Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Mehmet DİNÇ
Adı Soyadı Dr. Mehmet DİNÇ
Birimi Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü
Bölüm
Ana Bilim Dalı
Telefon 2462113063
E-Posta mehmetdinc@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KAMU YÖNETİMİ 1.7.1998
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KAMU YÖNETİMİ (YL) 6.2.2002
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME (DR) 2.12.2015
İLGİ ALANLARI
Yönetim ve Organizasyon İletişim Kültürler arası İletişim Kültürlerarası Algı Spor Yönetimi Spor İşletmeciliği
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Genel İşletme, İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü, Lisans Yayıncılık, 1. Baskı, İstanbul 2009. (Edt. Prof. Dr. Mustafa Kara, Dr. Hayrettin Ertan)
 • Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 VONA KURT, Esra ve DİNÇ, Mehmet. (2017). Türk ve Avusturalya Kültürüne Mensup Türk Kökenli Üniversiteli Öğrencilerin Selfie Davranışları: Kültürlerarası Nitel Bir Araştırma. İçinde İşletme Biliminde Güncel Araştırmalar, (Ed.) Nezihe TÜFEKÇİ, SRA Academic Publishing, ss. 17-40.
 • 2 DİNÇ, Mehmet ve AY, Faik. (2017). Psikolojik Mesafe ve Kültürel Zekanın İhracat Performansına Etkisi: İhracat Yöneticileri Üzerinde Bir Araştırma. İçinde İşletme Biliminde Güncel Araştırmalar, (Ed.), Nezihe TÜFEKÇİ, SRA Academic Publishing, ss. 121-148
 • 3 DİNÇ, Mehmet (2016). İzlenim Oluşturma ve Kişi Algısının Kuramsal Modelleri: Spor Bağlamı Üzerinden Bir Değerlendirme. İçinde G. KALKAN (Ed.), Çalışma Yaşamında Güncel Yaklaşımlar, LAP Lambert Academic Publishing, Türkçe Özel Seri, ss. 281-314, Saarbrücken, Deutshland/Germany, ISBN: 978-3-330-02517-2
 • 4 GENÇTÜRK, Mehmet, DİNÇ, Mehmet, ÖNEM, H. Başar. (2016). "The Relationship between Personality Traits and Financial Behaviours of Academic Staff: Research for SDU". İçinde H. Arslan, M.A. Icbay, G. Löschnigg & R. Yılmaz (Eds.), Research on Business, Frankfurt: Peter Lang
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 ESER, H. Bahadır, DİNÇ, Mehmet, Kadınların Siyasal Katılımını Artırmaya Yönelik Bir Yöntem Olarak Kota Uygulamaları, Yerel Siyaset Dergisi, Yıl 2, Sayı 19, Temmuz 2007.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Futbol Kulüp Yönetiminin Sebep Olduğu Ekonomik Sıkıntıların Futbolcular Üzerindeki Etkisi (Pilot Çalışma)
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Dinç, Mehmet, Tüfekç, Ömer Kürşad, (2016). Üniversite Sporcularına İlişkin Benlik Kurgusunun Tüketici Karar Verme Tarzlarına Etkisi: Süleyman Demirel Üniversitesi'nde Bir Araştırma. 1st International Scientific Researches Congress Humanity and Social Sciences, Madrid, IBAD-2016
 • 2 H.Bahadır Eser, Nazlı Tekin, Mehmet Dinç “Kadınların Siyasal Katılımını Artırmaya Yönelik Bir Yöntem Olarak Kota” Uluslararası Davraz Kongresi, 24–27 Eylül 2009, ss. 1980–1999.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 "Bugünün Türkiyesinde Kadınların Siyasal Katılımı ve Katılımı Artırmaya Yönelik Çözüm Önerileri",Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, SDÜ
 • Doktora Tezi
 • 1 "Farklı Kültürlerde İletişim ve Algılama Süreci: Türk ve Avustralyalı Üniversiteli Sporculara Yönelik Isparta ve Melbourne Üniversitelerinde Karşılaştırmalı Bir Araştırma". SDÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı,02.12.2015
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Isparta Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi 16. Uluslararası Bilim ve Bahar Şenliği, Girişimcilik Yarışması Komisyonu
 • 2 SDU, 15. Bilim ve Bahar Şenliği, Girişimcilik Fikri Yarışması Komisyonu, 16-18 Mayıs 2012.SDÜ, 15. Bilim ve Bahar Şenliği, Organizasyon Komisyonu, 16-18 Mayıs, 2012
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 6. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi Yürütme Kurulu Üyesi, 13-15 Eylül 2012, SDÜ
VERDİĞİ DERSLER
ÇAĞDAŞ YÖNETİM TEKNİKLERİ
ENTELEKTÜEL SERMAYE YÖNETİMİ
Genel İşletme
GENEL İŞLETME II
Genel ve Teknik İletişim
İletişim
İşletme Becerileri Grup Çalışması
İşletme Yönetimi
İŞLETMELERDE KURUMSALLAŞMA
Kongre ve Fuar Yönetimi
Mesleki Çalışma Semineri
YÖNETİM VE ORGANİZASYON
Yönlendirilmiş Çalışma
Yukarı çık