KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Mümtaz Cem ŞİRİN
Birimi Tıp Fakültesi
Bölüm Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
E-Posta mumtazsirin@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP PR. 27.07.1999
Yüksek Lisans
Doktora
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Şamlıoğlu P, Bayram A, Yılmaz Hancı S, Ağuş N, Karaca Derici Y, Şirin MC, Doğan G, Yılmaz N. İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Nazal Sürüntü Örneklerinde Metisilin Duyarlı ve Metisilin Dirençli Staphylococcus aureus Değerlendirilmesi. Türk Mikrobiyol Cem Derg 2018;48(2):130-133
 • 2 Şamlıoğlu P, Yılmaz Hancı S, Karaca Derici Y, Şirin MC, Bayram A, Ağuş N, Yılmaz N, Doğan G. Üçüncü Basamak Bir Kamu Hastanesinde Bir Yıllık Rapid Plasma Reagin (RPR) ve Treponema Pallidum Hemaglutinasyon Assay (TPHA) Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Klinik Tıp Bilimleri Dergisi 2018;6(2):9-11.
 • 3 Yılmaz Hancı S, Karaca Derici Y, Ağuş N, Yılmaz N, Şirin MC, Bayram A, Koçyiğit S. Türkiye’nin batısında 3. basamak bir sağlık kuruluşunda kan kültürlerinde üreyen Candida türlerinin dağılımının ve antifungal direnç paternlerinin değerlendirilmesi. HNEAH Tıp Dergisi 2015;55(2):107-15.
 • 4 Ağuş N, Şirin MC, Yılmaz N, Şamlıoğlu P, Karaca Derici Y, Yılmaz Hancı S, Bayram A, Akgüre N, Çokpınar F. Klinik örneklerden izole edilen enterokoklarda antibiyotik direncinin yıllar içindeki değişimi. ANKEM Derg 2014;28(4):119-23.
 • 5 Ağuş N, Şirin MC, Yılmaz N, Şamlıoğlu P, Karaca Derici Y, Yılmaz Hancı S, Bayram A. Çeşitli klinik örneklerden izole edilen vankomisin dirençli enterokokların antibiyotik duyarlılıkları. Türk Mikrobiyol Cem Derg 2014;44(2):56-60.
 • 6 Adiloğlu AK, Şirin MC, Cicioğlu Arıdoğan B, Can R, Demirci M. Çeşitli klinik örneklerden izole edilen Candida kökenlerinin identifikasyonu ve antifungal duyarlılıklarının araştırılması. ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2004;5(3):33-6.
 • 7 Kaya S, Demirci M, Demirel R, Cicioğlu Arıdoğan B, Öztürk M, Şirin C. Isparta şehir merkezinde bağırsak parazitleri prevalansı. Türkiye Parazitol Derg 2004;28(2):103-5.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Şirin MC, Cezaroğlu Y, Cicioğlu Arıdoğan B, Sesli Çetin E. Isparta İlinde Farklı Yaş Gruplarında Toxoplasma gondii Seroprevalansı ve IgG Avidite Test Sonuçlarının Değerlendirilmesi. SDÜ Tıp Fak Derg 2020; 27(2): 226-233.
 • 2 Şirin MC, Ağuş N, Yılmaz N, Bayram A, Yılmaz-Hancı S, Şamlıoğlu P, Karaca-Derici Y, Doğan G . Yoğun bakım ünitelerinde yatan hastaların kan kültürlerinden izole edilen mikroorganizmalar ve antibiyotik duyarlılıkları. Turk Hij Den Biyol Derg 2017; 74(4): 269-278.
 • 3 Yılmaz N, Ağuş N, Bayram A, Şamlıoğlu P, Şirin MC, Karaca Derici Y, Yılmaz Hancı S. Antimicrobial susceptibilities of Escherichia coli isolates as agents of community aquired urinary tract infection (2008-2014). Turk J Urol 2016;42(1):32-6.
 • 4 Şirin MC, Ağuş N, Yılmaz N, Karaca Derici Y, Yılmaz Hancı S, Bayram A, Şamlıoğlu P. Yoğun bakım ünitelerinden izole edilen Pseudomonas aeruginosa ve Acinetobacter baumannii suşlarında antibiyotik direnç profillerinin yıllar içindeki değişimi. J Clin Exp Invest 2015;6(3):279-85.
 • 5 Şirin MC, Ağuş N, Yılmaz N, Bayram A, Yılmaz Hancı S, Karaca Derici Y, Şamlıoğlu P. Klinik örneklerden izole edilen Staphylococcus aureus suşlarında antibiyotik direnci. J Clin Anal Med 2015;6(suppl 6):859-63.
 • 6 Bayram A, Karaca Derici Y, Ozkalay Yilmaz N, Yilmaz Hanci S, Agus N, Sirin MC, Samlioglu P, Sanci M, Gokcu M. Prevalence of high-risk human papillomavirus in women from Turkey. Clin Obstet Gynecol Reprod Med 2015;1(3):84-6.
 • 7 Karaca Derici Y, Yılmaz Hancı S, Bayram A, Şirin MC, Şamlıoğlu P, Ağuş N, Yılmaz N. Candida türlerine bağlı idrar yolu enfeksiyonlarının değerlendirilmesi. J Clin Anal Med 2015;6(suppl 5):609-11.
 • 8 Yılmaz Hancı S, Karaca Derici Y, Şirin MC, Şamlıoğlu P, Bayram A, Ağuş N, Yılmaz N. Üçüncü basamak bir hastanede geriatrik olgularda izole edilen Candida türlerinin tiplendirilmesi ve kanda üreyen mayalarda antifungal duyarlılık. Dicle Med J 2015;42(4):438-44.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Sirin MC, Korkmaz S, Erturan I, Filiz B, Cicioglu Aridogan B, Sesli Cetin E, Yildirim M. Evaluation of monocyte to HDL cholesterol ratio and other inflammatory markers in patients with psoriasis. An Bras Dermatol 2020. (article in press)
 • 2 Sancer O, Şirin MC, Arıdoğan B, Çetin Sesli E, Yiğit A, Tepebaşı MY, Aslan Koşar P. Comparison of DNA damage and proliferative capacities in smear samples of HPV positive and negative patients by micronucleus counting and AgNOR staining. Biotechnic & Histochemistry 2020. (article in press)
 • 3 Sirin MC, Cicioglu Aridogan B, Sesli Cetin E, Sirin FB. Evaluation of biochemical, hematological, RIBA and PCR assays in predicting viremia in anti-HCV positive patients. J Infect Dev Ctries 2019;13(8):736-743.
 • 4 Sirin MC, Goktas S. Determination of the prevalence of viral, bacterial and fungal pathogens causing meningitis by using multiplex real-time polymerase chain reaction. Acta Med Mediterr 2018;34:127-32.
 • 5 Sirin MC, Agus N, Yilmaz N, Bayram A, Karaca Derici Y, Samlioglu P, Yilmaz Hanci S, Dogan G. Seroprevalence of Toxoplasma gondii, Rubella virus and Cytomegalovirus among pregnant women and the importance of avidity assays. Saudi Med J 2017;38(7):727-32.
 • 6 Gökmen Aksoy A, Girginkardeşler N, Kilimcioğlu AA, Şirin MC, Özbilgin A. Trichomonas vaginalis’in metronidazol, ornidazol ve proton pompa inhibitörleri pantoprazol ve esomeprazole karşı in vitro duyarlılığı. Mikrobiyol Bul 2016;50(1):133-9.
 • 7 Goktas S, Sirin MC. Prevalence and seasonal distribution of respiratory viruses during the 2014-2015 season in Istanbul. Jundishapur J Microbiol 2016;9(9):e39132.
 • 8 Şirin MC, Adiloğlu AK. Comparison of five antimicrobial susceptibility tests in detecting high level aminoglycoside and vancomycin resistances in hospital acquired Enterococcus isolates. Clin Lab 2011;57(3-4):157-62.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Şirin MC, Elmas CH, Ağuş N, Alparslan C, Yılmaz N, Yavaşcan Ö. An Unexpected Agent in a Child with Urinary Tract Infection: Haemophilus influenzae. Turk Neph Dial Transpl 2017; 26(2):236-8.
 • 2 Doğan G, Yılmaz N, Ağuş N, Belen FB, Malbora B, Şamlıoğlu P, Yılmaz-Hancı S, Karaca-Derici Y, Şirin MC, Bayram A. Akut lenfoblastik lösemi tanısıyla tedavi edilen hastada gelişen kateter ilişkili Ochrobactrum antropi bakteriyemisi. Turk Hij Den Biyol Derg 2017; 74(1): 79-82.
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Adiloğlu AK, Ayata A, Yöndem C, Şirin C, Okutan H. Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde hastane kaynaklı Ralstonia pickettii infeksiyonu: Olgu raporu. Mikrobiyol Bul 2004;38(3):257-60.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Kaygısız G, Cezaroğlu Y, Sesli Çetin E, Şirin MC, Cicioğlu Arıdoğan B. “Kan kültürlerinden izole edilen Staphylococcus aureus suşlarında antibiyotik duyarlılık durumu’’. 5. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, s.304, İzmir, 2019.
 • 2 Cezaroğlu Y, Kaygısız G, Atik F, Sesli Çetin E, Şirin MC, Cicioğlu Arıdoğan B. “Çoklu ilaç direnci gösteren gram negatif bakterilerin kolistin duyarlılık durumları’’. 5. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, s.363, İzmir, 2019.
 • 3 Kaygısız G, Cezaroğlu Y, Köle M, Sesli Çetin E, Şirin MC, Cicioğlu Arıdoğan B. “Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı’nda son beş yılda mantar kültürlerinden izole edilen mantarların tanımlanması’’. 5. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, s.484, İzmir, 2019.
 • 4 Şirin MC, Cezaroğlu Y, Cicioğlu Arıdoğan B, Sesli Çetin E. “Isparta ilinde farklı yaş gruplarında Toxoplasma gondii seroprevalansı ve IgG avidite test sonuçlarının değerlendirilmesi’’. 5. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, s.513, İzmir, 2019.
 • 5 Cezaroğlu Y, Kaygısız G, Sesli Çetin E, Şirin MC, Cicioğlu Arıdoğan B. “Multipleks real-time PCR yöntemi ile BOS örneklerinden izole edilen bakteriyel ve viral menenjit etkenlerinin incelenmesi’’. 5. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, s.603, İzmir, 2019.
 • 6 Cezaroğlu Y, Şirin MC, Köle M, Sesli Çetin E, Cicioğlu Arıdoğan B. Kan Kültürlerinden İzole Edilen Candida Türlerinin Dağılımı ve Antifungal Duyarlılıkları: Beş Yıllık Değerlendirme. 33. ANKEM Kongresi, Fethiye, Muğla, 2018. (sözlü sunum)
 • 7 Cezaroğlu Y, Şirin MC, Köle M, Sesli Çetin E, Cicioğlu Arıdoğan B. Kan ve Beyin Omurilik Sıvısı Kültürlerinden İzole Edilen Streptococcus pneumoniae Suşlarında Antibiyotik Direnci. 33. ANKEM Kongresi, Fethiye, Muğla, 2018. (sözlü sunum)
 • 8 Ağuş N, Şirin MC, Yılmaz N, Karaca Derici Y, Bayram A, Şamlıoğlu P, Doğan G, Yılmaz Hancı S. ’’Yara kültürlerinden izole edilen mikroorganizmalar ve antibiyotik duyarlılıkları: Üç yıllık değerlendirme’’ 32. ANKEM Kongresi, s.11, Antalya, 2017. (sözlü sunum)
 • 9 Yılmaz N, Karaca Derici Y, Yılmaz Hancı S, Şirin MC, Ağuş N, Bayram A, Doğan G, Şamlıoğlu P, Çiftdoğan Yılmaz D. ’’Akut Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu Olan Çocuklarda Eş Zamanlı Alınan Nazofaringeal Sürüntü Örneklerinde Saptanan Viral ve Bakteriyel Etkenler’’ 32. ANKEM Kongresi, s.51, Antalya, 2017. (sözlü sunum)
 • 10 Yılmaz N, Bayram A, Karaca Derici Y, Yılmaz Hancı S, Ağuş N, Doğan G, Şirin MC, Şamlıoğlu P, Yıldız FŞ, Ünlü GD, Sancı M. Yüksek risk insan Papilloma Virus prevalans ve genotip dağılımı ile servikal smear sonuçlarının değerlendirilmesi. 4. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, 8-12 Kasım 2017, Antalya, SS:27.(Sözlü sunum)
 • 11 Göktaş Ş, Demirel A, Şirin MC. ‘‘H1N1 olgularının 2015 ve 2016 yıllarındaki seyrinin kıyaslanması’’ KLİMİK 2016 30. Yıl Kurultayı, s.372, Antalya, 2016.
 • 12 Yılmaz N, Ağuş N, Doğan G, Şamlıoğlu P, Yılmaz Hancı S, Karaca Derici Y, Şirin MC, Bayram A, Gülay Z. “Karbapenem dirençli Klebsiella pneumoniae izolatlarının diğer antibiyotiklere direnç durumu ve direnç genlerinin saptanması’’ 12. Antimikrobik Kemoterapi Günleri, s.153, İstanbul, 2016.
 • 13 Yılmaz N, Ülker T, Şirin MC, Bayram A, Yılmaz Hancı S, Karaca Derici Y, Şamlıoğlu P, Doğan G, Ağuş N, Yıldız FŞ. “Çocukluk yaş döneminde Rotavirus sıklığı’’ 31. ANKEM Kongresi, Bodrum, Muğla, 2016.
 • 14 Ağuş N, Şirin MC, Yılmaz N, Bayram A, Karaca Derici Y, Yılmaz Hancı S, Şamlıoğlu P, Doğan G. ''Ortopedik cerrahi girişim uygulanan hastalarda gelişen yara infeksiyonu etkenleri'' 37. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, s.211, Belek, Antalya, 2016.
 • 15 Doğan G, Yılmaz N, Bayram A, Yılmaz Hancı S, Şamlıoğlu P, Karaca Derici Y, Ağuş N, Şirin MC. ''Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi'nde vankomisin dirençli enterokok oranının yıllara göre değişimi'' 37. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, s.213, Belek, Antalya, 2016.
 • 16 Bayram A, Doğan G, Yılmaz Hancı S, Şamlıoğlu P, Ağuş N, Karaca Derici Y, Şirin MC, Yılmaz N. ''Klinik örneklerden izole edilen Stenotrophomonas maltophilia suşlarının antibiyotik duyarlılıkları'' 37. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, s.274, Belek, Antalya, 2016.
 • 17 Şirin MC, Göktaş Ş. ''Real-time multipleks PCR yöntemi kullanarak, 23 menenjit etkeni ile ilgili aldığımız sonuçlar'' 37. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, s.406, Belek, Antalya, 2016.
 • 18 Şirin MC, Ağuş N, Yılmaz N, Bayram A, Karaca Derici Y, Şamlıoğlu P, Doğan G, Yılmaz Hancı S. ''İzmir'de doğurganlık çağındaki kadınlarda Toxoplasma gondii, Rubella ve Cytomegalovirus seroprevalansı'' 37. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, s.421, Belek, Antalya, 2016.
 • 19 Doğan G, Bayram A, Şirin MC, Karaca Derici Y, Yılmaz Hancı S, Şamlıoğlu P, Yılmaz N, Ağuş N. ''Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi'ne başvuran hastalarda Kabakulak, Kızamık ve Suçiçeği seroprevalansı'' 37. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, s.424, Belek, Antalya, 2016.
 • 20 Karaca Derici Y, Yılmaz Hancı S, Şamlıoğlu P, Şirin MC, Doğan G, Bayram A, Ağuş N, Özkalay Yılmaz N. ''Hepatit B yüzey antijeni ve Anti-HBs serolojik göstergelerinin birlikte pozitifliği'' 37. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, s.425, Belek, Antalya, 2016.
 • 21 Özkalay Yılmaz N, Ağuş N, Bayram A, Şamlıoğlu P, Şirin C, Karaca Derici Y, Yılmaz Hancı S. “Poliklinik hastalarının idrar kültürlerinde üreyen Escherichia coli izolatlarının direnç oranları (2008-2014)’’ 30. ANKEM Kongresi, s.125, Girne, KKTC, 2015.
 • 22 Şirin MC, Ağuş N, Özkalay Yılmaz N, Karaca Derici Y, Yılmaz Hancı S, Bayram A, Şamlıoğlu P. “Yoğun bakım ünitelerinden izole edilen Pseudomonas aeruginosa ve Acinetobacter baumannii suşlarının antibiyotik duyarlılıkları: 4 yıllık değerlendirme’’ 30. ANKEM Kongresi, s.126-127, Girne, KKTC, 2015.
 • 23 Şamlıoğlu P, Yılmaz Hancı S, Karaca Derici Y, Şirin MC, Bayram A, Ağuş N, Özkalay Yılmaz N, Doğan G. “Üçüncü basamak bir kamu hastanesinde Rapid Plasma Reagin (RPR) ve Treponema Pallidum Hemaglutinasyon Assay (TPHA) test sonuçlarının değerlendirilmesi’’ 3. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, s.194, Antalya, 2015.
 • 24 Şamlıoğlu P, Karaca Derici Y, Yılmaz Hancı S, Bayram A, Şirin MC, Özkalay Yılmaz N, Ağuş N, Doğan G. “Üçüncü basamak kamu hastanesinde Brusella seropozitiflik oranlarının değerlendirilmesi’’ 3. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, s.194, Antalya, 2015.
 • 25 Şirin MC, Elmas CH, Ağuş N, Alparslan C, Yılmaz N, Yavaşcan Ö. “Üriner sistem infeksiyonu olan bir çocukta nadir görülen bir etken: Haemophilus influenza’’ 3. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, s.202, Antalya, 2015.
 • 26 Doğan G, Yılmaz N, Ağuş N, Belen FB, Malbora B, Şamlıoğlu P, Yılmaz Hancı S, Karaca Derici Y, Şirin MC, Bayram A. “Olgu sunumu: ALL (Akut lenfoblastik lösemi) tanısıyla tedavi edilen hastada gelişen kateter ilişkili Ochrobactrum antropi bakteriyemisi’’ 3. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, s.213, Antalya, 2015.
 • 27 Bayram A, Şamlıoğlu P, Yılmaz Hancı S, Ağuş N, Karaca Derici Y, Şirin MC, Doğan G, Yılmaz N. “İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde nazal sürüntü örneklerinde MSSA ve MRSA değerlendirilmesi’’ 3. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, s.218, Antalya, 2015.
 • 28 Doğan G, Yılmaz N, Ağuş N, Şamlıoğlu P, Yılmaz Hancı S, Karaca Derici Y, Şirin MC, Bayram A. “İzmir Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesinde izole edilen Klebsiella pneumoniae izolatlarının antibiyotik direnç oranları’’ 3. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, s.228, Antalya, 2015.
 • 29 Ağuş N, Şirin MC, Karaca Derici Y, Yılmaz N, Yılmaz Hancı S, Bayram A, Şamlıoğlu P, Doğan G. “Yara kültürlerinden izole edilen mikroorganizmaların ve antibiyotik duyarlılıklarının değerlendirilmesi’’ 3. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, s.283, Antalya, 2015.
 • 30 Hancı S, Karaca Derici Y, Şirin MC, Şamlıoğlu P, Bayram A, Ağuş N, Yılmaz N. “İnvazif Aspergilloz kuşkulu hastalarda, galaktomannan antijen testi sonuçlarının dört yıllık retrospektif analizi’’ 3. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, s.319, Antalya, 2015.
 • 31 Bayram A, Karaca Derici Y, Şirin MC, Yılmaz Hancı S, Yılmaz N, Şamlıoğlu P, Ağuş N, Doğan G. “Yüzeyel mikoz ön tanısı olan hastalardaki fungal etkenlerin dağılımı’’ 3. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, s.322, Antalya, 2015.
 • 32 Özkalay Yılmaz N, Bayram A, Karaca Derici Y, Sancı M, Ağuş N, Gökçü M, Şirin MC, Yılmaz Hancı S, Şamlıoğlu P, Diniz Ünlü AG. “Asemptomatik bayanlarda Chlamydia trachomatis ile Neisseria gonorrhea prevalansı ve Human Papillomavirüs ile ko-infeksiyonu’’ 3. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, s.333, Antalya, 2015.
 • 33 Özkalay Yılmaz N, Karaca Derici Y, Yılmaz Hancı S, Ağuş N, Şirin MC, Bayram A, Şamlıoğlu P, Kanık A, Yılmaz Çiftdoğan D. “Akut alt solunum yolu enfeksiyonu olan hastaların solunum virüslerinin prevalansı ve mevsimsel dağılımı’’ 3. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, s.340, Antalya, 2015.
 • 34 Özkalay Yılmaz N, Karaca Derici Y, Tuğmen C, Ağuş N, Yılmaz Hancı S, Şirin MC, Bayram A, Şamlıoğlu P. “Böbrek nakli sonrası BK virus nefropati sıklığının araştırılması’’ 3. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, s.347, Antalya, 2015.
 • 35 Karaca Derici Y, Özkalay Yılmaz N, Şamlıoğlu P, Yılmaz Hancı S, Bayram A, Şirin MC, Doğan G, Ağuş N. “Üçüncü basamak kamu hastanesinde Hepatit C virus genotiplerinin dağılımı’’ 3. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, s.364, Antalya, 2015.
 • 36 Karaca Derici Y, Özkalay Yılmaz N, Yılmaz Hancı S, Şamlıoğlu P, Şirin MC, Bayram A, Ağuş N, Doğan G. “Kronik hepatit B hastalarında ilaç direnç mutasyonlarının saptanması’’ 3. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, s.366, Antalya, 2015.
 • 37 Hancı S, Karaca Derici Y, Şirin MC, Yılmaz N, Şamlıoğlu P, Bayram A, Ağuş N, Taşkan PZ. “Mikrobiyoloji Laboratuvarına başvuran HIV pozitif olguların 5 yıllık retrospektif analizi’’ 3. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, s.367, Antalya, 2015.
 • 38 Hancı S, Hancı V, Yılmaz N, Şamlıoğlu P, Şirin MC. “Viroloji alanında SCI/SCI-E’de indekslenen dergilerde Türkiye kaynaklı yayınlar: Bibliografik bir analiz’’ 3. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, s.375, Antalya, 2015.
 • 39 Hancı S, Hancı V, Şamlıoğlu P, Şirin MC, Yılmaz N. “Viroloji alanında en çok atıf alan yüz Türk makalenin analizi’’ 3. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, s.375, Antalya, 2015.
 • 40 Ağuş N, Yılmaz N, Şirin MC, Demirli Atıcı S, Şamlıoğlu P, Yılmaz Hancı S, Karaca Derici Y, Bayram A. “Olgu sunumu: Streptococcus constellatus’a bağlı apse oluşumu’’ 3. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, s.213, Antalya, 2015.
 • 41 Ağuş N, Şirin MC, Yılmaz N, Yılmaz Hancı S, Karaca Derici Y, Şamlıoğlu P, Bayram A. “Ayaktan ve yatan hastalarda üriner sistem infeksiyonlarından izole edilen E. coli suşlarının antibiyotik duyarlılıkları’’ 11. Antimikrobik Kemoterapi Günleri, s.164, İstanbul, 2014.
 • 42 Şirin MC, Ağuş N, Yılmaz N, Karaca Derici Y, Yılmaz Hancı S, Şamlıoğlu P, Bayram A. “Yoğun bakım ünitelerinden izole edilen Acinetobacter baumannii ve Pseudomonas aeruginosa suşlarının antibiyotik duyarlılıkları’’ 11. Antimikrobik Kemoterapi Günleri, s.166-167, İstanbul, 2014.
 • 43 Yılmaz Hancı S, Karaca Derici Y, Şamlıoğlu P, Ağuş N, Şirin MC, Bayram A, Çakmakçı M, Yılmaz N. ‘‘Türkiye'nin batısında üçüncü basamak bir hastanede bir yıllık Helicobacter pylori prevalansının değerlendirilmesi’’ 29. ANKEM Kongresi, s.102, Bodrum, Muğla, 2014.
 • 44 Ağuş N, Şirin MC, Yılmaz N, Şamlıoğlu P, Karaca Derici Y, Yılmaz Hancı S, Bayram A, Akgüre N, Çokpınar F. “Klinik örneklerden izole edilen enterokoklarda antibiyotik direncinin yıllar içindeki değişimi’’ 29. ANKEM Kongresi, s.10, Bodrum, Muğla, 2014. (sözlü sunum)
 • 45 Şirin MC, Ağuş N, Yılmaz N, Şamlıoğlu P, Yılmaz Hancı S, Karaca Derici Y, Bayram A, İnce Coşkun E, Kesen H. “Pediatrik yaş grubunda ayaktan hastalarda üriner sistem infeksiyonlarından izole edilen mikroorganizmalar ve antibiyotik duyarlılıkları’’ 29. ANKEM Kongresi, s.47, Bodrum, Muğla, 2014. (sözlü sunum)
 • 46 Karaca Derici Y, Yılmaz Hancı S, Şamlıoğlu P, Şirin MC, Ağuş N, Bayram A, Sökmen Ş, Yılmaz N. ‘‘Türkiye'nin batısında üçüncü basamak bir hastanede bir yıllık Parvovirus B19 prevalansının değerlendirilmesi’’ 29. ANKEM Kongresi, s.48, Bodrum, Muğla, 2014. (sözlü sunum)
 • 47 Ağuş N, Şirin MC, Yılmaz Hancı S, Şamlıoğlu P, Bayram A, Karaca Derici Y, Yılmaz N. “Yoğun bakım ünitelerinde yatan hastaların kan kültürlerinden izole edilen mikroorganizmalar ve antibiyotik duyarlılıkları” 36. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, s.138, Belek, Antalya, 2014.
 • 48 Şirin MC, Ağuş N, Karaca Derici Y, Yılmaz Hancı S, Bayram A, Şamlıoğlu P, Yılmaz N. “Klinik örneklerden izole edilen Staphylococcus aureus suşlarında antibiyotik direnci” 36. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, s.148, Belek, Antalya, 2014.
 • 49 Şirin MC, Ağuş N, Bayram A, Şamlıoğlu P, Karaca Derici Y, Yılmaz Hancı S, Yılmaz N. “Beyin omurilik sıvısı örneklerinden izole edilen mikroorganizmalar ve antibiyotik duyarlılıkları” 36. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, s.161, Belek, Antalya, 2014.
 • 50 Bayram A, Şamlıoğlu P, Ağuş N, Şirin MC, Karaca Derici Y, Yılmaz Hancı S, Yılmaz N. “İdrar örneklerinden izole edilen enterokok suşlarından E. faecalis’in in vitro fosfomisin direncinin araştırılması: ön çalışma” 36. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, s.163, Belek, Antalya, 2014.
 • 51 Bayram A, Şirin MC, Ağuş N, Şamlıoğlu P, Karaca Derici Y, Yılmaz Hancı S, Yılmaz N. “Kan kültürlerinden izole edilen Pseudomonas aeruginosa suşlarının çeşitli antibiyotiklere direnç oranları” 36. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, s.195, Belek, Antalya, 2014.
 • 52 Karaca Derici Y, Yılmaz Hancı S, Bayram A, Şirin MC, Şamlıoğlu P, Ağuş N, Yılmaz N. “Candida türlerine bağlı idrar yolu infeksiyonlarının değerlendirilmesi” 36. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, s.234, Belek, Antalya, 2014.
 • 53 Yılmaz Hancı S, Karaca Derici Y, Şirin MC, Şamlıoğlu P, Bayram A, Ağuş N, Yılmaz N. “Geriatrik olgulardan soyutlanan Candida türlerinin değerlendirilmesi” 36. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, s.235, Belek, Antalya, 2014.
 • 54 Yılmaz Hancı S, Karaca Derici Y, Şamlıoğlu P, Şirin MC, Bayram A, Ağuş N, Yılmaz N. “Pediatrik olgulardan soyutlanan Candida türlerinin değerlendirilmesi” 36. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, s.236, Belek, Antalya, 2014.
 • 55 Bayram A, Ağuş N, Yılmaz N, Şamlıoğlu P, Yılmaz Hancı S, Karaca Derici Y, Şirin MC. “İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde prepubertal çağdaki hastaların vajen kültürlerinde üreyen izolatların dağılımı” 36. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, s.246, Belek, Antalya, 2014.
 • 56 Bayram A, Karaca Derici Y, Yılmaz N, Yılmaz Hancı S, Ağuş N, Şirin MC, Şamlıoğlu P. “İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın hastalıkları ve doğum polikliniğine başvuran 30 yaş ve üstü hastalarda servikal kanserlerde tarama amacıyla yapılan servikal sürüntü örneklerinde HPV-DNA ve tiplerinin sıklığının araştırılması” 36. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, s.322, Belek, Antalya, 2014.
 • 57 Bayram A, Yılmaz N, Ağuş N, Yılmaz Hancı S, Karaca Derici Y, Şamlıoğlu P, Şirin MC, Solakoğlu D, Sayhan S. “İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yüksek riskli HPV pozitiflik oranları genotipleri ve eş zamanlı alınan servikal smear sonuçları ile karşılaştırılması” 36. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, s.326, Belek, Antalya, 2014.
 • 58 Nurlu Temel E, Şirin MC. “Bruselloz: 20 olguda laboratuar bulgularının değerlendirilmesi’’ XVI. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (KLİMİK) Kongresi, Antalya, 2013.
 • 59 Yılmaz N, Ağuş N, Karaca Derici Y, Şirin MC, Yılmaz Hancı S, Bayram A, İnce Coşkun E. “Alt solunum yolu enfeksiyon etkenleri ve antibiyotik duyarlılıkları’’ 2. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, s.249, Antalya, 2013.
 • 60 Ağuş N, Şirin MC, Yılmaz N, Yılmaz Hancı S, Karaca Derici Y, Bayram A, Akgüre N. “Klinik örneklerden izole edilen enterokok suşlarının antibiyotik dirençleri’’ 2. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, s.281, Antalya, 2013.
 • 61 Ağuş N, Yılmaz N, Şirin MC, Karaca Derici Y, Yılmaz Hancı S, Bayram A, Çokpınar F. “Vankomisin dirençli enterokokların sevislere örneklere göre dağılımı ve diğer antibiyotiklere duyarlılığı’’ 2. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, s.282, Antalya, 2013.
 • 62 Bayram A, Özkalay Yılmaz N, Ağuş N, Yılmaz Hancı S, Karaca Derici Y, Şirin MC, Sancı M, Gökçü M. “İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran 30 yaş ve üstü hastalarda servikal kanserlerde tarama amacıla yapılan servikal sürüntü örneklerinde HPV DNA ve tiplerinin sıklığının araştırılması’’ 2. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, s.359, Antalya, 2013.
 • 63 Yılmaz N, Yılmaz Hancı S, Ağuş N, Karaca Derici Y, Bayram A, Şirin MC. “Okült Hepatit B virüs enfeksiyonu prevalansı’’ 2. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, s.372, Antalya, 2013.
 • 64 Yılmaz N, Ağuş N, Yılmaz Hancı S, Bayram A, Karaca Derici Y, Şirin MC. “Kronik Hepatit B hastalarında pyro-sekans yöntemiyle direnç mutasyonlarının saptanması’’ 2. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, s.375, Antalya, 2013.
 • 65 Karaca Derici Y, Yılmaz Hancı S, Şirin MC, Yılmaz N, Ağuş N, Bayram A. “Üçüncü basamak bir sağlık kuruluşunda Hepatit B saptanan olgularda Hepatit D seroprevalansının değerlendirilmesi’’ 2. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, s.377, Antalya, 2013.
 • 66 Yılmaz Hancı S, Karaca Derici Y, Şirin MC, Yılmaz N, Ağuş N, Bayram A. “Üçüncü basamak bir sağlık kuruluşunda HBsAg negatif hastalarda Anti HDV antikor test istemlerinin değerlendirilmesi ve maliyeti’’ 2. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, s.378, Antalya, 2013.
 • 67 Yılmaz N, Yılmaz Hancı S, Ağuş N, Karaca Derici Y, Şirin MC, Bayram A. “HCV genotip dağılımının pyro-sekans yöntemiyle saptanması’’ 2. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, s.383, Antalya, 2013.
 • 68 Şirin MC, Adiloğlu AK. “Isparta bölgesinde enterokok türlerinde glikopeptid ve yüksek düzey aminoglikozid direncinin araştırılması ve antibiyotik duyarlılık testlerinin karşılaştırılması’’ 20. ANKEM Kongresi, Kemer, Antalya, 2005.
 • 69 Demirci M, Kaya S, Demirer R, Arıdoğan B, Öztürk M, Şirin C, Arıkan S. “Isparta’da Fasciolosis seroprevalansı’’ XXXI. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, s.304, Kuşadası, Aydın, 2004.
 • 70 Adiloğlu AK, Şirin MC, Cicioğlu Arıdoğan B, Can R, Demirci M. “Çeşitli klinik örneklerden izole edilen maya türlerinin identifikasyonu ve antifungal duyarlılıklarının araştırılması’’ XXX. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, s.313, Kemer, Antalya, 2002.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Şirin MC. Geriatrik hastalarda alt solunum yolu örneklerinden izole edilen etkenler ve antibiyotik duyarlılıkları. 4. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Aile Hekimliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 2019. (sözlü sunum)
 • 2 Şirin MC. Isparta ilinde gebelerde Toxoplasma gondii, Rubella ve Cytomegalovirus seroprevalansı ve IgG avidite sonuçlarının değerlendirilmesi. 2. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi, Burdur, Türkiye, 2019. (sözlü sunum)
 • 3 Şirin MC. Geriatrik olgularda üriner sistem infeksiyonu etkenleri ve antibiyotik duyarlılıkları. 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi, Burdur, Türkiye, 2018. (sözlü sunum)
 • 4 Köle M, Sesli Çetin E, Şirin MC, Cezaroğlu Y, Cicioğlu Arıdoğan B. Yoğun bakım hastalarında vankomisin dirençli enterokok kolonizasyonu tespitinde BD Max Real-time PCR etkinliğinin araştırılması. Uluslararası 38. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 2018. (sözlü sunum)
 • 5 Yilmaz N, Bayram A, Karaca Derici Y, Sanci M, Agus N, Gokcu M, Sirin M, Yilmaz Hanci S, Samlioglu P, Diniz Unlu A. “Chlamydia trachomatis and Neisseria gonorrhoeae prevalence in asymptomatic women and association between human papillomavirus coinfection’’ 26th ECCMID, Amsterdam, Netherlands, 2016.
 • 6 Bayram A, Karaca Derici Y, Ylmaz N, Ylmaz Hanc S, Agus N, Sirin M, Samlioglu P, Sanci M, Gokcu M. “Prevalence of high-risk human papillomavirus in women from Turkey’’ 11th Congress of the European Society of Gynecology, Prague, Czech Republic, 2015.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Isparta Bölgesinde Enterokok Türlerinde Glikopeptid ve Yüksek Düzey Aminoglikozid Direncinin Araştırılması ve Antibiyotik Duyarlılık Testlerinin Karşılaştırılması, Tıpta Uzmanlık Tezi, Proje no: 0730-TU03, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi, Isparta, 2004.
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi
 • 3 OnLine Journal of Biological Sciences. Severe and fatal influenza cases in Russia in 2014-2015.
 • SCI, SSCI veya AHCI tarafından taranan dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 African Health Sciences. Rubella virus, Toxoplasma gondii and Treponema palladium congenital infections among full term delivered women in an urban area of Tanzania: A call for improved antenatal care.
 • 2 Asian Pacific Journal of Tropical Medicine
 • 3 PLOS ONE. Meteorological factors on the incidence of MP and RSV pneumonia in children.
VERDİĞİ DERSLER
Tıbbi Bakteriyoloji
Tıbbi Parazitoloji
 
Bu İçeriği Paylaş!