KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Hakan KARAGÖZ
Birimi Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm Tarih Bölümü
Ana Bilim Dalı Yeni Çağ Tarihi Anabilim Dalı
Telefon 2462114067
E-Posta hakankaragoz@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/hakankaragoz
ORCID ID 0000-0003-4839-4961
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TARİH 30.06.1998
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TARİH ANABİLİM DALI 28.08.2001
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TARİH ANABİLİM DALI 15.09.2008
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Osmanlı-Habsburg İlişkileri; 17 ve 18. Yüzyıl Osmanlı Siyasi, Askeri ve Diplomasi Tarihi; Alman Paleografisi.
YAYINLAR
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 KARAGÖZ, Hakan, Yelken ve Top, (Kitap Tanıtımı), SDÜ, Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sa. 12, Isparta, 2005, s. 209-216.
 • 2 KARAGÖZ, Hakan, Tahtacılar, (Kitap Tanıtımı), SDÜ. Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sa. 11, Isparta, 2004, s. 187-190.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 KARAGÖZ, Hakan, 1590 Tahririne Göre Nahçıvan Kazası, SDÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta 2001.
 • Doktora Tezi
 • 1 KARAGÖZ, Hakan, 1737-1739 Osmanlı-Avusturya Harbi ve Belgrad'ın Geri Alınması, SDÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta 2008.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 CİNGÖZ, Sami Cihan, Osmanlı - Arjantin İlişkileri (1840-1918), SDÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta 2013.
 • 2 YILMAZ, Sema, XVI. ve XVII. Yüzyıllarda Harem-i Hümayun'un Osmanlı Siyasetine Etkisi, SDÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta 2012.
 • 3 ÖZKAN, Fatma, H. 1273-1274 (M. 1856-1858) Tarihli Şer'iyye Siciline Göre Isparta'nın Sosyal ve Ekonomik Durumu, SDÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta 2012.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 KARAGÖZ, Hakan, "146 Numaralı Mühimme Defterinde Geçen Emir ve Hükümlerin Değerlendirilmesi", SDÜ. BAP, 3105-YL-12 nolu Proje (ID: 3257).
 • 2 Cingöz, Sami Cihan, Osmanlı-Arjantin İlişkileri (1840-1918), SDÜ. BAP, 2011-2014, (Proje No. 2686-YL-11).
 • 3 Yılmaz, Sema, XVI. ve XVII. Yüzyıllarda Harem-i Hümayun'un Osmanlı Siyasetine Etkisi, SDÜ. BAP, 2011-2013, (Proje No. 2978-YL-11).
 • 4 Özkan, Fatma, H. 1273-1274 (M. 1856-1858) Tarihli Şer'iye Siciline Göre Isparta'nın Sosyal ve Ekonomik Durumu, SDÜ. BAP., 2011-2013, (Proje No: 3016-YL-11 ).
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 KARAGÖZ, Hakan, Kansu Ekici, Çanakkale Harpleri'nde ve Güneydoğu'daki Ispartalı Şehitler, (BAP), Isparta, 2006.
 • 2 KARAGÖZ, Hakan, 1737-1739 Osmanlı Avusurya Harbi'nin Lojistik Faaliyetleri, (BAP), Isparta, 2002.
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için uluslararası burs almak
 • 1 Yüksek Öğretim Kurulu: Avusturya/Viyana, 20 Haziran 2013 - 20 Eylül 2013; Doktora sonrası araştırma bursu.
 • 2 Avusturya Büyükelçiliği (ÖAD-Österreichische Austauschdienst): Avusturya/Viyana, 01.10.2004 - 31.03.2005; doktora araştırma bursu.
 • Diğer bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi (2018- devam ediyor)
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Tulasoğlu, Gülay, "Ein Muslimischer Pascha im Zentrum der Orientalischen Frage: Muhammed Ali von Ägypten", Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Haziran 2020 – 37(1), s. 235-245.
 • 2 16. Yüzyıl Macaristan ve Hırvatistan'ında Türk Tehdidine Karşı Müdafaa ve Askeri Haritacılık (Die Türkenabwehr und die Militaerkartographie der Habsburgermonarchie in Ungarn und Kroatien-Slawonien im 16. Jh.), GÉZA PÁLFFY (çev. Mahmut Halef Cevrioğlu), Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, Macaristan'da Osmanlı Araştırmaları-1, Sa. 24, 2013/2, s. 17-47.
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Tarih Bölümü başkan yardımcılığı (2013-2019)
 • 2 SDÜ. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkan Yardımcılığı (2010-2011)
 • 3 SDÜ. Farabi Kurum Koordinatör Yardımcılığı (2009-2011)
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi, 2019-devam ediyor.
 • 2 SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Üyesi, 2018-devam ediyor.
 • 3 SDÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi, 2015-devam ediyor.
VERDİĞİ DERSLER
Coğrafi Keşifler
Klasik Dönem Osmanlı Kurumları Tarihi
Osmanlı Tarihi (1566-1699) III
Osmanlı Tarihi (1699-1789) IV
Osmanlıca III
Osmanlıca IV
Rönesans ve Reform Hareketleri
XVII. Yüzyıl Osmanlı Siyasi Tarihi
XVIII. Yüzyıl Osmanlı Siyasi Tarihi
Yeniçağ Avrupa Tarihi
Yeniçağ Osmanlı Tarihinin Kaynakları
 
Bu İçeriği Paylaş!