KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Öğr. Gör. Dr. Adnan SELMAN
Birimi Yabancı Diller Yüksekokulu
Telefon 2462118544
E-Posta E-Posta Adresini Göster
ORCID ID 0000-0002-0339-4127
Akademik Hesaplar
Google Scholar Hindex: 5
Alıntı Sayısı: 60
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ 24.06.1996
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ (YL) (TEZLİ) 16.02.2011
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ (DR) 09.11.2017
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
Sosyoloji, Din, Dil
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 SELMAN ADNAN, AİLE-DİN İLİŞKİSİ VE AİLE İÇİ ROLLER. AKADEMİA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 1(4), , 13-20. (2018), (Diğer)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 SELMAN ADNAN, UÇAR RAMAZAN, TÜRK TOPLUMUNUN AİLE YAŞAM DÖNGÜSÜ SÜREÇLERİNDE DİNİN ROLÜ. ULUSLARARASI AİLE VE DEĞERLER SEMPOZYUMU (2021). (Tam metin bildiri)
 • 2 SELMAN ADNAN, BOŞ ZAMAN ETKİNLİKLERİNİN TÜRK AİLESİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNDEKİ ROLÜ. ULUSLARARASI AİLE VE DEĞERLER SEMPOZYUMU (2021). (Tam metin bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 SELMAN ADNAN, AİLE YAŞAM DÖNGÜSÜ ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI: EŞLERİN FARKLI DÖNGÜLERDEKİ TUTUM VE DAVRANIŞLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. TÜRKİYE MESLEKİ VE SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 1(1), , 32-42. (2019), (Diğer)
 • 2 SELMAN ADNAN, ERGEN ÇOCUKLU DÖNGÜ AİLELERİNDEKİ EŞLERİN FARKLI OLGUSALFAKTÖRLERE GÖRE TUTUMLARININ ANALİZİ: BİR AİLE YAŞAM DÖNGÜSÜARAŞTIRMASI. TÜRKİYE MESLEKİ VE SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 1(2), , 55-74. (2019), (Diğer)
 • 3 SELMAN ADNAN, UÇAR RAMAZAN, TÜRK TOPLUMU BAĞLAMINDA AİLE YAŞAM DÖNGÜSÜ SÜREÇLERİ. TOPLUM BİLİMLERİ DERGİSİ, 11(22), , 213-234. (2017), (Diğer)
 • 4 UÇAR RAMAZAN, SELMAN ADNAN, DİN-RASYONEL SEÇİM-DİNİ PAZAR. TOPLUM BİLİMLERİ DERGİSİ, 6(11), , 41-56. (2012), (Diğer)
 • 5 SELMAN ADNAN, UÇAR RAMAZAN, DİNİ TERCİHLERİ ANLAMA VE AÇIKLAMAYA FARKLI BİR YAKLAŞIM: RASYONEL SEÇİM TEORİSİ. TOPLUM BİLİMLERİ DERGİSİ, 5(10), , 91-111. (2011), (Diğer)
 • Kitap
 • 1 SELMAN Adnan, CUMHURİYETİN 100. YILINDA YALVAÇ EDEBİYAT VE KÜLTÜR(2023). SRA ACADEMIC PUBLISHING, Tümü, (ULUSLARARASI)
 • 2 SELMAN ADNAN, YALVAÇ KENT ARAŞTIRMALARI(2020). ÇİZGİ KİTABEVİ, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • Editörlük
 • 1 TÜRKİYE MESLEKİ VE SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, Araştırma Kitabı, Editör, 10.05.2019 - 10.05.2019 (ULUSAL)
 • 2 TÜRKİYE MESLEKİ VE SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, Araştırma Kitabı, Editör, 10.11.2019 - 10.11.2019 (ULUSAL)
 • 3 TÜRKİYE MESLEKİ VE SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, Araştırma Kitabı, Editör, 08.11.2020 - Devam Ediyor (ULUSAL)
 • 4 TÜRKİYE MESLEKİ VE SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ , Araştırma Kitabı, Editör, 10.05.2020 - Devam Ediyor (ULUSAL)
 • 5 TÜRKİYE MESLEKİ VE SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, Araştırma Kitabı, Editör, 01.04.2021 - Devam Ediyor (ULUSLARARASI)
 • 6 TÜRKİYE MESLEKİ VE SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, Araştırma Kitabı, Editör, 08.08.2021 - Devam Ediyor (ULUSLARARASI)
 
Bu İçeriği Paylaş!