Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Yusuf CİVAN
Adı Soyadı Prof. Dr. Yusuf CİVAN
Birimi Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm Matematik Bölümü
Ana Bilim Dalı Topoloji Anabilim Dalı
Telefon 2114122
E-Posta yusufcivan@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası https://sites.google.com/site/ysfcvn/
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK 2.7.1993
Yüksek Lisans MANCHESTER ÜNİVERSİTESİ - 25.9.1997
Doktora THE UNIVERSİTY OF MANCHESTER MATEMATİK 2.5.2001
İLGİ ALANLARI
Kombinatorikte topolojik metodlar.
YAYINLAR
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Y. Civan, "Orphan complexes of neighborhood anti-Sperner graphs", Australasian J. of Combin., Vol.42, 91-98, 2008.
 • 2 Y.Civan, "KO-groups of bounded flag manifolds", Turkish Journal of Mathematics, Vol.26: 447-463, 2002.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Y. Civan and D. Taylan, "Coloring hypercomplete and hyperpath graphs,", Turkish J. Math., Vol. 38:1, 2014, 1-15.
 • 2 T. Bıyıkoğlu and Y. Civan, "Vertex decomposable graphs, codismantlability, Cohen-Macaulayness, and Castelnuovo-Mumford regularity", Electr. J. Combinatorics, 21:1, 2014, 1-17, #P1.
 • 3 Y. Civan, "Upper maximal graphs of posets", Order, Vol 30:2, 2013, 677-688.
 • 4 T. Bıyıkoğlu and Y. Civan, "Four-cycled graphs with topological applications", Annals of Combinatorics, 16, 37-56, 2012.
 • 5 Y. Civan, "Open problems on linear Sperner families and lattices", Studia Sci.Math. Hungarica,Vol.45, No:4, 563-568, 2008.
 • 6 Y. Civan, "A combinatorial shifting method on multicomplexes with applications to simplicial complexes and simple graphs", Ars Combinatoria, Vol. 86, 175-191, 2008.
 • 7 Y. Civan and E. Yalçın, "Linear colorings of simplicial complexes and collapsing", J. Combin. Theory, Ser. A, 114, 1315-1331, 2007.
 • 8 Y.Civan,"Stably and almost complex structures on bounded flag manifolds", Proceedings of the American Mathematical Society, Vol.134, No:5, 1537-1548, 2006.
 • 9 Y.Civan and N.Ray,"Homotopy decomposition and K-theory of Bott towers", K-theory, Vol.34, No:1, 1-33, 2005.
 • 10 Y. Civan, "Bott towers, crosspolytopes and torus actions", Geometriae Dedicata, Vol.113, No:1, 55-74, 2005.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Y. Civan, "Castelnuovo-Mumford regularity of graphs" (series of 3 talks), UMS-29, Mersin University.
 • 2 Y. Civan and M.A.Yetim, "Kısmi sıralı kümelerde boyut kuramı ve problemler," UMS 26, Diyarbakır, 2013.
 • 3 Y. Civan and M.A.Yetim, "Kısmi sıralı kümelerin boyutu ve çizge renklendirme," UMS-26, Diyarbakır, 2013
 • 4 Y.Civan,"Genelleştirilmiş Lovasz-Kneser teoremi", 22.UMS, Nesin Mat. Köyü, Şirince, İzmir, 2009.
 • 5 Y. Civan, "A topological method in graph theory", Ulusal Matematik Sempozyumu, Koç Üniversitesi, 2008.
 • 6 Y.Civan,"The topology of toric manifolds", Ulusal Matematik Sempozyumu, Mersin Üniversitesi, 2002.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Y. Civan, "Four-cycled graphs with topological applications," General Seminars, Koç Univ., March, 2009.
 • 2 Y. Civan, "A topological method in graph theory", General Seminars, Ankara Univ., November, 2008.
 • 3 Y. Civan, "Linear colorings of simplicial complexes, posets and graphs.", General Seminars, Bilkent Univ., July, 2006.
 • 4 Y.Civan, "Finite posets and toric geometry", Adnan Menderes University, November, 2005.
 • 5 Y. Civan., "Topology and combinatorics on partially ordered sets", General Seminars, Bilkent Unv., July, 2005.
 • 6 Y. Civan, "Combinatorial aspects of toric geometry", Workshop on toric geometry, METU, February, 2005.
 • 7 Y. Civan, "Recent developments on topology of torus actions", Workshop on toric geometry, METU, February, 2005.
 • 8 Y. Civan, "Topology and combinatorics on partially ordered sets", General Seminars, METU, May, 2005.
 • 9 Y. Civan, "Topology of torus actions", General Seminars, Bilkent University, November, 2002.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Y. Civan "Codismantlable graphs and Castelnuovo-Mumford regularity" Karatekin Math. Days:Combinatorics, Algebra, Geometry and Interactions, Çankırı, June, 2011.
 • 2 Y. Civan, "Vertex decomposable graphs: codismantability and orientations", Commutative Algebra and Applications to Combinatorics and Algebraic Geometry, Galatasaray Univ., 22-25 Sept., 2010.
 • 3 N. Ray and Y. Civan, "Real K-theory of Bott towers" Conference on Algebraic Topology, Gdansk, PL, 2001.
 • 4 Y.Civan,"Any smooth toric variety arising from a crosspolyopte is a Bott tower", British Topology Meeting, University of Wales, Swansea, 2000.
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Y. Civan, "Torsal Varyeteler-I (Lectures on toric varieties)", Antalya Algebra Days-VII, 2005.
 • 2 Y.Civan,"Obstruction theory" (Series of three talks), University of Oregon, 1998.
 • 3 Y.Civan,"Homotopy decomposition of bounded flag manifolds", Transpennine Topology Triangle , University of Sheffield, 1998.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Mehmet Akif Yetim, "Kısmi sıralı kümelerde boyut kuramı ve çizge renklendirme" Fenbilimleri Enst. SDÜ, Haziran, 2014.
 • 2 Zakir Deniz, "Çizgelerde Yol-Eşleme ve Renklendirme", Fenbilimleri Enst. SDÜ, Haziran, 2012.
 • 3 Demet Taylan, "Hipertam çizgeler ve genelleştirilmiş Kneser-Lovasz teoremi", Fenbilimleri Enst. SDÜ, Haziran, 2009.
 • 4 Gülnur Başer, "Çizgelerin Sperner sayıları", Fenbilimleri Enst. SDÜ, Aralık 2009.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Çizgelerin Castelnuovo-Mumford regülaritesi ve döngü-kıran komplekslerin topolojisi, TÜBİTAK, TBAG, Araştırma Projesi, Nisan, 2012-Ekim, 2014.
 • 2 Çizgeler teorisinde Sperner özelliği, Tübitak-TBAG, Hızlı Destek Proj., 2008.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 BDP-TÜBİTAK, 2004-2006.
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 2015 İkeda Ödülü (Türk Matematik Vakfı)
 • 2 TÜBA-GEBİP 2008, Türkiye Bilimler Akademisi Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı.
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Topoloji Anabilim dalı Başkanlığı, Ekim.2001-Aralık.2011
VERDİĞİ DERSLER
Calculus
Çizgeler Teorisi
Çizgeler Teorisinde Topolojik Metodlar
Genel Matematik
Genel Topoloji
Kombinatorik
Yukarı çık