KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Mustafa YILDIZ
Birimi Tıp Fakültesi
Bölüm Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Nükleer Tıp Anabilim Dalı
E-Posta yildizmustafa@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0002-1019-1942
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP 06.02.1989
Yüksek Lisans
Doktora
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Oyar O, Yıldız M. Bölüm 1.Radyasyon Fiziği sayfa 1-60, Tıbbi Görüntüleme Fiziği. Editor Oyar O, Gülsoy UK. SDÜ Tıp Fakültesi, Isparta, 2003.
 • 2 Yıldız M, Gülsoy UK. Bölüm 7 Nükleer Tıp Fiziği sayfa479-524.. Tıbbi Görüntüleme Fiziği. Editor Oyar O, Gülsoy UK. SDÜ Tıp Fakültesi, Isparta, 2003.
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Savaş S, Okudan B, Koyuncuoğlu HR, Çelik H, Karaaslan T, Yıldız M. Tenar atrofisi olmayan karpal tünel sendromlu hastalarda metakarpal kemik yoğunluğunun değerlendirilmesi. Romatizma 22, 15-19, (2007).
 • 2 Çerçi SS, Çerçi C, Baykal B, Yıldız M, Özbek FM, F. Kapıcoğlu N, Yeşildağ A, Eroğlu E. Meme kanserinin tespitinde Tc-99m MIBI meme sintigrafisi, mamografi ve ultrasonografi yöntemlerinin etkinliklerinin karşılaştırılması. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 14(3);11-20. 2007
 • 3 Yıldız M, E Cicek, S Cerci, H Süslü, M Özbek "Tc 99m-MDP nin kemik mineral yoğunluğu değerlerine etkisi" SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 13(3), 9-11(2006)
 • 4 Sezer MT, M Demir, J Ertürk, M Yıldız "Effects of amino acid peritoneal dialysate in malnutrished peritoneal dialysis patients" EJGM 3(2), 58-61, (2006)
 • 5 Soyupek F, Yıldız M, Cerci S, Yener M. Kısa süreli düşük doz kadmiyum maruziyetinin ratlerın kemik mineral yoğunluğu üzerindeki etkisi. Fiziksel Tıp 8(1): 13-16, 2005
 • 6 Kaya H, M. Yıldız, M. Sezik, O. Ozkaya, SA. Köse. "Gonadal disgenesisli hastalarda kemik mineral dansitometresi üzerine östrojen ve D-vitamini tedavisinin etkisi" Türk İnfertilite Dergisi 11(4), 305-11, (2003)
 • 7 Perk H, A. Yeşildağ, M. Yıldız, TA. Serel, A. Koşar, MB. Hoşcan. "Color Doppler Sonography and Scintigraphy in the Assessment of Varicoceles'' Gazi Medical Journal 13, 29-33 (2002).
 • 8 Yıldız M, T. Minkar, B. Kara. "Nonkomplike Safra Kesesi Taşı Hastalığında Karaciğer Fonksiyonlarının Hepatobiliyer Sintigrafi ile Değerlendirilmesi'' SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 8(2), 9-11 (2001).
 • 9 Yıldız M, T. Minkar, MN. Tamer. "Isparta Bölgesinde Tiroid Nodülü Olan Hastaların Patoloji, Ultrasonografi ve Sintigrafi Bulgularının Karşılaştırılması'' SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 7(3), 25-29 (2000).
 • 10 Oral B, M. Yıldız, D. Ozbaşar. "Umblikal Kordon Kanı, Maternal ve Yenidoğan Plazma Leptin Düzeyleri'' Taksim Hastanesi Tıp Dergisi 28(3), 20-4 (1998).
 • 11 Ersay A, A. Cobaner, A. Gezici, M. Özer, OC. Demirbaş, F. Yılmaz, M. Yıldız. "Deneysel Akut Hemorojik Şok Oluşturulan Ratlarda Böbrek Parankim Hasarının 99m Tc- DMSA Sintigrafisi ile Değerlendirilmesi'' Diyaliz, Transplantasyon ve Yanık 9(2), 22-27 (1997).
 • 12 Kaya H, A. Cobaner, S. Yılmaz, E. Kekilli, A. Gezici, M. Yıldız. ''Brusella Sakroileiti Teşhisinde Tc 99m MDP Kemik Sintigrafisi Kantitatif Analizi'' Dicle Tıp Dergisi, 22(2), 287-91 (1995).
 • 13 Aygen B, Kılınç M, Karkuş Z, Narlı N, Kaya H, Haspolat K, Yıldız M. ''Nefrotik Sendromlu Çocuklarda Tiroid Fonksiyonları'' Endokrinolojide Yönelişler 3(3), 19-22 (1995)
 • 14 Kaya H, N. Demirel, Ö. Bolat, L. Erdinç, M. Yıldız. ''Tip II Diabetes Mellituslu Hastalarda Serum C-Peptid ile Serum HDL Kolesterol Düzeyi Arasındaki İlişki'' Endokrinolojide Yönelişler 4(3), 33-5 (1995)
 • 15 Kaya H, V. Göral, M. Yıldız. ''Sirozlu Hastalarda Karaciğer ve Safra Kesesi Fonksiyonlarının Değerlendirilmesinde Hepatobiliyer Sintigrafinin Yeri'' Gastroenteroloji, 5(4), 624-6 (1994).
 • 16 Kaya H, V. Göral, O. Yazanel, M. Yıldız, A. Cobaner, Y. Doğan.''Çeşitli Malign Hastalıklarda Tümör Göstergeleri'', Gastroenterohepatoloji, 5(2), 120-23 (1994).
 • 17 Arıca M, I. Mevlitoğlu, M. Derici, H. Kaya, M. Yıldız. "Psöriasisli Hastalarda Growt Hormon Değerleri'', Lepra Mecmuası, 24(3), 142-7 (1993).
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Endokrin Hastalıkların Tanısında Kemik Mineral Dansitesi Ölçüm YöntemleriDr. Mustafa YILDIZaTürkiye Klinikleri Endokrinoloji Özel 3(3)2010
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Erselcan T, B Karayalçın, TA Balcı, E Varoğlu, M Yıldız. Nükleer Tıp Kliniklerinde öift X-ışınlı absorpsiyometri (DEXA) cihaz kullanıcılarının uygulamadaki genel eğilimleri. Turk J Nucl Med 17(3) 95-98 2008.
 • 2 Yıldız M, H Süslü, SS Cerci, M Özbek, C Cerci "Floroziste tüm vücut kemik sintigrafisi bulguları" SENDROM 19(10), 83-85, 2007 (2006)
 • 3 Cicek E, M Yildiz, N Delibas, S Bahceli "The effects of thyroid scintigraphy studies on oxidative damage in patients" Acta Physiologica Hungarica 93(2-3), 131-6 (2006)
 • 4 Yıldız M, E. Çiçek. ''İyonize radyasyonun Biyolojik Etkileri'' Sendrom 17(3), 89-93 (2005).
 • 5 Yıldız M. "Üriner Sistemin Nükleer Tıp İncelemeleri'' Sendrom 14(6), 52-56 (2002).
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Cerci S, H Suslu, C Cerci, M Yıldız, M Ozbek, T Balcı, A Yesildağ, D Canatan "Different findings in Tc-99m MDP bone scintigraphy of patients with sickle cell disease: report of three cases." Ann Nucl Med 21(5), 311-4, 2007.
 • 2 Yıldız M, D Canatan "Soft tissue density variations in thalassemia major: a possible pitfall in lumbar bone mineral density measurements by dual-energy x-ray absorptiometry" Pediatric Hemotology & Oncology 22, 723-26, (2005).
 • 3 Sahin U, M.Yıldız, HA Bircan, A Akkaya, O Candır "Absence of pulmonary uptake of Tc-99m Methylenediphosphonate in alveolar microlithiasis" Ann Nucl Med 18 (8), 695-8 (2004).
 • 4 Yıldız M. Bozkurt MK. Thyroid hemiagenesis. J Adolesc Health 2003;33:291-2
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Alt Çene Kemik Mineral YoğunluğununTam Dişsiz Kadın ve Erkek BireylerdeDual Enerji X-Ray AbsorbsiometriYöntemiyle Karşılaştırılması U. Şebnem BÜYÜKKAPLAN,aM. Üstün GÜLDAĞ,aS. Hakan TUNA,aMustafa YILDIZ,bBurçin Aşkım GÜMÜŞc Tur ki ye Kli nik le ri J Dental Sci 2011;17(3):271-6
 • 2 Yildiz M, S Cerci, H Süslü, A İlhan, C Cerci, T Atay. Horseshoe kidney incidentally detected on bone scintigraphy. SDÜ Tıp Fak Derg. 16(2), 27-28, 2009.
 • 3 Çerci SS, AA İlhan, M Yıldız, H Kömek, Y Songür. Incidental visualition of enterogastroesophegeal reflux secondary to Billroth gastrectomy during tc-99m MIBI myocardial perfusion SPECT. Turk J Nucl Med 18(3) 108-10, 2009.
 • 4 SS Çerç, C Çerçi, H Süslü, FM Ozbek, Y Kılıçkaya, M Yıldız. Unilateral increased uptake in tc-99m MIBI scintigraphy of the patient with parathyroid adenoma. Turk J Nucl Med. 17,26-28,2008.
 • 5 Cerci C, SS Cerci, H Süslü, B Çelikbaş, M Yıldız, M Bülbül "Atipik yerleşimli paratiroid adenomunun gama probe ile tesbiti: olgu sunumu" SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 14,4(2007)
 • 6 Demir M, S Kutluhan, MC Dönmez, MT Sezer, M Yıldız, M İşler. Protein Kaybettiren Enteropati: Genç Bir Olguda Serebral İnfarktın Nadir Bir Nedeni. Türk Serebrovasküler Hastalıklar Dergisi 13;3, 91-2, 2007.
 • 7 Çerçi SS, EG Alanoğlu, FM Ozbek, F Soyipek, M Yıldız, M Ciriş, FN Kapucuoğlu. Increased uptake of tc-99m MIBI on bone lesions in coexistence of prostate cancer and Paget’s disease. Turk J Nucl Med. 16,64-68, 2007.
 • 8 Cerci SS, B Baykal, HR Koyuncuoğlu, M Yıldız, M Ozbek "Visualization of Pituitary Tumour and luxury perfusion phenomenon during Brain SPECT imaging with Tc-99m HMPAO in a patient with stroke" Turkish Journal of Nuclear Medicine 15, 94-99,(2006).
 • 9 Demir M, MT Sezer, J Ertürk, M. Yıldız. "Sürekli ayaktan periton diyalizi uygulanan üç olguda tirotoksikoz" Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi 15(1), 52-55, 2006
 • 10 Yılmaz HH, MN. Tamer, M. Yıldız. U Aydın, D Yıldırım"Teşhis mi Şans mı? Panaromik radyografta iki genç kadın hastanın osteoporoz teşhisi (Olgu raporu)" SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 12(3), 49-51, 2005
 • 11 Yıldız M, B. Okudan, F. Özguner, H. Süslü, M. Özbek. "The 'moving' Meckel's diverticulum. An unusual scintigraphic presentation" Turkish Journal of Nuclear Medicine 12(3), 128-29, (2003).
 • 12 Yıldız M, E. Çiçek, B. Oral. "Pseudo-False-Negative BMD Scan in a Woman with Osteoporosis on Calcium Supplementation'' SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 10(1), 4-5 (2003).
 • 13 Yıldız M, B. Okudan, E. Çiçek. "Artefacts in the Measurements of Bone Mineral Density by the Dual-Energy X-Ray Absorptiometric Method'' Turkish Journal of Nuclear Medicine 11(4), 205-7 (2002).
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Eren I, I Civi, M Yıldız "Capgras Sendromunda frontoparietal aktivite bozukluğu ve Capgras Sendromunun patofizyolojisi" 15. Anadolu Psikiatri Günleri, Gaziantep, 2004
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Sağlam S, M Yıldız, S Cerci, B Baykal, T Atay. Kemik protez enfeksiyonlarının ayırıcı tanısında kemik sintigrafisi, işaretli lökosit sintigrafisi, HIG sintigrafisi etkinliklerinin karşılaştırılması. 22. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, 25-29 Nisan 2010, Antalya
 • 2 Sağlam S, S Cerci,C Cerci,M Yıldız, Y Yalçın. Kemik metasyazlı kanser hastalarında seri Tc-99m metilen difosfonat kemik sintigrafisi ile prognoz takibi. 22. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi 25-29 Nisan 2010 Antalya
 • 3 Yıldız M, S Sağlam, S Cerci, H Karakoç. Tc 99m MIBI myokard perfüzyon sintigrafisindeki geçici sol ventrikül dilatasyonu değerinin koroner arter hastalığı tanısına klinik katkısı. 22. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi 25-29 Nisan 2010 Antalya
 • 4 Colak F, M Yıldız, S Cerci, A Ilhan, Y Kılıçkaya, M Erdoğan, Ü Öztekin. Kompleks bölgesel ağrı sendromlu hastaların üç fazlı kemik sintigrafisinde klinik evreye göre değerlendirilmesi. 22. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi 25-29 Nisan 2010 Antalya
 • 5 Y Kılıçkaya, M Yıldız, S Cerci, A Ilhan, F Çolak, M Erdoğan. Kemik sintigrafisi yapılan onkolojik hasta grubunda spondilolistesisin değerlendirilmesi. 22. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi 25-29 Nisan 2010 Antalya
 • 6 Yıldız M, S Sağlam, T Atay, B Baykal. İskelet sistemi enfeksiyonlarında üç fazlı kemik ve işaretli lökosit sintigrafisi sonuçlarının karşılaştırılması. 21. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi,2-5 Mayıs 2009, Antalya.
 • 7 Yıldız M, S Sağlam, HR Koyuncuoğlu,SS Çerçi, S Gürler, S Kutluhan.Huzursuz bacak sendromlu olgularda beyin kan akımının beyin perfüzyon sintigrafisi ile değerlendirilmesi. 21 Ulusal Nükleer Tıp Kongresi,2-5 Mayıs 2009. Antalya.
 • 8 Çerçi SS, FM Ozbek, C Çerçi,B Baykal, M Yıldız, Z Baykal, S Sağlam. Asemptomatik safra taşı hastalarında safra kesesi motor fonksiyonlarının hepatobiliyer sintigrafi ile kantitatif olarak değerlendirilmesi.20. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi,27-30 Nisan 2008, İstanbul.
 • 9 Yıldız M, Kılıçkaya K, Çerçi S,Süslü H,Çerçi C. Radyoaktif iyot tedavisi yapılan hipertroidi hastalarında kemik mineral yoğunluğu. 20. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi,27-30 Nisan 2008, İstanbul.
 • 10 Sağlam S, Yıldız M, Çerçi S,Çerçi C. Paratiroid sintigrafisinde paratiroid adenomu tanısı alan hastaların pth,us,rı ve cerrahi sonuçlarının değerlendirilmesi. 20. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi,27-30 Nisan 2008, İstanbul.
 • 11 Süslü H,Yıldız M,Tunc E,Çerçi S,Şahin M. Otoimmun hastalıklarda tükürük bezi tutulumlarının sintigrafi ile değerlendirilmesi. 20. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi,27-30 Nisan 2008, İstanbul.
 • 12 Yıldız M, S Çerçi, S Sağlam,A İlhan,Y Kılıçkaya. GÖR sintigrafisinde reflü saptanan hastalarda pozitif bulgunun görülme zamanına göre değelendirilmesi. 20. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi,27-30 Nisan 2008, İstanbul.
 • 13 Soyupek F, S Yıldız, S Cerci, M Yıldız, B Gümüş "Sıçanlarda plazma homosistein düzeyinin kemik mineral yoğunluğu üzerine etkisi" 21. Yüzyılda Osteopoeoz Sempozyumu, 6-8 Nisan 2007 Ankara.
 • 14 SS Çerçi, Ö Öztürk, FM Özbek, M Yıldız , ÇL Baydar, A AkkayaPasif toluen maruziyetinde Tc-99m DTPA inhalasyon sintigrafisi bulguları ile solunum fonksiyon testleri arasındaki ilişkinin araştırılması. 19. National Congress of the Turkish Society of Nuclear Medicine, 25-29April 2007, Adana
 • 15 SS Çerçi, Ö Öztürk, FM Özbek, M Yıldız, R Sütçü, ÇL Baydar, N Yılmaz, N DelibaşPasif toluen maruziyetinde, MDA ve antioksidan enzim düzeyleri ile Tc-99m DTPA inhalasyon sintigrafisi bulgularının korelasyonu. 19. National Congress of the Turkish Society of Nuclear Medicine, 25-29April 2007, Adana
 • 16 SS Çerçi, Ö Öztürk, R Sütçü, ÇL Baydar, M Yıldız, FM Özbek. Otoboyacılarında MMP-2, MMP-9, TIMP Düzeyleri ile Tc-99m DTPA Radioaerosol Sintigrafisi Bulgularının Korelasyonu. 19. National Congress of the Turkish Society of Nuclear Medicine, 25-29April 2007, Adana
 • 17 Ozbek M, M Yıldız, S Çerci, H Süslü, S Sağlam, C Çerci.In-111 Octreotide Somatostatin Reseptör Sintigrafisi Sonuçlarımız. 19. National Congress of the Turkish Society of Nuclear Medicine, 25-29April 2007, Adana
 • 18 SS Çerçi, H Süslü, C Çerçi, M Yıldız , FM Özbek. Sickle Cell Anemili Olgularda Farklı Kemik Sintigrafisi Bulgularının Gösterilmesi 19. National Congress of the Turkish Society of Nuclear Medicine, 25-29April 2007, Adana
 • 19 Süslü H, M Yıldız, S Çerçi, A İlhan, F.M Özbek, C Cerci. Kemik sintigrafisinde maksilla ve mandibulada izlenen patolojik bulguların diş hastalıkları yönünden değerlendirilmesi. 19. National Congress of the Turkish Society of Nuclear Medicine, 25-29April 2007, Adana
 • 20 Yıldız M, Y Kılıçkaya, H Süslü, S Çerçi, F.M Özbek, F Öktem, İ Büyükyavuz. Tc-99m DMSA sintigrafisi ile tanısı konulan atnalı böbrek anomalili hastaların tc-99m mag3 sintigrafisi ile değerlendirilmesi. 19. National Congress of the Turkish Society of Nuclear Medicine, 25-29April 2007, Adana
 • 21 Atay T, Aydoğan NH, Baydar ML, Yıldız M, Ceci S, Aksoy BA. Mobil telefonlarımızı kemerlerimizde taşıyoruz, peki ya sonuçları? XX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
 • 22 Atay T, Ermol C, Aydoğan NH, Kırdemir V, Yıldız M. Mobil telefonlardan yayılan 900 MHz elektromanyetik alanın kemik mineral yoğunluğu üzerine etkisi: Ratlarda deneysel çalışma. 5. Osteoporoz ve Osteoartrit Kongresi, 25-29 Nisan 2007, Antalya.
 • 23 Topal U. Cerci S, Eriş HN, Yeşildağ A, Köroğlu M, Oyar O, Eroğlu E, Yıldız M. Solid meme lezyonlarında Doppler ultrasonografi ölçümleri ile sintimamamografinin benign-malign lezyonları ayırmadaki rollerinin karşılaştırılması. 28. Ulusal Radyoloji Kongresi, 27-31 Ekim 2007, Antalya.
 • 24 Tunç SE, A Kutlucan, M Sahin, S Cerci, H Süslü, R Sütçü, BK Köroğlu, M Yıldız "Behçet hastalığı olanlarda kemik metabolizmasının değerlendirilmesinde TNF-alfa ve osteoprotegerin düzeyleri" Romatoloji 2006, 1-5 Eylül 2006, İzmir.
 • 25 Ozturk O, A Akkaya, M Yıldız, S Ozyurt, A Bircan, Ü Sahin, M Gökırmak "Cocukluk çağında pasif sigara dumanı maruziyetinin kemik mineral yoğunluğu üzerine olan etkileri" Toraks Derneği 9. Yıllık Kongresi, 19-23 Nisan 2006, Antalya.
 • 26 Yıldız M, E Çiçek, SS Çerçi, M Özbek, H Süslü "Tc 99m-MDP kemik sintigrafisinin kemik yoğunluğu ölçümlerine etkisi" Nükleer Tıp Sempozyumu, Ankara, 2005.
 • 27 Yıldız M, SS Çerçi, H Süslü, M Özbek " Talasemili hastalarda DEXA" Nükleer Tıp Sempozyumu, Ankara, 2005
 • 28 Yıldız M, SS Çerçi, M Özbek, H Süslü "Protein kaybettirten enteropatide strok: Tc 99m-HSA Sintigrafisi, Nükleer Tıp Sempozyumu, Ankara, 2005.
 • 29 Okudan B, F.M. Özbek, A. Doğan, B. Öztürk, A. Ü.Keskin, M. Yıldız "The Evaluation of the Effect of Trimetazidine on Tc-99m MIBI Gated Scintigraphy in Patients with Coronary Artery Ectasia" , Nükleer Tıp Sempozyumu, Ankara, 2005.
 • 30 Okudan B, M.Şahin, M. Özbek, E. Cüre, Ü. Şahin, M. Yıldız. "Detection of Alveolar Epithelial İnjury By Tc-99m DTPA Radioaerosol İnhalation Lung Scan in Rheumatoid Arthritis Patients" Nükleer Tıp Sempozyumu, Ankara, 2005
 • 31 Yılmaz HH, D. Yıldırım, H Süslü, M. Yıldız, F Akgünlü. "Diagnostic usefullness of panaromic radiographs in young females with osteoporosis risk" Dünden Bugüne Türk Dişhekimliği Sempozyumu, Konya, 2005
 • 32 Mollaoglu H, E Cicek, O Gökalp, M Yıldız, R Varol. "Ratlarda femur mekanik özelliklerine 1800 MHz elektromekanik alanın etkisi (biyomekanik çalışma)" 17. Ulusal Biyofizik kongresi, İzmir, 2005.
 • 33 Cicek E, M Yıldız, SS Cerci, A Koyu. "Elektromanyetik alana maruz bırakılan ratlarda kafeik asit fenil ester (CAPE) in kemik mineral yoğunluğuna etkisi" 17. Ulusal Biyofizik kongresi, İzmir, 2005
 • 34 Cicek E, M Yıldız. "Zeolitlerin radyoaktif nokta kaynak üretiminde kullanımı" X. Ulusal Medikal Fizik Kongresi, Kayseri, 2005.
 • 35 Cicek E, M Yıldız, G Cesur, A Koyu "1800 MHz elektromanyetik alanın ratlarda kemik mineral yoğunluğuna etkisi" X. Ulusal Medikal Fizik Kongresi, Kayseri, 2005
 • 36 Cicek E, M Yldız, E Savik, O Aktürk, S Bahceli "Böbrek hastalarının eritrosit malondialdehit seviyeleri ve katalaz aktiviteleri" IX. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Ankara, 2005
 • 37 Cicek E, M Yldız, E Savik, O Aktürk, S Bahceli "Kalp hastalarının eritrosit malondialdehit seviyeleri ve katalaz aktiviteleri" IX. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Ankara, 2005
 • 38 Bardakcı B, E Cicek, M Yıldız "Tc 99m nin eritrosit üzerindeki etkilerinin FTIR-ATR ile incelenmesi" IX. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Ankara, 2005.
 • 39 Ozturk O, O Kaya, A Bircan, M Yıldız, I Gören, U Sahin, M Gökırmak, A Akkaya "Kronik öksürükle gelen hastalarda etyolojik inceleme ve gastroözefageal sintigrafi" 30.Yıl Akciğer Günleri Kongresi, Bursa, 2005
 • 40 Sarıtaş Ü, B Kaya, M Yıldız, N Kapucuoğlu, İ Gören, M İşler "Pernisiyöz anemili hastada vitamin B 12 tedavisi ile gerileyen mide karsinoid tümörü" 22. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 30 Ağustos-4 Eylül 2005, Malatya, 4
 • 41 Katırcı S, M Yıldız J Ertürk, N Karakuş, AN Kişioğlu, E Telli, M Demir, MT Sezer "Florosisli Kronik Böbrek Yetmezliği Hastalarında Kemik Mineral Dansitesi" 21. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, 2004
 • 42 Ertürk J, S Katırcı, M Demir, M Yıldız, MT Sezer "Malnutrisyonda tedavisinde amino asitli PD solusyonlarının etkisi" 21. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, 2004
 • 43 Süslü H, M. Yıldız, B. Okudan, M. Özbek, S. Akkuş. "Ankilozan spondilitli hastalarda kemik mineral yoğunluğu (KMY) değerleri" 6th International Congress of Nuclear Oncology & 17th National Congress of Turkish Society of Nuclear Medicine, Ceşme, 2004.
 • 44 Yılmaz HH, MN. Tamer, M. Yıldız, U. Aydın, D. Yıldırım. "Teşhis mi Şans mı? Panaromik radyografta iki genç kadın hastanın osteoporoz teşhisi (Olgu raporu)" 2. Oral diagnoz ve maksillofacial radyoloji derneği bilimsel sempozyumu, İzmir, 2004.
 • 45 Okudan B, S. Akkuş, M. Yener, A. Cindaş, M. Yıldız. "Postmenopozal kadınlarda sırt ağrısı:Osteoporozmu? Fibromiyaljimi?" XVI Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, Samsun, 2003.
 • 46 Okudan B, S. Han, M. Baldemir, M. Yıldız. "Akut künt göğüs travmalı hastalarda, alveolar epitelyal hasarın Tc 99m-DTPA akciğer aerosol inhalasyon sintigrafisi ile gösterilmesi." XVI Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, Samsun, 2003.
 • 47 Yıldız M, B. Oral. "Endemik florosisli kadınlarda menopozun kemik mineral dansitesine etkisi." XVI Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, Samsun, 2003.
 • 48 Baykal B, E. Mumcu, A. Yeşildağ, M. Yıldız, M. Uysal, O. Oyar, D. Özbaşar, U. Gülsoy. "Ratlarda osteoporozun engellenmesinde US nin yeri" 24. Ulusal Radyoloji Kongresi, Ankara, 2003
 • 49 Mumcu E, B. Baykal, A. Yeşildağ, H. Yorgancıgil, M. Yıldız, M. Uysal, M.Köroğlu, O Oyar, D. Ozbaşar, U.Gülsoy. "Ratlarda hipoöstrjene bağlı gelişen osteoporozun engellenmesinde diagnostik US'nin yeri." XVIII. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, İstanbul, 2003.
 • 50 Yıldız M, T. Minkar, B. Kara, A. Cobaner, O. Örgü. "Nonkomplike safra kesesi taşı hastalığında karaciğer fonksiyonlarının hepatobiliyer sintigrafi ile değerlendirilmesi'' 18. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Antalya, 2001
 • 51 Bozkurt MK, M. Yıldız, M. Ünal, A. Akçalı. ''Tiroid Hemiagenesisi .(Olgu Sunumu)'' I. Ulusal Tiroid Cerrahisi Kongresi, İstanbul, 1999.
 • 52 Göral V, H. Kaya, Y. Doğan, M. Yıldız, H. Değertekin, F. Canoruç. ''Karaciğer Sirozlu Hastalarda Plazma Endotelin Seviyesi''XI. Ulusal Türk Gastroenteroloji Kongresi, Antalya, 1994
 • 53 Göral V, H. Kaya, M. Yıldız, H. Değertekin, F. Canoruç. ''Sirozlu Hastalarda Karaciğer ve Safra Kesesi Fonksiyonlarının Değerlendirilmesinde Hepatobiliyer Sintigrafinin Yeri''XI. Ulusal Türk Gastroenteroloji Kongresi, Antalya, 1994.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Yıldız M. Methods of Nuclear Medicine İn Liver Diseases. 2nd International Liver Symposium May 20-22, 2009, Isparta Turkey.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Evaluation of effects of technetium (99m Tc) pertechnetateon ratSerdal Ogut, Mumin Polat, Gokhan Cesur, Dilek Karatopuk Ulusoy,Mustafa Yildiz, Fatih Gultekin
 • 2 Ilhan A, M Yıldız, S Cerci, S Sağlam, Y Kılıçkaya, F Colak. In 111 Octreotide somatostatin receptor scintigraphy findings in neuroendocrine tumor patiens with hepatic metastases. International Liver Symposium May 20-22, 2009, Isparta Turkey.
 • 3 Yıldız M, S Sağlam, T Atay, B Baykal. Diagnostic value of Tc 99m MDP three phase bone and Tc 99m labeled HMPAO white blood cell scintigraphies in musculoskeletal infection. Annual Congress of the EANM 2009 Barcelona, Spain.
 • 4 Cerci SS, S Sağlam, O Oztürk, U Sahin, M Yıldız, N Songür. Evaluation of myocardial perfusion and function by gated SPECT in patients with obstructive sleep apnea syndrome. Annual Congress of the EANM 2009 Barcelona, Spain.
 • 5 Cerci SS, O Oztürk, S Sağlam, U Sahin, M Yıldız, N Songur. The relationship between Tc 99m MIBI myocardial perfusion SPECT findings and levels of C-reactive protein in patients with obtructive sleep apnea. Annual Congress of the EANM 2009 Barcelona, Spain.
 • 6 Sağlam S, S Cerci, M Yıldız, A İçli. Comparison of Tc 99m MIBI myocardial perfusion SPECT imaging on supine and prone position. Annual Congress of the EANM 2009 Barcelona, Spain.
 • 7 Yildiz M. O Oyar. Thyroid hemiagenesis with nodular goiter. 6 th Asian & Ocecnian congress of Neuroradiology and head & neck radiology Feb 2-5 2007 Singapore
 • 8 Ö Öztürk, S S Çerçi, M Yıldız, A Akaya. The effects of exposure to toluene on Tc-99m DTPA aerosol scintigraphy pulmonary function tests and diffusion capacity in car painters. World Asthma Meeting 22-25 June 2007 Istanbul
 • 9 S Cerci, O Ozturk, R Sutcu, MYıldız, F M Ozbek, C L Baydar, N Delikbas. The effect of toluene exposure on MMP-2, MMP-9, TIMP, antioxidant enzymes and Tc-99m DTPA inhalation scintigraphy findings. Annual Congress of the EANM 2007 Copenhagen, Denmark
 • 10 S Cerci, O Ozturk, M Yildiz, F M Ozbek, C L Baydar, A Akaya. The relationship between Tc-99m DTPA inhalation scintigraphy and spirometric lung function tests in passive toluene exposure. Annual Congress of the EANM 2007 Copenhagen, Denmark
 • 11 Aydoğan NH, Atay T, Baydar ML, Aslan A, Yıldız M. The effect of electromagnetic field at 900 and 1800 MHz frequency on bone tissue of rats. 4. Osteoporosis and osteoarthritis congress.2007, Antalya
 • 12 Yildiz M, S Cerci, H Suslu, M ozbek. Bone scintigraphy findings in endemic skeletal fluorosis. Annual Congress of EANM , September-2006, Athens, Greece
 • 13 Yildiz M, İ. Eren, S.S. Cerci, H. Suslu, M. Ozbek, I. Inanlı "Influence of limbic system activation by procaine on regional cerebral blood flow in schizophrenia patients. Annual Congress of EANM , September-2006, Athens, Greece.
 • 14 Yildiz M, İ. Eren, S.S. Cerci, H. Suslu, M. Ozbek, I. Inanlı "The effect of limbic system activation by procaine on brain perfusion in healthy volunteers. Annual Congress of EANM , September-2006, Athens, Greece.
 • 15 S. S. Cerci, C. Cerci, M. Yildiz "Thyroid Carcinoma in Toxic Multinodular Goiter. Annual Congress of EANM , September-2006, Athens, Greece.
 • 16 S. S. Cerci, M. Yildiz, F. Oktem, I. Buyukyavuz, H. Suslu, F.M.Ozbek, S. Saglam "Value of DMSA Scintigraphy in Early Detection and Fallow up of Renal Parenchyma Damage in Patients with Spina Bifida. Annual Congress of EANM , September-2006, Athens, Greece.
 • 17 Yildiz M, M. Sahin, S.E. Tunç, S. Çerçi, H. Suslu "THE SIGNIFICANCE OF TC 99M-MDP BONE SCINTIGRAPHY IN THE ARTICULAR INVOLVEMENT OF BEHCET'S DISEASE" Annual Congress of EANM , September-2006, Athens, Greece
 • 18 Yildiz M, E. Ibrisim, S. Cerci, H. Suslu, I. Tekin, M. Ozbek "THE EFFECT OF CABG ON BONE MINERAL DENSITY IN CAD PATIENTS" 7. International Congress of Nuclear Oncology & 18. National Congress of the Turkish Society of Nuclear Medicine, 13-17 May 2006, Antalya
 • 19 Yildiz M, S.S. Cerci, M. Ozbek, H. Suslu "EARLY PHASE WHOLE BODY IMAGE IN PATIENTS WITH LUNG CANCER" 7. International Congress of Nuclear Oncology & 18. National Congress of the Turkish Society of Nuclear Medicine, 13-17 May 2006, Antalya
 • 20 Yildiz M, İ. Eren, S.S. Cerci, H. Suslu, M. Ozbek, I. Inanlı "The effect of limbic system activation by procaine on brain perfusion in healthy volunteers" 7. International Congress of Nuclear Oncology & 18. National Congress of the Turkish Society of Nuclear Medicine, 13-17 May 2006, Antalya
 • 21 Yildiz M, S. Cerci, H. Suslu, M. Ozbek, S. Saglam, M. Demir "Correlation between Tc 99m MIBI uptake and iPTH levels in patients with secondary hyperparathyroidism" 7. International Congress of Nuclear Oncology & 18. National Congress of the Turkish Society of Nuclear Medicine, 13-17 May 2006, Antalya
 • 22 Yildiz M, S.S. Cerci, H. Suslu, M. Ozbek "Bone scintigraphy findings in endemic skeletal fluorosis" 7. International Congress of Nuclear Oncology & 18. National Congress of the Turkish Society of Nuclear Medicine, 13-17 May 2006, Antalya
 • 23 Yildiz M, İ. Eren, S.S. Cerci, H. Suslu, M. Ozbek, I. Inanlı "Influence of limbic system activation by procaine on regional cerebral blood flow in schizophrenia patients" 7. International Congress of Nuclear Oncology & 18. National Congress of the Turkish Society of Nuclear Medicine, 13-17 May 2006, Antalya
 • 24 Ozbek M, M. Yildiz, S. Cerci, H. Suslu, E. Ibrisim, A. Altinbas, I. Tekin "Assesment of cardiac function with Tl 201 Gated SPECT in coronary artery disease patients" 7. International Congress of Nuclear Oncology & 18. National Congress of the Turkish Society of Nuclear Medicine, 13-17 May 2006, Antalya
 • 25 Süslü H, M. Yıldız, S. Cerci, M. Ozbek, A. Altınbaş "Tc-99m MIBI MYOKARD PERFÜZYON SİNTİGRAFİSİNDE İZLENEN TERS REDİSTRİBÜSYON VE KORONER ARTER EKTAZİSİ" 7. International Congress of Nuclear Oncology & 18. National Congress of the Turkish Society of Nuclear Medicine, 13-17 May 2006, Antalya
 • 26 S. S. Cerci, M. Yildiz, H. R. Koyuncuoglu, B. Baykal, F.M.Ozbek, H. Suslu "Incidental Visualization of Pituitary Tumor and luxury perfusion phenomenon during Brain SPECT imaging with Tc99m HMPAO in a patient with stroke" 7. International Congress of Nuclear Oncology & 18. National Congress of the Turkish Society of Nuclear Medicine, 13-17 May 2006, Antalya
 • 27 S. S. Cerci, C. Cerci, M. Yildiz, B. Baykal, F. N. Kapucuoglu, M. K. Bozkurt "Comparison of Tc 99m MIBI scintomammography, X-ray mammography and USG in detection of breast carcinoma: Preliminary Results" 7. International Congress of Nuclear Oncology & 18. National Congress of the Turkish Society of Nuclear Medicine, 13-17 May 2006, Antalya
 • 28 S. S. Cerci, M. Yildiz, F. Oktem, I. Buyukyavuz, H. Suslu, F.M.Ozbek, S. Saglam "Value of DMSA Scintigraphy in Early Detection and Fallow up of Renal Parenchyma Damage in Patients with Spina Bifida" 7. International Congress of Nuclear Oncology & 18. National Congress of the Turkish Society of Nuclear Medicine, 13-17 May 2006, Antalya
 • 29 S. S. Cerci, C. Cerci, M. Yildiz "Thyroid Carcinoma in Toxic Multinodular Goiter" 7. International Congress of Nuclear Oncology & 18. National Congress of the Turkish Society of Nuclear Medicine, 13-17 May 2006, Antalya
 • 30 M. Yildiz, İ. Eren, S.S. Cerci "THE EFFECTS OF LITHIUM TREATMENT ON BONE MINERAL DENSITY OF BIPOLAR PATIENTS" 7. International Congress of Nuclear Oncology & 18. National Congress of the Turkish Society of Nuclear Medicine, 13-17 May 2006, Antalya
 • 31 Ozturk O, A Akkaya, M Yildiz, S Ozyurt, A Bircan, U Sahin, M Gokırmak "The efficacies of exposure to passive tobacco in childhood on bone mineral density" European Respiratory, September 2-6, 2006, Munich, Germany
 • 32 Savas S, B Okudan, HR Koyuncuoğlu, H Celik, T Karaaslan, M Yıldız "Bone density at the metacarpal bones is correlated with the delayed median nevre sensory conduction velocity in patients with carpal tunnel syndrome without thenar atrophy" Fifth European Congress on Clinical and Economic Aspects of Osteoporosis and Osteoarthritis, Roma, 2005.
 • 33 Yıldız M, H Süslü, SS Cerci, FM Özbek, E Kır "Global skeletal uptake of Technetium 99m methylene diphosphonate in patients with endemic skeletal fluorosis" Annual Congress of the EANM İstanbul, 2005.
 • 34 Akkus S, B Okudan, M Yener, A Cindas, S Savas, M Yıldız "Bone mineral density and biochemical markers of bone turover in patients with fibromyalgia" Fifth European Congress on Clinical and Economic Aspects of Osteoporosis and Osteoarthritis, Roma, 2005.
 • 35 Okudan B, S Savas, HR Koyuncuoglu, H Celik, M Yıldız "Bone density at the metacarpal bones in carpal tunnel syndrome without thenar atrophy is correlated with the median nevre distal sensorylatency and sensory nevre conduction velocity. "Annual Congress of the EANM İstanbul, 2005.
 • 36 Okudan B, M Sahin, M Ozbek, E Cura, U Sahin, M Yıldız "Detection of the alveolar epithelial injury by Tc-99m DTPA radioaerosol inhalation lung scan in rheumatoid arthrirtis patients" Annual Congress of the EANM İstanbul, 2005.
 • 37 Cerci SS, H Kaya, M Yıldız, Y Tamam, S Arslan "Evaluation of rivastigmine therapy with Tc 99m HMPAO brain perfusion SPECT and MMSE scores in Alzheimer's disease" Annual Congress of the EANM İstanbul, 2005.
 • 38 Yıldız M, E Cicek, SS Cerci, N Delibaş, B Okudan, S Bahçeli, M Ozbek, H Süslü "The effects of nuclear medicine studies on free radicals in patients" Annual Congress of the EANM İstanbul, 2005.
 • 39 Cicek E, M Yıldız, S Bahceli "Glutathione peroxidase and superoxide dismutase activities in hyperthyroidism patients" 23. International Physiscs congress Mugla, 2005
 • 40 Yildiz M, E. Tunc, B. Okudan, H. Süslü, M. Ozbek. "Assessment of joint involvement by using bone scintigraphy in patients with familial Mediterranean fever (FMF) (Prelinary report)" 6th International Congress of Nuclear Oncology & 17th National Congress of Turkish Society of Nuclear Medicine, Ceşme, Turkey, 2004.
 • 41 Yıldız M, A. Akkaya, N. Ozaydın, B. Okudan. "Effect of inhaled corticosteroid use on bone mineral density in patient with chronic obstructive pulmonary disease" 6th International Congress of Nuclear Oncology & 17th National Congress of Turkish Society of Nuclear Medicine, Ceşme, Turkey, 2004.
 • 42 Yıldız M, A. Koşar, C. Dilmen, B. Okudan, H Perk. "Correlation between BMD and bone scintigraphy in patients with prostate cancer" 6th International Congress of Nuclear Oncology & 17th National Congress of Turkish Society of Nuclear Medicine, Ceşme, Turkey, 2004.
 • 43 Yıldız M, B. Oral. "The Effect of Pregnancy and Lactation on Bone Mineral Density in Fluoride-Exposed Rats" 6th International Congress of Nuclear Oncology & 17th National Congress of Turkish Society of Nuclear Medicine, Ceşme, Turkey, 2004.
 • 44 Yıldız M, B. Oral, M. Bozkurt, A. Cobaner. "Relationship between bone scintigraphy and tumor markers in patients with breast cancer" 6th International Congress of Nuclear Oncology & 17th National Congress of Turkish Society of Nuclear Medicine, Cesme, Turkey, 2004.
 • 45 Okudan B, S. Akkuş, M Yıldız, H. Süslü, B. Öğut, M. Özbek. "Role of bone scintigraphy and bone mineral density for detecting etiologic factor in fibromyalgia with back pain in postmenopausal woman: preliminary results" 6th International Congress of Nuclear Oncology & 17th National Congress of Turkish Society of Nuclear Medicine, Ceşme, Turkey, 2004.
 • 46 Yildiz M, E. Tunc, B. Okudan, H. Süslü, M. Ozbek. "Assessment of joint involvement by using bone scintigraphy in patients with familial Mediterranean fever(FMF): preliminary results" Annual Congress of the EANM, Helsinki, 2004.
 • 47 Tunc E, M Yıldız, O Aydın, C Arslan, M Sahin "Assessment of joint involvement by using bone scintigraphy in patients with familial Mediterranean fever (FMF)" Annual European Congress of Rheumatology, 2004.
 • 48 Okudan B, S Akkuş B Oral, M Yıldız, H Süslü, M Ozbek, B Oğut. "Role of bone scintigraphy and bone mineral density in postmenopausal woman with back pain presenting with or without fibromyalgia: preliminary results" Annual Congress of the EANM, Helsinki, 2004
 • 49 Okudan B, S. Han, M. Baldemir, M. Yildiz. "Detection of alveolar epithelial injury by 99mTc-DTPA radioaerosol inhalation lung scan following blunt chast truma" Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine, Amsterdam, the Netherlands, 2003.
 • 50 Komerik N, A. Akkaya, M. Yildiz, A.L. Başaran, U.S. Büyükkkaplan. "Mandibular bone mineral density in patients treated with inhaled corticosteroids" FDI Annual World Dental Congress, , Sydney, Australia, 2003.
 • 51 Eren I, M. Yıldız, Y. Civi,D. Gündodar, R. Ozcankya. "The effects of lithium treatment on bone mineral density of bipolar patients" 16th Congress of the European College of Neuropsychopharmacology, Prague, Czech Republic, 2003.
 • 52 Yıldız M., M.Akdoğan, N. Tamer, B. Oral. "Bone mineral density of the spine and femur in early postmenopausal Turkish Women with endemic skeletal fluorosis" 2nd International & 5th National Congress on Menopause & Osteoporosis, İstanbul-Turkey, 2002
 • 53 Cobaner A, H. Kaya, A. Gezici,M. Yıldız, E. Kekilli. "Quantitetive analysis of Tc 99m-MDP bone scintigraphy in the diagnosis of Brucella Sacroileitis" First International Congres of Nuclear Oncology & 8 th Annular Meeting of Turkish Society of Nuclear Medicine, İstanbul, Turkish Journal of Nuclear Medicine Vol 3, 7, İstanbul, 1994.
 • 54 Polat M., H. Kaya, A. Gezici, M.Yıldız, E. Kekilli, A Cobaner, S. Yılmaz. "Koroner Arter Hastalıklarının Değerlendirilmesinde Elektrokardiografi, Thallium-201 Myokard Perfüzyon Single Photon Emission Computed Tomography Vizuel Bull's Eye değerlendirilmesi ve Kantitatif Bull's Eye analizinin karşılaştırılması" First International Congres of Nuclear Oncology & 8 th Annular Meeting of Turkish Society of Nuclear Medicine, İstanbul, Turkish Journal of Nuclear Medicine Vol 3, 7, İstanbul, 1994.
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 KRONİK BÖBREK YETMEZLİKLİ HASTALARIN KORONER ARTER HASTALIĞI YÖNÜNDEN GATED SPECT MİYOKARD PERFÜZYON SİNTİGRAFİSİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ DR YADİGAR KILIÇKAYA
 • 2 Kemik Protez Enfeksiyonlarının Ayırıcı Tanısında Kemik Sintigrafisi, İşaretli Lökosit Sintigrafisi, HIG Sintigrafisi Etkinliklerinin Karşılaştırılması Dr Semahat Sağlam uzmanlık tezi
 • 3 OTOİMMÜN HASTALIKLARDA TÜKÜRÜK BEZİ FONKSİYONLARININ SİNTİGRAFİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ Dr Harun Süslü Danışman
 • İkinci danışmanlığında tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Nükleer Tıp Uygulamalarında Radyasyonun Free Radikaller Üzerine Etkileri, Ekrem Cicek doktora tezi 2004 eş yönetmen
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 İskelet sistemi enfeksiyonlarının üç fazlı kemik ve işaretli lökosit sintigrafileri ile değerlendirilmesi. SDÜ BAP no:2000-115 Proje Yönetcisi
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Menopoz Sağlık ve Yaşam Biçimi Çalışması. Tubitak Proje No:106S079
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 Korelatif Görüntüleme ve Raporlama Kursu” 25-27 Şubat 2011 Isparta
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Türkiye Nükleer Tıp Derneği
 • 2 EANM
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Turkish Journal of Medical Science
 • 2 International Journal of Clinical Practice
 • 3 Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Turkish Journal of Nuclear Medicine
 • 2 SDÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ
 • Rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü yada yüksekokul müdürlüğü
 • 1 Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 SDÜ Araştırma Uygulama Hastanesi Başhekim Yardımcısı
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 SDÜ Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkan Yardımcısı
 • 2 SDÜ Tıp Fakültesi Nükleer Tıp AD Başkanlığı
VERDİĞİ DERSLER
Nükleer Tıp
 
Bu İçeriği Paylaş!