KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Öğr. Gör. Dr. Murat ŞENTÜRK
Birimi Mühendislik Fakültesi
Bölüm Jeoloji Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Genel Jeoloji Anabilim Dalı
Telefon 2462111336
E-Posta muratsenturk@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0002-9672-3021
Akademik Hesaplar
Google Scholar Hindex: 6
Alıntı Sayısı: 250
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ 20.07.1999
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ 31.01.2003
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ (DR) 12.12.2017
İLGİ ALANLARI
Tektonik,Sismotektonik,Stratigrafi,Kömür Jeolojisi,Sedimantoloji,Paleosismoloji
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 Senalp M., TETİKER S., ŞENTÜRK Murat, Güneydoğu Türkiye’deki Paleozoyik İstiflerinin Sekans Stratigrafisi, Sedimantolojisi ve Hidrokarbon Potansiyeli. TURKIYE JEOLOJI BULTENI-GEOLOGICAL BULLETIN OF TURKEY, 64(2), , 143-198. Doi: 10.25288/tjb.686651, (2021), (TR DİZİN)
 • 2 ŞENTÜRK Murat, Kazmaca-Kırıkkale Eosen Havzasının Jeolojik Özellikleri ve Kömür Varlığının Araştırılması. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi (Journal of Engineering Sciences and Design), 8(2), , 562-571. Doi: 10.21923/jesd.694032, (2020), (TR DİZİN)
 • 3 ŞENTÜRK Murat, TAGLİASACCHİ GÜLBAŞ Ezher, YAĞMURLU Fuzuli, Depositional features and coal potential of the Gölbaşı- Bahçeköy Neogene Basin, Ankara (Central Turkey). Arabian Journal of Geosciences, 12(519), , 1-14. Doi: 10.1007/s12517-019-4660-1, (2019), (SCI)
 • 4 YAĞMURLU Fuzuli, TOKER Ezher, ŞENTÜRK Murat, The coal-quality distribution of lignite deposits and tectono-sedimentary evolution of Etyemez in Kangal Neogene basin (Central Anatolia, Turkey). INTERNATIONAL JOURNAL OF OIL GAS AND COAL TECHNOLOGY, 11(1), , 75-92. Doi: 10.1504/IJOGCT.2016.073781, (2016), (SCI)
 • 5 Poisson A., Yagmurlu F., Bozcu M., ŞENTÜRK Murat, New insights on the tectonic setting and evolution around the apex of the Isparta Angle (SW Turkey). GEOLOGICAL JOURNAL , 257-282. Doi: 10.1002/gj.955, (2003), (SCI)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 HACIMUSTAFAOĞLU RAMAZAN, ELÇİ HAKAN, ŞENTÜRK MURAT, Dikey Geçiş Sınavının (DGS) Mesleki Eğitim üzerine Etkileri: Doğaltaş Sektörü Örneği. Mesleki Bilimler Dergisi (MBD), 7(1), , 18-27. (2018), (TR DİZİN)
 • 2 YAĞMURLU F., TAGLİASACCHİ E., ŞENTÜRK Murat, Ofiyolitik Kayaçların Ağır Mineral Plaserlerinin Oluşumundaki Önemi: Burdur-Çamköy Örneği, GB-Türkiye. Yerbilimleri (Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Bülteni), 38(3), , 259-273. (2017), (TR DİZİN)
 • 3 ALTAY T., YAĞMURLU F., ŞENTÜRK Murat, MURAT A., Temelli (Ankara) Neojen Havzasındaki Sedimanter Birimlerin Jeolojisi ve Mineralojisi ile ilgili İlk Verilerin Değerlendirilmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 17(3), , 1096-1108. Doi: 10.5578/fmbd.61858, (2017), (Diğer)
 • 4 BOZCU M., YAĞMURLU F., ŞENTÜRK Murat, Fethiye Burdur Fay Zonunun Bazı Neotektonik ve Paleosismolojik Özellikleri GB Türkiye. Jeoloji Mühendisliği Dergisi, 31(66), , 25-48. (2007), (TR DİZİN)
 • 5 YAĞMURLU FUZULİ, poisson andre, BOZCU AYŞE, ŞENTÜRK MURAT, Isparta Açısının Tektonostratigrafik Özellikleri ve Petrol Jeolojisi Açısından İrdelenmesi. Türkiye Petrol Jeologları Derneği Bülteni, 19(2), , 23-34. (2007), (TR DİZİN)
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!