KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Şirin BAŞPINAR
Birimi Tıp Fakültesi
Bölüm Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
Telefon 2462119289
E-Posta sirinbaspinar@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0002-4947-7569
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans EGE ÜNİVERSİTESİ TIP DOKTORU 22.06.1997
Yüksek Lisans
Doktora
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Baspinar S, Bircan S, Ciris M, Karahan N, Bozkurt KK.Expression of NGF, GDNF and MMP-9 in prostate carcinoma. Pathol Res Pract. 2017 May;213(5):483-489. doi: 10.1016/j.prp.2017.02.007. Epub 2017 Feb 10.
 • 2 Bozkurt KK, Yalçın Y, Erdemoğlu E, Tatar B, Erdemoğlu E, Çerçi SS, Çiriş İM, Başpınar Ş, Uğuz A, Kapucuoğlu N.The role of immunohistochemical adrenomedullin and Bcl-2 expression in development of type-1 endometrial adenocarcinoma: Adrenomedullin expression in endometrium.Pathol Res Pract. 2016 May;212(5):450-5. doi: 10.1016/j.prp.2016.02.021. Epub 2016 Feb 27.
 • 3 Gümüş S, Yarıktaş M, Nazıroğlu M, Uğuz AC, Aynali G, Başpınar Ş.Effect of a corticosteroid (triamcinolone) and chlorhexidine on chemotherapy-induced oxidative stress in the buccal mucosa of rats. Ear Nose Throat J. 2016 Dec;95(12):E36-E43.
 • 4 Ozturk SA, Ceylan C, Serel TA, Doluoglu OG, Soyupek AS, Guzel A, Özorak A, Uz E, Savas HB, Baspinar S.Protective effect of theophylline on renal functions in experimental pneumoperitoneum model.Ren Fail. 2015 Jul;37(6):1044-9. doi: 10.3109/0886022X.2015.1040706. Epub 2015 May 11.
 • 5 Kapucuoğlu N, Bozkurt KK, Başpınar Ş, Koçer M, Eroğlu HE, Akdeniz R, Akçil M.The clinicopathological and prognostic significance of CD24, CD44, CD133, ALDH1 expressions in invasive ductal carcinoma of the breast: CD44/CD24 expression in breast cancer.Pathol Res Pract. 2015 Jun 1. pii: S0344-0338(15)00115-6. doi: 10.1016/j.prp.2015.05.011. [Epub ahead of print]
 • 6 Kaya O, Koca YS, Barut İ, Baspinar S, Sabuncuoglu MZ.L-carnitine reduces acute lung injury in experimental biliary obstruction.Saudi Med J. 2015 Sep;36(9):1046-52. doi: 10.15537/smj.2015.9.12206.
 • 7 Ceyhan L, Savas MC, Baspinar S, Duman L, Büyükyavuz BI. The correlation between preputial blood flow and microvessel density in distal hypospadias: A prospective clinical study. J Pediatr Urol. 2014;10:103-6
 • 8 Baspinar S, Bircan S, Orhan H, Kapucuoglu N, Bozkurt KK.The relation of beclin 1 and bcl-2 expressions in high grade prostatic intraepithelial neoplasia and prostate adenocarcinoma: a tissue microarray study.Pathol Res Pract. 2014 Jul;210(7):412-8. doi: 10.1016/j.prp.2014.02.008. Epub 2014 Mar 12.
 • 9 Baspinar S, Bircan S, Yavuz G, Kapucuoğlu N. Beclin-1 and bcl-2 expressions in bladder urothelial tumors and their association with clinicopathological parameters. Pathol Res Pract 2013;209: 418-423
 • 10 Savaş MÇ, Başpınar Ş, Duman L, Kapucuoğlu FN: The efficacy of topical testosterone treatment on preputial microvessel density in distal hypospadias. Turk J Med Sci 2012;42:1454-7.
 • 11 Çiriş İM, Bozkurt KK, Başpınar Ş, Kapucuoğlu FN. Immunohistochemical Cox-2 Overexpression Correlates With Her-2/Neu Overexpression In Invasive Breast Carcinomas: A Pilot Study. Pathol Res Pract. 2011 Mar 15;207(3):182-7
 • 12 Karahan N, Baspinar S, Bozkurt KK, Caloglu E, Ciris IM, Kapucuoglu N.Increased expression of COX-2 in recurrent basal cell carcinoma of the skin: A pilot study.Indian J Pathol Microbiol. 2011 Jul-Sep;54(3):526-31.
 • 13 Aynali G, Yariktaş M, Yasan H, Karahan N, Başpinar S, Tüz M, Gümüş S. The effects of methylprednisolone, montelukast and indomethacine in experimental otitis media with effusion. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2011;75(1):15-9.
 • 14 Cagrı Savaş M, Kapucuoglu N, Gürsoy K, Başpinar S. The microvessel density of the hypospadiac prepuce in children. J Pediatr Urol. 2011 Apr;7(2):162-5
 • 15 Nermin Karahan, Sirin Baspinar, Murat Yariktas, Nilgun Kapucuoglu: Matrix Metalloproteinases (MMP-2 and MMP-9) And Cyclooxygenase-2 (COX-2) Expressions In Vocal Fold Polyps. J Voice. 2009;23(1):29-33.
 • 16 Nermin Karahan, Sirin Baspinar, Metin Ciris, Cetin Lutfi Baydar, Nilgun Kapucuoglu. Cyclooxygenase-2 (COX-2) Expression In Primary And Recurrent Pterygium. Indian J Ophthalmol. 2008;56(4):279-83.
 • 17 Nermin Karahan, Mehmet Güney, Sirin Baspinar, Baha Oral, Nilgün Kapucuoglu, Tamer Mungan. Expression of gelatinase (MMP-2 and MMP-9) and cyclooxygenase-2 (COX-2) in endometrial carcinoma. European Journal Of Gynaecological Oncology 2007;28(3):184-8
 • 18 Sema Bircan, Ozden Candir, Nilgun Kapucuoglu, Sirin Baspinar: The expression of p63 in basal cell carcinomas and association with histological differentiation. J Cutan Pathol 2006; 33(4): 293-298
 • 19 Sema Bircan, Nilgun Kapucuoglu, Sirin Baspinar, Gulsun Inan, Ozden Candir: CD24 expression in ductal carcinoma in situ and invasive ductal carcinoma of breast: An immunohistochemistry-based pilot study. Pathology Research and Practice 2006; 202(8): 569-576
 • 20 The role of immunohistochemical adrenomedullin and Bcl-2 expression in development of type-1 endometrial adenocarcinoma: Adrenomedullin expression in endometrium.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Başpınar Ş, Kapucuoğlu N, Çaloğlu E, Özorak A, Güzel A, Değirmenci B. Invasive Inflammatory Myofibroblastic Tumor of The Kidney with Anaplastic Lymphoma Kinase(ALK) Expression. A Case Report. JCAM doi:10.4328/JCAM.2026
 • 2 Özcan B, Demirtaş H, Başpınar Ş, Bozkurt KK. Renal Replasman Lipomatozis ile Ksantogranülomatöz Pyelonefrit’in Birlikte Görüldüğü Nadir Bir Olgu. Causapedia 2014; 3: 611.
 • 3 A. Özorak, A. Güzel, T. Oksay, Ş. Başpınar, Z. Sabuncuoğlu, "Retroperitoneal Pararenal Mass; Castleman Disease: A Case Report", Journal of Clinical and Analytical Medicine, Mart-2013, DOI: 10.4328/JCAM.1743
 • 4 Başpınar Ş, Bircan S, Alanoğlu EG, Bozkurt KK, Akdeniz R, Koşar A. Primer testis lenfomaları: beş olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2013;20(4):149-154.
 • 5 Başpınar Ş, Karahan N, Çelik M, Koçkar O. İleoçekal Duplikasyon Kistine Bağlı Gelişen İnvajinasyon: Bir Olgu Sunumu. JCAM doi:10.4328/JCAM.2061
 • 6 Karahan N, Başpınar Ş, Bozkurt KK, Devrim T, Kapucuoğlu FN. Nörofibromatozis Tip-1’li Hastada Multipl Gastrointestinal Stromal Tümör ve Midede Taşlı Yüzük Hücreli Karsinom Birlikteliği; Bir Olgu Sunumu. Turkish Journal of Pathology 2013; 29(1): 64-68.
 • 7 Çiriş İM,Başpınar Ş, Aydın MA, Aydoğan B,Kapucuoğlu N.Parotis bezinin multifokal nodüler onkositik hiperplazisi. Erciyes Tıp Dergisi 2011; 33(3):243-246
 • 8 İ. Metin Çiriş, Korkut Bozkurt, Şirin Başpınar, Özden Çandır. Toplayıcı kanal karsinomu: Bir olgu sunumu. Kocatepe Tıp Dergisi 2007; 8;49-51
 • 9 Nilgün Kapucuoğlu, Şirin Başpınar, Sema Bircan, İ. Metin Çiriş, K. Kemal Bozkurt, Alim Koşar: Üreterin nefrojenik adenomu; Bir olgu sunumu. S.D.Ü. Tıp Fak. Derg. 2007;14(3): 30-32
 • 10 Şirin Başpınar, Sema Bircan, Nilgün Kapucuoğlu, Birgül Aydoğan: Apokrin karsinomun histopatolojik tanısında p63’ün etkinliği; Bir aksiller apokrin karsinom olgusu. S.D.Ü. Tıp Fak. Derg. 2007;14(4): 38-40
 • 11 Nermin Karahan, Abdullah Armagan, Sevda Sert, Sirin Baspinar, Nilgun Kapucuoglu. Inflammatory pseudotumor of the kidney in a child: a case report. Case Rep Clin Pract Rev 2007;8:108-111
 • 12 Nermin Karahan, Mahmut Bulbul, Birgul Aydogan, Sirin Başpinar, Cem Kockar, Nilgun Kapucuoglu: Synchronous gastric stromal tumor and colorectal adenocarcinoma: a case report. Case Rep Clin Pract Rev 2006; 7: 240-243
 • 13 Şirin Başpınar, Nilgün Kapucuoğlu: Vulvar koristom: Bir olgu sunumu. S.D.Ü. Tıp Fak. Derg. 2006; 13(3): 25-27
 • 14 Nermin Karahan, Mahmut Bülbül, Sevda Sert, Şirin Başpınar, Nilgün Kapucuoğlu: Gluteal kas içinde lokalize primer kist hidatik: Bir olgu sunumu. Kocatepe Tıp Dergisi 2006;7:13-15
 • 15 Nermin Karahan, Mehmet Güney, Gülsün İnan, Şirin Başpınar, Nilgün Kapucuoğlu, Tamer Mungan: Tek Umblikal Arter Anomalisi: Altı Olgu Nedeniyle Derleme. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi 2006; 3(5): 370-373
 • 16 Sirin Baspinar, Nilgun Kapucuoglu, Nermin Karahan, Hasan Yasan, Hasan Senol Coskun, Ozden Candir: Breast Carcinoma Metastatic To The Nasopharynx. Turkısh Journal of Pathology 2006;22(3):196-199
 • 17 Sema Bircan, Şirin Başpınar, Metin Çiriş, Nilgün Kapucuoğlu, Nermin Karahan, Özden Çandır: Gastrik psödolipomatozis: İki olgu sunumu. Türk Patoloji Dergisi 2005; 21(1-2): 21-23
 • 18 Sema Bircan, Özden Çandır, Şerife Aydın, Şirin Başpınar, Mahmut Bülbül, Nilgün Kapucuoğlu, Nermin Karahan, Metin Çiriş: Synchronous primary adenocarcinoma and gastrointestinal stromal tumor in the stomach: A report of two cases. Turk J Gastroenterol 2004. 15(3): 187-191
 • 19 Nermin Karahan, Şirin Başpınar, Sema Bircan, Özden Çandır: Soliter kutanöz miksoma: Bir olgu sunumu. KBB Klinikleri 2004; 6(1-3): 28-30
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Baspinar S, Kapucuoglu N, Akdeniz R, Oksay T, Guzel A, Kocer M.Paratesticular myxofibrosarcoma.Indian J Pathol Microbiol. 2014 Jul-Sep;57(3):503-4. doi: 10.4103/0377-4929.138805. No abstract available.
 • 2 Tok L, Tok OY, Argun M, Ciris IM, Baspinar S, Gunes A.Corneal Limbal Sebaceous Adenoma. Cornea 2014;33:425-427
 • 3 Faruk Abike, Osman Temizkan, Ahmet Payasli, Filiz Avsar, Nermin Karahan, Sirin Baspinar. Postmenopausal complete hydatidiform mole: a case report. Maturitas. 2008;59(1):95-8.
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Şirin BAŞPINAR, Sema BİRCAN, Kemal Kürşat BOZKURT, Gülcan YAVUZ, Saniye Sevim TUNCER,Taylan OKSAY, Alim KOŞAR. RENAL ANJİOMYOLİPOM: İKİ OLGU SUNUMU. Süleyman Demirel Üniversitesi Yaşam Dergisi 2010;2(2):04-08
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Ceyhan L, Savaş MÇ, Başpınar Ş, Duman L, Büyükyavuz Bİ. Distal Hipospadiyasta Prepisyal Kan Akımı ve Mikrovasküler Dansite. 30. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 17-20 Ekim 2012, Ankara.
 • 2 Bozkurt KK, Başpınar Ş, Akdeniz R, Bircan S, Koşar A. Testis Tümörleri: 5 Yıllık Olgu Serisi. 22. Ulusal Patoloji Kongresi, 7-11 Kasım 2012, Antalya. Turkish Journal of Pathology 2012; 28(Ek Sayı): 285.
 • 3 Başpınar Ş, Bircan S, Alanoğlu G, Bozkurt KK, Akdeniz R, Koşar A. Primer Testis Lenfomaları: 5 Olgu Sunumu. 22. Ulusal Patoloji Kongresi, 7-11 Kasım 2012, Antalya. Turkish Journal of Pathology 2012; 28(Ek Sayı): 285-286.
 • 4 Nermin Karahan, Tuba Devrim,Şirin Başpınar, K. Kürşat Bozkurt, Murat Koçer, Nilgün Kapucuoğlu, Metin Çiriş. Kolorektal karsinomlarda yüksek CD133 ekspresyonu ve PTEN ekspresyon kaybının klinikopatolojik önemi 21. Ulusal Patoloji Kongresi, 16-20 Kasım 2011. İzmir
 • 5 İbrahim Metin Çiriş, Sema Bircan, Şirin Başpınar, Gülsün İnan Mamak, Kemal Kürşat Bozkurt. Klasik hodgkin Lenfomalarda NF-KB, MMP-2, MMP-9, KASPAZ-3 ve LMP-1 ekspresyonu. 21. Ulusal Patoloji Kongresi, 16-20 Kasım 2011, İzmir
 • 6 ibrahim Metin Çiriş, Mustafa Kızmaz, Kemal Kürşat Bozkurt, Mahmut Bülbül, Murat Koçer, Şirin Başpınar, Nermin Karahan, Sema Bircan, Nilgün Kapucuoğlu. Pankreasın İnfiltratif Duktal Adenokarsinomlarında NGF ve GDNF ekspresyonu. 21. Ulusal Patoloji Kongresi, 16-20 Kasım 2011, İzmir
 • 7 Şirin Başpınar, Sema Bircan, Tuba Devrim, Gülcan Yavuz, Raşit Akdeniz, Taylan Oksay, Alim Koşar. Radikal sistoprostatektomi spesmenlerinde rastlantısal saptanan prostat kanseri. 21. Ulusal Patoloji Kongresi, 16-20 Kasım 2011, İzmir
 • 8 Tuba Devrim, Nermin Karahan, Şirin Başpınar, K. Kürşat Bozkurt, Murat Koçer, Nilgün Kapucuoğlu. Kolorektal karsinomlarda CD133 immunhistokimyasal ekspesyonunun klinikopatolojik parametrelerle ve prognoz ile ilişkisinin araştırılması. XIII. Ulusal kolon ve rektum cerrahisi Kongresi, 18-22 Mayıs 2011 Antalya
 • 9 Şirin Başpınar, Nermin Karahan, Mustafa Çelik, Olga Koçkar. İleoçekal dublikasyon kistine bağlı gelişen invajinasyon: Bir olgu sunumu. 20. Ulusal Patoloji Kongresi, 2010, Eskişehir
 • 10 Nermin Karahan, Şirin Başpınar, Kemal Kürşat Bozkurt, Eylem Çaloğlu, İ. Metin Çiriş, Nilgün Kapucuoğlu. Primer ve rekürren bazal hücreli karsinomlarda MMP-2, MMP-9 ve COX-2 ekspresyonu. . 20. Ulusal Patoloji Kongresi, 2010, Eskişehir
 • 11 Nermin Karahan, Şirin Başpınar, Kemal Kürşat Bozkurt, Tuba Devrim, Nilgün Kapucuoğlu. Nörofibromatozis tip-1’li hastada multipl gastrointestinal stromal tümör ve midede taşlı yüzük hücreli karsinomun birlikteliği: Bir olgu sunumu. 20. Ulusal Patoloji Kongresi, 2010, Eskişehir
 • 12 Şirin Başpınar, Sema Bircan, Kemal Kürşat Bozkurt, Gülcan Yavuz, Saniye Sevim Tuncer, Taylan Oksay, Alim Koşar. Renal Anjiomyolipom: İki olgu sunumu. 20. Ulusal Patoloji Kongresi, 2010, Eskişehir
 • 13 İ. Metin Çiriş, Kemal Kürşat Bozkurt, Şirin Başpınar, Nilgün Kapucuoğlu. Meme kanserinde COX-2 overekspresyonunun klinikopatolojik özelliklerle ilişkisi. 20. Ulusal Patoloji Kongresi, 2010, Eskişehir
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Öztürk SA, Ceylan C, Serel TA, Doluoğlu ÖG, Soyupek AS, Güzel A,Özorak A,Uz E, Savaş HB, Başpınar Ş. Deneysel pnömoperiton modelinde Teofilinin böbrek fonksiyonları üzerinde koruyucu etkisi. 11. Ulusal Endoüroloji Kongresi.23-26 Nisan 2015, Antalya
 • 2 Oksay T, Çapkın T, Aşçı H, Başpınar Ş, Büyükbayram Hİ, Soyupek AS,Özorak A, Uçar M.Deneysel Sıçan Hiperokzalüri Modelinde Viburnum Opulus’un (Gilaburu)Taş Oluşumu Üzerine Etkilerinin Araştırılması. 11. Ulusal Endoüroloji Kongresi. 23-26 Nisan 2015, Antalya
 • 3 Bozkurt KK, Yalçın Y, Erdemoğlu E, Tatar B, Erdemoğlu E, Çerçi SS, Çiriş İM, Başpınar Ş, Uğuz A, Kapucuoğlu N. İmmünhistokimyasal Adrenomedullin ve Bcl-2 Ekspresyonunun Tip-1 Endometrial Adenokarsinom Gelişimindeki Rolü. 25. Ulusal Patoloji Kongresi 14–17 Ekim 2015, Bursa, PB42, 32.
 • 4 Hasdemir S, Çelikden SG, Bozkurt KK, Başpınar Ş, Çiriş İM, Karahan N, Bircan S, Kapucuoğlu N. 2007-2015 Uterus Korpus Maligniteleri Arşivi: 8 Yıllık Deneyimimiz. 25. Ulusal Patoloji Kongresi 14–17 Ekim 2015, Bursa, PB54, 32.
 • 5 Uğuz A, Hasdemir S, Bozkurt KK, Başpınar Ş, Çiriş İM, Karahan N, Bircan S, Kapucuoğlu N. 2007-2015 Over Tümörleri Arşivi: 8 Yıllık Deneyimimiz. 25. Ulusal Patoloji Kongresi 14–17 Ekim 2015, Bursa, PB55, 32.
 • 6 Hasdemir S, Başpınar Ş, Bozkurt KK, Soyupek S. Mesanenin Primer Küçük Hücreli Karsinomu. 25. Ulusal Patoloji Kongresi 14–17 Ekim 2015, Bursa, PB533, 59.
 • 7 Durak Ö, Uğuz A, Bozkurt KK, Başpınar Ş, Çiriş İM, Karahan N, Bircan S, Kapucuoğlu N. 2010-2015 İnvaziv Meme Kanseri Olgularının Dökümü: 5 Yıllık Deneyimimiz. 25. Ulusal Patoloji Kongresi 14–17 Ekim 2015, Bursa, PB862, 76
 • 8 Hasdemir S, Başpınar Ş, Çiriş İM, Oksay T, Özorak A. Osseöz metaplazi gösteren onkositom: İki olgu sunumu. 25. Ulusal Patoloji Kongresi 14–17 Ekim 2015, Bursa, PB534
 • 9 Bircan HA, Şencan H, Başpınar Ş, Döngel İ, Yıldız M, Alanoğlu G. Plevral efüzyon ile başvuran B Hücreli Lenfoma olgusu.VI. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi. 8-11 Mayıs 2014, Antalya
 • 10 Çapkın T, Oksay T, Aşçı H, Başpınar Ş. Deneysel sıçan hiperoksalürimodelinde viburnum opulus'un (Gilaburu) böbrek dokusunda antioksidan etkilerinin araştırılması. 23. Ulusal Üroloji Kongresi. 16-19 Ekim 2014, Antalya
 • 11 Ö. Kaya, İ. Barut, M. Z. Sabuncuoğlu, R. Sütçü, Ş. Başpınar. Deneysel Tıkanma Sarılığı Modelinde L-Karnitin’in Akciğer Hasarını Önlemedeki Etkinliği. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi Antalya, 16-20 Nisan, 2014
 • 12 Karahan N, Songür Y, Özçelik N, Öztaş S, Kapucuoğlu N, Koşar P, Çiriş M, Başpınar Ş, Bozkurt KK, Bektaş S. Displazili Barret Özefagusu Olgularıyla Gastroözefagiyal Bileşke Adenokarsinomlarında HER-2 Onkogen Ekspresyonunun İmmünhistokimyasal ve Floresan İn Situ Hibridizasyon (FISH) Yöntemleri İle Karşılaştırmalı Olarak Birlikte Değerlendirilmesi. 23. Ulusal Patoloji Kongresi, 6-10 Kasım 2013, İzmir, 141-142.
 • 13 Başpınar Ş, Kapucuoğlu N, Bozkurt KK, Özorak A, Yılmaz Ö, Akdeniz R. Böbreğin Primer Leiomyosarkomu. 23. Ulusal Patoloji Kongresi, 6-10 Kasım 2013, İzmir, 348
 • 14 Kapucuoğlu N, Bozkurt KK, Başpınar Ş, Koçer M, Eroğlu HE, Akdeniz R, Akçil M. Memenin İnvaziv Duktal Karsinomunda CD24, CD44, CD133, ALDH1 İmmünhistokimyasal Ekspresyonunun Klinikopatolojik Parametreler ve Prognozla İlişkisi. 23. Ulusal Patoloji Kongresi, 6-10 Kasım 2013, İzmir, 273.
 • 15 Çaloğlu E, Kapucuoğlu N, Bozkurt KK, Çiriş İM, Başpınar Ş. Meme Karsinomunda İmmünhistokimyasal Androjen Reseptör Ekspresyonunun Klinikopatolojik Parametrelerle İlişkisi. 23. Ulusal Patoloji Kongresi, 6-10 Kasım 2013, İzmir, 273.
 • 16 Başpınar Ş, Aynali G, Özorak A, Yılmaz Ö, Bozkurt KK, Çiriş M, Güzel A. Larinks Skuamöz Hücreli Karsinomunun Renal Metastazı. 23. Ulusal Patoloji Kongresi, 6-10 Kasım 2013, İzmir, 33-34.
 • 17 Başpınar Ş, Karahan N, Özorak A, Akdeniz R, Yılmaz Ö. Mesane Ürotelyal Karsinomunun Deri Metastazı 23. Ulusal Patoloji Kongresi, 6-10 Kasım 2013, İzmir, 81,82
 • 18 Başpınar Ş,Bircan S, Özorak A, Yılmaz Ö, Çiriş M, Barut İ, Güzel A. Rektum Adenokarsinomu ve Renal Hücreli Karsinom Birlikteliği. 23. Ulusal Patoloji Kongresi, 6-10 Kasım 2013, İzmir
 • 19 Bircan S, Başpınar Ş, Alanoğlu EG, Akdeniz R. Kemik iliği biyopsi ve imprint materyallerinde solid organ tümör metastazlarının karşılaştırılması. 23. Ulusal Patoloji Kongresi, 6-10 Kasım 2013, İzmir
 • 20 Başpınar Ş, Kapucuoğlu N, Bircan S, Özorak A, Yılmaz Ö, Burç H. Mesane Ürotelyal Karsinomunun Metatarsal Metastazı. 23. Ulusal Patoloji Kongresi, 6-10 Kasım 2013, İzmir
 • 21 Başpınar Ş, Umul M, Soyupek S, Koçer M. Mesanenin Primer Küçük Hücreli Karsinomu.23. Ulusal Patoloji Kongresi, 6-10 Kasım 2013, İzmir
 • 22 Başpınar Ş, Kapucuoğlu N, Akdeniz R, Oksay T, Güzel A, Koçer M. Paratestiküler Miksofibrosarkom: Bir Olgu Sunumu. 23. Ulusal Patoloji Kongresi, 6-10 Kasım 2013, İzmir
 • 23 Alanoğlu G, Başpınar Ş, Üstün D, Yıldız M. Maksiller arkusda Hodgkin Dışı Lenfoma: Nadir Görülen Bir Olgu. 39. Ulusal Hematoloji Kongresi, 23-26 Ekim 2013, Antalya
 • 24 Yetiş A, Yasan H, Aynali G, Ünal F, Başpınar Ş, Çetin M. Maksiller Sinüste T Hücreli Non-Hodgkin Lenfoma ve Burun Ameliyatları Öncesi Radyolojik Görüntülemenin Önemi. 34. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi. Antalya, 2012. Özet (P154)
 • 25 Aynali G, Yarıktaş M, Sarataş B, Ünal F, Yasan H, Başpınar Ş. Nazal Septumda İntestinal Tip Adenokarsinom Olgusu. 34. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi. Antalya, 2012. Özet (P215)
 • 26 Yetiş A, Yasan H, Aynali G, Altuntaş A, Başpınar Ş. Çocukluk Çağında Efüzyonun Nadir Bir Nedeni; Nazofarenks Karsinomu. 34. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi. Antalya, 2012. Özet (P427)
 • 27 İjlal Erturan, Şirin Başpınar, Mehmet Yıldırım, Pınar Yüksel Başak, Ali Murat Ceyhan, Vahide Baysal Akkaya. Yüz bölgesinda onbeş yıldır devam eden diskoid lupus eritematozus benzeri kronik kutanöz layşmanyazis olgusu. XXIII. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 2010, Antalya
 • 28 İ. Metin Çiriş, Şirin Başpınar, M Asım Aydın; Birgül Aydoğan, Nilgün Kapucuoğlu. Parotisin Multifokal Nodüler Onkositik Hiperplazisi. 18. Ulusal Patoloji Kongresi, 2008, Antalya
 • 29 Nermin Karahan, Şirin Başpınar, Alim Kosar, Korkut Bozkurt, Halil I Saracoğlu, Nilgün Kapucuoğlu. CD24 expression in benign prostate hyperplasia low and high grade PIN and prostate adenocarcinoma. 17th National Congress of Pathology, 2007 İstanbul
 • 30 İnan Gülsün, Sert Sevda, Bircan Sema, Karahan Nermin, Çiriş İbrahim Metin, Başpınar Şirin, Kapucuoğlu Fatma Nilgün: Tiroid lezyonlarında tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisi ve histopatoloji sonuçlarının karşılaştırılması. I. Ulusal Sitopatoloji Kongresi, 2006 Antalya
 • 31 Bozkurt Kemal Kürşat, Bozkurt Korkut, Başpınar Şirin, Çiriş İbrahim Metin, Bircan Sema, Karahan Nermin, Kapucuoğlu Fatma Nilgün: Primer akciğer tümörlerinde bronkoskopi sonrası balgam mı, bronkoskopi bağımsız balgam mı? I. Ulusal Sitopatoloji Kongresi, 2006 Antalya
 • 32 Nermin Karahan, Birgül Aydoğan, Şirin Başpınar, Nilgün Kapucuoğlu, Mahmut Bülbül: Senkronöz midede gastrointestinal stromal tümör ve kolonda adenokarsinom birlikteliği: Olgu sunumu. 18. Ulusal Patoloji Sempozyumu, 2006, Çeşme
 • 33 Sema Bircan, Nilgün Kapucuoğlu, Şirin Başpınar, Gülsün İnan, Özden Çandır: İnvaziv duktal karsinom, duktal karsinoma in situ ve nontümöral memede CD24 immunhistokimyasal ekspresyonu. 18. Ulusal Patoloji Sempozyumu, 2006, Çeşme
 • 34 Şirin Başpınar, Nilgün Kapucuoğlu, Nermin Karahan, Hasan Yasan, Hasan Şenol Coşkun, Özden Çandır: Nazofarinkse meme karsinomu metastazı. 18. Ulusal Patoloji Sempozyumu, 2006, Çeşme
 • 35 İ. Metin Çiriş, Korkut Bozkurt, Şirin Başpınar, Özden Çandır: Toplayıcı kanal karsinomu. 18. Ulusal Patoloji Sempozyumu, 2006, Çeşme
 • 36 Önder Öztürk, Özlem Kaya, Metin Çiriş, Ahmet Bircan, Şirin Başpınar, Ünal Şahin, Münire Gökırmak, Ahmet Akkaya: Senkron tümör: Küçük hücreli dışı akciğer kanseri ve malign plevral mezotelyomanın nadir birlikteliği. 30. Yıl Akciğer Günleri Kongresi, 2005 Bursa
 • 37 N. Karahan, Ş. Başpınar, N. Kapucuoğlu, S. Bircan, M. Çiriş, Ö. Çandır: Memenin adenoid kistik karsinomu. XVI. Ulusal Patoloji Kongresi, 2003 Konya
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Bircan S, Baspinar S, Bozkurt KK, Bozkurt K, Kapucuoglu FN, Kosar A. The association between Apoptosis and Androgen Receptor in Benign Prostatic Hyperplasia, Prostatic Intraepithelial Neoplasia and Prostate Carcinoma. The 102nd Annual Meeting of United States and Canadian Academy of Pathology, March 2-8, 2013, Baltimore, Maryland. Modern Pathology 2013; 26(2): 198A-199A.
 • 2 Savaş MC, Baspinar S, Duman L, Kapucuoğlu N. The efficacy of topical testosterone treatment on preputial microvessel density in distal hypospadias. 12th European Congress of Paediatric Surgery, 15-18 June 2011 Spain
 • 3 Çiriş İM, Bozkurt KK, Başpınar Ş, Ersoy IH, Aksu O, Köroğlu B, Tarhan Ö, Karahan N, Bircan S, Kapucuoğlu N. The utility of fine needle aspiration biopsy in nodular thyroid jesions: 3 years of experience. 36th European Congress of Cytology. 22-25 September 2011. İstanbul.
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Savaş MC, Kapucuoğlu N, Başpınar S. The microvessel density of hypospadiac prepuce in children. 9th European Congress of Paediatric Surgery, 2008 İstanbul
 • 2 Bilge Çadır, Özden Çandır, Şirin Başpınar: Bilateral maksiller kompound odontoma: vaka raporu. Türk Oral ve Maksillofasial Cerrahi Derneği 13. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 2005 Antalya
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 SUBLİNGUAL NONSENDROMİK SOLİTER NÖROFİBROM
VERDİĞİ DERSLER
Akciğerin doğumsal ve damarsal bozuklukları
Amiloidoz
Benign ve Malign Tümörlerin Özellikleri
Böbrek tumorleri
Demyelinizan ve dejeneratif hastalıklar
Diffüz İnterstisyel Akciğer Hastalıklarının Patolojisi
Diş Hekimliği III. sınıf Patoloji dersleri
Hodgkin lenfoma
Kanser Etiyolojisi
Kanserin Klinik ve Prognostik Özellikleri
Kanserin Moleküler Temelİ
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalıklarının Patolojisi
Lenfadenopatiler
Mesane hastalıkları
Nonhodgkin lenfomalar
SSS infeksiyonları
SSS’nin Dolaşım Bozuklukları ve Vasküler Hastalıkları
SSS’nin Toksik ve Metabolik Hastalıkları
Tıp Fakültesi Dönem 3 Pratik Uygulama Dersleri
Tüberküloz Dışı Pnömoniler
Tüberküloz Patolojisi
Tümör Epidemiyolojisi
Tümör Terminolojisi
 
Bu İçeriği Paylaş!