KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Musa KOCAR
Birimi İlahiyat Fakültesi
Bölüm Temel İslam Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Kelam Anabilim Dalı
Telefon 2110236
E-Posta musakocar@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://www.sdu.edu.tr
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans MARMARA ÜNİVERSİTESİ - 21.06.1989
Yüksek Lisans MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ 16.06.1992
Doktora MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ 24.06.1999
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 KOÇAR, M., 1992. İmam Mâtürîdî'de Esmâ-i Hüsnâ, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Istanbul.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 KOCAR, M., Ahmet GÜRBÜZ, Mâtürîdî'de Melek, Cin ve Şeytan Anlayışı, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta 2017.
 • 2 KOÇAR, M., Hacı Ali ÖZDEMİR, Ortaöğretim Öğrencilerinde Allah İnancı (Burdur Örneği) Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta 2015.
 • 3 KOÇAR, M., Oktay Köse, İbnü'l-Arabî'de Nübüvvet (Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü), Isparta 2005
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 KOÇAR, M., Kadi Abdülcebbar'da söz (kelam)-anlam ilişkisi -kasdu'l-mütekellim problemi bağlamında- / Hülya Altunya; Tez Danışmanı Doç.Dr. Musa Koçar, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Isparta 2009.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 KOÇAR, M., 2012, TÜBİTAK öğrenci projesi danışmanlığı, Kübra Dikbaş, "Kader İnancı ve Başarıya Etkisi"
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 KOÇAR, M., Bab 1848-M-09: "Baberti'nin Şerhu'l-Fıkhı'l-Ekber ve Şerhu'l-Maksad Adlı Eserlerinin Tahkiki ve Osmanlı Kelam Düşüncesinin Oluşumuna Katkısı"
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 KOÇAR, M., V. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 12-15 Mayıs 2016, 4. Oturum, Oturum Başkanlığı, Isparta
 • 2 KOÇAR, M., Süleyman Demirel Üniversitesi 3. Ulusal Meslek Yüksek Okulları Sempozyumu, Bilim Kurulu Üyesi, 28-30 Eylül 2005, Isparta.
 • 3 KOÇAR, M., Süleyman Demirel Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi V. Kutlu Doğum Sempozyumu, Isparta 18-19 Nisan, 2002.
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 KOÇAR, M., Üniversite Gençliğinin Dinî İnançları, Seminer, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2010
 • 2 KOÇAR, M., İslâm ve Ahlâk, Antalya-Akseki Müftülüğü, 04.05.2001.
 • 3 KOÇAR, M., Kur'ân ve Sünnet İlişkisi, Isparta-Yenişar Bademli Müftülüğü, 18.05.2001.
 • 4 KOÇAR, M., Çanakkale Zaferi, SDÜ. İlâhiyat Fakültesi, 19.03.2001.
 • 5 KOÇAR, M., Günümüz İnanç Problemleri, SDÜ. İlâhiyat Fakültesi, 11.05. 2001.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde editörlük
 • 1 KOÇAR, M.,Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
 • Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük
 • 1 Tabula Rasa sy 13, Isparta.
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü
 • 1 KOÇAR, M.,Kemal Sözen, Levkerî'de Tanrı Tasavvuru, Fakülte Kitabevi, Isparta 2007.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 KOÇAR, M., Süleyman Demirel Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 KOÇAR, M.,Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
 • 2 KOÇAR, M.,Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
 • 3 KOÇAR, M.,Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
 • Rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü yada yüksekokul müdürlüğü
 • 1 KOÇAR, M., Süleyman Demirel Üniversitesi Şarkikaraağaç Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 2010-2011.
 • 2 KOÇAR, M., Süleyman Demirel Üniversitesi Şarkikaraağaç Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 2007-2010
 • 3 KOÇAR, M., Süleyman Demirel Üniversitesi Şarkikaraağaç Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 2004-2007
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 KOÇAR, M., SDÜ İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı Başkanlığı 2012-
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 KOÇAR,M., Süleyman Demirel Üniversitesi Şarkikaraağaç Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Başkanlığı (2004-2011)
 • 2 KOÇAR, M., Süleyman Demirel Üniversitesi Şarkikaraağaç Meslek Yüksekokulu Kurulu Başkanlığı (2004-2011)
 • 3 KOÇAR, M., SDÜ İlahiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği 2010-
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 KOÇAR, M., Şarkikaraagaç Yükseköğretim Derneği Başkanlığı 2005-2011
 • 2 KOÇAR, M., Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Uluslararası Modern Çağ ve Gazzâlî Sempozyumu, 12-14 Mayıs Isparta 2011, Bilim Kurulu Üyeliği.
 • 3 KOÇAR, M., Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Uluslararası Modern Çağ ve Gazzâlî Sempozyumu, 12-14 Mayıs Isparta 2011, Oturum Başkanlığı.
 • 4 KOÇAR, M., Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi XVI. Kelam Anabilim Dalı Koordinasyon Toplantısı ve "Kur'an Kelamı. Kimlik ve Hakikat Olarak İslam" Sempozyumu, 20-21 Mayıs Isparta 2011, Bilim Kurulu Üyeliği.
 • 5 KOÇAR, M., Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi XVI. Kelam Anabilim Dalı Koordinasyon Toplantısı ve "Kur'an Kelamı. Kimlik ve Hakikat Olarak İslam" Sempozyumu, 20-21 Mayıs Isparta 2011, Düzenleme Kurulu Üyeliği.
 • 6 KOÇAR, M., Isparta Değerleri ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumları, Düzenleme Kurulu Üyeliği, 26 Nisan 3 Mayıs 2010, Isparta-Şarkikaraağaç.
 • 7 KOÇAR, M., Isparta Değerleri ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumları, Oturum Başkanlığı, 27 Nisan 2010, Isparta-Şarkikaraağaç.
 • 8 KOÇAR, M., Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Uluslararası Türk Dünyasının Din Anlayışları Sempozyumu, 4-6 Kasım, Isparta 2010, Bilim Kurulu Üyeliği.
 • 9 KOÇAR, M., Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Uluslararası Türk Dünyasının Din Anlayışları Sempozyumu, 4-6 Kasım, Isparta 2010, Oturum Başkanlığı.
 • 10 KOÇAR, M., Yükseköğretim Kurulu 5. Ulusal Meslek Yüksekokulları Müdürleri Toplantısı 1-3 Aralık 2010 Isparta, Düzenleme Kurulu Üyeliği.
 • 11 KOÇAR, M., Yükseköğretim Kurulu 5. Ulusal Meslek Yüksekokulları Müdürleri Toplantısı 1-3 Aralık 2010 Isparta, "Dikey Geçiş Sistemi" oturumu, Oturum Moderatörlüğü.
 • 12 KOÇAR, M., Yükseköğretim Kurulu IV. Ulusal Meslek Yükseokulları Müdürler Toplantısı,Komisyon Üyeliği, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 5-8 Kasım 2008, Trabzon.
 • 13 KOÇAR, M., Yükseköğretim Kurulu III. Ulusal Meslek Yüksekokulları Müdürler Toplantısı, Komisyon Üyeliği, 8-9 Kasım 2007, Adana.
 • 14 KOÇAR, M., II. Ulusal Meslek Yüksekokulları Müdürler Toplantısı, Komisyon Üyeliği, 13-15 Nisan 2006, Muğla.
 • 15 KOÇAR, M., Süleyman Demirel Üniversitesi 3. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 28-30 Eylül 2005, Isparta.
 • 16 KOÇAR, M., T.C. Yükseköğretim Kurulu I. Ulusal Meslek Yüksekokulları Müdürler Toplantısı Komisyon Üyeliği 26-28 Kasım 2004 Nevşehir.
 • 17 KOÇAR, M., Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi V. Kutlu Doğum Sempozyumu, Oturum Raportörlüğü, Isparta 18-19 Nisan, 2002.
 • 18 KOÇAR, M., www.kelam.org web sitesinin yönetim kurulu üyesi, 2002-
 • Ulusal yada yerel düzeyde yazılı veya görsel basında yayın faaliyetleri
 • 1 KOÇAR, M., İslam'da tevhit inancı ve şirk, 2011 Isparta.
VERDİĞİ DERSLER
Günümüz Inanç Problemleri
Günümüz İnanç Problemleri II
Günümüz Kelâm Problemleri
Günümüz Kelâm Problemleri II
Günümüz Kelâm Problemleri III
Günümüz Kelam Problemleri-Analitik Yaklaşımlar-
İnkarcı Akımlar
İnkarcı Akımlar I
İnkarcı Akımlar II
İslâm Mezhepleri Tarihi
Kelam Ekolleri
Kelam Ekolleri I
Kelam Ekolleri II
Kelâm Ekolleri II
Kelam Ekolleri-Ehl-i Sünnet
Kelam Ekolleri-Mu'tezile
Kelâm II
Kelam Metodolojisi
Kelam Metodolojisi I
Kelam Metodolojisi II
Kelâm Metodolojisi II
Kelam Metodolojisi-Pratik Çerçeve-
Kelam Metodolojisi-Teorik Çerçeve
Kelam Tarihi
Kelâm Tarihi
Kelam Tarihi II
Klâsik Kelâm Metinleri
Klâsik Kelâm Metinleri IV
Kur''an''da İnanç Konuları I
Mutezile ve İlkçağ Felsefesi
Sistematik Kelam
Sistematik Kelam I
Sistematik Kelâm I
Sistematik Kelâm II
Türk Kelâmcıları
 
Bu İçeriği Paylaş!