KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Fatma BAŞALAN İZ
Birimi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Bölüm Hemşirelik Bölümü
Ana Bilim Dalı Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı
Telefon 2462113315
E-Posta E-Posta Adresini Göster
ORCID ID 0000-0002-2286-6994
Akademik Hesaplar
Google Scholar Hindex: 7
Alıntı Sayısı: 149
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK 19.07.1996
Yüksek Lisans PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ (YL) (TEZLİ) 16.11.2000
Doktora EGE ÜNİVERSİTESİ HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ (DR) 30.06.2009
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 Kalaycı Işıl, BAŞALAN İZ FATMA, Kalınkara Velittin, Validity and reliability of Education Participation Scale (EPS-A) in Turkish older adults. Education Gerontology Doi: 10.1080/03601277.2022.2133820, (2022), (SSCI)
 • 2 BAŞALAN İZ Fatma, Individual Innovativeness: An Example of Midwifery of Primary Health Care Services in Turkey . International Journal of Caring Sciences, 13(1), , 352-358. (2020), (Alan Endeksleri)
 • 3 BAŞALAN İZ FATMA, BAYIK TEMEL AYLA, Cultural awareness scale Psychometric properties of the Turkish version. Collegian Doi: 10.1016, (2017), (SCI-Expanded)
 • 4 BAŞALAN İZ FATMA, TÜMER ADİLE, Assessment of Breast Cancer Risk and Belief in Breast Cancer Screening Among the Primary Healthcare Nurses. Journal of Cancer Education Doi: 10.1007/s13187-015-0977-y, (2016), (SCI-Expanded)
 • 5 ATAY EMRAH, BAŞALAN İZ FATMA, Investigation of the effect of changes in muscle strength in gestational ageupon fear of falling and quality of life. Turkish Journal of Medical Sciences , 977-983. Doi: 10.3906/sag-1404-9, (2015), (SCI-Expanded)
 • 6 BAŞALAN İZ FATMA, ÖZSOY SÜHEYLA, Determination of Nursing Students Moral Judgment A City in West Region of Turkey. Healthmed, 7(1), , 142-149. (2013), (SCI-Expanded)
 • 7 BAYIK TEMEL AYLA, BAŞALAN İZ FATMA, Yıldız Sema, Yetim Derya, The Reliability and Validity of Adolescent Health Promotion Scale In Turkish Community. Journal of Current Pediatrics, 9(1), , 14-22. (2011), (Alan Endeksleri)
 • 8 BAYIK TEMEL AYLA, ÖZSOY SÜHEYLA, ARDAHAN MELEK, KOÇ ŞÜKRAN, BAŞALAN İZ FATMA, Kadınların Stres Verici Yaşam Olaylarıyla Karşılaşma Durumları. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 9(2), , 1-12. (2006), (Alan Endeksleri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 BAŞALAN İZ Fatma, Üreme Sağlığı ve Kültür. Turkiye Klinikleri J Public Health Nurs-Special Topics , 21-26. (2018), (Endekste taranmıyor)
 • 2 BAŞALAN İZ FATMA, AYTUR ÖZEN TANGÜL, İntörn Olmaya Aday Hemşirelik Öğrencilerinde Zaman Yönetimi ve Akademik Başarı İlişkisinin İncelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 1(11), , 123-137. (2010), (Alan Endeksleri)
 • 3 BAŞALAN İZ FATMA, BAYIK TEMEL AYLA, Hemşirelikte Kültürel Yeterlilik. Aile ve Toplum, 5(17), , 51-57. (2009), (Alan Endeksleri)
 • 4 BAŞALAN İZ FATMA, Savaş ve Çevre. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, 2(3), , 113-117. (2009), (Alan Endeksleri)
 • 5 ÖZSOY SÜHEYLA, BAŞALAN İZ FATMA, Toplumsal Yapıda Hemşirelerin Konumu. Toplum ve Hekim, 20(4), , 254-258. (2005), (Alan Endeksleri)
 • Kitap
 • 1 BAŞALAN İZ Fatma, Bütün Yönleriyle Başarılı Yaşlanma(2023). Nobel, Tümü, ISBN: (ULUSLARARASI)
 • 2 BAŞALAN İZ FATMA, Multidisipliner Boyutlarıyla Türkiye'de Yaşlı İstismarı ve İhmali(2022). Nobel, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 3 BAŞALAN İZ FATMA, Disadvantaged Groups: A Social Policy Perspective(2022). Eğitim Yayınevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 4 BAŞALAN İZ Fatma, Sağlığı Koruma ve Geliştirme 1: Kavramlar, Politikalar, Teoriler, Modeller ve Araştırma Yaklaşımları(2021). EMA Tıp Kitabevi, Bölüm, (ULUSAL)
 • 5 BAŞALAN İZ Fatma, Kadın Akademisyenler Gözüyle Çalışma Yaşamında Kadın Olmak(2021). Detay Yayıncılık, Bölüm, ISBN: (ULUSLARARASI)
 • 6 BAŞALAN İZ FATMA, Türkiye’de Farklı Kültürler ve Sağlık Yaklaşımları: Sağlık Çalışanlarına Öneriler(2020). Rating Academy, Bölüm, (ULUSAL)
 • 7 BAŞALAN İZ FATMA, Yaşlanmaya Sağlık Sosyolojisi Perspektifinden Multidisipliner Yaklaşım(2020). Ekin, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 8 BAŞALAN İZ FATMA, BAYIK TEMEL AYLA, Chen Jing, Fridline Mark, Grund Faye J, Halter Margaret M, Malliarou Maria, Reece Carol, Sarafis Pavlos, See Sharon, Young Lisa, Teaching Cultural Competence in Nursing and Health Care Inquiry Action and Innovation(2016). Springer, Bölüm, (ULUSLARARASI)
VERDİĞİ DERSLER
Biyoistatistik
Engelli Bireye Yaklaşım
Hemşirelik Araştırmalarında Analiz Yöntem ve Teknikler
 
Bu İçeriği Paylaş!