KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Öğretim Görevlisi Sema SOYSAL
Birimi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Bölüm Hemşirelik Bölümü
Ana Bilim Dalı Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı
Telefon 2462113343
E-Posta semasoysal@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK 12.07.2000
Yüksek Lisans AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ RUH SAĞLIĞI VE PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ (YL) (TEZLİ) 13.07.2021
Doktora
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
kitap okumak,eğitim psikolojisi,halk oyunları,hemşirelik esasları,iletişim,psikoloji,sinema
YAYINLAR
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Özkahraman Ş, Yıldırım B,Soysal S,Hacıhimmetoğlu H, Duran T.E, Altun Ö.Ş, Hasta Güvenliği Kültürü: Bir Üniversite Hastanesi Örneği, 13. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 19-21 Ekim 2011,Urfa.
 • 2 Soysal S,Özkahraman Ş,Duran T.E,Yıldırım B,Altun Ö.Ş, Hacıhimmetoğlu H, Hemşirelerin Hemşirelik Mesleğini Algılamaları, 13. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 19-21 Ekim 2011,Urfa.
 • 3 Özkahraman Ş, Altun Ö.Ş,Yıldırım B,Duran T.E,Soysal S,Hacıhimmetoğlu H, Hemşirelerin Kişilerarası Çatışma Çözme Yaklaşımlarının Yükleme Karmaşıklığı Açısından İncelenmesi,13. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 19-21 Ekim 2011,Urfa.
 • 4 Yıldırım B,Özkahraman Ş,Duran T.E,Altun Ö.Ş,Soysal S,Hacıhimmetoğlu H, Hemşirelerin Yetki Devri İle İlgili Bilgilerinin İncelenmesi,13. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 19-21 Ekim 2011,Urfa.
 • 5 Yıldırım B,Özkahraman Ş,Duran T.E,Soysal S,Altun Ö.Ş,Hacıhimmetoğlu H, Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin İncelenmesi,13. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 19-21 Ekim 2011,Urfa.
 • 6 Soysal S,Özkahraman Ş,Duran T.E,Yıldırım B,Hacıhimmetoğlu H,Altun Ö.Ş,Hemşirelerin Profesyonelliklerini Etkileyen Faktörler,13. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 19-21 Ekim 2011,Urfa.
 • 7 Orun Kavak H.,Soysal S.Orhan H., Elmalı E., Kavak F., 'Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesinde Görev Yapan Hemşirelerin Sağlık Sorunları Ve Yaşam Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi' 6.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Uluslararası Katılımlı, 26-29 Haziran 2007, 333, İstanbul Poster Bildiri
 • 8 Erten H., Yılmaz H., Soysal S.'Isparta İli Karaağaç Sağlık Ocağına Bağlı 15-49 Yaş Kadınların Üreme Sağlığı İle İlgili Alışkanlıklarının Sosyo-Demografik Özellikleri Açısından Değerlendirilmesi' 3.Uluslararası- 10. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 7-10 Eylül 2005, 134, İzmir Poster Bildiri
 • 9 Özen T., Soysal S., Şahin B., Ünlü A., Çevik A., Akan D., İnce G., Mert D., Yegin B.'Bir İlköğretim Okulu Birinci Sınıf Öğrencilerinin Diş Sağlığı Taraması, Konu İle İlgili Bilgi Düzeyleri Ve Davranışları ' IV. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 5-6 Mayıs, Ordu, 2005:198 Poster Bildiri
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesinde Yatan Psikiyatri Hastalarında 'Ebru' Sanatı İle Uğraşı Terapisi, Öğrenci Projesi
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 III.Yapıcı Okul Hastane İşbirliği (Workshop)
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası Etkinlikleri
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Türk Hemşireler Dernek Üyeliği
 • 2 Psikiyatri Hemşireleri Dernek Üyeliği
 • 3 Hemşirelikte Araştırma Ve Geliştirme Dernek Üyeliği
 • 4 Psikiyatri Hemşireleri Dernek Üyeliği
 • 5 Hemşirelikte Araştırme Ve Geliştirme Dernek Üyeliği
 • 6 Psikiyatri Hemşireleri Dernek Üyeliği
 • 7 Hemşirelikte Araştırma Ve Geliştirme Dernek Üyeliği
 • 8 Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dernek Üyeliği
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 SDÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Erasmus Koordinatörlüğü
 • 2 SDÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Erasmus Koordinatörlüğü
 • 3 SDÜ Araştırma Ve Uygulama Hastanesi Radyasyon Güvenlik Komitesi Üyeliği
 • 4 SDÜ Araştırma Ve Uygulama Hastanesi Transfüzyon Komitesi Üyeliği
 • 5 SDÜ Araştırma Ve Uygulama Hastanesi İhale Komisyon Üyeliği
 • 6 SDÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Erasmus Koordinatörlüğü
 • 7 SDÜ Araştırma Ve Uygulama Hastanesi Radyasyon Güvenlik Komitesi Üyeliği
 • 8 SDÜ Araştırma Ve Uygulama Hastanesi Transfüzyon Komitesi Üyeliği
 • 9 Eğitim Koordinatör Yardımcılığı
 • 10 III. Yapıcı Okul Hastane İşbirliği Çalıştayında Düzenleme Komitesi
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 Hemşirelik Hizmetleri Müdür Yardımcılığı
 • 2 Hemşirelik Hizmeteri Müdür Yardımcılığı
 • 3 Hemşirelik Hizmetleri Müdür Yardımcılığı
 • 4 Özel Şifa Polikliniğinde Hemşire Olarak Çalışma
VERDİĞİ DERSLER
CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ
EĞİTİM PSİKOLOJİSİ
HEMŞİRELİK ESASLARI
HEMŞİRELİKTE KİŞİLERARASI İLİŞKİLER
HEMŞİRELİKTE ÖĞRETİM
HEMŞİRELİKTE YÖNETİM
İntörnlük
Kilin Sahada Entegre Uygulama
Kişilerarası İlişkiler
KLİNİK SAHADA ENTEGRE UYGULAMA
Psikiyatri Hemşireliği
PSİKOLOJİ
RUH SAĞLIĞI
RUH SAĞLIĞI VA HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ
RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ
 
Bu İçeriği Paylaş!