KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Işıl KALAYCI
Birimi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Telefon 2462113231
E-Posta E-Posta Adresini Göster
Kişisel Web Sayfası http://w3.sdu.edu.tr/Personel.aspx?sicilno=02709
Akademik Hesaplar
Google Scholar Hindex: 11
Alıntı Sayısı: 532
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK 11.06.1997
Yüksek Lisans AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ (YL) (TEZLİ) 13.11.2001
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYOLOJİ (DR) 20.02.2015
AKADEMİK GÖREVLER
Ünvan Görev Yeri Görev Tarihi
DOÇENT SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ - GERONTOLOJİ BÖLÜMÜ 2021 - Devam Ediyor
DOÇENT SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ - HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ - HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI 2020 - 2021
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ - HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ - HEMŞİRELİK ESASLARI ANABİLİM DALI 2018 - 2020
YARDIMCI DOÇENT SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ - HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ - HEMŞİRELİK ESASLARI ANABİLİM DALI 2018 - 2018
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DR) SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ - HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ - HEMŞİRELİK ESASLARI ANABİLİM DALI 2015 - 2018
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ - HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ - HEMŞİRELİK ESASLARI ANABİLİM DALI 2001 - 2015
İDARİ GÖREVLER
Ünvan Görev Yeri Görev Tarihi
Bölüm Başkanı SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2021 - Devam Ediyor
Bölüm Başkanı SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2018 - 2021
Anabilim Dalı Başkanı SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2001 - 2008
ÜNİVERSİTE DIŞI DENEYİMLER
Kurum Adı Görev Adı Görev Tarihi
Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdür Yardımcısı 2005 - 2009
Başkent Üniversite Hastanesi Hemşire 1999 - 2001
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
Hastane enfeksiyonları ,Tıbbi atıklar,Yaşlı İstismarı ve İhmal
YAYINLAR
 • Projelerde Yaptığı Görevler
 • 1 Haklısınız Çocuklar, Diğer (Ulusal), KALAYCI Işıl, Çelikkol Ömer, 15.05.2013 - 09.09.2013 (ULUSAL)
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 KALAYCI IŞIL, BAŞALAN İZ FATMA, KALINKARA VELİTTİN, Validity and reliability of Education Participation Scale (EPS-A) in Turkish older adults. Educational Gerontology, 49(7), , 1-15. Doi: 10.1080/03601277.2022.2133820, (2023), (SSCI)
 • 2 KALINKARA VELİTTİN, KALAYCI IŞIL, KACAR NESRİN, Perception of successful aging: Effects of socio-demographic variables Postrzeganie pomyślnego starzenia się. Wpływ zmiennych społeczno-demograficznych. Exlibris Social Gerontology Journal, 25(2), , 13-30. Doi: 10.57655/EXLIBRIS_2_2023, (2023), (Diğer)
 • 3 KALAYCI IŞIL, ÖZKUL METİN, TUNA UYSAL MEYREM, YAŞLI BAKIM İSTİHDAMINDA YAŞLANMA VE YAŞLILIK ALGISI. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(1), , 143-167. Doi: 10.30798/makuiibf.795176, (2021), (ESCI: Emerging Sources Citation Index)
 • 4 KALAYCI IŞIL, Yaşlanmaya Yönelik Anksiyete Ölçeği: Menopoz Döneminde Bulunan Kadınlarda Türkçe Geçerlik / Güvenirlik Çalışması. Turkish Studies-Social Sciences, 16(5), , 1785-1798. Doi: 10.7827/TurkishStudies.52527, (2021), (TR DİZİN)
 • 5 KALAYCI Işıl, TUNA UYSAL Meyrem, Sosyo-Demografik Özelliklerin Üretken Yaşlanmaya Etkisi . Turkish Studies, 16(6), , 1659-1676. Doi: 10.7827/TurkishStudies.53991, (2021), (TR DİZİN)
 • 6 KALAYCI IŞIL, ÖZKUL METİN, Problems and life satisfaction of older adults in Turkey. EXLIBRIS Polish Social Gerontology Journal, 1(18), , 105-114. Doi: 10.24917/24500232.181.9, (2020), (Alan Endeksleri)
 • 7 KALAYCI IŞIL, TUNA UYSAL MEYREM, YAŞLANMA SÜRECİNDE YALNIZLIK VE AİLE İLİŞKİLERİ. The Journal of Social Sciences, 7(48), , 25-41. Doi: 10.29228/SOBIDER.46065, (2020), (Alan Endeksleri)
 • 8 ÖZKUL METİN, KALAYCI IŞIL, ATASOY MELDa, YAŞLILARIN TOPLUMSAL İLİŞKİ KURMA BİÇİMLERİ: SORUNLAR VE İMKANLAR. The Journal of Social Sciences, 37(37), , 77-97. Doi: 10.16990/SOBIDER.5051, (2019), (Alan Endeksleri)
 • 9 KALAYCI IŞIL, ÖZKUL METİN, HASTANE KOŞULLARININ YAŞLI YAKINLARININ BAKIMYÜKÜNE VE TÜKENMİŞLİK DÜZEYİNE ETKİSİ. turkish studies, 14(5), , 2249-1174. Doi: 10.29228/TurkishStudies.30284, (2019), (TR DİZİN)
 • 10 ÖZKUL METİN, KALAYCI IŞIL, ENFORMEL BİR İŞ VE İSTİHDAM ALANI OLARAK YAŞLI BAKICILIĞI: YAŞLI YAKINLARI İLE BAKICI İLİŞKİLERİNDE YAŞANAN SORUNLAR. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi , 1-27. Doi: 10.21076/vizyoner.372115, (2018), (TR DİZİN)
 • 11 KALINKARA VELİTTİN, KALAYCI IŞIL, SAĞLIK KURUMLARINDA ÇALIŞAN PERSONELİN İŞ STRESİ, YORGUNLUK VE TÜKENMİŞLİK İLİŞKİSİ. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 6(0), , 125-136. Doi: 10.21923/jesd.369346, (2018), (Alan Endeksleri)
 • 12 KALAYCI IŞIL, ÖZKUL METİN, REFAKATÇİ AKTÖRLERİN YAŞAM DOYUMU, BAKIM YÜKÜ VE TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME (SDÜ ARAŞTIRMA UYGULAMA HASTANESİ ÖRNEĞİ). Turkish Studies, 13(10), , 417-446. Doi: dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.13515, (2018), (TR DİZİN)
 • 13 ÖZKUL METİN, KALAYCI IŞIL, YAŞLI BAKIM İSTİHDAMINDA YAŞLI İSTİSMARI ALGISI:YAŞLI REFAKATÇİLİĞİ KURSİYERLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA. Turkish Studies, 13(10), , 567-586. Doi: 10.7827/TurkishStudies.13211, (2018), (TR DİZİN)
 • 14 KALAYCI IŞIL, ÖZKUL METİN, GELENEKSEL KALABİLSEM MODERN OLABİLSEM: MODERNLEŞMESÜRECİNDE YAŞLILIK DENEYİMLERİ. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 8(18), , 90-110. Doi: 10.21076/vizyoner.308309, (2017), (TR DİZİN)
 • 15 KALAYCI IŞIL, ÖZKUL METİN, OĞUZ HATİCE, ŞEFKAT VE TİCARET ARASINDA KALAN BİR ÇALIŞMA BİÇİMİ: YAŞLI BAKIM HİZMETLERİNDE DUYGUSAL EMEK. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 22(3), , 637-662. (2017), (Alan Endeksleri)
 • 16 ÖZKUL METİN, KALAYCI IŞIL, YAŞLILIK VE KADIN SORUNLARINI TOPLUMSAL SERMAYE PERSPEKTİFİNDEN DÜŞÜNMEK. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(27), , 366-386. (2017), (Alan Endeksleri)
 • 17 KALAYCI IŞIL, ÖZKUL METİN, ÖZBEK YAZICI SERCAN, KÜPELİ AHMET, İHMAL VE İSTİSMARIN GÖRÜNMEYEN YÜZÜ: YAŞLI İSTİSMARI VE İHMALİNE BİR ÖNLEM OLARAK SAĞLIK HİZMETLERLİNDEYARDIMCI PERSONEL EĞİTİMİNİN ÖNEMİ. Sosyal Bilimler Dergisi , 576-593. Doi: 10.16990/SOBIDER.3474, (2017), (Alan Endeksleri)
 • 18 ÖZBEK YAZICI SERCAN, KALAYCI IŞIL, TEKİN AYŞE, KAYA ESİN, ATTITUDES OF STUDENTS STUDYING IN HEALTH RELATED DEPARTMENTS TOWARDS THE ELDERLY. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15(2), , 601-614. Doi: 10.21547/jss.256713, (2016), (TR DİZİN)
 • 19 KALAYCI IŞIL, ÖZBEK YAZICI SERCAN, ÖZKUL METİN, KÜPELİ AHMET, PERCEPTIONS OF THE ELDERLY ON ELDERLY ABUSE. Turkish Journal of Geriatrics-Turk Geriatri Dergisi, 19(4), , 232-237. (2016), (SCI)
 • 20 ÖZBEK YAZICI SERCAN, KALAYCI IŞIL, YAŞLI HASTALARIN GÜNLÜK YAŞAM AKTIVITELERININ DEĞERLENDIRILMESI. Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 3(3), , 385-390. (2015), (Alan Endeksleri)
 • 21 ÖZBEK YAZICI SERCAN, KALAYCI IŞIL, HEMŞİRELERİN ÇALIŞMA ORTAM VE KOŞULLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 3(3), , 379-383. (2015), (Alan Endeksleri)
 • 22 ÖZKUL METİN, KALAYCI IŞIL, TÜRKİYE’DE YAŞLILIK ÇALIŞMALARI. Istanbul Journal of Sociological Studies, 0(52), , 259-290. Doi: 10.18368/IU/sk.98114, (2015), (TR DİZİN)
 • 23 KALAYCI IŞIL, ÖZBEK YAZICI SERCAN, KÜPELİ AHMET, ASSESMENT OF THE KNOWLEDGE LEVEL OF NURSING STUDENTS ON FORENSIC NURSING. Procedia - Social and Behavioral Sciences , 130-134. Doi: 10.1016/j.sbspro.2014.04.091, (2014), (Alan Endeksleri)
 • 24 KÜPELİ AHMET, DEMİRER MUSTAFA, KALAYCI IŞIL, GÜRPINAR SÜLEYMAN SERHAT, IS THE VICTIM DAUGHTER OR THE GRANDDAUGHTER OF THE PERPETRATOR?(INCEST CASE REPORT). Procedia Social and Behavioral Sciences , 373-376. (2014), (Alan Endeksleri)
 • 25 KALAYCI IŞIL, ÇELİKKOL ÖMER, KÜPELİ AHMET, THE EFFECTS OF CHRONIC DISEASES ON THE OLD PEOPLE’S LIVES AND IDEAS: SÜLEYMAN DEMIREL UNIVERSITY SAMPLE. European Journal of Research on Education , 145-150. (2014), (Alan Endeksleri)
 • 26 ÇELİKKOL ÖMER, KALAYCI IŞIL, THE SATISFACTION LEVELS OF TEACHERS ON PUTTING INTO PRACTICE ABOUT PROFESSIONAL DEVELOPMENT STUDY. European Journal of Research on Education , 103-108. (2014), (Alan Endeksleri)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 KALAYCI IŞIL, OSMANLILAR DÖNEMİNDE HASTA BAKIM KÜLTÜRÜ. 5. Uluslararası İnsan, Toplum ve Spor Bilimleri Sempozyumu (2019). (Özet bildiri)
 • 2 KALAYCI IŞIL, ÖZKUL METİN, OĞUZ HATİCE, ORTAÇAĞ İSLAM TOPLUMLARINDA HASTA BAKIM KÜLTÜRÜ. V. ULUSLARARASIİnsan, Toplum ve Spor Bilimleri Sempozyumu (2019). (Özet bildiri)
 • 3 KALAYCI IŞIL, ÖZKUL METİN, OĞUZ HATİCE, ORTAÇAĞ VE ERKEN MODERN DÖNEMDE HASTANE YAPILANMASI. 5. Uluslararası İnsan, Toplum ve Spor Bilimleri Sempozyumu (2019). (Özet bildiri)
 • 4 ÖZKUL METİN, OĞUZ HATİCE, KALAYCI IŞIL, GELENEKSEL KÜLTÜRDEN DİJİTAL KÜLTÜRE. 5. Uluslararası İnsan, Toplum ve Spor Bilimleri Sempozyumu (2019). (Özet bildiri)
 • 5 ÖZKUL METİN, KALAYCI IŞIL, GELENEKSEL HASTA BAKIM KÜLTÜRÜNDE STATÜLER VE ROLLER. 11. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi (2019). (Özet bildiri)
 • 6 ÖZKUL METİN, KALAYCI IŞIL, 1960-1980 YILLARINDA SAĞLIK SĠSTEMİ. 11. Uluslararası Güncel Araştırmalarla SosyalBilimler Kongresi (2019). (Özet bildiri)
 • 7 ÖZKUL METİN, KALAYCI IŞIL, 1920–1945 YILLARINDA BULAŞICI HASTALIKLARIN YÖNETIMI. 11. Uluslararası Güncel Araştırmalarla SosyalBilimler Kongresi (2019). (Özet bildiri)
 • 8 ÖZKUL METİN, OĞUZ HATİCE, KALAYCI IŞIL, İNFORMEL İLİŞKİLERİN ÖRGÜTSEL VERİMLİLİĞE ETKİSİ. 5. Uluslararası İnsan, Toplum ve Spor Bilimleri Sempozyumu (2019). (Özet bildiri)
 • 9 KALAYCI IŞIL, ÖZKUL METİN, OĞUZ HATİCE, ÖZBEK YAZICI SERCAN, EVALUATION OF THE LIFE CONDITIONS OF IMMIGRANTS CAME TOISPARTA AS A RESULT OF BARTER (VERBAL HISTORY). International Symposium on Human and Social Sciences (2018). (Özet bildiri)
 • 10 KALAYCI IŞIL, ÖZKUL METİN, OĞUZ HATİCE, ÖZBEK YAZICI SERCAN, EXPECTATIONS OF FAMILY MEMBERS HAVING PATIENTS UNDER CANCER TREATMENT AND EVALUATION OF SOCIAL PROBLEMS. International Symposium on Humanand Social Sciences (2018). (Özet bildiri)
 • 11 ÖZKUL METİN, KALAYCI IŞIL, ÖZBEK YAZICI SERCAN, OĞUZ HATİCE, KURUMSAL ANALİZ, ETKİLEŞİM VE DEĞİŞİM. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER VE İNOVASYON KONGRESİ (2018). (Özet bildiri)
 • 12 ÖZBEK YAZICI SERCAN, KALAYCI IŞIL, ÖZKUL METİN, ANTİK YUNAN’DA TIP ANLAYIŞI. 1st INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE and LIFE CONGRESS (2018). (Özet bildiri)
 • 13 ÖZBEK YAZICI SERCAN, KALAYCI IŞIL, ÖZKUL METİN, OĞUZ HATİCE, ANTİK ÇİN’DE TIP ANLAYIŞI. 1st INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE and LIFE CONGRESS (2018). (Özet bildiri)
 • 14 ÖZBEK YAZICI SERCAN, KALAYCI IŞIL, ÖZKUL METİN, İLKEL TOPLUMLARDA TIP ANLAYIŞI. 1st INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE and LIFE CONGRESS (2018). (Özet bildiri)
 • 15 KALAYCI IŞIL, MEDICAL UNDERSTANDING IN ANCIENT EGYPT. International Symposiumon Human and Social Sciences (2018). (Özet bildiri)
 • 16 OĞUZ HATİCE, ÖZKUL METİN, KALAYCI IŞIL, ÖZBEK YAZICI SERCAN, INFLUENCE OF INFORMAL SOCIAL RELATIONSHIPS IN ORGANIZATION ON PRODUCTIVITY. International Symposium on Human and Social Sciences (2018). (Özet bildiri)
 • 17 OĞUZ HATİCE, ÖZKUL METİN, KALAYCI IŞIL, ÖZBEK YAZICI SERCAN, EVALUATION OF ULUBORLU MUNICIPALITY ACTIVITIES TOWARDS DISABLED PEOPLE WITHIN THE SCOPE OF SOCIAL MUNICIPALISM. International Symposium on Human and Social Sciences (2018). (Özet bildiri)
 • 18 ÖZKUL METİN, OĞUZ HATİCE, KALAYCI IŞIL, ÖZBEK YAZICI SERCAN, THE EVALUATION OF PRIMARY SCHOOL CHILDREN ATTITUDES TOWARDS DISABLED PEOPLE. International Symposium on Human and Social Sciences (2018). (Özet bildiri)
 • 19 ÖZKUL METİN, OĞUZ HATİCE, KALAYCI IŞIL, SOSYAL MEDYANIN OLUMSUZ İŞLEVİ: ŞİDDETE ÖZENDİRME. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER VE İNOVASYON KONGRESİ (2018). (Özet bildiri)
 • 20 ÖZKUL METİN, KALAYCI IŞIL, OĞUZ HATİCE, TOPLUMSAL YAPI. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER VE İNOVASYON KONGRESİ (2018). (Özet bildiri)
 • 21 KALAYCI IŞIL, ANTİK HİNT MEDENİYETİNDE TIP ANLAYIŞI. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER VE İNOVASYON KONGRESİ (2018). (Özet bildiri)
 • 22 ÖZBEK YAZICI SERCAN, KALAYCI IŞIL, ŞENKAYNAĞI ALİ, SPOR YAPAN VE YAPMAYAN ÖĞRENCİLERİN ÖFKE SEVİYELERİ VE ÖFKE İFADE TARZLARI. 4.Uluslararası Spor Bilimleri, Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi: (2017). (Özet bildiri)
 • 23 ÖZKUL METİN, KALAYCI IŞIL, DEMİRER MUSTAFA, ŞENKAYNAĞI ALİ, YAŞLI HASTALARDA GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. 4.Uluslararası Spor Bilimleri, Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi (2017). (Özet bildiri)
 • 24 KALAYCI IŞIL, ÖZKUL METİN, ÖZBEK YAZICI SERCAN, KÜPELİ AHMET, HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI. 4.Uluslararası Spor Bilimleri, Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi (2017). (Özet bildiri)
 • 25 ÖZBEK YAZICI SERCAN, ŞAHİN ZÜBEYDE, KALAYCI IŞIL, SEVGİLİ POLAT ZÜLBİYE, SANAT TERAPİSİ. II. Uluslararası Akdeniz’de Güzel Sanatlar Sempozyumu ve Kültür Sanat Çalıştayı (2017). (Özet bildiri)
 • 26 HELVACI GİZEM, ÖZBEK YAZICI SERCAN, KALAYCI IŞIL, ÖZKUL METİN, SAĞLIK PROFESYONELİ VE ÖĞRENCİLERİNİN YAŞLILARA YÖNELİK TUTUMLARI SİSTEMATİK DERLEME. 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi (2017). (Özet bildiri)
 • 27 HELVACI GİZEM, KALAYCI IŞIL, ÖZBEK YAZICI SERCAN, ÖZKUL METİN, ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YAŞAM DOYUMU VE ALGILANAN SOSYAL DESTEK DÜZEYLERİ. 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi (2017). (Özet bildiri)
 • 28 ÖZKUL METİN, KALAYCI IŞIL, ÖZBEK YAZICI SERCAN, TÜRKİYE’DE YAŞLI İSTİSMARI VE İHMALİ. I. Uluslararası İpekyolu Akademik Araştırmalar Sempozyumu (2017). (Özet bildiri)
 • 29 ÖZKUL METİN, KALAYCI IŞIL, ÖZBEK YAZICI SERCAN, HASTA- YAŞLI REFAKATÇİLİĞİ KURSUNA KAYITLI KURSİYERLERİN YAŞLI İSTİSMARINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ. I. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu (2017). (Özet bildiri)
 • 30 ÖZKUL METİN, KALAYCI IŞIL, ÖZBEK YAZICI SERCAN, SAĞLIK KURUMUNDA YAŞLILARIN UYGULADIĞI PSİKOLOJİK İSTİSMARIN YAŞLIYA YÖNELİK TUTUMA ETKİSİ: YARDIMCI PERSONEL ÖRNEĞİ. I. Uluslararası İpekyolu Akademik Araştırmalar Sempozyumu (2017). (Özet bildiri)
 • 31 DEMİRER MUSTAFA, KÜPELİ AHMET, ÖZBEK YAZICI SERCAN, KALAYCI IŞIL, SPORCU MUAYENELERİNİN HUKUKİ VE TIBBİ BOYUTU İLE TARTIŞILMASI. 4.Uluslararası Spor Bilimleri, Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi (2017). (Özet bildiri)
 • 32 KÜPELİ AHMET, KALAYCI IŞIL, DEMİRER MUSTAFA, YAŞLI İHMALİNE YAKLAŞIM OLGU SUNUMU. ULUSLARARASI II. ADLİ HEMŞİRELİK KONGRESİ VE I. ADLİ SOSYAL HİZMET KONGRESİ (2016). (Özet bildiri)
 • 33 ÖZKUL METİN, KALAYCI IŞIL, YAŞLI BAKIM AĞI KAPSAMINDA KURUMSAL SOSYOLOJİK ÖRÜNTÜLER VE YEREL YÖNETİM. 1.Uluslararası Yaşlı Bakım Ağı ve Yerel Yönetimler Sempozyumu (2016). (Özet bildiri)
 • 34 KÜPELİ AHMET, KALAYCI IŞIL, DEMİRER MUSTAFA, EXAMINING THE MALE PROTECTIONIST APPROACH IN SEXUAL ASSAULT TO WOMEN IN ANATOLIAN HISTORY. 1st International Women’s Congress (2016). (Özet bildiri)
 • 35 ÖZBEK YAZICI SERCAN, KALAYCI IŞIL, KÜPELİ AHMET, HEMŞİRELERİN ADLİ HEMŞİRELİK ÜZERİNE BİLGİ DÜZEYİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. ULUSLARARASI II. ADLİ HEMŞİRELİK KONGRESİ VE I. ADLİ SOSYAL HİZMET KONGRESİ (2016). (Özet bildiri)
 • 36 KALAYCI IŞIL, ÖZKUL METİN, SOCIAL PROBLEMS OF OLD WOMEN. 1st International Women’s Congress. (2016). (Özet bildiri)
 • 37 KALAYCI IŞIL, ÖZBEK YAZICI SERCAN, ÖZKUL METİN, KÜPELİ AHMET, HASTA BAKICI VE TEMİZLİK PERSONELİNİN YAŞLI İSTİSMARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. ULUSLARARASI II. ADLİ HEMŞİRELİK KONGRESİ VE I. ADLİ SOSYAL HİZMET KONGRESİ (2016). (Özet bildiri)
 • 38 KALAYCI IŞIL, ÇELİKKOL ÖMER, THE EFFECTS OF CHRONICAL DISEASES ON THE OLD PEOPLE’S LIFE AND OPINIONS. European Conference on Social and Behavioral Sciences (2013). (Özet bildiri)
 • 39 ÇELİKKOL ÖMER, KALAYCI IŞIL, SATISFACTION LEVELS OF TEACHERS ON PUTTING INTO PRACTICE ABOUT PROFESSIONAL DEVELOPMENT STUDY. European Conference on Social and Behavioral Sciences (2013). (Özet bildiri)
 • 40 KÜPELİ AHMET, DEMİRER MUSTAFA, KALAYCI IŞIL, GÜRPINAR SÜLEYMAN SERHAT, IS THE VICTIM DAUGHTER OR THE GRANDDAUGHTER OF THE PERPETRATOR?(INCEST CASE REPORT). Global Conference On Psychology Researches. (2013). (Özet bildiri)
 • 41 KALAYCI IŞIL, ÖZBEK YAZICI SERCAN, KÜPELİ AHMET, ASSESMENT OF THE KNOWLEDGE LEVEL OF NURSING STUDENTS ON FORENSIC NURSING. 3rd World Conference on Educational Technology Researches Doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.04.091, (2013). (Özet bildiri)
 • 42 KALAYCI IŞIL, KÜPELİ AHMET, VIOLENCE PERCEPTON OF THE OLD PEOPLE’S ATTENDANTS (SAMPLE OF SULEYMAN DEMIREL UNIVERSITY HOSPITAL). GLOBAL CONFERENCE on PSYCHOLOGY RESEARCHES (2013). (Özet bildiri)
 • 43 KÜPELİ AHMET, DEMİRER MUSTAFA, GÜRPINAR SÜLEYMAN SERHAT, KALAYCI IŞIL, 2004 – 2012 YILLARI ARASINDA SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ADLİ TIP ANABİLİM DALI’NA BAŞVURAN 60 YAŞ VE ÜZERİ ADLİ OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ. 10. Adli Bilimler Sempozyumu (2013). (Özet bildiri)
 • 44 KALAYCI IŞIL, UYSAL FATİME, TÜRKİYE’DE NAMUS UĞRUNA KADINA UYGULANAN ŞİDDETE İLİŞKİN TUTUMLAR (GÜLCÜ MAHALLESİ VE HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ). ULUSLARARASI KATILIMLI KADINA VE ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDET SEMPOZYUMU (2012). (Özet bildiri)
 • 45 ÖZER AHMET, KALAYCI IŞIL, GELECEĞİN YARATICI ÇOCUKLARINI YETİŞTİRMEK AÇISINDAN EĞİTİM SİSTEMİMİZ VE TÜRKİYE GERÇEĞİ. Uluslararası Katılımlı Çocuk İhtiyaçları Sempozyumu (2012). (Özet bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 KALINKARA VELİTTİN, GÜNAY GÜLAY, AYDINER BOYLU AYFER, ŞAHİN HANDE, ARPACİ FATMA, AY FARUK, ÖZGÜN BAŞIBÜYÜK GÜLÜŞAN, KALAYCI IŞIL, KILIÇ CENGİZ, SALMAN MERYEM, ARTAN TANER, Farklı alanlarda öğrenim gören üniversite öğrencilerinin yaşlı ayrımcılığına yönelik tutumlarının belirlenmesi. Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi, 12(2), , 73-83. (2019), (Alan Endeksleri)
 • 2 KALAYCI IŞIL, ÖZBEK YAZICI SERCAN, ÖZKUL METİN, HELVACI GİZEM, SAĞLIK ÇALIŞANLARI VE ÖĞRENCİLERİNİN YAŞLILARA YÖNELİK TUTUMLARI: SİSTEMATİK DERLEME. Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2(1), , 21-30. (2018), (Alan Endeksleri)
 • 3 KALAYCI IŞIL, ÖZKUL METİN, MODERNLEŞME SÜRECİNİN TOPLUMSAL MAĞDURLARI OLARAK YAŞLILAR:TÜRKİYE’DE YAŞLI İSTİSMARI VE İHMALİ. SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi , 92-119. (2018), (TR DİZİN)
 • 4 KALINKARA VELİTTİN, KALAYCI IŞIL, YAŞLIYA EVDE BAKIM HİZMETİ VEREN BİREYLERDE YAŞAM DOYUMU, BAKIM YÜKÜ VE TÜKENMİŞLİK. Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi (YSAD), 10(2), , 19-39. (2017), (Alan Endeksleri)
 • 5 KALAYCI IŞIL, ÖZBEK YAZICI SERCAN, ŞENKAYNAĞI ALİ, YAŞLI YAKINLARININ ŞİDDET ALGISI (SÜLEYMAN DEMİREL HASTANESİ ÖRNEĞİ). Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi, 8(1), , 22-30. (2015), (Alan Endeksleri)
 • 6 ÖZBEK YAZICI SERCAN, KALAYCI IŞIL, AKAR ESİN, TEKİN AYŞE, YAŞLI BAKIM PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN YAŞLI AYRIMCILIĞINA İLİŞKİN TUTUMLARI. Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi/ , 77-87. (2015), (Alan Endeksleri)
 • 7 ÖZBEK YAZICI SERCAN, ORUN KAVAK HACER, KAYA ESİN, TEKİN AYŞE, KALAYCI IŞIL, HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN ORGAN NAKLİ VE BAĞIŞI KONUSUNDA BİLGİ VE DÜŞÜNCELERİNİN BELİRLENMESİ. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitü Dergisi, 3(2), , 66-77. (2015), (Alan Endeksleri)
 • Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 KALAYCI IŞIL, Yaşlı İstismarı ve İhmali. 11. Ulusal Yaşlılık Kongresi (2021). (Özet bildiri)
 • 2 KALAYCI IŞIL, ÖZKUL METİN, YAŞLI HASTALARLA İLGİLENEN REFAKATÇİLERİN BAKIM YÜKÜ VE TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ. 10.ULUSAL YAŞLILIK KONGRESİ: Yaşlı Bakımı (2019). (Özet bildiri)
 • 3 KALINKARA VELİTTİN, GÜNAY GÜLAY, AYDINER BOYLU AYFER, ŞAHİN HANDE, AY FARUK, ÖZGÜN BAŞIBÜYÜK GÜLÜŞAN, KALAYCI IŞIL, KILIÇ CENGİZ, SALMAN MERYEM, ARTAN TANER, ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YAŞLI AYRIMCILIĞI TUTUMLARININ BELİRLENMESİ. 10.Ulusal Yaşlılık Kongresi: Yaşlı Bakımı (2019). (Özet bildiri)
 • 4 KALINKARA VELİTTİN, GÜNAY GÜLAY, KILIÇ CENGİZ, KACAR NESRİN, KALAYCI IŞIL, ALGILANAN AİLE DESTEĞİ VE YAŞLILARIN GÜNLÜK YAŞAM ETKİNLİKLERİ. 10.ULUSAL YAŞLILIK KONGRESİ: Yaşlı Bakımı (2019). (Özet bildiri)
 • 5 KÜPELİ AHMET, DEMİRER MUSTAFA, GÜRPINAR SÜLEYMAN SERHAT, KALAYCI IŞIL, YAŞLI KİŞİLERİN VESAYET ALTINA ALINMASI İLE İLGİLİ ADLİ-TIBBİ SÜREÇ. 9. ULUSAL YAŞLILIK KONGRESİ (2017). (Özet bildiri)
 • 6 KALINKARA VELİTTİN, KALAYCI IŞIL, SAĞLIK KURUMLARINDA ÇALIŞAN PERSONELİN İŞ STRESİ, YORGUNLUK VE TÜKENMİŞLİK İLİŞKİSİ. 23. Sağlık Alanında Ergonomi Kongresi (2017). (Özet bildiri)
 • 7 KALINKARA VELİTTİN, KALAYCI IŞIL, YAŞLIYA EVDE BAKIM HİZMETİ VEREN BİREYLERDE YAŞAM DOYUMU, BAKIM YÜKÜ VE TÜKENMİŞLİK. 9. ULUSAL YAŞLILIK KONGRESİ (2017). (Özet bildiri)
 • 8 KALAYCI IŞIL, ÖZKUL METİN, ÖZBEK YAZICI SERCAN, KÜPELİ AHMET, YAŞLI REFAKATÇİLERİ VE AİLE ÜYELERİ ARASINDA YAŞANAN SORUNLAR: NİTEL BİR ARAŞTIRMA. 9. ULUSAL YAŞLILIK KONGRESİ (2017). (Özet bildiri)
 • 9 ÖZBEK YAZICI SERCAN, KALAYCI IŞIL, HEMŞİRELERİN YAŞLI AYRIMCILIĞINA İLİŞKİN TUTUMLARI. Yaşlı Dostu Kentler Sempozyumu (2015). (Özet bildiri)
 • 10 KALAYCI IŞIL, ŞİDDET. İzmir 8. İleri Yaş Sempozyumu (2015). (Özet bildiri)
 • 11 ÖZBEK YAZICI SERCAN, KALAYCI IŞIL, HEMŞİRELERİN ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. 21.ULUSAL ERGONOMİ KONGRESi (2015). (Özet bildiri)
 • 12 ÖZBEK YAZICI SERCAN, KALAYCI IŞIL, YAŞLI HASTALARDA GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. 21. Ulusal Ergonomi Kongresi (2015). (Özet bildiri)
 • 13 KALAYCI IŞIL, ÖZBEK YAZICI SERCAN, YAŞLI YAKINLARININ ŞİDDET ALGISI Süleyman Demirel Hastanesi Örneği. 8. Ulusal Yaşlılık Kongresi (2015). (Özet bildiri)
 • 14 ÖZER AHMET, KALAYCI IŞIL, KÜRESELLEŞMEYLE BİRLİKTE DÜNYAYI VE TÜRKİYE’Yİ TEHDİT EDEN ÇEVRESEL VE TURİSTİK SORUNLAR VE ÖNLENMESİNE YÖNELİK SOSYOLOJİK ANALİZ. II. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi (2012). (Özet bildiri)
 • 15 KURT GÖKHAN, KALAYCI IŞIL, HASTANEDE YATAN 65 YAŞ VE ÜSTÜ YAŞLI BİREYLERİN HASTANE VE SAĞLIK HİZMETLERİNDEN MEMNUNİYET DURUMLARI. TÜRK GERİATRİ 2012 KONGRESİ (2012). (Özet bildiri)
 • 16 KALAYCI IŞIL, TOPKAYA MEHMET BÜLENT, GÜNSEREN FİLİZ, AKDENİZ ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE OLUŞAN TIBBİ ATIK MİKTAR VE KOMPOZİSYONUN BELİRLENMESİ. 2. Ulusal Katı Atık Kongresi (2003). (Özet bildiri)
 • Kitap
 • 1 KALAYCI IŞIL, ÖZKUL METİN, Handbook on COVID-19 Pandemic and Older Persons Narratives and Issues from India and Beyond(2023). Springer Singapore, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 2 KALAYCI IŞIL, İkinci Türkiye Yaşlılık Raporu 2023(2023). Nobel Akademik Yayıncılık, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 3 ÖZKUL METİN, KALAYCI IŞIL, ALTUNAY ZEYNEP, Boşanma Üzerine Çok Yönlü Bir Bakış Tarihsel, Kültürel ve Psiko‐Sosyal Boyutlar(2023). Siyasal Kitabevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 4 AYDIN AMİNE, KALAYCI IŞIL, Bütün Yönleriyle BAŞARILI YAŞLANMA(2023). Nobel Yayınevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 5 KALAYCI IŞIL, Bütün Yönleriyle BAŞARILI YAŞLANMA(2023). Nobel Yayınevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 6 KALAYCI IŞIL, DISADVABTAGED GROUPS: A SOCIAL POLİCY PERSPECTİVE(2022). Eğitim Yayınevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 7 KALAYCI IŞIL, YAŞLI SAĞLIĞI(2022). NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 8 KALAYCI IŞIL, ÖZKUL METİN, Multidisipliner Boyutlarıyla TÜRKİYE’DE YAŞLI İSTİSMARI VE İHMALİ(2022). Nobel Akademik Yayıncılık, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 9 KALAYCI IŞIL, Yaşlı Bakımın Temel İlkeleri(2021). Nobel Akademik Yayıncılık, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 10 KALAYCI Işıl, TEORİDEN GÜNDELİK HAYATA SOSYOLOJİK TARTIŞMALAR(2021). NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 11 ÖZKUL METİN, KALAYCI IŞIL, Yaşlılık Sosyolojisi(2020). Ekin Yayınevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 12 KALAYCI Işıl, ETİK YÖNLERİ İLE YAŞLILIK VE YAŞLANMA(2020). Ekin Yayınevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 13 KALAYCI IŞIL, TUNA UYSAL MEYREM, ÖZKUL METİN, Yaşlanmaya Sağlık Sosyolojisi Perspektifinden Multidisipliner Yaklaşımlar(2020). Ekin Yayınevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 14 KALAYCI IŞIL, ÖZKUL METİN, International Handbook of Elder Abuse and Mistreatment(2019). Springer Singapore, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 15 KALINKARA VELİTTİN, KALAYCI IŞIL, Yaşlılık Yeni Yüzyılın Gerçeği(2019). Nobel Akademik Yayıncılık, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 16 KALAYCI IŞIL, ÖZKUL METİN, A CRITICAL REVIEW OF SOCIAL SCIENCES THEORY AND PRACTICE(2018). Frontpage, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 17 TUFAN İSMAİL, KALAYCI IŞIL, GERONTOLOJİ ”BAKIM VE SAĞLIK” II. CİLT(2018). Nobel Yayınevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 18 KALAYCI IŞIL, GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE HASTA BAKIM KÜLTÜRÜ(2018). Fakülte Yayınevi, Tümü, (ULUSAL)
 • 19 KALAYCI IŞIL, A CRITICAL REVIEW OF SOCIAL SCIENCES THEORY AND PRACTICE(2018). Frontpage, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 20 KALAYCI IŞIL, ÖZKUL METİN, SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER’DE AKADEMİK ARAŞTIRMALAR - VI(2018). Gece Kitaplığı, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 21 KALAYCI IŞIL, KADINA, ÇOCUĞA VE YAŞLIYA YÖNELİK ŞİDDET ÜZERİNE DENEME YAZILARI(2013). Polis Akademisi Yayınları, Bölüm, (ULUSAL)
 • Editörlük
 • 1 Bütün Yönleriyle BAŞARILI YAŞLANMA, Bilimsel Kitap, Editör, 01.12.2023 - 15.12.2023 (ULUSLARARASI)
 • 2 Multidisipliner Boyutlarıyla TÜRKİYE’DE YAŞLI İSTİSMARI VE İHMALİ, Bilimsel Kitap, Editör, 07.03.2022 - 17.12.2022 (ULUSLARARASI)
VERDİĞİ DERSLER
Adli Hemşirelik
ADLİ HEMŞİRELİK
BAKIMA MUHTAÇLIK VE YAŞLILIK
Bulaşıcı Hastalıklar
Bulaşıcı Hastalıklar ve Epidemiyoloji
Hemşirelik Esasları
Hemşirelik Süreci
İçHastalıkları Hemşireliği
İlk Yardım
Mikrobiyoloji ve Parazitoloji
Sağlık Sosyolojisi
SAĞLIK SOSYOLOJİSİ
Sosyal Rehabilitasyon
Sosyolojinin Temel Kavramları
Sosyolojiye Giriş
Tıbbi İlk Yardım
Yaşlı Bakım Mesleki Uygulamaları I
Yaşlı Bakım Mesleki Uygulamaları II
Yaşlılarla Sosyal Hizmet
 
Bu İçeriği Paylaş!