KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Vedat Ali YÜREKLİ
Birimi Tıp Fakültesi
Bölüm Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Nöroloji Anabilim Dalı
E-Posta vedatyurekli@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP 06.07.1999
Yüksek Lisans
Doktora
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Migrenlilerde Nörolojik ve Psikiyatrik Komorbidite
 • 2 Effects of 50 Hz electric field on malondyaldehide and nitric oxide levels in spinal cord of rats at prenatal plus postnatal period
 • 3 Vedat Ali Yürekli, Selami Akkuş, Galip Akhan, M.Numan Tamer, Zafer Yönden Uzun süreli antiepileptik ilaç tedavisine bağlı osteomalazi. S.D.Ü Tıp. Fak. Derg. 2005:12(2)/34-3
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 UNUSUAL CLINICAL CASES THAT MIMIC ACUTE DISSEMINATED ENCEPHALOMYELITIS
 • 2 Status epilepticus in a 52-year-old woman due to intracranial needle.
 • 3 Kutluhan S, Akhan G, Yurekli VA, Dogan A, Agalar F, Ozkan M.Cerebral infarction in patient with colon carcinoma and protein C and S deficiencies. Eur J Neurol. 2003; May;10(3):332-3
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Permanent Taste and Smell Disorders Induced by Clarithromycin: A Case Report
 • 2 Vedat Aliyürekli, Duru Gündoğar, Ramazan Özcankaya, Hasan Rıfat Koyuncuoğlu, Süleyman Kutluhan. Nadir bir demans sebebi: Fahr hastalığı. SDÜ Tıp Fak. Derg. 2007: 14(2); 32-4 Nadir bir demans sebebi: Fahr hastalığı Vedat Aliyürekli, Duru Gündoğar, Ramazan Özcankaya, Hasan Rıfat Koyuncuoğlu, Süleyman Kutluhan
 • 3 Vedat AliYürekli, Galip Akhan, Mehmet Numan Tamer Akut Porfiria Nöropatisinde Hematin Tedavisi. Türk Nöroloji Dergisi 2004; Cilt 10 Sayı:1 Sayfa :56-59
 • 4 Demirci S, Yürekli VA.Hellp! S.O.S. Call of a Mother. Turk J Med Sci 32(2002) 435-437
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Uzar E, Kutluhan S, Yürekli VA.Topiramat tedavisinde doza bağlınişitsel hallüsinasyon. 43. Ulusal Nöroloji Kongresi, 10-15 Kasım 2007, Antalya, Türk Nöroloji Dergisi 2007;13;5; EK1, 170
 • 2 Vedat Ali YÜREKLİ, Galip AKHAN, Süleyman KUTLUHAN, Ertuğrul UZAR, Hasan Rifat KOYUNCUOĞLU.Kronik Günlük Başağrısında Valproik Asidin Etkisi. 41. Ulusal Nöroloji Kongresi. 5-10 Aralık 2005 İSTANBUL. (Sözlü sunum)
 • 3 Vedat Ali YÜREKLİ, Hasan Rifat KOYUNCUOĞLU, Serkan KILBAŞ.Klaritromisin Kullanımına Bağlı İrreversibl Tat ve Koku Bozukluğu gelişen Olgu Sunumu. 41. Ulusal Nöroloji Kongresi. 5-10 Aralık 2005 İSTANBUL.
 • 4 Ayşe SÖZEN, Hasan Rifat KOYUNCUOĞLU, Vedat Ali YÜREKLİ. Kronik Günlük Başağrısında Akupunktur Tedavisinin Sonuçlarının Değerlendirilmesi. 41. Ulusal Nöroloji Kongresi. 5-10 Aralık 2005 İSTANBUL.
 • 5 Süleyman KUTLUHAN, Vedat Ali YÜREKLİ, Hasan Rifat KOYUNCUOĞLU, Serpil DEMİRCİ, Galip AKHAN.İnmenin Nadir Nedenleri. 41. Ulusal Nöroloji Kongresi. 5-10 Aralık 2005 İSTANBUL.
 • 6 Vedat Ali YÜREKLİ, Serkan KILBAŞ, Süleyman KUTLUHAN.Amiodaron Kullanımına Bağlı Reversıbl Demans. 40. Ulusal Nöroloji Kongresi. 29 Eylül-3 Ekim 2004 Aksu,ANTALYA
 • 7 Vedat Ali YÜREKLİ, Duru GÜNDOĞAR, Ramazan ÖZCANKAYA, Hasan Rifat KOYUNCUOĞLU, Süleyman KUTLUHAN Nadir Bir Demans Sebebi: Fahr Hastalığı. 40. Ulusal Nöroloji Kongresi. 29 Eylül-3 Ekim 2004 Aksu,ANTALYA
 • 8 Serkan KILBAŞ, Serpil DEMİRCİ, Vedat Ali YÜREKLİ. Sıcak Banyo Sonrası Başağrısı. 40. Ulusal Nöroloji Kongresi. 29 Eylül-3 Ekim 2004 Aksu,ANTALYA (Sözel sunum).
 • 9 Süleyman KUTLUHAN, Vedat Ali YÜREKLİ, Galip AKHAN, H.Rifat KOYUNCUOĞLU, Serpil DEMİRCİ.Genç Yetişkinlerde İnme. 2 nci ULUSAL SEREBROVASKÜLER HASTALIKLAR KONGRESİ. 28 Nisan - 01 Mayıs 2004 Çeşme/İZMİR (Sözlü Sunum).
 • 10 Vedat Ali YÜREKLİ, Süleyman KUTLUHAN, Güçhan ALANOĞLU, Ömer TURHAL.Kronik Lenfositik Lösemiye Bağlı Nadir Gelişen Bir İnme Olgusu. 2 nci ULUSAL SEREBROVASKÜLER HASTALIKLAR KONGRESİ. 28 Nisan - 01 Mayıs 2004 Çeşme/İZMİR.
 • 11 Serkan KILBAŞ, Vedat Ali YÜREKLİ, Hasan Rifat KOYUNCUOĞLU.Çapraz Afazi: 2 Olgu Sunumu. 2 nci ULUSAL SEREBROVASKÜLER HASTALIKLAR KONGRESİ. 28 Nisan - 01 Mayıs 2004 Çeşme/İZMİR.
 • 12 Aylin YAMAN, Hakan YAMAN, Vedat Ali YÜREKLİ, Esat TOY. Beden Eğitimi Öğrencilerinde Sporla İlişkili Başağrısı. 39.Ulusal Nöroloji Kongresi 22-26 Ekim 2003 Belek/ ANTALYA
 • 13 Aylin YAMAN, Hakan YAMAN, Vedat Ali YÜREKLİ, Esat TOY.Beden Eğitimi Öğrencilerinde Sporla İlişkili Travmatik Beyin Sarsıntısı. 39.Ulusal Nöroloji Kongresi 22-26 Ekim 2003 Belek/ ANTALYA
 • 14 Aylin YAMAN, Hakan YAMAN, Vedat Ali YÜREKLİ, Galip AKHAN.Kronik Başağrılarının Yaşam Kalitesine Etkileri: Kesitsel Bir Çalışma. 38.Ulusal Nöroloji Kongresi 19 - 23 Ekim 2002 Kemer/ ANTALYA
 • 15 Serpil DEMİRCİ, Vedat Ali YÜREKLİ, Süleyman KUTLUHAN, Galip AKHAN.HELLP SENDROMU:LÜTFEN YARDIM EDİN. 37.Ulusal Nöroloji Kongresi 31 Ekim - 4 Kasım 2001 Kemer/ ANTALYA
 • 16 Kolon Kanserli Olguda Gelişen Protein C ve S Eksikliğine Bağlı Serebral İnfarkt. 37.Ulusal Nöroloji Kongresi 31 Ekim - 4 Kasım 2001 Kemer/ ANTALYA Vedat Ali YÜREKLİ, Süleyman KUTLUHAN, Galip AKHAN, Fatih AĞALAR, Mustafa ÖZKAN.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 The Effect Of Soium Valproate On Chronic Daily Headache. 8th Headache Congress of the European Headache Federation (EHF) Valencia-Spain. 26-29 April 2006V.A. Yürekli, G.Akhan, S. Kutluhan, E.Uzar, H.R. Koyuncuoğlu.
VERDİĞİ DERSLER
Bilinç Bozukluğuna Yaklaşım
Dismyelizan Hastalıklar
Edinsel Nöropatiler
Herediter Nöropatiler
İskemik Serebrovasküler Olay
İSkemik Serebrovasküler Olay Tedavisi
Muskuler Distrofiler
Sekonder Başağrıları
 
Bu İçeriği Paylaş!