KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Melek DİKMEN
Birimi İlahiyat Fakültesi
Bölüm İslam Tarihi Ve Sanatları Bölümü
Ana Bilim Dalı Türk İslam Edebiyatı Anabilim Dalı
E-Posta melekdikmen@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0001-8035-2097
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İSLAM TARİHİ VE SANATLARI 25.07.2000
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İSLAM TARİHİ VE SANATLARI 25.08.2004
Doktora ANKARA ÜNİVERSİTESİ İSLAM TARİHİ VE SANATLARI 16.09.2009
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Alanında özgün bilimsel kitap
 • 1 SON DÖNEM OSMANLI ŞUARÂSINDAN İSMÂİL SÂDIK KEMÂL PAŞA VE ÂSÂR-I KEMÂL'İ (I -II cilt), Fakülte Kitabevi, Isparta 2016.
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Dikmen, Melek, "Gülü Tarife Ne Hacet...", İlim Şehri Isparta, Editör: Memduh Oğuz, Aliye Yılmaz, Tonoz Kitabevi, Isparta 2013, s. 57-71.
 • 2 Dikmen, Melek, "Elmalı'da İrfan Geleneği ve Eroğlu Nûri", Elmalı: İlim ve İrfan Şehri, Kutlu Avcı Ofset Ltd. Şti. Akdeniz Kültür ve İletişim Kulübü Derneği, Antalya 2011, s. 23-44.
 • Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Dikmen Melek, "Eşrefoğlu Rumi", The Encyclopaedia of IslamThree, Brill, Leiden • Boston 2016
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 DİKMEN, M., "Şair Şeyhülislam Arif Hikmet Beyefendi", Dergah Edebiyat Sanat Kültür Ansiklopedisi, S.165, Kasım 2003, s. 3-5.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Dikmen Melek, Gökdemir Atila, “Kadın Divan Şairlerinin Kaleminden Hz. Fâtıma”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Ekim 2019, Cilt: 12, Sayı: 66, s. 76-83.
 • 2 Dikmen Melek, "NÛR-I MUHAMMEDÎ ANLAYIŞININ METİN VE MİNYATÜR ÜZERİNDEN TAKİBİ: TOPKAPI SARAYI MÜZESİ KÜTÜPHANESİ H. 1221 NO LU SİYER-İ NEBÎ ÖRNEĞİ", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 47, Aralık 2016, s. 1059-1069.
 • 3 Dikmen Melek, "NASİHAT EDEBİYATINA DAİR BİR ESER: SA DÎ NİN PENDNÂMESİ", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 43, Nisan 2016, s. 166-184.
 • 4 Çetin, Kamile-Dikmen, Melek, "İlhâmî Divanı'nda Kış Tasvirleri ve Bir Mazmun Olarak Lahana", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, c. 9, S. 45, Ağustos 2016, s. 71-76.
 • 5 Dikmen Melek, "SON MÜSTAKİL MİRACİYELERDEN BİRİ: MEHMED BAHAEDDİN VE MİRACİYE’Sİ", EKEV AKADEMİ DERGİSİ, Yıl: 20, Sayı: 67, Yaz 2016, s. 237-260.
 • 6 Dikmen, Melek-Çetin, Kamile, "Klâsik Türk Edebiyatında Tefe'ül Geleneği ve Kitap Falının Şiire Yansıması", Jass The Journal of Academic Social Science Studies, Number: 49, Autumn I 2016, p. 191-204.
 • 7 Dikmen, Melek; Yaman, Bahattin, "Salman Farsı in the Text and Illustrations Siyar-ı Nabi Manuscript Dated 1595", SDÜ. Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Nisan 2013, S. 28, s. 133-144.
 • 8 Dikmen Melek, "İlmî ve Edebî Yönü Olan Ispartalı Bir Aile: Kınalızâdeler", Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2009/1, Sayı: 22, s. 105-124.
 • 9 YAMAN, B. Yrd. Doç. Dr-DİKMEN, M. Arş. Gör. "Metin Ve Resim Bakımından Mi'racnâme (Paris Bibliotheque Nationale, Turc 190) Ve İlâhî Komedya'daki Benzerlik Üzerine Bir Karşılaştırma" Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2006/1, Sayı: 16. s. 147-168
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Dikmen, Melek-Çetin, Kamile, "Klâsik Türk Şiirinde Kadın Takı ve Aksesuarları", Bilig Dergisi, Bahar 2012, S. 61, s. 71-98. (http://yayinlar.yesevi.edu.tr/files/article/554.pdf)
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Çetin, Kamile-Dikmen, Melek, "Şeref Hanım'ın Bahar Konusu Şarkısı Üzerine Bir Değerlendirme", Adıyaman Üniversitesi Ulusal Eski Türk Edebiyatı Sempozyumu, 15-16 Mayıs 2009, Sözkesen Matbaacılık, Ankara 12 Mart 2010, s. 207-216.
 • 2 ATEŞ, E., DİKMEN, M; “Eşrefiyye ve Mûsikî: Eşrefoğlu’nun Bestelenen İlahileri”, İznikli Gönül Adamı Eşrefoğlu Rûmî Sempozyumu, 8 Mayıs 2010, İznik Belediyesi, İznik 2010, s. 224-239. (Erdoğan ATEŞ ile birlikte)
 • 3 Dikmen, Melek-Çetin, Kamile, "Dilenciliğin Klâsik Türk Şiirindeki Tezahürleri" (The Reflections of Beggary In Classical Turkish Poetry), Bir Kent Sorunu: Dilencilik "Sorunlar ve Çözüm Yolları" Tebliğler Kitabı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, Yıltem Matbaası, İstanbul, 2008, s. 525-543.
 • 4 ATEŞ, E., DİKMEN, M; "Şarkılarda Gül", I. Ulusal Isparta Gül Sempozyumu, 2-3 Haziran 2005, Isparta.
 • 5 KAHRAMAN, M., "Eğirdir Üzerine Yapılmış Bir Bibiliyografya Denemesi", I. Eğirdir Sempozyumu, 31 Ağustos-1 Eylül 2001, Tarihi, Kültürel, Ekonomik Yönleri İle Eğirdir, 441-456.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Çetin, Kamile-Dikmen, Melek, "Şeref Hanım'ın Bahar Konusu Şarkısı Üzerine Bir Değerlendirme", Adıyaman Üniversitesi Ulusal Eski Türk Edebiyatı Sempozyumu, 15-16 Mayıs 2009, Adıyaman, s. 40.
 • 2 Dikmen, Melek-Çetin, Kamile, "Dilenciliğin Klâsik Türk Şiirindeki Tezahürleri" (The Reflections of Beggary In Classical Turkish Poetry), Bir Kent Sorunu: Dilencilik "Sorunlar ve Çözüm Yolları", (Yayına Hazırlayan Dr. Suat Parvin), İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, İstanbul, 18-19 Ekim 2008, s. 63-64.
 • 3 YAMAN, B.; DİKMEN, M., "Miracname (Paris BN, Turc 190) Minyatürlerinde ve İlahi Komedya'da Gizemli Yolculuk", I. ULUSAL SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU BİR METAFOR OLARAK "YOL/YOLCULUK" 9-10 ARALIK 2004,KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ, KIRIKALE
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 "Elmalı'da İrfan Geleneği ve Eroğlu Nûri", Elmalı'nın Canları: İrfân ve Sevgi Sempozyumu III : İlim Geleneğimiz, 31 Temmuz 2010, Elmalı Antalya.
 • 2 Çetin, Kamile-Dikmen, Melek, "Şeref Hanım'ın Bahar Konusu Şarkısı Üzerine Bir Değerlendirme", Adıyaman Üniversitesi Ulusal Eski Türk Edebiyatı Sempozyumu, 15-16 Mayıs 2009, Adıyaman
 • 3 Dikmen, Melek-Çetin, Kamile, "Dilenciliğin Klâsik Türk Şiirindeki Tezahürleri", Bir Kent Sorunu: Dilencilik "Sorunlar ve Çözüm Yolları", İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, İstanbul, 18-19 Ekim 2008.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Çetin, Kamile- Dikmen, Melek, "Sünbülzâde Vehbî Divanı’nda Bir Rediften Açan Hoş Kokulu Çiçek: Sünbül", Snbülzâde Vehbî Kitabı, C. 1, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Aralık 2018, s. 160-175.
 • 2 Çiçekler Ekseninde Divan Şiirine Yansıyan İki Sosyal Hayat Ögesi Çiçek Çocuklar ı ve Çiçek Gelinler i
 • 3 Pendnâme-i Sa'dî, Three Day International Seminar OnCultural Exchange between India, Iran, Turkey, Afghanistan and Central Asia:Contribution of Scholars, Sufis and Poets, 4-6.02.2016, Guwahati, Hindistan
 • 4 Dikmen, Melek-Çetin, Kamile, "Oğula Hitaben Yazılmış Bir Nasihatname: Harputlu Ömer Naimî veManzume-i Na’îmiyyesi", T.C. Fırat Üniversitesi Harput Uygulama ve Araştırma Merkezi Uluslararası Harput'a Değer Katan Şahsiyetler Sempozyumu, Elazığ, 14-16 Mayıs 2015, s. 423-437 (http://web.firat.edu.tr/harput/sempozyum/4/30.%20Melek%20D%C4%B0KMEN-Kamile%20%C3%87ET%C4%B0N).pdf).
 • 5 Dikmen, Melek-Çetin, Kamile; "Bir Bektaşi Şairin Diliyle Nevrûz ve Çiçekler", International Symposium on Sustainable Development, 9-10 June 2009, Sarajevo, International Buch University, Volume 2, 421-425.
 • 6 Çetin, Kamile-Dikmen, Melek, "Türk Kültüründe Ninni ve Şeref Hanım Örneği", Türk Xalqları Edebiyyatı (II) Beynelxalq Uşaq Edebiyyatı Kongresi Materiallar, 1-ci kitab, Qafqaz Universiteti, Bakı, 13-15 Noyabr 2008, Qafqaz University, Baku, 2008, s. 112-116.
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Çetin, Kamile-Dikmen, Melek, "Şair Bir Padişah Kışı Nasıl Anlatır?", V. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Harun Tolasa Anısına), 16-18 Ekim 2009, Artuklu Üniversitesi, Mardin.
 • 2 Dikmen, Melek-Çetin, Kamile; "Bir Bektaşi Şairin Diliyle Nevrûz ve Çiçekler", International Symposium on Sustainable Development, 9-10 June 2009, Sarajevo.
 • 3 Çetin, Kamile-Dikmen, Melek, "Türk Kültüründe Ninni ve Şeref Hanım Örneği", Qafqaz Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Türk Halkları Çocuk Edebiyatı Uluslararası Kongresi, Azerbaycan-Bakü, 14 Kasım 2008.
 • 4 DİKMEN, Melek, "Kınalızâdelerin Bilim ve Edebiyat Dünyasına Katkıları", II. Türk Bilim ve Teknoloji Tarihi Kongresi, Düzenleyen: Türk Bilim Tarihi Kurumu ve Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, 30-31 Ekim 2006.
 • Doktora Tezi
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Kevser Can, Kuddusi Divanı'nda Tarihî ve Efsanevî Şahsiyetler, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı, Isparta 2020.
 • 2 Fatma Kaya, Hekim Mustafa Efendi'nin Mebahis-i Emrâz'ı (Metin-İnceleme-Sözlük), Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı, Isparta 2020.
 • 3 Betül Şirin, Muhibbî Divânında Osmanlı savaş kültürüne dair unsurlar, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Isparta 2019.
 • 4 Kübra Balcı, Kaybolan coğrafyanın klâsik edebiyatımıza yansıması: Suriye örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı, Isparta 2019.
 • 5 Belgin Sevil, Sıdkî Baba'nın Mersiye mecmuası (metin-inceleme), Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı, Isparta 2019.
 • 6 Atila Gökdemir, "Müellifi Bilinmeyen Bir Manzum Hadis Tercümesi (Metin-İnceleme)", Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı, Isparta
 • 7 Oğuz Yılmaz, Hamdi Efendi'nin "Manzûm Münâcât ve Arz-ı Hâcât-Manzûm Esmâ-i Hüsnâ Şerhi" Adlı Eseri (İnceleme-Metin)Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk İslam Edebiyatı Bilim Dalı, Isparta, Haziran 2014.
 • 8 İsmail Ak, Nasihatname-i Sıdki (İnceleme-Metin), Süleyman Demirel Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Isparta 2012.
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Atila Gökdemir, Türk İslam Edebiyatında Hz. Fatıma, SDÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı, Isparta 2019.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Uluslararası Kınalızade Ailesi Sempozyumu, Düzenleme Kurulu Üyeliği, Isparta, 31 Mayıs-2 Haziran 2012.
 • 2 Uluslararası Modern Çağ ve Gazali Sempozyumu, Düzenleme Kurulu Üyeliği, Isparta, 12-14 Mayıs 2011.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde editörlük
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2019/2, Sayı 43
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2019/1, Sayı 42
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2018/1, S. 40
 • 4 Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2018/2, S. 41.
 • 5 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2017/1, S. 38
 • 6 Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2017/2, S. 39
 • 7 SDÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2012/2.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Türk İslam Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanlığı
 • Uluslararası nitelikteki; bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Fakülte Yayın Kurulu Üyeliği,sayı 28(2012/1).
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Fakülte Yayın Kurulu Üyeliği,sayı 27(2011/2).
VERDİĞİ DERSLER
Osmanlı Paleografyası ve Epigrafisi II
Osmanlı Türkçesi III
Osmanlıca Mensur Dinî ve Edebî Metinler
Osmanlıca Mensur Edebi Metinler
Türk İslam Edebiyatı
Türk İslam Edebiyatı Tarihi-Başlangıcından XVI. yüzyıla Kadar
Türk İslam Edebiyatı Tarihi-Başlangıcından-16. Yüzyıla Kadar
Türk-İslam Edebiyatının Kaynakları
 
Bu İçeriği Paylaş!