KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Soner ALBAY
Birimi Tıp Fakültesi
Bölüm Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Anatomi Anabilim Dalı
Telefon 2462113680
E-Posta soneralbay@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP 30.06.2001
Yüksek Lisans
Doktora
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Fetal Anatomi, Radyolojik ve Klinik Anatomi
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Malas MA, Üngör B, Sulak O, Albay S, Evcil EH, Çetin E. Fetal dönemde toraks ve abdomen arasındaki büyüme oranları. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2005; 12 (1): 35-41.
 • 2 Altıntaş H, Telatar G, Albay S, Arık D, Batıkhan H, Berkel B, Çağırcı G, Güçlü O, Gümüç E. Ankara'da bir süt ürünleri fabrikasında çalışan erkek işçilerin aile planlaması konusunda bazı bilgi, davranış ve görüşlerinin saptanması. Sağlık ve Toplum 2005; 15 (4):89-97.
 • 3 Malas MA, Sulak O, Üngör B, Çetin E, Albay S. Tıp fakültesi öğrencilerinin anatomi dersi sınavlarındaki sistemlere göre başarı düzeylerinin değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2002 9(2): 1-5.
 • 4 Malas MA, Sulak O, Üngör B, Çetin E, Albay S. Böbrek ile ilgili morfolojik yapı hacimlerinin stereolojik yöntemle araştırılması. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2002 9 (4): 1-5.
 • Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili çevirisi
 • 1 Netter'in Klinik Anatomisi 2. Baskıdan Çeviri Palme Yayıncılık Ankara
 • 2 Anatomi Atlası. Çeviri Editörleri: Çelik HH, Denk CC. Palme Yayıncılık, 2010, Ankara. Atlas of Anatomy. Gilroy MA, MacPherson BR, Ross LM. Thieme Medical Publishers, 2008, NY.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Tunali S, Cankara N, Albay S. A rare case of communicating branch between the posterior femoral cutaneous and the sciatic nerves. Rom J Morphol Embryol. 2011;52(1):203-5
 • 2 Sulak O, Albay S, Tagil SM, Malas MA. Ovarian arteries with bilateral unusual courses. Saudi Med J. 2005 Sep;26(9):1456-8.
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Yıldız E, Albay S, Yazar F, Kırıcı Y, Ozan H. M. Biceps brachii' nin aksesuar humeral başı: Olgu sunumu. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2006 13(2): 31-3.
 • 2 Kocabıyık N, Kutoğlu T, Albay S, Yalçın B, Ozan H. Azygos vein system abnormality: case report. Gülhane Tıp Dergisi 2006 48: 180-2.
 • 3 Sulak O, Malas MA, Albay S, Çetin E, Üngör B. Unilateral musculus sternalis olgusu. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2002 9(1): 4-6.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Buşra Sakallı, Kenan Öztürk, Soner Albay. Bilateral N. Musculocutaneus Yokluğu. 15. Ulusal Anatomi Kongresi Samsun Eylül 2013 p:130
 • 2 Umut Karaca, Fatih Mehmet Mutlu, Esin Oral, Soner Albay. Plastik Cerrahi Sonrası Unutulmuş Yabancı Cisim. TOD 46. Ulusal Kongresi 2012 Poster Bildiriler POS:293, Sf 308.
 • 3 Aktuğ H, Özdedeli K, Albay S, Ergin K, Turgut M, Altay B, Cüreklibatur İ, Yılmaz Ö. Prepubertal Epididimal Ve Vazal Obstrüksiyon Modellerinin Postpubertal Dönemde Testis Ve Epididimis Epitelyal Dokusu Üzerine Etkisi :İn Vivo Bir Çalışma, - VIII. Ulusal Histoloji Ve Embriyoloji Kongresi, Haziran 2006, Malatya.
 • 4 Yıldız E, Albay S, Yazar F, Kırıcı Y, Ozan H. Musculus biceps brachii' nin aksesuar humeral başı: olgu sunumu. IX. Ulusal Anatomi Kongresi Kuşadası 2005; P-21; 92.
 • 5 Çetin E, Malas MA, Albay S, Cankara N, Karahan N. Fetal dönem boyunca pilor gelişimi. Uluslararası katılımlı VIII. Ulusal Anatomi Kongresi Konya 2004; S 16: 64.
 • 6 Albay S. Malas MA, Çetin E, Cankara N, Evcil EH, Karahan N. Fetal dönem boyunca karaciğer gelişiminin araştırılması. I. Uluslararası Katılımlı Karaciğer Sempozyumu. Isparta 21-22 Nisan 2004; 45.
 • 7 Üngör B, Malas MA, Albay S, Çetin E, Desdicioğlu K, Karahan N. Fetal dönem boyunca dalak gelişiminde beyaz - kırmızı pulpa oranları. Uluslararası Katılımlı VIII. Ulusal Anatomi Kongresi Konya 2004; P 65: 311.
 • 8 Albay S, Malas MA, Çetin E, Evcil EH. Fetal dönem boyunca safra kesesi gelişimi. Uluslararası Katılımlı VIII. Ulusal Anatomi Kongresi Konya 2004; P 60: 301.
 • 9 Çetin E, Malas MA, Albay S, Cankara N. Fetal dönem boyunca mide gelişimi. Uluslararası Katılımlı VIII. Ulusal Anatomi Kongresi Konya 2004; P 63: 307.
 • 10 Sulak O, Albay S, Tağıl SM, Malas MA. Bilateral anormal seyirli arteria ovarica olgusu. Uluslararası Katılımlı VIII. Ulusal Anatomi Kongresi Konya 2004; P-61; 303.
 • 11 Tağıl SM, Albay S, Sulak O, Malas MA. Bilateral yüksek orjinli arteria radialis olgusu. Uluslararası Katılımlı VIII. Ulusal Anatomi Kongresi Konya 2004; P-159; 499.
 • 12 Malas MA, Üngör B, Sulak O, Albay S, Evcil EH. Fetal dönem boyunca toraks ve abdomen gelişimi. VII Ulusal Anatomi Kongresi, Diyarbakır 2003: P-016; 120.
 • 13 Malas MA, Sulak O, Üngör B, Çetin E, Albay S. Tıp Fakültesi öğrencilerinin anatomi dersi sınavlarındaki sistemleri göre başarı düzeylerinin retrospektif analizi. 2002 Prof. Dr. İsmail Ulutaş Sempozyumu "Tıp eğitimi sistemleri ve anatomi", Sivas 2002: P5; 15.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Fetal Kadavralarda Nervus Ulnaris’in Önkoldaki Seyri Ve Dallanma Özellikleri
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Fetal Dönemde N. Fibularis Communis'in Dağılımı, Özellikleri ve Varyasyonları
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 SDÜ-BAP 4309-D2-15
 • 2 SDÜ-BAP 2741-YL-11
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Turkish Journal of Medical Sciences
 • 2 Anatomical Sciences Education
 • 3 Folia Morphogica
 • 4 Clinical Anatomy
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Physiological Reports
 • 2 Anatomy Research International
 • 3 TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES
 • 4 Revista Argentina de Anatomia
 • 5 International Journal of Anatomical Variations (Editorial Board Üyesi)
 • 6 Turgut Özel Tıp Merkezi Dergisi (Editorial Board Üyesi)
 • 7 Edorium Journals of Anatomy and Embryology
 • 8 Revista Argentina de Anatomia
 • 9 Medical Journal of Dr. D.Y. Patil University
 • 10 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MECMUASI
 • 11 Turgut Özel Tıp Merkezi Dergisi
 • 12 International Journal of Anatomical Variations
 • 13 International Journal of Anatomical Variations
 • 14 Turgut Özel Tıp Merkezi Dergisi
 • 15 International Journal of Health & Allied Sciences
 • 16 Anatomy 2014:8 Supplement
 • 17 International Journal of Anatomical Variations
 • 18 International Journal of Anatomical Variations
 • 19 Journal of Neonatal Biology
 • 20 Turgut Özel Tıp Merkezi Dergisi
 • 21 International Journal of Anatomy and Physiology
 • 22 International Journal of Anatomical Variations
 • 23 Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi
 • 24 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
 • 25 International Journal of Anatomical Variations
 • 26 Argentine Journal of Clinical Anatomy (Revista Argentina de Anatomía Clínica )
 • 27 Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi
 • 28 International Journal of Medicine and Medical Sciences
 • 29 International Journal of Anatomical Variations
 • 30 Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi
 • 31 International Journal of Anatomical Variations
 • 32 International Journal of Anatomical Variations
 • 33 International Journal of Anatomical Variations
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Tıp Fakültesi Dönem II Eğitim Koordinatör Yardımcılığı
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Stratejik Plan Kurulu Üyesi
 • 2 SDÜ Tıp Fakültesi Akreditasyon Kurulu Üyesi
VERDİĞİ DERSLER
DİŞ HEKİMLİĞİ II ANATOMİ
Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği Anatomi
Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği Anatomi I
Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği Anatomi II
Anatomi I
Anatomi ve Fizyoloji
Anatomide Makroskobik Laboratuvar Yöntemleri
ANATOMİDE MAKROSKOBİK LABORATUVAR YÖNTEMLERİ.
Anestezi Teknikerliği Anatomi
Arthrologıa
Baş Boyun Topografik Anatomisi
Biomedikal Cihaz Teknolojisi Anatomi
Biomedikal Cihaz Teknolojisi Anatomi İÖ
Biomedikal Cihaz Teknolojisi Anatomi ve Fizyoloji
Biomedikal Cihaz Teknolojisi İÖ Anatomi ve Fizyoloji
Diş Hekimliği II Anatomi
DİŞ HEKİMLİĞİ II ANATOMİ.
DİŞ HEKİMLİĞİ III BAŞ-BOYUN ANATOMİSİ
DİŞ HEKİMLİĞİ III BAŞ-BOYUN ANATOMİSİ .
Ebelik I Anatomi
EBELİK I ANATOMİ.
Fonksiyonel Nöroanatomi
FTR I Anatomi I
FTR I ANATOMİ I.
FTR I Anatomi II
FTR I ANATOMİ II.
Glandulae Endocrınae
Hareket Sistemi I
Hemşirelik I Anatomi
HEMŞİRELİK I ANATOMİ.
MYOLOGIA
Osteologıa
Radyolojik Anatomi
SPORTİF ANATOMİ
Sportif Anatomi İÖ
Systema Alımentarıum
Systema Cardıovasculare
SYSTEMA CARDIOVASCULARE.
Systema Nervosum Centrale
SYSTEMA NERVOSUM CENTRALE.
SYSTEMA NERVOSUM PERIPHERICUM
Systema Nervosum Periphericum
SYSTEMA NERVOSUM PERİPHERİCUM.
SYSTEMA RESPIRATORIUM
SYSTEMA RESPİRATORIUM
Systema Urogenıtale
Temel insan anatomisi
TEMEL İNSAN ANATOMİSİ.
Tıbbi Görüntüleme Teknikerliği Anatomi
Tıbbi Görüntüleme Teknikerliği İÖ Anatomi
Tıp 1 Anatomi
TIP 1 ANATOMİ.
Tıp 2 Anatomi
TIP 2 ANATOMİ.
Tıp I Anatomi
Tıp II Anatomi
Tıp III Klinik Anatomi
Uzmanlık Alan Dersi
UZMANLIK ALAN DERSİ.
Yaşlı Bakımı Anatomi
 
Bu İçeriği Paylaş!