KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Mustafa Asım AYDIN
Birimi Tıp Fakültesi
Bölüm Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Plastik Rekonstrüksiyon Ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı
Telefon 2119356
E-Posta asimaydin@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ - 28.07.1989
Yüksek Lisans
Doktora
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Nasır S, Aydın MA: Serbest Flep sonuçlarımız. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi dergisi. 10(2):29-32, 2003
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Turkaslan S, Baykul T, Aydin MA, Ozarslan MM. Articulation performance of patients wearing obturators with different buccal extension designs. Eur J Dent. 2009; 3:185-90.
 • 2 Fibrous Ankylosis Due to the Neglected Zygomatic Arc Fracture: Case ReportT BAYKUL, A AYDIN, S NASIR, MÇ AKSOY - Turkiye Klinikleri Journal of Dental Sciences, 2008
 • 3 Aydın MA, Nasir S: Serbest SSİA / SİEA deri flebi: En eski serbest flebe yeni bir adlandırma. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi 2006
 • 4 Nasır S, Aydın MA: Replantasyon sonuçlarımız. İnönü Üniversitesi dergisi 2003
 • 5 Kücükcelebi A, Ertas MA, Aydın A, Coskunfırat OK, Gündeşlioğlu Ö, Çelebioğlu S: Serbest doku aktarımlarında oküler loupe kullanımının etkinliği. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi 2003, 11: 159-64.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 T Baykul, MA Aydin, SN Nasir, O Toptas - Surgical treatment of posttraumatic ankylosis of the TMJ with different pathogenic mechanisms European journal of dentistry, 2012
 • 2 Nasir S, Aydin MA. Upper extremity reconstruction using free SCIA/SIEA flap. Microsurgery. 2010;30:37-42.
 • 3 Nasir S, Aydin MA. Versatility of free SCIA/SIEA flaps in head and neck defects. Ann Plast Surg. 2010;65:32-7.
 • 4 Nasir S, Aydin MA, Sonmez E, Baykal B. Flow-through free latissimus dorsi flap for reconstruction of injured limbs: Evaluation of hemodynamic effects on extremity circulation. Ann Plast Surg. 2010;65:164-9.
 • 5 Baykul T, Aydin A, Nasir S, Türkkahraman H. Surgical rehabilitation of nasoalveolar complex in patients with alveolar clefts. J Craniofac Surg. 2010,21:1512-5.
 • 6 Baykul T, Yilmaz HH, Aydin U, Aydin MA, Aksoy M, Yildirim D. Early diagnosis of oral cancer. J Int Med Res. 2010;38:737-49.
 • 7 Nasir S, Baykal B, Altuntaş S, Aydin MA. Hemodynamic differences in blood flow between free skin and muscles flaps: prospective study. J Reconstr Microsurg.2009;25:355-60.
 • 8 Nasir S, Aydin MA, Karahan N, AltuntaG S. Fat tissue as a new vascular carrier for prefabrication in reconstructive surgery: experimental study in rats. J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2008, 61:799-806.
 • 9 Nasir S, Aydin MA, AltuntaG S, Ozgüner M. Thrombotic effect of purposeful back-wall stitch for end-to-side microarterial anastomosis in rats. J Reconstr Microsurg. 2008,24:429
 • 10 Nasir S, Aydin MA. Reconstruction of soft tissue defect of lower extremity with free SCIA/SIEA flap. Ann Plast Surg. 2008;61:622-6.
 • 11 Nasir S, Aydin MA, Altuntaş S, Sönmez E, Safak T. Soft tissue augmentation for restoration of facial contour deformities using the free SCIA/SIEA flap. Microsurgery. 2008; 28:333-8.
 • 12 Nasir S, Aydin MA. Wide combined thin free SCIA/SIEA flap. Ann Plast Surg. 2008;61:627-31.
 • 13 AYDIN MA, NASIR S. FREE SCIA/SIEA SKIN FLAP: A DUAL BLOOD SUPPLY APPROACH TO GROIN REGION. MICROSURGERY. 200727(7):617-22
 • 14 Nasir S, Aydin MA, Gülgönen A. Nondigital tissue replantation and microsurgical spare part utilization in mutilated hands: case reports and review. Microsurgery. 2007;27:65-73.
 • 15 NASIR S, AYDIN MA, KARAHAN N, DEMIRYÜREK D, SARGON M. NEW MICROVENOUS ANASTOMOSIS MODEL FOR MICROSURGICAL TRAINING: EXTERNAL JUGULAR VEIN. J RECONSTR MICROSURG. 2006 NOV22(8):625-30.
 • 16 Aydin MA, Okudan B, Nasir S, Ozbek M, Karagoz A, Altuntas S. Lymphoscintigraphic Drainage of Acral Limb Skin to Interval Sentinel Lymph Nodes in Healthy Subjects. J Surg Oncol 2006
 • 17 Aydin MA, Comlekci S, Ozguner M, Cesur G, Nasir S, Aydin ZD. The Influence of Continuous Exposure to 50 Hz Electric Field on Nerve Regeneration in a Rat Peroneal Nerve Crush Injury Model. Bioelectromagnetics.2006
 • 18 Okudan B, Keskin AÜ, Aydın MA, Cesur G, Çömlekçi S, Süslü H. DEXA analysis on the bones of intrauterine and neonatal rats exposed to static and 50Hz electrical fields. Bioelectromagnetics 2006
 • 19 Aydin MA, Okudan B, Aydin ZA, Özbek M, Nasir S. Lymphoscintigraphic Drainage Patterns of the Auricle in Healthy Subjects. Head and Neck 2005 27:893-900.
 • 20 Nasir S, Aydin MA, Özgüner M. Trombotic effects of purposeful back-wall stitch for diffeent suture locations and vessels in rats. Ann Plast Surg. 2005, 55: 508-11.
 • 21 Aydın MA, Urbanchek MG, Kuzon WM. Improved early muscle recovery using FK506 in a rat nerve repair model. J Reconstr Microsurg. 20:183-192, 2004.
 • 22 Kuzon WM Jr, Aydin MA, Green HJ, Rosenblatt JD, Pynn BR, Plyley MJ, McKee NH: Metabolic characteristics of experimental free, vascularized canine gracilis muscle transfers. Plast Reconstr Surg. 113:932-41, 2004.
 • 23 Aydin MA, Mackinnon SE, Gu XM, Kobayashi J, Kuzon WM: Force deficits in skeletal muscle after delayed reinnervation. Plast Reconstr Surg. 113:1712-8, 2004.
 • 24 Rovak JM, Mungara AK, Aydin MA, Cederna PS: The effects of vascular endothelial growth factor on nerve regeneration in acellular nerve grafts. J Reconstr Microsurg. 20:53-8, 2004.
 • 25 URBANCHEK MG, GANZ DE, AYDIN MA, VAN DER MEULEN JH, KUZON WM JR. MUSCLE-NERVE-MUSCLE NEUROTIZATION FOR THE REINNERVATION OF DENERVATED SOMATIC MUSCLE. NEUROL RES. 2004 26(4):388-94.
 • 26 Aydin MA, Mavili ME: Examining Microcirculation Improves the Angiosome Theory in Explaining the Delay Phenomenon in a Rabbit Model. J Reconstr Microsurg 19: 187-94, 2003.
 • 27 Nasir S, Aydın A, Kayıkçıoğlu A, Sökmensüer C, Çobaner A: A new experimental composite flap model in rat: Gluteus maximus-tensor fascia lata osteomuscle flap. Microsurgery. 23:582-8, 2003.
 • 28 Gosain AK, Yan JG, Aydin MA, Das DK, Sanger JR: The vascular supply of the extended Tensor Fasciae Latae flap: how far can the skin paddle extend? Plast Reconstr Surg 110: 1655-61, 2002; discussion 1662-3.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Esenlik E, Aydin MA, Baykul T. Presurgical naso-alveolar molding and gingivoperiosteoplasty. Case report. 9th European Craniofacial Congress 14-17 September 2011 Salzburg Austria.
 • 2 Esenlik E, Aydın MA. Nasal molding in a patient with incomplete cleft lip: Acase report. Turkish Orthodontic Society 12th International Symposium October 17 – 20 2011 Swisotel Grand Efes, İzmir.
 • 3 Canatan D, Aydın MA, Kuybulu H, Duman HP, Anıl A, Boyacı T. Succesful use of vincristine in the management of Kasabach Merit Syndrome. 14th Congres of the European Hematology Association, Berlin, Germany June 4-7 2009 (Haematologica the hematology Journal Abstract Book 2009).
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Esenlik E, Aydin MA, Baykul T. Presurgical naso-alveolar molding and gingivoperiosteoplasty. Case report. 9th European Craniofacial Congress 14-17 September 2011 Salzburg Austria.
 • 2 Esenlik E, Aydın MA. Nasal molding in a patient with incomplete cleft lip: Acase report. Turkish Orthodontic Society 12th International Symposium October 17 – 20 2011 Swisotel Grand Efes, İzmir
 • 3 Canatan D, Aydın MA, Kuybulu H, Duman HP, Anıl A, Boyacı T. Succesful use of vincristine in the management of Kasabach Merit Syndrome. 14th Congres of the European Hematology Association, Berlin, Germany June 4-7 2009 (Haematologica the hematology Journal Abstract Book 2009).
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Meme hipertrofisi veya jinekomastiye Yönelik meme ameliyatları ve ortognatik cerrahide topikal Ankaferd Blood sSopper® (ABS) kullanımının etkilerinin araştırılması. Dr. Selman Hakkı ALTUNTAŞ’ ın Uzmanlık Tezi Süleyman Demirel Üniversitesi Tip Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi AD, 2010
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 TUBITAK SBAG Proje 106S079, 2008-236: Menopoz, sağlık ve yaşam biçimi çalısması: 44-61 yaş grubu Türk kadınlarında yasam biçimi özelliklerinin menopoz yası, kardiyovasküler risk faktörleri, diş sağlığı, safra kesesi taşı, kemik mineral yoğunluğu, vücut kompozisyonu, mini-mental durum test skoru, cilt yaşlanması ve bazı endokrin parametreler ile iliskisi
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 SDÜ BAP KB 2004-079Doğuştan kraniomaksillofasiyal anomaliler ve maksillofasiyal travmalara klinik yaklaşım
VERDİĞİ DERSLER
Diş Hek Fak PREC Kürsü dersi 2009-2010 2. yarıyıl
Tıp Fak Dönem 4 PREC Stajı 2008-2009 1. yarıyıl
Tıp Fak Dönem 4 PREC Stajı 2008-2009 2. yarıyıl
Tıp Fak Dönem 4 PREC Stajı 2009-2010 1. yarıyıl
Tıp Fak Dönem 4 PREC Stajı 2009-2010 2. yarıyıl
Tıp Fak Dönem 4 PREC Stajı 2010-2011 1. yarıyıl
 
Bu İçeriği Paylaş!