KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Öğr. Gör. Dr. Erhan ŞENER
Birimi Mühendislik Fakültesi
Bölüm Jeoloji Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı
Telefon 2462111585
E-Posta erhansener@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0001-6263-8366
Diğer Akademik Hesaplar S
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ 13.02.2001
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ) 13.07.2011
Yüksek Lisans
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ (DR) 13.07.2021
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Coğrafi Bilgi Sistemleri,Uzaktan Algılama ,Hidrojeoloji,Çevre Jeolojisi,Yapay Sinir Ağları,Entegre Havza Yönetimi,İnsansız Hava Araçları
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Şener, Ş., Elitok, Ö., Şener, E., Davraz, A., 2011. An Investigation of Mn Contents in Water and Bottom Sediments from Eğirdir Lake, Turkey, Journal of Engineering Science and Design, Vol:1 No:3 pp.145-149.
 • 2 Şener, Ş., Şener, E., Nas, B., 2011. Selection of Landfill Site using GIS and Multicriteria Decision Analysis for Beysehir Lake Catchment area (Konya, Turkey, Journal of Engineering Science and Design, Vol:1 No:3 pp.134-144.
 • 3 Şener Ş., Şener E., İsmailov T.,2006, Aster (Advance Spaceborne Thermal Emission And Reflection Radiometer) Uydu Verilerinden Sayısal Yükseklik Modeli (SYM) Oluşturulması:Isparta Örneği, Ekoloji ve Su Tasarrufu Degisi, No: 3,7-11, Bakü-Azerbaycan
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Şener, Ş., Şener, E., 2020, Water Quality Assessment in Special Environmental Protection Areas: a case study in the Belek (Antalya, Turkey), Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research, DOI: 10.17216/LimnoFish-689997
 • 2 Varol S., Küçük, M., Davraz A., Şener Ş., Şener E., Aksever F., Kırkan B., Tokgözlü A., (2020). Salda Gölü Havzası Güneyinin (Yeşilova/Burdur) Hidrojeolojisi ve Hidrojeokimyasal Özelliklerinin İncelemesi, Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 8(1), 74-90.
 • 3 Varol, S., Davraz, A., Aksever, F., Şener, Ş., Şener, E., Kırkan, B., Tokgözlü, A., 2020. Determination of the Origin and Recharge Process of Water Resources in Salda Lake Basin by Using the Environmental, Tritium and Radiocarbon Isotopes (Burdur/Turkey), Bull. Min. Res. Exp. (2020) 161: 57-70
 • 4 Şener, Ş., Şener, E., Varol, S., 2020. KAŞ (ANTALYA) Kıyı Bölgesinin Mikrobiyolojik Kirlilik Değerlendirmesi, Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi 8(3), 753 – 765, 2020
 • 5 Şener, Ş., Şener, E., Gülle, İ., 2019, Çorak Gölü (Burdur) Havzasının Hidrojeolojik Özellikleri ve Su Kalitesi, Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi 7(1), 103 – 114, 2019
 • 6 Şener, E., Şener, Ş., 2019. Meteorolojik Kuraklığın Coğrafi Bilgi Sistemleri Tabanlı Zamansal ve Konumsal Analizi: Çorak Gölü Havzası (Burdur-Türkiye) Örneği, Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi 7(3), 596 – 607.
 • 7 Şener, E., Varol, S., Şener, Ş., Davraz, A., 2019. Assessment Of The Stream Network Pollutıon In The Eğırdır Lake Basın (Turkey) Usıng Water Quality Index And Multivarıate Analysis, Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi 7(2), 352 – 368, e-ISSN: 1308-6693
 • 8 Şener, E., 2019. İnsansız Hava Araçları Kullanılarak Olası Kaya Düşmelerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri Tabanlı 3D Modellenmesi: Kasımlar Köyü (Isparta-Türkiye) Örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 23 (2), 419-426
 • 9 Şener, E., (2019). İnsansız Hava Araçları Kullanılarak Süleyman Demirel Üniversitesi Yerleşkesinin Yüksek Çözünürlüklü Ortofoto Haritasının Hazırlanması, Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 7(2), 393-402
 • 10 Şener, E. (2016). Burdur Gölü Yüzey Suyu Sıcaklığı Mevsimsel Değişiminin Landsat 8 Uydu Görüntüleri Kullanılarak Belirlenmesi. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 4(2), 67-73.
 • 11 Şener, Ş., Şener, E., Kovada Gölü’nün (Isparta) Hidrojeokimyasal Incelemesi. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 2016, 4.2: 49-58.
 • 12 Davraz, A., Şener, Ş., Şener., E.,. Su Kaynaklarının Kullanma ve Koruma Metodolojisinin Geliştirilmesi: Eğirdir Gölü Havzası Örneği. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 2016, 4.3: 227-238
 • 13 Şener, Ş., Şener, E., 2015. Assessment of Heavy Metal Distribution and Contamination in the Kovada Lake (Isparta) Bottom Sediments. Suleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Science, 19(2), 86-96.
 • 14 Davraz, A., Şener, E., Şener, Ş., Varol, S., 2014. Water Balance of the Eğirdir Lake and the Influence of Budget Components, Isparta,Turkey. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 18(2):27-36.
 • 15 Şener, E., Morova, N., 2011, "Bulanık Mantık ve Doğrusal Regresyon Analizleri ile Burdur Gölü Su Seviyesi Değişimlerinin Modellenmesi", SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 15-1, 60-66 Isparta.
 • 16 Şener, Ş., Şener, E., Davraz, A., Karagüzel, R., Bulut, C., 2010. Preliminary Findings In Egirdir Lake Water Quality: Assessment of In-Situ Measurements. Journal of Natural and Applied Sciences, 14-1( 2010), 72-83.
 • 17 Şener, Ş., Şener, E., Davraz, A., 2009, DRASTIC ve Analitik Hiyerarşi Süreci Yöntemlerinin Entegrasyonu ile Akifer Duyarlılık Haritalarının Hazırlanması: Senirkent - Uluborlu Havzası (Isparta) Örneği, Suleyman Demirel University, Journal of Natural and Applied Sciences, Volume 13, Issue 1
 • 18 Davraz, A. ve Şener, E. 2007. Anamasdağı (Yenişarbademli Kuzeyi/ Isparta) Karst Kaynaklarının Hidrojeokimyasal Özellikleri, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt 11, Sayı 1, 64-74
 • 19 Cengiz, O., Şener, E., Yağmurlu, F., 2003. Landsat TM uydu görüntüsü kullanılarak Gölcük krateri (Isparta) çevresindeki volkanik yapıların ve çizgiselliklerin yorumlanması, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Jeoloji Mühendisliği Bölümünün 20.Yıl Özel Sayısı, Cilt 7, Sayı 2, 433-444.
 • 20 Cengiz, O., Şener, E., Yağmurlu, F., 2003. Landsat TM görüntüsü ile jeolojik uygulamalar: Burdur çevresinin jeolojik haritasının çıkarılması ve çizgisellik analizi, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Jeoloji Mühendisiği Bölümünün 20.Yıl Özel Sayısı, Cilt 7, Sayı 2, 445-453.
 • 21 Yalçın, A., Özçelik, M ve Şener, E., 2003. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanarak Isparta Güneyindeki Kitle Hareketlerinin İncelenmesi, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt 7,Sayı:2,349-361, Isparta
 • 22 Davraz, A., Şener, E. ve Özçelik, M., 2003. Çizgisellikler ile yeraltısuyu potansiyeli arasındaki ilişki: Burdur örneği, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi,Cilt 7,Sayı 2, 455-461, Isparta
 • 23 Şener, E., Özçelik, M. ve Ertunç, A., 2003. Burdur Kent Merkezinde Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanarak Jeolojik Sondaj Verilerinin Yönetimi ve İnterpolasyonu, SDÜ Fen Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt 7,Sayı:2,361-367, Isparta
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Varol, S., Davraz, A., Şener, E., Şener, Ş., Aksever, F.,Kırkan, B., Tokgözlü, A., 2020. Determining the lake protected zones using GIS-based DRASTIC model to groundwater vulnerability in Salda Lake basin (Burdur/Turkey). Turkish J Earth Sci, 29, (2020), 747-763
 • 2 Şener, Ş., Şener, E., Davraz, A., Varol, S., 2020. Hydrogeological and hydrochemical investigation in the Burdur Saline Lake Basin, southwest Turkey, Geochemistry, DOI: 10.1016/j.chemer.2019.125592
 • 3 Şener, Ş., Şener, E., Varol, S., 2020. Hydro-chemical and microbiological pollution assessment of irrigation water in Kızılırmak Delta (Turkey), Environmental Pollution, DOİ: 10.1016/j.envpol.2020.115214
 • 4 Şener, E., Şener, Ş., 2020. Landfill site selection using integrated fuzzy logic and analytic hierarchy process (AHP) in lake basins, Arabian Journal of Geosciences, DOI 10.1007/s12517-020-06087-y
 • 5 İlker, A., Terzi, Ö., Şener,E., 2019. Comparing of Interpolation Methods in Mapping Spatial Distributions of Rainfall: Case Study of Mediterranean Region. Teknik Dergi (2019) 9213-9219,
 • 6 Davraz, A., Şener, E., Şener, Ş., 2019. Evaluation of climate and human effects on the hydrology and water quality of Burdur Lake, Turkey. Journal of African Earth Sciences, 158 (2019) 103569-10.1016/j.jafrearsci.2019.103569
 • 7 Davraz, A., Varol, S., Şener, E., Şener, Ş., Aksever, F., Kırkan, B., Tokgözlü, A., 2019. Assessment of Water Quality and Hydrogeochemical Processes of Salda Alkaline Lake (Burdur/Turkey). Environmental Monitoring and Assessment, 191:701: November 2019- DOI: 10.1007/s10661-019-7889-y
 • 8 Şener, E., Şener, Ş., & Davraz, A. (2018). Groundwater potential mapping by combining fuzzy-analytic hierarchy process and GIS in Beyşehir Lake Basin, Turkey. Arabian Journal of Geosciences, 11, 1-21.
 • 9 Şener, Ş., Şener, E., Davraz, E., 2017.Evaluation of water quality using water quality index (WQI)method and GIS in Aksu River (SW-Turkey), Science of the Total Environment 584–585 (2017) 131–144
 • 10 Şener, Ş., Şener, E., Davraz, A. 2016. Assessment of groundwater quality and health risk in drinking water basin using GIS, Journal of Water and Health, doi: 10.2166/wh.2016.148
 • 11 Şener, E., Şener, Ş., 2015. Evaluation of groundwater vulnerability to pollution using fuzzy - analytic hierarchy process method. Environmental Earth Sciences, Volume 73, Issue 12, pp 8405-8424
 • 12 Keçeci, A.D., Üreyen, K., Şener, E., 2014. Determination of canal orifice co-ordinates and MB2 incidence of maxillary first molars in a Turkish sub-population. Acta Odontol Scand. 2014 Jul;72(5):354-61. doi: 10.3109/00016357.2013.837959
 • 13 Sener, E., & Davraz, A. (2013). Assessment of groundwater vulnerability based on a modified DRASTIC model, GIS and an analytic hierarchy process (AHP) method: the case of Egirdir Lake basin (Isparta, Turkey). Hydrogeology Journal, 21(3), 701-714.
 • 14 Sener, E., Terzi, O., Sener, S., & Kucukkara, R. (2012). Modeling of Water Temperature Based on GIS and ANN Techniques: Case Study of Lake Egirdir (Turkey). Ekoloji, 21(83), 44-52.
 • 15 Şener, Ş., Sener, E., & Karagüzel, R. (2011). Solid waste disposal site selection with GIS and AHP methodology: a case study in Senirkent–Uluborlu (Isparta) Basin, Turkey. Environmental monitoring and assessment, 173(1-4), 533-554.
 • 16 Şener,Ş., Şener,E.,Nas, B., Karagüzel,R., 2010.Combining AHP with GIS for landfill site selection: A Case Study in the Lake Beyşehir Catchment Area (Konya, Turkey), Waste Management,vol 30, 2037–2046p
 • 17 Davraz, A., Karaguzel R., Soyaslan I., Sener E., Seyman F., Sener S., 2009. Hydrogeology of Karst Aquifer Systems in SW Turkey and an Assessment of Water Quality and Contamination Problems, Environmental Geology, Volume 58, Number 5, 973-988p.
 • 18 Sener, E., Sener, S., & Davraz, A. (2009). Assessment of aquifer vulnerability based on GIS and DRASTIC methods: a case study of the Senirkent-Uluborlu Basin (Isparta, Turkey). Hydrogeology Journal, 17(8), 2023-2035.
 • 19 Şener,E., Davraz,A., Şener,Ş. 2009. Investigation of Aksehir and Eber Lakes (SW Turkey) Coastline Change with Multitemporal Satellite Images, Water Resources Management, Vol, 24, 4, 727-745p.DOI: 10.1007/s11269-009-9467-5
 • 20 Davraz, A., Sener, E., Sener, S., 2008,Temporal variations of fluoride concentration in Isparta public water system and health impact assessment (SW-Turkey),Environmental Geology.Volume 56, p159-170
 • 21 Cengiz, O., Şener, E., Yağmurlu, F., 2006. A satellite image approach to the study of lineaments, circular structures and regional geology in the Golcuk Crater district and its environs (Isparta, SW Turkey), Journal of Asian Earth Sciences, July 2006, Volume 27 Issue 2, Pages 155-163
 • 22 Şener, E., Davraz, A. and Özçelik, M., 2005. An integration of GIS and remote sensing in groundwater investigations: A case study in Burdur, Turkey, Hydrogeology Journal, Volume 13, Issue 5 - 6, Oct 2005, Pages 826 - 834.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Şener, Ş., Şener, E., Davraz, A., Varol, S., 2018. Burdur Gölü Havzası Yeraltısularının Ağır Metal Kirliliği ve Su Kalitesi, Ulusal Hidrojeoloji ve Su Kaynakları Sempozyumu, 27-29 Eylül, Hacettepe Üniversitesi, Ankara
 • 2 S. Varol, A. Davraz, Ş. Şener, F. Aksever, E. Şener, B. Kırkan, A. Tokgözlü, 2018. Salda Gölü Havzası Yeraltısularının Hidrojeokimyasal Özellikleri ve Kalite Değerlendirmesi, Ulusal Hidrojeoloji ve Su Kaynakları Sempozyumu, 27-29 Eylül, Hacettepe Üniversitesi, Ankara
 • 3 Şener, Ş., Şener, E., Davraz, A., Varol, S., 2018. Burdur Gölü Havzası Yeraltısularının Ağır Metal Kirliliği ve Su Kalitesi, Ulusal Hidrojeoloji ve Su Kaynakları Sempozyumu, 27-29 Eylül, Hacettepe Üniversitesi, Ankara
 • 4 Varol S. , Davraz A., Şener Ş., Şener E., Aksever F., Kırkan B., Tokgözlü A., 2017.Water Balance of the Salda Lake and the Influence of Budget Components, (Burdur/ Turkey), IWA 2nd Regional Symposium on Water, Wastewater and Environment, 22-24 March, 2017 in Çesme-Izmir, Turkey,Proceeding book, p:652-660
 • 5 Şener, Ş., Şener, E., Davraz, A., Varol, S., 2012, Senirkent-Uluborlu (Isparta) Havzasında Bulunan Yapay Sulak Alanların Değerlendirilmesi, I. Yerbilimleri Sempozyumu, SDÜ, Mühendislik Fak. 18-20 Ekim, 123-127.
 • 6 Varol, S., Varol, E., Davraz, A.,Şener, E., Şener, Ş., 2012. Isparta İli İçme Sularında Jeojenik Flor Kirliliğinin Kardiyovasküler Hastalıklar Açısından İncelenmesi, I. Yerbilimleri Sempozyumu, SDÜ, Mühendislik Fak. 18-20 Ekim, 123-127.135-139.
 • 7 Şener, Ş., Şener, E., Davraz, A., Karagüzel, R., 2010. Eğirdir Gölü'nün İçmesuyu Olarak Kullanım Özellikleri, Isparta İli Değerleri ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumu, Süleyman Demirel Üniversitesi, 26 Nisan-3 Mayıs, 666-680.
 • 8 Şener,E., Morova,N., Polat,E., Terzi,S., Serin,S., 2008, Kentiçi Trafikten Kaynaklanan Gürültülerin Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Haritalandırılması: Isparta Kenti Örneklemesi, 2.Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, 13-15 Ekim 2008, Kayseri
 • 9 Davraz, A. ve Şener, E., Gebeler Kaplıcasının (Fethiye-Muğla) Hidrojeolojisi ve Hidrojeokimyası, Mühendislik Jeolojisinde Çağdaş uygulamalar Sempozyumu, Bildiriler kitabı 347-356, Denizli
 • 10 Karagüzel,R., Davraz,A., Soyaslan,İ., Seyman,F., Şener,Ş., Şener, E., 2006. Antalya İçme Suyu Havzalarının Kirlilik Tehdidi Açısından Değerlendirilmesi, Antalya İçme Suyu ve Sorunları Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 113-120, Antalya
 • 11 Şener, E., Davraz, A. ve İsmailov, T., 2005. Burdur gölü seviye değişimlerinin çok zamanlı uydu görüntüleri ile izlenmesi, Türkiye Kuvaterner Sempozyumu TURQUA-V, 2-3 Haziran 2005, İstanbul
 • 12 İsmailov,T., Özçelik,M., Şener, E., 2005, Evsel Sıvı Atıkların Antalya Yerleşim Alanındaki Travertenlerin Geoteknik Özelliklerine Etkisi, Antalya Yöresinin İnşaat Mühendisliği Sorunları Kongresi, 22-24 Eylül 2005 Antalya, Türkiye.
 • 13 Cengiz, O., Şener, E., 2003. Landsat TM verileri ile jeolojik haritalama: Eğirdir Güneyi-Kovada Grabeni (Isparta) Uygulaması, Küçükçekmece ve yakın çevresi teknik kongresi, Deprem ve Planlama, Bildiriler Kitabı, 08-10 Ekim 2003, İstanbul, Cilt 1, 293-304.
 • 14 Özçelik, M., Şener, E. ve Yalçın, A., 2003. Yerleşim Alanlarındaki Mühendislik Jeolojisi Çalışmalarında Temel Sondaj Yerlerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Tespiti, Sondaj Sempozyumu, 85-90, İzmir
 • 15 Şener, E. ve Özçelik, M., 2001.'Burdur Şehir Merkezinde Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Yerleşime Uygunluk Haritasının Hazırlanması, Coğrafi Bilgi Sistemleri Bilişim Günleri, 179-188, İstanbul
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Şener, Ş., Davraz, A., Şener, E., Varol, S., 2012.Eğirdir Gölü Havzası Yüzey ve Yeraltısularındaki Arsenik Kirliliğinin Değerlendirilmesi. 65. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 2-6 Nisan 2012.
 • 2 Şener, E. ve Davraz, A., 2012. CBS Tabanlı Akifer Kirlenebilirlik Haritalarının Çok Kriterli Karar Verme Analizleri Kullanılarak Hazırlanmassı: Eğirdir Gölü Havzası, 65. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 2-6 Nisan 2012, Ankara
 • 3 Varol,S.,Şener,Ş.,Davraz, A.,Şener, E.,Tarımsal Faaliyetlerden Kaynaklanan Pestisit Kirliliğinin Yüzey Suları Üzerine Etkisi,27-29 Ağustos, 2012, 5. Ulusal LİMNOLOJİ Sempozyumu, Bildirleri Özetleri Kitabı, s. 154, SDÜ, Su Uürünleri Fak.,Isparta.
 • 4 Şener, Ş., Şener, E., Küçükkara, R., 2012. Antropojenik Kökenli Kirleticilerin Yüzey Sularına Etkileri: Kovada Gölü Örneği. 27-29 Ağustos, 2012, 5. Ulusal LİMNOLOJİ Sempozyumu, Bildirleri Özetleri Kitabı, s. 153,SDÜ, Su Ürünleri Fak.,Isparta.
 • 5 Şener, E., Uysal, R., Şener, Ş., Küçükkara, R., 2012. Sığ Göllerde Batımetrik Özelliklerin Yüksek Çözünürlüklü WORLDVIEW-2 Uydu Görüntüsü İle Değerlendirilmesi:Eğirdir Gölü Örneği . 27-29 Ağustos, 2012, 5. Ulusal LİMNOLOJİ Sempozyumu, Bildirleri Özetleri Kitabı, s. 6, SDÜ, Su Uürünleri Fak.,Isparta.
 • 6 Şener, E., 2012. Aster Uydu Verileri Kullanılarak Kovada Gölü Su Sıcaklığının Belirlenmesi. 27-29 Ağustos, 2012, 5. Ulusal LİMNOLOJİ Sempozyumu, Bildiri Özetleri Kitabı, SDÜ Su Uürünleri Fak.,Isparta.
 • 7 Şener, E., Şener, Ş., Davraz, A., 2008, Coğrafi Bilgi Sistemi tabanlı akifer duyarlılık haritalarının DRASTIC ve AHS yöntemleri ile hazırlanması: Senirkent - Uluborlu havzası örneği, 2008, I.Ulusal Jeolojik Uzaktan Algılama Sempozyumu 22-23 Mayıs 2008 Cumhuriyet Üniversitesi, SİVAS
 • 8 Kayadibi, Ö. Cengiz, O., Şener,E., Topçu, T., 2008. Gölcük ve Keçiborlu (Isparta) bölgeleri arasındaki hidrotermal alterasyon alanlarını ASTER ve Landsat TM/ETM+ uydu görüntüleri ile haritalama, 2008, I.Ulusal Jeolojik Uzaktan Algılama Sempozyumu 22-23 Mayıs 2008 Cumhuriyet Üniversitesi, SİVAS
 • 9 Davraz, A., Şener, E., Cengiz, O., 2004. Anamasdağları Kuzeyi/Isparta karstik kaynaklarının hidrojeokimyasal özellikleri, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, 57.Türkiye Jeoloji Kurultayı Genişletilmiş Bildiri Özleri, 8-12 Mart 2004, MTA Kültür Sitesi, Ankara, 65.
 • 10 Şener, E., Davraz, A., İsmailov, T., 2004.Burdur Gölü Su Seviye Değişimlerinin Multitemporal uydu görüntüleri ile izlenmesi 6-9 Ekim 2004 Coğrafi Bilgi Sistemleri Bilişim Günleri, Bildiri Özleri Kitabı, İstanbul.
 • 11 Cengiz, O., Şener, E., Yağmurlu, F., 2003. Landsat TM uydu görüntüsü kullanılarak Gölcük krateri (Isparta) çevresindeki volkanik yapıların ve çizgiselliklerin yorumlanması, S.Demirel Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 20.Yıl Sempozyumu Bildiri özleri, 14-16 Mayıs 2003, Isparta, 196-197.
 • 12 Cengiz, O., Şener, E., Yağmurlu, F., 2003. Landsat TM görüntüsü ile jeolojik uygulamalar: Burdur çevresinin jeolojik haritasının çıkarılması ve çizgisellik analizi, S.Demirel Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 20.Yıl Sempozyumu Bildiri özleri, 14-16 Mayıs 2003, Isparta, 267-268.
 • 13 Şener, E., Cengiz, O., Karaca, Ö., Ayday, C., 2003. Senirkent (Isparta) çevresinin jeolojik ve tektonik özelliklerinin uzaktan algılama yöntemleri kullanılarak belirlenmesi, S.Demirel Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 20.Yıl Sempozyumu Bildiri özleri, 14-16 Mayıs 2003, Isparta, 273-274.
 • 14 Şener, E., Ünsal, A., Avcıoğlu, M., Cengiz, O., 2003. Uydu görüntüleri ve sayısal yükseklik modeli (SYM) kullanılarak Davras Dağı (GD Isparta) ve çevresinin jeolojik, çizgisellik ve jeomorfolojik özelliklerinin belirlenmesi, S.Demirel Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 20.Yıl Sempozyumu Bildiri özleri, 14-16 Mayıs 2003, Isparta, 275-276.
 • 15 Tay,Ş., Şener, E., Seyman F., Ayday C., " Gelendost - Yalvaç (Isparta) Çevresinin Jeolojik ve Tektonik Özelliklerinin Uzaktan Algılama Yöntemleri Kullanılarak Belirlenmesi", S.Demirel Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 20.Yıl Sempozyumu Bildiri özleri, 14-16 Mayıs 2003, Isparta, S.271,
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Şener, E., Şener, Ş., Varol, S., 2020. Yeraltı suyu kirlenme riskinin CBS tabanlı DRASTIC metod kullanılarak belirlenmesi , INSAC Natural and Health Sciences (INHS-2020), Proceedings Book , 130-140.
 • 2 Şener,Ş., Şener, E., Varol, S., 2020. Kızılırmak Deltası (Türkiye) sulama kanalı sularında majör iyon kimyasının incelenmesi , INSAC Natural and Health Sciences (INHS-2020), Proceedings Book , 142-148.
 • 3 Şener, E., Şener, Ş., 2020. Evaluation of Drought Severity in Different Timescales Using Standardized Precipitation Index: The Case of Burdur (Turkey) , XI. IMCOFE, St. Petersburg, ISBN: 978-605-68882-9-8, Proceedings Book , 83-92.
 • 4 Şener, Ş., Şener, E., 2020. Health Risk Assessment of Surface Water Resources in the Tavşanlı District (Kütahya, Turkey) , IMCOFE 2020 / St. Petersburg, ISBN: 978-605-68882-9-8, Proceedings Book , 200-2008
 • 5 Şener, Ş., Şener, E., Varol, S., 2020. Microbiological Pollution Assessment in Special Environmental Protection Coastal Zone (BELEK/ANTALYA) , IMCOFE 2020 / St. Petersburg, ISBN: 978-605-68882-9-8, Proceedings Book , 250-256
 • 6 Şener Ş, Şener E. , Davraz A., Varol S., 2017.Investigation of Major Ion Chemistry in Groundwater of the Burdur Lake Basin,IWA 2nd Regional Symposium on Water, Wastewater and Environment, 22-24 March, 2017 in Çesme-Izmir, Turkey, Proceeding Books, p:641-651
 • 7 Şener,E., Şener, Ş., Uysal,R.,Bulut. 2016. Evaluation of the Seasonal and Spatial Lake Level Change Using By Worldview-2 Satellite Images in the Eğirdir Lake (Turkey). Proceedings of Living Planet Symposium, European Space Agency (ESA). ISBN 978-92-9221-305-3 ISSN 1609-042X
 • 8 Şener,Ş., Şener, E., 2016. Estimation of Lake Water Temperature with ASTER And LANDSAT 8 OLI-TIRS Thermal Infrared Bands: A Case Study Beyşehir Lake (Turkey) Proceedings of Living Planet Symposium, European Space Agency (ESA). ISBN 978-92-9221-305-3 ISSN 1609-042X
 • 9 Şener,E., Şener, Ş., Davraz, A., 2012. Meteorological drought severity assessment in the Eğirdir Lake basin (Turkey) using remote sensing and GIS, International Earth Science Colloquium on the Aegean Region (IESCA-2012), 1-5 October 2012, İzmir, Turkey.
 • 10 Şener, Ş., Şener, E., Davraz, A., Varol, S., 2012. Microbiological pollution of surface and groundwaters in the Eğirdir Lake basin (SW-Turkey), International Earth Science Colloquium on the Aegean Region (IESCA-2012), 1-5 October 2012, İzmir, Turkey.
 • 11 Şener, Ş., Şener, E., Davraz, A., 2012. Stream water quality in the Eğirdir Lake catchment area, Isparta,Turkey, International Earth Science Colloquium on the Aegean Region (IESCA-2012), 1-5 October 2012, İzmir, Turkey.
 • 12 Şener, Ş., Şener, E., Davraz, D., 2011. The effect of agricultural activities to the surface and groundwaters in Eğirdir Lake catchment area. The materials of the international practical conference on the subject "The mutual activities of the local executive power and municipalities in the preparation of people, economy and environment for the protection. 15-16 November, s. 226-231, Bakü
 • 13 Uğur İ., Şener E.,2010, Site Selection for Marble Wastes Using Multicteria Decision Analysis and Geographic Information Systems: A Case Study in Bucak (Burdur, TURKEY).10th International Multidisciplinary Scientific Geoconference (SGEM 2010), 20-26, June, Albena, Bulgaria, Proceedings Vol. II., 765-773
 • 14 Şener, Ş., Şener, E., Davraz, A., 2010, Landfill Site Selection Using Analytical Hierarchy Process and Geographic Information Systems: A case Study in Yalvaç Basın, Isparta, Turkey. 10th International Multidisciplinary Scientific Geoconference (SGEM 2010), 20-26, June, Albena, Bulgaria, Proceedings Vol. II.,
 • 15 Şener, Ş., Şener,E., KüçükkaraR., 2010, Investigation of Lake Kovada Water Quality According to Physicochemical Parameters, International Sustainable Water and Wastewater Management Symposium Proceedings, Vol.1:620-628.
 • 16 Özçelik, M; Şener, E; Ertunç, A ;2005; A Stripe Method for Producing Engineering Geological Map of Burdur (Turkey) Urban Area, International Earth Sciences Colloquium on the Aegean Regions,IESCA 2005, October 4-7 2005, İzmir-Turkey,pp.273-281.
 • 17 Şener, Ş.,Şener, E.,Nas, B., 2009, Landfill Site Selection by using GIS and Multicriteria Decision Analysis: A Case Study in Beyşehir Lake Catchment area (Konya, Turkey), Balkan, Kafkas ve Türk Devletleri Uluslararası Mühendislik Mimarlık Sempozyumu, 22-24 Ekim 2009, Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Isparta
 • 18 Şener, Ş., Elitok, Ö., Şener, E.,Davraz, A., 2009, The relationship between Mn-bearing ophiolitic rocks and high Mn concentration in the Egirdir lake, SW Turkey, Balkan, Kafkas ve Türk Devletleri Uluslararası Mühendislik Mimarlık Sempozyumu, 22-24 Ekim 2009, Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Isparta
 • 19 Polat, E., Şener, E., Şener, Ş., 2009, Comparison of the SSP and AHP Methodologies to Determination Land Suitability for Settlement: A Case Study in Egirdir District (Turkey), Balkan, Kafkas ve Türk Devletleri Uluslararası Mühendislik Mimarlık Sempozyumu, 22-24 Ekim 2009, Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Isparta
 • 20 Şener, E., Soyaslan, İ.İ., 2006. Evaluation of Karstic Discharges In The East Of Eğirdir Lake (Turkey) Using Satellite Images, The III International Scientific and Practical Conference 'Use of the Water Resources and Its Integretional Management in Globalization Processes' 6-7 July 2006, p.70-72, Bakü
 • 21 Şener, Ş., Şener, E., 2006, Investigation ff Solid Waste Landfill Site Effect to Springs Using by Satellite Images: A Case Study of Çatma Area (Isparta-Turkey), The III International Scientific and Practical Conference"Use of The Water Resources and Its Integretional Management in Globalization Processes"sf. 145-148, 6-7 July, Baku, Azerbaycan
 • 22 Davraz, A., Şener, E., Şener, Ş., 2006, Investigation of Alternative Water Sources iIn the Isparta Plain (Turkey) Using Remote Sensing Methods, The III International Scientific and Practical Conference"Use of The Water Resources and Its Integretional Management in Globalization Processes"sf.63-66, 6-7 July, Baku, Azerbaycan
 • 23 Şener,E., Davraz, A., Özçelik, M.,Soyaslan, İ,İ., 2005, Investigation of Alternative Groundwater Source Using Multispectral Satellite Data: A Case Study in Antalya Region (Turkey);Poster Proceedings of 2nd International Conference on Recent Advances in Space Technologies, June 9-11,2005, Istanbul, Turkey,pp. 64-68.
 • 24 Şener, E., Davraz, A., İsmailov, T., 2005, Investigation of Burdur Lake Coastal Change With Satellite Images. Proceedings of the seventh international conference on he Medierranean Coastal Environment (Medcoast-2005), p1429-1436, Kuşadası, Turkey
 • 25 Cengiz, O., Şener, E., Yağmurlu, F., 2003. Tectonic lineaments and circular structures assocated with Gölcük volcanism (Isparta, SW Turkey), Proceedings of 5th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, 14-20 April 2003, Thessaloniki-Greece, V. 3, p. 1272-1275.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Şener, E., Şener, Ş., Güler, M. 2018. Coastline change assessment on the shallow lakes in Kızılırmak Delta (Turkey) using Worldview-2 and Landsat satellite images time series , 11th Edition of the Coastal Altimetry Workshop (CAW-11), 12-15 June 2018, Italy
 • 2 Şener, E., Davraz, A., Şener, Ş., 2018. Investigation of relationship between lake coastline change and climatic factors using satellite images: a case study Burdur Lake (Turkey) , 11th Edition of the Coastal Altimetry Workshop (CAW-11), 12-15 June 2018, Italy
 • 3 Varol, S., Davraz, A., Aksever, F., Şener, Ş, Şener, E., Kırkan B., Tokgözlü A., 2018. DETERMINATION OF THE ORIGIN AND RECHARGE PROCESS WITH THE STABLE ISOTOPES OF WATER RESOURCES IN SALDA LAKE WETLAND BASIN (BURDUR/TURKEY), 9th International Symposium of the Eastern Mediterranean Geology (ISEMG 2018), Abstract Book, p.196, 7-11 May 2018, Antalya
 • 4 Şener, E., Şener, Ş., Güler, M. 2018. PRELIMINARY FLOOD RISK ASSESSMENT WITH MULTICRITERIA DECISION ANALYSIS BASED ON GIS: A CASE STUDY IN BAFRA (SAMSUN) BASIN, TURKEY, 9th International Symposium of the Eastern Mediterranean Geology (ISEMG 2018), Abstract Book, p.29, 7-11 May 2018, Antalya
 • 5 Şener, Ş., Şener, E. 2018. HYDROGEOLOGICAL CHARACTERISATION OF CORAK (AKGOL) LAKE BASIN (BURDUR, TURKEY), 9th International Symposium of the Eastern Mediterranean Geology (ISEMG 2018), Abstract Book, p.27, 7-11 May 2018, Antalya
 • 6 Cengiz, O., Şener, E., 2017. Barit Cevherleşmesinin Belirlenmesinde ASTER Uydu Görüntülerinin Kullanılabilirliğinin Araştırılması: Küllüce (Bitlis) Sahası Örneği. Çukurova Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Uluslararası Katılımlı 40. Yıl Jeoloji Sempozyumu, 3-6 Mayıs 2017, Adana/Türkiye, 125-126.
 • 7 Şener, Ş., Şener, E. 2015. Kovada Gölü'nün (ISPARTA) Arsenik Kirliliği Açısından Değerlendirilmesi. 2. Tıbbi jeoloji Sempozyumu, Bildiri Özleri Kitabı, s. 23, 12-15 Kasım, Konya
 • 8 Şener, E., Şener, Ş., 2015. Drastıc ve Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci Metodları ile Yeraltısuyu Kirlenebilirliğinin Değerlendirilmesi, 2. Tıbbi Jeoloji Sempozyumu, Bildiri özleri Kitabı, s. 115, 12-15 Kasım, Konya
 • 9 Kesici, E., Şener,E., Kesici, C., 2010, Burdur Gölü’nün Dünü Bugünü, Uluslararası Katılımlı Batı Akdeniz Doğa Bilimleri Sempozyumu, Burdur.
 • 10 Yagmurlu,F., Özgür,N., Pavlides, S., Chatzipetros,A., Kamacı,Z., Pınar,A., Senturk,M., Uysal,K., Şener,E., 2008. Seismotectonic features of Aegean-Peloponnisos plate and the position of the Fethiye-Burdur Fault Zone, SW Turkey, The 33rd IGC 6-14 August, Oslo-Norway
 • 11 Özçelik, M., Şener,E., Ertunç, A.,2005, A Stripe Method for Producing Engineering Geological Map of Burdur (Turkey) Urban Area, International Earth Sciences Colloquium on the Aegean Regions, IESCA 2005, Abstracts, October 4-7 2005, İzmir-Turkey,p.207.
 • 12 Özçelik, M., Şener,E., Avcıoğlu, M., 2005, GIS-Based Kinematic Slope Stability Analysis: A Case Study of Coastal Zone in Eğirdir (Isparta-Turkey) Settlement Area, International Earth Sciences Colloquium on the Aegean Regions, IESCA 2005, Abstracts, October 4-7 2005, İzmir-Turkey,p.207.
 • 13 Karaca, Ö., Ertunc, A., Sener, E., 2001, The Application of Geographical Information System and Remote Sensing on Suleyman Demirel University Campus Site, 4th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, 170 p, Isparta,
 • 14 Karaca, Ö., Sener, E., Ertunc, A., 2001, The Application of Disaster Information System ( GIS ) for earthquakes by using Geographical Information System ( GIS ) with special reference to the settlement area of Burdur province: Fourth International Turkish Geology Symposium Abstracts, 337 p, Cukurova University, Adana
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Coğrafi Bilgi Sistemleri Tabanlı Akifer Kirlenebilirlik Haritalarının Çok Kriterli Karar Verme Analizleri Kullanılarak Hazırlanması: Eğirdir Gölü Havzası Örneği (13.07.2011)
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Investigation of active seismotectonic features and seismic hazard of the southern part of Aegean-Peloponnisos- plate in the area between Burdur and Muğla, SW Turkey, (Joint Research Project, TUBITAK ve General Secretariat for Research Technology The Ministry for Development-GSRT
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 KASIMLAR KÖYÜ (ISPARTA-SÜTÇÜLER) KAYA DÜŞMELERİNİN İNSANSIZ HAVA ARACI KULLANILARAK FOTOGRAMETRİK YÖNTEMLER İLE MODELLENMESİ
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Kızılırmak Deltası Su Ayak İzinin Belirlenmesi Projesi, 2018. Samsun Büyükşehir Belediyesi
 • 2 Samsun Kızılırmak Deltası Doğal Sit Alanları Yönetim Planı Hazırlama Projesi Hizmet Alımı işi, 2018. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü
 • 3 Pamukkale Özel Çevre Koruma Bölgesi Yönetim Planını Hazırlama ve Uygulama Projesi, 2018. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü
 • 4 Kaş-Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi Biyolojik Çeşitlilik Araştırma Projesi, 2018. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü
 • 5 Belek Özel Çevre Koruma Bölgesi Biyolojik Çeşitlilik Araştırma Projesi, 2018. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü
 • 6 Burdur Gölü Sulak Alan Revize Yönetim Planı, 2018. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Burdur Orman ve Su İşleri Bölge Müdürlüğü
 • 7 Öncelikli Sulak Alanların Envanter Çalışmasının Yapılması Projesi, 2018. Orman Ve Su İşleri Bakanlığı, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü
 • 8 Yerüstü, Kıyı ve Geçiş Suları için Çevresel Hedeflerin Belirlenmesine Yönelik Metodolojinin Geliştirilmesi: Büyük Menderes Havzası Pilot Çalışması, TÜBİTAK-1007, Proje No: 112G021, 2013-devam ediyor
 • 9 Eğirdir, Beyşehir, Uluabat ve İznik Göllerinin Su-Sediman Yapısı ile Makrofit, Bentoz, Plankton ve Ekonomik Su Ürünleri Türlerinde Ağır Metal Düzeylerinin Araştırılması, Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü TAGEM Ar-Ge Projesi
 • 10 Salda Gölü Sulak Alanı Hidrojeolojisi, Hidrojeokimyasal Özelliklerinin İzlenmesi ve Kirlilik Durumunun Tespiti, TÜBİTAK-ÇAYDAG-114Y084
 • 11 Eğirdir Gölü Makrofitlerinin Gelişme ve Yayılma Özelliklerinin Sualtı Çalışmaları ile Tespiti, SDÜ BAP 2604-M-10
 • 12 Eğirdir Gölü Su Seviyesindeki Değişimlerin Göl Ekosistemine Etkileri ve Sulama Sisteminin Payı. Tagem Projesi
 • 13 Coğrafi Bilgi Sistemleri Tabanlı Akifer Kirlenebililirlik Haritalarının Çok Kriterli karar Verme Analizleri Kullanılarak Hazırlanması: Eğirdir Gölü Havzası Örneği. SDÜ BAP Proje No:2119-YL-10
 • 14 İçme Suyu Havzalarında Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Sürdürülebilir Su Kalite Yönetimi Oluşturulması: Eğirdir Gölü Modeli. TÜBİTAK 1001 Proje No: 108Y258
 • 15 Kumdanlı (Hoyran) Havzası yeraltısuyu akım modellemesi. SDU Araştırma Peojeleri Yönetim Birimi Proje No: 1095-M-05
 • 16 Isparta Kent Merkezinde Seçilen Bir Pilot Bölgede (Yayla, Pirimehmet, İstiklal ve Kepeci Mahalleleri) Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Deprem Risk Analizinin Yapılması
 • 17 Isparta İli Yerleşim Alanı İmar Paftalarının Coğrafi Bilgi Sistemlerine (CBS) Uygun Formatta Hazırlanması, SDÜ-BAP 2004/106
 • 18 Isparta bölgesinin jeolojik ve tektonik özelliklerinin uzaktan algılama ile belirlenmesi. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü İsmail Seyhan Uzaktan Algılama Merkezi Projesi. No: 2004-16B7
 • 19 Anamasdağı karst kaynaklarının çevresel izotop incelemesi ve uzaktan algılama-coğrafi bilgi sistemleri ile değerlendirilmesi. SDÜ. Araştırma Fonu Münferit Araştırma. No: 631
 • 20 Aksu Zindan Mağarası ve Aliköy mezar kalıntılarının arkeolojik araştırmaları. Isparta Müze Müdürlüğü-SDÜ.
 • 21 Uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri kullanılarak Isparta ve çevresinin konumsal veri tabanının oluşturulması. SDÜ. Araştırma Fonu. Alt Yapı Projesi No: 2002/4
 • 22 Türkiye Doğalgaz Pazar Araştırması (Isparta) Etüdü. BOTAŞ-ODTÜ-SDÜ, Tamamlandı.
 • 23 Ertunç, A., Karagüzel, R., Yağmurlu, F., Türker, A.E., Keskin, N., Bozcu, M., Yılmaz, K., Şentürk, M., Özçelik, M., Davraz, A., Yalçın, A., Soyaslan, İ., Kaya, M.A., Kamacı, Z., Uyanık, O., Balkaya, Ç., Duman, Y., Çimen, Ö., Uzundurukan, S., Karaca, Ö., Şener, E., 2001. "Burdur Belediyesi Kent Merkezi ve Yakın Çevresinin Depremselliği ve Yerleşime Uygunluk Açısından İncelenmesi" SDÜ Müh-Mim. Fak. Sonuç Raporu, (SDÜ AR-GE),Isparta
 • 24 Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Süleyman Demirel Üniversitesi Yerleşkesine Uygulanması
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Kursu
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi-Kil Türk Milli Komitesi, XIII.Ulusal Kil-2007 Sempozyumu
 • 2 S.Demirel Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü 20.Yıl Sempozyumu
 • 3 Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Yerbilimleri Dalında 2011 Yılının En İyi Tez Ödülü
 • 2 TUBİTAK ULUSLARARASI BİLİMSEL YAYINLARI TEŞVİK ÖDÜLÜ - B.O2.1.TBT.5.04.78.00-163.01
 • 3 TUBİTAK ULUSLARARASI BİLİMSEL YAYINLARI TEŞVİK ÖDÜLÜ - B.O2.1.TBT.5.04.78.00/UBYT/2010-603
 • 4 TUBİTAK ULUSLARARASI BİLİMSEL YAYINLARI TEŞVİK ÖDÜLÜ - B.O2.1.TBT.5.04.78.00/UBYT/2008-3656
 • 5 TÜBİTAK ULUSLARARASI BİLİMSEL YAYINLARI TEŞVİK ÖDÜLÜ-B.02.1.TBT.0.06.03.00-UBYT-512
 • 6 TÜBİTAK ULUSLARARASI BİLİMSEL YAYINLARI TEŞVİK ÖDÜLÜ - B.02.1.TBT.0.06.03.00-UBYT-513
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 International Journal of Environmental Research (Ocak-2017
 • 2 International Journal of Environmental Research (Ocak-2017
 • 3 Environmental Earth Sciences - Ocak 2016
 • 4 Waste Management (Şubat-2016)
 • 5 Environmental Earth Sciences- (Nisan 2016)
 • 6 Natural Hazards - (Nisan-2016)
 • 7 Journal of Homeland Security and Emergency Management (Ekim-2016)
 • 8 Hydrobiologia, 2015-Ocak
 • 9 Environmental Earth Sciences - (Şubat 2015)
 • 10 Waste Management - (Şubat- 2015)
 • 11 African Journal of Environmental Science and Technology (Şubat - 2015)
 • 12 Waste Management (WM-13-1640)Mart-2014
 • 13 Environmental Earth Sciences- ENGE-D-12-00412 (Mart-2013)
 • 14 Environmental Earth Sciences (ENGE-D-13-00220)- Temmuz 2013
 • 15 Marine Geodesy (UMGD-2013-0056) Ekim-2013
 • 16 Water Environment Research - Mayıs 2012
 • 17 Journal of Hydro-environment Research (Eylül - 2012)
 • 18 Environmental Management, 2011
 • 19 Journal of Environmental Management, 2011
 • 20 International Journal of Digital Earth - (Ekim-2011)
 • 21 Journal of Environmental Management, 2010
 • 22 Water, Air, & Soil Pollution, 2009,
 • 23 Water Environment Research, 2009
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 International Journal of Management Science and Engineering Management
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Uzaktan Algılama Arş.ve Uyg. Merkezi
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!