KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Seyhan ULUSOY
Birimi Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm Biyoloji Bölümü
Ana Bilim Dalı Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı
Telefon 2462114068
E-Posta seyhanulusoy@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0002-6559-1177
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ 18.07.2000
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ 10.09.2003
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ 30.10.2007
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Ulusoy,S., Şen,S 2004. Serumda Tokoferol İzomerlerinin Tayini İçin Normal Faz Sıvı Kromatografi Yönteminin Geliştirilmesi. 2. Ulusal HPLC ve Diğer Separasyon Teknikleri Sempozyumu, 2004 GATA, 2004, Ankara.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Belgin BARDAKÇI, Seyhan ULUSOY, Eda KURŞUNGEÇİRMEZ, R. Bilgin AKALIN. Mikro Gözenekli Katkılanmış Pomzanın Antibakteriyel Özelliklerinin İncelenmesi, ADIM Fizik Günleri V, Osmangazi Üniversitesi, 21-23 Nisan 2016, Eskişehir TÜRKİYE
 • 2 Seyhan ULUSOY, Songül ŞEN, 2005. Yağ Asitleri Analizi İçin Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi Yönteminin Geliştirilmesi,XIX. Ulusal Kimya Kongresi
 • 3 Seyhan ULUSOY, Songül ŞEN, 2005. Anne Sütünde Tokoferol İzomerlerinin Normal Faz Sıvı Kromatografi Yöntemi İle Tayini, XIX. Ulusal Kimya Kongresi
 • 4 Ulusoy,S., Şen,S 2004. Serumda Tokoferol İzomerlerinin Tayini İçin Normal Faz Sıvı Kromatografi Yönteminin Geliştirilmesi. 2. Ulusal HPLC ve Diğer Separasyon Teknikleri Sempozyumu, 2004 GATA, 2004, Ankara.
 • 5 Ulusoy, S., Tınaz-Bosgelmez, G., Taner, A., Coşkun-Arı, F. F., Staphylococcus aureus Suşlarında Polimeraz Zincir Reaksiyonu İle Metisilin Direncinin Araştırılması, 3. Ulusal Moleküler ve Tanısal Mikrobiyoloji Kongresi, Ankara,2004.
 • 6 Ulusoy, S., Demiralay, E., Erdem, M., Alsancak, G. Tetrasiklin, Klortetrasiklin ve Oksitetrasiklinin Sıvı Kromatografik Ayırmalarının Optimizasyonu, Ankara 2003
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Preparation of Antibacterial Polylactic Acid with Phenyl Ethyl Alcohol, 4th International Conference of Chemical Industries Research Division, Book of Abstracts Syf:16, Cairo, Egypt.
 • 2 SEYHAN ULUSOY, SONGÜL ŞEN,DIRECT ANALYSIS OF SUGARS IN URINE SAMPLE BY HIGH PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY WITH REFRACTIVE INDEX DETECTION, International Symposium on Medicinal Chemistry Research and Development 2005
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Metisiline Dirençli Staphylococus Aureus Şuşlarında mecA Geninin PCR Metodu ile Saptanması
 • Doktora Tezi
 • 1 Yoğun bakım ünitelerinden izole edilen Pseudomonas aeruginosa suşlarında N-açil homoserin lakton üretiminin araştırılması
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Olgunsoy P., (2013-2014). Yağ Gülü (Rosa damascena Mill.)’nden Kallus Kültürü ile Gül Ekstraktı Üretimi ve Ekstraktın Karakterizasyonu Proje No: 3540-YL1-13
 • 2 Demir Şelatörleri Kojik Asit, Lipoik Asit ve Pikolinik asitin Pseudomonas aeruginosa’da Biyofilm Oluşumuna Etkisinin Araştırılması Kübra ÇEVİK
 • 3 Bazı Boronik Asit Türevlerinin Pseudomonas aeruginosa’da Virülens Faktörlerinin Üretimine Etkisinin Araştırılması Ramadan Bilgin AKALIN
 • 4 Gül Yağı Bileşiminde Bulunan Sitrenellol, Nerol ve Geraniolün Çevreyi Algılama Sistemi Üzerine Etkisinin Araştırılması Halime ÇEVİKBAŞ
 • 5 Çeşitli Uçucu Yağ Örneklerinin Pseudomonas aeruginosa Suşunda Çevreyi Algılama Sistemine Etkisinin Araştırılması, Erdi DOĞRU
 • 6 Gül (Rosa damascena Mill.) yağı, Absolütü ve Suyunun Chromobacterium violaceum ATCC 12472, CV026 ve CVIR 07 Suşlarının Çevreyi Algılama Sistemleri ( Ouorum sensig )Üzerine Etkisinin Araştırılması, Rümeysa ERİŞ
 • 7 Çeşitli uçucu yağ örneklerinin Erwinia carotovora ATCC 39048 suşunda ekzoenzim ve antibiyotik üretimi üzerine etkisinin araştırılması, Emine doğuş SİVRİ
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Quorum Sensing (Çevreyi Algılama) İnhibitörü Olarak Tasarlanan de Novo Moleküllerin Etkileri Üzerine Çalışmalar, Ebru ÖNEM
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Gül Yağı Bileşiminde Bulunan Sitrenellol, Nerol ve Geraniolün Çevreyi Algılama Sistemi Üzerine Etkisinin Araştırılması, Yüksek Lisans Proje No:2776-YL-11
 • 2 Demir Şelatörleri Kojik Asit, Lipoik Asit ve Pikolinik asitin Pseudomonas aeruginosa’da Biyofilm Oluşumuna Etkisinin Araştırılması BAP 3347-YL2-12
 • 3 Bazı Boronik Asit Türevlerinin Pseudomonas aeruginosa’da Virülens Faktörlerinin Üretimine Etkisinin Araştırılması BAP3541-YL1-13
 • 4 Yağ Gülü (Rosa damascena Mill.)’nden Kallus Kültürü ile Gül Ekstraktı Üretimi ve Ekstraktın Karakterizasyonu BAP 3540-YL1-13
 • 5 Quorum Sensing (çevreyi algılama) Sistemi İnhibitörü Olarak Tasarlanan de Novo Moleküllerin Etkileri Üzerinde Çalışmalar. Doktora Proje No: 2827-D-11
 • 6 Çeşitli Uçucu Yağ Örneklerinin Pseudomonas aeruginosa Suşunda Çevreyi Algılama Sistemine Etkisinin Araştırılması, 2575-M-10
 • 7 Çeşitli uçucu yağ örneklerinin Erwinia carotovora ATCC 39048 suşunda ekzoenzim ve antibiyotik üretimi üzerine etkisinin araştırılması
 • 8 ''Gül (Rosa damascena Mill.) yağı, Absolütü ve Suyunun Chromobacterium violaceum ATCC 12472, CV026 ve CVIR 07 Suşlarının Çevreyi Algılama Sistemleri ( Ouorum sensig )Üzerine Etkisinin Araştırılması
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Kaplan, S., Ulusoy, S., Oral, A., Doğal Esaslı Polimerlerle Modifiye Edilmiş Ter pedi Takviyeli Giysi ve Ayakkabıların Konfor ve Performans Özelliklerinin İncelenmesi, TÜBİTAK Kariyer Projesi, 2012-2015, Proje No: 112M264
 • 2 Göller Bölgesi Yenilikçi Teknolojiler Merkezi Altyapı Projesi Proje No:2011K120380
 • 3 AYŞEGÜL YAĞCI KARAHASAN, GÜLGÜN TINAZ, JÜLİDE AKBUĞA, SEYHAN ULUSOY, SUNA ÖZBAŞ TURAN, YASEMİN DÜNDARQuorum sensing (çevreyi algılama sistemi) inhibitörü olarak tasarlanacak moleküllerin Pseudomonas aeruginosa suşlarında quorum sensing inhibitörü etkinliğinin araştırılması: tedavide yeni bir strateji,Marmara Üniversitesi, SAG-B-110412-0079
 • 4 G. BOŞGELMEZ-TINAZ, S. ULUSOY "Yoğun bakım ünitelerinden izole edilen Pseudomonas aeruginosa suşlarında N-açil homoserine lakton üretiminin araştırılması" TBAG-HD/79 (105T296), TÜBİTAK Hızlı Destek Programı.
 • 5 G. BOŞGELMEZ-TINAZ, S. ULUSOY Yoğun bakım ünitelerinden izole edilen Pseudomonas aeruginosa suşlarında N-açil homoserin lakton üretiminin araştırılması.D-1094-05
 • 6 G. BOŞGELMEZ-TINAZ, S. ULUSOY Metisiline Dirençli Staphylococus Aureus Şuşlarında Mec a Geninin PCR Metodu ile Saptanması (SDUBAP, 03-YL-687)
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için ulusal burs almak
 • 1 TUBİTAK Bilim Adamı Yetiştirme Grubu ( BAYG ) Yurt İçi Doktora Burs Programı
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Gram-Negatif Bakterilerde Çevreyi Algılama Sistemi, Doktora Semineri
 • 2 Antisens Teknolojisi, Yüksek Lisans Semineri
 • Yutiçinde patentlenmiş buluş
 • 1 Quorum Sensing (çevreyi algılama sistemi) İnhibitör Aktivitesine Sahip Bileşikler
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 The immunoprotective efficacy of exopolysaccharides produced from different strains of pseudomonas against human pathogenic pseudomonas aeruginosa
 • 2 "Diarylheptanoids from Alnus viridis ssp. viridis and Alnus glutinosa: Modulation of Quorum Sensing Activity in Pseudomonas aeruginosa
 • 3 Iranian Journal of Basic Medical Sciences
 • 4 Brazilian Archives of Biology and Technology
 • 5 Food & Function
 • 6 Planta Medica
 • 7 Journal of Food Science
 • 8 African Journal of Biotechnology
 • 9 Clinical Nutrition
 • 10 Journal of Food Science
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Deneysel ve Gözlemsel Öğr. Araşt. Merk. Müd. Yard.
VERDİĞİ DERSLER
Bakteri Metabolizması
İleri Genetik
leri Bakteriyal Genetik
Mikrobiyoloji I
Mikrobiyoloji II
Moleküler Biyoloji
Moleküler Biyoloji I
Moleküler Biyoloji II
Moleküler Mikrobiyoloji
 
Bu İçeriği Paylaş!