KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Zübeyde ÖNER
Birimi Mühendislik Fakültesi
Bölüm Gıda Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Gıda Teknolojisi Anabilim Dalı
Telefon 2462111596
E-Posta zubeydeoner@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans
Yüksek Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ GIDA VE FERMANTASYON TEKNOLOJİSİ 23.09.1976
Doktora ANKARA ÜNİVERSİTESİ TARIM ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI 26.12.1986
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Süt ve Süt ürünleri, Süt mikrobiyolojisi, Gıda Güvenliği, HACCP ve ISO
YAYINLAR
 • Alanında, özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Süt ve süt ürünlerinde numune alma
 • 2 Katı-sıvı besiyerleri ve besiyeri hazırlama
 • 3 Süt ve süt ürünlerinde bozulma yapan bakteriler
 • 4 Süt ve süt ürünlerinde bulunan patojen bakteriler
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 ULTRAFiLTRASYON TEKNiĞi iLE ÜRETiLEN BEYAZ PEYNiRLERiN FiZiKO-KiMYASAL, MiKROBiYOLOJiK VE DUYUSAL ÖZELLiKLERi ÜZERiNE FARKLI PIHTILAŞTIRICI ENZİMLERİN ETKİSİ Zerrin ARISOY*, Zübeyde ÖNER
 • 2 Physical Properties of Half-Fat Kashar Cheese Manufactured with and without Transglutaminase Rabia GEMİCİ*, Zübeyde ÖNER
 • 3 Ertürkmen,P., Öner, Z.2015 Beyaz Peynir Örneklerinden İzole Edilen Laktik Asit Bakterilerinin Başlatıcı (Starter) Kültür Özelliklerinin Biyokimyasal Yöntemlerle Belirlenmesi SDÜ Fen Bilimleri dergisi Cilt 19, Sayı 3, 9-16, 2015
 • 4 Amino Acid Decarboxylase Activity of Some Lactic Acid BacteriaPelin ERTÜRKMEN1*, İlkay TURHAN2, Zübeyde ÖNER3Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 6(2): 89-94 (2015)
 • 5 Turhan İ., Öner Z. Determination of starter culture properties of lactic acid bacteria isolated from cheese Gıda Dergisi 39(1)9-15
 • 6 Alp,D.,Öner Z.Bazı Laktik Asit Bakterilerinin Antibiyotik Dirençlilikleri ve Aroma Maddeleri Oluşturma Özelliklerinin Belirlenmesi Gıda dergisi 39,(6)331-337
 • 7 Isıl işlem görmüş veya çiğ süt tüketiminin risk ve faydaları Gıda güvenliği Dergisi sayı 2 Sayfa58-61
 • 8 Öner Z., Demir E., Aloğlu H. 2012.Chemical and Microbiological properties of Kashar cheese with Tomato puree Akademik Gıda 10(2)19-25
 • 9 Öner Z.Listeria monocytogenes'in inaktivasyonu üzerine ısıl olmayan işlemlerin etkisi Gıda teknolojileri Elektronik dergisi 2012 7:12-20
 • 10 Turhan İ.,Aloğlu H.Öner Z. 2012 Minci(Minzi) peynirinin özelliklerinin belirlenmesi Gıda Dergisi 37(6)349-354
 • 11 Tosun,B., Arslan,G., Öner Z. 2011.Peynir altı suyunun yoğurt üretiminde kullanım olanakları Gıda 35:5.279-285
 • 12 Öner Z,Ölmez Z 2011 Biofilm Producing Microorganisms in Dairy Industry and Prevention ofBiofilm Formation Akademik Gıda 9(4) 12-16
 • 13 Öner,Z.,Karahan,A.G., Çakmakçı,M.L.Effects of Different Milk Types and Starter Cultures on Kefir , GIDA dergisi 35(3)177-182.
 • 14 Dedebaş, T., Öner,Z. 2010. Sfingolipitler ve sağlık açısından önemi. Akademik Gıda dergisi 8:1, 39-43
 • 15 Şanlıdere Aloğlu H., Öner, Z.2010. Peyniraltı suyu proteinlerinin mikroenkapsülasyon teknolojisinde kullanım olanakları Akademik Gıda Dergisi 3:38-42
 • 16 Öner, Z. 2010.İnek, Keçi ve Koyun Sütlerinin Fizikokimyasal Özellikleri Hasad Dergisi 25:40-45
 • 17 Öner Z.2010 Gıdalarda Mikrobiyolojik Kriterler Gıda Güvenliği Dergisi 2:56-57
 • 18 Öner,Z Şanlıdere Aloğlu H.,Sarıoğlu,T. Dedebaş T.2010 Yalvaç'ta üretilen Kaymakların özelliklerinin belirlenmesi. Süt Dünyası Dergisi 27:60-64
 • 19 Öner Z.2009. Süt ve süt ürünlerinin kimyasal analizinde Infrared yöntemlerin kullanımıSüt Dünyası 18:60-63
 • 20 Demir.E. Özer C. Öner Z. 2009. Otlu Örgü Peyniri özelliklerinin belirlenmesi Hasad Dergisi 292, 44-48 (2009).
 • 21 Öner, Z Karahan, A.G., Aloğlu, H., Başyigit, G. 2008. Starter Kültürlerin Mihalıç Peyniri Üretiminde Kullanılması Hasad Dergisi 24,38-43
 • 22 Sarıoğlu T, Öner Z 2006 Yenilebilir filmlerin kaşar peynirinin kaplanmasında kullanılma olanakları ve peynir kalitesi üzerine etkileri Gıda Dergisi 1:3-10
 • 23 Öner Z. 2006 İnek ve keçi sütü kullanılarak üretilen yoğurtlarda transglutaminaz enziminin ve sodyum kazeinatın etkisi. Akademik Gıda 4:21,6-9
 • 24 Öner Z. Ölmez Z. 2006 Süt Sanayisinde Biyofilm Oluşumu ve Önleme Yöntemleri Hasad Gıda 22:256,56-60
 • 25 Şanlıdere H, Öner Z 2006 Süt Ürünlerinde Bulunan Biyoaktif Peptidler ve Fonksiyonları Gıda (6): 311-317
 • 26 Öner, Z Karahan, A.G., Aloğlu H 2005 Starter kültür kullanılarak yapılan tulum peynirlerinin bazı özellikleri Gıda Dergisi 30 (1) 57-62
 • 27 Öner Z 2004. Mikrobiyal Transglutaminazın özellikleri ve gıda sanayinde kullanılma olanakları Gıda Dergisi 29( 4) 269-272
 • 28 Öner Z 2004 Süt ve süt ürünleri ile alınan Kolesterol ve Kolesterol sentezi S.D.Ü.Fen Bilimleri Dergisi 8-1 .38-40 -
 • 29 Halkman AK, Yetişmeyen A,Halkman (Öner) Z,Yıldırm M, Yıldırım Z, Çavuş A.1994. Kaşar peyniri üretiminde Starter Kültür Kullanımı Üzerinde Araştırmalar.TÜBİTAK Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi 18(5)365-377
 • 30 Halkman, A. K., Halkman (Öner), Z. 1991. Kaşar peyniri kültür kombinasyonları üzerinde bir araştırma. Gıda, 16(2): 99-105.
 • 31 Atamer, M., Öner, Z., Çavuş, A. 1989. Chr. Hansen yoğurt kültürlerinden yararlanılarak üretilen set-tipi yoğurtların bazı kalite ölçütlerinin karşılaştırılması. Gıda, 14(2): 99-103.
 • 32 Halkman, A. K., Öner, Z. 1989. Damlatma ve yayma kültürel sayım yöntemlerinin kıyaslanması üzerinde bir araştırma. Gıda, 14(4): 193-197.
 • 33 Temiz, A., Öner, Z. Ankara'daki iki ayrı süt işletmesine gelen çiğ sütlerde antibiyotik varlığının belirlenmesi. 1988.Gıda, 13(4): 289-295.
 • 34 Öner, Z. 1988. Süt ve mamüllerinde Gıda Maddeleri Tüzüğü ve Standartların Uygulanabilirliği. Gıda, 13(2): 143-144.
 • 35 Öner, Z., Tunail, N. 1987. Determination of phage spectrums of lactic streptococci isolated from whey. Kükem Kongresi Özel Sayısı Kükem Dergisi, 5. 10(2):65.
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Deve sütünün fizikokimyasal özelliklerinin ve protein yapısının belirlenmesi Seyhan Yurdakul, Zübeyde Öner Süt Dünyası sayı 72 sayfa 52-57
 • 2 Öner Z Eşek sütü ve özellikleri 2015 Gıda Gündemi Dergisi Sayı 7Sayfa12-14
 • 3 Öner Z Keçi ve keçi sütü ürünleri pazarı Süt Dünyası 28-29
 • 4 Öner Z.Keçi sütü üretimi Tarım Türk Dergisi47:83-85
 • 5 ÖZER DEMİR E,ÖNER Z.2013Tüketici Sağlığı Açısından Küflü Peynirler Süt Dünyası
 • 6 ÖNER Z.KOYUN VE KEÇİ SÜTÜNÜN GÜNÜMÜZDEKİ DURUMU Fod Sektör 60;46-48
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 DETERMINATION OF THE FACTORS THAT CAUSE BITTERNESS DURING SHELF-LIFE IN WHITE CHEESE PRODUCED USING ULTRAFILTRATED MILK Zerrin Arısoy, Zübeyde Öner* Gıda
 • 2 PARAPROBİYOTİKLER, POSTBİYOTİKLER VE SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ Esra Uğur * , Atilla Bektaş2 Meltem Ulusoy3 Zübeyde Öner1
 • 3 Farklı Konsantrasyonlarda Spirulina platensis Eklenmiş Yoğurtların Kimyasal ve Mikrobiyolojik Özellikleri Sümeyra AYDEMİR* 1 , Zübeyde ÖNER2
 • 4 KEÇİ SÜTÜNDEN ÜRETİLMİŞ BEYAZ PEYNİRLERDE OLGUNLAŞMA SÜRESİNCE MEYDANA GELEN DEĞİŞİMLER June 2019 DOI: 10.15237/gida.GD19048 ZÜBEYDE ÖNERAyşe Mine Sarıdağ
 • 5 COMPARISON OF DIFFERENT METHODS FOR BETA LACTOGLOBULIN ISOLATION Ezgi Demir Özer1 ORCID ID: 0000-0002-3525-5172, Zübeyde Öner2
 • 6 Identification of bioactive peptides in kashar cheese and its antioxidant activities Zübeyde Öner, * Ayşe Mine Sarıdağ Int J Agric Environ Food Sci 2(2):44-49
 • 7 Ticari Salmonella Faj Preparatının Beyaz Peynirde Salmonella spp. Üzerine Etkisinin Araştırılması Esra Uğur*, Zübeyde Öner
 • 8 ISPARTA'DA ÜRETİLEN EŞEK SÜTÜNÜN KİMYASAL VE MİKROBİYOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Merve Şahintürk*, Zübeyde Öner 2017GIDA, 42 (4): 348-354
 • 9 KARBONDİOKSİT UYGULAMASININ BEYAZ PEYNİR KALİTESİNE ETKİSİ Beyza Yıldız , Zübeyde Öner Gıda 42
 • 10 Effects of food based yeast supplementation on oxidative stress in rats fed byhigh cholesterol dietHasan Basri Savaş, Özlem Yüksel, Hatice Şanlıdere Aloğlu, Zubeyde Öner, EzgiDemir Özer, Fatih Gültekin Cell Membranes andFree Radical Research
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 An investigation for the development of whey-based probiotic beverages HIDAYET SAGLAM1* , TANER SARIOGLU2 , AYNUR GUL KARAHAN3 , ZUBEYDE ONER3
 • 2 Proteolysis in the Beyaz (White) Cheese Produced From Various Milk Tarım bilimleri dergisi
 • 3 Aloğlu,H.,Demir Özer E., Öner Z. Assimilation of cholesterol and probiotic characterization of yeast strains isolated from raw milk and fermented foods ınternational J.of Dairy Technology Vol 69,63-70
 • 4 Hatice ŞANLIDERE ALOĞLU Ezgi DEMİR ÖZER Zübeyde ÖNER Hasan Basri SAVAŞ Efkan UZ Investigation of a Probiotic Yeast as a Cholesterol Lowering Agent on Rats Fed on a High Cholesterol Enriched Diet Kafkas Univ Vet Fak Derg21 (5): 685-689, 2015DOI: 10.9775/kvfd.2015.13143
 • 5 Turhan, İ., Öner Z. 2015. Determination of lactic acid bacteria in Kaşar cheeseand identification by Fourier Transform Infrared (FTIR)spectroscopy African Journal of Biotechnology 14(41)2891-2902
 • 6 Aloglu, H., Öner Z. 2013.The effect of treating goat’s milk with transglutaminase on chemical, structural, and sensory properties of labneh Small Ruminant research 109,31-37
 • 7 Öner,Z., Şanlıdere-Aloğlu, H., Dedebaş T.,2010. Determination of antioxidant capacity in milk from various animals and humanMilchwissenchaft 66 (2) 133-135
 • 8 Aloglu, H.Öner Z.2011 Determination of antioxidant activity of bioactive peptidefractions obtained from yogurt. J.Dairy Sci94:11,5305-5314
 • 9 Karahan,A.G. Basyiğit Kılıç, G.Kart Gündoğdu, A. Sanlıdere Aloğlu,H. Öner,Z.Aydemir,S. Erkus,O. Harsa S.Genotypic Identification of Some Lactic Acid Bacteria by AFLP and Investigation of Their Usage Possibility as Starter Culture Combinations on Beyaz Cheese Manufacture(DPT)J.Dairy Science (93:1-11)
 • 10 Öner Z., Karahan A. G., Aydemir S.and Şanlıdere H. 2008.Effect of Transglutaminase on Physicochemical Properties of Set-Style YoghurtInternational Journal Food Properties 11:196-205
 • 11 Esen Sokullu, Deniz Baş, İsmail Hakkı Boyacı, Zübeyde Öner, Aynur Gül Karahan, İbrahim Çakır M. Lütfü Çakmakçı 2008.Determination of transglutaminase activity using fluorescence spectrophotometer Food Biotechnology 22;297-310
 • 12 Aloğlu H., Öner Z. 2006. Assimilation of cholesterol in broth, cream, and butter by probiotic bacteria. European Journal Lipid Technology 108;709-713
 • 13 Öner,Z, Karahan,A.G., Aloglu ,H.2005 Changes in the microbiological and chemical characteristics of an artisanal Turkish White cheese during ripening Journal Food Science and Technology/LWT 39/5 449-455
 • 14 Öner,Z,Aloglu ,H 2004 Some characteristics of Mihalic,A Traditional Turkish Cheese Milkwissenchaft 59(11/12)628-631
 • 15 Oner, Z; Sagdic, O; Simsek,B.2004. Lactic acid bacteria profiles and tyramine and tryptamine contents of Turkish tulum cheeses EUROPEAN FOOD RESEARCH AND TECHNOLOGY Volume: 219 Issue: 5 Pages: 455-459
 • 16 Öner,Z,Şimşek,B.Sagdıç,O.2003.Determination of some properties of Turkish Tulum cheeses Milchwissenschaft 58(3/4)152-154
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Sarıoğlu T.Sanlıdere H. Öner Z. - Mikroenkapsülasyon Teknolojisinde Transglutaminaz EnzimininKullanım Olanakları XVI.Biyoteknoloji Kongresi Antalya
 • 2 Ölmez Z.,Öner Z., 2007 Gıda Sanayiinde Biyofilm oluşumu ve HACCP sistemi üzerine etkisi. 15.Biyoteknoloji Kongresi
 • 3 Öner,Z.Aksoy,H.Gülpınar,F.2003.Süt ve süt ürünlerinde Kullanılan Katkı Maddeleri.I.Bölgesel Öğrenci Gıda Sempozyumu Adana
 • 4 Öner,Z.Şanlıdere,H.2002.Gıdalarda Bulunan Kolesteolün kromatografik olarak belirlenme yöntemleri 3.Ulusal Kromatografi Kongresi Isparta
 • 5 Karahan, A.G., Z.Öner,N.Filiz.2001. Farklı depolama süreçlerinde beyaz peynirde meydana gelen biyojen amin değişimleri. 2. Ulusal Kromotografi Kongresi.6-8 Haziran 2001, sayfa 316-326. Kromotografik Yöntemler, Kırıkkale. 326 sayfa.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 EŞEK SÜTÜNÜN ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Merve ŞAHİNTÜRK1, Zübeyde ÖNER
 • 2 Turhan İ., Öner Z.Süt ve süt ürünleri sektöründe toplam kalite yönetimi ve ISO uygulamaları 8.Gıda Müh.Kongresi
 • 3 Süt Sektörü ve Kooperatifleşme İlkay Turhan, Z.Öner Türkiye 11.Gıda Kongresi Hatay
 • 4 Öner Z.Yenilikçi gıda Teknolojilerinin ve ürünlerinin kabulünü etkileyen faktörler Süt Endüstrisinde Yenilikçi Yaklaşımlar Sempozyumu Denizli
 • 5 Şanlıdere Aloglu H. Öner Z. 2011. Transglutaminaz enzimi kullanılarak keçi sütünden üretilen labne peynirinin özelliklerinin belirlenmesi. 7.Gıda Mühendisliği Kongresi
 • 6 Demir, E.,Özer, C.O.,Öner Z.2009 Otlu örgü peyniri Pamukkale Üniversitesi Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu
 • 7 Dedebaş T.Şanlııdere H.Öner Z 2009 Farklı Sütlerin Antioksidan ÖzellikleriXVI.Biyoteknoloji Kongresi Antalya
 • 8 Aloglu H.Öner Z.Bazı Laktik Asit Bakterilerinin Kullanımı ile Kolesterolün Azaltılması 14.Ulusal Biyoteknoloji Kongresi S.389.
 • 9 Öner,Z.,Şanlıdere,H.Karahan,A. 2003.geleneksel yöntemle üretilen Beyaz peynirlerde olgunlaşma süresince meydana gelen değişikliklerin saptanması I.Bölgesel Öğrenci Gıda Sempozyumu Adana
 • 10 Öner,Z.Aloglu,H.2003:Keçi sütü kullanılarak yapılan Mihaliç Peynirinin özelliklerinin belirlenmesi Süt Endüstrisinde Yeni Eğilimler Sempozyumu İzmir.
 • 11 Öner,Z.Şanlıdere,H. .Karahan,A 2003 Laktik starter kültürlerin biyojen amin oluşturma özellikleri.Biyoteknoloji Kongresi Çanakkale
 • 12 Öner,Z.Karahan,A.,Çakmakçı,L.2003.Kefirin fizikokimyasal ve mikrobiyolojik özellikleri üzerine süt ve starter kültür tipinin etkisi.1.Ulusal Gıda ve Beslenme Kongresi.İstanbul
 • 13 Şahin, S.,Şumnu G.,Karahan,A.G. Öner, Z., Ayhan, Z.Atalay V.,Yardımcı Y.Çakır,İ.Saklanmaları sırasında meyvelerin kalitelerinde olan değişikliklerin tahribatsız metodlarla incelenmesi. Gıda Güvenliği ve Sağlık Riskleri Çalıştayı. Isparta, 9 2003.
 • 14 Karahan, A., Çakmakçı, L, Seydim Z., Kitiş Y., Öner Z., Başaran P., Arıdoğan B. Probiyotik geliştirilmesi ve insan sağlığı üzerine etkilerinin belirlenmesi Gıda Güvenliği ve Sağlık Riskleri Çalıştayı. Isparta, 13, 2003.
 • 15 Öner,Z., Şimşek,B., Şen, S. 2002. Erzincan Tulum peynirlerinde Belirlenen Bazı Kalite Kriterleri. Gıda Kongresi. Ankara.
 • 16 Öner,Z.Karahan,A.G.Sanlıdere,H.2002.Laktik Starter KültürlerinTirozinden Tiramin Oluşturma Özellikleri3.Ulusal Kromatografi Kongresi Isparta
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Spirulinaplatensis’M Yoğurtlarda İn Vitro Sindiriminin Toplam Fenolik Madde ve Antioksidan Aktivite Üzerine Etkisinin Belirlenmesi Sümevra AYDEMİR*, Zübeyde ÖNER
 • 2 Ultrafiltrasyon Tekniği ile Üretilen Beyaz Peynirlerin Mineral Madde Miktarı ve Mikrobiyolojik Özellikleri Üzerine Farklı Pıhtılaştırıcı Enzimlerin Etkisi”
 • 3 FONKSİYONEL YOĞURT ÜRETİMİ Gözde TIRKAZLI, Gizem KALIŞ, Aslı HAMMAL, Ayşegül DERİCİ Zübeyde ÖNER 8.Öğrenci Kongresi Karaman
 • 4 PEYNİRLERDE COĞRAFİ İŞARETLEMENİN ÖNEMİ Esra UĞUR Zübeyde ÖNER,10.Gıda Müh. Kongresi Side
 • 5 ANNE SÜTÜ ve EŞEK SÜTÜNÜN ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Ezgi Gençol, Yasemin Gülsüm Gevrek, Ecem Örnek, Zübeyde Öner 10 gıda müh Kongresi
 • 6 TRANSGLUTAMİNAZ ENZİMİNİN EMÜLSİFİYE ETME ÖZELLİĞİ Rabia GEMİCİ, Zübeyde ÖNER 12.Gıda Kongresi Edirne
 • 7 Bakteriyofajın Süt Endüstrisinde Kullanımı Esra UĞUR, Zübeyde ÖNER 12.Gıda Kongresi Edirne
 • 8 5S Kalite Sisteminin Gıda Sektöründe Kullanımı Taner SARIOĞLU, Zübeyde ÖNER 12.Gıda Kongresi Edirne
 • 9 KARBONDİOKSİT UYGULAMASININ BEYAZ PEYNİR KALİTESİNE ETKİSİ9.Gıda Mühendisliği Kongresi İzmir
 • 10 SÜTTEKİ PATOJEN MİKROORGANİZMALAR ÜZERİNE YENİ TEKNOLOJİLERİN ETKİSİGemici R. Öner Z. 9.Gıda mühendisliği kongresi
 • 11 YÜKSEK BASINÇ TEKNOLOJİSİNİN SÜT BİLEŞENLERİ ÜZERİNE ETKİSİERTÜRKMEN P.ŞAHİNTÜRK M. ÖNER Z.9.Gıda Mühendisliği Kongresi
 • 12 KEÇİ PEYNİRİNDE OLGUNLAŞMA SIRASINDA GÖRÜLEN PROTEOLİTİK DEĞİŞİMLER VE PEPTİT OLUŞUMLARI Öner Z. , Sarıdağ M
 • 13 Lactobasillus plantarum and Saccharomyces boulardii suşları ile probiyotik peyniraltı suyu içeceği üretimiSağlam H.,Sarıoğlu T., Öner Z., Karahan A.G. 18.Ulusal Biyoteknoloji Kongresi 18-19 Aralık 2015 Konya
 • 14 Yüksek kolesterol içeren diyetle beslenen sıçanlarda gıda kaynaklı mayanın oksidan-antioksidan sistemleri üzerine etkileri 2013 H.B.Savaş,Ö. Yüksel,H.Şanlıdere Aloğlu, Z.Öner, E.Demir Özer,F.Gültekin
 • 15 Alp D., Öner Z.Gıdalarda bulunan laktik asit bakterilerinin antibiyotik dirençlilikleri 8.Gıda Müh. Kongresi Ankara
 • 16 Öner Z.Isıl işlem görmüş veya çiğ süt tüketiminin risk ve faydaları 8.Gıda Müh. Kongresi Ankara
 • 17 Demir Özer E., Öner Z. Süt Sanayiinde Enzimlerin Kullanımı 8.Gıda Müh. Kongresi Ankara
 • 18 Demir Özer E., Öner Z. Tüketici sağlığı açısından küflü peynirler 8.Gıda Müh. Kongresi Ankara
 • 19 Şanlıdere Aloğlu H.,Demir Özer E., Öner Z. Kolesterol Asimilasyonunda Mayalar rol alabilir mi? 8.Gıda Müh. Kongresi Ankara
 • 20 Ertürkmen, P., Öner, Z., Demir Özer E. 2013 Beyaz peynir üretimi için uygun başlatıcı (starter) kültür seçimi TGDF Antalya
 • 21 Öner,Z., Şanlıdere Aloğlu,H., Turhan İ. 2012 Göller Bölgesi Höşmerimi (Kaymak Kavurması)Geleneksel ürünler semp.Konya
 • 22 Şanlıdere Aloğlu H.,Turhan, İ., Öner Z.Minci (Minzi) peynirinin özelliklerinin Belirlenmesi Geleneksel Ürün Konya
 • 23 Peynir Altı Suyundan Laktoglobulin eldesi E.Demir Z.Öner Türkiye 11.Gıda Kongresi Hatay
 • 24 Deve Sütünün Fizikokimyasal Özelliklerinin ve Protein yapısının Belirlenmesi S.Yurdakul, Z.Öner Türkiye 11.Gıda Kongresi Hatay
 • 25 Anne ve inek sütünde bulunan çinko Süt Endüstrisinde Yenilikçi Yaklaşımlar Sempozyumu Denizli
 • 26 Aloğlu H.,Oner Z.Peyniraltı suyu proteinleri ve hidrolizatlarının teknolojik özellikleri 7.Gıda kongresi 2011
 • 27 Dedebaş, T.,Öner, Z. 2009 Sfingolipitlerin sağlık üzerine etkileri Pamukkale Üniversitesi Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu
 • 28 Öner Z.,Aloğlu H.,Sağıroglu,T.,Dedebaş,T. 2009. Yalvaçta üretilen kaymakların özelliklerinin belirlenmesi Pamukkale Üniversitesi Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu
 • 29 Öner Z, Aloğlu H. Ş., Ölmez Z., Dedebaş T. 2007Transglutaminaz Enziminin Süt Proteinlerine ve Proteinlerin Fonksiyonları Üzerine Etkisi 5.Gıda Mühendisliği Kongresi
 • 30 Sarıoğlu T., Öner Z. 2007Yenilebilir Filmlerde Antimikrobiyal Madde Uygulamaları 5.Gıda Mühendisliği Kongresi
 • 31 Öner Z. Karahan A. Kılıç G.Aloglu H.2006 Mihaliç Peyniri Üretimine Uygun Starter Kültür Seçimi 9.Gıda Kongresi
 • 32 Sarıoğlu T. Öner Z.2005. Yenilebilir filmlerin kaşar peynirin kaplanmasında kullanılma olanakları ve peynir kalitesi üzerine etkileri .4.Gıda Mühendisliği Kongresi
 • 33 Öner, Z. Sağdıç O. Şimşek B., Aloğlu H. Tulum peynirlerinden izole edilen laktik asit bakterilerinin asit oluşturma ve proteolitik aktiviteleri.Gıda Kongresi İzmir, 342-346. 2005.
 • 34 DÜŞÜK YAĞLI KAŞAR PEYNİRİNİN FİZİKO-KİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE PEPTİD OLUŞUMU ÜZERİNE TRANSGLUTAMİNAZ ENZİMİNİN ETKİSİ Rabia GEMİCİ, Zübeyde ÖNER 10 Gıda Müh Kongresi Side
 • 35 Ultrafiltrasyon Tekniği ile Üretilen Beyaz Peynirlerin Mineral Madde Miktari ve Mikrobiyolojik Özellikleri Üzerine Farklı Maya Enzimlerinin Etkisi Zerrin ARISOY*, Zübeyde ÖNER
 • 36 Spirulinaplatensis’M Yoğurtlarda İn Vitro Sindiriminin Toplam Fenolik Madde ve Antioksidan Aktivite Üzerine Etkisinin Belirlenmesi Sümevra AYDEMİR*, Zübeyde ÖNER
 • 37 Spirulinaplatensis’M Yoğurtlarda İn Vitro Sindiriminin Toplam Fenolik Madde ve Antioksidan Aktivite Üzerine Etkisinin Belirlenmesi Sümevra AYDEMİR*, Zübeyde ÖNER
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Demirci,T., Öner, Z., Dedebaş, T., Alp D.2010. Kuşburnu İçeren Yoğurtların Özelliklerinin Belirlenmesi Traditional Foods from Adriatic to Caucasus
 • 2 Öner Z., Sarıoğlu T., Demir E.2010 Isparta Yalvaç Küp (ÖVELEME) Peynirinin Özelliklerinin BelirlenmesiTraditional Foods from Adriatic to Caucasus
 • 3 Öner Z, Karahan A.G., Boyacı İ. H., Kılıç G., Aloğlu H., Gündoğdu A. Çakmakçı L., Çakır İ. 2007. Enzymatıc Actıvıty of Mıcrobıal Transglutamınase 5th International Cogress of Food Technology Thessaloniki (Sözlü Sunum)
 • 4 ÖNER Z., KARAHAN A.G.,ŞANLIDERE H., KILIÇ G., GÜNDOĞDU A.Selection Of Starter Culture for Beyaz Cheese 1st International Egyptian-Jordanian Conference
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 ÇİĞ SÜTTEN YAPILAN BEYAZ PEYNİRDE TİCARİ FAJ PREPARATLARIYLA PATOJEN BAKTERİLERİN KONTROLÜ Esra Uğur, Zübeyde Öner TARGİD17
 • 2 Antioxidant activity of Bioactive Peptides in Goat cheeseZübeyde Öner, Ayşe Mine Sarıdağ 3. Traditional Food Congress Saray-Bosna
 • 3 Öner,Z., Birinci M A, PROPERTIES OF YOGHURT FROM STORED FROZEN GOAT’S AND SHEEP’S MILK Traditional Foods from Adriatic to Caucasus
 • 4 A Functional Product; Yoghurt with Saccharomyces boulardiilnternationol Food Congress-NovelApprooches in Food lndustry, MAY 26-29,2071
 • 5 Determination of properties of kashar cheese produced using tomato pureeZübeyde Öner, Ezgi Demir, Hatice Şanlıdere Aloğlu4.Uluslararası Gıda ve beslenme Kongresi
 • 6 Proteolysis, physico-chemical, microbiological properties, and antimicrobial activity in yogurtsHatice Şanlıdere Aloğlu, Zübeyde Öner4.Uluslararası Gıda ve Beslenme Kongresi
 • 7 Ölmez, Z. Öner Z. 2009. In Dairy Industry the most commonly Seen Microorganisms that producing Biyofilm and prevention of Biofilm Formation. Biotech-Metu International Symposium on Biotechnology:Developments and Trends (Poster).
 • 8 ÖNER, Z., KARAHAN, A. G., AYDEMİR, S., ALOĞLU, H. Effect of transglutaminase on physicochemical properties of set-style yoghurt, International Dairy Symposıum Book,
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 FERMENTE SÜT ÜRÜNLERİNİN KOLESTEROL ASİMİLASYONU ÜZERİNE ETKİSİ 1. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE YAŞAM KONGRESİ Yasemin İNCEGÜL, Zübeyde ÖNER
 • 2 İNEK SÜTÜ PROTEİN ALERJİSİ VE ALTERNATİF SÜT ÖNERİLERİ Pelin ERTÜRKMEN1*, Zübeyde ÖNER21st INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE AND LIFE CONGRESS (IHSLC 2018) 02-05 May 2018
 • 3 SPİRULİNA PLATENSİS İLE ÜRETİLEN YOĞURDUN SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ Sümeyra Aydemir, Zübeyde Öner 1st INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE AND LIFE CONGRESS (IHSLC )
 • 4 SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TÜKETİMİNİN İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNE POTANSİYEL FAYDALARI Sinan AKBAL, Zübeyde ÖNER 1st INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE AND LIFE CONGRESS (IHSLC
 • 5 SOME PROPERTIES OF UF-CHEESE AND ITS EFFECTS ON HEALTH Sinan AKBAL1, ,Özlem ÇAYIR2 , Zübeyde ÖNER2 1st INTERNATIOANAL FOOD & MEDICINE CONGRESS ANKARA
 • 6 Bitterness in Ultrafiltration Beyaz Cheese Zerrin ARISOY, Zübeyde ÖNER 1.ıNTERNATİONAL fOOD AND MEDİCİNE ANKARA
 • 7 KAŞAR PEYNİR ÜRETİMİNDE TRANSGLUTAMİNAZ ENZİM ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI Rabia Gemici1*, Zübeyde Öner1 TARGİD 17
 • 8 KEÇİ, KOYUN VE İNEK PEYNİRLERİNİN PEPTİT İÇERİKLERİNİN İNCELENMESİ Öner Z*, Sarıdağ M.TARGİD 17
 • 9 Pyscical properties of kashar cheese manufactured with and without transglutaminase Rabia gemici, Zübeyde Öner fsd2016 Antalya
 • 10 Identification of Bioactive Peptides in Kashar Cheese and Their Antioxidant Activities Zübeyde Öner Ayşe Mine Sarıdağ
 • 11 GIDALARIN KORUNMASINDA BAKTERİYOFAJ VE ENDOLİSİN KULLANIMIYıldız B. Öner Z.5.Gıda Güvenliği Kongresi Istanbul
 • 12 SEBZE YIKAMA SIVILARI MİKROORGANİZMALAR ÜZERİNE NE KADAR ETKİN?A. Serçe, E. Uğur. İ. Aydın, Z. Öner
 • 13 Determination of Decarboxylase Activity of Lactic Acid Bacteria Isolated From CheeseZübeyde Öner 1*, Pelin ERTÜRKMEN 2, İlkay TURHAN 3 3.Traditional Food Congress Saray Bosna
 • 14 IDENTIFICATION OF ANTIOXIDANT ACTIVITY OF PEPTIDES OF BEYAZ CHEESE PRODUCED FROM OVINE MILKZübeyde Öner Ayşe Mine Sarıdağ IDF World Dairy Summit VilniusIDF 2015 World Dairy Summit Vilnius
 • 15 THE HYPOCHOLESTEROLEMIC EFFECT OF A PROBIOTIC YEAST IN RATS FED ON A CHOLESTEROL-ENRICHED DIETHatice Şanlıdere Aloğlu1, Zübeyde Öner2, Ezgi Demir Özer3, Hasan Basri Savaş4, Efkan Uz4 IDF Dairy Summit Vilnius
 • 16 Yıldız B,Çırakoğlu F P.,Küçüközdemir G.Öner Z. 2014.KARBONDİOKSİT UYGULAMASININ SÜTTEKİ MİKROORGANİZMALAR ÜZERİNE ETKİSİ . Uluslararası Bursa Gıda Kongresi
 • 17 Ersoy, M., Aydemir, D. Öner Z.CHEMICAL AND MICROBIOLOGICAL PROPERTIES OF TULUM CHEESE Traditional Foods Adriatic to Caucosus
 • 18 Turhan,İ.,Öner Z. İlkme Yoghurt Traditional Foods from Adriatic to Caucasus
 • 19 Demir Özer,E.,Öner Z. DIFFERENT TASTE IN TRADITIONAL MARAŞ ICE CREAM Traditional Foods from Adriatic to Caucasus
 • 20 Sarıoglu,T., Öner Z. Foam Halva Traditional Foods from Adriatic to Caucasus
 • 21 An Investigation on The Use of Whey in Yoghurt ProductionBaşak Tosun Gamze Arslan Zübeyde Öner NAFİ
 • 22 DETERMINATION OF ANTIOXIDANT ACTIVITY OF BIOACTIVE PEPTIDE FRACTIONS OBTAINED FROM YOGURT NAFİ
 • 23 Ölmez, Z., Öner, Z. 2009 Bacterial biyofilms in Dairy Plants
 • 24 Aloğlu Şanlıdere H Öner Z. Sarıoğlu T. 2007 Constıtute of Bıoactıve Peptıdes Wıth Lactıc Acıd Bacterıa 5th International Cogress of Food Technology Thessaloniki (Poster)
 • 25 Ölmez, Z. Öner Z. 2007. Hıgh Pressure-Induced Changes In Mılk Proteıns 5th International Cogress of Food Technology Thessaloniki (Poster).
 • 26 Kılıc G. B., Gundogdu, A., Sanlidere Aloglu H., Oner, Z., Karahan, A. G., Aydemir, S., Erkus, O., Harsa, S. 2007. Turkish White "Beyaz" Cheese Production with Novel Starter Cultures, IFT Annuel Meeting & Food Expo. (Poster)
 • 27 Ölmez Z., Öner Z., 2007 The importance of Food Allergen Labelling. 2nd International Congress on Food and Nutrition (Poster)
 • 28 Effect Of Milk Processing on The Stability of MilkAllergens (Poster) 1st International Egyptian-Jordanian ConferenceZeynep ÖLMEZ, Zübeyde ÖNER,Taner SARIOĞLU
 • 29 Öner,Z.,Simsek,B.,Sagdıc,O.,2004. Lactic acid bacteria profiles and tyramine and tryptamine contents of Turkish Tulum cheeses International Dairy Symposium,Isparta ( Poster).
 • 30 Öner,Z.Aloglu,H 2003 Determination of Tocopheroles in ice-cream produced from cow and goat milks by HPLC.Analitical Congress.Şile-Istanbul (Poster)
 • 31 Öner,Z.Aloglu,H 2003 Recent Developments in food safety International Advanced Research Workshop Isparta (Poster)
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Eşek Sütünün Özelliklerinin Belirlenmesi
 • 2 Karbondioksit Uygulamasının Beyaz Peynir Kalitesine Etkisi 3704 YL1-13
 • 3 Kaşar peyniri üretimi için starter kültür izolasyonu ve izolatların FTIR spektroskopisi ile tanısının yapılması
 • 4 Farklı yöntemler kullanılarak peynir altı suyundan ß-laktoglobulin eldesi
 • 5 Ultrafiltrasyon yöntemiyle ?-laktoalbumin eldesinin süt ürünlerinde kullanım olanaklarının araştırılması
 • 6 Deve Sütünün Fizikokimyasal Özelliklerinin Ve Protein Yapısının Belirlenmesi
 • 7 Beyaz peyniri üretimi için starter kültür izolasyonu ve bu kültürlerin peynirin özellikleri üzerine etkisi
 • 8 Süt sanayisinde biyofilm oluşturan mikroorganizmalar ve biyofilm oluşumunun önlenmesi:
 • 9 Peyniraltı suyundan ultrafiltrasyon yöntemi ile α-laktoalbumin eldesi
 • 10 Bazı Laktik asit bakterilerinin kullanımı ile kolesterolun azaltılması(P.No:03-YL683)
 • 11 Yenilebilir filmlerin kaşar peynirlerinin kaplanmasında kullanılma olanakları ve peynir kalitesi üzerine etkileri
 • Doktora Tezi
 • 1 Çiğ süt ve silaj yemi örneklerinde Clostridium tyrobutyricum varlığının farklı fenotipik ve genotipik yöntemlerle belirlenmesi ve izolatların genotiplendirilmesi
 • 2 Aktinomisetlerden elde edilen Transglutaminaz enziminin sodyum- kazeinatlı yenilebilir filmlerin özellikleri üzerine etkilerinin araştırılması
 • 3 Yoğurttan Biyoaktif Peptid Eldesi ve Bu Peptidlerin Antimikrobiyel ve Antioksidan Aktivitelerinin Belirlenmesi
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Spirulina platensis Katılarak Üretilmiş Yoğurtların Özellikleri
 • 2 UF Beyaz Peynirde Raf Ömrü Boyunca Acılaşmaya Neden Olan Problemlerin Belirlenmesi
 • 3 Çiğ sütten yapılan beyaz peynirde ticari faj preparatlarıyla patojen bakterilerin kontrolü
 • 4 Eşek sütünün özelliklerinin belirlenmesi
 • 5 TRANSGLUTAMİNAZ ENZİMİNİN YARIM YAĞLI KAŞAR PEYNİRİNDE TEKSTÜR VE PEPTİD OLUŞUMUNA ETKİSİ
 • 6 KARBONDİOKSİT UYGULAMASININ BEYAZ PEYNİR KALİTESİNE ETKİSİ*GIDA (2017) 42 (5): 527-534
 • 7 Karbondioksit Uygulamasının Beyaz Peynir Kalitesine Etkisi 3704 YL1-13
 • 8 Beyaz peyniri üretimi için starter kültür izolasyonu ve bu kültürlerin peynirin özellikleri üzerine etkisi
 • 9 Farklı yöntemler kullanılarak peynir altı suyundan ß-laktoglobulin eldesi
 • 10 Kaşar Peyniri Üretimi İçin Starter Kültür İzolasyonu ve İzolatların FTIR Spektroskopisi ile tanısının yapılması İlkay Turhan
 • 11 Süt sanayisinde biyofilm oluşturan mikroorganizmalar ve biyofilm oluşumunun önlenmesi:
 • 12 Peyniraltı suyundan laktoalbumin eldesi
 • 13 Yenilebilir filmlerin kaşar peynirinin kaplanmasında kullanılma olanakları ve peynir kalitesi üzerine etkileri
 • 14 Bazı laktik asit bakterilerinin kullanımı ile kolesterolün azaltılması.
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Yoğurttan Biyoaktif Peptid Eldesi ve Bu Peptidlerin Antimikrobiyel ve Antioksidan Aktivitelerinin Belirlenmesi
 • Yönetiminde, en az bir yıldan fazla yürütülen tamamlanmamış Doktora Tezi
 • 1 Peynirlerden İzole Edilen Peptitlerin ACE-İnhibitör Aktivitesi Üzerine Kullanılan Enzimin ve Süte Uygulanan İşlemlerin Etkisi
 • 2 Çiğ süt ve silaj yemi örneklerinde Clostridium tyrobutyricum varlığının farklı fenotipik ve genotipik yöntemlerle belirlenmesi ve izolatların genotiplendirilmesi
 • 3 Clostridium türlerinin in vitro koşullarda ve peynir matriksinde gelişiminin önlenmesi
 • 4 Aktinomisetlerden elde edilen Transglutaminaz enziminin sodyum- kazeinatlı yenilebilir filmlerin özellikleri üzerine etkilerinin araştırılması 1875 D 09
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Çiftçi Eğitimi ve Ekonomik Örgütlenmesi. 2006-2007. AB Projesi, DG ELARG/MEDTQ/04-01/ARD-139.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Peynirlerden İzole Edilen Peptitlerin ACE-İnhibitör Aktivitesi Üzerine Kullanılan Enzimin ve Süte Uygulanan İşlemlerin Etkisi
 • 2 Laktik asit bakterileri ile kolestrolü azaltılmış peynirlerin özellikleri
 • 3 Çiğ süt ve silaj yemi örneklerinde Clostridium tyrobutyricum varlığının farklı fenotipik ve genotipik yöntemlerle belirlenmesi ve izolatların genotiplendirilmesi
 • 4 Clostridium türlerinin in vitro koşullarda ve peynir matriksinde gelişiminin önlenmesi
 • 5 İçme sütü teknolojisinde ohmik ısıtmanın kullanım olanaklarının araştırılması
 • 6 Çiğ Sütten Yapılan Beyaz Peynirde Ticari Faj Preparatlarıyla Patojen Bakterilerin Kontrolü
 • 7 UF Beyaz Peynirde Raf Ömrü Boyunca Acılaşmaya Neden Olan Problemlerin Belirlenmesi
 • 8 Karbondioksit Uygulamasının Beyaz Peynir Kalitesine Etkisi 3704 YL1-13
 • 9 Beyaz, Kaşar ve Tulum Peynirlerinde Biyoaktif Peptitlerin Belirlenmesi ve Tanımlanması Tubitak
 • 10 İnek, Koyun ve Keçi Sütünden Üretilen Peynirlerde Biyoaktif Peptitlerin Belirlenmesi ve Tanımlanması
 • 11 Eşek sütünün özelliklerinin belirlenmesi
 • 12 Ultrafiltrasyon yöntemiyle ?-laktoalbumin eldesinin süt ürünlerinde kullanım olanaklarının araştırılması
 • 13 Kaşar peyniri üretimi için starter kültür izolasyonu ve izolatların FTIR spektroskopisi ile tanısının yapılması
 • 14 Farklı yöntemler kullanılarak peynir altı suyundan ß-laktoglobulin eldesi
 • 15 Beyaz peyniri üretimi için starter kültür izolasyonu ve bu kültürlerin peynirin özellikleri üzerine etkisi 2914YL11
 • 16 Deve Sütünün Fizikokimyasal Özelliklerinin Ve Protein Yapısının Belirlenmesi 2910YL11
 • 17 Bazı laktik asit bakterilerinin antibiyotik dirençlilikleri ve aroma maddelerinin belirlenmesi 3285YL1-12
 • 18 Aktinomisetlerden elde edilen Transglutaminaz enziminin sodyum- kazeinatlı yenilebilir filmlerin özellikleri üzerine etkilerinin araştırılması 1875 D 09
 • 19 Kaşar peyniri üretiminde farklı konsantrasyonlarda domates püresinin kullanılması ve peynir özelliklerinin belirlenmesi 1963YL09
 • 20 Peynir altı sularından Laktoalbumin eldesi 2008 1688YL08
 • 21 Yoğurttan Biyoaktif Peptid Eldesi ve Bu Peptidlerin Antimikrobiyel ve Antioksidan Aktivitelerinin Belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Araştırma Projeleri Yönetim Birimi, Proje No:1580-D-07
 • 22 Süt sanayisinde biyofilm oluşturan mikroorganizmalar ve biyofilm oluşumunun önlenmesi 1453YL07
 • 23 Transglutaminaz enzim üretimi ve süt sanayinde kullanılma olanakları (DPT-YUUP)
 • 24 Keçi sütü kullanılarak yapılan Mihaliç Peyniri için uygun Starter Kültür Kombinasyonunun belirlenmesi (P.N.915-M-04)
 • 25 Bazı Laktik asit bakterilerinin kullanımı ile kolesterolun azaltılması(P.No:03-YL683)
 • 26 Yenilebilir filmlerin kaşar peynirlerinin kaplanmasında kullanılma olanakları ve peynir kalitesi üzerine etkileri
 • 27 Tulum peyniri üretiminde Starter kültür kullanımı üzerinde araştırmalar(P.No:SDÜ-AF 540)
 • 28 Isparta ve Ankara piyasasından toplanan İzmir ve Erzincan Tulum Peynirlerinin fiziksel,kimyasal,mikrobiyolojik ve duyusal özelliklerinin belirlenmesi (P.No:SDÜ-AF 380
 • 29 Çiğ süt ve silaj yemi örneklerinde Clostridium tyrobutyricum varlığının farklı fenotipik ve genotipik yöntemlerle belirlenmesi ve izolatların genotiplendirilmesi
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 İÇME SÜTÜ TEKNOLOJİSİNDE OHMİK ISITMANIN KULLANIM OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI
 • 2 ANNE SÜTÜ ve EŞEK SÜTÜNÜN BENZER ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Tubitak 2241A
 • 3 KARBONDİOKSİT UYGULAMASININ SÜTTEKİ MİKROORGANİZMALAR ÜZERİNE ETKİSİ (Tubitak 2241 A) ÖNER Z.,Gözde KÜÇÜKÖZDEMİR, Firuze Pelin ÇIRAKOĞLU
 • 4 Gıda kaynaklı mayaların in vitroda kolesterolü asimile etme özelliklerinin belirlenmesi ve yüksek kolesterol içeren diyetle beslenen sıçanlarda kolesterolü düşürücü ajan olarak kullanılabilirliğinin araştırılması
 • 5 Süt Sanayii için Peynir ve Yoğurt Kültürleri ile Laktaz Enzimi üretimi: Laktoz Tahammülsüzlüğüne karşı Geleneksel ve Modern Çözümler (DPT-YUUP)
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 IFTI 2014 Kongre başkanlığı
 • 2 International Dairy symposium
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Food Technology 24-26.04.2017 Dubai
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 usko 2019
 • 2 Bilimsel Danışma kurulu. 11. Türkiye Gıda Kongresi 10-12 Ekim 2012, Hatay
 • 3 Gıda Güvenliği ve Sağlık Riskleri Çalıştayı 20-22 Ekim 2003, Isparta
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Sütün önemi,Şarkikaraarag meslek Yüksek Okulu Dünya sütçülük Günü 21 Mayıs 2012
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 Development of a novel probiotic formula and determination of its effects on human health. TÜBİTAK AB Altıncı Çerçeve Programı Proje Önerisi Özendirme Ödülü
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde editörlük
 • 1 Food & Nutrition Journal
 • 2 Gavin Publishers Gavin Journal of Food and Nutritional Science
 • 3 Journal of Food Chemistry and Nutrition
 • 4 Journal of Food Science and Engineering
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü
 • 1 SÜT VE SÜT ÜRÜNLEİ ANALİZ YÖNTEMLERİ
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Optimization of Coating Materials for Microencapsulation of L. plantarum and L. caseiShirotaagainst Gastric Conditions
 • 2 Characterization of Yeasts from Different Materials and Comparing of Their Some Probiotic Properties and Exopolysaccharide Production with Commercial Strains
 • 3 "Characterization of Yeasts from Different Materials and Comparing of Their Some Probiotic Properties and Exopolysaccharide Production with Commercial Strains
 • 4 Rapid assay of total antioxidant capacity in donkey milk" Journal of Applied Animal Research.
 • 5 The Effects of Mint (Mentha Spicata) Essential Oil Fortified Edible Films onthe Physical, Chemical and Microbiological Characteristics of Lor CheeseGökhan Kavas ,Nazan Kavas International Journal of Food Engineering
 • 6 Occurrence and antibiotic susceptibility profile of Streptococcus spp. isolated from ewe’s milk.
 • 7 Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi
 • 8 Changes in Some Properties of Strained (Süzme) Goat’s Yoghurt During Storage
 • 9 Journal of Agricultural Science and Technology
 • 10 Effect of brine concentration on physicochemical and rheological properties of Iranian White cheese J.Agricultural Science and technology
 • 11 Jfa
 • 12 Food Science and Technology International
 • 13 Journal of the Science of Food and Agriculture
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 TİRE ÇAMUR PEYNİRİNİN BAZI FİZİKOKİMYASAL VE DUYUSAL ÖZELLİKLERİ
 • 2 657465 - "Geleneksel Diyarbakır Örgü Peynirinin Üretim Prosesi ile Peynir Üretiminde Kullanılan Çiğ Sütün Bazı Özellikleri"
 • 3 ISOLATION OF PHAGES 1 INFECTING LISTERIA MONOCYTOGENES
 • 4 Changes in biochemical properties in ripening cheeses produced using different L. helveticus strains
 • 5 Gıda
 • 6 GIDA PATOJENLERİNİN BİYOKONTROLÜNDE BAKTERİYOFAJ UYGULAMALARI Gıda dergisi
 • 7 Az yağlı kaşar peynir üretim,nde ekzopolisakkarit üreten kültür kullanımı
 • 8 "Fatty Acid Composition, Antioxidant Capacity, Some Physicochemical Properties of Organic and Conventional Milk in Turkey Produced,"
 • 9 Effects of Microorganism Count and Physicochemical Properties of Tulum and Kashar Cheeses to Biogenic Amine Formation
 • 10 KEÇİ SÜTÜNDEN FARKLI PIHTILAŞTIRMA YÖNTEMLERİ İLE ÜRETİLEN TULUM PEYNİRLERİNİN OLGUNLAŞTIRILMASI ESNASINDA MEYDANA GELEN DEĞİŞMELER
 • 11 Evaluation of local butters, a new approach based on Raman spectroscopy and supported by classic pycnometer method
 • 12 Isolation and identification of nitrite-degrading lactic acid bacteria from traditional Sichuan pickle AJMR
 • 13 GIDA MADDELERİNDE SALMONELLA ARANMASINDA LAKTOZ BROTH VE TAMPONLANMIŞ PEPTONLU SU İLE ÖNZENGİNLEŞTİRME SÜRESİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
 • 14 ÜRETİM PARAMETRELERİ OPTİMİZE EDİLMİŞ KIZARTMALIK KEŞ ÖRNEKLERİNDE DEPOLAMA BOYUNCA MEYDANA GELEN DEĞİŞİMLER
 • 15 Antimicrobial activity of some lactic acid bacteria isolated from local environment in Egypt
 • 16 Streptococcus thermophilus 231-x10 fajının kısmi genomik karakterizasyonu
 • 17 Yoğurt fermantasyonu sırasında Salmonella Enteritidis’in farklı inokülasyon koşullarında canlı kalma durumunun araştırılması
 • 18 Yuzuncu Yıl University Journal of Agrıcultural sciences
 • 19 ISOLATION AND IDENTIFICATION OF AN EXOPOLYSACCHARIDE PRODUCER STREPTECOCCUS THERMOPHILUS STRAIN FROM TURKISH YOGURT
 • 20 SELECTION OF LACTOBACILLUS STRAINS FOR FUNCTIONAL WHEY-BASED BEVERAGE PRODUCTION JFSE
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Microbial cultures and enzymes in dairy technology
 • 2 Influence ofFeeding Managementand Seasonal Variation on Fatty Acid Composition andTocopherol Content of Cows' Milk in Region of West Mediterranean, Turkey SDÜ Fen Bilimleri Dergisi
 • 3 Geleneksel yayık Tereyağının endüstriyel üretiminde yayıklama sıcaklığının optimizasyonu ve farklı kültür kullanım olanaklarının araştırılması
 • 4 Ekzopolisakkarit Üreten Kültür Kullanımının Düşük Yağlı Tulum Peynirlerinin Serbest Yağ Asidi Kompozisyonu Üzerine Etkileri
 • 5 Yenilebilir Film ve Kaplamaların Gıda Endüstrisinde Kullanımı Bitlis üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
 • 6 EFFECTS OF DIFFERENT HERBS ON BIOGENIC AMINE CONTENTS ANDSOME CHARACTERISTICS OF HERBY CHEESE Gıda
 • 7 Laktik Asit Bakterilerinin Antibiyotik Direnç Mekanizmaları Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi dergisi
 • 8 Effect of different heating temperatures on the rheological properties of lactic gel made from buffalo milk
 • 9 Effect of Cherry Laurel Marmalade on Physico-Chemical and Sensorial Characteristics of TheStirred Yogurt During Storage Time Gıda
 • 10 The production and quality properties of liquid Kashks
 • 11 The effect of using different levels of calcium carbonate on the physical, chemical and sensory properties of yoghurt
 • 12 Geleneksel Yöntemle Ayran Üretiminde TransglutaminazKullanımının Ayranın Özellikleri Üzerine Etkileri Gıda dergisi
 • 13 Probiyotik Peynirin Sağlık Üzerine Etkileri ve Üretiminde Karşılaşılan Teknolojik Güçlükler Hasad Gıda
 • 14 Süt teknolojisinde enterokoklar ve enterokokların gıda güvenlik değerlendirmesindeki önemi Hasad
 • 15 The Effects Of Different Milk Powder Rates, Substituing Substances and Storage Period OnThe Physical And Sensory Properties Of The Energy
 • 16 Farklı özelliklerde starter kültür kullanımının ayran kalitesi üzerine Hasad dergisi
 • 17 Ordu Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi
 • 18 Gıda Dergisi
 • 19 Hasad Dergisi
 • 20 Süte Farklı homojenizasyon basınçları uygulamanın ayran kalitesine etkisi Gıda dergisi
 • 21 Farklı inkübasyon sonu asitliğinin ayran kalitesine etkisi
 • Diğer dergilerde hakemlik
 • 1 Beyaz Peynirde Proteoliz Üzerine Tere Otunun (Lepidium Sativum L.) Etkisinin Belirlenmesi
 • 2 CHİA TOHUMU İLE ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ VEGAN PEYNİR BENZERİ ÜRÜNLERİN ANTİOKSİDAN BİYOERİŞİLEBİLİRLİĞİNİN BELİRLENMESİ
 • 3 Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi
 • 4 Akkaraman koyun sütünün kimyasal özellikleri
 • 5 Bilim Armonisi
 • 6 "Aromatic and Sensorial Properties of Çökelek Cheese Produced by Different Methods
 • 7 "Probiyotik Kaynaklı, Muhtemel Prebiyotik Özelliğe Sahip Ekzopolisakkarit (EPS)’ lerin Biyolojik ve Fonksiyonel Özellikleri"
 • 8 GelenekselKelle PeynirininBazı Özelliklerinin Belirlenmesi
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 KEÇİ SÜTÜNDEN FARKLI PIHTILAŞTIRMA YÖNTEMLERİ İLE ÜRETİLEN TULUM PEYNİRLERİNİN OLGUNLAŞTIRILMASI ESNASINDA MEYDANA GELEN DEĞİŞMELER
 • 2 SADE DONDURMADA GASTROENTERİT YAPAN BAZI BAKTERİLERİN VARLIĞI
 • 3 Aromatic and Sensorial Properties of Çökelek Cheese Produced by Different Methods"
 • 4 GD18033-SADE DONDURMADA GASTROENTERİT YAPAN BAZI BAKTERİLERİN VARLIĞI"
 • 5 Akkaraman Koyun Sütünün Kimyasal Özellikleri
 • 6 Mengen Peynirinde Laktik Asit Bakterilerinin İzolasyonu, Moleküler Tanımlaması ve Bazı Starter Kültür Özelliklerinin Belirlenmesi
 • 7 Effect of Fortifying Camel Milk with Sheep Milk on the Processing Properties, Chemical Composition and Acceptability of Cheeses
 • 8 Bioactives from Milk and Dairy Products TURJAF
 • 9 Streptococcus thermophilus 231-1 x10 fajının kısmi genomik karakterizasyonu
 • SCI, SSCI veya AHCI tarafından taranan dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Envisaging probiotic potential and cholesterol assimilation by Lactobacillus species isolated from infant gut microbiome
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Bölüm Başkanlığı (Haziran 2015)
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Gıda mühendisliği bölüm başkan yardımcılığı(2012-2015)
 • 2 Gıda Mühendisliği bölüm başkan yardımcılığı(2002-2004)
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Tubitak panelistliği
 • 2 Geleneksel yayık Tereyağının endüstriyel üretiminde yayıklama sıcaklığının optimizasyonu ve farklı kültür kullanım olanaklarının araştırılması
 • 3 ASÜD bilim Kurulu üyeliği
 • 4 Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP)
 • 5 Tubitak panelistliği
 • 6 Çiftçi eğitim projesinde eğitmenlik
 • 7 Süt işletme sorumlusu
 • Ulusal yada yerel düzeyde yazılı veya görsel basında yayın faaliyetleri
 • 1 SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNDE BULUNAN POTANSİYEL TEHLİKELER 2015 Food Sektör Sayı 85 Syf;52-54
 • 2 Süt Endüstrisinde ultrasound teknolojisinin kullanım olanakları
 • 3 Koyun ve keçi sütünün günümüzdeki durumu Ekosektör Nisan 2011
 • Mesleki bir yarışmada derece veya mansiyon almış olmak
 • 1 İçme sütü teknolojisinde ohmik ısıtmanın kullanım olanaklarının araştırılması
 • 2 İÇME SÜTÜ TEKNOLOJİSİNDE OHMİK ISITMANIN KULLANIM OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI
VERDİĞİ DERSLER
Gıda Kalite Kontrolü
İleri peynir teknolojisi
Kalite Yönetim sistemleri
Mezuniyet Tez Çalışması
Peynir Teknolojisi
Süt kimyası ve biyokimyası
Süt Mikrobiyolojisi
Süt Teknolojisi
Süt teknolojisinde Gelişmeler
 
Bu İçeriği Paylaş!