KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Taylan OKSAY
Birimi Tıp Fakültesi
Bölüm Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Üroloji Anabilim Dalı
Telefon 2462112998
E-Posta taylanoksay@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://kisisel.sdu.edu.tr/sablon3/Default.aspx?uid=7afb595fe7b61c13f9de13b5bda7dce9b6ba2c52d3e680883b5f56525a83bf1f1fabf684
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ - 30.06.2000
Yüksek Lisans
Doktora
İLGİ ALANLARI
Üroloji
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitap
 • 1 Soru ve Cevaplarla Ürojinekoloji
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Multidisipliner yaklaşımla Sporcu SağlığıBölüm 12: Sporcularda Karşılaşılan Ürolojik Problemler
 • 2 Çevrenin erkek cinsel ve üreme sağlığına etkisi ve korunma yolları, Bölüm 39
 • 3 Üretra Cerrahisinde Parodoksal Konular
 • Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Robotic Urology Editörler: Hubert John, Peter Wiklund. Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2013. DOI 10.1007/978-3-642-33215-9_15. Bölüm 15: Robot-Assisted Laparoscopic Ureteral Reimplantation. Bölüm Yazarları: Ali Serdar Gözen, Taylan Oksay, Giovannalberto Pini, Jens Rassweiler
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Başpınar Ş, Kapucuoğlu N, Akdeniz R, Oksay T, Güzel A, Koçer M.c 23. Ulusal Patoloji Kongresi. 6-10 Kasım 2013, İzmir.
 • 2 Radikal Sistoprostatektomi Spesmenlerinde Rastlantısal Saptanan Prostat Kanseri 21.Ulusal Patoloji Kongresi. 16-20 Kasım 2011 İzmir
 • 3 Radikal Retropubik Prostatektomi Sonrası Gelişen Mesane Boynu Darlıkları Nedenlerinin Retrospektif Analizi, 21. Ulusal Üroloji Kongresi
 • 4 Penil Protez İmplantasyonu Gereken Radikal Retropubik Prostatektomi Operasyonu Geçirmiş Hastaların Cinselliğe Yaklaşımı, 21. Ulusal Üroloji Kongresi
 • 5 Transrektal iğne biyopsisinde ciprofloksasin, levofloksasin ve ceftriakson profilaksilerinin etkinliklerinin karşılaştırılması, 21. Ulusal Üroloji kongresi
 • 6 Lokalize prostat kanseri tanısıyla radikal prostatektomi uygulanan hastalarda ameliyat öncesi cerrahi sınırda tümör varlığının öngörülmesi
 • 7 Renal Anjiomyolipom. İki olgu Sunumu 20.Ulusal Patoloji Kongresi. 29 Eylül-3 Ekim 2010 Eskişehir
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Sedat Yunusoğlu; Deneysel sıçan hiperoksalüri modelinde kuersetin ve resveratrolün koruyucu etkileri
 • 2 Faruk Doğan; Deneysel sıçan varikosel modelinde varikoselin oluşturduğu testiküler hasar üzerine diosmin-hesperidinin etkileri
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Deneysel sıçan varikosel modelinde varikoselin oluşturduğu testiküler hasar üzerine diosmin-hesperidinin etkileri
 • 2 Deneysel sıçan hiperoksalüri modelinde kuersetin ve resveratrolün koruyucu etkileri
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Kadmium toksisitesinin rat korpus kavernozumundaki Nitrik Oksit Sentaz (NOS) izoformları (eNOS, nNOS, iNOS) üzerine olan etkisi
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 1. International Laparoscopy workshop on urology, Batna - Cezayir
 • 2 25. Ulusal Üroloji Kongresi ve 14. Uluslararası Prostat Forumu
 • 3 Ürolojide Asistanlık ve Yeni Uzmanlık Uluslararası Zirve 2010, İstanbulBilimsel Komite
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Endoüroloji Derneği 2011 Bölgesel Eğitim Toplantısı
 • 2 Akdeniz Üroloji Derneği Bölgesel Toplantısı Isparta
 • 3 Üroloji ve Psikiyatride Ortak Sorunlar ve Çözümleri
 • 4 Üretra Cerrahisinde Parodoksal Konular
 • Kişisel web sayfası
 • 1 http://kisisel.sdu.edu.tr/sablon3/Default.aspx?uid=7afb595fe7b61c13f9de13b5bda7dce9b6ba2c52d3e680883b5f56525a83bf1f1fabf684
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde editörlük
 • 1 Journal of Clinical and Analytical Medicine, International Editorial Board
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • 1 JCAM
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 THE EFFECT OF LEAD ACETATE ON THE TESTES OF MALE ALBINO RATS
 • 2 Feasibility and radiation induced toxicity regarding the first application of transperineal implementation of biocompatible balloon for high dose radiotherapy in patients with prostate carcinoma
 • 3 SEXUAL PARTNER SATISFACTION OF THE PATIENTS WITH CHRONIC RENAL FAILURE
 • 4 Obstructive Uropathy by Total Uterine Prolapse Leading to End Stage Renal Disease
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Kalite Komitesi
 • 2 Akdeniz Üroloji Derneği Yönetim Kurulu Muhasip Üye
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon HastanesiBaşhekim Yardımcısı
VERDİĞİ DERSLER
Nörojenik mesane-Ürodinami
PDÖ
Semptomatoloji/FM/Üroradyoloji
Skrotum kapsamı hastalıkları
Ürogenital travmalar
Ürolojide Enstrümantasyon
 
Bu İçeriği Paylaş!