KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Kubilay UYSAL
Birimi Mühendislik Fakültesi
Bölüm Jeoloji Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Genel Jeoloji Anabilim Dalı
Telefon 2462111335
E-Posta kubilayuysal@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://www.uysal.us
ORCID ID 0000-0002-1761-3028
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ 08.09.2000
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ 13.02.2004
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ 19.01.2011
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri,Görüntü Analizi,Yerbilişimi,Mermer ve Doğaltaşlar,Sayısal Jeoloji,Kuvaterner Jeolojisi,Ar-Ge ve Girişimcilik
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Görmüş M., Avşar N., Dinçer F., Uysal K., Köse-Yeşilot S., Kanbur S., İç Z., 2008. Dinar (Afyon) yöresi Eosen (Lütesiyen) Bentik Forominiferlerinde Biyofabrik bulgular. Geosound Yerbilimleri Ç.Ü., 52, 247-263, Adana.
 • 2 Görmüş M., Avşar N., Dinçer F., Uysal K., Köse-Yeşilot S., Kanbur S., İç Z., 2007. Dinar (Afyon) yöresi Eosen (Lütesiyen) sedimanlarının bentik forominifer biyostratigrafisi. Yerbilimleri H.Ü., 28 (1), 1-13, Ankara.
 • 3 Görmüş, M., Meriç, E., Uysal, K. ve Nielsen, J.K. 2005. Orbitoides kavkılarındaki izlere ait yeni bulgular ve bu izlerin ortamsal önemi. Geosound, Çukurova Üniv. 46, 25-40.
 • 4 Görmüş M., Caran Ş., Başayiğit L., Çoban H., Hilal H.A., Uysal K., Şenol H., 2003. Eğirdir – Senirkent (Isparta) arasındaki Pliyo-Kuvaterner sedimanları ve Landsat7 ETM+ görüntülerinde yorumu. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 20. Yıl Jeoloji Sempozyumu Özel Sayı 7-2, 57-72s., Isparta.
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Görmüş, M., Uysal, K., 2010, Sayısal Verilerle Jeoloji Eğitimi, SDUGEO(Online)yıl:1 sayı:1 s.4-12(www.geo.sdu.edu.tr), ISSN 1309-6656
 • 2 Görmüş M., Yağmurlu F., Sagular E.K., Pekuz Ü., Şentürk M., Uysal K., Kanbur S., 2010, Isparta ve Çevresinin Depremselliği Üzerine, SDUGEO(Online)yıl:1 sayı:3 s.27-30(www.geo.sdu.edu.tr), ISSN 1309-6656
 • 3 Görmüş M., Uysal K., Kanbur S., Uysal B., Özdemir A., Bayır M., 2010, Söbüdağ-Çünür (Isparta) Arasının Jeolojisi, SDUGEO(Online)yıl:1 sayı:2 s.27-41(www.geo.sdu.edu.tr), ISSN 1309-6656
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Cilek, E.C., Uysal, K., 2018, Froth stabilisation using nanoparticles in mineral flotation, Physicochem. Probl. Miner. Process., 54(3), 878-889.
 • 2 Nielsen, J.K.,Görmüş, M., Uysal, K. & Kanbur, S. 2011. Ichnology of the Miocene Güneyce Formation (Southwest Turkey): Oxygenation and Sedimentation Dynamics. Turkish Journal of Earth Sciences [Turkish J. Earth Sci.] (2011) [in press].
 • 3 Nielsen, J.K.,Görmüş, M.,Uysal, K.& Kanbur, S. 2010. First records of trace fossils from the Lake District, southwestern Turkey. Bulletin of Geosciences 85(4), 691–708 (10 figures, 2 tables). Czech Geological Survey, Prague. ISSN 1214-1119. Manuscript received Febuary 18, 2010; accepted in revised form June 11, 2010; published online September 17, 2010; issued December 20, 2010.
 • 4 Meriç, E., Avşar, N., Yokeş, M.B., Tuğrul, A.B., Bayar, S., Özyurt, N., Barut İ.F., Balkıs N., Uysal, K., Kam, E., 2008, Morphological abnormalities in benthic foraminifers of the Antalya coast, Micropaleontology, vol. 54, nos. 3-4, pp. 241-276
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, va'a takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Uysal, K., 2011, Tsunami, SDUGEO(Online)yıl:2 sayı:1 s.4-9(www.geo.sdu.edu.tr), ISSN 1309-6656
 • 2 Uysal K., Görmüş, M., 2011, Google Earth ve Bazı Kullanışlı Özellikleri, SDUGEO(Online)yıl:2 sayı:2 s.32-35(www.geo.sdu.edu.tr), ISSN 1309-6656
 • 3 Uysal, K., 2010, Google Earth ve Jeoloji, SDUGEO(Online)yıl:1 sayı:1 s.40-41(www.geo.sdu.edu.tr), ISSN 1309-6656
 • 4 Uysal K., Görmüş, M., 2010, Uzaktan Algılama, SDUGEO(Online)yıl:1 sayı:4 s.31-37(www.geo.sdu.edu.tr), ISSN 1309-6656
 • 5 Uysal K., Sagular E.K., Görmüş M., 2010, Toros Kuşağının İncisi, Sagalassos, SDUGEO(Online)yıl:1 sayı:2 s.18-24(www.geo.sdu.edu.tr), ISSN 1309-6656
 • 6 Uysal K., Görmüş M., 2010, Görüntü Analizi ve Jeolojide Kullanımı, SDUGEO(Online)yıl:1 sayı:2 s.54-63(www.geo.sdu.edu.tr), ISSN 1309-6656
 • 7 Uysal, K., 2010, GPS-Küresel Yer Bulma Sistemleri, SDUGEO(Online)yıl:1 sayı:3 s.31-32(www.geo.sdu.edu.tr), ISSN 1309-6656
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 SAGULAR E.K., AYDEMİR E., YAVUZLAR G., YÜZGÜL N.S., UYSAL K., GÖRMÜŞ M., YILDIZ A., KOŞUN E., 2015, MANAVGAT HAVZASINDAKİ GENÇ DENİZEL KIRINTILI TORTULLARIN GERÇEK ÇÖKELİM ZAMANI HANGİSİ? YENİ NANNOFOSİL VE ASCİDİAN FOSİL BULGULARINA DAYANAN YENİ BİR STRATİGRAFİK YORUM , Program, Özler ve Bildiriler Kitabı 109-116. 16. Paleontoloji-Stratigrafi Çalıştayı 25-28 Ekim 2015 Rize.
 • 2 Kubilay Uysal, Şemsettin Caran, Mermer Ocaklarının Gelişiminin Uzaktan Algılama İle Belirlenmesi: Eğirdir Örneği. ULUSAL MERMER VE TAŞ OCAKLARI ONARIM TEKNİKLERİ SEMPOZYUMU. 18-20 Eylül 2014, s: 161-170, Isparta
 • 3 Görmüş, M., Uysal, K., Uysal, A., Eğirdir Gölü Kıyıları Ve Kıyı-Kenar Çizgisi Problemi, Isparta İli Değerleri ve Değer Yaratma Potansiyeli 26Nisan-3Mayıs 2010, Isparta, Bildiri Envanteri Kitabı ve CD'si
 • 4 Görmüş, M., Uysal, K., Kanbur, S., 2010, Sarıidris’in (Eğirdir) Jeolojisi Ve Fosil Değerleri, Isparta İli Değerleri ve Değer Yaratma Potansiyeli 26Nisan-3Mayıs 2010, Isparta, Bildiri Envanteri Kitabı ve CD'si
 • 5 Görmüş, M., Yağmurlu, F., Şentürk, M. ve Uysal, K., 2007. Jeolojik sentez : Burdur Gölü çevresi, I. Burdur Sempozyumu, Burdur. Bildiriler Kitabı.
 • 6 Görmüş, M., Çoban, H., Caran Ş., Uysal, K., Bircan, C., Tunç, İ.O., 2005. Eğirdir Gölü Batısı Pliyo-Kuvaterner Sedimanları. Türkiye Kuvaterner Sempozyumu V, 205-218
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 SAGULAR E.K., AYDEMİR E., YAVUZLAR G., YÜZGÜL N.S., UYSAL K., GÖRMÜŞ M., YILDIZ A., KOŞUN E., 2016, MANAVGAT HAVZASI GEÇ MİYOSEN-ERKEN PLEYİSTOSEN ÇÖKELİMİNE İLİŞKİN YENİ NANNOPLANKTON, PLANKTİK VE BENTİK FORAMİNİFER VE ASCİDİAN FOSİL BULGULARINA DAYANAN YENİ STRATİGRAFİK YORUM, 69. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bilidiri Özleri Kitabı, 11-15 Nisan 2016 Ankara
 • 2 Uysal K., Caran Ş., 2015, Burdur İlindeki Mermer Ocaklarının Gelişiminin Uzaktan Algılama İle Belirlenmesi. 68. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 624-625.
 • 3 NIELSEN J.K., GÖRMÜŞ M., UYSAL K., KANBUR S. MİYOSEN YAŞLI GÜNEYCE FORMASYONU (GÜNEYBATI TÜRKİYE) İZ FOSİLLERİ, ÇÖKELME ORTAMI VE OKSİJEN DURUMU, 16. Paleontoloji-Stratigrafi Çalıştayı, 25-28 ekim 2015, Rize, Bidiri Özleri Kitabı s.48-50.
 • 4 Uysal, K, Nielsen J.K., Özçelik M., İbrahim İ.A., Gölcük Volkanizması (Isparta) tüf düzeylerinin çökel özellikleri, 68. Türkiye Jeoloji Kurultayı,
 • 5 Görmüş, M., Sagular, E.K., Uysal, K., Kanbur, S., Bircan, C., 2014. Batı Torosların Fosil Değerleri. 15. Paleontoloji-Stratigrafi Çalıştayı,25-27 Ekim 2014, Side, Antalya. Bildiri Özleri Kitabı, s.37-38,
 • 6 Uysal K., Görmüş, M., 2014, GÖLLER YÖRESİNDEKİ GÖLLERİN BİÇİMSEL DEĞİŞİMLERİNİN BELİRLENMESİ (TÜRKİYE), 3. Jeolojik Uzaktan Algılama Sempozyumu 13-14 Mart 2014 Akdeniz Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bildiri Özleri Kitabı s.97-98
 • 7 Uysal K., 2014, GOOGLE EARTH’ DE NEREDE ? :UZAKTAN ALGILAYICILAR İÇİN BİR OYUN,3. Jeolojik Uzaktan Algılama Sempozyumu 13-14 Mart 2014 Akdeniz Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Bildiri Özleri Kitabı, s.99-101
 • 8 Uysal K., Yavaş L., 2014, Jeoloji Mühendisliğinde Türkiye`Den Bir Ar-Ge Çalışması : Elektronik Jeolog Pusulası, 67. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 14-18 Nisan 2014 Ankara, Bildiri Özleri s. 820-821.
 • 9 Ateş Y., Uysal K., İsmailov T., 2011, Burdur Gölü Güneyinde Gözlenen Yüzey Yarıklarının Oluşum Mekanizmasının Araştırılması. 64.Türkiye Jeoloji Kurultayı 25-29 nisan 2011, Bildiri Özleri Kitabı s.254-256, Ankara
 • 10 Görmüş, M., Uysal, K., 2010, İstatistiklerle Türkiye’deki Jeoloji Eğitimi, 63. Türkiye Jeoloji Kurultayı Uluslararası Katılımlı, 5-9 Nisan 2010- Ankara, Bildiriler CD'si, Ankara
 • 11 Uysal, K., Görmüş, M., 2010, Eğirdir Gölü'nde (Isparta) Güncel Tortullaşma, 63. Türkiye Jeoloji Kurultayı Uluslararası Katılımlı, 5-9 Nisan 2010- Ankara, Bildiriler CD'si, Ankara
 • 12 Uysal K., İsmailov T., 2010, Burdur Gölü Güneyinde Gözlenen Güncel Yüzey Yarıkları Üzerine Tartışma, ATAG 14 Aktif Tektonik Çalıştayı bu yıl 03-06 Kasım 2010, Adıyaman.
 • 13 Görmüş M., Uysal K., 2010, Eğirdir Gölü Pliyo-Kuvaterner Geçmişi Üzerine Yorumlar, Selçuk Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü 35. Yıl Jeoloji Sempozyumu, Prof. Dr. Ahmet AYHAN, Prof. Dr. Yüksel AYDIN ve Prof. Dr. Sedat TEMUR anısına, 4-7 Ekim 2010, Konya, Bildiri Özleri Kitabı
 • 14 Uysal K., Hepdeniz, K., Şentürk, M., 2009, Google Earth® Programının Jeolojik Harita Alımında CBS Platformu olarak Kullanımı: Burdur (GB Türkiye) Örneği, 62. Türkiye Jeoloji Kurultayı 13-17 Nisan 2009, Ankara, Bildiri Özleri Kitabı Cilt I, s.378-379. Ankara
 • 15 Uysal K., Görmüş M., Nielsen, J.K., 2008, Google Earth® ile Ön Jeoloji Haritalarının Yapımı ve Önceki Haritaların Kontrolü: Isparta (GB Türkiye) Örneği. 61. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 24-28 Mart 2008, Ankara, Bildiriler Kitabı.
 • 16 Uysal, K., Görmüş, M., 2006. Uzaktan Algilamada Landsat Mss ve Etm+ Uydu Verilerinin Kullanimi İle Ayrintili Jeolojik Harita Alimi ve Yorumu ;Dereboğazi (Isparta) Ve Çevresi Örneği. Selçuk Ünv. 30. Yıl Fikret Kurtman Sempozyumu, 20-23 Eylül 2006,
 • 17 Uysal, K., Görmüş, M. ve Türkoğlu, Ö. 2003. Görüntü Analizi’nin paleontolojide uygulanması: Foraminiferler. 56. Türkiye Jeoloji Kurultayı, s. 199.
 • 18 Uysal, K., Yıldız G., Gökgöz S., 2003. Üniversitelerimizdeki Jeoloji Mühendisliği Bölümlerinin Eğitim ve Araştırma Olanaklarının Karşılaştırılması. 20. Yıl Jeoloji Sempozyumu Bildiri Özleri, s-282, Isparta
 • 19 Görmüş, M., Avşar, N., Uysal, K. ve Akgünlü, F. 2003. Dinar (Afyon) yöresi Eosen Nummulitleri. SDU, Müh.-Mim. Fak.20. Yıl Jeoloji Sempozyumu, s. 52.
 • 20 Görmüş, M., Başayiğit, L., Caran, Ş., Uysal, K. Şenol, H., Çoban, H. ve Hilal, H.A. 2003. Eğirdir-Senirkent-Senirce (Isparta) arasındaki Pliyo-Kuvaterner sedimanları. SDU, Müh.-Mim. Fak.20. Yıl Jeoloji Sempozyumu, s. 100
 • 21 Görmüş, M., Nielsen, J.K. ve Uysal, K. 2003. Gönen (Isparta)-Ağlasun (Burdur) arasındaki Tersiyer yaşlı sedimanların iz bulguları. SDU, Müh.-Mim. Fak.20. Yıl Jeoloji Sempozyumu, s. 64.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Görmüş, M., Meriç, E. ve Uysal K. 2004. Orbitoides’lerdeki mikroizlere ait yeni bulgular ve ortamsal önemi. Stratigrafi-Paleontoloji WorkshopV, 24-26 Eylül 2004,Ürgüp.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Görmüş, M., Sagular, E.K., Bozcu, A., Uysal K.and Poisson, A. 2004. Why is reworking important? An example from the Cretaceous and Tertiary sediments around Isparta (SW Turkey). 4. International Congress “Environmental Micropaleontology, Mikrobiology & Meiobenthology, Isparta, Turkey, September 13-18, 2004, Extended Abstracts (Eds. Yanko-Hombach et al.), p. 84-
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Chatzipetros, A., Pavlides, S., Yagmurlu, F., Özgür, N., Pınar, A., Kamacı, Z., Şentürk, M., Uysal, K. and Şener, E., 2009, Geological input for quantitative seismic hazard analysis in Burdur area, SW Turkey, Proc. Internat. Eartquake Symposium, 17-19 August 2009, Kocaeli 2009.
 • 2 F. Yağmurlu, N. Özgür, S. Pavlides, A. Chatzipetros, Z. Kamacı, A. Pınar, M. Şentürk, K. Uysal, E. Şener, 2008, Seismotectonic features of Aegean-Peloponnisos plate and the position of the Fethiye-Burdur Fault Zone, SW Turkey: 33rd International Geological Congress, 6-14 Agust 2008, Oslo-Norway, Abstract CD-ROM Vol I.
 • 3 Görmüş, M., Nielsen, J.K., Uysal, K., 2008, Ichnology of Tertiary deposits from the Lake district, southwestern Turkey: Sedimentationdynamics and oxygenation, 33rd International Geological Congress, 6-14 Agust 2008, Oslo-Norway, Abstract CD-ROM Vol I.
 • 4 Uysal K., Görmüş M., Nielsen J.K., 2008, How can we use Google Earth® as a GIS platform in Geology? Geological pre-mappingexample from Lake District, Isparta, SW Turkey. 33rd International Geological Congress, 6-14 Agust 2008, Oslo-Norway, Abstract CD-ROM Vol I.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Uysal, K. 2004. Uzaktan Algılamada Landsat MSS ve Spot XS uydu verilerinin kullanımı ile ayrıntılı jeolojik harita alımı ve yorumu: Dereboğazı (Isparta) ve çevresi örneği. S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek lisans tezi (yayınlanmamış), 149s. (Detailed geological mapping and interpretation, using Landsat MSS and SPOT XS satellite data in remote sensing; An example from Dereboğazı region (Isparta), S.Demirel Unv. Science Inst., Master Thesis (unpublished) 149 p. ).Danışman (Supervisor): Prof.Dr. Muhittin GÖRMÜŞ
 • Doktora Tezi
 • 1 Uysal K., 2011. Eğirdir- Burdur Gölleri çevrelerindekiPliyo-Kuvaterner çökellerininstratigrafik, sedimantolojik vebazı tektonik özellikleri, Danışman: Prof.Dr. Muhittin Görmüş,Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 258 s. (Yayınlanmamış), Isparta
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Yavaş L., Uysal K., 2011-2013, Elektronik Jeolog Pusulası Kişisel Bilgisayar Yazılımı, Göller Bölgesi Teknokenti Ar-Ge Projesi
 • 2 Uysal K., Yavaş L., Mermer Ocakları Süreksizliklerini Belirleme Sistemi, Göller Bölgesi Teknokenti Ar-Ge Projesi, 2012-2013
 • 3 Uysal K., Yavaş L., 2008-2011, Elektronik Jeolog Pusulası, KOSGEB Teknoloji Araştırma ve Geliştirme Projesi. Isparta-TEKMER Proje Kurul Kararı No: 2008/02-02
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Antalya Havzası Neojen-Kuvaterner Denizel Tortullarının Nannofosil, Planktonik ve Bentik Foraminifer, Diyatom ve Ascidian Spiküllerine Dayanan Krono-Biyostratigrafik Çözümlemesi, 114Y236 nolu TUBİTAK projesi, 2017
 • 2 Yeni nesil donatı demiri bağlama makinesi tasarımı ve imalatı Proje No:2140310, TUBİTAK 1512 Projesi, Mentor (İş rehberi).2016
 • 3 Seralar İçin Led Bitki Büyütme Ünitesi ve Sera Kontrolü, Proje No:2130035, TUBİTAK 1512 Projesi, Mentor (İş rehberi).2015
 • 4 Ultrasonik sesler ile zararlı haşare mücadelesi, Proje NO:2120147, TUBİTAK 1512 Projesi, Mentor (İş rehberi).2014
 • 5 Flotasyonda Köpük Kararlılığı ve Köpük Bölgesi Performansının Artırılması, TÜBİTAK MAG 110M576, Araştırmacı 2013
 • 6 Denizli ilinin jeoloji miras envanteri ve jeoturizm potansiyelinin araştırılması, TUBITAK 2209 Projesi, Proje Danışmanı, 2012
 • 7 Orta Eosen yaşlı Nummulites ve Assilina türlerine ait bilgisayar programı, TUBITAK 2209 Projesi, Proje danışmanı, 2011
 • 8 Investigation of active seismotectonic features and seismic hazards of southern part of Aegean - Peloponnisos plate in the area between Burdur - Muğla region, Turkey. (105Y365 nolu) TÜBİTAK Projesi, (Selanik - Aristotheles Üniversitesi ve S.Demirel Üniversitesi).(2006-2009)
 • 9 Görmüş, M. ve Uysal, K. 2004. Uzaktan Algılamada Landsat MSS ve Spot XS uyou verilerinin kullanımı ile ayrıntılı jeolojik harita alımı ve yorumu: Dereboğazı (Isparta) ve çevresi örneği. S. Demirel Üniversitesi, Araştırma Fonu PN.427 ((Detailed geological mapping and interpretation, using Landsat MSS and SPOT XS satellite data in remote sensing; An example from Dereboğazı region (Isparta)). SDU Research Project No:427)
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 4. International Congress “Environmental Micropaleontology, Microbiology & Meiobenthology, Isparta, Turkey, September 13-18, 2004, Graphic Designer, Webmaster
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Stratigrafi-Paleontoloji Workshop IV, 23-25 Eylül 2003, Eğirdir-Isparta, Asistan Sekreter, Webmaster.
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi 20. Yıl Jeoloji Sempozyumu, 14-16 Mayıs 2003- Isparta, Asistan Sekreter, Webmaster.
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için uluslararası burs almak
 • 1 European Union Erasmus-Socrates Scholarship, University of Copenhagen (Denmark)-Geological Institute, Graduate Programme
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Uysal K., 2001. Görüntü analizi ve Jeolojide uygulama alanları (Image analysis and applications in Geology). 9 Eylül Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Çarşamba Seminerleri, Çağrılı Konuşmacı (Invited Speaker).
 • Kişisel web sayfası
 • 1 www.uysal.us
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 International Society of EMMM – Canada
 • Diğer bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük
 • 1 SDUGEO (Online)(www.geo.sdu.edu.tr) ,ISSN 1309-6656
 • 2 SDUGEO (Online)(www.geo.sdu.edu.tr) ,ISSN 1309-6656
 • 3 SDUGEO (Online)(www.geo.sdu.edu.tr) ,ISSN 1309-6656
 • Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • 1 SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Isparta.2007-2010, 11-12-13-14. ciltler, Yayın Koordinatörlüğü.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2017
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi-Journal of Agricultural Sciences ISSN: 1300-7580, 2013
 • Uluslararası nitelikteki; bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Göller Bölgesi Teknokentinde Yer Alan, Uluslararası Çalışan, KuLe Teknoloji Ltd.Şti. Kurucu Ortak - Yönetici 2008-2015
VERDİĞİ DERSLER
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Modelleme
Bilgisayar Uygulamaları-ŞBP
Fotojeoloji ve Uzaktan Algılama
İleri Bilgisayar Uygulamaları-ŞBP
İleri Fotojeoloji
İleri Jeolojik Haritalar
Jeoloji Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları 1-2
Jeoloji Mühendisliğinde İleri Görüntü Analizi
Jeoloji Mühendisliğinde Projelendirme
Jeolojide Coğrafi Bilgi Sistemleri
Jeolojide Görüntü Analizi
Jeolojide kullanılan uydu görüntüleri ve spektral analizi
Jeolojik arazi verilerinin bilgisayar ortamında değerlendirilmesi
Jeolojik harita verilerinin CBS ortamında modellenmesi
Sayısal Arazi Modelleri
 
Bu İçeriği Paylaş!