KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Taylan OKSAY
Birimi Tıp Fakültesi
Bölüm Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Üroloji Anabilim Dalı
Telefon 2462112998
E-Posta taylanoksay@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://kisisel.sdu.edu.tr/sablon3/Default.aspx?uid=7afb595fe7b61c13f9de13b5bda7dce9b6ba2c52d3e680883b5f56525a83bf1f1fabf684
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ - 30.06.2000
Yüksek Lisans
Doktora
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Üroloji
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitap
 • 1 Soru ve Cevaplarla Ürojinekoloji
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Multidisipliner yaklaşımla Sporcu SağlığıBölüm 12: Sporcularda Karşılaşılan Ürolojik Problemler
 • 2 Çevrenin erkek cinsel ve üreme sağlığına etkisi ve korunma yolları, Bölüm 39
 • 3 Üretra Cerrahisinde Parodoksal Konular
 • Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Robotic Urology Editörler: Hubert John, Peter Wiklund. Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2013. DOI 10.1007/978-3-642-33215-9_15. Bölüm 15: Robot-Assisted Laparoscopic Ureteral Reimplantation. Bölüm Yazarları: Ali Serdar Gözen, Taylan Oksay, Giovannalberto Pini, Jens Rassweiler
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Başpınar Ş, Kapucuoğlu N, Akdeniz R, Oksay T, Güzel A, Koçer M.c 23. Ulusal Patoloji Kongresi. 6-10 Kasım 2013, İzmir.
 • 2 Radikal Sistoprostatektomi Spesmenlerinde Rastlantısal Saptanan Prostat Kanseri 21.Ulusal Patoloji Kongresi. 16-20 Kasım 2011 İzmir
 • 3 Renal Anjiomyolipom. İki olgu Sunumu 20.Ulusal Patoloji Kongresi. 29 Eylül-3 Ekim 2010 Eskişehir
 • 4 Radikal Retropubik Prostatektomi Sonrası Gelişen Mesane Boynu Darlıkları Nedenlerinin Retrospektif Analizi, 21. Ulusal Üroloji Kongresi
 • 5 Penil Protez İmplantasyonu Gereken Radikal Retropubik Prostatektomi Operasyonu Geçirmiş Hastaların Cinselliğe Yaklaşımı, 21. Ulusal Üroloji Kongresi
 • 6 Transrektal iğne biyopsisinde ciprofloksasin, levofloksasin ve ceftriakson profilaksilerinin etkinliklerinin karşılaştırılması, 21. Ulusal Üroloji kongresi
 • 7 Lokalize prostat kanseri tanısıyla radikal prostatektomi uygulanan hastalarda ameliyat öncesi cerrahi sınırda tümör varlığının öngörülmesi
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Sedat Yunusoğlu; Deneysel sıçan hiperoksalüri modelinde kuersetin ve resveratrolün koruyucu etkileri
 • 2 Faruk Doğan; Deneysel sıçan varikosel modelinde varikoselin oluşturduğu testiküler hasar üzerine diosmin-hesperidinin etkileri
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Deneysel sıçan varikosel modelinde varikoselin oluşturduğu testiküler hasar üzerine diosmin-hesperidinin etkileri
 • 2 Deneysel sıçan hiperoksalüri modelinde kuersetin ve resveratrolün koruyucu etkileri
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Kadmium toksisitesinin rat korpus kavernozumundaki Nitrik Oksit Sentaz (NOS) izoformları (eNOS, nNOS, iNOS) üzerine olan etkisi
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 1. International Laparoscopy workshop on urology, Batna - Cezayir
 • 2 25. Ulusal Üroloji Kongresi ve 14. Uluslararası Prostat Forumu
 • 3 Ürolojide Asistanlık ve Yeni Uzmanlık Uluslararası Zirve 2010, İstanbulBilimsel Komite
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Endoüroloji Derneği 2011 Bölgesel Eğitim Toplantısı
 • 2 Akdeniz Üroloji Derneği Bölgesel Toplantısı Isparta
 • 3 Üroloji ve Psikiyatride Ortak Sorunlar ve Çözümleri
 • 4 Üretra Cerrahisinde Parodoksal Konular
 • Kişisel web sayfası
 • 1 http://kisisel.sdu.edu.tr/sablon3/Default.aspx?uid=7afb595fe7b61c13f9de13b5bda7dce9b6ba2c52d3e680883b5f56525a83bf1f1fabf684
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde editörlük
 • 1 Journal of Clinical and Analytical Medicine, International Editorial Board
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • 1 JCAM
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 THE EFFECT OF LEAD ACETATE ON THE TESTES OF MALE ALBINO RATS
 • 2 Feasibility and radiation induced toxicity regarding the first application of transperineal implementation of biocompatible balloon for high dose radiotherapy in patients with prostate carcinoma
 • 3 SEXUAL PARTNER SATISFACTION OF THE PATIENTS WITH CHRONIC RENAL FAILURE
 • 4 Obstructive Uropathy by Total Uterine Prolapse Leading to End Stage Renal Disease
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Kalite Komitesi
 • 2 Akdeniz Üroloji Derneği Yönetim Kurulu Muhasip Üye
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon HastanesiBaşhekim Yardımcısı
VERDİĞİ DERSLER
Nörojenik mesane-Ürodinami
PDÖ
Semptomatoloji/FM/Üroradyoloji
Skrotum kapsamı hastalıkları
Ürogenital travmalar
Ürolojide Enstrümantasyon
 
Bu İçeriği Paylaş!