KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Mehmet GENÇTÜRK
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm İşletme Bölümü
Ana Bilim Dalı Muhasebe Finansman Anabilim Dalı
Telefon 2462110401
E-Posta E-Posta Adresini Göster
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İŞLETME 25.06.1993
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 17.09.1996
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 20.09.2002
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
şirketlerin hisse yapıları,İMKB,Finansman,Muhasebe,şirket değeri
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 GENÇTÜRK MEHMET, SENAL SERPİL, AKSOY ESRA, COVID-19 Pandemisinin Katılım Bankaları Üzerine Etkilerinin Bütünleşik CRITIC-MARCOS Yöntemi İle İncelenmesi. The Journal of Accounting and Finance, 92(1), , 139-160. Doi: 10.25095/mufad.937185, (2021), (TR DİZİN)
 • 2 AKBULUT FEVZİ, GENÇTÜRK MEHMET, FAALİYET TABANLI MALİYETLEME YÖNTEMLERİ İLE GELENEKSEL MALİYETLEME YÖNTEMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 24(3), , 435-456. (2021), (TR DİZİN)
 • 3 GENÇTÜRK MEHMET, AKBULUT FEVZİ, BAŞ Ömer, ECZANE ÇALIŞANLARININ COVİD-19 DÖNEMİNDEKİ PROBLEMLERİ. TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi, 13(49), , 1308-1309. Doi: 10.15189/1308-8041, (2021), (Diğer)
 • 4 ŞENOL OSMAN, GENÇTÜRK MEHMET, Üst-Orta Gelir Grubu Ülkelere Ait Temel Sağlık Göstergelerinin Panel Veri Analiz Yöntemini Kullanarak Politik Ekonomik Açıdan İncelenmesi. Süleyman Demirel University Visionary Journal, 12(32), , 1176-1195. Doi: 0.21076/vizyoner.902359, (2021), (TR DİZİN)
 • 5 çetintürk iskender, GENÇTÜRK MEHMET, OECD ÜLKELERİNİN SAĞLIK HARCAMA GÖSTERGELERİNİN KÜMELEME ANALİZİ İLE SINIFLANDIRILMASI. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 11(26), , 228-244. Doi: 10.21076/vizyoner.650681, (2020), (TR DİZİN)
 • 6 ŞENOL OSMAN, GENÇTÜRK MEHMET, Veri Zarflama Analiziyle Kamu Hastaneleri Birliklerinde Verimlilik Analizi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(29), , 265-286. (2017), (EBSCO)
 • 7 ALPARSLAN DİLVİN, GENÇTÜRK MEHMET, ÖZGÜLBAŞ NERMİN, Sağlık Bakanlığı Hastanelerinde İşletme Sermayesi ile Finansal Performans Göstergeleri Arasındaki İlişkinin Analizi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20(1), , 317-338. (2015), (EBSCO)
 • 8 GENÇTÜRK MEHMET, DALGAR HÜSEYİN, YILMAZ TAYFUN, Finansal Krizlerin İşletmelerin Finansman Kararlarına Etkileri, İMKB'de İşlem Gören İşletmelere Üzerine Bir Araştırma. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11(1), , 187-207. (2011), (TR DİZİN)
 • 9 TEKŞEN ÖMER, TEKİN MUZAFFER, GENÇTÜRK MEHMET, Muhasebe Eğitiminin Değerlendirilmesi Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ne Bağlı Meslek Yüksekokulları Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. Muhasebe ve Finansman Dergisi , 100-111. (2010), (TR DİZİN)
 • 10 GENÇTÜRK MEHMET, FİNANSAL KRİZ DÖNEMLERİNDE MAKROEKONOMİK FAKTÖRLERİN HİSSE SENEDİ FİYATLARINA ETKİSİ. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(1), , 127-136. (2009), (EBSCO)
 • 11 GENÇTÜRK MEHMET, DEMİR YUSUF, ÇARIKÇI OĞUZHAN, Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Muhasebe-Finans Eğitimine Bakış Açıları ve Farkındalıkları Üzerine Bir Uygulama. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13(1), , 209-228. (2008), (EBSCO)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 YORULMAZ MEHMET, GENÇTÜRK MEHMET, TÜRKİYE’DE SAĞLIK YÖNETİMİ MESLEĞİNİN KARŞILAŞTIĞI TEMEL SORUNLAR: NİTEL BİR ÇALIŞMA. Business Management Studies: An International Journal, 6(4), , 1310-1321. Doi: 10.15295/BMIJ.V6I4.299, (2018), (TR DİZİN)
 • 2 GENÇTÜRK MEHMET, ÇOBANKAYA FATMA TUBA, Katılım Bankalarının Batı Akdeniz Bölgesindeki Farkındalık Düzeyinin Tespiti. Bankacılar Dergisi, 26(93), , 82-104. (2015), (TR DİZİN)
 • 3 GENÇTÜRK MEHMET, BAĞCI GÜLSÜM, Şirketlerin Bütçe ve Bütçe Uygulamalarına Genel Bir Bakışı: Burdur İlindeki Şirketlere Yönelik Nitel Bir Araştırma. Muhasebe ve Finansman Dergisi , 49-68. (2012), (TR DİZİN)
 • 4 DEMİR YUSUF, GENÇTÜRK MEHMET, İMKB'de İşlem Gören Yerli ve Yabancı Bankaların Göreli Etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi İle Ölçümü. Dokuz Eylül Üniversitesi, İİBF Dergisi, 21(2), , 49-74. (2006), (Diğer)
 • 5 GENÇTÜRK MEHMET, Alınan Eğitimin Meslek Yaşamındaki Yeterlilik Düzeyinin İşletmelerin Muhasebe – Finans Bölümünde Çalışanlar Üzerinde Tespitine Yönelik Bir Alan Çalışması: Isparta, Burdur, Denizli ve Antalya Organize Sanayi Bölgeleri Örneği. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(12), , 55-82. (2006), (Diğer)
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!