KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Erhan ŞENER
Birimi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Bölüm Jeoloji Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı
Telefon 2462111585
E-Posta E-Posta Adresini Göster
ORCID ID 0000-0001-6263-8366
Akademik Hesaplar image/svg+xml
Google Scholar Hindex: 20
Alıntı Sayısı: 3576
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ 13.02.2001
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ) 13.07.2011
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ (DR) 13.07.2021
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
Coğrafi Bilgi Sistemleri,Uzaktan Algılama ,Hidrojeoloji,Çevre Jeolojisi,Yapay Sinir Ağları,Entegre Havza Yönetimi,İnsansız Hava Araçları
YAYINLAR
 • Projelerde Yaptığı Görevler
 • 1 Işıklı Baraj Gölü’nün (Çivril/Denizli) Limnolojik olarak İzlenmesi , Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), ŞENER Erhan, ŞENER Şehnaz, ÖZDAL İbrahim , 01.01.2024 - Devam Ediyor (ULUSAL)
 • 2 Burdur Gölü, Yarışlı Gölü, Gölhisar Gölü, Çorak Göl, Yazır Gölü ve Avlan Gölü Sulak Alan Revize Yönetim Planı Hazırlanması Projesi, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), ŞENER Erhan, ŞENER Şehnaz, Gülle İskender, Yıldız Seda, 09.02.2023 - 30.11.2023 (ULUSAL)
 • 3 Pisidia Antiokheia kazısı-2023, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), ŞENER Erhan, BALKAYA Çağlayan, ÇAKMAK Olcay, Polat Beck Ayça, ÖZHANLI Mehmet, 01.01.2023 - 31.12.2023 (ULUSAL)
 • 4 Kremna Antik Kenti Kazısı (2023), Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), ŞENER Erhan, ŞENER Şehnaz, BALKAYA Çağlayan, Polat Beck Ayça, 01.01.2023 - 31.12.2023 (ULUSAL)
 • 5 Beyşehir Gölü’nün Trofik Durumunun Limnolojik Olarak Belirlenmesi, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), ŞENER Erhan, ŞENER Şehnaz, YEĞEN Vedat, 01.01.2023 - Devam Ediyor (ULUSAL)
 • 6 Eğirdir Gölü'nün Limnolojik Olarak İzlenmesi, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), ŞENER Erhan, ŞENER Şehnaz, BULUT Cafer, 01.01.2023 - Devam Ediyor (ULUSAL)
 • 7 Insansız Hava Aracı kullanılarak Burdur Gölü Kıyı Degisimlerinin Zamansal Analizi, Öğrenci Projesi, , 16.05.2022 - 27.02.2023 (ULUSAL)
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ŞENER ERHAN, ŞENER ŞEHNAZ, VAROL SİMGE, Appraisal of groundwater quality with WQI and human health risk assessment in Karamık wetland and surroundings (Afyonkarahisar/Turkey). Environmental Geochemistry and Health , 0-0. Doi: 10.1007/s10653-022-01282-0, (2023), (SCI-Expanded)
 • 2 ŞENER ERHAN, Appraisal of groundwater pollution risk by combining the fuzzy AHP and DRASTIC method in the Burdur Saline Lake Basin, SW Turkey. Environmental Science and Pollution Research , 0-0. Doi: 10.1007/s11356-022-23651-z, (2023), (SCI-Expanded)
 • 3 Baykal Tahsin, ŞENER Erhan, Terzi Özlem, Application of Analytical Hierarchy Process for Flood Risk Analysis: A Case Study in Küçük Aksu River Basin (Antalya, Turkey). Iranian Journal of Science and Technology - Transactions of Civil Engineering, 47(4), , 2449-2466. Doi: 10.1007/s40996-023-01055-4, (2023), (SCI-Expanded)
 • 4 ŞENER Erhan, ŞENER Şehnaz, Bulut Cafer, Assessment of heavy metal pollution and quality in lake water and sediment by various index methods and GIS: A case study in Beyşehir Lake, Turkey. Marine Pollution Bulletin , 0-0. Doi: 10.1016/j.marpolbul.2023.115101, (2023), (SCI-Expanded)
 • 5 ŞENER Şehnaz, ŞENER Erhan, Bulut Cafer, Appraisal of heavy metal contents, spatial-temporal variation, toxic metal pollution, and health risk in water and sediment of Uluabat Lake (Ramsar Site, Turkey). Environmental science and pollution research, 30(54), , 115246-115265. Doi: 10.1007/s11356-023-30490-z, (2023), (SCI-Expanded)
 • 6 ŞENER ERHAN, ŞENER ŞEHNAZ, VAROL SİMGE, Evaluation of Irrigation Water Quality using GIS-based analytic hierarchy process (AHP) in Kızılırmak Delta (Turkey). Arabian Journal of Geoscience Doi: 10.1007/s12517-022-10003-x, (2022), (Diğer)
 • 7 ŞENER ŞEHNAZ, VAROL SİMGE, ŞENER ERHAN, Akşehir (Konya) Ovası Yeraltısuyu Kalitesi ve Kullanılabilirliğinin Belirlenmesi. Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research Doi: 10.17216/limnofish.871731, (2022), (TR DİZİN)
 • 8 ŞENER ŞEHNAZ, ŞENER ERHAN, HYDROGEOCHEMISTRY OF TAVŞANLI (KÜTAHYA) PLAIN SURFACE WATERS AND EVALUATION OF WATER QUALITY BY WATER QUALITY INDEX (WQI) METHOD. Muhendislik Bilimleri ve Tasarim Dergisi Doi: 10.21923/jesd.1017100, (2022), (TR DİZİN)
 • 9 Baykal Tahsin, TERZİ ÖZLEM, ŞENER ERHAN, KÜÇÜK AKSU ÇAYI’NDA HIDROLIK MODELE DAYALI YAPISAL TAŞKIN ANALİZİ. Muhendislik Bilimleri ve Tasarim Dergisi Doi: 10.21923/jesd.1099665, (2022), (TR DİZİN)
 • 10 Sener Sehnaz, Varol Simge, ŞENER Erhan, Evaluation of sustainable groundwater utilization using index methods (WQI and IWQI), multivariate analysis, and GIS: the case of Aksehir District (Konya/Turkey). ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH Doi: 10.1007/s11356-021-14106-y, (2021), (SCI)
 • 11 VAROL SİMGE, ŞENER ŞEHNAZ, ŞENER ERHAN, Afyonkarahisar Şuhut Ovası Yeraltısularının Hidrojeokimyasal İncelemesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 12(2), , 223-239. Doi: 10.29048/makufebed.909030, (2021), (Diğer)
 • 12 ŞENER ERHAN, DAVRAZ AYŞEN, Yağış Tabanlı Farklı İndisler Kullanılarak Meteorolojik Kuraklık Analizi: Isparta Örneği. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi , 404-418. Doi: 10.29048/makufebed.960857, (2021), (Diğer)
 • 13 ŞENER ŞEHNAZ, ŞENER ERHAN, Er Arzu, GAZİANTEP İLİ YERALTISULARININ HİDROJEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE SU KALİTESİ. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi Doi: 10.21923/jesd.927408, (2021), (TR DİZİN)
 • 14 VAROL SİMGE, DAVRAZ AYŞEN, ŞENER ERHAN, ŞENER ŞEHNAZ, AKSEVER FATMA, KIRKAN BÜLENT, TOKGÖZLÜ AHMET, Assessment of groundwater quality and usability of Salda Lake Basin (Burdur/Turkey) and health risk related to arsenic pollution. Journal of Environmental Health Science and Engineering , 681-706. Doi: 10.1007/s40201-021-00638-5, (2021), (SCI-Expanded)
 • 15 ŞENER ERHAN, ŞENER ŞEHNAZ, Exploration of geothermal potential using integrated fuzzy logic and analytic hierarchy process (AHP) in Agri, Eastern Turkey. TURKISH JOURNAL OF EARTH SCIENCES Doi: 10.3906/yer-2105-18, (2021), (SCI-Expanded)
 • 16 ŞENER ERHAN, Intrinsic groundwater vulnerability assessment, comparison of different methodologies and validation. ARABIAN JOURNAL OF GEOSCIENCES, 14(19), Doi: 10.1007/s12517-021-08338-y, (2021), (SCI-Expanded)
 • 17 VAROL SİMGE, ŞENER ŞEHNAZ, ŞENER ERHAN, Assessment of groundwater quality and human health risk related to arsenic using index methods and GIS: A case of Şuhut Plain (Afyonkarahisar/Turkey). Environmental Research Doi: 10.1016/j.envres.2021.111623, (2021), (SCI-Expanded)
 • 18 ŞENER ERHAN, Standartlaştırılmış Yağış İndisi ile Kuraklık İndislerinin Eğilim Analizi: Akşehir Örneği. Afyon Kocatepe University Journal of Sciences and Engineering, 21(6), , 1470-1484. Doi: 10.35414/akufemubid.1005703, (2021), (TR DİZİN)
 • 19 ŞENER ERHAN, Standartlaştırılmış Yağış İndeksi (SYİ) Yöntemi ile Kızılırmak Deltası (Samsun) Kuraklık Analizi. Academic Perspective Procedia, 4(2), , 99-105. Doi: 10.33793/acperpro.04.02.39, (2021), (Diğer)
 • 20 ŞENER ERHAN, ŞENER ŞEHNAZ, Landfill site selection using integrated fuzzy logic and analytic hierarchy process (AHP) in lake basins. ARABIAN JOURNAL OF GEOSCIENCES, 13(21), Doi: 10.1007/s12517-020-06087-y, (2020), (SCI)
 • 21 ŞENER ŞEHNAZ, ŞENER ERHAN, VAROL SİMGE, Hydro-chemical and microbiological pollution assessment of irrigation water in Kizilirmak Delta (Turkey). ENVIRONMENTAL POLLUTION Doi: 10.1016/j.envpol.2020.115214, (2020), (SCI)
 • 22 Sehnaz Sener, ŞENER Erhan, Davraz Aysen, Varol Simge, Hydrogeological and hydrochemical investigation in the Burdur Saline Lake Basin, southwest Turkey. GEOCHEMISTRY, 80(125592), Doi: 10.1016/j.chemer.2019.125592, (2020), (SCI-Expanded)
 • 23 VAROL SİMGE, DAVRAZ AYŞEN, AKSEVER FATMA, ŞENER ŞEHNAZ, ŞENER ERHAN, TOKGÖZLÜ AHMET, KIRKAN BÜLENT, DETERMINATION OF THE ORIGIN AND RECHARGE PROCESS OF WATER RESOURCES IN SALDA LAKE BASIN BY USING THE ENVIRONMENTAL, TRITIUM AND RADIOCARBON ISOTOPES (BURDUR/TURKEY). Bulletin of The Mineral Research and Exploration , 57-70. Doi: 10.19111/bulletinofmre.604352, (2020), (ESCI: Emerging Sources Citation Index)
 • 24 Varol Simge, Davraz Aysen, ŞENER Erhan, Sener Sehnaz, Aksever Fatma, Kirkan Bulent, Tokgozlu Ahmet, Determining the lake protected zones using GIS-based DRASTIC model to groundwater vulnerability in Salda Lake basin (Burdur/Turkey). TURKISH JOURNAL OF EARTH SCIENCES , 747-763. Doi: 10.3906/yer-1907-27, (2020), (SCI-Expanded)
 • 25 ŞENER ŞEHNAZ, ŞENER ERHAN, Water Quality Assessment in Special Environmental Protection Areas: a case study in the Belek (Antalya, Turkey),. Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research, 6(2), , 100-110. Doi: 10.17216/LimnoFish-689997, (2020), (TR DİZİN)
 • 26 ŞENER ŞEHNAZ, ŞENER ERHAN, VAROL SİMGE, KAŞ (ANTALYA) Kıyı Bölgesinin Mikrobiyolojik Kirlilik Değerlendirmesi. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 8(3), , 753-765. Doi: 10.21923/jesd.723444, (2020), (TR DİZİN)
 • 27 Davraz Aysen, ŞENER Erhan, Sener Sehnaz, Evaluation of climate and human effects on the hydrology and water quality of Burdur Lake, Turkey. JOURNAL OF AFRICAN EARTH SCIENCES Doi: 10.1016/j.jafrearsci.2019.103569, (2019), (SCI)
 • 28 ŞENER ERHAN, ŞENER ŞEHNAZ, METEOROLOJİK KURAKLIĞIN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ TABANLI ZAMANSAL VE KONUMSAL ANALİZİ: ÇORAK GÖLÜ HAVZASI (BURDUR-TÜRKİYE) ÖRNEĞİ. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 7(3), , 596-607. Doi: 10.21923/jesd.543573, (2019), (TR DİZİN)
 • 29 İLKER AHMET, TERZİ ÖZLEM, ŞENER ERHAN, Yağışın Alansal Dağılımının Haritalandırılmasında Enterpolasyon Yöntemlerinin Karşılaştırılması: Akdeniz Bölgesi Örneği. Teknik Dergi, 30(3), , 9213-9219. Doi: 10.18400/tekderg.334186, (2019), (SCI-Expanded)
 • 30 ŞENER ERHAN, VAROL SİMGE, ŞENER ŞEHNAZ, DAVRAZ AYŞEN, ASSESSMENT OF THE STREAM NETWORK POLLUTION IN THE EĞIRDIR LAKE BASIN (TURKEY) USING WATER QUALITY INDEX AND MULTIVARIATE ANALYSIS. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 7(2), , 352-368. Doi: 10.21923/jesd.471866, (2019), (Alan Endeksleri)
 • 31 Davraz Aysen, Varol Simge, ŞENER Erhan, Sener Sehnaz, Aksever Fatma, Kirkan Bulent, Tokgozlu Ahmet, Assessment of water quality and hydrogeochemical processes of Salda alkaline lake (Burdur, Turkey). ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT Doi: 10.1007/s10661-019-7889-y, (2019), (SCI)
 • 32 ŞENER Erhan, Sener Sehnaz, Davraz Aysen, Groundwater potential mapping by combining fuzzy-analytic hierarchy process and GIS in Beysehir Lake Basin, Turkey. ARABIAN JOURNAL OF GEOSCIENCES Doi: 10.1007/s12517-018-3510-x, (2018), (SCI)
 • 33 Sener Sehnaz, ŞENER Erhan, Davraz Aysen, Evaluation of water quality using water quality index (WQI) method and GIS in Aksu River (SW-Turkey). SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT , 131-144. Doi: 10.1016/j.scitotenv.2017.01.102, (2017), (SCI)
 • 34 Sener Sehnaz, ŞENER Erhan, Davraz Aysen, Assessment of groundwater quality and health risk in drinking water basin using GIS. JOURNAL OF WATER AND HEALTH , 112-132. Doi: 10.2166/wh.2016.148, (2017), (SCI)
 • 35 ŞENER ERHAN, BURDUR GÖLÜ YÜZEY SUYU SICAKLIĞI MEVSİMSEL DEĞİŞİMİNİN LANDSAT 8 UYDU GÖRÜNTÜLERİ KULLANILARAK BELİRLENMESİ. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 4(2), Doi: 10.21923/jesd.31386, (2016), (EBSCO)
 • 36 ŞENER ERHAN, BURDUR GÖLÜ YÜZEY SUYU SICAKLIĞI MEVSİMSEL DEĞİŞİMİNİN LANDSAT 8 UYDU GÖRÜNTÜLERİ KULLANILARAK BELİRLENMESİ. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 4(2), Doi: 10.21923/jesd.31386, (2016), (EBSCO)
 • 37 ŞENER Erhan, Sener Sehnaz, Evaluation of groundwater vulnerability to pollution using fuzzy analytic hierarchy process method. ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES , 8405-8424. Doi: 10.1007/s12665-014-4001-3, (2015), (SCI)
 • 38 KEÇECİ AYŞE DİLJİN, ÜREYEN KAYA BULEM, ŞENER ERHAN, Determination of canal orifice co-ordinates and MB2 incidence of maxillary first molars in a Turkish sub-population. Acta Odontologica Scandinavica, 72(5), , 354-361. Doi: 10.3109/00016357.2013.837959, (2014), (SCI-Expanded)
 • 39 ŞENER Erhan, Davraz Aysen, Assessment of groundwater vulnerability based on a modified DRASTIC model, GIS and an analytic hierarchy process (AHP) method: the case of Egirdir Lake basin (Isparta, Turkey). HYDROGEOLOGY JOURNAL , 701-714. Doi: 10.1007/s10040-012-0947-y, (2013), (SCI)
 • 40 ŞENER Erhan, Terzi Ozlem, Sener Sehnaz, Kucukkara Ramazan, Modeling of Water Temperature Based on GIS and ANN Techniques: Case Study of Lake Egirdir (Turkey). EKOLOJI , 44-52. Doi: 10.5053/ekoloji.2012.835, (2012), (SCI)
 • 41 ŞENER Erhan, Sener Erhan, Karaguzel Remzi, Solid waste disposal site selection with GIS and AHP methodology: a case study in Senirkent-Uluborlu (Isparta) Basin, Turkey. ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT , 533-554. Doi: 10.1007/s10661-010-1403-x, (2011), (SCI)
 • 42 ŞENER Erhan, Sener Erhan, Nas Bilgehan, Karaguzel Remzi, Combining AHP with GIS for landfill site selection: A case study in the Lake Beysehir catchment area (Konya, Turkey). WASTE MANAGEMENT, 30(11), , 2037-2046. Doi: 10.1016/j.wasman.2010.05.024, (2010), (SCI-Expanded)
 • 43 ŞENER ŞEHNAZ, ŞENER ERHAN, DAVRAZ AYŞEN, KARAGÜZEL REMZİ, cafer bulut, Eğirdir Gölü Su Kalitesine Yönelik Ön Bulgular: Yerinde ÖlçümlerinDeğerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 14(1), , 72-83. (2010), (TR DİZİN)
 • 44 ŞENER Erhan, Davraz Aysen, Sener Sehnaz, Investigation of Aksehir and Eber Lakes (SW Turkey) Coastline Change with Multitemporal Satellite Images. WATER RESOURCES MANAGEMENT , 727-745. Doi: 10.1007/s11269-009-9467-5, (2010), (SCI)
 • 45 ŞENER Erhan, Sener Sehnaz, Davraz Aysen, Assessment of aquifer vulnerability based on GIS and DRASTIC methods: a case study of the Senirkent-Uluborlu Basin (Isparta, Turkey). HYDROGEOLOGY JOURNAL , 2023-2035. Doi: 10.1007/s10040-009-0497-0, (2009), (SCI)
 • 46 Davraz Aysen, Karaguzel Remzi, Soyaslan Iskender, ŞENER Erhan, Seyman Fatma, Sener Sehnaz, Hydrogeology of karst aquifer systems in SW Turkey and an assessment of water quality and contamination problems. ENVIRONMENTAL GEOLOGY , 973-988. Doi: 10.1007/s00254-008-1577-5, (2009), (SCI)
 • 47 Davraz Aysen, ŞENER Erhan, Sener Sehnaz, Temporal variations of fluoride concentration in Isparta public water system and health impact assessment (SW-Turkey). ENVIRONMENTAL GEOLOGY , 159-170. Doi: 10.1007/s00254-007-1148-1, (2008), (SCI)
 • 48 Cengiz O., ŞENER Erhan, Yagmurlu F., A satellite image approach to the study of lineaments, circular structures and regional geology in the Golcuk Crater district and its environs (Isparta, SW Turkey). JOURNAL OF ASIAN EARTH SCIENCES, 27(2), , 155-163. Doi: 10.1016/j.jseaes.2005.02.005, (2006), (SCI)
 • 49 ŞENER Erhan, Davraz A, Ozcelik M, An integration of GIS and remote sensing in groundwater investigations: A case study in Burdur, Turkey. HYDROGEOLOGY JOURNAL , 826-834. Doi: 10.1007/s10040-004-0378-5, (2005), (SCI)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 ŞENER ERHAN, ŞENER ŞEHNAZ, Farklı Zaman Ölçeklerinde Standartlaştırılmış Yağış İndeksi Kullanılarak Alanya İlçesinin Kuraklık Değerlendirmesi. 2nd International Conference on Engineering, Natural and Social Sciences (2023). (Tam metin bildiri)
 • 2 ŞENER ŞEHNAZ, ŞENER ERHAN, Oba Çayı Alt Havzasının (Antalya, Türkiye) Hidrojeolojisi ve Su Kaynaklarının Hidro-kimyasal İncelenmesi. 2nd International Conference on Engineering, Natural and Social Sciences (2023). (Tam metin bildiri)
 • 3 ŞENER ŞEHNAZ, ŞENER ERHAN, Assessing Heavy Metal Pollution and Usage Characteristics of Surface Water Resources of Tavşanlı District (Kütahya, Turkey). 2nd International Conference on Contemporary Academic Research ICCAR 2023 Doi: 10.59287/as-proceedings.156, (2023). (Tam metin bildiri)
 • 4 ŞENER ERHAN, Elmalı İlçesinin (Antalya) Farklı Zaman Ölçeklerinde Kuraklık Analizi. 2nd International Conference on Contemporary Academic Research ICCAR 2023 (2023). (Tam metin bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ŞENER ERHAN, ŞENER ŞEHNAZ, SPI ve CZI Kuraklık İndislerinin CBS Tabanlı Zamansal ve Konumsal Karşılaştırması: Burdur Gölü Havzası Örneği. Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, 7(1), , 41-58. Doi: 10.21324/dacd.800036, (2021), (TR DİZİN)
 • 2 ŞENER ERHAN, ŞENER ŞEHNAZ, ŞEFAATLİ (YOZGAT) DOĞUSU SU KAYNAKLARININ HİDROJEOLOJİK VE HİDROJEOKİMYASAL İNCELEMESİ. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 9(1), , 126-138. Doi: 10.21923/jesd.745641, (2021), (TR DİZİN)
 • 3 VAROL SİMGE, Küçük Mutlu, DAVRAZ AYŞEN, ŞENER ŞEHNAZ, ŞENER ERHAN, AKSEVER FATMA, KIRKAN BÜLENT, TOKGÖZLÜ AHMET, Salda Gölü Güneyinin (Yeşilova/Burdur) Hidrojeolojisi ve Hidrojeokimyasal Özelliklerinin İncelemesi. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 8(1), , 74-90. Doi: 10.21923/jesd.568665, (2020), (TR DİZİN)
 • 4 ŞENER ERHAN, İnsansız Hava Araçları Kullanılarak Olası Kaya Düşmelerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri Tabanlı 3D Modellenmesi: Kasımlar Köyü (Isparta-Türkiye) Örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi , 143-150. Doi: 10.19113/sdufenbed.501482, (2019), (TR DİZİN)
 • 5 ŞENER ERHAN, İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI KULLANILARAK SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ YERLEŞKESİNİN YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ ORTOFOTO HARİTASININ HAZIRLANMASI. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 7(2), , 393-402. Doi: 10.21923/jesd.511561, (2019), (TR DİZİN)
 • 6 ŞENER Şehnaz, ŞENER Erhan, NAS Bilgehan, Selection of Landfill Site using GIS and Multicriteria Decision Analysis for Beyşehir Lake Catchment area (Konya, Turkey) . Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi , 1(3), , 133-144. (2011), (Endekste taranmıyor)
 • Kitap
 • 1 ŞENER ERHAN, VAROL SİMGE, ŞENER ŞEHNAZ, Computers in Earth and Environmental Sciences(2022). Elsevier, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 2 ŞENER ERHAN, DAVRAZ AYŞEN, Eğirdir Gölü’nün Sürdürülebilir Yönetimine Yönelik Güncel Yaklaşımlar(2022). Duvar Yayınevi, Bölüm, (ULUSAL)
 • 3 ŞENER ERHAN, DAVRAZ AYŞEN, Eğirdir Gölü'nün Sürdürülebilir Yönetimine Yönelik Güncel Yaklaşımlar(2022). Duvar Yayınevi, Bölüm, (ULUSAL)
 • 4 ŞENER ERHAN, INSAC Natural and Engineering Sciences(2021). Duvar Kitapevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 5 ŞENER ERHAN, INSAC Natural and Engineering Sciences(2021). Duvar Kitapevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • Yüksek Lisans Tezi
 •   Coğrafi Bilgi Sistemleri Tabanlı Akifer Kirlenebilirlik Haritalarının Çok Kriterli Karar Verme Analizleri Kullanılarak Hazırlanması: Eğirdir Gölü Havzası Örneği
 • Doktora Tezi
 •   Küresel İklim Değişikliğinin Eğirdir Gölü Havzasına Etkileri ve Kuraklık Analizi
VERDİĞİ DERSLER
Hidrojeolojik Haritalama Yöntemleri
Mesleki Bilgisayar Programları
Mühendislik Projelerinde Yer Seçimi
Yerbilimlerinde Yapay Zeka Uygulamaları
 
Bu İçeriği Paylaş!