KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim ÖZMEN
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü
Ana Bilim Dalı İnsan Kaynakları Yönetimi Anabilim Dalı
Telefon 2462110668
E-Posta halilozmen@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0002-1595-2966
Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 27.07.1999
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME (YL) 14.09.2001
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME (DR) 18.09.2009
İLGİ ALANLARI
Stratejik Yönetim,Stratejik Planlama,Yönetim Tarihi,Yönetim
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ÖZMEN Halil İbrahim, ÖZMEN FATMA, BÖLGESEL KALKINMA STRATEJİLERİNİN OLUŞTURULMASINDA FÜTZ SWOT ANALİZİ KULLANIMI SINDIRGI İLÇE ÖRNEĞİ. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 501-524. (2016), (TR DİZİN)
 • 2 ÖZMEN Halil İbrahim, VİLLİ BİLGE, Sosyal Medya ve Finansal Performans Borsa İstanbul da İşlem Gören İşletmeler Üzerinde Bir Araştırma. Abant İzzet BAysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(1), , 269-293. Doi: 10.11616/AbantSbe.487, (2014), (TR DİZİN)
 • 3 ÖZMEN Halil İbrahim, ÖZMEN FATMA, SAKARYA ŞAKİR, Beş Yılda Ne Değişti Üniversitelerde Stratejik Planlama Çalışmaları Misyon ve Vizyon Ekseninde Karşılaştırmalı Bir Analiz. Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, 8(2), , 27-39. (2013), (Alan Endeksleri)
 • 4 ORUÇ Kenan Oğuzhan, ÇEKİN ERTAN, TENDERİS Erten, ÖZMEN Halil İbrahim, Halil İbrahim, Yükseköğretimde Kaynak Dağılımı Üzerine Bir Değerlendirme Türkiyedeki Devlet Üniversitelerinin Cari Hizmet Ödenekleri. SDÜ Vizyoner Dergisi, 3(4), , 19-34. (2011), (Alan Endeksleri)
 • 5 İBİCİOĞLU HASAN, ÖZMEN Halil İbrahim, TAŞ SEBAHATTİN, Liderlik Davranışı ve Toplumsal Norm İlişkisi Ampirik Bir Çalışma. SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(2), , 1-23. (2010), (EBSCO)
 • 6 İBİCİOĞLU HASAN, TAŞ SEBAHATTİN, ÖZMEN Halil İbrahim, Üniversite Eğitiminin Girişimcilik Düşüncesinin Değişimine Etkisi Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama. Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 2(1), , 53-74. (2010), (Alan Endeksleri)
 • 7 SAKARYA Şakir, ÖZMEN Halil İbrahim, ÖZMEN Fatma, Yerel Kalkınmada Tarımsal Finansman Desteği Olarak Doğrudan Gelir Desteği Üzerine Bir Alan Araştırması Sındırgı İlçesi Örneği. Selçuk Üniversitesi Karaman İİBF Dergisi , 12-24. (2007), (Alan Endeksleri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 SAKARYA ŞAKİR, ÖZMEN Halil İbrahim, Türkiye de Kurumsal Yönetim Sürecinin Gelişimi ve Balıkesir deki İşletmeler Tarafından Algılanması Üzerine Bir Araştırma. Muhasebe ve Denetime Bakış, 8(26), , 103-126. (2008), (Alan Endeksleri)
 • Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 ÖZMEN HALİL İBRAHİM, Stratejik Plan Gerçeğine Ne Kadar Ulaşır?: Yükseköğretim Kurumlarında Stratejik Hedefler Ve Gerçekleşmeleri Üzerine Bir Araştırma. 25. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi (2017). (Özet bildiri)
 • 2 ÖZMEN HALİL İBRAHİM, Vizyon Revizyonu: BİST Kurumsal Yönetim Endeksi İşletmeleri Üzerinde Bir Araştırma. 22. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi (2014). (Özet bildiri)
 • Kitap
 • 1 ÖZMEN HALİL İBRAHİM, Kronik İşgören Hastalıkları Nedenleri, Sonuçları ve Çareleri(2021). Gazi Kitapevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 2 ÖZMEN HALİL İBRAHİM, Kronik İşletme Hastalıkları, Nedenler, Sonuçları ve Çareleri(2021). Gazi Kitapevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 3 ÖZMEN Halil İbrahim, Chaos, Complexity and Leadership 2018(2020). Springer, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 4 ÖZMEN HALİL İBRAHİM, ÖZASLAN AHMET, PEKER YILDIZHAN AYŞEN, ÇAPIK Eser, YAMAN HABİBE, DAĞLI İBRAHİM, UZER ONUR, EZANOĞLU Zeynep, Isparta Yerel Ekonomik Kalkınma Vizyonu 2018(2018). Adım Matbaacılık, Bölüm, (ULUSAL)
 • 5 ÖZMEN HALİL İBRAHİM, Isparta İli Öğrenci Odaklı Hizmet Sektörü Analizi(2018). Süleyman Demirel Üniversitesi Yayınları, Bölüm, (ULUSAL)
 • 6 ÖZMEN HALİL İBRAHİM, Isparta İli Öğrenci Odaklı Hizmet Sektörü Analizi(2018). Süleyman Demirel Üniversitesi Yayınları, Bölüm, (ULUSAL)
 • 7 ÖZMEN Halil İbrahim, Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi(2016). Nobel Akademik Ya., Bölüm, (ULUSAL)
 • 8 ÖZMEN Halil İbrahim, Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi(2016). Nobel Akademik, Bölüm, (ULUSAL)
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!