KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Musa KOCAR
Birimi İlahiyat Fakültesi
Bölüm Temel İslam Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Kelam Anabilim Dalı
Telefon 2462110236
E-Posta musakocar@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://www.sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans MARMARA ÜNİVERSİTESİ - 21.06.1989
Yüksek Lisans MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ 16.06.1992
Doktora MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ 24.06.1999
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 KOÇAR, M., 1992. İmam Mâtürîdî'de Esmâ-i Hüsnâ, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Istanbul.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 KOCAR, M., Yıldız Cesur, Fahreddin er-Râzî'de Hayır ve Şer Problemi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Isparta 2019.
 • 2 KOCAR, M., Ahmet GÜRBÜZ, Mâtürîdî'de Melek, Cin ve Şeytan Anlayışı, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta 2017.
 • 3 KOÇAR, M., Hacı Ali ÖZDEMİR, Ortaöğretim Öğrencilerinde Allah İnancı (Burdur Örneği) Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta 2015.
 • 4 KOÇAR, M., Oktay Köse, İbnü'l-Arabî'de Nübüvvet (Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü), Isparta 2005
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 KOCAR, M., Abdurrahman Taha Bdaiwi Alalwani, İmam Mâtürîdî'de İrâde ve Meşiet, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Anabilim dalı, Isparta 2019.
 • 2 KOÇAR, M., Kadi Abdülcebbar'da söz (kelam)-anlam ilişkisi -kasdu'l-mütekellim problemi bağlamında- / Hülya Altunya; Tez Danışmanı Doç.Dr. Musa Koçar, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Isparta 2009.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 KOÇAR, M., 2012, TÜBİTAK öğrenci projesi danışmanlığı, Kübra Dikbaş, "Kader İnancı ve Başarıya Etkisi"
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 KOÇAR, M., Bab 1848-M-09: "Baberti'nin Şerhu'l-Fıkhı'l-Ekber ve Şerhu'l-Maksad Adlı Eserlerinin Tahkiki ve Osmanlı Kelam Düşüncesinin Oluşumuna Katkısı"
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 KOÇAR, M., V. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 12-15 Mayıs 2016, 4. Oturum, Oturum Başkanlığı, Isparta
 • 2 KOÇAR, M., Süleyman Demirel Üniversitesi 3. Ulusal Meslek Yüksek Okulları Sempozyumu, Bilim Kurulu Üyesi, 28-30 Eylül 2005, Isparta.
 • 3 KOÇAR, M., Süleyman Demirel Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi V. Kutlu Doğum Sempozyumu, Isparta 18-19 Nisan, 2002.
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 KOÇAR, M., Üniversite Gençliğinin Dinî İnançları, Seminer, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2010
 • 2 KOÇAR, M., İslâm ve Ahlâk, Antalya-Akseki Müftülüğü, 04.05.2001.
 • 3 KOÇAR, M., Kur'ân ve Sünnet İlişkisi, Isparta-Yenişar Bademli Müftülüğü, 18.05.2001.
 • 4 KOÇAR, M., Çanakkale Zaferi, SDÜ. İlâhiyat Fakültesi, 19.03.2001.
 • 5 KOÇAR, M., Günümüz İnanç Problemleri, SDÜ. İlâhiyat Fakültesi, 11.05. 2001.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde editörlük
 • 1 KOÇAR, M.,Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
 • Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük
 • 1 Tabula Rasa sy 13, Isparta.
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü
 • 1 KOÇAR, M.,Kemal Sözen, Levkerî'de Tanrı Tasavvuru, Fakülte Kitabevi, Isparta 2007.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 KOÇAR, M., Süleyman Demirel Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 KOÇAR, M.,Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
 • 2 KOÇAR, M.,Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
 • 3 KOÇAR, M.,Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
 • Rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü yada yüksekokul müdürlüğü
 • 1 KOÇAR, M., Süleyman Demirel Üniversitesi Şarkikaraağaç Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 2010-2011.
 • 2 KOÇAR, M., Süleyman Demirel Üniversitesi Şarkikaraağaç Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 2007-2010
 • 3 KOÇAR, M., Süleyman Demirel Üniversitesi Şarkikaraağaç Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 2004-2007
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 KOÇAR, M., SDÜ İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı Başkanlığı 2012-
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 KOÇAR,M., Süleyman Demirel Üniversitesi Şarkikaraağaç Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Başkanlığı (2004-2011)
 • 2 KOÇAR, M., Süleyman Demirel Üniversitesi Şarkikaraağaç Meslek Yüksekokulu Kurulu Başkanlığı (2004-2011)
 • 3 KOÇAR, M., SDÜ İlahiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği 2010-
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 KOÇAR, M., Şarkikaraagaç Yükseköğretim Derneği Başkanlığı 2005-2011
 • 2 KOÇAR, M., Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Uluslararası Modern Çağ ve Gazzâlî Sempozyumu, 12-14 Mayıs Isparta 2011, Bilim Kurulu Üyeliği.
 • 3 KOÇAR, M., Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Uluslararası Modern Çağ ve Gazzâlî Sempozyumu, 12-14 Mayıs Isparta 2011, Oturum Başkanlığı.
 • 4 KOÇAR, M., Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi XVI. Kelam Anabilim Dalı Koordinasyon Toplantısı ve "Kur'an Kelamı. Kimlik ve Hakikat Olarak İslam" Sempozyumu, 20-21 Mayıs Isparta 2011, Bilim Kurulu Üyeliği.
 • 5 KOÇAR, M., Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi XVI. Kelam Anabilim Dalı Koordinasyon Toplantısı ve "Kur'an Kelamı. Kimlik ve Hakikat Olarak İslam" Sempozyumu, 20-21 Mayıs Isparta 2011, Düzenleme Kurulu Üyeliği.
 • 6 KOÇAR, M., Isparta Değerleri ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumları, Düzenleme Kurulu Üyeliği, 26 Nisan 3 Mayıs 2010, Isparta-Şarkikaraağaç.
 • 7 KOÇAR, M., Isparta Değerleri ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumları, Oturum Başkanlığı, 27 Nisan 2010, Isparta-Şarkikaraağaç.
 • 8 KOÇAR, M., Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Uluslararası Türk Dünyasının Din Anlayışları Sempozyumu, 4-6 Kasım, Isparta 2010, Bilim Kurulu Üyeliği.
 • 9 KOÇAR, M., Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Uluslararası Türk Dünyasının Din Anlayışları Sempozyumu, 4-6 Kasım, Isparta 2010, Oturum Başkanlığı.
 • 10 KOÇAR, M., Yükseköğretim Kurulu 5. Ulusal Meslek Yüksekokulları Müdürleri Toplantısı 1-3 Aralık 2010 Isparta, Düzenleme Kurulu Üyeliği.
 • 11 KOÇAR, M., Yükseköğretim Kurulu 5. Ulusal Meslek Yüksekokulları Müdürleri Toplantısı 1-3 Aralık 2010 Isparta, "Dikey Geçiş Sistemi" oturumu, Oturum Moderatörlüğü.
 • 12 KOÇAR, M., Yükseköğretim Kurulu IV. Ulusal Meslek Yükseokulları Müdürler Toplantısı,Komisyon Üyeliği, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 5-8 Kasım 2008, Trabzon.
 • 13 KOÇAR, M., Yükseköğretim Kurulu III. Ulusal Meslek Yüksekokulları Müdürler Toplantısı, Komisyon Üyeliği, 8-9 Kasım 2007, Adana.
 • 14 KOÇAR, M., II. Ulusal Meslek Yüksekokulları Müdürler Toplantısı, Komisyon Üyeliği, 13-15 Nisan 2006, Muğla.
 • 15 KOÇAR, M., Süleyman Demirel Üniversitesi 3. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 28-30 Eylül 2005, Isparta.
 • 16 KOÇAR, M., T.C. Yükseköğretim Kurulu I. Ulusal Meslek Yüksekokulları Müdürler Toplantısı Komisyon Üyeliği 26-28 Kasım 2004 Nevşehir.
 • 17 KOÇAR, M., Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi V. Kutlu Doğum Sempozyumu, Oturum Raportörlüğü, Isparta 18-19 Nisan, 2002.
 • 18 KOÇAR, M., www.kelam.org web sitesinin yönetim kurulu üyesi, 2002-
 • Ulusal yada yerel düzeyde yazılı veya görsel basında yayın faaliyetleri
 • 1 KOÇAR, M., İslam'da tevhit inancı ve şirk, 2011 Isparta.
VERDİĞİ DERSLER
Günümüz Inanç Problemleri
Günümüz İnanç Problemleri II
Günümüz Kelâm Problemleri
Günümüz Kelâm Problemleri II
Günümüz Kelâm Problemleri III
Günümüz Kelam Problemleri-Analitik Yaklaşımlar-
İnkarcı Akımlar
İnkarcı Akımlar I
İnkarcı Akımlar II
İslâm Mezhepleri Tarihi
Kelam Ekolleri
Kelam Ekolleri I
Kelam Ekolleri II
Kelâm Ekolleri II
Kelam Ekolleri-Ehl-i Sünnet
Kelam Ekolleri-Mu'tezile
Kelâm II
Kelam Metodolojisi
Kelam Metodolojisi I
Kelam Metodolojisi II
Kelâm Metodolojisi II
Kelam Metodolojisi-Pratik Çerçeve-
Kelam Metodolojisi-Teorik Çerçeve
Kelam Tarihi
Kelâm Tarihi
Kelam Tarihi II
Klâsik Kelâm Metinleri
Klâsik Kelâm Metinleri IV
Kur''an''da İnanç Konuları I
Mutezile ve İlkçağ Felsefesi
Sistematik Kelam
Sistematik Kelam I
Sistematik Kelâm I
Sistematik Kelâm II
Türk Kelâmcıları
 
Bu İçeriği Paylaş!