KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Mehmet Saim SARAÇ
Birimi Mühendislik Fakültesi
Bölüm Maden Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Maden İşletmesi Anabilim Dalı
Telefon 2462111315
E-Posta saimsarac@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN İŞLETMESİ 19.03.1980
Yüksek Lisans İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN İŞLETMESİ 05.03.1982
Doktora ANADOLU ÜNİVERSİTESİ MADEN İŞLETMESİ 06.06.1988
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitap
 • 1 "Maden Mevzuatı", SDÜ Yayınları No : 90, Isparta 2010, 396 s.
 • 2 Genel Madencilik
 • 3 Mühendislik ekonomisi
 • 4 "Kömür Tozu Patlamaları", Osmangazi Üniversitesi TEKAM Yayınları, Yayın No : TN98-001-SY, 132 s.
 • 5 "Temel Bilgisayar Bilgisi", Osmangazi Ün.TEKAM Yayınları, Yayın No: TN96-001-SS, 205 s.
 • 6 "Yeraltı Kömür Ocaklarında Kendiliğinden Yanma" Anadolu Üniversitesi Müh. Mim. Fakültesi Yayınları, 117 s.
 • 7 "Madenlerde Havalandırma" -Ders Kitabı Anadolu Üniversitesi Yayınları, No: 151, 266 s., Eskişehir.
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 "TTK Kilimli işletmesinde iklimsel koşulların analizi", Dumlupınar Ün. Fen Bil. Ens. Dergisi, Nisan 2008, Sayı 15, s.47-56
 • 2 Farklı pomza agrega türlerinden elde edilen hafif betonun sıcaklık etkisindeki bazı özellikleri üzerine bir araştırma
 • 3 "A computer program on the analysis and effects of heat stress in underground mines", Madencilik, Aralık 2005, s.36-46.
 • 4 "Kömürlerin Elektriksel Direnç ve Kapasitelerinin Ölçümü", Madencilik, Haziran 2004, Cilt 43, Sayı 2, s. 3-10
 • 5 "Yeraltı Ocaklarındaki İklimsel Koşulların Önceden Belirlenmesi", 9 Eylül Ün.,Müh. Fak. Fen ve Mühendislik Dergisi, c:5, s. 1.
 • 6 "TTK Kozlu İşletmesinde 1 Numaralı kuyuda psikometrik koşulların incelenmesi"Osmangazi Ün., Müh. Mim. Fak. Dergisi, Cilt XV, Sayı 2, s 43-57
 • 7 "Ocak Havalandırma Şebeke Analizi için Kombine Bir Yöntem", 9 Eylül Ün.,Müh. Fak., Fen ve Mühendislik Dergisi, c.2, s49-54.
 • 8 "Birden Fazla Vantilatörlü Havalandırma Sistemleri İçin Matematiksel Çözümler", Yerbilimleri-GEOSOUND Dergisi, Sayı: 32
 • 9 "Kömür Damarlarından Metan Çıkış Miktarının Belirlenmesine İstatistiksel bir Yaklaşım", Selçuk Ün., Müh.Mim.Fak. Dergisi, c.14,S.1, s.8-13.
 • 10 "TKİ-OAL Yeraltı Ocaklarındaki Solunabilir Toz Koşullarının Belirlenmesine İstatistiksel Bir Yaklaşım", Hacettepe Üniv YERBİLİMLERİ Bülteni, Sayı 21.
 • 11 "Kısa Devre Havalandırmada Etkili Olan Faktörler", Osmangazi Ün., Mühendislik-Mimarlık Fak. Dergisi. Cilt X, Sayı 2, s.12-24.
 • 12 "Patlama Barajlarında Kullanılan Kalker Tozunun Özelliklerinin Araştırılması", Yerbilimleri-GEOSOUND Dergisi, S27, s. 205-212.
 • 13 "Ocak Yangın Gazlarının Patlayabilirliği", Madencilik Dergisi, Mart 1994, Cilt 33, Sayı 1, s.23-31.
 • 14 "Baraj Gerisi Yangın Endeksleri", Yerbilimleri -GEOSOUND Dergisi, Sayı 22, s. 85-93
 • 15 "Spontaneous Combustion Tendency of Turkish Lignites", Yerbilimleri-GEOSOUND,No22, s.39-43.
 • 16 "Gaz Karışımlarının Patlayabilirliğinin Hızlı Değerlendirilmesi", Cumhuriyet Üniv.Müh. Fak. Madencilik Bilim ve Teknolojisi Dergisi, Cilt 1,Sayı 1, s. 37-45.
 • 17 "Maden İşletmelerinde Üretim Verimliliğinin Ölçümü", Akdeniz.Üniv. Isparta Müh. Fak. Dergisi, Sayı 6, s. 35-49
 • 18 "Ocak yangınlarının Önceden Belirlenmesi", Akdeniz.Üniv. Isparta Müh. Fak. Dergisi, Sayı 6, s. 193-205
 • 19 "Maden Havalandırma Şebekelerinin Optimizasyon Teknikleri ile Analizi", Akdeniz.Üniv. Isparta Müh. Fak. Dergisi, Sayı 1, s. 84-104.
 • 20 "TesisYeri Seçiminde Taşıma Maliyeti Optimizasyonu ve Kuyu Yeri Seçimi Uygulaması", Madencilik, Mart 1986, Cilt 25, Sayı 1, s. 29-38.
 • 21 "Continuous Miner ile Cevher Kazısı",Anadolu Ün.,Müh..Mim. Fak. Dergisi, C.1, Sayı 1, s. 99-107
 • 22 , "Havai Hat Tesisleri ve Tasarımı", Madencilik, Eylül 1983, Cilt 22, Sayı 3, s.35-47
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Ceylan H., Saraç S., "The usage of perlitic pumice from İzmir-Menderes (Turkey) in the production of low-strength lightweight concrete" ACTA Physica Polonica A, Vol. No 3, pp667-669
 • 2 The effects of cement /fly ash ratios on the volcanic slag aggregate lightweight concrete masonry units
 • 3 "Estimating the index properties of deteriorated carbonate rocks due to freeze-thaw and thermal shock weathering", Int. J. of Rock Mechanics and Mining Sciences, 2006
 • 4 The influence of ventilation variables on the volume rate of airflow delivered to the face of long drivages
 • 5 "A study of heat stress parameters at Kozlu coal mine", J. of Occupational health, 2005, 47, pp 343-345
 • 6 , "A Statistical Determination of Methane Emission from Coalbedss-Case Study"The Journal of South African Ins. of Mining and Metallurgy, April 2003, Vol 103, No 2,
 • 7 "Mathematical Solutions to the Multiple-fan Ventilation Systems", The Journal of South African Ins. of Mining and Metallurgy, May-June 2000pp. 1-6.
 • 8 "A Combined Method for The Analysis of Mine Ventilation Networks", The Journal of South African Ins. of Mining and Metallurgy, October 2000pp. 385-388.
 • 9 "A Statistical Approach to Spontaneous Combustion Tendency of Coal", J. of Mines, Metals and Fuels, June-July, pp 146-149.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 A study of heat stress parameters at Kozlu Coal Mine, Turkey
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 "Volkanik Cüruf Agregaların Yapı Sektöründe Kullanımı", 5. Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu", Bildiriler Kitabı, s.285-290
 • 2 "Mermer Fayansların boyutlandırılmasında istatistiksel kalite kontrolu"Türkiye 4. Mermer Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, s 15-27
 • 3 "3 Mart 1992 Kozlu Kazası Verileri ile Baraj Gerisi Yangın ve Patlama Koşullarına Yaklaşım", Türkiye 13. Kömür Kongresi, Zonguldak Bildiriler Kitabı, s. 53-60.
 • 4 "Hava Kirliliği Ölçüm Sonuçlarının Değerlendirilmesinde İstatistiksel Bir Yaklaşım"Ulusal Sanayi-Çevre Sempozyumu, Mersin, s. 349-355
 • 5 "Madenciliğin Çevresel Etkileri ve Çevresel Planlama Çalışmaları", Ulusal Sanayi- Çevre Sempozyumu, Mersin, s. 818-826.
 • 6 "Mermer Toz Atıklarının Derz Dolgu Malzemesi (Fuga) Üretiminde Kullanılabilirliğinin Araştırılması", Türkiye III. Mermer Sempozyumu, Afyon. Bildiriler Kitabı s. 297-308.
 • 7 "OAL İşletmesinde Kısa Devre Havalandırma Denemesi", Türkiye 11. Kömür Kongresi. Bildiriler Kitabı, s.25-34.
 • 8 "Toz Bastırıcı Verimini Etkileyen Bazı Faktörlerin Araştırılması", Türkiye 11. Kömür Kongresi. Bildiriler Kitabı, s.35-42.
 • 9 "OAL İşletmesinde Solunabilir Toz Koşullarının Yıllara Göre Değişimi", Maden İşKolunda Meslek Hastalıkları S.empozyumu, Zonguldak.Bildiriler Kitabı, s. 53-59.
 • 10 "Aydın Linyit İşletmesindeki Gürültü Koşullarının Araştırılması", Maden İş Kolunda Meslek Hastalıkları Sempozyumu, Zonguldak. Bildiriler Kitabı, s. 60-66.
 • 11 "Uzun Galerilerde Tali Havalandırma Sistemlerinin Tasarımı", Türkiye 15. Madencilik Kongresi., Ankara. Bildiriler Kitabı, s. 219-226.
 • 12 "Yeraltı Kömür Ocaklarında Kendiliğinden Yanmanın Önceden Belirlenmesi, 5. Yanma Sempozyumu, Bursa. Bildiriler Kitabı, s. 664-675.
 • 13 "Yeraltı Kömür Ocaklarındaki Kendiliğinden Yanma İle Mücadelede Azot Gazı Enjeksiyonu", 5. Yanma Sempozyumu, Bursa. Bildiriler Kitabı, s. 654-664.
 • 14 "Kömür Tozu Patlama Karakteristiklerinin Belirlenmesi ve 20 lt. Hacımlı Küresel Patlama Odası", Türkiye 10. Kömür Kongresi, s.355-364.
 • 15 "Endüstriyel Tozların Patlayabilirliği", 1. Uludağ Çevre Mühendisliği Sempozyumu, Bursa. Bildiriler Kitabı, s.587-597
 • 16 "Üfleyici Tali Havalandırma Uygulanan Mekanize Galerilerde Toz Kontrolu", Türkiye 14. Madencilik Kongresi, s.123-129.
 • 17 "Endüstriyel Toz Patlamaları", Maden İşletmelerinde İş Güvenliği-Sağlığı ve Çevrenin Korunması Sempozyumu, Ankara. Bildiriler Kitabı s.213-221
 • 18 "GLİ Ömerler Derin Sahalarının Havalandırılması", Türkiye 9. Kömür Kongresi Bildiriler Kitabı, s.123-135.
 • 19 "Tunçbilek Kömürlerinin Kendiliğinden Yanmaya Yatkınlığının Araştırılması", Türkiye 8. Kömür Kongresi Bildiriler Kitabı, s. 141-152.
 • 20 "Kontrollu Dağılımlı Havalandırma Şebekeleri İçin Bir Matris Çözümü", Akdeniz.Üniv. Isparta 7. Mühendislik Haftası Sempozyumu, Isparta.
 • 21 "Kısa Devre Havalandır ma,Yeni Bir Alternatif", Türkiye 7. Kömür Kongresi Bildiriler Kitabı, s.177-188.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Mermer ocaklarında kaçak patlayıcı madde kullanımı, İnt. symp. on occupational health and safety in mining'2019. pp. 597-610
 • 2 Zincirli kollu kesme makinesi verimliliğinin maden üretim endeksi ile değerlendirilmesi, 7th international congress of mining machinery and technologies. pp .117-126
 • 3 Saraç S., 2019,"Mermer işletmelerinin karşılaşabilecekleri orman suçları", 10. uluslararası mermer ve doğaltaş kongresi", 2019, s. 1-11
 • 4 Saraç S., 2019,"Mermer ocakları için orman bedelleri", 10. uluslararası mermer ve doğaltaş kongresi", 2019, s. 12-19
 • 5 Varol M., Saraç S., 2019,"Elmas tel kesme makinasının verimliliğinin maden üretim endeksi ile geliştirilmesi", 10. uluslararası mermer ve doğaltaş kongresi", 2019, s. 176-187
 • 6 Sakcalı A., Burhan M., Saraç S., "Bir mermer ocağında simülasyon destekli performans analizi", Proceedings of 6th International Congress of Mining Machinery and Technologies" pp.-
 • 7 "The prediction of coal bond work index values by using point load index and shore hardness", 32d Balkan Mining Congress, 2009, İzmir, pp 385-390
 • 8 "Evaluating the relations between brittleness and Cerchar abrasion index of rocks", Rock engineering in difficult ground contidions-soft rocks and karst., ISBN 978-0-415-80481-3, pp 195-200
 • 9 "Kömürde kendiliğinden yanmaya yatkınlığın termogravimetrik açıdan modellenmesi", Türkiye 20. Uluslararası madencilik kongresi, 2007, Bildiriler kitabı s. 179-186
 • 10 Evaluation of the relationships between Schmidt hardness rebound number and other engineering properties of rocks", 2005, 19. Int. Mining Congress and fair, Proceedings pp 83-91
 • 11 ,"Usage of Electrical Resistance Parameter in Defining of Spontaneous Combustion Tendency of Coal", Proc. SWEMP 2002, Cagliary, Italy pp. 403-407.
 • 12 "Selection of fan or fan location in ventilation of long drivages", 29th International Symp. on Computer Applications in the Minerals Industries, April2001, Beijing, China.
 • 13 "A Combined Method for the Analysis of Mine Ventilation Networks", 9th Int. Symp. On Mine Planning and Equipment Selection, Athens, Greece, Proceedings, pp. 127-130.
 • 14 "Mathematical Solutions to the Multiple-fan Ventilation Systems", Mine Planning and Equipment Selection, NMUU, Nripropetrovsk,
 • 15 "The First Recirculation Trial for Dust Control in a Turkish Colliery" 5th Int. Symposium On Environmental Issues and WasteManagement in Energy and Mineral Production, Proceedings, pp. 371-375.
 • 16 , "Some Effective Factors on the Performance of Wet Type DustExtractors" 2nd. Int. Symp. On Mine Environmental Engineering, Brunel Univ., UK., Proceedings, pp. 156-164.
 • 17 "Noise Pollution in Mines Measurements from OAL and GLI Collieries in Turkey", 2nd. Int. Symp.On Mine Environmental Engineering",Brunel Univ., UK., Proceedings, pp. 134-141.
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 "Mining Potential of Turkey and Its Economical Impacts", Int.Workshop on Social, Economic and Environmental Impacts of Chemistry and Geology, Aristotales Univ of Tsaloniki, Greece
 • 2 "Mining Potential of Turkey and Its Economical Impacts", Hellenic-Turkish Friendship 2003, Two-day meeting, Tech. Univ of Athens, Greece
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Soma-Eynez yeraltı kömür ocağında tam mekanize ayak söküm uygulaması, Altan ŞEKER
 • 2 Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği algısı, AS Çimento örneği, Reyhan UYSAL
 • 3 KÜRT B., "Türkiyenin elektrik enerjisi kaynakları profili ve 2023 yılı tahminleri"
 • 4 Albayrak O., "Greton mermer tesisinde iş güvenliği ortam ölçümlerinin risk değerlendirmesi"
 • 5 "Yeni maden yasasının madencilik sektörüne etkileri", SDÜ Fen Bil. Ens., 2008
 • 6 "ETİBANK 100. Yıl Gümüş Madeni İşletmesinde Üretim-Tenör Kont- rolunun Arama Sondajlarıyla Yapılabilirliğinin Jeoistatistiksel Analizi", Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • 7 "OAL Ocaklarında Solunabilir Toz Koşullarının İstatistiksel Olarak Değerlendirilmesi", Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Ens., Yüksek Lisans Tezi.
 • 8 , "Aydın Linyit İşletmesinde Gürültü Seviyesinin Araştırılması", Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi
 • 9 "Bilgisayar Destekli Tali Havalandırma Tasarımı", Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • 10 "Soma-Eynez II Üretim Projesi", Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • 11 "Eskişehir Doğalgaz Şebekesinin Fizibilitesi", Osmangazi Üni- versitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • 12 "OAL İşletmesinde Mekanize Galerilerde Toz Kontrolu", Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • 13 "TTK Yeraltı Ocaklarında Kalker Tozu Uygulaması", Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • 14 "Baraj Gerisi Atmosferleri İçin Bilgisayar Destekli Patlayabilir-lik Analizi", Anadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • 15 "Tunçbilek Kömürlerinin Kendiliğinden Yanmaya Yatkınlıkla-rının Araştırılması", Anadolu Ün., Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • 16 , "GLİ Ömerler Derin Sahalar Havalandırma Projesi", Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • 17 "Baraj Gerisi Yangın Endeksleri", Anadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • 18 "Kendiliğinden Yanmanın Belirlenmesinde Sürekli Gözleme Sistemi Verilerinin Değerlendirilmesi", Anadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Farklı pomza agrega türlerinden elde edilen hafif betonun sıcaklık etkisindeki davranışları
 • 2 "Yeraltı Ocaklarındaki İklim Koşullarının Benzetimi", OsmangaziÜniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi
 • 3 "Kömürde Kendiliğinden Yanmaya Yatkınlığın Elektriksel,Renksel ve Termogravimetrik Açıdan Modellenmesi", SDÜ-FBE, Doktora Tezi
 • Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük
 • 1 Osmangazi Üniv, Meh.Mim.Fak. Dergisi Editörlüğü
 • 2 4. Ulusal Kaya Mekaniği Sempozyumu Editörlüğü
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan sempozyum kitabı editörlüğü
 • 1 9. Uluslararası Mermer Sempozyumu, Bildiriler kitabı sditörlüğü
 • Rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü yada yüksekokul müdürlüğü
 • 1 Gönen MYO Müdürlüğü
 • 2 Müh.-Mim. Fak. Dekanlığı
 • 3 SDÜ Güzel Sanatlar Fak. Dekanlığı
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Mersin Üniversitesi, Bilgisayar Müh. Bölüm Başkanlığı
 • 2 SDÜ- Maden Mühendisliği Bölüm Başkanlığı
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 SDÜ-Maden Müh.-Maden İşletme ABD Başkanlığı
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 SDÜ- Üniversite Yönetim Kurulu Üyeliği
 • 2 SDÜ- Meslek Yüksek Okulları Koordinatörlüğü
 • 3 Mersin Üniv, Yayın Komisyonu Üyeliği
 • 4 Mersin Üniv. Üniversite Yönetim Kurulu Üyesi
 • Uluslararası tanınmış üniversitelerde doktora sonrası çalışma
 • 1 University of Nottingham
VERDİĞİ DERSLER
Bitirme Projesi
Genel Madencilik Bilgisi
İstatistik
Madenlerde Havalandırma
Madenlerde Nakliyat
Mühendislikte Sayısal Çözümleme
Seminer
Teknik Resim
Yeraltı Üretim Yöntemleri
 
Bu İçeriği Paylaş!