KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Tangül AYTUR ÖZEN
Birimi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Bölüm Hemşirelik Bölümü
Ana Bilim Dalı Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı
Telefon 2462113319
E-Posta tangulozen@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK 23.06.1997
Yüksek Lisans DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK 29.08.2001
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME 06.01.2016
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Hemşirelikte Yönetim,Hemşirelikte Liderlik,Örgütsel Davranış
YAYINLAR
  • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
  • 1 İz FB, Özen TA. İntörn Olmaya Aday Hemşirelik Öğrencilerinde Zaman Yönetimi ve Akademik Başarı İlişkisinin İncelenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,11, 123-137,2010.
  • 2 Lash, A. A., Mete, A., Okumus, H., Yenal, K., & Aytur, T. (2008). “Earthquake and Women’s Health.” Chart, 1(1), 5–14.
  • 3 Orak, S., Özen, T., Orak, ME. Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerinin sigara, alkol alışkanlıkları ve sosyokültürel özelliklerinin incelenmesi. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi.2004 11 (3):1-7
  • 4 Okumuş H., Mete S., Aytur (Özen) T. Koyun K. Doğum Öncesi Eğitim Sınıflarının Etkinliğinin İncelenmesi. Klinik Bilimler & Doktor Dergisi.Kasım 2002,Cilt:8, Sayı:6;Sf:771-775.
  • 5 Mete S., Beşer A., Aytur (Özen) T. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinin Kütüphane Kullanım Özellikleri ve Görüşleri. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2001.Cilt: 4, Sayı: 2,; Sf: 28
  • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
  • 1 Erten H., Özen T., Yılmaz H., Arslan H. (2006) Isparta İli Karaağaç Sağlık Ocağına Bağlı 15-49 yaş Kadınların Üreme Sağlığına Yönelik Bilgi, Alışkanlık ve Sorunlarının Değerlendirilmesi. Hemşirelikte Araştırma ve Geliştirme Dergisi, Cilt:3, Sayı: 2,2006,Sf:32-39.
  • 2 ERTEN,H.,OZEN,T.,YILMAZ,H.,YILDIRIM,N.G.,CARIKCI,I., and EROGLU,E.,A STUDY TO EVALUATE THE SATISFACTION OF ADMITTED PATIENTS ABOUT NURSING CARE AT SULEYMAN DEMIREL UNIVERSITY HOSPITAL.ULUSLARARASI HEMŞİRELİKTE YÖNETİM KONGRESİ,ANTALYA,2003
  • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
  • 1 Özen T.,Cerit K., Altuntaş S.H., Karagöz M.A., Nasır S.N., Aydın M.A. Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Plastik Cerrahi Kliniğinde Yatan Hastaların Benlik Saygısı ve Beden İmajı. 27. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi Kitabı.Konya, 14-17 Eylül, 2005: 570
  • 2 Özen T., Cerit K., Altuntaş S.H., Karagöz M.A., Nasır S.N., Aydın M.A. Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Plastik Cerrahi Kliniğinde Bası Yarası Nedeniyle Yatan Hastaların Sosyo-Demografik ve Evde Bakıma Yönelik Özellikleri. 27. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi Kitabı.Konya, 14-17 Eylül, 2005: 571
  • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
  • 1 Özen T., Kartal Z., Atan A., Kandemir A., Güney N., Kavçakar B., Önel Z., Yıldız Y. BANA NELER OLUYOR?: Ergenlik Dönemine İlişkin Bilgi Gereksinimleri Saptanarak Yapılan Sunumun Değerlendirilmesi. IV. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Kitabı. 5-6 Mayıs Ordu,2005:197
  • 2 Özen T., Soysal S., Şahin B., Ünlü A., Çevik A., Akan D., İnce G., Mert D., Yegin B.Bir İlköğretim Okulu Birinci Sınıf Öğrencilerinin Diş Sağlığı Taraması, Konu İle İlgili Bilgi Düzeyleri ve Davranışları. IV. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Kitabı. 5-6 Mayıs Ordu,2005:198
  • 3 Özen T., Kılıç D., Suna S. Günübirlik Cerrahide Hemşirelik Rolleri. IV. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Kitabı. 5-6 Mayıs Ordu,2005:202
  • 4 Özen T., Kırmızıoğlu S., Sandıkçı H. ZaferoğluS. Okul - Hastane İşbirliği Modelleri. IV. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Kitabı. 5-6 Mayıs Ordu,2005:211
  • 5 Orak S., Özen T., Çavuş D. Süleyman Demirel Üniversitesi ÖğrencilerininMeslekleri İle İlgili Bilgi ve Tutumlarının Değerlendirilmesi. III. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Edirne 2004.
  • 6 Özen T. Demirel M. Dündar G. Günaydın H. Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Organ bağışı Konusundaki Bilgi, düşünce ve Tutumlarının İncelenmesi. II. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Özet Kitapçığı (poster-63), 8-9 Mayıs 2003, İzmir;Sf:18
  • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
  • 1 İz BF, Özen AT, Korkmaz M. Toplumun Organ Bağışı İle İlgili Bilgi ve Görüşlerinin İncelenmesi, V. Ulusal Hemşirelik Araştırma Sempozyumu, 15-16 Nisan, Ankara, 2011.
  • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
  • 1 Erdemir F., Ak B., Aytur (Özen) T., Erol A., Uslubaş B. I. Uluslararası Hemşirelik Eğitimi Sempozyum Kitabı, Kıbrıs, 1998;Sf:270-277.
  • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
  • 1 TÜRKİYE’DE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ MOTİVASYON DÜZEYLERİ: SİSTEMATİK DERLEME
  • 2 Hemşirelerin Motivasyon Düzeyleri ve Motive Eden Faktörler: Ulusal Çalışma Sonuçlarının İncelenmesi
  • 3 SAĞLIK ÇALIŞANLARININ MOTİVASYON KAYNAKLARININPERFORMANS DEĞERLENDİRME SİSTEMİ ALGISINA ETKİSİ’’
  • 4 Çarıkçı İ.H.,Ozen T., Cerit K. 2008. Attitute Aganist for Change, Factors Affecting the Attitude and Transformational Leadership. 4. International Nursing Management Conference Abstract Book, Hacettepe University, Antalya/Belek, pp: 75.
  • 5 Özen T. Güngör İ. 2008. Optimization of Nurse Scheduling.4. International Nursing Management Conference Abstract Book, Hacettepe University, Antalya/Belek, pp: 130.
  • 6 Okumuş H., Mete S., Koyun K., Aytur T. 17 Ağustos Depremi ve Kadın Sağlığı. I. Uluslararası Hemşirelik Kongresi Kitabı. 29-2 Kasım, Antalya, 2000;Sf: 74
  • Yüksek Lisans Tezi
  • 1 Laparoskopik Abdominal Cerrahi Geçiren Kadınlara Verilen Taburculuk Eğitiminin Hasta Bakım Sonuçlarına Etkisi. D.E.Ü. Sağlık Bilimleri Enst.İzmir 2001
  • Doktora Tezi
  • 1 Özen T.A.(2016) Sağlık Çalışanlarının Motivasyon Kaynaklarının Performans Değerlendirme Sistemi Algısına Etkisi. Doktora tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta (Danışman: İlker Hüseyin Çarıkçı).
  • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
  • 1 Doç. Dr. İlker Hüseyin ÇARIKÇI, Tangül AYTUR ÖZEN, "Yöneticilerin Yönetsel Güçlülük Durumlarının ve İnsan Sermayesinin Çok Boyutlu Hastane Performansına Etkisi" Sosyal Bilimler Enstitüsü BAP proje no: 2457-D-10, proje devam ediyor.
  • 2 Sigaraya Başlamayı Engelleme Projesi, SDÜ, Isparta Milli Eğitim Müd., Isparta İl Sağlık Müd. İşbirliği, Eğitimci 2010.
  • 3 Doğum Öncesi Eğitim ve Doğuma Hazırlık Sınıflarının Etkisinin İncelenmesi. DEÜ Araştırma Fonu Projesi,11/1998 - 4/2001.
  • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
  • 1 Hemşirelik Haftası Etkinlikleri. KONFERANS.17 Mayıs 2005.
  • 2 D.E.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu. Yaz Konferansları-I. İzmir, 15-16 Haziran 2000.
  • 3 III. Yapıcı Okul-Hastane İşbirliği Workshop. S.D.Ü. Isparta Sağlık Yüksekokulu-S.D.Ü. Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Isparta, 7-8 Ekim 2004
  • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
  • 1 Organ Bağışı. Panel, Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta Sağlık Yüksekokulu, Ebelik - Hemşirelik Haftası Etkinlikleri,Isparta 2002
  • 2 Afetlerde İlk Yardım. Konuşmacı, Isparta İl Jandarma Komutanlığı, Isparta, 05.04.2004
  • Üye olunan bilimsel kuruluş
  • 1 Hemşirelik Eğitimi Derneği
  • 2 Hemşirelikte Araştırma ve Geliştirme Derneği
  • 3 Türk Hemşireler Derneği
  • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
  • 1 SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdür Yardımcılığı
  • 2 SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Kat Başhemşireliği
VERDİĞİ DERSLER
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği
HEMŞİRELİKTE GİRİŞİMCİLİK YÖNETİMİ
HEMŞİRELİKTE LİDERLİK
HEMŞİRELİKTE YÖNETİM
 
Bu İçeriği Paylaş!