KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Öğr. Gör. Dr. Murat ŞENTÜRK
Birimi Mühendislik Fakültesi
Bölüm Jeoloji Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Genel Jeoloji Anabilim Dalı
Telefon 2462111336
E-Posta muratsenturk@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0002-9672-3021
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ 20.07.1999
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ 31.01.2003
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ (DR) 12.12.2017
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Tektonik,Sismotektonik,Stratigrafi,Kömür Jeolojisi,Sedimantoloji,Paleosismoloji
YAYINLAR
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, va'a takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Yağmurlu, F., Şentürk, M. ve Dumlupınar, İ., 2011. 23 Ekim 2011 ve 9 Kasım 2011 Tarihlerinde Meydana Gelen Van Depremlerinin Jeolojik Değerlendirmesi:SDUGEO e-dergi, ISSN 1309-6656, yıl 2,sayı 4, Isparta
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Görmüş, M., Yağmurlu, F., Şentürk, M. ve Uysal, K., 2007. Jeolojik sentez : Burdur Gölü ve çevresi, I. Burdur Sempozyumu, 16-19 Kasım 2007,Bildiriler cilt 1,558-568 (Eds.Yıldız,G., Yıldırım, M.Z., Kazan, Ş.) Burdur.
 • 2 Yağmurlu, F. ve Şentürk, M., 2005. Güneybatı Anadolu'nun Güncel Tektonik Yapısı. Türkiye Kuvaterner Sempozyumu V, İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü, 02-03 Haziran 2005, s.55-61, İstanbul.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Yağmurlu, F.,Özgür,N.,Kamacı,Z.,Şentürk, M.,Çalışkan,T.A.,2014. Isparta güneyinde yeralan Kışla Dom yapısının oluşumunu kontrol eden tektonik ve magmatik etkenler,Uluslararası katılımlı 6. Jeokimya sempozyumu,14-17 Mayıs 2014,Bildiri özet kitapçığı, s.229-230,Mersin,Türkiye.
 • 2 Yağmurlu, F., Şentürk, M. ve Toker, E.,2011. Büyüme faylarının kömür dağılımı,kalınlığı ve kalitesi üzerine etkisi:Etyemez kömür yatağı (Kangal-Sivas),Orta-Anadolu: 64. Jeoloji Kurultayı,25-29 Nisan,Bildiri özleri kitabı,s 99, Ankara
 • 3 Yağmurlu, F., Bozcu, M. ve Şentürk, M.,2006.GB'Anadolu'nun Aktif Tektonik Yapısı içinde Burdur fayının rolü. 59. Jeoloji Kurultayı, 20-24 Mart 2006, Bildiri Özleri,s.398, Ankara.
 • 4 Bozcu, M.,Yağmurlu, F. ve Şentürk, M.,2006. Burdur fay zonunun paleosismolojik özellikleri, GB-Türkiye. 59. Jeoloji Kurultayı, 20-24 Mart 2006, Bildiri Özleri,s.94-95, Ankara.
 • 5 Şentürk, M. ve Yağmurlu, F., 2003. Acıgöl ve Burdur Gölü arasındaki bölgenin jeolojik ve sismotektonik özellikleri, 20. Yıl Jeoloji Sempozyumu, Bildiri özleri, 14-16 Mayıs 2003,s.42, Isparta.
 • 6 Bozcu, A., Bignot, G., Poisson, A., Şentürk, M. ve Bozcu, M., 2003. Peçenek Boğazı ve Söbüdağ kesitleri : Kuzey Beydağları karbonat platformunun tipik iki sığ deniz istifi, 20.Yıl Jeoloji sempozyumu, Bildiri özleri 14-16 Mayıs 2003, s.70, Isparta.
 • 7 Şahin, Ş., Yağmurlu, F., Bozcu, M., Şentürk, M., 2003. Göller Bölgesinde meydana gelen sismotektonik olaylar ve Burdur Fayı ile ilişkisi, SDÜ. Jeofizik Sempozyumu, 13-15 Mayıs 2003 Bildiri özetleri, s.60, Isparta.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Yağmurlu, F., Şentürk, M. 2015. Geomorphologic and paleoseismologic evidence of 1914 and 1971’s earthquake activities on the Fethiye-Burdur fault zone, SW-Turkey. WMESS (The World Multidisciplinary Earth Sciences) 2015 Symposium, 7-11 September, 2015-Prague (Czech Republic).
 • 2 Yağmurlu, F., Şentürk, M., Dumlupınar, İ., Altay, T., Murat, A., 2015. Investigation of rapid lateral facies changes in fault controlled coal-bearing Neogene basins around of the Afyonkarahisar district, in West of Turkey. WMESS (The World Multidisciplinary Earth Sciences ) 2015 Symposium, 7-11 September, 2015-Prague (Czech Republic).
 • 3 Yağmurlu, F., Şentürk, M., Chatzipetros, A., Pavlides, S., Özgür, N., Pınar, A., Kamacı, Z., 2015. Geological setting and Paleoseismological features of the Fethiye-Burdur fault zone, SW-Turkey. Kocaeli 2015, 5th International Earthquake Symposium, 10-12 June 2015, Kocaeli (Turkey).
 • 4 Özgür,N., Yağmurlu,F., Kamacı,Z., Şentürk,M. and Çalışkan, T.A. 2010. Geological features of Kışla dome structure in South of Isparta and its tectonic evolution, SW Turkey. XIX. Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association. Thessaloniki, Greece. 281-282.
 • 5 Alexandros,C.,Pavlides,S.,Yağmurlu,F.,Özgür,N.,Kamacı,Z. and Şentürk,M.,2010,Fault-Controlled Goemorphology and Paleoseismology of Fethiye Fault and Gulf. Geophysical Research Abstracts, vol. 12, EGU General Assembly 02-07 May 2010,Vienna,Austria.
 • 6 Pavlides, S., Chatzipetros, A., Michailidou, A., Yağmurlu, F., Özgür, N., Kamacı, Z., Şentürk, M., 2009. Geological Indications for Active Deformation Along Fethiye and Gökova Faults, SW Turkey, Geophysical Research Abstracts, Vol. 11, European Geosciences Union (EGU) General Assembly, Vienna, Austria.
 • 7 Chatzıpetros,A., Pavlides,S., Yağmurlu,F., Özgür,N., Pınar,A.,Kamacı,Z., Şentürk,M., Uysal,K.and Şener,E.,2009, Geological İnput for Quantitative Seismic Hazard Analysis in Burdur Area, SW Turkey.International Earthquake Symposium,17-19 August Kocaeli 2009.P:11.
 • 8 Kamacı,Z.,Özgür,N.,Yağmurlu,F.,Sarı,C.,Şentürk,M., and Çiftçi,C., 2008. The investigation of Kışla dome structure in southern part of Isparta Angle, SW Turkey: submitted to 33nd International Geological Congress, Oslo.
 • 9 Yağmurlu,F.,Özgür,N.,Pavlides,S.,Chatzipetros,A.,Kamacı,Z.,Pınar,A.,Şentürk,M.,Şener,E. and Uysal K., 2008. Seismotectonic features of Aegean-Peloponnisos plate and the position of the Fethiye-Burdur Fault Zone, SW Turkey: submitted to 33nd International Geological Congress, Oslo,Norway, 6-14 August 2008.
 • 10 Chatzipetros A., Yağmurlu, F., Özgür, N., Kamaci, Z., Şentürk M., Michailidou, A. and Pavlides, S., 2008. Geological indications for active deformation along Fethiye and Gökova faults, SW Turkey: submitted to 31nd General Assembly of the European Seismological Commission, Crete, 7-12 September 2008.
 • 11 Yağmurlu, F., Bozcu, M., Poisson, A.,Yılmaz, K., Şentürk, M., 2001. Active tectonic characteristics of SW-Anatolia: Importance of the Burdur fault zone, 4th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, (Abstracts) 21-25 May, 2001, p.30, Isparta, Turkey.
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Yağmurlu, F., Şentürk, M., Toker, E., 2016. Geological Setting And Petrographical Characteristics Of Jurassic Akdağ Reefal Limestones Gündoğmuş-Manavgat on the NE of Antalya-Turkey. 32nd International Meeting on Sedimentology International Association of Sedimentologists
 • 2 Poisson, A., Bozcu, M. & Şentürk, M., 2001. The Isparta Çay area revisited thirty years later: New mapping and new structural Outlook, 4th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, (Abstracts), p.123,Isparta, Turkey.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Acıgöl ve Burdur Gölleri arasındaki bölgenin sismotektonik özellikleri, Süleyman Demirel Üniv. Fen Bilimleri Enst. Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 85 sayfa, Isparta (Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Fuzuli YAĞMURLU ).(Seismotectonic characteristics between region of the Acıgöl and Burdur lakes, SW Turkey).
 • Doktora Tezi
 • 1 Banaz(Uşak) Neojen havzasının jeolojisi ve kömür potansiyeli (Geology and coal potential of Banaz(Uşak) Neogene basin, West Turkey)
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 AYDIN İLİ SULTANHİSAR İLÇESİ, BEŞEYLÜL MAHALLESİ, MOLLA KAHVESİ MEVKİİ 20A13B2C PAFTA 102 ADA 1 PARSELDEKİ ALANIN İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU KAPSAMINDA YÜZEY FAYLANMA TEHLİKESİ DEĞERLENDİRMESİ
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Batı Anadolu Kömür Araştırma Projesi
 • 2 Burdur çevresinde yer alan ofiyolitik plaserlerin ağır mineral içeriğinin ve potansiyelinin araştırılması,2011.S.Demirel Üniversitesi BAP Projesi.
 • 3 Gölhisar ( Burdur ) Neojen Havzasının Stratigrafik,Sedimantolojik Özellikleri ve Yapısal Evrimi,2009.S.Demirel Üniversitesi BAP Projesi.
 • 4 Isparta güneyinde yer alan Kışla Dom yapısının jeolojik ve jeofizik yöntemlerle araştırılması,2006. (106Y186 nolu) TÜBİTAK Projesi.
 • 5 Güneybatı Anadolu'nun Sismik Etkinliği ve Burdur, Fethiye, Gökova Fayları Üzerinde Paleosismolojik Araştırmalar (Investigation of active seismotectonic features and seismic hazards of the southern part of Aegean-Peloponnisos-plate in the area between Burdur andMuğla, SW Turkey),2006, (105Y365 nolu) TÜBİTAK Projesi (Selanik - Aristotheles Üniversitesi ve S.Demirel Üniversitesi).
 • 6 Yağmurlu, F., Özgür, N., Elitok, Ö., Şentürk, M., Mumcu, Y. ve Çalışkan, T.A.,2009. Burdur çevresinde yer alan ofiyolitik plaserlerin ağır mineral içeriğinin ve potansiyelinin araştırılması (Süleyman Demirel Üniversitesi BAP Projesi).
 • 7 Burdur-Fethiye arasındaki bölgede Burdur fayının sismotektonik özelliklerinin araştırılması,2001 (101Y027 Nolu) TÜBİTAK Projesi.(Investıgation of seismotectonic characteristics of Burdur fault in between Burdur and Fethiye region)
 • 8 Anamas Dağı (Eğirdir-Isparta) yöresindeki Liyas yaşlı Çayır formasyonunun stratigrafik konumu ve sedimantolojik özellikleri, SDÜ Araştırma Fonu Projesi, 2004(Stratigraphic setting and sedimantological features of the Liassic Çayır formation in the Anamas Dag region (Eğirdir-Isparta), western Anatolia).
 • 9 Acıgöl ve Burdur Gölleri arasındaki bölgenin sismotektonik özellikleri- SDÜ. Araştırma Fonu Projesi, Isparta.(Seismotectonic characteristics between region of the Acıgöl and Burdur Lakes,SW-Turkey)
 • 10 Burdur Belediyesi kent merkezi ve yakın çevresinin depremselliği ve yerleşime uygunluk açısından incelenmesi, Müh. Mim. Fak. Araştırma projesi,2001, Isparta
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 TPJD-Türkiye Petrol Jeologları Derneği
 • 2 TMMOB - Jeoloji Mühendisleri Odası
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 Türkiye Kömür İşletmeleri (Danışmanlık)
 • 2 Türkiye Kömür İşletmeleri (Danışmanlık)
VERDİĞİ DERSLER
Bilimsel Anlatım İlkeleri
Foto Jeoloji ve Uzaktan Algılama(Uygulama)
Jeoloji Müh. Bilgisayar Uyg.
Jeoloji Müh.Bilgisayar Uygulamaları
Jeoloji Mühendisliğinde Teknik Resim
Jeolojik Harita Bilgisi (Uygulama)
Meslek Hukuku
Saha Jeolojisi (Uygulama)
Sedimantoloji(uygulama)
Stratigrafi İlkeleri (Uygulama)
Tortul Kayaç. Çökelme Ortamları ve Fas. (Uygulama)
 
Bu İçeriği Paylaş!