KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Mehmet GENÇTÜRK
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm İşletme Bölümü
Ana Bilim Dalı Muhasebe Finansman Anabilim Dalı
Telefon 2462110401
E-Posta E-Posta Adresini Göster
ORCID ID 0000-0002-2608-7664
Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İŞLETME 25.06.1993
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 17.09.1996
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 20.09.2002
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
şirketlerin hisse yapıları,İMKB,Finansman,Muhasebe,şirket değeri
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ISMAIL AZMAN BIN, Ali Mohd Helmi, Omar hmad Raflis Che, TUNCA MUSTAFA ZİHNİ, ÖZSOY MEHMET, Ishak Yusniati, GENÇTÜRK MEHMET, ENHANCING JOB MOTIVATION: RELATIONSHIP BETWEEN LEADERS’ SUPPORT AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT. The Journal of Southwest Jiaotong University, 58(4), Doi: 10.35741/issn.0258-2724.58.4.15, (2023), (Alan Endeksleri)
 • 2 ISMAIL AZMAN BIN, Mokhtar Aminudin, TUNCA MUSTAFA ZİHNİ, GENÇTÜRK MEHMET, Ibrahim Zalina, Mentoring relationships as an enhancer of mentees’ success. International Journal of Evaluation and Research in Education, 12(3), Doi: 10.11591/ijere.v12i3.25075, (2023), (Alan Endeksleri)
 • 3 CECE OĞUZ, GENÇTÜRK MEHMET, Net Profit Margin Forecasting with Machine Learning Methods in Hospital Finance Management. Journal of Health Systems and Policies, Istanbul Medipol University, 5(2), Doi: 10.52675/jhesp.1335249, (2023), (Diğer)
 • 4 ŞENOL OSMAN, AKBULUT FEVZİ, GENÇTÜRK MEHMET, GÖKKAYA DURMUŞ, Ekonomik Değişkenlerin İlaç Harcamaları Üzerine Etkisinin Panel Veri Analiz Yöntemi İle İncelenmesi. Yonetim ve Ekonomi Arastirmalari Dergisi - Journal of Management and Economics Research, 20(2), , 54-75. Doi: 10.11611/yead.979567, (2022), (TR DİZİN)
 • 5 GENÇTÜRK MEHMET, SENAL SERPİL, AKSOY ESRA, COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDE KATILIM 30 ENDEKSİ İLE HÜKÜMET KISITLAMA POLİTİKALARI ARASINDAKİ İLİŞKİ ANALİZİ. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, 9(2), , 1127-1151. Doi: 10.30798/makuiibf.1033342, (2022), (TR DİZİN)
 • 6 ŞENOL OSMAN, AKBULUT FEVZİ, GENÇTÜRK MEHMET, Gelir Gruplarına Göre Ülke Endeksleriyle Covid19 Göstergeleri Arasında İlişkinin Panel Veri Analiz Yöntemi İle İncelenmesi. İzmir İktisat Dergisi, 37(4), , 429-446. Doi: 10.24988/ije.1027904, (2022), (TR DİZİN)
 • 7 DEMİRTAŞ İBRAHİM, GENÇTÜRK MEHMET, Çalışma Sermayesi Yönetiminin Sistematik Derleme Yöntemine Göre İncelenmesi (2002-2021). Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 13(36), Doi: 10.21076/vizyoner.960287, (2022), (TR DİZİN)
 • 8 GENÇTÜRK MEHMET, SENAL SERPİL, AKSOY ESRA, COVID-19 Pandemisinin Katılım Bankaları Üzerine Etkilerinin Bütünleşik CRITIC-MARCOS Yöntemi İle İncelenmesi. The Journal of Accounting and Finance, 92(1), , 139-160. Doi: 10.25095/mufad.937185, (2021), (TR DİZİN)
 • 9 AKBULUT FEVZİ, GENÇTÜRK MEHMET, FAALİYET TABANLI MALİYETLEME YÖNTEMLERİ İLE GELENEKSEL MALİYETLEME YÖNTEMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 24(3), , 435-456. (2021), (TR DİZİN)
 • 10 GENÇTÜRK MEHMET, AKBULUT FEVZİ, BAŞ Ömer, ECZANE ÇALIŞANLARININ COVİD-19 DÖNEMİNDEKİ PROBLEMLERİ. TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi, 13(49), , 1308-1309. Doi: 10.15189/1308-8041, (2021), (Diğer)
 • 11 ŞENOL OSMAN, GENÇTÜRK MEHMET, Üst-Orta Gelir Grubu Ülkelere Ait Temel Sağlık Göstergelerinin Panel Veri Analiz Yöntemini Kullanarak Politik Ekonomik Açıdan İncelenmesi. Süleyman Demirel University Visionary Journal, 12(32), , 1176-1195. Doi: 0.21076/vizyoner.902359, (2021), (TR DİZİN)
 • 12 çetintürk iskender, GENÇTÜRK MEHMET, OECD ÜLKELERİNİN SAĞLIK HARCAMA GÖSTERGELERİNİN KÜMELEME ANALİZİ İLE SINIFLANDIRILMASI. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 11(26), , 228-244. Doi: 10.21076/vizyoner.650681, (2020), (TR DİZİN)
 • 13 KOÇAŞ MERYEM, GENÇTÜRK MEHMET, LABORATUVAR MALIYETLERININ FAALIYET TABANLI MALIYET YÖNTEMIYLE ANALIZI: BIR KAMU HASTANESINDE UYGULAMA. SDÜ SAĞLIK YÖNETİM DERGİSİ, 2(1), , 52-64. (2020), (Diğer)
 • 14 ÖZTÜRK NAZİFE, GENÇTÜRK MEHMET, HEKİMLERİN BRANŞ TERCİHLERİNİN TREND ANALİZİ YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ. ASOS Yayinevi, 4(19), Doi: 10.26449/sssj.612, (2018), (Diğer)
 • 15 ŞENOL OSMAN, GENÇTÜRK MEHMET, Veri Zarflama Analiziyle Kamu Hastaneleri Birliklerinde Verimlilik Analizi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(29), , 265-286. (2017), (EBSCO)
 • 16 ALPARSLAN DİLVİN, GENÇTÜRK MEHMET, ÖZGÜLBAŞ NERMİN, Sağlık Bakanlığı Hastanelerinde İşletme Sermayesi ile Finansal Performans Göstergeleri Arasındaki İlişkinin Analizi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20(1), , 317-338. (2015), (EBSCO)
 • 17 GENÇTÜRK MEHMET, YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNUN SERMAYE ŞİRKETLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ VE MUHASEBE UYGULAMALARINA ETKİSİ. süleyman demirel üniversitesi iktisadi ve idari bilimler fakültesi dergisi, 18(1), , 45-60. (2013), (Art Index (Art Research Database, EBSCO))
 • 18 GENÇTÜRK MEHMET, DALGAR HÜSEYİN, YILMAZ TAYFUN, Finansal Krizlerin İşletmelerin Finansman Kararlarına Etkileri, İMKB'de İşlem Gören İşletmelere Üzerine Bir Araştırma. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11(1), , 187-207. (2011), (TR DİZİN)
 • 19 GENÇTÜRK MEHMET, karaman nagihan, YILMAZ TAYFUN, KOBİ’ler İçin Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının Değerlendirilmesi ve Muhasebe Meslek Mensuplarının Farkındalık Düzeylerinin Karşılaştırılmasına Yönelik Bir Araştırma. Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, 48(551), (2011), (TR DİZİN)
 • 20 GENÇTÜRK MEHMET, ÇELİK İSMAİL, karaman nagihan, MADDİ DURAN VARLIKLARIN KOBİ’LER İÇİN UFRS, TAM SET UFRS VE VERGİ USUL KANUNUN’DA (VUK) ARŞILAŞTIRILMASI. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 269-290. (2011), (Diğer)
 • 21 TEKŞEN ÖMER, TEKİN MUZAFFER, GENÇTÜRK MEHMET, Muhasebe Eğitiminin Değerlendirilmesi Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ne Bağlı Meslek Yüksekokulları Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. Muhasebe ve Finansman Dergisi , 100-111. (2010), (TR DİZİN)
 • 22 GENÇTÜRK MEHMET, FİNANSAL KRİZ DÖNEMLERİNDE MAKROEKONOMİK FAKTÖRLERİN HİSSE SENEDİ FİYATLARINA ETKİSİ. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(1), , 127-136. (2009), (EBSCO)
 • 23 GENÇTÜRK MEHMET, DEMİR YUSUF, ÇARIKÇI OĞUZHAN, Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Muhasebe-Finans Eğitimine Bakış Açıları ve Farkındalıkları Üzerine Bir Uygulama. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13(1), , 209-228. (2008), (EBSCO)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 YILDIZ Hümeyra, GENÇTÜRK Mehmet, MERKEZİ VE MERKEZİYETSİZ FİNANS (CEFİ VE DEFİ). 4. ULUSLARARASI DİCLE BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR VE İNOVASYON KONGRESİ (2023). (Tam metin bildiri)
 • 2 YILDIZ Hümeyra, GENÇTÜRK Mehmet, TÜRKİYE'NİN AKÜLÜ ELEKTRİKLİ ARAÇ ÜRETİCİSİ TOGG' UN BLOCKCHAİN PROJELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. 4. ULUSLARARASI DİCLE BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR VE İNOVASYON KONGRESİ (2023). (Özet bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 GENÇTÜRK MEHMET, SENAL SERPİL, AKSOY ESRA, Makroekonomik Değişkenlerinin Katılım Fonları Üzerindeki Etkisi: ARDL Sınır Testi Yaklaşımı. Fiscaoeconomia, 7(1), , 115-135. (2023), (TR DİZİN)
 • 2 YORULMAZ MEHMET, GENÇTÜRK MEHMET, TÜRKİYE’DE SAĞLIK YÖNETİMİ MESLEĞİNİN KARŞILAŞTIĞI TEMEL SORUNLAR: NİTEL BİR ÇALIŞMA. Business Management Studies: An International Journal, 6(4), , 1310-1321. Doi: 10.15295/BMIJ.V6I4.299, (2018), (TR DİZİN)
 • 3 GENÇTÜRK MEHMET, ÇOBANKAYA FATMA TUBA, Katılım Bankalarının Batı Akdeniz Bölgesindeki Farkındalık Düzeyinin Tespiti. Bankacılar Dergisi, 26(93), , 82-104. (2015), (TR DİZİN)
 • 4 GENÇTÜRK MEHMET, BAĞCI GÜLSÜM, Şirketlerin Bütçe ve Bütçe Uygulamalarına Genel Bir Bakışı: Burdur İlindeki Şirketlere Yönelik Nitel Bir Araştırma. Muhasebe ve Finansman Dergisi , 49-68. (2012), (TR DİZİN)
 • 5 DEMİR YUSUF, GENÇTÜRK MEHMET, İMKB'de İşlem Gören Yerli ve Yabancı Bankaların Göreli Etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi İle Ölçümü. Dokuz Eylül Üniversitesi, İİBF Dergisi, 21(2), , 49-74. (2006), (Diğer)
 • 6 GENÇTÜRK MEHMET, Alınan Eğitimin Meslek Yaşamındaki Yeterlilik Düzeyinin İşletmelerin Muhasebe – Finans Bölümünde Çalışanlar Üzerinde Tespitine Yönelik Bir Alan Çalışması: Isparta, Burdur, Denizli ve Antalya Organize Sanayi Bölgeleri Örneği. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(12), , 55-82. (2006), (Diğer)
 • 7 GENÇTÜRK Mehmet, GENÇTÜRK Mehmet, Finansal Krizlerin Hisse Yoğunluğu Açısından Şirket Performansına Etkileri ve Bankacılık Sektöründe Bir İnceleme. GAZİ ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ , 125-132. (2003), (Alan Endeksleri)
 • 8 GENÇTÜRK Mehmet, Finansal Kriz Dönemlerinde İşletmelerin Hisse Yoğunluklarının Performanslarına Etkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, 8(2), , 231-251. (2003), (Alan Endeksleri)
 
Bu İçeriği Paylaş!