KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Nesrin Gökben BECEREN
Birimi Tıp Fakültesi
Bölüm Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Acil Tıp Anabilim Dalı
Telefon 2112703/2768
E-Posta nesrinbeceren@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 29.06.1998
Yüksek Lisans
Doktora
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Alanında, diğer tür kitaplarda bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 N. Gökben Çetin. Paramedik Terimleri. Tıbbi Terminoloji.Fakülte Kitapevi 2009;71-92
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Çetin NG,Beceren E, Yaşam Kalitesi Kavramının Çocuğu: Eril Kadınlar.Yerel Siyaset,2007,21(2);73-74
 • 2 Çetin NG,Organizasyonlarda Etkileşim ve İletişim: Yönetişim.Yerel Siyaset,2007,24(2);29-32
 • 3 Çetin NG, Beceren E, Lider Kişilik: Gandhi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,2007,3(5);110-132
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Rasih Yazkan, Önder Tomruk, Nesrin Gökben Beceren,Cough Induced Rib Fracture: A Very Rare Case.Journal of Clinical and Analytical Medicine.
 • 2 Sadiye Yolcu Uysal, Nesrin Gökben Çetin, Önder Tomruk ‘Paraparezi’,Metoklopramide Bağlı Nadir Bir Semptom mu? Akademik Acil Tıp Olgu Sunumları Dergisi. Yıl: 2011 Cilt: 2 Sayı: 2 42-44
 • 3 ÇETİN N.G., MARÇIL E., KILDIRAN M.,ÖĞÜT S. Deli Bal İle Hepatotoksisite.Turk J. Emerg Med.2009,9(2):84-86
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Gökben N. Cetin, Flight Crash Beyond Medallion. Ann Emerg Med.2009;54:473-474
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Öğüt S, Çetin NG, Beceren E, Küçüköner E,ACİL SERVİSE BAŞVURAN HASTALARDA GIDA ZEHİRLENMELERİ OLGULARININ İNCELENMESİ,5.Gıda Mühendisliği Kongresi,8-10 Kasım 2007, Ankara
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Gürbüz O,Beceren NG, Yolcu S, Tomruk Ö. Use ofMean Platelet Volume Levels In Throbosis Patients AS A Diagnostic Criteria. 10. Ulusal (1st Intercontinental) Acil Tıp Kongresi,15-18 Mayıs 2014, Belek/Antalya
 • 2 Türker ŞK, Yolcu S, Beceren NG, Armağan HH, Tomruk Ö. Evaluation of Nontraumatic Adult Abdominal Pain Patients Admitted to Our Emergecy Department During One Year. 10. Ulusal (1st Intercontinenta) Acil Tıp Kongresi, 15-18 Mayıs 2014, Belek/Antalya.
 • 3 R.YAZKAN, Ö. TOMRUK, N.G. BECEREN, S. GÜNEŞ, M.KAPÇI, ÖKSÜRÜĞE BAĞLI KOSTA KIRIĞI,VII.ULUSAL ACİL TIP KONGRESİ 26-29 MAYIS 2011,ANTALYA
 • 4 M.KAPÇI, Ö.TOMRUK, N.G.BECEREN, H.ERÇELİK, GOSSIPIBOM: ACİLDE GÖZDEN KAÇABİLEN NADİR DURUM, VII.ULUSAL ACİL TIP KONGRESİ,26-29 MAYIS 2011,ANTALYA
 • 5 N.Gökben Çetin, Sadiye Uysal, Önder Tomruk, Hasan Erçelik. Daima Patolojik mi?.5.Türkiye Acil Tıp Kongresi 29 Ekim-1 Kasım 2009, Antalya
 • 6 K.Burak Bursalı, Önder Tomruk, N.Gökben Çetin, H.Hakan Armağan, Mücahit Avcil,Mücahit Kapçı.Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisine Başvuran Erişkin Zehirlenme Vakalarının İleriye Yönelik İncelenmesi. 5. Türkiye Acil Tıp Kongresi 29 Ekim-1 Kasım 2009,Antalya
 • 7 Acil Servise Başvuran Pestisit Zehirlenmelerinin Değerlendirilmesi. Serdal Öğüt, N. Gökben Çetin, Önder tomruk. V. Ulusal Acil Tıp Kongresi 19-22 Nisan 2009, Antalya
 • 8 Nurettin Heybeli, Tolga Atay, Yakup Barbaros Baykal, Nesrin Gökben Çetin, Metin Lütfi Baydar. Ayak Bileği Yaralanmalarında Kuralı Kim Koyar: Ottawa mı? Bern mi?.Acta Orthop Traumatol Turc.Vol 43, Suppl. 1,November 2009.
 • 9 Beydilli H, Tomruk Ö, Çetin NG, Ergene U. Akut Serebral infarktlı hastalarda akut fazda plazma homosistein düzeyi. II. Ulusal Acil Tıp Kongresi. 22-25 Eylül 2005, Çeşme / İzmir.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Geçirilmiş Minör kafa travmasına Bağlı Bilateral Subdural Hematom; Derya Yalçın Yılmaz, Alten Oskay, Kıvanç Karaman, Önder Tomruk, Nesrin Gökben Beceren,14. Ulusal Acil Tıp Kongresi;19-22 Nisan 2018
 • 2 Trombositopenik Hastada Spontan Subdural Hematom; Derya Yalçın Yılmaz, Kıvanç Karaman, Önder Tomruk, Hamit Hakan Armağan, Nesrin Gökben Beceren, 14. Ulusal Acil Tıp Kongresi, 19-22 Nisan 2018
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Cihan Bedel, Sadiye Yolcu, Nesrin Gökben Beceren, Önder Tomruk; Duedonal Perforation by An Ingested Nall. 3rd Intercontinental Emergency Medicine Congress,May 19-22,2016
 • 2 Sadiye Yolcu, Nesrin Gökben Beceren, Duygu Kumbul Doğuç, Hamit hakan Armağan, Önder Tomruk, A New Biamarker for Determining The Probability of Acute Pulmoner Embolism, 3rd Intercontinental Emergency Medicine Congress, May 19-22 2016
 • 3 Bedel C, Tomruk Ö, Beceren NG. Nadir bir intestinal obstrüksiyon nedeni: Abdominal Aort Anevrizması. 4th Eurasian Congress on Emergency Medicine, 13-16 November 2014 ANTALYA
 • 4 Bedel C, Tomruk Ö, Beceren NG, Parpar T. Central pontine myelinolysis.4th Eurasian Congress on Emergency Medicine, 13-16 November 2014 ANTALYA.
 • 5 Bedel C, Bedel AH, Beceren NG, Tomruk Ö, Delikanlı MÖ, Duman E, Armağan HH. Neuroleptic malignant syndrome. 4th Eurasian Congress on Emergency Medicine, 13-16 November 2014 ANTALYA.
 • 6 Bedel C, Tomruk Ö, Beceren NG, Duman E, Delikanlı MÖ, Yıldız Ö, Yalçın İG, Bedel AH. Acute Pericarditis:Mimicking Acute Myocardial Infarction. 4th Eurasian Congress on Emergency Medicine, 13-16 November 2014 ANTALYA.
 • 7 Sadiye Yolcu, Nesrin Gökben Çetin, Önder Tomruk, Nebahat Can. Determination Of Appropriate Neck Collar Dimensions For Emergency Service Patients Through The Measurements Taken From Adult Volunteers.The 2nd Eurasian Congress on Emergency Medicine,October 28-31 2010, Antalya
 • 8 Nesrin Gökben Çetin, Önder Tomruk, Sadiye Yolcu, Habibe Uzun.Brain Natriüretic Peptide: Is The New Indicator Of Brain Edema? The 2nd Eurasian Congress on Emergency Medicine,October 28-31 2010, Antalya
 • 9 Emine Marçıl, N.Gökben Çetin,Önder Tomruk, Sadiye Yolcu.Comprasion Of The Correlation Between The "Trauma Scores" and "Oxidative Stess Factor Levels" In Adult Trauma Cases Consulting To Süleyman Demirel University. The 2nd Eurasian Congress on Emergency Medicine,October 28-31 2010, Antalya
 • 10 Tomruk O, Erdur B, Cetin G, Ergin A, Avcil M, Kapcı M.THE VALUE OF CARDIAC ULTRASONOGRAPHY IN PREDICTING OUTCOME IN ADULT CARDIAC ARREST. The 2nd Eurasian Congress on Emergency Medicine,October 28-31 2010, Antalya
 • 11 Assessment of Serial Ultrasonographic Vena Cava Inferior Measurement in Trauma PatientsMücahit Avcil, Nesrin Gökben Çetin, Önder Tomruk, Kazım Burak Bursalı, Emine Marçıl, Hamit Hakan Armağan, Menderes Kıldıran. 10th European Congress of Trauma and Emergency Surgery, 13-17 May 2009; Antalya
 • 12 Isparta ve Çevre İlçelerde Tarımsal Üretimde Kullanılan Önemli Pestisitler ve Bu Pestisitlerin İnsan Sağlığı Üzerindeki Akut Etkileri. Serdal Öğüt, N. Gökben Çetin,Nesimi Kişioğlu, Erdoğan Küçüköner; 12th World Congress On Public Health, April 12- May 1, 2009 İstanbul
 • 13 Tomruk Ö, Uysal SY,Çetin NG, Avcil M, Bursalı KB, Kıldıran M, Tuncer OO. Bilinç Bozukluğuyla Gelen Hasta, Organik Fosfor Zehirlenmesi mi Yağ Embolisi mi? 1st Eurasian Congress on Emergency Medicine, Kasım 5-9 Antalya
 • 14 Çetin NG;Uçak Kazası- Madalyonun Diğer Yüzü. 1st Eurasian Congress on Emergency Medicine Kasım 5-9 2008, Antalya
 • 15 Bursalı KB, Çetin NG, Tomruk Ö, Öğüt S, Beydilli H, Toplu Zehirlenme Vakası: Salmonella. 1st Eurasian Congress on Emergency Medicine, Kasım 5-9 Antalya
 • 16 Tomruk Ö, Bulut A, Çetin NG, Kıldıran M, Serel TA, Acil Servise Travmaya Bağlı Olmayan Şikayetlerle Başvuran Hastaların Geriye Dönük Analizi. 1st Eurasian Congress on Emergency Medicine, Kasım 5-9 Antalya
 • 17 Tomruk Ö, Çetin NG, Avcil M, Beydilli H, Yeşildağ A, Marçıl E, Bulut A, Travma Hastalarında Acilde Yapılan Yatak Başı Ultrasonografi İle Konvansiyonel Ultrasonografinin Karşılaştırılması.1st Eurasian Congress on Emergency Medicine, Kasım 5-9 Antalya
 • 18 Çetin NG, Marçıl E, Tomruk Ö, Armağan HH, Deli Bal ile Hepatotoksisite.1st Eurasian Congress on Emergency Medicine, Kasım 5-9 Antalya
 • 19 Tomruk Ö, Kapçı M, Çetin NG, Armağan HH, Demir M, Marçıl E, Ciddi Hiperkalemiye Bağlı Sinüs Arresti.1st Eurasian Congress on Emergency Medicine, Kasım 5-9 Antalya
 • 20 Tomruk Ö, Çetin NG, Atay T, Tuncer OO, Uysal SY, Erçelik H, Aydoğan NH, Evde Soğuğa Maruz Kalma İle Oluşan Soğuk Yanığı ( Frosbite) Olgusu.1st Eurasian Congress on Emergency Medicine, Kasım 5-9 Antalya
 • 21 Çetin N G, Tomruk Ö, Avcil M,Armağan H, Serel TA.Retrospective Evaluation Of Genitourinary Trauma In Emergency Medicine. 3rd European Congress on Emergency Medicine Leuven,Belçika 9-13 Şubat 2005
 • 22 Tomruk Ö, Çetin NG, Beydilli H, Ergene U, Serel TA. The Osborn(J) wave in hypothermia: case report. XVI. Annual Meeting Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery. 22-25 September 2004, Bodrum.
 • 23 Beydilli H, Çetin(Kara) N G, Bulut A, Armağan H, Avcil M,Serel T A. Acil Servise Üriner Sistem Şikayetiyle Başvuran Çocuk Hastaların Retrospektif İncelenmesi. 1.Ulusal Acil Tıp Kongresi 1.Mevlana Acil Tıp Sempozyumu ( uluslararası katılımlı). Konya,22-25 Ekim 2003
 • 24 Beydilli H, Çetin N G, Avcil M, Armağan H, Bulut A, Serel T A. Acil Servise Başvuran İntoksikasyon Olgularının İncelenmesi. 1.Ulusal Acil Tıp Kongresi 1.Mevlana Acil Tıp Sempozyumu ( uluslararası katılımlı). Konya,22-25 Ekim 2003
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Orkun Gürbüz,Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp fakültesine Başvuran Tüm Tomboz Olgularında Ortalama Trombosit Hacim Artışının Tanı Kriteri Olarak Kullanımının Değerlendirilmesi
 • 2 Hasan Hüseyin Uysal, Acil Tıp Araştırma Görevlilerinin Adli Tıp Olgularına Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi
 • 3 Nebahat Can, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisine Başvuran Kanser Hastalarının Sosyodemografik Özellikleri ve Acil Başvuruları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
 • 4 Sadiye Yolcu,Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisinde Gönüllü Erişkinlerin Uygun Servikal Boyunluk Ebatlarının Saptanması
 • 5 Emine MARÇIL Süleyman Demirel Üniversitesi Acil Servisine Başvuran Yetişkin Travma Vakalarında Travma Skorları İle Oksidatif Stres Faktör Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Karşılaştırılması
 • 6 Mücahit AVCİL. Travmalı Hastalarda Okült Kanamanın Tanısı İçin Ultrason İle Seri Vena Kava İnferior Ölçümleri
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Kafa Travmalarında Travma Ciddiyeti ve Allopregnanolon Düzeyi Araasındaki İlişkinin incelenmesi
 • 2 KÜNT TORAKS TRAVMASI İLE İZOLE BİLATERAL AKCİĞER KONTÜZYOSU OLUŞTURULAN DENEYSEL RAT MODELİNDE SURFAKTAN TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI
 • 3 Kafa travmalarında beyin natriüretik peptid düzeyi ve prognoz arasındaki ilişkinin prospektif olarak incelenmesi
 • 4 Acil Serviste Hipoksik Hastanın Değerlendirilmesinde Pulse Oksimetri ile Arterial Kan Gazı Değerinin Karşılaştırılması ve Hastaların Vital Bulgu Takibi
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Baş Ağrısı Güncellemeleri, Panel: Nörolojik Aciller; 9th Asian Conference on Emergency Medicine November 22nd and 25th, 2017
 • 2 En Kritik Göz Acilleri; Panel 2: Minör Aciller, 5th Eurasian Congress on Emergency Medicine,11 November 2016
 • 3 N.Gökben Beceren, Kontrastsız Abdominal BT Uygulamaları, Panel: Acil Serviste Görüntüleme. The 2nd Eurasian Congress on Emergency Medicine,October 28-31 2010, Antalya
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Toraks Travma Sempozyumu 01 Haziran 2013 Isparta
 • 2 2. ISPARTA ACİL TIP EĞİTİM SEMPOZYUMU
 • 3 I. ISPARTA ACİL TIP EĞİTİM SEMPOZYUMU
 • 4 I. Isparta Acil Tıp Epitim Sempozyumu düzenleme komitesi
 • 5 I. Isparta Acil Tıp Epitim Sempozyumu: Kardiyak Aciller Panel Başkanlığı
 • 6 N. Gökben Çetin. Kalp Yetmezliği-Tanı ve Tedavide Gelişmeler.Panel No: 8, Kardiyovasküler Hastalıklar. 5. Türkiye Acil Tıp Kongresi 29-Ekim-1 Kasım 2009, Antalya
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 İLERİ KARDİYAK YAŞAM DESTEĞİ KURSU
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Nervous System Diseases After Carbon Monoxide Poisoning in South Korea: a Nationwide Longitudinal Study of Delayed Neurological Sequelae
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 DOĞUM STAJINA ÇIKAN ÖĞRENCİLERİN GÖZÜYLE; OKUL HASTANE İŞBİRLİĞİ’
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEK OKULU MÜDÜR YARDIMCILIĞI
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Bütçe Uygulama Talimatı Komisyonu Acil Tıp Sorumlusu
 • 2 TRANSFÜZYON KOMİTESİ
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekim Yardımcılığı
 • 2 GLOBAL MT ANTALYA ŞUBESİ
 • Uluslararası tanınmış üniversitelerde doktora sonrası çalışma
 • 1 SDÜ İİBF İŞLETME BÖLÜMÜ FİNANS AD'da Doktora
 • 2 SDÜ İİBF İŞLETME BÖLÜMÜ YÖNETİM-ORGANİZASYON AD'da Yüksek Lisans
VERDİĞİ DERSLER
Abdominal travmaya yaklaşım
Alkol zehirlenmeleri
Analjezi,Anestezi,Sedasyon
Basic Life Support
Baş ağrısına yaklaşım
Bilinci bozuk hastaya yaklaşım
Çevresel Aciller
Çocuk Acilleri
Diş Hekimliği Pedodonti Yüksek Lisans Acil Tıp Dersleri
Endokrin Acilleri
Enfeksiyon Acilleri
Gastrointestinal Aciller
Gebelikte travmaya yaklaşım
Göğüs Ağrılı Hastaya Yaklaşım
Hematolojik ve Onkolojik Aciller
Hipo-Hipertermiye yaklaşım
İKYD
Kadın-Doğum Acilleri
Kafa travmalarına yaklaşım
Karbonmonoksit zehirlenmesi
Kardiyovasküler Aciller
Karın Ağrılı Hastaya Yaklaşım
KBB ve Göz Acilleri
Klinik Uygulama
Nörolojik Aciller
Omurga travmalarına yaklaşım
Organofosfat zehirlenmeleri
Ortopedik Aciller
Özellikli Hastalar
Psikiatrik Aciller
Pulmoner Aciller
Radyolojik Yöntemler
Renal ve Genitoüriner Aciller
Resüsitasyon
Şok
T.C.A zehirlenmeleri
Toksikoloji
Travma
–Vahe ALİKSANYAN Yolunda Hekimlik
Yara Tedavisi
 
Bu İçeriği Paylaş!