KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim ÖZMEN
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü
Ana Bilim Dalı İnsan Kaynakları Yönetimi Anabilim Dalı
Telefon 2462110668
E-Posta E-Posta Adresini Göster
ORCID ID 0000-0002-1595-2966
Akademik Hesaplar
Google Scholar Hindex: 9
Alıntı Sayısı: 457
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME 27.07.1999
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME (YL) (TEZLİ) 14.09.2001
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME (DR) 18.09.2009
AKADEMİK GÖREVLER
Ünvan Görev Yeri Görev Tarihi
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ - İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ BÖLÜMÜ - İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI 2017 - 2021
İDARİ GÖREVLER
Ünvan Görev Yeri Görev Tarihi
Arş. Uyg. Merkezi Müdürü SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2019 - 2022
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
Stratejik Yönetim,Stratejik Planlama,Yönetim Tarihi,Yönetim
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 CAN MİNE, ÖZMEN HALİL İBRAHİM, Isparta İli Dış Ticaret Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerde İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları. Trends in Business and Economics, 37(2), , 137-147. Doi: 10.5152/TBE.2022.221327, (2023), (TR DİZİN)
 • 2 ÖZMEN HALİL İBRAHİM, ÇARIKÇI İLKER HÜSEYİN, DULUPÇU MURAT ALİ, Stratejik İnsan Kaynağının Geliştirilmesinde Kariyer Planlaması Eğitimi: Süleyman Demirel Üniversitesi Örneği. Üniversite Araştırmaları Dergisi, 6(2), , 137-149. Doi: 10.32329/uad.1228686, (2023), (TR DİZİN)
 • 3 AKGÜN Gökhan, ÖZMEN HALİL İBRAHİM, OKUL YÖNETİMİ ALANINDA HAZIRLANAN LİSANSÜSTÜ TEZLERE YÖNELİK NİTEL BİR ARAŞTIRMA (2018-2022). Erzurum Kultur ve Egitim Vakfi , 78-96. Doi: 10.17753/sosekev.1344617, (2023), (TR DİZİN)
 • 4 ÖZMEN HALİL İBRAHİM, AKSU BERKAY, İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarının Çalışanlar Tarafından Algılanışının Örgüte Bağlılıkları Üzerindeki Etkisi: Otomotiv Sektöründe Bir İşletme Örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Dergisi, 1(1), , 73-94. (2022), (Endekste taranmıyor)
 • 5 ÖZMEN Halil İbrahim, ÖZMEN FATMA, BÖLGESEL KALKINMA STRATEJİLERİNİN OLUŞTURULMASINDA FÜTZ SWOT ANALİZİ KULLANIMI SINDIRGI İLÇE ÖRNEĞİ. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 501-524. (2016), (TR DİZİN)
 • 6 ÖZMEN Halil İbrahim, VİLLİ BİLGE, Sosyal Medya ve Finansal Performans Borsa İstanbul da İşlem Gören İşletmeler Üzerinde Bir Araştırma. Abant İzzet BAysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(1), , 269-293. Doi: 10.11616/AbantSbe.487, (2014), (TR DİZİN)
 • 7 ÖZMEN Halil İbrahim, ÖZMEN FATMA, SAKARYA ŞAKİR, Beş Yılda Ne Değişti Üniversitelerde Stratejik Planlama Çalışmaları Misyon ve Vizyon Ekseninde Karşılaştırmalı Bir Analiz. Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, 8(2), , 27-39. (2013), (Alan Endeksleri)
 • 8 ORUÇ Kenan Oğuzhan, ÇEKİN ERTAN, TENDERİS Erten, ÖZMEN Halil İbrahim, Halil İbrahim, Yükseköğretimde Kaynak Dağılımı Üzerine Bir Değerlendirme Türkiyedeki Devlet Üniversitelerinin Cari Hizmet Ödenekleri. SDÜ Vizyoner Dergisi, 3(4), , 19-34. (2011), (Alan Endeksleri)
 • 9 İBİCİOĞLU HASAN, ÖZMEN Halil İbrahim, TAŞ SEBAHATTİN, Liderlik Davranışı ve Toplumsal Norm İlişkisi Ampirik Bir Çalışma. SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(2), , 1-23. (2010), (EBSCO)
 • 10 İBİCİOĞLU HASAN, TAŞ SEBAHATTİN, ÖZMEN Halil İbrahim, Üniversite Eğitiminin Girişimcilik Düşüncesinin Değişimine Etkisi Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama. Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 2(1), , 53-74. (2010), (Alan Endeksleri)
 • 11 SAKARYA Şakir, ÖZMEN Halil İbrahim, ÖZMEN Fatma, Yerel Kalkınmada Tarımsal Finansman Desteği Olarak Doğrudan Gelir Desteği Üzerine Bir Alan Araştırması Sındırgı İlçesi Örneği. Selçuk Üniversitesi Karaman İİBF Dergisi , 12-24. (2007), (Alan Endeksleri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 SAKARYA ŞAKİR, ÖZMEN Halil İbrahim, Türkiye de Kurumsal Yönetim Sürecinin Gelişimi ve Balıkesir deki İşletmeler Tarafından Algılanması Üzerine Bir Araştırma. Muhasebe ve Denetime Bakış, 8(26), , 103-126. (2008), (Alan Endeksleri)
 • Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 ÖZMEN HALİL İBRAHİM, Stratejik Plan Gerçeğine Ne Kadar Ulaşır?: Yükseköğretim Kurumlarında Stratejik Hedefler Ve Gerçekleşmeleri Üzerine Bir Araştırma. 25. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi (2017). (Özet bildiri)
 • 2 ÖZMEN HALİL İBRAHİM, Vizyon Revizyonu: BİST Kurumsal Yönetim Endeksi İşletmeleri Üzerinde Bir Araştırma. 22. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi (2014). (Özet bildiri)
 • Kitap
 • 1 ÖZMEN HALİL İBRAHİM, Liderlik Davranışı ve Toplumsal Norm İlişkisi(2023). Kriter Yayınevi, Tümü, (ULUSLARARASI)
 • 2 ÖZMEN HALİL İBRAHİM, Vizyon Revizyonu(2023). Nobel Bilimsel Eserler, Tümü, (ULUSLARARASI)
 • 3 ÖZMEN HALİL İBRAHİM, Yönetim ve Organizasyonda Örnek Olaylar 1(2022). Beta Basım Yayım Dağıtım, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 4 ÖZMEN HALİL İBRAHİM, Yönetim ve Organizasyonda Örnek Olaylar(2022). Beta Basım Yayım Dağıtım, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 5 ÖZMEN HALİL İBRAHİM, Örgütsel Strateji ve Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Sektörel Uygulamalar(2022). Beta, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 6 ÖZMEN HALİL İBRAHİM, Yönetim ve Organizasyonda Örnek Olaylar 1(2022). Beta Basım Yayım Dağıtım, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 7 ÖZMEN HALİL İBRAHİM, Yönetim ve Organizasyonda Örnek Olaylar(2022). Beta Basım Yayım Dağıtım, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 8 ÖZMEN HALİL İBRAHİM, Kronik İşgören Hastalıkları Nedenleri, Sonuçları ve Çareleri(2021). Gazi Kitapevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 9 ÖZMEN HALİL İBRAHİM, Kronik İşletme Hastalıkları, Nedenler, Sonuçları ve Çareleri(2021). Gazi Kitapevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 10 ÖZMEN Halil İbrahim, Chaos, Complexity and Leadership 2018(2020). Springer, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 11 ÖZMEN HALİL İBRAHİM, ÖZASLAN AHMET, PEKER YILDIZHAN AYŞEN, ÇAPIK Eser, YAMAN HABİBE, DAĞLI İBRAHİM, UZER ONUR, EZANOĞLU Zeynep, Isparta Yerel Ekonomik Kalkınma Vizyonu 2018(2018). Adım Matbaacılık, Bölüm, (ULUSAL)
 • 12 ÖZMEN HALİL İBRAHİM, Isparta İli Öğrenci Odaklı Hizmet Sektörü Analizi(2018). Süleyman Demirel Üniversitesi Yayınları, Bölüm, (ULUSAL)
 • 13 ÖZMEN HALİL İBRAHİM, Isparta İli Öğrenci Odaklı Hizmet Sektörü Analizi(2018). Süleyman Demirel Üniversitesi Yayınları, Bölüm, (ULUSAL)
 • 14 ÖZMEN Halil İbrahim, Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi(2016). Nobel Akademik Ya., Bölüm, (ULUSAL)
 • 15 ÖZMEN Halil İbrahim, Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi(2016). Nobel Akademik, Bölüm, (ULUSAL)
 • Editörlük
 • 1 Isparta İli Öğrenci Odaklı Hizmet Sektörü Analizi, Araştırma Kitabı, Editör, 01.01.2018 - 01.05.2018 (ULUSAL)
VERDİĞİ DERSLER
Bitirme Projesi
Career Planning and Introduction to Business Life
Çağdaş Yönetim Teknikleri
Doktora Yeterlik Dönemi Dersi
Girişimcilik
Güncel Liderlik Yaklaşımları
Güncel Liderlik YAklaşımları
İnsan Kaynakları Yönetimi I
İnsan Kaynakları Yönetiminde İletişim ve İşbirliği
İnsan Kaynakları Yönetiminin Organizasyonel Yapısı
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
İşletme Bilimi
Kariyer Planlama ve Çalışma Hayatına Giriş
Kariyer Yönetimi
Liderlik Teorileri
Liderlikte Güncel Yaklaşımlar
Seminer (Yüksek Lisans)
Staj
Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi
Stratejik Yönetim
Tez (Yüksek Lisans)
Tez (Yüksek Lisans)
Uluslararası İKY de Güncel Konular
Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi
Uzmanlık Alan Dersi I
Yönetim ve Organizasyon
 
Bu İçeriği Paylaş!