KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Hasan ÇİFTÇİ
Birimi Mühendislik Fakültesi
Bölüm Maden Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Cevher Hazırlama Anabilim Dalı
Telefon 2462111320
E-Posta hasanciftci@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/hasanciftci
ORCID ID 0000-0002-3306-783X
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar S
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MADEN 18.07.2000
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ 10.09.2003
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ 24.12.2008
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Çiftçi, H., Alandağ, S., Atik, S., 2014. Elektrik Ark Fırını (EAF) Atıklarından Metallerin Geri Kazanımında Çevre Dostu Yöntemler (Environmentally Friendly Processes in Metals Recovery from Electric Arc Furnace (EAF) Wastes). Recycling Industry, 80, 82-84, Mayıs 2014.
 • 2 Çiftçi, H., Atik, S., 2014. Endüstriyel ve Maden Atıklarından Değerli Metallerin Biyolojik Yöntemlerle Geri Kazanımı. Recycling Industry, 82, 62-66, Temmuz 2014.
 • 3 Çiftçi, H., Atik, S., 2014, Lateritik Cevherlerden Nikel Kazanımında Biyoliç Yöntemi (Nickel recovery from lateritic ores via bioleaching), Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 30, 4, 273-282.
 • 4 Çiftçi, H., Akcil, A., 2010. E-Atıklardan Metallerin Geri Kazanımında Alternatif ve Çevre Dostu Bir Yöntem: Biyohidrometalurji (An Alternative and Environmentally Friendly Method in Metals Recovery from E-Wastes: Biohydrometallurgy). Recycling Industry, 28, 60-62, Ocak 2010.
 • 5 Çiftçi, H., Kaplan, Ş.Ş., Köseoğlu, H., Karakaya, E., Kitiş, M., 2007, Yapay Sulak Alanlarda Atıksu Arıtımı ve Ekolojik Yaşam, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 23(1-2), 149-160.
 • 6 Çiftçi, H. ve Akçıl, A., 2003. Piritli Bakır Cevherinin Mezofilik Bakterilerle Çözündürülmesinde Demir Oksidasyonu Üzerine Bir Çalışma. Geosound/Yerbilimleri, 43, 63-75, Adana.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Kale, O., Çiftçi, H., 2020. Kaolen Cevherinden Demirin Aspergillus niger ile Uzaklaştırılması. Teknik Bilimler Dergisi, 10(1), 16-22. https://doi.org/10.35354/tbed.592519
 • 2 Çiftçi, H., Işık, S., 2017. Farklı Anyonik, Katyonik ve Noniyonik Flokülantların İnce Boyutlu Lavvar Tesisi Atıklarının Çökelme Davranışlarına Etkileri, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 21, 1, 13-19.
 • 3 Çiftçi, H., Atik, S., Gürbüz, F., 2016. Lateritik Nikel Cevherinin Asidofilik Bakteriler ile Biyoliçi, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 22, 6, 553-559.
 • 4 Çiftçi, H., Atik, S., 2015. Kolemanit Artığının Mekanik Aşındırma ve Isı ile Dağıtma Yöntemleri ile Zenginleştirilmesi. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 19(1), 57-62.
 • 5 Çiftçi, H., Akçil, A.U., 2011. Sülfürlü Bir Altın Cevherinin Karışık Asidofilik Kültürler ile Biyooksidasyonu. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi (BİBAD), 4(2), 87-91.
 • 6 Tuncuk, A., Çiftlik, S., Güneş, A.N., Handırı, İ., Çiftçi, H., Akcil, A., 2010. Farklı Organik Asitlerin Kaolen Cevherinden Demirin Uzaklaştırılmasındaki Etkileri. Madencilik Dergisi, 49(2), 3-16.
 • 7 Akçil, A., Çiftçi, H., 2009. Refrakter Altın Cevherlerine Uygulanan Ön İşlemler. Madencilik Dergisi, TMMOB Maden Mühendisleri Odası Dergisi (Journal of the Chamber of Mining Engineers of Turkey), Ankara, 48(1), 17-30.
 • 8 Çiftçi, H., Akçil, A., 2009. Altın Madenciliğinde Biyooksidasyon Uygulamaları ve Gelişmeler, Madencilik Dergisi, TMMOB Maden Mühendisleri Odası Dergisi (Journal of the Chamber of Mining Engineers of Turkey), Ankara, 48(2), 3-10.
 • 9 Akçil, A., Çiftçi, H., Öztürk, A.T., 2007. Altın Kazanımında Tiyosülfat Liçi Uygulaması. Madencilik Dergisi, TMMOB Maden Mühendisleri Odası Dergisi (Journal of the Chamber of Mining Engineers of Turkey), Ankara, 46(4), 31-45.
 • 10 Çiftçi, H. ve Akçıl, A., 2006. Asidik Maden Drenajının (AMD) Giderilmesinde Uygulanan Biyolojik Yöntemler. Madencilik Dergisi (TMMOB Maden Mühendisleri Odası Dergisi), 45(1), 35-45, Ankara.
 • 11 Akçıl, A. ve Çiftçi, H., 2006. Metal Kazanımında Bakteriyel Liç Mekanizmaları. Madencilik Dergisi, TMMOB Maden Mühendisleri Odası Dergisi (Journal of the Chamber of Mining Engineers of Turkey), Ankara, 45(4), 19-27.
 • 12 Akçıl, A. ve Çiftçi, H., 2003. Küre Bakır Cevherinin Bakteriyel Liçi. Madencilik Dergisi (TMMOB Maden Mühendisleri Odası Dergisi), 42(4), 15-25, Ankara.
 • 13 Akçıl, A. ve Çiftçi, H., 2003. Küre Piritli Bakır Cevherinin Liçinde Sülfür ve Demir Oksidasyonu Yapan Bakterilerin Metal Kazanımına Etkisi. Yerbilimleri Dergisi, 28, 145-154, Ankara.
 • 14 Özkahraman, H.T. ve Çiftçi, H., 2002. Sayısal Fotoğraf Yöntemiyle Göltaş Çimento Fabrikası Taş Ocağı Patlatmalarının Değerlendirilmesi ve İyileştirilmesi. Madencilik Dergisi (TMMOB Maden Mühendisleri Odası Dergisi), 41(2), 3-10, Ankara.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Cilek, E.C., Ciftci, H., Goksu Karagoz, S., Tuzci, G., 2020. Extraction of silver from a refractory silver ore by sono-cyanidation. Ultrasonics - Sonochemistry, 63, 104965. https://doi.org/10.1016/j.ultsonch.2020.104965
 • 2 Gurbuz, F., Ozcan, A., Ciftci, H., Acet, O., Odabasi, M., 2019. Treatment of textile effluents through bio-composite column: decolorization and COD reduction. International Journal of Environmental Science and Technology, 16, 8653-8662. https://doi.org/10.1007/s13762-019-02430-3
 • 3 Ciftci, H., Atik, S., Gurbuz, F., 2018. Biocatalytic and chemical leaching of a low-grade nickel laterite ore. Metall. Res. Technol., 115, 3, 305, 1-8.
 • 4 Ciftci, H., Isik, S., 2017. Settling characteristics of coal preparation plant fine tailings using anionic polymers. K. J. Chem. Eng., 34, 8, 2211-2217.
 • 5 Ciftci, H., Atik, S., 2017. Microbial leaching of metals from a lateritic nickel ore by pure and mixed cultures of mesophilic acidophiles. Metall. Res. Technol., 114, 5, 508, 1-7.
 • 6 Ciftci, H., Akcil, A., 2013. Biohydrometallurgy in Turkish gold mining: First shake flask and bioreactor studies. Minerals Engineering, 46–47, 25–33.
 • 7 Ciftci, H., 2012. Modelling and kinetic analysis of boric acid extraction from ulexite in citric acid solutions. Canadian Metallurgical Quarterly, 51, 1, 1-10.
 • 8 Tuncuk, A., Ciftci, H., Akcil, A., Ognyanova, A., Veglio, F., 2010. Experimental design and process analysis for acidic leaching of metal-rich glass wastes. Waste Manag Res, 28, 445-454.
 • 9 Ciftci, H., Akcil, A., 2010. Effect of biooxidation conditions on cyanide consumption and gold recovery from a refractory gold concentrate. Hydrometallurgy, 104, 142-149.
 • 10 Gurbuz, F., Ciftci, H., Akcil, A., 2009. Biodegradation of cyanide containing effluents by Scenedesmus obliquus. Journal of Hazardous Materials, 162(1), 74-79.
 • 11 Akcil, A., Ciftci, H., Deveci, H., 2007. Role and contribution of pure and mixed cultures of mesophiles in bioleaching of a pyritic chalcopyrite concentrate. Minerals Engineering, 20, 310-318.
 • 12 Gurbuz, F., Ciftci, H., Akcil, A., Karahan, A.G., 2004. Microbial Detoxification of Cyanide Solutions: A New Biotechnological Approach Using Algae. Hydrometallurgy, 72(1-2), 167-176.
 • 13 Akcil, A., Karahan, A.G., Ciftci, H., Sagdic, O., 2003. Biological Treatment of Cyanide by Natural Isolated Bacteria (Pseudomonas species). Minerals Engineering, 16(7), 643-649.
 • 14 Akcil, A. ve Ciftci, H., 2003. Metals Recovery from Multimetal Sulphide Concentrates: Combination of Thermal Activation and Pressure Leaching. International Journal of Mineral Processing, 71(1-4), 233-246.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Akcil, A. ve Ciftci, H., 2002. A Study of the Selective Leaching of Complex Sulphides from the Eastern Black Sea Region. Minerals Engineering, 15(6), 457-459.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Çiftçi, H., Alandağ, S., 2014. Elektrik Ark Fırını Artığından Çinko ve Kurşunun Sülfürik Asit Liçi ile Geri Kazanımı, 11. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 2-5 Eylül 2014, Eskişehir, 1-6.
 • 2 Çiftçi, H., Atik, S., 2014. Lateritik Nikel Cevherinin Biyoliçinde Acidithiobacillus ferrooxidans ve Acidithiobacillus thiooxidans bakteri kültürlerinin Metal Kazanımına Etkisi, 11. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 2-5 Eylül 2014, Eskişehir, 1-6.
 • 3 Çiftçi, H., Akcil, A., 2010. Kütahya-Gediz Linyit Kömüründen Hidrojen Peroksit Liçi ile Kükürdün Uzaklaştırılması, Türkiye 17. Kömür Kongresi, 2-4 Haziran, Zonguldak, 125-132.
 • 4 Özkahraman, H.T. ve Çiftçi, H., 2002. Göltaş Fabrikası'na Ait Kireçtaşı Açık Ocağındaki Galeri ve Basamak Patlatmalarının Değerlendirilmesi. KAYAMEK'2002 - VI. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu, 10-11 Ekim 2002, Konya, 251-256.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Çiftçi, H., 2018. Üleksit cevherinin Aspergillus niger ile doğrudan ve dolaylı biyoliçi. III. Ulusal Uygulamalı Biyolojik Bilimler Kongresi, 03-05 Mayıs 2018, Eskişehir.
 • 2 Çiftçi, H., Atik, S., 2018. Leptospirillum ferrooxidans ile düşük tenörlü nikel lateritlerden metallerin çözündürülmesi. III. Ulusal Uygulamalı Biyolojik Bilimler Kongresi, 03-05 Mayıs 2018, Eskişehir.
 • 3 Çiftçi, H., 2010. Üleksit konsantresinin Aspergillus niger kullanılarak çözündürülmesi. 1. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, 26-29 Ekim 2010, Antalya, s. 83.
 • 4 Çiftçi, H., Akçil, A.U., 2010. Sülfürlü bir altın cevherinin karışık asidofilik kültürler ile biyooksidasyonu. 1. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, 26-29 Ekim 2010, Antalya, s. 23.
 • 5 Gürbüz, F., Karahan, A.G., Çiftçi, H., Akçil, A., 2003. Siyanürizasyon Atıklarının Scenedesmus obliquus ile Degradasyonu Üzerine Biyoteknolojik Bir Uygulama. Biyoteknoloji Kongresi, 25-29 Ağustos 2003, Çanakkale, s. 171.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Ciftci, H., Atik, S., 2016. Effect of pulp density on leaching of metals from a low grade laterite ore by fungi, Proceedings of 15th International Mineral Processing Symposium, 868-879.
 • 2 Ciftci, H., Alandag, S., 2014. Leaching of Electric Arc Furnace Dust by Using Sodium Hydroxide. Proceedings of 14th International Mineral Processing Symposium – Kuşadası, Turkey, 513-520.
 • 3 Ciftci, H., Atik, S., 2014. Nickel Recovery from Lateritic Ore Using Acidophilic Bacteria. Proceedings of 14th International Mineral Processing Symposium – Kuşadası, Turkey, 521-526.
 • 4 Ciftci, H., Akcil, A., 2011. A Study on the Biooxidation of an Arsenical Gold Sulphide Concentrate with Extreme Thermophilic Microorganisms. 11th International Multidisciplinary Scientific GeoConference - SGEM 2011, 20-25 June 2011, Bulgaria, vol. I, 1061-1068.
 • 5 Ciftci, H., Handiri, İ., Tuncuk, A., Akcil, A., 2011. Determination of the Optimum Conditions for the Leaching of Colemanite in Ammonium Chloride Solutions. 11th International Multidisciplinary Scientific GeoConference - SGEM 2011, 20-25 June 2011, Bulgaria, vol. I, 1117-1124.
 • 6 Ciftci, H., Akcil, A., 2010. Biooxidation of a Refractory Gold Ore by Mesophilic Chemolitotrophic Bacteria. 12th International Mineral Processing Symposium, 6-8 October 2010, Nevşehir, Turkey, 691-700.
 • 7 Ciftci, H., Handiri, İ., Tuncuk, A., Akcil, A., 2010. Effects of Leaching Parameters on Boric Acid Production from Colemanite in Acetic Acid Solutions. 12th International Mineral Processing Symposium, 6-8 October 2010, Nevşehir, Turkey, 599-607.
 • 8 Akcil, A., Oygur, V., Ciftci, H., 2002. A Case Study: Decomposition of Cyanide and Heavy Metal Stabilization in Ovacik Gold Plant. International Seminar on Mineral Processing Technology (MPT-2002), 3-5 January 2002, India, 94-102.
 • 9 Gurbuz, F., Karahan, A.G., Akcil, A., Ciftci, H., 2002. Degradation of Cyanide by Natural Algae Species. Third International Congress "Environmental, Micropaleontology, Microbiology and Metobenthology (EMMM'2002), 1-6 September 2002, Vienna, Austria, 93-97.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Özcan, A., Gürbüz, F., Odabaşı, M., Çiftçi, H., 2016. Tekstil Atıksularından Toksik Azo Boyaların Mikro Reaktör Jel İle Giderimi, INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF WATER AND WASTEWATER MANAGEMENT, Malatya, Türkiye
 • 2 Akcil, A., Karahan, A.G., Ciftci, H., Sagdic, O., 2002. Destruction of Cyanide Tailings by Pseudomonas sp. for Environmentally Sensitive Areas. Biohydrometallurgy Conference, 13-15 March 2002, Cape Town, South Africa, 1-4.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Asidofilik Bakteriler Yardımıyla Kalkopirit Biyoliçinde Katı Oranının Etkisi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Y. Lisans Tezi, 121 s., Isparta, Türkiye, 2003, Danışman: Yrd.Doç.Dr. Ata Utku AKÇIL. (Effect of Solid Ratio on Chalcopyrite Bioleaching by Using Acidophilic Bacteria, Suleyman Demirel University, Graduate School of Natural and Applied Sciences, M.Sc. Thesis, 121 p., Isparta, Turkey, 2003, Advisor: Assist.Prof.Dr. Ata Utku AKÇIL.)
 • Doktora Tezi
 • 1 Refrakter Altın Cevher ve Konsantrelerinin Biyooksidasyonu, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 356 s., Isparta, Türkiye, 2008, Danışman: Doç.Dr. Ata Utku AKÇIL. (Biooxidation of Refractory Gold Ore and Concentrates, Suleyman Demirel University, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Ph.D. Thesis, 356 p., Isparta, Turkey, 2008, Advisor: Assoc.Prof.Dr. Ata Utku AKÇIL.)
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 O. Kale, Biyoliç Yöntemi ile Kaolenden Demirin Uzaklaştırılması, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019.
 • 2 N. Ünal, Çimento Öğütmede Kullanılan Kamaralı Bilyalı Değirmenin Kinetik Modele Dayalı Ufalama Özelliklerinin İncelenmesi, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017.
 • 3 S. Işık, İnce Boyutlu Lavvar Tesisi Atığının Susuzlandırılmasında Optimum Flokülasyon Şartlarının Belirlenmesi, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015.
 • 4 S. Atik, Biyoliç Yöntemiyle Lateritik Cevherden Nikel Kazanımı, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015.
 • 5 S. Alandağ, Demir-Çelik Endüstrisi Atıklarından Değerli Metallerin Kimyasal Liç Yöntemiyle Geri Kazanımı, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014.
 • 6 İ. Handırı, Kolemanitten Amonyum Tuzları, İnorganik ve Organik Asitler Kullanılarak Borik Asit Üretimi, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010.
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Biotechnological Approach for Recovery of Rare Earth Elements and Precious Metals from E-Waste – BIOREEs, Intensified Cooperation (IntenC): Promotion of German-Turkish Higher Education Research, TUBITAK International Project (Turkey-Germany), Project Code: TUBITAK 2527, 113Y011, 2014-2017.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Biyoliç Yöntemi ile Kaolenden Demirin Uzaklaştırılması, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (Y.Lisans), Proje No: FYL-2018-6148, Proje Yürütücüsü, 2018-2019.
 • 2 Lateritik Nikel Cevherinden Biyoliç Yöntemiyle Metallerin Kazanımı, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Proje No: MAG/213M593, Proje Yürütücüsü, 2014-2015.
 • 3 İnce Boyutlu Lavvar Tesisi Atığının Susuzlandırılmasında Optimum Flokülasyon Şartlarının Belirlenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (Y.Lisans), Proje No: 3413-YL1-13, Proje Yürütücüsü, 2013-2015.
 • 4 Biyoliç Yöntemiyle Lateritik Cevherden Nikel Kazanımı, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (Y.Lisans), Proje No: 3716-YL1-13, Proje Yürütücüsü, 2013-2015.
 • 5 Demir-Çelik Endüstrisi Atıklarından Kimyasal Yöntemle Değerli Metallerin Kazanımı, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (Y.Lisans), Proje No: 3715-YL1-13, Proje Yürütücüsü, 2013-2014.
 • 6 Kuvarsın Saflaştırılmasında Asitlerin Etkisi, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 2508-M-10, Proje Yürütücüsü, 2011-2013
 • 7 Kolemanitten Amonyum Tuzları, İnorganik ve Organik Asitler Kullanılarak Borik Asit Üretimi, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (Y.Lisans), Proje No: 1897-YL-09, Proje Yürütücüsü, 2009-2010.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Altın Ve Gümüş Cevherlerinin Sono-Biyooksidasyonu ve Sono-Siyanürlemesi, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Proje No: MAG/116M712, Araştırmacı, 2017-2019
 • 2 Refrakter Bir Altın Cevherinden Tiyosülfat Liçi Yöntemi İle Altın Kazanımı, TÜBİTAK BİDEB 2015/2 Dönem 2209-A Üniversite Öğrencileri Yurt İçi Araştırma Projeleri Destek Pogramı, Proje Danışmanı, 2016.
 • 3 Elektrik Ark Fırını Baca Tozundan Çinko ve Kurşunun Amonyak Liçi ile Kazanımı, TÜBİTAK BİDEB 2241-A Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Tezi Destekleme Programı, 2014/11. dönem, Proje Danışmanı, 2015.
 • 4 İnce Boyutlu Yüksek Kükürt İçerikli Bolu-Mengen Kömürünün Biyolojik Yöntemle Kükürdünün Giderimi, TÜBİTAK BİDEB 2241-A Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Tezi Destekleme Programı, 2014/11. dönem, Proje Danışmanı, 2015.
 • 5 Endüstriyel Hammaddeler ve İleri Teknoloji Ürünleri (EHİTÜ) Ar-Ge Laboratuvarı Altyapı Projesi (Göller Bölgesi Yenilikçi Teknolojiler Merkezi Altyapı Projesine entegre), DPT Projesi, SDÜ Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü, 2012-2014.
 • 6 Bayer Prosesi Atık Yan Ürünlerinden Laboratuar ve Pilot Çapta Metallerin Geri Kazanımı, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Proje No: MAG/111M220, Yardımcı Araştırıcı, 2011-2013.
 • 7 Akmetal Madencilik San. ve Tic. A.Ş. Krom Zenginleştirme Tesisi Artıklarının Yüksek Alan Şiddetli Manyetik Ayırma ile Zenginleştirme Olanaklarının Araştırılması, TÜBİTAK BİDEB 2209-A Üniversite Öğrencileri Yurt İçi/Yurt Dışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı 2. Dönem (Sanayiye Entegre Proje Destek Programı), Proje Danışmanı, 2012-2013.
 • 8 Yüksek Kükürtlü Bir Linyit Kömüründen Hidrojen Peroksit Liçi ile Kükürt Giderimi, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 2516-M-10, Yardımcı Araştırıcı, 2011-2012
 • 9 Kaolenden Metal Uzaklaştırmada İnorganik Asitlerin ve İndirgeyici Reaktiflerin Önemi, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 2504-M-10, Yardımcı Araştırıcı, 2011-2012
 • 10 Refrakter Tipte Altın Cevher ve Konsantrelerinin Biyooksidasyonu, Süleyman Demirel Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi, Proje No: 1154-D-05, Yardımcı Araştırıcı, 2005-2008.
 • 11 Emirli Antimon Madeni Yatağından Çıkan Asitli Drenaj Sularının Hidrojeokimyası, (Akçıl, A.U., Özgür, N., Kitiş, M., Demer, S., Çiftçi, H., Okudan, D.), Süleyman Demirel Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi, Proje No: 1349-M-06, Yardımcı Araştırıcı, 2006-2008.
 • 12 Refrakter Tipte Altın Cevherlerinin Biyooksidasyonu ve Siyanür Liçi, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Hızlı Destek Projesi, Proje No: MAG 107M194, Yardımcı Araştırıcı, 2007-2008.
 • 13 Bakır Metalinin Kazanımında Amonyak Liçi Uygulaması, Süleyman Demirel Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi, Proje No: SDÜ BAPYB-ALT YAPI-2004-064, Yardımcı Araştırıcı, 2004-2007.
 • 14 Metal madenciliğinde biyoteknolojik yöntemlerin uygulanması: Bakteriyel liç yöntemiyle bakır kazanımı, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Proje No: 104M378, 2005-2007.
 • 15 Yüksek Piritli Bir Kalkopirit Konsantresinin Biyoliçinde Mezofilik Kültürlerin Rolü, Süleyman Demirel Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi, Proje No: 1014-M-05, Yardımcı Araştırıcı, 2006.
 • 16 Piritli Bakır Cevherlerinden Metal Kazanımında Thiobacillus ferrooxidans'ın Rolü, Süleyman Demirel Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi, Proje No: SDÜ BAP-560, Yardımcı Araştırıcı, 2004.
 • 17 Yüksek Basınçlı Membran Sistemleri (Ters Osmos Nanofiltrasyon, Ultrafiltrasyon ve Mikrofiltrasyon) ile Altın Madenciliğinde Siyanürlü Atık Suların Arıtımı ve Siyanür Geri Kazanımı, Süleyman Demirel Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi, Proje No: 2003/027, Yardımcı Araştırıcı, 2004.
 • 18 Çok Metalli Sülfidik Cevherlerden Isıl İşlem ve Basınç Liçi Yardımıyla Metallerin Kazanımı, Süleyman Demirel Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi, Proje No: SDÜ BAP-0393, Yardımcı Araştırıcı, 2003.
 • 19 Türkiye Demir-Çelik İşletmesi Divriği Hematit Cevherinin (-100+10 mm) Zenginleştirme Çalışmaları, Süleyman Demirel Üniversitesi, Araştırma Fonu Projesi, Proje No: AF-0278, Yardımcı Araştırıcı, 2001.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Türkiye 24. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi, IMCET 2015, Bilim Kurulu Üyesi, Maden Mühendisleri Odası, 14-17 Nisan 2015, Antalya.
 • 2 Balkan, Kafkas ve Türk Devletleri Uluslararası Mühendislik Sempozyumu, Yürütme Kurulu Üyeliği, Süleyman Demirel Üniversitesi, 22-24 Ekim 2009.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 1. Yerbilimleri (Maden, Jeoloji, Jeofizik Mühendislikleri) Sempozyumu, Sempozyum Sekreterliği ve Bilimsel Kurul Üyeliği, Süleyman Demirel Üniversitesi, 18-20 Ekim 2012.
 • 2 15. Yıl Mühendislik Mimarlık Sempozyumu, Yürütme Kurulu Üyeliği, Süleyman Demirel Üniversitesi, 14-16 Kasım 2007.
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 2008 Mehmet Kemal Dedeman Araştırma ve Geliştirme Proje Yarışması (Birincilik Ödülü: "Refrakter Altın Cevherinde Metal Kazanımı Veriminin Arttırılması; Biyooksidasyon ve Siyanur Liçi Uygulaması" projesiyle Doç. Dr. Ata Utku Akçil ve Arş. Gör. Dr. Hasan Çiftçi), 12 Şubat 2009, İstanbul.
 • 2 2008 HACETTEPE TEKNOKENT A.Ş. Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri, Fen Bilimleri ve Mühendislik Proje Yarışması. (Fen Bilimleri ve Mühendislik Kategorisinde Üçüncülük Ödülü: "Günümüz Modern Altın Madenciliği Teknolojisinde Biyoteknolojik Bir Yöntemin Türkiye'de Uygulanması: BIO-OXI-GOLD", Doç.Dr. Ata Utku AKÇİL ve Arş.Gör. Dr. Hasan ÇİFTÇİ), 26 Mart 2009, Ankara.
 • 3 Teşekkür Belgesi, SDÜ Rektörlüğünce Başarılı Akademik Çalışmalar Nedeniyle, Şubat 2009.
 • 4 S.D.Ü. Müh. Mim. Fakültesi "Bilim, Teknoloji ve Sanat Ödülü" (Üçüncülük), 2004.
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI, Ankara, Türkiye, 2002 - ... (Member of the Union of Chamber of Engineers and Architects of Turkey, Chamber of Mining Engineers, Ankara, Turkey, 2002 - ...)
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan sempozyum kitabı editörlüğü
 • 1 Adım Üniversiteleri Birlikteliği ile 1. Yerbilimleri (Maden, Jeoloji, Jeofizik Mühendislikleri) Sempozyumu Bildiriler Kitabı, ISBN: 978-975-7929-28-4, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Bilimsel Madencilik Dergisi, Ocak 2021.
 • 2 Selçuk Üniversitesi Mühendislik, Bilim ve Teknoloji Dergisi, Ağustos 2018.
 • 3 Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, Kasım 2018.
 • 4 Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, Temmuz 2017.
 • 5 DEÜ Mühendislik Bilimleri Dergisi, Mayıs 2016
 • 6 Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Mart 2015.
 • 7 Yıldız Teknik Üniversitesi Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, Nisan 2011.
 • 8 Reviewer, African Journal of Microbiology Research (SCI), June 2010.
 • 9 DEÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, Temmuz 2010.
 • SCI, SSCI veya AHCI tarafından taranan dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Hydrometallurgy, Şubat 2020
 • 2 Frontiers in Microbiology, Şubat 2020
 • 3 Hydrometallurgy, Mart 2020
 • 4 Hydrometallurgy, Temmuz 2020
 • 5 Chemical Engineering Communications, Mart 2019
 • 6 Hydrometallurgy, Ekim 2019
 • 7 Minerals, Kasım 2019
 • 8 Journal of Sensors, Kasım 2019
 • 9 Arabian Journal of Geosciences, Mayıs 2018
 • 10 Hydrometallurgy, Temmuz 2016
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Bölüm başkan yardımcılığı, 2010-2013.
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Dış Danışman, TÜBİTAK-ARDEB MAG Projesi, Mart 2021.
 • 2 Dış Danışman, TÜBİTAK-ARDEB KBAG Projesi, Mart 2020.
 • 3 Dış Danışman, TÜBİTAK-ARDEB Projesi, Haziran 2019.
 • 4 Hakem, Dokuz Eylül Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Eylül 2019.
 • 5 Panelist, TÜBİTAK-ARDEB Projesi, Mayıs 2018.
 • 6 Dış Danışman, TÜBİTAK-ARDEB Projesi, Aralık 2018.
 • 7 Dış Danışman, TÜBİTAK-ARDEB MAG Projesi, Ocak 2015.
 • 8 Dış Danışman, TÜBİTAK-BİDEB 2209, Şubat 2015.
 • 9 Danışman, TÜBİTAK-ARDEB Projesi, Mart 2015.
 • 10 Panelist, TÜBİTAK-ARDEB Projesi, Haziran 2015.
 • 11 Dış Danışman, TÜBİTAK-ARDEB MAG Projesi, Aralık 2014.
 • 12 Panelist, TÜBİTAK-BİDEB 2214/2219, Aralık 2014.
 • 13 Panelist, TÜBİTAK-MAG Projeleri, Aralık 2013.
 • 14 Dış Danışman, TÜBİTAK-BİDEB 2214/2219, Nisan 2013.
VERDİĞİ DERSLER
Bitirme Projesi
Bitirme Projesi I
Biyohidrometalurjik Yöntemler
Cevher Zenginleştirme
Değerli Metaller Üretim Metalurjisi II
Katı-Sıvı Ayırımı
Kavurma ve Kalsinasyon Teknikleri
Kömür Hazırlama ve Teknolojisi
Seminer
Seminer I
Seramik Teknolojisi
 
Bu İçeriği Paylaş!