KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Levent KÖSEKAHYAOĞLU
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm İktisat Bölümü
Ana Bilim Dalı İktisadi Gelişme Ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalı
Telefon 2462110509
E-Posta leventkosekahyaoglu@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000 0002 5466 5396
Akademik Hesaplar
Google Scholar Hindex: 11
Alıntı Sayısı: 429
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans MARMARA ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT 30.06.1991
Yüksek Lisans UNİVERSITY OF ESSEX UNİVERSITY OF ESSEX 16.12.1996
Doktora İNGİLTERE UNİVERSİTY OF KENT AT CANTERBURY DOCTOR OF PHİLOSOPHY (İKTİSAT) 01.03.2001
İLGİ ALANLARI
Rekabet gücü,Türkiye-AB ticareti,Endüstri-içi ticaret
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ÖZDEMİR MÜGE BURCU, KÖSEKAHYAOĞLU LEVENT, TÜRKİYE’NİN PORTAKAL, MANDALİNA, LİMON VE YAŞ KAYISI ÜRÜNLERİNDE KARŞILAŞTIRMALI İHRACAT PERFORMANSI VE REKABET GÜCÜ ANALİZİ.. ASSAM ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİ, 6(13), , 84-105. (2019), (Alan Endeksleri)
 • 2 ÖZDEMİR Müge Burcu, KÖSEKAHYAOĞLU LEVENT, TÜRKİYE’NİN PORTAKAL, MANDALİNA, LİMON VE YAŞ KAYISIÜRÜNLERİNDE KARŞILAŞTIRMALI İHRACAT PERFORMANSI VEREKABET GÜCÜ ANALİZİ.. Assam, 6(14), , 84-105. (2019), (Diğer)
 • 3 ÖZÜŞEN BANU, KÖSEKAHYAOĞLU LEVENT, TWO CASE STUDIES IN THE ILLICIT TRADE IN ANTIQUITIES.. The Journal of MCRI , 737-754. Doi: 10.13113/CEDRUS/201835, (2018), (TR DİZİN)
 • 4 ÖZDEMİR Müge Burcu, KÖSEKAHYAOĞLU LEVENT, TÜRKİYE’NİN FINDIK, ZEYTİNYAĞI VE KURU KAYISIÜRÜNLERİNDEKİ REKABET GÜCÜNÜN AÇIKLANMIŞKARŞILAŞTIRMALI ÜSTÜNLÜKLER YÖNTEMİ İLE ANALİZİ.. Assam, 5(12), , 88-107. (2018), (Alan Endeksleri)
 • 5 KÖSEKAHYAOĞLU LEVENT, KARATAŞLI İKBAL, TÜRKİYE – AB DIŞ TİCARETİNDE J EĞRİSİ ETKİSİ: 1994-2016 DÖNEMİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR İNCELEME. Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. , 831-844. (2018), (Diğer)
 • 6 SARIÇOBAN KAZIM, KÖSEKAHYAOĞLU LEVENT, TÜRKİYE’NİN TARIMSAL ÜRÜNLERDEKİ İHRACAT REKABET GÜCÜNÜN ÖLÇÜLMESİ: 1996-2015 DÖNEMİ ÜZERİNE BİR ANALİZ. ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi, 4(7), , 78-96. (2017), (Diğer)
 • 7 SARIÇOBAN KAZIM, KÖSEKAHYAOĞLU LEVENT, TİCARET SONRASI VERİLERLE REKABET GÜCÜNÜN ÖLÇÜLMESİNDE KULLANILAN İNDEKSLER ÜZERİNE BİR LİTERATÜR TARAMASI. The Journal of Academic Social Sciences, 5(47), , 424-444. Doi: 10.16992/ASOS.12439, (2017), (Diğer)
 • 8 SARIÇOBAN KAZIM, KÖSEKAHYAOĞLU LEVENT, ERKAN BİROL, Türkiye’nin Tekstil İhracatındaki Rekabet Gücü Düzeyinin Belirlenmesi: 1996-2015 Dönemi İçin Bir Analiz. Kesit Akademi Dergisi, 3(8), , 186-203. Doi: 10.18020/kesit.1152, (2017), (Diğer)
 • 9 SARIÇOBAN KAZIM, KÖSEKAHYAOĞLU LEVENT, ERKAN BİROL, G20 Ülkelerinin Teknoloji Yoğunluklarına Göre İhracat Rekabet Güçlerinin Belirlenmesi. The Journal of Social Sciences, 4(11), , 594-609. Doi: 10.16990/SOBIDER.3451, (2017), (Diğer)
 • 10 SARIÇOBAN KAZIM, KÖSEKAHYAOĞLU LEVENT, ERKAN BİROL, Türkiye’nin İmalat Sanayi Ürün Gruplarındaki İhracat Rekabet Gücünün Belirlenmesi: 1996-2015 Dönemi Analizi. Journal of Life Economics, 4(13), , 49-72. Doi: 10.15637/jlecon.205, (2017), (Diğer)
 • 11 ŞENTÜRK CANAN, KÖSEKAHYAOĞLU LEVENT, TÜRKİYE NİN 1990 2013 DÖNEMİ İÇİN ENDÜSTRİ İÇİ TİCARETİNİN ENDEKS YÖNTEMİNE DAYALI ANALİZİ. Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20(1), , 169-197. (2015), (Alan Endeksleri)
 • 12 Abidin Kemeç, KÖSEKAHYAOĞLU LEVENT, J EĞRİSİ ANALİZİ VE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA. Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 1(2), , 1-29. (2015), (Alan Endeksleri)
 • 13 ŞENTÜRK CANAN, KÖSEKAHYAOĞLU LEVENT, TÜRKİYE’NİN ENDÜSTRİ İÇİ TİCARETİNİN ÜLKE VE POLİTİKA TEMELLİ BELİRLEYİCİLERİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA.. Marmara Üniversitesi, İİBF Dergisi, 36(2), , 299-325. Doi: 10.14780/iibd.65593, (2014), (TR DİZİN)
 • 14 Kuşat Nurdan , KÖSEKAHYAOĞLU Levent, Gıda Sektöründe Ürün ve İyileştirilmiş Ürün İnovasyonları Batı Akdeniz Bölgesi Şekerleme Kakao ve Çikolata Alt Sektörü Üzerine Bir Uygulama Akdeniz Üniversitesi. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 3(2), , 193-215. (2011), (Alan Endeksleri)
 • 15 KÖSEKAHYAOĞLU Levent, Gökhan Özdamar, Türkiye Çin ve Hindistan ın Sektörel Rekabet Gücü Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme. Uludağ Üniversitesi, İİBF Dergisi., 30(2), , 29-49. (2011), (Alan Endeksleri)
 • 16 KÖSEKAHYAOĞLU LEVENT, Özdamar Gökhan, Avrupa Birliği’ne Üyelik Sürecinde Türk İmalat Sanayinin Rekabet Gücündeki Değişimler.. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(1), , 17-30. (2009), (Alan Endeksleri)
 • 17 KÖSEKAHYAOĞLU Levent, A Comparative Analysis of FDI in Turkey and the CEEC s Is There any Link Between FDI and Trade. Journal of Business, Economics and Management, 4(7), , 183-200. (2006), (Alan Endeksleri)
 • 18 KÖSEKAHYAOĞLU Levent, Test of Export Led Growth Hypothesis A Comparative Analysis on Turkey and Newly Developing Countries. Business: Theory and Practice, 4(7), , 243-253. (2006), (Alan Endeksleri)
 • 19 KÖSEKAHYAOĞLU LEVENT, ŞENTÜRK CANAN, İhracata Dayalı Büyüme Hipotezinin Testi Türkiye ve Yeni Gelişen Ekonomiler Üzerine Karsılaştırmalı Bir İnceleme. Süleyman Demirel ÜniversitesiSosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 423-445. (2006), (Alan Endeksleri)
 • 20 KÖSEKAHYAOĞLU LEVENT, Does trade liberalisation matter An Analysis of Intra Industry Trade for Turkey and EU. Marmara Avrupa Araştırmaları Dergisi, 10(1), , 113-135. (2002), (EBSCO)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 DAĞLI İbrahim, KÖSEKAHYAOĞLU LEVENT, Skill-Biased Technological Change and Job Polarization: Evidence from the Turkish Labor Market. 5. Uluslararası Mardin Artuklu Bilimsel Araştırmalar Kongresi (2021). (Özet bildiri)
 • 2 DAĞLI İBRAHİM, KÖSEKAHYAOĞLU LEVENT, Is This Time Different? Techno-Economıc Paradigms and Industry 4.0. 3. Uluslararası İzmir İktisat Kongresi (2021). (Özet bildiri)
 • 3 DAĞLI İbrahim, KÖSEKAHYAOĞLU LEVENT, Will Destructive Destruction Beat Creative Destruction? Should We Fear The Rise of Technology for the Future of Humanity?. Econder 2020, 2. Uluslararası İktisat, İşletme ve Sosyal Bilimler Kongresi (2020). (Özet bildiri)
 • 4 KÖSEKAHYAOĞLU LEVENT, ÜNLÜ AHMET, KABAK Seçkin, Analysis of Turkey’s Foreign Trade: A Gravity Model Approach. 2nd Congress International Economic and Administrative Perspectives: Sustainable Global Competition (2017). (Özet bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ONGUN UTKU, DAĞLI İbrahim, KÖSEKAHYAOĞLU LEVENT, ENTROPİ VE WASPAS YÖNTEMLERİYLE TURİZMDE LİDER ÜLKELER ARASINDA BİR PERFORMANS SIRALAMASI.. TURİZM AKADEMİK DERGİSİ, 8(2), (2021), (TR DİZİN)
 • 2 DAĞLI İbrahim, KÖSEKAHYAOĞLU LEVENT, Beceri Yanlı Teknolojik Değişim ve İşgücü Kutuplaşması ve Türkiye İşgücü Piyasasından Kanıtlar.. İKTİSADİ İDARİ VE SİYASAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 6(16), , 348-359. Doi: 10.25204/iktisad.901039, (2021), (TR DİZİN)
 • 3 DAĞLI İbrahim, KÖSEKAHYAOĞLU LEVENT, Bilim ve Teknoloji Politikaları Bağlamında Teknoloji-İşsizlik İlişkisi: Ampirik Bir İnceleme.. Journal of Yasar University, 16(63), , 1237-1255. Doi: 10.19168/jyasar.911828, (2021), (TR DİZİN)
 • 4 DAĞLI İbrahim, KÖSEKAHYAOĞLU LEVENT, ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND FUTURE TECHNOLOGIES THAT WILL SHAPE THE NEXT PRODUCTION REVOLUTION: A CONTENT ANALYSIS. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Uygulamalı Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar Dergisi, 3(5), , 1-13. (2021), (Diğer)
 • 5 Özdemir Meryem, KÖSEKAHYAOĞLU LEVENT, TÜRKİYE’NİN İHRACATÇI SEKTÖRLERİNDE ENDÜSTRİ İÇİ TİCARETİN PAYI: 1990-2017 DÖNEMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME.. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Uygulamalı Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar Dergisi, 1(1), , 40-56. (2019), (Endekste taranmıyor)
 • 6 Benk Havva, KÖSEKAHYAOĞLU LEVENT, TÜRKİYE’DE DÖVİZ KURUNDAN ENFLASYONA GEÇİŞKENLİK ETKİSİ: 2005-2018 DÖNEMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Uygulamalı Bilimler ve Güzel Sanatlar Dergisi, 1(2), , 117-133. (2019), (Endekste taranmıyor)
 • 7 Çapık Eser, KÖSEKAHYAOĞLU LEVENT, TÜRKİYE’DE DIŞ BORÇ-BÜYÜME İLİŞKİSİ: 1985-2018 DÖNEMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME.. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 11(21), , 411-427. (2019), (TR DİZİN)
 • 8 ONGUN UTKU, GÖVDERE BEKİR, KÖSEKAHYAOĞLU LEVENT, Kırsal Turizm Kapsamında Yerel Halkın Beklentileri: Isparta Kuyucak Lavanta Vadisi Örneği. Turizm Araştırma Dergisi, 7(2), , 43-58. (2018), (Diğer)
 • 9 ONGUN UTKU, KÖSEKAHYAOĞLU LEVENT, GÖVDERE BEKİR, Perspective of Local People on Rural Tourism: The Case of Lavender Stream in Burdur / Akçaköy. TURİZM AKADEMİK DERGİSİ, 5(1), , 50-62. (2018), (TR DİZİN)
 • 10 DURGUN KAYGISIZ AYŞE, GÖZE KAYA DİLEK, KÖSEKAHYAOĞLU LEVENT, Türkiye de Tasarruf Yatırım Cari Açık ve Büyüme 1980 2014 Dönemi Üzerine Bir Nedensellik İlişkisi Analizi. Çankırı Karatekin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(1), , 273-300. (2016), (EBSCO)
 • 11 CAN MUHLİS, KÖSEKAHYAOĞLU LEVENT, DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN İHRACAT ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİNE ETKİSİ GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER ÜZERİNE BİR UYGULAMA. Akdeniz Üniversitesi, İİBF Dergisi , 122-152. (2016), (EBSCO)
 • 12 CAN MUHLİS, KÖSEKAHYAOĞLU LEVENT, DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN İHRACAT ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİNE ETKİSİ GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER ÜZERİNE BİR UYGULAMA. Akdeniz Üniversitesi, İİBF Dergisi , 122-152. (2016), (EBSCO)
 • 13 DURGUN KAYGISIZ AYŞE, GÖZE KAYA DİLEK, KÖSEKAHYAOĞLU LEVENT, TEST OF TWIN DEFICIT HYPOTHESIS FOR TURKEY AN ANALYSIS FOR 2001 2014 PERIOD. Ömer Halisdemir Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(4), , 211-228. (2016), (EBSCO)
 • 14 KUŞAT NURDAN, KÖSEKAHYAOĞLU LEVENT, Gıda Sektöründe Firmaların İnovasyon Kararlarını Olumsuz Yönde Etkileyen Faktörler Üzerine Bir İnceleme Batı Akdeniz Bölgesi Örneği. Nevşehir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(1), , 180-205. (2012), (Alan Endeksleri)
 • 15 KÖSEKAHYAOĞLU LEVENT, İkbal Yeğen, AB Mali Yardımları Ve Büyüme İlişkisi Türkiye ve Yeni AB Üyeleri Üzerine Bir Nedensellik Analizi. Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(15), , 27-42. (2010), (Alan Endeksleri)
 • 16 KÖSEKAHYAOĞLU LEVENT, Türkiye Dış Ticaretinde Ürün ve Ülke Bazında Yoğunlaşma 1980 2005 Dönemi Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz. İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi , 15-34. (2007), (Alan Endeksleri)
 • 17 KÖSEKAHYAOĞLU Levent, Türkiye ve Avrupa Birliği Üzerine Bir Yakınlaşma Analizi. Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF Dergisi, 11(2), , 165-188. (2006), (Alan Endeksleri)
 • 18 KÖSEKAHYAOĞLU Levent, Comparison of Turkey with Some New Members of EU in Terms of Competitiveness and Trade Structure. Marmara Üniversitesi, Avrupa Araştırmaları Dergisi, 14(2), , 77-98. (2006), (Alan Endeksleri)
 • 19 KÖSEKAHYAOĞLU Levent, Gökhan Özdamar, Türkiye Çek Cumhuriyeti Macaristan Polonya ve Estonya nın Sektörel Rekabet Gücü ve Dış Ticaret Yapısı Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz. Sosyoekonomi, 2(1), , 73-102. (2005), (Diğer)
 • 20 KÖSEKAHYAOĞLU LEVENT, Comparative advantage of Turkey with regard to the EU. Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF Dergisi, 8(2), , 147-156. (2003), (Alan Endeksleri)
 • 21 KÖSEKAHYAOĞLU Levent, An analysis of the similarity between exports of Turkey and he EU12 . 9 Eylül Üniversitesi İşletme Fak. Dergisi, 2(2), , 137-149. (2001), (Alan Endeksleri)
 • Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 ONGUN UTKU, GÖVDERE BEKİR, KÖSEKAHYAOĞLU LEVENT, Expectations of Local Populations in Rural Tourism: Example of Isparta - Kuyucak Lavender Valley. Congress on International Economic and Administrative Perspectives (CIEP): Sustainable Global Competition (2017). (Özet bildiri)
 • Kitap
 • 1 DAĞLI İBRAHİM, KÖSEKAHYAOĞLU LEVENT, Academic Studies in Social Sciences(2021). Duvar, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 2 DAĞLI İbrahim, KÖSEKAHYAOĞLU LEVENT, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Akademik Çalışmalar(2021). İKSAD, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 3 DAĞLI İbrahim, KÖSEKAHYAOĞLU LEVENT, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Akademik Çalışmalar-2(2020). Gece Kitaplığı, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 4 KAYACAN MEHMET CENGİZ, KÖSEKAHYAOĞLU LEVENT, ÖZDEMİR GÜLTEKİN, ÜSTÜNDAĞ MUSTAFA, GÜREL BARIŞ, KARADEDE YUSUF, GÜNER ÜMİT, Isparta Yerel Ekonomik Kalkınma Vizyonu 2018 Isparta İli Metal-Makine Sektörü Analizi(2018). Süleyman Demirel Üniversitesi, Tümü, (ULUSAL)
 • 5 KÖSEKAHYAOĞLU LEVENT, Dış Ticaret ve Rekabet Gücü 1923 2011(2012). Alter, Tümü, (ULUSAL)
 • 6 KÖSEKAHYAOĞLU LEVENT, Ticaret Liberalizasyonu ve Ulusların Fakirliği Çeviri Yazarları A P Thirlwall ve Penelope Pacheco Lopez(2010). Alter, Tümü, (ULUSAL)
 • 7 KÖSEKAHYAOĞLU Levent, Mikro İktisat(2010). Palme, Bölüm, (ULUSAL)
 • 8 KÖSEKAHYAOĞLU Levent, Türkiye AB İlişkileri Üzerine Ekonomi Politik Tezler(2006). Beta, Bölüm, (ULUSAL)
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!