakültesi Eğitim Komisyonu-5. sınıf koordinatörü
 • Ulusal yada yerel düzeyde yazılı veya görsel basında yayın faaliyetleri
 • 1 11.12.2015 TRT HABER "Sağlık Olsun" programında canlı yayın konuğu
VERDİĞİ DERSLER
Oral Hijyen Yöntemleri ve Periodontal Hastalıkların Epidemiyolojisi
Dental Plak ve Patojenitesi
implant uygulaması ve patolojilerinde tedavi yaklaşımları
implant uygulaması ve patolojilerinde tedavi yaklaşımları (Dişhekimliğinde Uzmanlık)
İmplantoloji (5. sınıf)
Oral Hijyen Yöntemleri ve Periodontal Hastalıkların Epidemiyolojisi
Oral hijyen yöntemlri ve periodontal hastalıkların patojenitesi
Oral hiyen yöntemleri ve periodontal hastalıkların epidemiyolojisi
Periodontal implant ve doku reenerasyon teknikleri
Periodontal patoloji
Periodontoloji 1
Periodontoloji 3. sınıf
Periodontoloji 4. sınıf
periodontoloji I (3.sınıf)
periodontoloji II (4. sınıf)
Periodontolojide Araştırma Teknikleri
periodontolojide oral hijyen ve lokal- sist. Ab. Uyg. (dişhekimliğinde uzmanlık)
toplum ağız diş sağlığı (5. sınıf)
Yukarı çık