KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Levent KÖSEKAHYAOĞLU
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm İktisat Bölümü
Ana Bilim Dalı İktisadi Gelişme Ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalı
Telefon 2462110509
E-Posta leventkosekahyaoglu@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000 0002 5466 5396
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans MARMARA ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT 30.06.1991
Yüksek Lisans UNİVERSITY OF ESSEX UNİVERSITY OF ESSEX 16.12.1996
Doktora İNGİLTERE UNİVERSİTY OF KENT AT CANTERBURY DOCTOR OF PHİLOSOPHY (İKTİSAT) 01.03.2001
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Rekabet gücü,Türkiye-AB ticareti,Endüstri-içi ticaret
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitap
 • 1 Dış Ticaret ve Rekabet Gücü, 1923-2011, Alter Yayıncılık, Ankara.
 • Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili çevirisi
 • 1 Paul Krugman ve Robin Wells, 2009, Mikro İktisat, Sayım Işık (ed), Bölüm 2, İktisadi Modeller; Değiş-tokuşlar ve Ticaret, s.23-60., Palme Yayıncılık.
 • 2 Paul Krugman ve Robin Wells, 2009, Mikro İktisat, Sayım Işık (ed), Önsöz ve Giriş Bölümü, Palme Yayıncılık.
 • 3 Kösekahyaoğlu, L. ve G. Özdamar, Rekabet Gücü Tartışmasını Anlamak, Çeviri: Paul R. Krugman'nın 'Making Sense of the Compatitiveness Depate' başlıklı makalesinin Türkçe çevirisi, 'İktisat Dergisi', İstanbul Üniversitesi Mezunlar Cemiyeti, Sayı:506-507, s.16-23. 2009 54 Düzenle Sil Atıflar
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Yüksek Lisans Tezi, 2019, Meryem Özdemir, TÜRKİYE İHRACATI İÇİN ENDÜSTRİ İÇİ TİCARET ÜZERİNE BİR İNCELEME:1990-2017 DÖNEMİ, 2019, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Doktora Tezi
 • 1 Özdemir, Müge Burcu TÜRKİYE’NİN SEÇİLİ TARIM ÜRÜNLERİNİN AÇIKLANMIŞ KARŞILAŞTIRMALI ÜSTÜNLÜKLER YÖNTEMİ İLE REKABET GÜCÜ ANALİZİ, Doktora Tezi, SDÜ, Sos. Bil. Enstitüsü.
 • 2 Özdemir, Müge Burcu TÜRKİYE’NİN SEÇİLİ TARIM ÜRÜNLERİNİN AÇIKLANMIŞ KARŞILAŞTIRMALI ÜSTÜNLÜKLER YÖNTEMİ İLE REKABET GÜCÜ ANALİZİ, Doktora Tezi, SDÜ, Sos. Bil. Enstitüsü.
 • 3 Özdemir, Müge Burcu, Türkiye’nin Seçili Tarim Ürünlerinin Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler Yöntemi ile Rekabet Gücü Analizi, Doktora Tezi, SDÜ, Sos. Bil. Enstitüsü.
 • 4 Özdemir, Müge Burcu, Türkiye’nin Seçili Tarim Ürünlerinin Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler Yöntemi ile Rekabet Gücü Analizi, Doktora Tezi, SDÜ, Sos. Bil. Enstitüsü.
 • 5 TÜRKİYE – AB DIŞ TİCARETİNDE J EĞRİSİ ETKİSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR İNCELEME, İkbal KARATAŞLI .
 • 6 TÜRKİYE – AB DIŞ TİCARETİNDE J EĞRİSİ ETKİSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR İNCELEME, İkbal Karataşlı, 2017.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Nuh Ali Türel, TÜRKİYE’DE İSTİHDAM VE İŞSİZLİK SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARI AÇISINDAN ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ, 2015.
 • 2 Abidin KEMEÇ, J EĞRİSİ ANALİZİ VE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA.
 • 3 Eser Çapık, TÜRKİYE'DE DIŞ BORÇ-BÜYÜME İLİŞKİSİ: 1979-2012 DÖNEMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME,
 • 4 Murat Çancı, 2008 KÜRESEL EKONOMİK KRİZİ VE KRİZ DÖNEMİNDE ALINAN TEDBİRLERİN İŞLETMELERE KATKISI.
 • 5 Ömer Faruk Kılınç, TÜRKİYE’DE KATILIM BANKACILIĞI VE MÜŞTERİ TERCİH KRİTERLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA: ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ.
 • 6 Müge Burcu Özdemir, TÜRKİYE’NİN TARIM İHRACATININ EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ.
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Özdemir, Müge Burcu, Türkiye’nin Seçili Tarim Ürünlerinin Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler Yöntemi ile Rekabet Gücü Analizi, Doktora Tezi, SDÜ, Sos. Bil. Enstitüsü.
 • 2 'Ülkelerin İhracata Rekabet Güçlerinin Belirlenmesi: Türkiye ve G20 Ülkelerinin Karşılaştırmalı Analizi.', Kazım, Sarıçoban, Doktora Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016
 • 3 DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN İHRACAT ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİNE ETKİSİ: GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER ÜZERİNE BİR UYGULAMA, Muhlis Can.
 • 4 ENDÜSTRİ İÇİ TİCARETİN BELİRLEYİCİLERİ, TÜRKİYE'NİN İMALAT SANAYİ ENDÜSTRİ İÇİ TİCARETİNE YÖNELİK PANEL VERİ ANALİZİ, SDÜ, Sosyal Bilimler Enstütüsü, Doktora Tezi, Canan Şentürk.
 • 5 GIDA SEKTÖRÜNDE İNOVASYON: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ŞEKERLEME, KAKAO VE ÇİKOLATA ALT SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR UYGULAMA, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Nurdan KUŞAT
 • 6 EKONOMİK KRİZLERİN TURİZM SEKTÖRÜNE ETKİLERİ:2008 KÜRESEL KRİZİNİN ANTALYA TURİZM SEKTÖRÜ ÜZERİNE ETKİLERİNİN ANALİZİ, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Ayşe Durgun.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Abidin Kemeç ve Kösekahyaoğlu, L., J EĞRİSİ ANALİZİ VE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA, BAP Projesi, SDÜ, Bitiş Tarihi:10.11.2015
 • 2 Kösekahyaoğlu, L. ve Gövdere B., 2009, Türkiye-Avrupa Birliği Sektörel Rekabet Gücü Analizi.SDÜ, BAP Projesi.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 29-31 Mayıs 2014 tarihleri arasında düzenlenen 2. Uluslararası Davraz Kongresinde Yürütme Kurulu Üyeliği.
 • 2 29-31 Mayıs 2014 tarihleri arasında düzenlenen 2. Uluslararası Davraz Kongresinde İktisat dalında Tema Koordinatörlüğü.
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 SDÜ Politika Tasarım Kulübü tarafından düzenlenen 'Son Gelişmeler Işığında Türkiye Ekonomisi' konulu panelde Konuşmacı, 9.4.2015.
 • 2 Yerel TV Kanalı Kanal 32'de yayınlanan 'Isparta ve Türkiye'de İşsizliğin Nedenleri' konulu programda Konuşmacı, Mart 2015.
 • 3 Yerel TV kuruluşu Kanal 32'de '17 Aralık Kararlarının Türkiye'ye Etkileri' konulu söyleşide Konuşmacı.
 • 4 Antalya'da düzenlenen 'Avrupa Birliği'nde Serbest Dolaşım' konulu seminer proğramında Konuşmacı.
 • 5 Isparta'da düzenlenen Belediye üst düzey personeline bilgi vermek amacıyla organize edilen 'Avrupa Birliği'nde Serbest Dolaşım' konulu seminer proğramında Konuşmacı.
 • Web ortamında yayınlanan ders notu
 • 1 Makro İktisat 1 Ders Notları
 • 2 Uluslararası İktisat 1 Ders Notları
 • 3 Türkiye-AB İlişkileri Dersi Notları
 • 4 Makro İktisat 2 Ders Notları
 • 5 Uluslararası İktisat 2 Ders Notları
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Türkiye’de Lojistik Sektörünün Gelişmesinde Dış Ticaretin Rolü ve Nedensellik Analizi, SDÜ Vizyoner Dergisi, 2015.
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Uluslararası Ticaret Teorileri ve Paul Krugman'nın Katkıları, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Öneri Dergisi, İstanbul.
 • 2 Yeni Kriz Enerji Krizi mi?, Akdeniz Üniversitesi, Alanya İşletme Fakültesi,
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 İktisat Bölüm Başkanlığı
 • 2 SDÜ Avrupa Birliği Araştırma ve Dokümantasyon Merkezi Müdürlüğü
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Ulusal Ajans tarafından organize edilen Socrates Eğitim programlarında Üniversite Dış İlişkiler Koordinatörlüğü yardımcılığı
 • 2 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Socrates Programları Fakülte ve Bölüm Koordinatörlüğü.
 • AB ve Uluslararası Projelerde, proje hakemliği (external expert) görevi
 • 1 AB ve Türkiye'nin Komsuları Ile Ekonomik Entegrasyonu, Güvenlik, Ticaret ve Dıs Yatırım Politikalar, TÜBITAK, IKILI ANLASMALAR KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN PROGRAMLAR IÇIN PROJE ÖNERISI Hakemliği, Proje Yöneticisi: DIMITRIOS TRIANTAPHYLLOU, Yıl:2011.
VERDİĞİ DERSLER
AB'de Ekonomi Politikaları
AB''de Ekonomi Politikaları
International Economics (Uluslararası İktisat)
Introduction to Economics 2
İktisadi Planlama
Küresel Ekonomi
Makro İktisat 1
Turkey-Eu Relations (Türkiye-AB İlişkileri)
Türkiye-AB İlişkileri
Uluslararası İktisat 1
Uluslararası İktisat Teorisi
 
Bu İçeriği Paylaş!