KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Tangül AYTUR ÖZEN
Birimi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Bölüm Hemşirelik Bölümü
Ana Bilim Dalı Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı
Telefon 2462113319
E-Posta E-Posta Adresini Göster
ORCID ID 0000-0002-5507-5400
Akademik Hesaplar
Google Scholar Hindex: 5
Alıntı Sayısı: 60
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK 23.06.1997
Yüksek Lisans DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK 29.08.2001
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME 06.01.2016
AKADEMİK GÖREVLER
Ünvan Görev Yeri Görev Tarihi
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ - HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ 2017 - Devam Ediyor
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ - HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ - CERRAHİ HASTALIKLAR HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI 2001 - 2017
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ - HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ 1999 - 2001
İDARİ GÖREVLER
Ünvan Görev Yeri Görev Tarihi
Komisyon Üyeliği SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2019 - 2020
Bölüm Başkanı SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2017 - 2017
Anabilim Dalı Başkanı SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2017 - Devam Ediyor
Yönetim Kurulu Üyeliği SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2017 - Devam Ediyor
Bölüm Başkan Yardımcısı SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2012 - 2015
Anabilim Dalı Başkanı SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2006 - 2018
ÜNİVERSİTE DIŞI DENEYİMLER
Kurum Adı Görev Adı Görev Tarihi
Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdür Yardımcılığı 2009 - 2009
Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Kat Başhemşiresi 2005 - 2006
Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi- Anestezi Yoğun Bakım Ünitesi Yoğun Bakım Hemşiresi 1998 - 1999
Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi- Genel Cerrahi Kliniği Klinik Hemşiresi 1997 - 1998
ÜYELİKLER
Kurum Adı Görev Türü Kuruluş Türü Görev Tarihi
Yönetici Hemşireler Derneği (YÖHED) Üye Diğer 2019 - 2022
Hemşirelik Eğitimi Derneği Üye Diğer 2011 - 2022
Türk Hemşireler Derneği Üye Diğer 2010 - 2022
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
Hemşirelikte Yönetim,Hemşirelikte Liderlik,Örgütsel Davranış
YAYINLAR
 • Projelerde Yaptığı Görevler
 • 1 Covid-19 Salgını ve Hemşirelikle İlgili Oluşturulan Sosyal Medyanın Öğrenci Hemşirelerde Mesleki İmaj Algısına Etkisi (2209-A TÜBİTAK) , Araştırma Projesi, AYTUR ÖZEN Tangül, ERDİLMEN iREMNUR, 02.11.2020 - Devam Ediyor (ULUSAL)
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Mezunlarının Kariyer ve İstihdam Durumları ile Üniversiteye Yönelik Memnuniyetlerinin Değerlendirilmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, AYTUR ÖZEN Tangül, 21.11.2018 - 30.12.2019 (ULUSAL)
 • 3 Sağlık çalışanlarının motivasyon kaynaklarının performans değerlendirme sistemi algısına etkisi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, AYTUR ÖZEN Tangül, ÇARIKÇI İlker Hüseyin, 13.12.2012 - 06.01.2016 (ULUSAL)
 • 4 Doğum Öncesi Eğitim ve Doğuma Hazırlık Sınıflarının Etkisinin İncelenmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, OKUMUŞ Hülya , METE Samiye , AYTUR ÖZEN Tangül, YENAL Kerziban , DEMİR Namık , OKUMUŞ Hülya , 11.11.1998 - 04.04.2001 (ULUSAL)
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 AYTUR ÖZEN TANGÜL, KANTEK FİLİZ, YEŞİLBAŞ HANDE, Factors Affecting Epistemological Beliefs of Undergraduate Nursing Students: Descriptive Cross-Sectional Study. Turkiye Klinikleri J Nurs Sci, 14(4), , 1090-1098. Doi: 10.5336/nurses.2022-91726, (2022), (EBSCO)
 • 2 KANTEK Filiz , YESILBAS Hande , AYTUR ÖZEN Tangül, Leadership and care in nursing research: A bibliometric analysis. Journal of Advanced Nursing, 78(12), , 1-10. Doi: DOI: 10.1111/jan.15527 , (2022), (SCI-Expanded)
 • 3 CERİT KAMURAN, AYTUR ÖZEN TANGÜL, EKİCİ DİLEK, Sağlık Çalışanlarında Yenilikçi Kültür Algısının Çeşitli Örgütsel Değişkenler İle İlişkisinin İncelenmesi. Anadolu Akademi Sosyal Bilimler Dergisi, 2(1), , 1-10. (2021), (Diğer)
 • 4 AYTUR ÖZEN TANGÜL, KANTEK FİLİZ, Türkiye’de Hemşirelik ve Teknoloji Alanında Yapılan Çalışmaların İncelenmesi. Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi, 6(3), , 395-410. (2020), (Diğer)
 • 5 BAŞALAN İZ FATMA, AYTUR ÖZEN TANGÜL, İntörn Olmaya Aday Hemşirelik Öğrencilerinde Zaman Yönetimi ve Akademik Başarı İlişkisinin İncelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(11), , 123-137. (2010), (Diğer)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 AYTUR ÖZEN TANGÜL, ÖZDEMİR KÜÇÜKÇAPRAZ DİCLE, Hemşirelik ve Bakımda Kullanılan Akıllı Tıbbi Tekstil Ürünler. 5th International Congress On Nursing And Innovation (2021). (Tam metin bildiri)
 • 2 ERDİLMEN Fatma İremnur, AYTUR ÖZEN TANGÜL, The Effect of Social Media on Professional Image Perception In Relation to Covid-19 Pandemic and Nursing in Nursing Students.. 5th International Congress On Nursing And Innovation (2021). (Özet bildiri)
 • 3 AYTUR ÖZEN TANGÜL, KANTEK FİLİZ, Yönetici/Klinik Hemşirelere Yönelik Öz-Liderlik Eğitim Programı Önerisi. 7. Internatıonal Symposıum Chaos, Complexıty And Leadershıp (2020). (Özet bildiri)
 • 4 CERİT KAMURAN, AYTUR ÖZEN TANGÜL, Klinik Sorumlu Hemşirelerin Çalışma Çizelgeleri Hazırlarken Karşılaştıkları Sorunların İncelenmesi. 6. Uluslararası, 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi (2019). (Tam metin bildiri)
 • 5 AYTUR ÖZEN TANGÜL, ÖZDEMİR KÜÇÜKÇAPRAZ DİCLE, KARAİBRAHİMOĞLU ADNAN, TUNCAY AHMET HAYRETTİN, TÜTÜNSATAR ALPER, SARICA SERTAÇ SELİM, GÖKTAŞ PINAR, ÖZMEN HALİL İBRAHİM, YAVUZ ESİN, ÇINAR FULYA, ELNUR AHMET, ERSAL Fatma, ACAR Murat, DULUPÇU MURAT ALİ, Süleyman Demirel Üniversitesi Mezunlarının Kariyer ve İstihdam Durumları İle Üniversiteye Yönelik Memnuniyetleri. CQH 2019 International Conference on Quality in Higher Education, Nicosia/Turkish Republic of Northern Cyprus. (2019). (Özet bildiri)
 • 6 CERİT KAMURAN, AYTUR ÖZEN TANGÜL, EKİCİ DİLEK, Sağlık Çalışanlarında Yenilikçi Kültür Algısının Çeşitli Örgütsel Değişkenler ile İlişkisinin İncelenmesi. 5. Ulusal 1. Uluslararası Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Kongresi (2018). (Tam metin bildiri)
 • 7 AYTUR ÖZEN TANGÜL, KANTEK FİLİZ, Türkiye’de Hemşirelik Araştırmalarında Motivasyon: Araştırma Eğilimleri (Motivation in Nursing Research in Turkey: Research Trends) . 1. Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Sempozyumu (1st International Conference on Social Research and Behavioral Sciences) (2018). (Tam metin bildiri)
 • 8 AYTUR ÖZEN TANGÜL, ÇETİN ERDEM ÇİĞDEM, İntörn Hemşirelerin, Kanserli Bireye Bakım Verirken, Ölüm Kavramına Yönelik Yaşadığı Deneyimler ve Bakıma İlişkin Tutumları. 3rd Internatıonal Graduate Educatıon Congress (III. Uluslararası Lisansüstü Eğitim Kongresi) (2018). (Özet bildiri)
 • 9 AYTUR ÖZEN TANGÜL, KANTEK FİLİZ, Hemşirelerin Motivasyon Düzeyleri ve Motive Eden Faktörler: Ulusal Çalışma Sonuçlarının İncelenmesi. 5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi (2017). (Özet bildiri)
 • 10 AYTUR ÖZEN TANGÜL, ÇARIKÇI HÜSEYİN İLKER, SAĞLIK ÇALIŞANLARININ MOTİVASYON KAYNAKLARININPERFORMANS DEĞERLENDİRME SİSTEMİ ALGISINA ETKİSİ’’. 1.Ulusararası Sağlık Bilimleri Kongresi (2017). (Özet bildiri)
 • 11 AYTUR ÖZEN TANGÜL, KANTEK FİLİZ, TÜRKİYE’DE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ MOTİVASYON DÜZEYLERİ: SİSTEMATİK DERLEME. 1.Uluslararası SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ (2017). (Özet bildiri)
 • 12 AYTUR ÖZEN TANGÜL, SARIKAYA AKLİME, The Effect of Discharge Training, Which is Given to The Women Patient Who had Laparoscopic Abdominal Operation, On The Results of Patient Care. 1. International Clinical Nursing Reserach Congress (2012). (Özet bildiri)
 • 13 AYTUR ÖZEN TANGÜL, BAŞALAN İZ FATMA, Determination of The Relation Between Academical Achievement and Perceived Stress of Intern Candidate Student Nurses. 5. International Nursing Management Conference (2011). (Özet bildiri)
 • 14 AYTUR ÖZEN TANGÜL, BAŞALAN İZ FATMA, Analysis The Vievs About The Male Nurses of The Patients Who Hospitalized in Obstetric and Gynecology Clinics. 5. International Nursing Management Conference (2011). (Özet bildiri)
 • 15 ÇARIKÇI HÜSEYİN İLKER, AYTUR ÖZEN TANGÜL, CERİT KAMURAN, Attitute Aganist for Change, Factors Affecting the Attitude and Transformational Leadership. 4. International Nursing Management Conference (2008). (Özet bildiri)
 • 16 OKUMUŞ HÜLYA, METE SAMİYE, YENAL KERZİBAN, AYTUR ÖZEN TANGÜL, 17 Ağustos Depremi ve Kadın Sağlığı. I. Uluslararası & VIII. Ulusal Hemşirelik Kongresi (2000). (Özet bildiri)
 • 17 METE SAMİYE, BEŞER AYŞE, AYTUR ÖZEN TANGÜL, Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinin Kütüphane Kullanım Özellikleri ve Görüşleri. I.Uluslararası VIII. Ulusal Hemşirelik Kongresi (2000). (Özet bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 CENGİZ Şükran, BAŞALAN İZ FATMA, AYTUR ÖZEN TANGÜL, ERDİNÇLİ İHSAN, Balkan Savaşları'nda Kolera Mücadelesi. Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi, 11(3), , 103-119. (2013), (TR DİZİN)
 • 2 ERTEN HACER, AYTUR ÖZEN TANGÜL, YILMAZ HALİME, ARSLAN ÖZKAN HEDİYE, An Evaluation of Reproductive Health Status, Knowledge and Attitudes of Women Aged Between 15-49 Registered at Karaa¤aç Village Clinic in Isparta Province. Journal of Education and Research in Nursing (Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi), 3(2), , 32-39. (2006), (Endekste taranmıyor)
 • 3 ORAK SITKI, AYTUR ÖZEN TANGÜL, ORAK M. Ertekin, Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerinin sigara, alkol alışkanlıkları ve sosyokültürel özelliklerinin incelenmesi. SDU Medical Faculty Journal (SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi), 11(3), , 1-7. (2004), (TR DİZİN)
 • 4 OKUMUŞ HÜLYA, METE SAMİYE, AYTUR ÖZEN TANGÜL, YENAL KERZİBAN, DEMİR NAMIK, Doğuma hazırlık sınıfının doğum sürecine etkisinin incelenmesi. Medical Network Klinik Bilimler ve Doktor, 8(6), , 771-775. (2002), (TR DİZİN)
 • 5 METE SAMİYE, BEŞER AYŞE, AYTUR ÖZEN TANGÜL, Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinin Kütüphane Kullanım Özellikleri Ve Görüşleri. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi (Journal of Cumhuriyet University School of Nursing), 4(2), , 28-32. (2000), (Endekste taranmıyor)
 • Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 AYTUR ÖZEN TANGÜL, YEŞİLBAŞ HANDE, KANTEK FİLİZ, Türkiye’de Hemşirelikte Yönetim Alanı Akademisyenlerinin Bilimsel Üretiminin Sosyal Ağ Analizi ile Değerlendirilmesi. 1.Ulusal Hemşirelik Yönetimi Kongresi (2021). (Özet bildiri)
 • 2 AYTUR ÖZEN TANGÜL, Milli Mücadelede Hemşirelik Eğitimi ve Hemşireler. 100. Yılında Milli Mücadelede Sağlık Hizmetleri Sempozyumu (2019). (Özet bildiri)
 • 3 AYTUR ÖZEN TANGÜL, Milli Mücadelede Batı Cephesi Sağlık Hizmetleri; Kendi Vatanında Mülteci Olmak. 100. Yılında Milli Mücadelede Sağlık Hizmetleri Sempozyumu (2019). (Özet bildiri)
 • 4 ÖZ Merve, AYTUR ÖZEN TANGÜL, CERİT KAMURAN, Problem Çözme Becerilerim Kariyer Uyum Yeteneklerimi Arttırır mı?. 18. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi (2019). (Özet bildiri)
 • 5 AKTAY Gonca, KARABEY N. Şayestenur, UYSAL Sema, CERİT KAMURAN, AYTUR ÖZEN TANGÜL, Yaşam Boyu Öğrenmeye ve Ekip İşbirliğine Açık Bir Grup muyuz?. 18. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi (2019). (Özet bildiri)
 • 6 AYTUR ÖZEN TANGÜL, BAYAN Nurhayat, ÇELİK Ferhat, Simli Pamuk ve Ayıcıklı İğne. 14. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi (2015). (Özet bildiri)
 • 7 AYTUR ÖZEN TANGÜL, BAŞALAN İZ FATMA, ŞAHİN GÜNFERAH, Birinci Dünya Savaşı Osmanlı Cephelerinde Tifüs Lekeli Humma Salgını ve Etüv Uygulamaları. 1. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi (Uluslararası Katılımlı) (2014). (Özet bildiri)
 • 8 AYTUR ÖZEN TANGÜL, BAŞALAN İZ FATMA, ŞAHİN GÜNFERAH, Kırım Savaşında Dört Cephede Hemşirelik Hizmetlerine Etki Eden Faktörler. 1. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi (Uluslararası Katılımlı) (2014). (Özet bildiri)
 • 9 AYTUR ÖZEN TANGÜL, BAŞALAN İZ FATMA, ŞAHİN GÜNFERAH, Hijyen Temizlik midir?. 1. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi (Uluslararası Katılımlı) (2014). (Özet bildiri)
 • 10 AYTUR ÖZEN TANGÜL, BAŞALAN İZ FATMA, ŞAHİN GÜNFERAH, Çiçekçi Hanım ve Hemşirelik. 1. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi (Uluslararası Katılımlı) (2014). (Özet bildiri)
 • 11 BAŞALAN İZ FATMA, AYTUR ÖZEN TANGÜL, ŞAHİN GÜNFERAH, Osmanlı Rus Savaşın da Sağlık Bakımı ve Hemşire. 1. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi (Uluslararası Katılımlı) (2014). (Özet bildiri)
 • 12 ŞAHİN GÜNFERAH, BAŞALAN İZ FATMA, AYTUR ÖZEN TANGÜL, Hilal I Ahmer Cemiyeti nin Çanakkale Savaşına ve Hemşirelik Mesleğine Etkileri. 1. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi (Uluslararası Katılımlı) (2014). (Özet bildiri)
 • 13 AYTUR ÖZEN TANGÜL, SELEKOĞLU OK YASEMİN, Duygusal Emek Modeli Çerçevesinde, Sağlıkta Dönüşümün Hemşireliğe Etkisi; Bir İçerik Analizi. 12. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi (2013). (Özet bildiri)
 • 14 BAŞALAN İZ FATMA, AYTUR ÖZEN TANGÜL, KORKMAZ MEDET, Toplumun Organ Bağışı İle İlgili Bilgi ve Görüşlerinin İncelenmesi. V. Ulusal Hemşirelik Araştırma Sempozyumu (2011). (Özet bildiri)
 • 15 AYTUR ÖZEN TANGÜL, ARIKAN Z., BÖLÜK G., ERBUDAK D., GÖKALP Z., KESKİN G., TEZCAN M., KUTLUHAN SÜLEYMAN, YAVUZ L., Yoğun Bakımda Yatan Hastaların Deneyimleri. 8. Ulusal & Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi (2009). (Özet bildiri)
 • 16 AYTUR ÖZEN Tangül, Klinik Sahada Entegre Uygulama Dersinin Hemşirelik – Ebelik Öğrencilerinin Otonomi Düzeylerine Etkisi. 8. Ulusal & Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi (2009). (Özet bildiri)
 • 17 AYTUR ÖZEN Tangül, GÜNGÖR İbrahim , Optimization of Nurse Scheduling. 4. International Nursing Management Conference (2008). (Özet bildiri)
 • 18 AYTUR ÖZEN TANGÜL, KARTAL Zuhal, KANDEMİR Ayşe, GÜNEY Nahide, KAVÇAKAR Betül, ÖNEL Zühra, YILDIZ Yasemin, BANA NELER OLUYOR?: Ergenlik Dönemine İlişkin Bilgi Gereksinimleri Saptanarak Yapılan Sunumun Değerlendirilmesi. IV. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi (2005). (Özet bildiri)
 • 19 AYTUR ÖZEN TANGÜL, KILIÇ Deniz, SUNA Sabri, Günübirlik Cerrahide Hemşirelik Rolleri. IV. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri (2005). (Özet bildiri)
 • 20 AYTUR ÖZEN TANGÜL, SOYSAL Sema, ŞAHİN Burcu, ÜNLÜ Ayşegül, ÇEVİK Azime, AKAN Derya, İNCE Gülsün, MERT Dilek, YEĞİN Bedia, Bir İlköğretim Okulu Birinci Sınıf Öğrencilerinin Diş Sağlığı Taraması, Konu İle İlgili Bilgi Düzeyleri ve Davranışları. IV. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi (2005). (Özet bildiri)
 • 21 AYTUR ÖZEN TANGÜL, KIRMIZIOĞLU Seda, SANDIKÇI Hacer, ZAFEROĞLU Seda, Okul Hastane İşbirliği Modelleri. IV. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi (2005). (Özet bildiri)
 • 22 AYTUR ÖZEN TANGÜL, CERİT KAMURAN, ALTUNTAŞ SELMAN HAKKI, KARAGÖZ Mehmet Akif, NASIR SERDAR NAZİF, AYDIN MUSTAFA ASIM, Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Plastik Cerrahi Kliniğinde Yatan Hastaların Benlik Saygısı ve Beden İmajı. 27. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi (2005). (Özet bildiri)
 • 23 AYTUR ÖZEN TANGÜL, CERİT KAMURAN, ALTUNTAŞ SELMAN HAKKI, KARAGÖZ Mehmet Akif, NASIR SERDAR NAZİF, AYDIN MUSTAFA ASIM, Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Plastik Cerrahi Kliniğinde Bası Yarası Nedeniyle Yatan Hastaların Sosyo-Demografik ve Evde Bakıma Yönelik Özellikleri. 27. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi (2005). (Özet bildiri)
 • 24 OKUMUŞ HÜLYA, METE SAMİYE, AYTUR ÖZEN TANGÜL, YENAL KERZİBAN, DEMİR NAMIK, Doğuma Hazırlık Sınıfının Doğum Sürecine Etkisinin İncelenmesi. III. Ulusal Obstetri ve Jinekoloji Kongresi (2001). (Özet bildiri)
 • 25 ERDEMİR FİRDEVS, AK BEDRİYE, AYTUR ÖZEN TANGÜL, KARACA AYSEL, USLUBAŞ Binnur, Öğretim Elemanlarının Klinik Öğretimde Etkilerinin Değerlendirilmesi. IV. Hemşirelik Eğitimi Sempozyumu (Uluslararası Katılımlı), KIBRIS. (1997). (Tam metin bildiri)
VERDİĞİ DERSLER
Hemşirelikte Girişimcilik ve İnovasyon
Hemşirelikte Liderlik
Hemşirelikte Yönetim
Sağlık Hukuku ve Politikaları
 
Bu İçeriği Paylaş!