KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Hülya ALTUNYA
Birimi İlahiyat Fakültesi
Bölüm Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Mantık Anabilim Dalı
Telefon 2462110289
E-Posta hulyaaltunya@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0003-2115-5207
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MANTIK 25.07.2000
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ 27.08.2003
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ 02.12.2009
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
mantık, mantık felsefesi, teoloji, dil felsefesi, hermenötik, şehir hermenötiği, feminizm, feminist teoloji
YAYINLAR
 • Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Altunya, Hülya, “Quality and Quantity”, The Oxford Encyclopedia of Philosophy, Science And Technology In Islam, (ed. İ. Kalın), Oxford University Press, C, (2014).
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 "İbn Hazm'a Göre Anlamın Nesnelleştirilmesinde Mantığın Rolü" Milel ve Nihal Dergisi, cilt: 6, sayı: 3, Aralık, 2009, Yayın yılı: 2011, s. 125-144.
 • 2 "Mantık Terminolojisinde Semantik Revizyon Sorunu", Özne Dergisi, Güz, 2011, 127-133.
 • 3 "'Gibi'nin Müteredditliği Üzerine", Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl/Cİlt: 2008/2, Sayı: 8, Isparta, 91-102.
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 "Medeniyetler Buluşur mu?" (Sempozyum Tanıtımı), Tabulu Rasa, S.14, 2005.
 • 2 "Feminist Teoloji" (Kitap Tanıtımı), Bilimname, S.6, 2004.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 "Mitos İle Tarihsel Gerçeklik Arasında Savaşçı Kadın İmgesi: Amazon Kadınları" KASAUM Çarşamba Söyleşileri, 02.04.2008
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Farabi'de Dil Felsefesi
 • Doktora Tezi
 • 1 Kadı Abdülcebbar'da Söz (Kelam)-Anlam İlişkisi -Kasdu'l-Mütekellim Problemi Bağlamında-
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Aristotleles Retoriğindeki Metafor Kavramına Getirilen Eleştiriler, Ahmet Yörük.
 • 2 Abdurrahman Ebu Zeyd el-Ahdari Hayatı, Eserleri ve Mantık Manzumesi Süllemü'l-Münevrak, Osman Kurt.
 • 3 İbn Sina Mantığında Şartlı Kıyaslar, Ayşe Şavklıyıldız, SDÜ, Isparta, 2016.
 • 4 Olcay KART, “Zizek’in Özne Anlayışına Eleştirel Bir Bakış”, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 "Zizek'te Özne Oluşumuna Eleştirel Bir Bakış"
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 "Bâbertî'nin Keşşâf Hâşiyesinin Edisyon Kritiği ve Türk Tefsîr Geleneğine Katkısı", S.D.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, SDÜ BAP Tarafından desteklendi, Proje no: 1846-M-09, Isparta 2009, Proje Yürütücüsü: Gezgin, A.G., 2009,Proje yardımcısı.
 • 2 PROJE ADI: “Baberti’nin Şerhu’l-Fıkhı’l-Ekber ve Şerhu’l-Maksad Adlı Eserlerinin Tahkiki ve Osmanlı Kelâm Düşüncesinin Oluşumuna Katkısı” PROJE NO: 1848-M-09, PROJE BAŞLAMA TARİHİ:14.04.2009, PROJE BİTİŞ TARİHİ: 14.04.2012, Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Galip TÜRCAN.Proje yardımcısı.
 • 3 Türkiye Diyanet Vakfı İSAM'ın düzenlemiş olduğu "Misafir Araştırmacı Programı"nda "Mu'tezile Kelâmcılarına Göre Dilin Doğuşu" başlıklı proje 2005
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 "Uluslararası Hikmet ve Medeniyet Algıları Bağlamında Şehir ve İslam Sempozyumu", Barida Otel, Isparta, 28-29 Eylül, 2012.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 II. Uluslararası Davraz Sempozyumu, 29-31 Mayıs 2014, SDÜ, Isparta.
 • 2 Uluslararası Kınalızade Ailesi Sempozyumu, Düzenleme Kurulu Üyeliği, Isparta, 31 Mayıs-2 Haziran 2012.
 • 3 Uluslararası Modern Çağ ve Gazali Sempozyumu, Düzenleme Kurulu Üyeliği, Isparta, 12-14 Mayıs 2011.
 • 4 I. Uluslararası Davraz Sempozyumu, 24-27 Eylül 2009, SDÜ, Isparta.
 • 5 Uluslararası Bektaşilik ve Alevilik Sempozyumu I, (Çözümleme) SDÜ İlahiyat Fakültesi, 28-30 Eylül 2005 Isparta.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 XVI. Kelam Anabilim Dalları Koordinasyon Toplantısı ve Kur'an Kelamı: Kimlik ve Hakikat olarak İslam Sempozyumu, Düzenleme Kurulu Üyeliği, Isparta, 20-21 Mayıs 2011.
 • 2 "SDÜ İlahiyat Fakültesi-Isparta Müftülüğü Din Hizmetlerinde Verimlilik ve İşbirliği Atölye Çalışması"
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 "Baberti'nin İlmi Şahsiyeti ve Osmanlı Dini Düşüncesine Etkisi" TİB Seminer Salonu, SDÜ İlahiyat Fakültesi, 13.03.2009.
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 2014 yılı Sosyal Bİlimler Alanında "Bilim, Teknoloji ve Sanat Ödülü Birinciliği"
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde editörlük
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı:36, 2016/1.
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı:36, 2015/2.
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi,S. 34, Isparta.
 • 4 Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 32, Isparta, 2014.
 • 5 Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 33, Isparta, 2014.
 • 6 Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 30, Isparta, 2013.
 • 7 Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı:31, 2013, Isparta.
 • 8 Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı:28, 2012,I, Ispara.
 • 9 Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 29, Isparta, 2012.
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan sempozyum kitabı editörlüğü
 • 1 Kur'an Kelamı, Kimlik ve Hakikat Olarak İslam,(20-21 Mayıs 2011), Isparta, 2014.
 • 2 "Isparta Mantık Araştırmaları Çalıştayı", Isparta, 2013.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı:36, 2016/1.
 • 2 Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S. XLIII, Yıl: 2016, İzmir.
 • 3 flsf Dergisi, Sayı: 22, Güz, 2016.
 • 4 flsf, S. 19, Bahar 2015, Ankara Üniversitesi Dil-Tarih Coğrafya Fakültesi.
 • 5 flsf, Güz, 2015, Ankara Üniversitesi Dil-Tarih Coğrafya Fakültesi
 • 6 Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt: 16, sayı:29, 2014/1.
 • 7 flsf Dergisi, Sayı: 17, Bahar 2014, Ankara Üniversitesi Dil-Tarih-Coğrafya Fakültesi, Ankara.
 • 8 flsf Dergisi, Sayı: 18, Güz 2014, Ankara Üniversitesi Dil-Tarih-Coğrafya Fakültesi, Ankara.
 • 9 flsf, Sayı: 15, Bahar 2013, Ankara Üniversitesi Dil-Tarih-Coğrafya Fakültesi, Ankara.
 • 10 (Flsf) Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 13, Ankara, Bahar 2012.
 • 11 (flsf) Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi,Sayı: 14, Ankara, 2012, ISSN, 1306-9535.
 • 12 Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl:2011/2, Sayı: 27, ISSN 1300-9672
 • 13 (Flsf) Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 11, Isparta, 2011.
 • 14 (flsf) Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi,Sayı: 12, Güz 2011.
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bİlimler Enstitüsü Dergisi, Yıl:2012/1 Sayı: 15, ISSN 1305-7774.
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 DEKAN YARDIMCILIĞI (2011-2015)
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Mantık Anabilim Dalı BAşkanlığı (2012- Devam ediyor)
 • 2 Mantık Anabilim Dalı Başkanblığı (2010-2011)
VERDİĞİ DERSLER
19. YÜZYIL FİLOZOFLARI
ANLAM SORUNU VE MANTIK
BİLİM FELSEFESİ (YAZ OKULU)
Dil Felsefesi ve Mantık
DİN DİLİ
DİNİ EPİSTEMOLOJİ
EPİSTEMİK MANTIK
Epistemoloji ve Mantıksal Analiz
Felsefe
FELSEFE TARİHİ
Felsefe Tarihi I
İslam Düşüncesinde Mantık Geleneği
Klasik Mantığın Temel Sorunları
KLASİK MANTIK
Klasik Mantık ve Düşünce
MANTIĞA YÖNELTİLEN ELEŞTİRİLER
MANTIK
MANTIK I (YAZ OKULU)
MANTIK II
MANTIK III
MANTIK METAFİZİK ONTOLOJİ
Mantık, Metafizik, Ontoloji
Mantıksal Analiz ve Din
MODERN DÖNEMDE mANTIK
MODERN MANTIK
 
Bu İçeriği Paylaş!