KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Hasan ÇİFTÇİ
Birimi Mühendislik Fakültesi
Bölüm Maden Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Cevher Hazırlama Anabilim Dalı
Telefon 2462111320
E-Posta hasanciftci@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/hasanciftci
ORCID ID 0000-0002-3306-783X
Akademik Hesaplar image/svg+xml
Google Scholar Hindex: 11
Alıntı Sayısı: 911
Web Of Science Hindex: 8
Alıntı Sayısı: 409
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MADEN 18.07.2000
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ 10.09.2003
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ 24.12.2008
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ÇİLEK EMİN CAFER, ÇİFTÇİ HASAN, GÖKSU KARAGÖZ SERMİN, Tuzci Gozde, Extraction of silver from a refractory silver ore by sono-cyanidation. Ultrasonics Sonochemistry Doi: 10.1016/j.ultsonch.2020.104965, (2020), (SCI)
 • 2 GÜRBÜZ FATMA, ÖZCAN ALİ, ÇİFTÇİ HASAN, ACET ÖMÜR, ODABAŞI MEHMET, Treatment of textile effluents through bio-composite column: decolorization and COD reduction. International Journal of Environmental Science and Technology, 16(12), , 8653-8662. Doi: 10.1007/s13762-019-02430-3, (2019), (SCI-Expanded)
 • 3 ÇİFTÇİ HASAN, ATİK SÜLEYMAN, GÜRBÜZ FATMA, Biocatalytic and chemical leaching of a low-grade nickel laterite ore. Metallurgical Research Technology, 115(3), Doi: 10.1051/metal/2018006, (2018), (SCI)
 • 4 ÇİFTÇİ HASAN, ATİK SÜLEYMAN, Microbial leaching of metals from a lateritic nickel ore by pure and mixed cultures of mesophilic acidophiles. Metallurgical Research Technology, 114(5), , 1-7. Doi: 10.1051/metal/2017049, (2017), (SCI)
 • 5 ÇİFTÇİ HASAN, IŞIK SERHAT, Settling characteristics of coal preparation plant fine tailings using anionic polymers. Korean Journal of Chemical Engineering, 34(8), , 2211-2217. Doi: 10.1007/s11814-017-0123-0, (2017), (SCI-Expanded)
 • 6 ÇİFTÇİ HASAN, AKÇİL ATA UTKU, Biohydrometallurgy in Turkish gold mining First shake flask and bioreactor studies. Minerals Engineering , 25-33. Doi: 10.1016/j.mineng.2013.03.020, (2013), (SCI)
 • 7 ÇİFTÇİ HASAN, Modelling and kinetic analysis of boric acid extraction from ulexite in citric acid solutions. Canadian Metallurgical Quarterly, 51(1), , 1-10. Doi: 10.1179/1879139511Y.0000000024, (2012), (SCI)
 • 8 ÇİFTÇİ HASAN, AKÇİL ATA UTKU, Effect of biooxidation conditions on cyanide consumption and gold recovery from a refractory gold concentrate. Hydrometallurgy, 104(2), , 142-149. Doi: 10.1016/j.hydromet.2010.05.010, (2010), (SCI)
 • 9 Tuncuk A., ÇİFTÇİ Hasan, AKÇIL Ata Utku, Ognyanova A., Vegliò F., Experimental design and process analysis for acidic leaching of metal rich glass wastes. Waste Management Research, 28(5), , 445-454. Doi: 10.1177/0734242X09335702, (2010), (SCI)
 • 10 GÜRBÜZ FATMA, ÇİFTÇİ HASAN, AKÇİL ATA UTKU, Biodegradation of cyanide containing effluents by Scenedesmus obliquus. Journal of Hazardous Materials, 162(1), , 74-79. Doi: 10.1016/j.jhazmat.2008.05.008, (2009), (SCI)
 • 11 AKÇİL ATA UTKU, ÇİFTÇİ HASAN, DEVECİ HACI, Role and contribution of pure and mixed cultures of mesophiles in bioleaching of a pyritic chalcopyrite concentrate. Minerals Engineering, 20(3), , 310-318. Doi: 10.1016/j.mineng.2006.10.016, (2007), (SCI)
 • 12 GÜRBÜZ FATMA, ÇİFTÇİ HASAN, AKÇİL ATA UTKU, KARAHAN AYNUR GÜL, Microbial detoxification of cyanide solutions a new biotechnological approach using algae. Hydrometallurgy , 167-176. Doi: 10.1016/j.hydromet.2003.10.004, (2004), (SCI)
 • 13 AKÇİL ATA UTKU, KARAHAN AYNUR GÜL, ÇİFTÇİ HASAN, SAĞDIÇ OSMAN, Biological treatment of cyanide by natural isolated bacteria Pseudomonas sp. Minerals Engineering, 16(7), , 643-649. Doi: 10.1016/S0892-6875(03)00101-8, (2003), (SCI)
 • 14 AKÇİL ATA UTKU, ÇİFTÇİ HASAN, Metals recovery from multimetal sulphide concentrates CuFeS2 PbS ZnS combination of thermal process and pressure leaching. International Journal of Mineral Processing , 233-246. Doi: 10.1016/S0301-7516(03)00061-9, (2003), (SCI)
 • 15 AKÇİL ATA UTKU, ÇİFTÇİ HASAN, A study of the selective leaching of complex sulphides from the Eastern Black Sea Region Turkey. Minerals Engineering, 15(6), , 457-459. Doi: 10.1016/S0892-6875(02)00060-2, (2002), (SCI)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ÇİFTÇİ HASAN, Refrakter Altın Cevherlerinin Biyooksidasyonu: Biox® ve MesoTherm Biox® Prosesleri. Nefeslik Dergisi , 64-66. (2021), (Endekste taranmıyor)
 • 2 KALE OLCAY, ÇİFTÇİ HASAN, Kaolen Cevherinden Demirin Aspergillus niger ile Uzaklaştırılması. Teknik Bilimler Dergisi, 10(1), , 16-22. (2020), (Diğer)
 • 3 ÇİFTÇİ HASAN, IŞIK SERHAT, Farklı Anyonik, Katyonik ve Noniyonik Flokülantların İnce Boyutlu Lavvar Tesisi Atıklarının Çökelme Davranışlarına Etkileri. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 21(1), Doi: 10.19113/sdufbed.06579, (2017), (TR DİZİN)
 • 4 ÇİFTÇİ HASAN, ATİK Süleyman, GÜRBÜZ FATMA, Lateritik Nikel Cevherinin Asidofilik Bakteriler ile Biyoliçi. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 22(6), , 553-559. Doi: 10.5505/pajes.2015.93764, (2016), (Alan Endeksleri)
 • 5 ÇİFTÇİ HASAN, Atik Süleyman, Kolemanit Artığının Mekanik Aşındırma ve Isı ile Dağıtma Yöntemleri ile Zenginleştirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 19(1), , 57-62. Doi: 10.19113/sdufbed.67462, (2015), (TR DİZİN)
 • 6 ÇİFTÇİ HASAN, ATİK Süleyman, Lateritik Cevherlerden Nikel Kazanımında Biyoliç Yöntemi Nickel recovery from lateritic ores via bioleaching. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 30(4), , 273-282. (2014), (TR DİZİN)
 • 7 ÇİFTÇİ HASAN, ATİK SÜLEYMAN, Endüstriyel ve Maden Atıklarından Değerli Metallerin Biyolojik Yöntemlerle Geri Kazanımı. Recycling Industry , 62-66. (2014), (Endekste taranmıyor)
 • 8 ÇİFTÇİ HASAN, AKÇİL ATA UTKU, Sülfürlü Bir Altın Cevherinin Karışık Asidofilik Kültürler ile Biyooksidasyonu. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, 4(2), , 87-91. (2011), (Alan Endeksleri)
 • 9 ÇİFTÇİ HASAN, AKÇİL ATA UTKU, Alternatif ve Çevre Dostu Bir Yöntem Biyohidrometalurji An Alternative and Environmentally Friendly Method in Metals Recovery from E Wastes Biohydrometallurgy. Recycling Industry , 60-62. (2010), (Endekste taranmıyor)
VERDİĞİ DERSLER
Aglomerasyon
Asidik Maden Drenajı
Asidik Maden Drenajının Kontrolü ve Arıtımı
Bitirme Projesi
Biyohidrometalurjik Yöntemler
Cevher Hazırlama I
Cevher Zenginleştirme
Değerli Metaller Üretim Metalurjisi
Enerji Hammaddelerinin Önemi ve Hazırlama Yöntemleri
Gravite Zenginleştirmede Yeni Gelişmeler
Katı-Sıvı Ayırımı
Kömür Hazırlama Projelendirme
Kömür Teknolojisi
Mühendislik Etiği
Seminer
Seramik Sırları ve Pişirme Yöntemleri l
Seramik Teknolojisi
Seramik Teknolojisi ve Uygulama ll
Tasarım Projesi
Üniversite Ortak Seçmeli I
 
Bu İçeriği Paylaş!