KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Candan KUŞ ŞAHİN
Birimi Mimarlık Fakültesi
Bölüm Peyzaj Mimarlığı Bölümü
Ana Bilim Dalı Bitki Materyali Ve Yetiştiriciliği Anabilim Dalı
Telefon 2462113977
E-Posta candansahin@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI LİSANS DALI 25.07.1996
Yüksek Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI ANABILİM DALI 05.04.2001
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BAHÇE BİTKİLERİ ANABİLİM DALI 09.07.2008
İLGİ ALANLARI
Konut Bahçeleri, Okul Bahçeleri, Peyzaj Tasarım,Ekoturizm
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Current Academic Studies In Architectural Sciences-2018
 • 2 Current Academic Studies In Architectural Sciences-2018
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Sahin H.T., Arslan, M.B.,Korkut, S., Sahin, C. 'Colour Changes of Heat-Treated Woods of Red-Bud Maple, European Hophornbeam and Oak' COLOR RESEARCH AND APPLICATION, 36(6): 462-466, 2011
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 KUŞ ŞAHİN, C., EZENCİ, B., EVCİ, A., AKOĞLU, M., 2017. Kuyucak Köyü’nün (Isparta) Agro-Turizm Açısından Değerlendirilmesi. Türkiye Peyzajları II.Ulusal Konferansı-Peyzaj Politikaları, 20-21 Kasım 2017, İstanbul/Türkiye.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Kuş Şahin, C., Kasar, Y., 2015. Ekoturizm ve Korunan Alanlar. II. Ulusal Botanik/Bitki Bilimi Kongresi. 25-28 Ağustos 2015, Afyonkarahisar.
 • 2 Evci, A., Kuş Şahin, C., 2015. Açık Yeşil Alanlarda Engellilere Yönelik Bitkisel Tasarım Kriterleri. II. Ulusal Botanik/Bitki Bilimi Kongresi. 25-28 Ağustos 2015, Afyonkarahisar.
 • 3 KUŞ ŞAHİN, C., 2007. Ülkemizde Yetişen Bazı Odunsu Tıbbi Bitkilerin Peyzaj Uygulamalarında Kullanılabilirliğinin Araştırılması, Peyzaj Mimarlığı 3. Kongresi, Peyzaj Mimarları Odası, 22-25 Kasım 2007, Antalya.
 • 4 Şahin, C., 2006. Isparta Bölgesi'nde Doğal Olarak Yetişen Odunsu Tıbbi Bitkiler Üzerine Bir Araştırma. 18. Ulusal Biyoloji Kongresi, 26-30 Haziran 2006, 98, Adnan Menderes Üniversitesi Biyoloji Bölümü Kuşadası/Aydın
 • 5 KESİCİ, E., SERİN, N., SAHİN, C., 2005. Eğirdir Gölü Kıyı Kullanımı ve Sorunları, Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, Isparta, 8-10 Eylül 2005, 171-173.
 • 6 AKTEN, S., SAHİN, C., 2005. Meslek Yüksekokullarında Peyzaj Onlisans Programlarinin Değerlendirilmesi. 3. Ulusal Meslek Yüksekokullari Sempozyumu, Burdur, Eylül 2005.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Evci, A., Kuş Şahin, C., 2017. A Survey on Accessible Tourism Evaluation of Disabled People. International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies – ICAFOF, 15-17 May 2017, P:195, Cappadocia-Nevşehir.
 • 2 Evci, A., Kuş Şahin, C., 2017. Evaluation of The Göreme Historical National Park in Terms of Tourism. International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies – ICAFOF, 15-17 May 2017, P:169, Cappadocia-Nevşehir.
 • 3 Ezenci, B., Kuş Şahin, C., Evci, A., 2017. Vandalism in recreation areas. International Symposium on New Horizons in Forestry-ISFOR, 18-20 October 2017, P:65, Isparta/Turkey.
 • 4 KUŞ ŞAHİN, C., ERASLAN, Ş., EZENCİ, B., (2017). Wooden sculptures in Garden: Art in landscape designs. International Symposium on New Horizons in Forestry
 • 5 KUŞ ŞAHİN, C., DAĞISTANLIOĞLU, C., PEKİN TİMUR, U., TİMUR, Ö. B., 2011. Tarımsal Peyzaj Uygulamalarında Odun Dışı Orman Ürünlerinden Yararlanma Olanakları Üzerine Bir Araştırma. 2nd International Non-wood Forest Products Symposium, Isparta, 8-10 Eylül 2011.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 KUŞ, C., 2001. Ankara Kenti Yenimahalle İlçesi'nde Okul Bahçeleri Üzerine Bir Araştırma. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, Ankara.
 • Doktora Tezi
 • 1 KUŞ ŞAHİN, C., 2008. Isparta Kent Merkezi Konut Bahçelerindeki Bitkisel Materyalin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı, Isparta.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Karamanlı, E., 2016. DIS MEKAN AYDINLATMA ELEMANLARININ ANTALYA KENT MERKEZI ÖRNEGINDE PEYZAJ MİMARLIĞI AÇISINDAN İNCELENMESİ. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, Isparta.
 • 2 Evci, A., 2016. GÖREME AÇIK HAVA MÜZESI'NIN ERISILEBILIR TURIZM AÇISINDAN IRDELENMESI. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, Isparta.
 • 3 Kasar, Y., Rumkale arkeolojik sit alanı ve yakın çevresinin ekoturizm potansiyelinin peyzaj mimarlıgı açısından değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, Isparta.
 • 4 Çetinkaya, E., 2014. Harput kalesi ve yakın çevresinin peyzaj mimarlıgı açısından incelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Isparta.
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 TR0205.01/02/01-037 AB-İşkur Hibe Projesi "Hafif İskeletli Ahşap Konut Yapımı ve Dış Mekan (Peyzaj) Düzenleme Eğitimi". Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından organize edilen ve Avrupa Birliği tarafından hibe olarak desteklenen "Aktif İşgücü Programları Projesi ve Yeni Fırsatlar Programı" kapsamında SDÜ Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı ve Orman Endüstri Bölümlerinin Ortak Projesinde eğitmen
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Evci, A., 2017. Göreme Açık Hava Müzesi’nin Erişilebilir Turizm Açısından İrdelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi, ÖYP Koordinatörlüğü, ÖYP06445-YL-14 Nolu Proje, Isparta.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 AŞKIN, A.M., KUŞ ŞAHİN, C., 2008. Isparta Kent Merkezi Konut Bahçelerindeki Bitkisel Materyalin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma. SDÜ Bilimsel Araştırma Yönetim Birimi Proje No:1370-D-06, Isparta.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Ulusal Mermer ve Taş Ocakları Onarım Teknikleri Sempozyumu, Düzenleme Kurulu Üyesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi, 18-20 Eylül 2014, Isparta.
 • 2 Isparta İli Değerleri ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumu, İlçe Kurulları, Eğirdir Düzenleme Kurulu Üyesi, 26 Nisan-3 Mayıs 2010, Isparta.
 • 3 Peyzaj Mimarlığı Akademik Toplantısı (PEMAT), Düzenleme Komitesi Üyesi, SDU Kültür Merkezi (Isparta)ve Mavi Göl Oteli (Eğirdir), SDU Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, 22 -24 Mayıs 2009.
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 SDÜ Eğirdir Meslek Yüksekokulu Park ve Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanlığı (2009-2011)
 • 2 S.D.Ü. Eğirdir Meslek Yüksekokulu Teknik Programlar Bölüm Başkanlığı (2004-2009)
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 SDÜ Mimalık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Bitki Materyali ve Yetiştiriciliği Anabilim Başkanlığı (2014 - ...)
 • 2 SDÜ Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Bitki Materyali ve Yetiştiriciliği Anabilim Başkanlığı (2012- 2014)
 • 3 S.D.Ü. Eğirdir Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Sekreter V. (2001-2002)
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 SDÜ Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Staj Komisyonu Başkanı
 • 2 SDÜ Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Koordinatörlüğü Bölüm Koordinatörü
 • 3 SDÜ Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Bitirme / Dönem Projeleri Komisyonu
 • 4 SDÜ Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı Kurulu Üyeliği
 • 5 SDÜ Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölüm Kurulu Üyeliği
 • 6 SDÜ Orman Fakültesi Staj Çalışma Grubu Üyeliği
 • 7 SDÜ Orman Fakültesi Bitirme Ödevi Çalışma Grubu Üyeliği
 • 8 SDÜ Eğirdir Meslek Yüksekokulu Peyzaj Programı Mezuniyet Komisyonu Başkanı
 • 9 SDÜ Eğirdir Meslek Yüksekokulu Peyzaj Programı Staj ve Uygulama Komisyonu Başkanı
 • 10 SDÜ Eğirdir Meslek Yüksekokulu Teknik Programlar Bölümü Denklilik, İntibak ve Muafiyet Komisyonu Başkanı
 • 11 SDÜ Eğirdir Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyeliği
 • 12 SDÜ Eğirdir Meslek Yükssekokulu Yüksekokul Kurulu Üyeliği
VERDİĞİ DERSLER
Çocuk Oyun Alanları ve Tasarımı
Kentsel Yeşil Alanlar ve Tasarımı
Peyzaj Mimarlığına Giriş
Proje I
Proje II
Proje IV
 
Bu İçeriği Paylaş!