KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Oktay KÖSE
Birimi Güzel Sanatlar Fakültesi
Bölüm Resim Bölümü
Ana Bilim Dalı Resim Anasanat Dalı
E-Posta oktaykose@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANADOLU ÜNİVERSİTESİ RESİM İŞ ÖĞRETMENLİĞİ 03.07.1989
Yüksek Lisans ANADOLU ÜNİVERSİTESİ RESİM İŞ EĞİTİMİ 17.09.1992
Doktora ANADOLU ÜNİVERSİTESİ RESİM İŞ EĞİTİMİ 19.11.1999
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
grafik tasarım,illüstrasyon,doğa sporları
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Yeniden İmece Eğitim Bilim Sanat Kültür Dergisi.''Herkese Yakın İmece Kültürü: Gönen Meslek Yüksek Okulu Eğitim Projesi'' Eylül/2008
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Yeniden İmece Eğitim Bilim Sanat Kültür Dergisi.''Gönende Bayram İmecesi''Haziran/2008
 • 2 Toplumsal Dergide Cogito Dergisi Tanıtm Notu 2007
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Isparta İli Değerleri Ve Değer Yaratma Sempozyumu ''Sdü Demiralay Konağı Sanatevi'' Isparta/2010
 • 2 'Bilgisayar ve Resim' Dijital Tasarım Sempozyumu Yıldız Teknik Üniversitesi,2005/İstanbul
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Interpicturality as A Postmodern Phenomenon and Mona Lisa, 27,28 June 2016, Nanyang Technological University, Nanyang Executive Centre, Singapore.
 • 2 Interpicturality as A Postmodern Phenomenon and Mona Lisa
 • 3 Evaluating A Painting In The Perspective Of Interpicturality Over Claude Levi Strauss’s Myth Analysis, Athens/Greece
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 "Ağaçbaskı ve Alman Ekspresyonistlerindeki Yorumu" Tez Danışmanı : Yrd. Doç. Numan ARSLAN
 • Doktora Tezi
 • 1 "Yeni Çağın Yeni Gereksinimi Bilgisayar ve Resim Sanatı" Tez Danışmanı : Yrd. Doç. Halil TÜRKER
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 infografik çözümlemeler,pembe şen,y.l.tezi 2013
 • 2 resimlerarasılık bağlamında andy warholl resimlerinin incelenmesi,feyza acubunar 2012
 • 3 Kınay, Tuba, "Vincent Van Gogh'un Japon Estaplarından Esinlenerek Yaptığı Yapıtlarının Resimlerarasılık Yöntemiyle Değerlendirilmesi", Yüksek Lisans Tezi, 2010 Isparta
 • 4 Özlem ÇOŞKUN,''1870-1980 Sürecinde Resim Sanatında Kent İmgelerinin İncelenmesi''SDÜ,Güzel Sanatlar Ens.2009/ISPARTA
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Tuğba Yener KODAL,''Resimlerarasılık ve Herman Braun-Vega'nın Resinmlerinde Resimlerarasılık Sorunsalının İrdelenmesi''ISPARTA-2012
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 ''Sagalassosta Resimlerle Günlük aşam'' SDÜ,BAP projesi,ısparta/2012
 • 2 SDÜ BAP Dijital Sanat Bağlamında Bilgisayar Ortamında Üretilen Ex-libris ve Resimler, 2007, ISPARTA
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 5.Uluslararası Sanat (resim) Çalıştayı, Sanat Danışmanlığı, Yenişarbademli.
 • 2 SDÜ Atabey Meslek Yüksekokulu "Doğa Alanları için Türkiye ile AB ülkeleri arasında bilgi transferi ve iletişim ağının kurulması" I. Uluslararası Çalıştayı Düzenleme Kurulu Üyesi, 27 Eylül - 01 Ekim 2010
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 Gönen Meslek Yüksek Okulu ''17 Nisan Köy Enstitüsü Bayramı'' Etkinliliğinde Başkanlık,2008/GÖNEN,ISPARTA
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 ''yaşamın içindeki sanat esrlerine bakış''konulu konferransta konuşmacı,Sağlık Hizmetleri Yüksek Okulu-2009/Isparta
 • 2 ''Cumhuriyet Eğitim-Kültür Politikaları''ODTÜ Mimarlık Amfisi,2009/ANKARA
 • 3 MYO'ları İçin Düzenlenen,'Sanat 'İçerikli Seminer Dizisinde,Resime Bakmak Ve Anlamak Konulu Seminer,Mart,2008/Keçiborlu-ISPARTA
 • 4 Gönen MYO' da Kutlanan Köy enstitütüsü Kuruluş Bayramı etkinliklerinde Konuşma,NİSAN-2008/Gönen ISPARTA
 • 5 4.Dursun Akçam Kültür ve Sanat günlerinde ,Panalist, Haziran-2008/ARDAĞAN
 • 6 Fakir Baykurt 9. Kültür Sanat günlerinde ''Eğitim ve Kültürde Türkiye Nereden Nereye''Konulu panelde panelist.Ekim 2008/BURDUR
 • 7 Tiyatro Günleri,Konuşmacı,2008/ISPARTA
 • Kişisel web sayfası
 • 1 www.oktaykose.com
 • Özgün sanat eserlerinin, tasarımların yada yorum çalışmalarının yurtdışında sanat, eğitim ve kültür kurumlarınca satın alınması; proje bedeli veya telif hakkı ödenmiş veya sanat eserinin alımı yapılmış olmak kaydıyla sinema, televizyon, radyo gibi yayın organlarında yer alması veya gösterime, dinletime girmesi ve tasarım projelerinin dış ülkelerde uygulanması
 • 1 COLLECTION OF THE CONTEMPORARY BOOK-PLATE ART İN THE MUNIPICIPAL PUPLİC LİBRARY IN GLİWİCW-POLAND,2014
 • 2 VIII.İnternatıonal Graphic Compettition For Ex-Libris Gliwice/POLOND-2010
 • Özgün sanat eserleri, tasarımlar yada yorum çalışmaları ile uluslararası jürili karma sanat/tasarım etkinliklerine kabul edilmek
 • 1 uluslararası Paper Works Exibition-Pinelo Galeri
 • 2 5. Uluslararası Lions Kulübü Dernekleri Resim Heykel…Sergisi
 • 3 Dünya Sanat Günü Kutlama Eskişehir Karma Sergisi 15 NİSAN 2016, Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi.
 • 4 8 Mart Dünya Kadınlar Günü uluslararası Karma Sergi, 08 Mart- 15 Mart 2016, Çankırı.
 • 5 X internatıonal graphıc competıtıon for ex-libris GLİWİCE\POLAND
 • 6 OSTEN BIENNIAL OF DRAWING 2012,makedonya
 • 7 VIII. Internatıonal Graphic Compettition For Ex-Libris Gliwice/POLOND-2010
 • 8 VI. Intarnasyonal Grapfic Competition For Ex-libris, 2005, Glıwıce/POLONYA
 • 9 First FISAE Competition For Computer-Generated Bookplates, 2004, SWİTZELAND
 • 10 2.Uluslararası Antalya Resim Festivali,2003, ANTALYA
 • Özgün sanat eserleri, tasarımlar yada yorum çalışmaları ile yurtdışında kişisel etkinliklerde bulunmak (Festival, sergi, proje uygulama, gösteri, dinleti, gösterim vb)
 • 1 Erasmus/Socrates Kapsamında Öğretim Elemanı Değişim Programı Kapsamında Workshop Sunumu, Çek Cumhuriyeti J. E. Purkne University Faculty Of Art And Desing, 2007
 • Özgün sanat eserleri, tasarımlar yada yorum çalışmaları ile yurtiçinde kişisel etkinliklerde bulunmak (Festival, sergi, proje uygulama, gösteri, dinleti, gösterim vb)
 • 1 OKTAY KÖSE KİŞİSEL RESİM SERGİSİ,ARTPARK GALERİ,ANTALYA,HAZİRAN-2014
 • 2 2013 22 Mart 10 Nisan ArtPark Galeri, Resim sergisi, Antalya
 • 3 büyük elmaya baktım fotoğraf sergsi,mart 2012, ANTALYA
 • 4 ANSAN SANAT GALERİSİ,BASKIRESİM SERGİSİ,ANTALYA/2012
 • 5 ''neşehir'' kişisel fotoğraf sergisi, zeyland avm,20 kasım 2011,Afyon
 • 6 Oktay Köse Resim Sergisi, Art Park Gallery, 22 Nisan 2010, Antalya
 • 7 "24 Kasım Öğretmenler Günü Haftası" Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Mezunlar Sergisi,Kişisel Sergi, Eskişehir, Aralık 2010
 • 8 'Sulandırılmış Kolajlar' Kişisel Resim sergisi Ansan Sanat Galerisi, OCAK-SUBAT/2008,ANTALYA
 • 9 SDÜ,Gönen Meslek Yüksekokulu Tarafından Düzenlenen "Köy Enstitülerinin 68. Kuruluş Yıldönümü" Etkinlikleri Kapsamında Köy Enstitülerini Konu Alan Çocuklarla Workshop Ve Sergisi,Nisan 2008,ISPARTA
 • 10 "Dijital Sanat Bağlamında Ex - Librisler", SDÜ Kültür Merkezi. 18 Temmuz 2007, ISPARTA
 • 11 Dijital Sanat Bağlamında, Bilgisayar Ortamında Ex-Libris ve Resim Sergisi, SDÜ Kültür Merkezi,Temmuz 2007
 • 12 "Kadın ve Kibele" Dijital Resim Sergisi, SDÜ Demiralay Konağı Sanatevi, Mart 2006, ISPARTA
 • 13 SDÜ,Isparta Öğretim Üyeleri DErneği, Karma Sergisi, Eylül 2005
 • 14 Kişisel Resim Sergisi, Uludağ Üniversitesi, Rektörlük Sanat Galerisi, 2004, BURSA
 • 15 Kişisel Resim Sergisi, Arş.Uyg.Has.Tıp.Fak.Hast.Sergi Salonu, 2004, ISPARTA
 • 16 "Mitolojik" Suluboya Resim Sergisi, Aysel Gözübüyük Sanatevi, 2003, ANKARA
 • 17 Online sergi HYPERLINK "http://www.lebriz.com/"2003, İSTANBUL
 • 18 "Soyutlamalar" Galeri Sezenteks, Mayıs 2003, Nişantaşı/İSTANBUL
 • 19 "Bedensel Boyut" Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, 2003, SAMSUN
 • 20 "Cinsellik ve Kimlik", Osman Gazi Üniversitesi Sanat Galerisi, 2002, ESKİŞEHİR
 • 21 "Denemeler" Ekin Cafe Art, 1990, ESKİŞEHİR.
 • Özgün sanat eserlerinin, tasarımların yada yorum çalışmalarının yurtiçinde sanat, eğitim ve kültür kurumlarınca satın alınması; proje bedeli veya telif hakkı ödenmiş veya sanat eserinin alımı yapılmış olmak kaydıyla sinema, televizyon, radyo gibi yayın organlarında yer alması veya gösterime, dinletime girmesi ve tasarım projelerinin kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanması
 • 1 SDÜ Spor Hekimliği Anabilim Dalı'nda duvar resmi proje uygulaması
 • 2 SDÜ Gönen Meslek Yüksekokulu Köy Enstitülerinin Kuruluşunun 70. Yılı Kutlama Etkinlikleri Kapsamında Duvar Resmi "İmece Duvarı" Uygulaması, 17 Nisan 2010, Isparta/Gönen
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlık Katı "Duvar Resmi Projesi”nin Tasarımı Ve Uygulanması
 • 4 İnönü Üniversitesi Çağdaş Sanatlar Müzesine Eser Kabulü, 13.02.2006
 • 5 Anadolu Üniversitesi AÖF STV Bölümü Çalışmalırı Kanal Ueropa(ETV) Yayınlanma Değişik Ders Programlarının Jenerik, Animasyon, Grafik, Caption, Dekor Uygulamarı Ve Bunların Trt 1, Trt2, Trt4 Yayınlanması, 1995
 • 6 Anadolu Üniversitesi AÖF STV Bölümü Çalışmalırı Kanal Ueropa(ETV) Yayınlanma Değişik Ders Programlarının Jenerik, Animasyon, Grafik, Caption, Dekor Uygulamarı Ve Bunların Trt 1, Trt2, Trt4 Yayınlanması, 1994
 • 7 Anadolu Üniversitesi AÖF STV Bölümü Çalışmalırı Kanal Ueropa(ETV) Yayınlanma Değişik Ders Programlarının Jenerik, Animasyon, Grafik, Caption, Dekor Uygulamarı Ve Bunların Trt 1, Trt2, Trt4 Yayınlanması, 1993
 • 8 Anadolu Üniversitesi AÖF STV Bölümü Çalışmalırı Kanal Ueropa(ETV) Yayınlanma Değişik Ders Programlarının Jenerik, Animasyon, Grafik, Caption, Dekor Uygulamarı Ve Bunların Trt 1, Trt2, Trt4 Yayınlanması, 1991
 • 9 Anadolu Üniversitesi AÖF STV Bölümü Çalışmaları Kanal Ueropa(ETV) Yayınlanma Değişik Ders Programlarının Jenerik, Animasyon, Grafik, Caption, Dekor Uygulamarı Ve Bunların Trt 1, Trt2, Trt4 Yayınlanması, 1990
 • Özgün sanat eserleri, tasarımlar yada yorum çalışmaları ile ulusal jürili yurt dışı karma sanat/tasarım etkinliklerine kabul edilmek (Festival, sergi, Proje uygulama, gösteri, dinleti, gösterim vb.)
 • 1 Mehmet Akif Üniversitesi Eğitim Fakültesi,Mustafa Kemel Atatürk'e "Başöğretmenlik" Ünvanının Verilişinin 80.Yılı- 24 Kasım Öğretmenler Günü, Karma Sergi,kasım 2008
 • Özgün sanat eserleri, tasarımlar yada yorum çalışmaları ile yurtiçinde jürili karma sanat/tasarım etkinliklerine kabul edilmek (Festival, sergi, Proje uygulama, gösteri, dinleti, gösterim vb.)
 • 1 2015,"Vakıf ve Sanat" Konulu Ulusal Katılımlı Türk Sanatı Karma Sergi,12-20 Mayıs, Antalya
 • 2 69. Devlet Resim ve Heykel Yarışması Sergileme,2008,ANKARA
 • 3 1.Üniversiteler Arası Osman Polat Resim Sempozyumu, Karma Resim Sergisi,Kemer-Antalya,Ocak-2007
 • 4 İnönü Üniversitesi 1. Ulusal Resim Yarışması, 2005, MALATYA
 • 5 8.Geleneksel Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Resim Yarş.Sergisi, 2004, İSTANBUL
 • 6 1.Antalya Resim Festivali,Karma Sergi,Ekim 2002
 • Özgün sanat eserleri, tasarımlar yada yorum çalışmaları ile yurtdışında karma veya grup sanat/tasarım etkinliklerine katılmak (Festival, sergi, Proje uygulama, gösteri, dinleti, gösterim vb.)
 • Özgün sanat eserleri, tasarımlar yada yorum çalışmaları ile yurtiçinde karma veya grup sanat/tasarım etkinliklerine katılmak (Festival, sergi, Proje uygulama, gösteri, dinleti, gösterim vb.)
 • 1 Cumhuriyetin 95. Yılı- Ekim Geçidi-Ahi Evran Üniversitesi
 • 2 ulusal Büyük Buluşma Sergisi- Erciyes Üniversitesi
 • 3 Cumhuriyet'in Kuruluşunun 93. yılında 15. Ekim Geçidi Sergisi, 27 Ekim-4 Kasım 2016, SDU GSF
 • 4 Köy Enstitülerinin 76. Kuruluş Yıldönümü
 • 5 15x15 Penceresinden Anadolu Sergisi
 • 6 Duvar Resim çalışması, SDU Bilimsel Araştırma Koordinatörlüğü
 • 7 Duvar Resim çalışması, SDU İnşaat Mühendisliği
 • 8 21. Klinik Toksikoloji Ulusal Kongresi, Resim Sergisi. 13-15 Mayıs 2016.
 • 9 3 mart 2015, Şahin Özyüksel Ödülü, Eskişehir Sanat Derneği
 • 10 18-25 Mart Çanakkale Savaşı'nın 100. Yılı Karma Sergi.
 • 11 4-6 Haziran XII. Adli Bilimler Kongresi Sergisi, Prof. Dr. M. Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi,Isparta
 • 12 "Hayırlı İşler Karma Resim Sergisi" 10 Nisan 2015 Art Park Gallery Antalya.
 • 13 2015'Öğretim Elemanları Karma Sergisi'Dünya Kadınlar Günü Sergisi SDÜ.GSF. SERGİ alanları, 8 MART 2015
 • 14 27 Ekim-02 Kasım "Cumhuriyet Coşkusu" 3. Resim Heykel Seramik Sergisi, Eskişehir Sanat Derneği, Büyükşehir Sanat Merkezi,(Turgut Özakman)
 • 15 15-31 Ekim 2015 "Cumhuriyet Sergisi" Erdem Beyazıt Kültür Merkezi,Antalya
 • 16 "Düş Seçkisi Karma Sergi"31 Ocak 2015 Barida Kültür ve Sanat Eğitim Merkezi, Isparta.
 • 17 2.Türkiye fotoğraf dernekleri büyükçekmece buluşması,BÜYÜKÇEKMECE\İSTANBUL,2014
 • 18 2.uluslararası davraz kongresi,karma sergisi,ISPARTA-mayıs 2014
 • 19 10 KASIM ATAYA SAYGI,KARMA SERGİ,ISPARTA-KASIM,2014
 • 20 GÜZ SECKİSİ,KARMA SERGİ,ISPARTA-EYLÜL 2014
 • 21 "2. Türkiye Fotoğraf Dernekleri Büyükçekmece Buluşması" IFSAD
 • 22 2014, "Öğretmenim Karma Sergi", Barida Kültür ve Sanat Eğitimi merkezi, Isparta
 • 23 2014.Baskı Resim Sergisi.10/06/2014
 • 24 2013 15-Ocak , “Marjinart Sanat Dükkânı 2013” Karma Plastik Sanatlar Sergisi, İstanbul.
 • 25 2-Ekim 3- Aralık 2013 Marjinart Sanat Dükkanı Karma Sergi, İstanbul.
 • 26 Bi'Bahane karma resim sergisi,mayıs-2013,ANTALYA
 • 27 2013 15 Nisan, Dünya Sanat Günü, Marjinart Sanat Dükkânı, İstanbul.
 • 28 ANSANSANT GALERİSİ,KARMA BASKIRESİM SERGİSİ,ANTALYA/2012
 • 29 Büfod Türkiye Buluşması,Karma fotoğraf sergisi,İSTANBUL,Kasım-2012
 • 30 'izler'karma sergi,kasım 2011,ERZİNCAN
 • 31 Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Bölümü Öğretim Elemanları Tarafından Düzenlenen "2010-2011 Akademik Yılı Açılış Sergisi", GSF Sergi Alanı, 08 Ekim 2011, Isparta
 • 32 Üniversitelerarası Kurul-Sanat Dalları Eğitim Konseyi tarafından düzenlenen "Büyük Buluşma Sergisi II", Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Galeri Işık, 22 Ocak 2010, İstanbul
 • 33 "Üniversitelerarası Kurul - Sanat Dalları Eğitim Konseyi" " Genel Kurul Toplantısı" kapsamında gerçekleştirilen "Büyük Buluşma 2010",Karma Sergi, Gazi Üniversitesi Resim Heykel Müzesi, Ankara, 5 Kasım - 30 Aralık 2010
 • 34 Braun VEGA Doktora Programı Çerçevesinde Karma Sergi,Muhsin Ertuğrul Salonu ,2009/Fuayesi-ISPARTA
 • 35 SDÜ GSF Öğretim Elemanları öğretmenler günü karma Sergisi,BURDUR
 • 36 ''BÜYÜK BULUŞMA II.'' Muğla Üni.AKM Sergi Salonu,2009/MUĞLA
 • 37 ''Fotoğraflarla Herman Braun VEGA''M.Ali BAYRAKTAROĞLU,Oktay KÖSE,Fotoğraf Gösterisi,2009-ISPARTA
 • 38 "Anadolu Üniversitesi Mezunlar Birliği Sergisi", Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Karma Sergi, 24 Kasım 2009, Eskişehir
 • 39 Çekirdek Sanat Atölyesi 22 Sanatçı,TÜRKİYE OMURİLİK FELÇLİLERİ DERNEĞİ YARARINA KARMA RESİM SERGİSİ, Nisan 2008,Tünel - Beyoğlu / İSTANBUL
 • 40 ''öğretim elemanları sergisi''2008/ISPARTA
 • 41 "Anadolu Üniversitesi Mezunlar Birliği Sergisi", Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Karma Sergi, Eskişehir, Aralık, 2008
 • 42 "I.KÜLTÜR ve SANAT GÜNLERİ" ÖĞRETİM ELEMANI SERGİSİ
 • 43 Türk Alman Dostluk Sergisi, SDÜ Demiralay Konağı Sanatevi, 2007, ISPARTA
 • 44 Vincent Van Gogh, Çekirdek Sanat Atölyesi,2007, İSTANBUL
 • 45 Doğadan Karma Sergi, SDÜ Demiralay Konağı Sanatevi, 2007, ISPARTA
 • 46 "Mutluluğun Resmi" Karma Resim Sergisi, Çekirdek Sanat Atölyesi, 24 Ekim-8 Kasım 2007, İSTANBUL
 • 47 Marmara Üniversitesi 50.yıl Etkinilkleri Karma Sergi,2007,İSTANBUL
 • 48 II. ULUSLARARASITAŞ HEYKEL SEMPOZYUMU
 • 49 "35 Sanatçı 70 Eser" Karma Sergi, 2006, Beyoğlu/İSTANBUL
 • 50 'BULUŞMA' Çekirdek Sanat tp., 2006, Beyoğlu/İSTANBUL
 • 51 ÖYP Üniversiteleri Güzel Sanatlar Fakülteleri Sanat Tasarım Sergileri-3, 2006, KAYSERİ
 • 52 SDÜ Demiralay Konağı Sanatevi, Deontoloji Sempozyumu Sosyal Programı, Karma Resim Sergisi, 2006, ISPARTA
 • 53 VI.Uluslararası Dil Yazın Deyişbilim Sempozyumu Sosyal Programı Çerçevesinde Karma Resim Sergisi, Kültür Md. Sergi Salonu, 2006, ISPARTA
 • 54 Kamu Hastaneleri İdari ve Mali Sorunları Tartışma ve Çözüm Platformu Sosyal Programı Çerçevesinde,Tıp Fak.Sergi Salonu,Karma Resim Sergisi,2006,ISPARTA
 • 55 SDÜ Açılış Etkinliği kapsamında açılan "Oktay KÖSE Nevin GÜVEN"Karma Resim Sergisi, Kültür Md. Sergi Salonu, 2006, ISPARTA
 • 56 Ayşe Köse,Nevin Güven,Seher Halıcıoğlu,Oktay Köse,Karma Resim Sergisi Tıp Fak.Sergi Salonu,2006/ISPARTA
 • 57 ÖYP Üniversiteleri Güzel Sanatlar Fakülteleri Sanat Tasarım Sergileri-II, 2005, KONYA
 • 58 Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Mezunlar Birliği Sergisi, 2005, ESKİŞEHİR
 • 59 'Ayşe Köse, Lütfiye Kalaycı, Ş.Edeer, Oktay Köse' Karma Sergi, Akyaka Sanat Merkezi,2 005, Gökova /MUĞLA
 • 60 Monalisaistanbul, Çekirdek Sanat Atölyesi, 2005, İSTANBUL
 • 61 Sanayi ve Ticaret Mdl. BAGEV Fuarı, expo center, 2004, ANTALYA
 • 62 1.Uluslararası Diş Hekimliği Sempozyumu, sos.prg.sergi, 2004, ISPARTA
 • 63 Çatı Cafe, Art Galeri, 2003, Alaçatı/İZMİR
 • 64 Göreme Açık Hava Müzesi, 2002, Kapadokya / NEVŞEHİR
 • 65 Res.Böl. Öğretim Elemanları Sergisi, S.D.Ü.Tıp Fak.Sergi Salonu, 2002, ISPARTA
 • 66 O.Köse, N.Güven, O.Güven Resim Sergisi, Kavaklıdere Sanat Galerisi, 2002, ANKARA
 • 67 SDÜ.GSF. Öğretim Elemanları Sergisi, SDÜ.Kültür Merkezi, 2001 ISPARTA
 • 68 SDÜ.GSF.Öğretim Elemanları Sergisi, SDÜ.Kültür Merkezi, 2001, DENİZLİ
 • 69 1.Eğirdir Sempozyumu, Eski Eğirdir Evi, 2001, ISPARTA
 • 70 Dam Galeri, S.Çalışkan, Ş.Edeer, C.Sezer, O.Köse Resim Sergisi, 1994, ANKARA
 • 71 "Kapadokya'da 48 saat", Kültür Sergi Salonu, 1992, ESKİŞEHİR
 • 72 Lions Kulübü, Yapı Kredi Bankası Sergi Salonu, 1989, ESKİŞEHİR
 • 73 Cumhuriyet Karma Sergi
 • Uluslararası ölçekte sempozyum, festival, kurs (workshop), bienal, trienal gibi sanat/tasarım etkinliklerine eserleriyle katılmak
 • 1 ISUEP2018 Uluslararası Kentleşme ve Çevre Sorunları: Değişim/Dönüşüm/Özgünlük
 • 2 Gül Fuarı ve Uluslararası Gül Festivali
 • 3 Mail Art Biennial, Namık Kemal Üniversitesi 23 March-14 April 2016.
 • 4 13- 21 Mayıs Kuşadası Uluslararası Sanat Festivali
 • 5 5.Uluslararası Sanat (resim) Çalıştayı, Sanat Danışmanlığı, Yenişarbademli.
 • 6 1. Uluslararası "Handa Dostluk ve Sanat" Çalıştayı, 05 Kasım 2015,Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Tepebaşı Belediyesi.
 • 7 ''FİLİPİNLER İÇİN''ULUSLARARASI KARMA SERGİSİ,ANKARA,ŞUBAT 2014
 • 8 6.Uluslararası kervansaray buluşması,battalgazi-MALATYA,2014
 • 9 SDÜ Atabey Meslek Yüksekokulu "Doğa Alanları İçin Türkiye İle AB Ülkeleri Arasında Bilgi Transferi Ve İletişim Ağının Kurulması" I. Uluslararası Çalıştayı Kapsamında Karma Sergi, Atabey Meslek Yüksekokulu, 29 Eylül 2010
 • 10 Uluslararası 19.İstanbul Sanat Fuarı,9.Salon ''Genç Sanat''2009/İSTANBUL
 • 11 Uluslararası 18. İstanbul Sanat Fuarı, TÜYAP Fuar ve kongre Merkezi, Ekim- Kasım 2008, İSTANBUL
 • 12 14. th İntarnasyonal Print Bienal,2007, Varna /BULGARİSTAN
 • 13 Uluslararası 17. İstanbul Sanat Fuarı, TÜYAP Fuar ve kongre Merkezi, 27 Ekim-4 Kasım 2007, İSTANBUL
 • 14 Por su Participacion en la5ta. Bienal de Ex.libris el Bosgue de la Utopia Tema el Caracol, 2006, ZACATECAS/MEXİCO
 • 15 5. International Triennial Of Graphic Art Bitola, Institute and Museum 20 Ekim - 20 Kasım 2006, MACEDONİA
 • 16 "II. Battalgazi Kervan Saray Sempozyumu" Karma Sergi, 2006, MALATYA
 • 17 13. th Intarnasyonal Print Bienal, 2005, Varna /BULGARİSTAN
 • 18 Tisva, Yoksulluk ve Sanat Bieaneli, 2005, ANKARA
 • 19 1.Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu, Ayastafonos Kilisesi, 2004, EĞİRDİR
 • 20 Bitola Baskı Trienali, 2003, BİTOLA / MAKEDONYA
 • 21 3.Uluslararası Gül Halı Kültür Turizm Festivali, 2002, ISPARTA
 • 22 5.Uluslararası Meksika Suluboya Bienali, 2002, MEKSİKA
 • Ulusal ölçekte sempozyum, festival, kurs (workshop), bienal, trienal gibi sanat/tasarım etkinliklerine eserleriyle katılmak
 • 1 2013 Haziran Marjinart Kültür Sanat İletişim Danışmanlığı’nda ‘Yüksek Baskı’ Workshop, İstanbul
 • 2 2013 Mayıs Marjinart Kültür Sanat İletişim Danışmanlığı’nda ‘Yüksek Baskı’ Workshop, İstanbul .
 • 3 1. Ulusal Üniversiteler Arası Uygulamalı Osman Polat Resim Sempozyumu, 2006, KEMER/ANTALYA
 • 4 "Mayel 1" Dijital Tasarım Sempozyumu, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2005, İSTANBUL
 • Ulusal jürili sanat ve tasarım etkinliklerinde eserleriyle ödül almak
 • 1 3 mart 2015, Şahin Özyüksel Ödülü, Eskişehir Sanat Derneği
 • Görsel, işitsel veya görsel-işitsel üretimlerde bulunmak
 • 1 SDÜ Atabey Meslek Yüksekokulu "Doğa Alanları İçin Türkiye İle AB Ülkeleri Arasında Bilgi Transferi Ve İletişim Ağının Kurulması" I. Uluslararası Çalıştayı Kapsamında "Doğadan" Fotoğraf Gösterisi, Atabey Meslek Yüksekokulu, 29 Eylül 2010
 • 2 ''H.Braun VEGA'' Belgeseli,Kubilay AKTULUM-M.Ali BAYRAKTAROĞLU-Oktay KÖSE,2009/PARİS,ISPARTA
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 İsmail Hakkı Tonguç'un Vefatının 50. Yıldönümü Anısına Öğretmenler Ve Üniversite Öğrencilerine Yönelik Makale Yarışmasında Seçici Bilim Kurulunda Görev, Yeni Kuşak Köyenstitülüler Derneği Genel Merkezi, İzmir, 27-29 Mayıs 2010
 • Rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü yada yüksekokul müdürlüğü
 • 1 GÖNEN MESLEK Y.O. Müdürü 2007
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölüm Başkan Yardımcılığı, 2005
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Efecan,Sena, Arkeoseramik Anasanat Dalı Yüksek Lisans savunma jürisi, 02.06.2010
 • 2 Enil,Nanifer, Arkeoseramik Anasanat Dalı Yüksek Lisans savunma jürisi, 02.06.2010
 • 3 SDÜ Güzel Sanatlar Enstitüsü Grafik Anasanat Dalı Araştırma Görevlisi Alım Sınavı jürisi, 13 Eylül 2010, Isparta
 • 4 SDÜ Güzel Sanatlar Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi
 • 5 Bilim-teknoloji ve sanat teşvik ve hizmet ödülleri değerlendirme komisyonu üyesi
 • 6 Süleyman Demirel Üniversitesi Köy Enstitüleri ve Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği, 2007
 • 7 SDÜ Orman Fakültesi Resim Yarışması Seçici Kurul Üyeliği, 2007
 • 8 SDÜ Güzel Sanatlar Ens. yönetim kurulu üyesi
 • 9 Deneysel Ve Gözlemsel Öğrenci Araştırma Ve Uygulama Merkezi Genel Kurul Üyesi
 • 10 Sdü Radyo Televizyon Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi
 • 11 Bilim-Teknoloji Ve Sanat Teşvik Ve Hizmet Ödülleri Değerlendirme Komisyonu Üyesi
 • 12 senato üyesi(gsf senotörü)
 • 13 SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği
 • 14 -Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal bilimler ens.Yayın Kurulu Üyesi
 • 15 Süleyman Demirel Üniversitesi Modkon Yönetim Kurulu Üyesi
 • 16 Süleyman Demirel Üniversitesi Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesine Bağlı Oluşturulan Denetleme Kurulu Üyesi
 • 17 Kozlu Düriye, "Toplumsal-Teknolojik Gelişmeler ve Bedenin Sanat Nesnesi Olma Sürecine Genel Bir Bakış", Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, jüri üyesi
 • 18 Türkan Ünver Şimşek, "Kübizmdeki Parçalanmış Nesnelerden Oluşan Natürmortların Değişerek Günümüz Natürmort Anlayışına Dönüşmesinin İrdelenmesi". Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, jüri üyesi
 • 19 Kökten, Erol. "Sanat Eğitiminde Toplam Kalite", Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, jüri üyesi
 • 20 S.D.Ü. Eğitim Fakültesi Resim-İş eğit. Bölümü Özel Yetenek Sınavları Kurul Üyeliği
 • 21 Altınkale, Funda. "Postmodernist Resimde Figürasyon ve Klasik Değerlerine Genel Bir Bakış",Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, jüri üyesi
 • 22 Düz , Nazan. "Kitap Kapağında Grafik Tasarım Ögelerine ve İlkelerine Kuramsal Bir Yaklaşım", Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, jüri üyesi
 • 23 S.D.Ü. G.S.F.Resim Bölümü Özel Yetenek Sınavları Kurul Üyeliği,
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Isparta Üniversite Çalışanları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, 2007
 • 2 Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Yönetim Kurulu Üyesi 2007
 • 3 10.Gençlik Kurultayı Düzenleme ve Tertip Komitesi, Mayıs 2006
 • 4 Bilimsel Çalıştay ve Köy Enstitülerinin Kuruluşunun 66.Yıldönümü Etkinlikleri Organizasyonunda Görev Alma, Nisan 2006
 • 5 Sanat eğitimi danışma ve program geliştirme kurulu üyeliği(02/10/2002 tarih ve 25852 sayılı yazı ile il G.S.Lisesinde)
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yerel şubelerinin üst yönetiminde görev
 • 1 ıfsad ısparta fotograf sanatı derneği başkanlığı.2015
 • 2 Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği Isparta Şube Başkanı
 • 3 SDÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Hafız İbrahim Demiralay Sanatevi Sanat Sorumlusu 2006-2007
 • 4 Süleyman Demirel Üniversitesi Kültürevi Kuruluş Komisyonunda Görev ve Kültürevi Sorumluluğu.2007
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 SDÜ,Gönen Meslek YÜksekokulu, Köy Enstütülerinin 68.Kuruluş Yıldönümü Etkinlikleri Düzenleme,Nisan 2008
 • 2 Üniversite Çalışanları Derneği ÜYESİ
 • 3 Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği Üyeliği
 • 4 SDÜ Öğretim Üyeleri Derneği Üyesi
 • 5 Isparta Güzel Sanatlar Derneği üyesi
 • 6 Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Üyesi
 • 7 ETV 30.Yıl, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir
VERDİĞİ DERSLER
Baskı Sanatları I
Desen I
Desen II
Desen V
Desen V (İ.Ö)
Desen VI
Desen VI (İ.Ö.)
Desen VII
Desen VIII
Dijital Grafik Tasarımı
Grafik Desen II
Grafik Üretim Teknikleri
Grafik Üretim Teknikleri II
İleri Baskı Teknikleri II
İllüstrasyon
İllüstrasyon I
İllüstrasyon II
insan hakları
Masa Üstü Yayıncılık I
Mitoloji
Mitoloji ve İkonoğrafi I
Özgün Baskı
Özgün Baskı Gravür II
Özgün Baskı I
Özgün Baskı II
Özgün Baskı Resim
Özgün Baskı Resim (seçmeli) III
Özgün Baskı Resim (seçmeli) IV
Özgün Baskı Resim (seçmeli) V
Özgün Baskı Resim 3
Özgün Baskı Resim 4
ÖZGÜN BASKI RESİM I
Özgün Baskı Resim II
ÖZGÜN BASKI RESİM III
Özgün Baskı Resim seçmeli IV
Özgün Baskı Resim Seçmeli IV (İ.Ö)
Özgün Baskı Resim V (seçmeli)
Özgün Baskı Resim VI
Özgün Baskı Resim VI (İ.Ö)
Özgün Baskı Resim VI (seçmeli İ.Ö)
Özgün Baskı Resim VI (seçmeli)
Özgün Baskı Seçmeli III (İ.Ö)
Özgün Baskı Seçmeli III
Özgün Baskı seçmeli III (İ.Ö)
Özgün Baskı Seçmeli V
Özgün Baskı Seçmeli V (İ.Ö)
Resim Atölye
Resim Atölye 3
Resim Atölye 4
Resim III
Resim IV
Resim V
Resim VI
Sanat ve Tasarım
Seminer
Seminer I
Seminer II
Sergi ve Koleksiyon Kurüatörlüğü II
Tez
Tipoğrafi I
Uzmanlık Alan Dersi
Uzmanlık Alan Dersi I
Uzmanlık Alan Dersi II
 
Bu İçeriği Paylaş!