KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Füsun Zeynep AKÇAM
Birimi Tıp Fakültesi
Bölüm Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı
Telefon 2119326
E-Posta fusunakcam@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - 31.07.1990
Yüksek Lisans
Doktora
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Viral Hepatitler,Hastane İnfeksiyonları,Antibakteriyel duyarlılık
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Gönen İ, Akçam FZ. Nonreplikatif HBV taşıyıcılarında, kronik HBV imfeksiyonlu hastalarda ve doğal bağışıklığı olanlarda serum neopterin düzeylerinin araştırılması. Konuralp Dergisi. 2010; 2 (2: 5-8.
 • 2 Kaya O, Akçam FZ, Nurlu-Temel E, Yaylı G. Bölgemizde görülen ilk Kırım-Kongo kanamalı ateşi olguları. Klimik Dergisi. 2008; 21(1): 24-27
 • 3 Demir, C., FZ. Akçam, S. Kaya, O. Kaya, "Isparta yöresinde SEN virüs sıklığı", Viral Hepatit Dergisi, 13, 36-39 (2008)
 • 4 Ertan Uzun, Füsun Zeynep Akçam, Erman Zengin, Ahmet Nesimi Ki?io?lu, Güler YaylyS.D.Ü Typ Fakültesi Ara?tyrma Görevlilerinin Hepatit B enfeksiyonu ile ilgili durumlarynyn, bilgi düzeylerinin ve tutumlarynyn de?erlendirilmesi. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi
 • 5 Kaya O, Akçam FZ, Alanoğlu G, Avşar K, Eren E, Örmeci AR, Yaylı G. Isparta yöresinde farklı yaş gruplarında hepatit E seroprevalansı. Flora Dergisi. 2007; 12(4): 201-204
 • 6 Kaya, O., FZ. Akçam, C. Uyar, C. Demir ve G. Yaylı, "2000-2004 yılları arasında izole edilen üropatojen Escherichia coli suşlarında artan antibiyotik direnci", SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 13, 22-26 (2006)
 • 7 Çetin, H., M.K. Arslan, Z. Akçam, S. Kaya, "Çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerde nozokomiyal sepsis insidansı ve koruyucu önlemler" Ege Pediatri Bülteni, 13(1), 1-7 (2006).
 • 8 Kömerik N, Akçam Z, Gönen İ, Karaduman Aİ. Diş hekimliği fakültesi öğrencilerinin hepatit B aşılanma durumlarının ve viral hepatitler ile ilgili bilgi düzeylerinin araştırılması. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 2005; 15(2): 21-25
 • 9 Kaya O, Akçam Z. Yeni hepatit virüsleri. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi 2005; 14(8): 179-181
 • 10 Akçam Z, Akçam M. Sağlık personelinde hepatit B seroprevalansı. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2005;2(2):16-19
 • 11 Akçam Z, Gönen İ, Kaya O, Yaylı G. Hastane infeksiyonu etkeni Enterobakterilerde beta-laktam antibiyotiklere duyarlılık ve ESBL sıklığının araştırılması. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi. 2004; 11(1): 6-9
 • 12 Gönen İ, Akçam Z, Yaylı G. Kadınlarda sık görülen üriner sistem infeksiyonlarına yaklaşım. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi 2004; 13(4): 128-130
 • 13 Akçam Z, Gönen İ, Kaya O, Yaylı G. Hastane infeksiyonu etkeni çeşitli Gram-negatif bakterilerde genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz yapımının iki yöntemle araştırılması. Klimik Dergisi 2004; 17(1): 47-49
 • 14 Akçam Z, Kaya O, Gönen İ, Yaylı G. İdrar örneklerinden izole edilen toplum ve hastane kaynaklı Escherichia coli suşlarında antibiyotik direnci. OMU Tıp Dergisi 2004; 21(1): 23-27
 • 15 Akçam M, Akçam FZ. "Hangi ateş tedavi edilmeli?" TIPMED, 2004; 6-7: 9-13
 • 16 Akçam Z, Akçam M. Sarılıklı Hastaya Yaklaşım. Tıp Med Dergisi. 2003; 6(1):2-5
 • 17 Akçam Z, Akçam M, Coşkun M, Sunbul M. Hastane personelinin viral hepatitler ve hepatit B aşısı ile ilgili bilgi düzeyinin değerlendirilmesi. Viral Hepatit Dergisi. 2003; 8(1): 32-35
 • 18 Akçam Z, Gönen İ, Kaya O, Yaylı G. Hastane infeksiyonu etkeni Pseudomonas aeruginosa' larda çeşitli antibiyotiklere direnç ve İBL yapımının araştırılması. Klinik Laboratuvar Dergisi. 2003; 2(2): 31-35
 • 19 Akçam Z. HBV İnfeksiyonu. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi. 2003; 12(6): 211-214
 • 20 Mutlu B, Akçam Z, Akçam M, Leblebicioğlu H, Vahaboğlu H. Grup A Beta Hemolitik Streptekok Nedenli Akut Tonsillofarenjit Tedavisinde Tek Doz Benzatin Penisilin G Uygulaması. Flora Dergisi. 2002 ; 7 (1) : 28-32
 • 21 Sünbül M, Günaydın M, Pekbay A, Akçam Z, Leblebicioğlu H, , Eroğlu C. Sağlık personelinde Hepatit G sıklığı. Viral Hepatit Dergisi 2000;(2):123-125.
 • 22 Sünbül M, Saniç A, Eroğlu C, Akçam Z, Hökelek M, Leblebicioğlu H. Sağlık personelinde hepatit B göstergelerinin seroprevalansı. Viral Hepatit Dergisi 1998 ; 1 : 22-24
 • 23 Leblebicioğlu H, Nas Y, Günaydın M, Saniç A, Akçam Z. Yoğun Bakım Servisindeki hastalardan izole edilen Gram- negatif patojenlerin beta laktam antibiyotiklere direnç durumu. Klimik Dergisi. 1996; 9 (1) : 22-24
 • 24 Sönmez E, Taşyaran MA, Kızılkaya M, Korkut H, Tombul Z, Akçam Z, Yılmaz Ş, Köksal F, Leblebicioğlu H, Ekici H. HCV ile İnfekte 59 Hastada HCV Genotiplerinin Dağılımı: Çok merkezli bir çalışma. Flora Dergisi.1996; 1 (2) : 92-95
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Gönen İ, Akçam FZ. Nonreplikatif HBV taşıyıcılarında, kronik HBV infeksiyonlu hastalarda ve doğal bağışıklığı olanlarda serum neopterin düzeylerinin araştırılması. Konuralp Tıp Dergisi 2010; 2(2): 5-8
 • 2 Kaya O, Akçam Z, Avşar K, Tığlı A, Yaylı G. Bruselloz: 75 olgunun klinik ve laboratuar verilerinin değerlendirilmesi. Türkiye Klinikleri J Med Sci 2006; 26: 623-629
 • 3 Akçam Z. Kabakulak. Turkiye Klinikleri J Int Med Sci 2005; 1(28): 55-59
 • 4 Akçam Z. HLA Sistemi. Türkiye Klinikleri J Med Sci 2005; 25(6): 829-834
 • 5 Kaya S, Çetin ES, Akçam Z, Kesbiç H, Demirci M. Entamoeba coli ve Blastocystis hominis Saptanan Olgularda Klinik Semptomlar. Türkiye Parazitoloji Dergisi 2005; 29 (4): 229-231
 • 6 Akçam Z, Kaya O, Gönen İ, Yaylı G. Akut ishalli olgularımızın güncel tedavi yaklaşımları ışığında irdelenmesi. Türkiye Klinikleri J Microbiol-Infec 2004; 3: 47-51
 • 7 Akçam M, Akçam Z, Yavuz S. Penisilinlerin kullanımında istenmeyen yan etkiler yönünden sağlık personelinin sorumluluğu. Yeni Tıp dergisi. 2003; 20(2): 77-79
 • 8 Akçam M, Akçam Z. Çocuk Yuvasında Hepatit B Seroprevalansı. Yeni Tıp Dergisi. 2003; 20(2): 74-76
 • 9 Sünbül M, Eroğlu C, Akçam Z, Özdener H, Leblebicioğlu H. Serum thymidine kinase levels in patients with acute viral hepatitis A and B. Bulletin of the Osaka Medical College. 1999 ; 45 (1) : 1-3
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Ugan Y., Şahin M., Tunç Ş.E., Kaya O., Akçam F.Z., Kaya B. "Farklı klinik bulgularla başvuran erişkin Still Hastalığı; iki olgu sunumu" Selçuk Tıp Dergisi 28(3), 184-186 (2012)
 • 2 Ceylan T., Kaya O., Akçam F.Z., Şahin M. "Nedeni bilinmeyen ateş etiyolojisinde temporal arterit". Flora Dergisi, 17(1), 39-42 (2012)
 • 3 Cure E, Sahin M, Tunc SE, Akcam Z. Acute polyarthritis associated with rubellla infection: a case report. Case Rep Clin Pract Rev 2006; 7: 232-235.
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Kaya, O., N. Başoğlu, Ö. Öztürk, E. Nurlu-Temel, FZ. Akçam, "Ateş ve lökositoza rağmen ilk gün solunum sistemi bulguları olmayan pnömokoksik pnömoni olgusu", Flora Dergisi, 13, 161-162 (2008)
 • 2 Öztürk Ö, Akçam Z, Şahin Ü, Bircan A, Akaya A, Yaylı G. Nadir bir pnömoni etkeni: Brucella melitensis. Tuberküloz ve Toraks Dergisi. (baskıda)
 • 3 Akçam, FZ., T. Karaaslan, M. Akçam ve K. Avşar, "Orta kulak iltihabı sonrası gelişen Morganella morganii'ye bağlı beyin apsesi olgusu", SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 13, 35-38 (2006)
 • 4 Sünbül M, Esen Ş, Eroğlu C, Akçam Z, Leblebicioğlu H. Penisiline dirençli iki pnömokok menenjit olgusu. Mikrobiyoloji Bülteni. 1998 ; 32 : 343-350
 • 5 Sünbül M, Eroğlu C, Akçam Z, Leblebicioğlu H. Acinetobacter baumannii menenjit olgusu. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 1997; 14 (4) : 284-286
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Kaya O., EN. Temel, A. Tığlı, G. Tan, A. Duran, FZ Akçam, G. Yaylı. "SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde 2007 yılında saptanan hastane infeksiyonları ve Gram negatif etkenlerin duyarlılıkları" Hastane İnfeksiyonları Kongresi, Antalya, Hastane İnfeksiyonları Dergisi, 12(1), 2008.
 • 2 Kaya O., A. Tığlı, C. Uyar, E. Özel, FZ Akçam. "Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Hastane İnfeksiyonları Nokta Prevalans Çalışması" Hastane İnfeksiyonları Kongresi, Antalya, Hastane İnfeksiyonları Dergisi, 12(1), 2008
 • 3 Kaya O, BG. Ceylan, A. Duran, G. Tan, FZ. Akçam. "Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Reanimasyon Yoğun Bakım Ünitesi'nde 2007 yılındaki invaziv alet kullanımı ile ilişkili enfeksiyon hızları" Hastane İnfeksiyonları Kongresi, Antalya, Hastane İnfeksiyonları Dergisi, 12(1), 2008.
 • 4 Kaya O, Nurlu-Temel E, Tığlı A, Tan G, Duran A, Akçam FZ, Yaylı G. SDÜ Araştırma Uygulama Hastanesi'nde 2007 yılında saptanan hastane enfeksiyonları ve Gram negatif etkenlerin duyarlılıkları. Hastane İnfeksiyonları Kongresi 10-13 Nisan 2008 Antalya
 • 5 Kaya O, Tığlı A, Uyar C, Özel E, Akçam FZ. SDÜ Araştırma Uygulama Hastanesi'nde hastane enfeksiyonları nokta prevalans çalışması. Hastane İnfeksiyonları Kongresi 10-13 Nisan 2008 Antalya
 • 6 Kaya O, Ceylan BG, Duran A, Tan G, Akçam FZ. SDÜ Araştırma Uygulama Hastanesi Reanimasyon Yoğun Bakım Ünitesi'nde 2007 yılındaki invaziv alet kullanımı ile ilişkili enfeksiyon hızları. Hastane İnfeksiyonları Kongresi 10-13 Nisan 2008 Antalya
 • 7 Kaya O, Akçam FZ, Sönmez Y, Tığlı A, Çiriş M. Kronik hepatit B ve C enfeksiyonlarında fibrozisi göstermede noninvaziv yöntemlerin değeri. IX. Ulusal Viral Hepatit Kongresi 3-6 Nisan 2008 Antalya
 • 8 Kaya O., EN. Temel, A. Tığlı, G. Tan, A. Duran, FZ Akçam, G. Yaylı. “SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde 2007 yılında saptanan hastane infeksiyonları ve Gram negatif etkenlerin duyarlılıkları” Hastane İnfeksiyonları Kongresi, Antalya, Hastane İnfeksiyonları Dergisi, 12(1), 2008.
 • 9 Kaya O., A. Tığlı, C. Uyar, E. Özel, FZ Akçam. “Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Hastane İnfeksiyonları Nokta Prevalans Çalışması” Hastane İnfeksiyonları Kongresi, Antalya, Hastane İnfeksiyonları Dergisi, 12(1), 2008.
 • 10 Kaya O, BG. Ceylan, A. Duran, G. Tan, FZ. Akçam. “Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Reanimasyon Yoğun Bakım Ünitesi’nde 2007 yılındaki invaziv alet kullanımı ile ilişkili enfeksiyon hızları” Hastane İnfeksiyonları Kongresi, Antalya, Hastane İnfeksiyonları Dergisi, 12(1), 2008.
 • 11 Akçam, FZ., O. Kaya, G. Tan, A. Duran, C. Demir ve G. Yaylı, "Yoğun bakım ünitesinde hastane infeksiyonları", 5. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi, Antalya, Özet Kitabı, 2007
 • 12 Kaya O, Başoğlu N, Öztürk Ö, Temel EN, Akçam FZ. Ateş ve lökositoza rağmen ilk gün solunum sistemi bulguları olmayan bir pnömokoksik pnömoni olgusu. Ekmud Kongresi 24-28 Ekim 2007 Ankara
 • 13 Akçam FZ, Kaya O, Görgülü E, Aygün FÖ, Altuntaş SH, Aydın MA. Ağır cilt ödemi ile kompartman sendromu tablosu oluşturan deri şarbonu olgusu. EKMUD Kongresi 24-28 Ekim 2007 Ankara
 • 14 Alanoğlu G, Hallaç İ, Akçam Z, Aydın ZD, Coşkun HŞ, Baykal B. Non Hodgkin Lenfoma olgusunda Stenotrophomonas maltophilia'ya bağlı karaciğer apsesi: Olgu sunumu. 7. Febril Nötropeni Simpozyumu 23-26 Şubat 2006, Ankara
 • 15 Kaya O, Akçam Z, Tığlı A, Uyar C, Yaylı G. SDÜ hastanesinde 2005 yılında saptanan hastane infeksiyonları ve Gram negatif etkenlerin çeşitli antibiyotiklere duyarlılıkları. Hastane İnfeksiyonları Kongresi 2006. 6-9 Nisan 2006, Ankara
 • 16 Ceylan BG, Yavuz L, Baydar ÇL, Tüz M, Eroğlu F, Kiriş İ, Akçam Z, Erdem B. Lemierre Sendromu. 13. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi 3-7 Mayıs 2006 Antalya
 • 17 Kaya O, Akçam Z, Alanoğlu G, Avşar K, Eren E, Örmeci AR, Yaylı G. Isparta'da HEV seroprevalansı. VIII. Ulusal Viral Hepatit Kongresi. 2-5 Eylül 2006, Antalya
 • 18 Akçam Z, Kaya O, Başoğlu N, Avşar K, Yaylı G. Tigesiklinin nosokomial Acinetobacter baumannii suşlarına karşı E-test yöntemi ile MİK sonuçları. XXXII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi 12-16 Eylül 2006 Antalya
 • 19 Akçam Z, Kaya O, Ersavaş H, Kaya S, Avşar K. Aynı hastada idrar yolu infeksiyonu etkeni olarak GSBL(-) ve (+) Escherichia coli. XXXII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi 12-16 Eylül 2006 Antalya
 • 20 Kaya O, Akçam Z, Başoğlu N, Avşar K, Yaylı G. Çeşitli klinik örneklerden izole edilen MRSA suşlarında linezolid direncinin disk difüzyon yöntemi ile araştırılması. XXXII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi 12-16 Eylül 2006 Antalya
 • 21 Kaya O, Boşgelmez-Tınaz G, Başoğlu N, Akçam Z. Stafilokoklarda metisilin direncinin tespitinde oksasilin ve sefoksitinin karşılaştırılması. XXXII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi 12-16 Eylül 2006 Antalya
 • 22 Coşkun HŞ, Demir K, Gönen İ, Akçam Z, Alanoğlu G. Febril nötropenik bir hastada E.coli'ye bağlı şarbon benzeri cilt lezyonu: Bir olgu sunumu. VI. Febril Nötropeni Simpozyumu. 24-27 Şubat 2005, Ankara
 • 23 Öztürk Ö, Akçam Z, Şahin Ü, Bircan A, Akaya A, Yaylı G. Kronik öksürük sebebi olan Bruselloz olgusu. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) 27. Ulusal Kongresi. 19-23 Ekim 2005, Antalya
 • 24 Yaylı G, Kaya O, Uyar C, Akçam Z, Avşar K. Yaşlılarda görülen infeksiyonlar. XII.Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi 16-20 Kasım 2005, Antalya
 • 25 Akçam Z, Kaya O, Gönen İ, Tığlı A, Yaylı G. Yoğun bakım ünitesinden izole edilen Pseudomonas aeruginosa suşlarının değişen direnç profili. XII.Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi 16-20 Kasım 2005, Antalya
 • 26 Kaya O, Akçam Z, Avşar K, Yaylı G. Bruselloz: 65 olgunun değerlendirilmesi. XII.Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi 16-20 Kasım 2005, Antalya
 • 27 Yılmaz F, Akçam Z, Kaya O. Kronik hepatit C'de pegile interferon alfa ve ribavirin tedavi sonuçları. XII.Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi 16-20 Kasım 2005, Antalya
 • 28 Akçam Z, Karaaslan D, Duran A, Tan G, Yaylı G. Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Hasta Populasyonunun Özellikleri ile Hastalardan Alınan Klinik Örnekler ve İzole Edilen Mikroorganizmaların Dağılımı. Hastane İnfeksiyonları Kongresi. 15-18 Nisan 2004, Ankara
 • 29 Yaylı G, Akçam Z, Gönen İ, Demir C. Kan kültürlerinden izole edilen hastane infeksiyonu etkeni Candida türlerinin antifungallere duyarlılıklarının belirlenmesi. XXXI. Mikrobiyoloji Kongresi. 19-23 Eylül 2004, Kuşadası
 • 30 Akçam Z, Yaylı G, Kaya O, Demir C. Kan dışı steril vücut sıvılarının kültürü için BACTEC kan kültür sisteminin değerlendirilmesi. XXXI. Mikrobiyoloji Kongresi. 19-23 Eylül 2004, Kuşadası
 • 31 Akçam Z, Uyar C, Demir C, Yaylı G. İdrar örneklerinden izole edilen E.coli suşlarının antibiyotik duyarlılıklarının yıllar içerisindeki değişimi. XXXI. Mikrobiyoloji Kongresi. 19-23 Eylül 2004, Kuşadası
 • 32 Kaya O, Akçam Z, Demir C, Yaylı G. Yöremizde endemik bir hastalık: Bruselloz. XXXI. Mikrobiyoloji Kongresi. 19-23 Eylül 2004, Kuşadası
 • 33 Koçak N, Akçam Z, Yaylı G. Perikardit ile seyreden bir kabakulak olgusu. XXXI. Mikrobiyoloji Kongresi. 19-23 Eylül 2004, Kuşadası
 • 34 Koçak N, Akçam Z, Yaylı G. Patognomonik döküntü ile seyreden bir menengokoksemi ve menenjit olgusu. XXXI. Mikrobiyoloji Kongresi. 19-23 Eylül 2004, Kuşadası
 • 35 Akçam Z, İşler M, Gönen İ, Yaylı G. Akut HBV infeksiyonuna bağlı HCV RNA klirensi. VII. Ulusal Viral Hepatit Kongresi. 24-28 Kasım 2004, Ankara
 • 36 Gönen İ, Akçam Z, Kaya O, Yaylı G. Asemptomatik HBsAg taşıyıcılarında serum neopterin düzeylerinin araştırılması. VII. Ulusal Viral Hepatit Kongresi. 24-28 Kasım 2004, Ankara
 • 37 Akçam Z, Kaya O, Gürdal H, Yaylı G. SDÜ Tıp Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Laboratuvarında 2001-2002 Yıllarında İzole Edilen Toplum ve Hastane Kökenli E. coli'lerde Antibiyotik Duyarlılıkları. XI. Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi (KLIMIK). 30 Mart-3 Nisan 2003, İstanbul
 • 38 Akçam Z, Gönen İ, Gürdal H, Yaylı G. İnfeksiyon Hastalıkları Polikliniğine Başvuran İshalli Olguların Klinik ve Laboratuvar Özellikleri. XI. Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi (KLIMIK). 30 Mart-3 Nisan 2003, İstanbul
 • 39 Yaylı G, Gürdal H, Akçam Z. Brucelloz: 30 Olgunun Değerlendirilmesi. XI. Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi (KLIMIK). 30 Mart-3 Nisan 2003, İstanbul
 • 40 Akçam M, Akçam Z. Sanitasyon şartlarının bir göstergesi olarak yöremizdeki barsak parazitleri. III. Ulusal Sindirim Yolu İle Bulaşan İnfeksiyonlar Sempozyumu. 6-9 Mayıs 2003, Nevşehir
 • 41 Akçam Z, Tan G, Duran A. SDÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde 2001 yılı sürveyans sonuçları. Hastane İnfeksiyonları Kongresi 2002. 11-14 Nisan 2002, Ankara
 • 42 Akçam Z, Gönen İ, Kaya O, Yaylı G. Çeşitli klinik izolatlardan elde edilen Klebsiella spp. ve Escherichia coli' lerde beta laktam antibiyotiklere duyarlılık ve ESBL yapımının araştırılması. XXX. Türk Mikrobiyoloji Kongresi. 30 Eylül-5 Ekim 2002, Göynük/Kemer-Antalya
 • 43 Akçam Z, Heybeli N, Aksoy S, Yorgancıgil H, Yaylı G. Muskuloskeletal sistem cerrahisinde yara infeksiyonu etkeni olarak Vibrio Damsela: İki olgu sunumu. XXX. Türk Mikrobiyoloji Kongresi. 30 Eylül-5 Ekim 2002, Göynük/Kemer-Antalya
 • 44 Akçam Z, Kaya O, Gönen İ, Yaylı G. Hastane infeksiyonu etkeni Pseudomonas aeruginosa' larda İBL varlığının araştırılması. XXX. Türk Mikrobiyoloji Kongresi. 30 Eylül-5 Ekim 2002, Göynük/Kemer-Antalya
 • 45 Akçam Z, Akçam M, Coşkun M, Sünbül M. Hastane personelinin viral hepatitler ve hepatit B aşısına yaklaşımları. 46. Milli Pediatri Kongresi. 15-19 Ekim 2002, Mersin
 • 46 Akçam M, Akçam Z, Yaylı G. Çocuk yuvasında hepatit B seroprevalansı. 46. Milli Pediatri Kongresi. 15-19 Ekim 2002, Mersin
 • 47 Sünbül M, Esen Ş, Eroğlu C, Akçam Z, Leblebicioğlu H. Penisiline dirençli iki pnömokok menenjit olgusu. 14. Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi. 31 Mayıs-4 Haziran 1999, Belek- Antalya
 • 48 Sünbül M, Saniç A, Eroğlu C, Akçam Z, Hökelek M, Leblebicioğlu H. Hastane personeli 645 kişide HBsAg, Anti-HBs ve Anti-HBc tarama sonuçları. VIII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi. 6-10 Ekim 1997, Antalya
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Tıgli A, Akcam FZ, Kaya O, Ciris M. “The Relation Between The Cytokine Levels and Histopathological Activity and Fibrosis in Chronic Hepatitis B and Chronic Hepatitis C Infections”, 20th European Congress of Clinial Microbiology and Infectious Diseases, Vienna-Augstria, Program Book, 2010.
 • 2 Kaya, O., FZ. Akcam ve EN. Temel, "E-test minimum inhibitory consentration for tigecycline and linezolid against nosocomial MRSA strains", 17th European Congress of Clinial Microbiology and Infectious Diseases, Munich-Germany, Program and Abstract Book, 2007.
 • 3 Gonen I, Akcam Z, Kaya O, Yayli G. Investigation of the serum neopterin levels in patients with infected hepatitis B. 16th European Congress of Clinial Microbiology and Infectious Diseases. April 01-04, 2006, Nice-France
 • 4 Kaya O, Akcam Z, Yayli G. Antibiotics susceptibility of Brucellae strain by MIC methods. 16th European Congress of Clinial Microbiology and Infectious Diseases. April 01-04, 2006, Nice-France
 • 5 Akcam Z, Bosgelmez-Tinaz G, Kaya O, Tigli A, Ture E, Hosoglu S. Evaluation of the methicillin resistance by the cefoxitin disk diffusion and the PBP2a latex aglutination in the mecA positive Staphylococcus aureus, and compare mecA with femA, femB, femX positivites. ICAID
 • 6 Kömerik N, Akçam Z, Gönen İ, Karaduman A. Diş hekimliği fakültesi öğrencilerinin hepatit B aşılanma durumlarının ve viral hepatitler ile ilgili bilgi düzeylerinin araştırılması. 13. International Maxillofacial Surgery Congress. May 29-June 02 2005, Antalya-Turkey
 • 7 Leblebicioglu H, Eroglu C, Hepatitis Study Group (Akçam Z). Acute Hepatitis B Virus infection in Turkey: Epidemiology and Genotype Distribution. 42nd Interscience Conference on Antimicrobial Agent and Chemotherapy. September 27-30,2002- San Diego, California, USA
 • 8 Akcam Z, Sunbul M, Durupinar B, Eroglu C, Esen S, Leblebicioglu H. Investigation of tissue types as risk factor in progress of hepatitis B infection. 10th European Congress of Clinial Microbiology and Infectious Diseases. May 28-31, 2000, Stockholm- Sweden
 • 9 Eroğlu C, Günaydın M, Sünbül M, Esen Ş, Akçam Z, Hökelek M, Leblebicioğlu H. Analysis of shigella outbreak tpying with molecular and classical methods. 9th European Congress of Clinial Microbiology and Infectious Diseases. March 21-24, 1999-Berlin, Germany.
 • 10 Sünbül M, Günaydın M, Eroğlu C, Pekbay A, Akçam Z, Leblebicioğlu H. Prevalence of hepatitis G virus in health care workers. 2nd European Congress of Chemotherapy and 7th Biennial Conference on Antiinfective Agents and Chemotherapy. May 10-13, 1998-Hamburg, Germany
 • 11 Sünbül M, Bedir A, Eroğlu C, Akçam Z, Adam B, Özdener H, Leblebicioğlu H. Serum thymidine kinase levels in patients with acute viral hepatitis A and B. 8th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. May 25-28,1997-Lausenna, Switzerland.
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Demir C., FZ. Akcam, S. Kaya, O. Kaya, "The prevalence of SENV among different population in southwestern region of Turkey" , Second Liver Symposium. Isparta, Turkey
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Proje No: 1778-TU-09 "Sıçanlarda deneysel gentamisin nefrotoksisitesinde oksidatif stresin rolünün ve olası oksidatif stres üzerine kafeik asit fenetil ester'in etkisinin araştırılması" Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 2010
 • 2 Proje No: 1776-TU-09 "Kronik hepatit B ve C enfeksiyonlarında sitokin düzeyleri ile histopatolojik aktivite ve fibrozis arasındaki ilişki" Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 2010
 • 3 Proje No:Proje No:1383-TU-06 "Kronik hepatit B ve kronik hepatit C hastalarının tanısında Fibrotest-Actitest'in histopatoloji ile karşılaştırılması" Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi
 • 4 Proje No:1400-TU-06 "Isparta yöresi kan vericilerinde SEN virüs sıklığı", Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi
 • 5 Proje No:0760-TU-03 "Nonreplikatif HBV taşıyıcılarında, kronik HBV infeksiyonlu hastalarda ve doğal bağışıklığı olanlarda serum neopterin düzeylerinin araştırılması"
 • Yönetiminde, en az bir yıldan fazla yürütülen tamamlanmamış Doktora Tezi
 • 1 Proje No: 1785-TU-09 "Hepatit B enfekte olan hastalarda klinik gidiş ile TNF-a, INF-g, IL-10, IL-17, ve IL-18 gen polimorfizmleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi" Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 2009
 • İkinci danışmanlığında tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 "Isparta Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı´na 2006 Yılında Askerliğe Alınmak Üzere Katılan Yedek Subay Adayı Ve Acemi Erbaş-Erlerde Hepatit B Seroprevalansı", Süleyman Demirel Üniversitesi
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 1002-TÜBİTAK-Hızlı Destek Programı kapsamında, "109S203" nolu "Hepatit B virüsü ile enfekte olan hastalarda klinik gidiş ile TNF-alfa, IFN-gama, IL-10, IL-17 ve IL-18 gen polimorfizmleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi" başlıklı TÜBİTAK projesi
 • 2 Proje No:0893-M-04 "Stafilokoklarda metisilin direncinin lateks aglütinasyon yöntemi ile belirlenmesi ve femA, femB, femX genleri varlığı ile karşılaştırılması"
 • 3 Proje No:0579-M-03 "Hastane infeksiyonu etkeni Gram-negatif bakterilerde iki yöntemle ESBL sıklığının araştırılması"
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Düzenleme Kurulu Üyesi, Her Yönüyle Gül Sempozyumu, 7-9 Haziran 2012, Isparta
 • 2 Akçam FZ. Seyahat ve Aşılama. 15. KLİMİK Kongresi. 23-27 Mart 2011, Antalya
 • 3 Hastane İnfeksiyonu Kontrol Hekimliği Kursu, "Tıbbi atıklar ve infeksiyon kontrolü" Hastane İnfeksiyonları Kongresi, 1-4 Nisan 2010, Antalya
 • 4 Akçam FZ. Komplike deri-yumuşak doku infeksiyonları. 14. KLİMİK Kongresi. 25-29 Mart 2009, Antalya
 • 5 Akçam FZ. Antimikrobiyal tedavide son durum: Gram pozitif bakteriler. KLİMİK Kış Okulu. 8-12 Aralık 2009, Kayseri
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için ulusal burs almak
 • 1 Türk İnfeksiyon Vakfı tarafından "İnfeksiyon Güz Okulu" katılım bursu
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Seminer: 05. 03. 2010, SDÜ Konukevi, Antimikrobiyal Tedavide Son Durum.
 • 2 Konferans: 09. 06. 2009, SDÜ Araştırma Uygulama Hastanesi Konferans Salonu, Domuz Gribi.
 • 3 Konferans:26. 10. 2009, SDÜ Araştırma Uygulama Hastanesi Konferans Salonu, Pandemide Son Durum ve Pandemik aşılar.
 • Alanında uluslararası bilimsel nitelikli ödül
 • 1 10th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (2000, Stockholm,İSVEÇ) kongresinde "Investigation of tissue types as risk factor in progress of hepatitis B infection" başlıklı araştırma ile Travel Avard
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Yayınları İzleme ve Değerlendirme Komisyonu tarafından "Serum thymidine kinase levels in patients with acute viral hepatitis A and B" başlıklı makale ile genç araştırmacı teşvik ödülü
 • Diğer bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük
 • 1 Şurup Dergisi Editör Yardımcılığı
 • 2 Şurup Dergisi Editör Yardımcılığı
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 West Nile virus in the UAE blood donors, Saudi Med J, 2007Manuscript No: 20061483
 • 2 Hepatitis B and C seropositivity in Turkey's cleaning personnel, Saudi Med J, 2007Manuscript no: 20060798
 • 3 Saudi Medical Journal (2005 yılı içinde 3 makale için)
 • 4 Saudi Medical Journal (2006 yılı içinde 4 makale için)
 • 5 Saudi Medical Journal (2007)
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Dekan Yardımcılığı (Aralık 2010-Mayıs 2013)
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Anabilim Dalı Başkanlığı (2011-Halen)
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Her Yönüyle Gül Sempozyumu Düzenleme Kurulu Üyeliği
 • 2 SDÜ 15. BİLİM ve BAHAR ŞENLİKLERİ ISPARTEK-2012 PROJE PAZARI Düzenleme Kurulu Üyeliği
 • 3 SDÜ 15. BİLİM ve BAHAR ŞENLİKLERİ ÖĞRENCİ PROJE YARIŞMASI Düzenleme Kurulu Üyeliği
 • 4 SDÜ Engelliler Araştırma ve Uygulama Merkezi Danışma Kurulu Üyeliği
 • 5 Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Eğitimi Koordinatörlüğü Başkoordinatör Yardımcılığı 2009-2011
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 İl Sağlık Müdürlüğü ASİE Danışma Kurulu Üyeliği
 • 2 İl Pandemi İzleme Kurulu Üyeliği 2006-2010
 • Uluslararası tanınmış üniversitelerde doktora sonrası çalışma
 • 1 Department of Internal Medicine Infectious Diseases and Respiratory Medicine CHARITE-UNIVERSITATSMEDIZIN BERLIN'de dokuz hafta süre ile "visiting fellow"
 • Bir uygulama projesi yaparak, makale olarak yayımlamış olmak
 • 1 Proje No: 1776-TU-09 "Kronik hepatit B ve C enfeksiyonlarında sitokin düzeyleri ile histopatolojik aktivite ve fibrozis arasındaki ilişki" Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 2010Akcam FZ, Tıgli A, Kaya O, Ciris M, Vural H. Cytokine levels and histopathology in chronic hepatitis B and chronic hepatitis C. JICR. In press
 • 2 Proje No: 1778-TU-09 "Sıçanlarda deneysel gentamisin nefrotoksisitesinde oksidatif stresin rolünün ve olası oksidatif stres üzerine kafeik asit fenetil ester'in etkisinin araştırılması" Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 2010Aygün FO, Akçam FZ, Kaya O, Ceyhan BM, Sütçü R. Caffeic Acid Phenethyl Ester Modulates Gentamicin-Induced Oxidative Nephrotoxicity in Kidney of Rats. Biol Trace Elem Res. 2011 Aug 26. [Epub ahead of print]
 • 3 Proje No:0760-TU-03 "Nonreplikatif HBV taşıyıcılarında, kronik HBV infeksiyonlu hastalarda ve doğal bağışıklığı olanlarda serum neopterin düzeylerinin araştırılması"Gönen İ, Akçam FZ. Nonreplikatif HBV taşıyıcılarında, kronik HBV imfeksiyonlu hastalarda ve doğal bağışıklığı olanlarda serum neopterin düzeylerinin araştırılması. Konuralp Dergisi. 2010; 2 (2: 5-8
 • 4 Proje No:Proje No:1383-TU-06 "Kronik hepatit B ve kronik hepatit C hastalarının tanısında Fibrotest-Actitest'in histopatoloji ile karşılaştırılması" Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp FakültesiUyar C, Akcam FZ, Ciris M, Kaya O, Kockar C, Isler M. Comparison of FibroTest-ActiTest with histopathology in demonstrating fibrosis and necroinflammatory activity in chronic hepatitis B and C. ndian J Pathol Microbiol. 2010 Jul-Sep;53(3):470-5.
 • 5 Proje No:0893-M-04 "Stafilokoklarda metisilin direncinin lateks aglütinasyon yöntemi ile belirlenmesi ve femA, femB, femX genleri varlığı ile karşılaştırılması"Akcam, FZ., G. Bosgelmez-Tinaz, O. Kaya, A. Tigli, E. Ture ve S. Hosoglu, "Evaluation of the methicillin resistance by the cefoxitin disk diffusion and PBP2a latex agglutination test in the mecA positive Staphylococcus aureus, and compare mecA with femA, femB, femX positivities", Microbiol Res, 2009;164(4):400-3
 • 6 Proje No:1400-TU-06 "Isparta yöresi kan vericilerinde SEN virüs sıklığı", Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp FakültesiDemir, C., FZ. Akçam, S. Kaya, O. Kaya, "Isparta yöresinde SEN virüs sıklığı", Viral Hepatit Dergisi, 13, 36-39 (2008)
 • 7 Proje No:0579-M-03 "Hastane infeksiyonu etkeni Gram-negatif bakterilerde iki yöntemle ESBL sıklığının araştırılması"Akçam Z, Gönen İ, Kaya O, Yaylı G. Hastane infeksiyonu etkeni Enterobakterilerde beta-laktam antibiyotiklere duyarlılık ve ESBL sıklığının araştırılması. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi. 2004; 11(1): 6-9
VERDİĞİ DERSLER
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dönem III Doku Zedelenmesi ve Enfeksiyon Komitesi Dersleri
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dönem V Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Dersleri
 
Bu İçeriği Paylaş!