KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Öğr. Gör. Dr. Mustafa YILMAZER
Birimi Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü
E-Posta mustafayilmazer@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://w3.sdu.edu.tr/sdu.aspx?dosya=abs_personel&sicil_no=02390
ORCID ID 0000-0002-3274-6718
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KİMYA BÖLÜMÜ 03.08.1999
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 03.09.2002
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 26.01.2011
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
tıbbbi aromatik bitkiler ,GC GC MS SPME uçucu yağlar , aroma analizleri doğal ürün geliştirme
YAYINLAR
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Tarım İlaçlarının Olası Çevre Etkileri Uluslar Arası Davraz Kongresi, 24-27 Eylül 2009, ISPARTA, Serdal Öğüt, Hale Seçilmiş, Mustafa Yılmazer
 • 2 Aktaş, A., H., Şen, S., Yılmazer, M, Çubuk E., Elma Suyunda Organik Asitlerin RP-HPLC ile Tayini II.Ulusal Kromatografi Kongresi Kromatografi Bildiri Kitabı
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Ev Yapımı Pekmezlerde Fenolik Madde, Mineral Madde Ve Aroma Bileşenlerinin Analizi. Ulusoy, S., Seçilmiş, H., Aslan, E., Yılmazer, M., Yünlü, S., Tunçmen, H., Özaydın, A.. VIII. Ulusal Kromatografi Kongresi.
 • 2 Euphorbia Sp. (Euphorbiaceae)'nin Yağ Asidi İçeriğinin GC/MS İle Belirlenmesi. Ateş, M., Şen, İ., Seçilmiş, H., Yılmazer, M.. VIII. Ulusal Kromatografi Kongresi.
 • 3 Çeşitli Tahin Örneklerinde E Vitamini Ve Yağ Asidi Bileşenlerinin Analizi. Ulusoy, S., Seçilmiş, H., Yünlü, S., Yılmazer, M., Aslan, E.. VIII. Ulusal Kromatografi Kongresi
 • 4 GC/MS vE FT/IR Tekniği İle Isparta Bölgesinden Elde Edilen Bazı Uçucu Yağ İçeriğinin İncelenmesi. Seçilmiş, H., Bardakçı, B., Yılmazer, M.. VIII. Ulusal Kromatografi Kongresi
 • 5 Lavantanın (Lavandula x intermedia Emeric ex Loiseleur) Damıtma Ve Ekstraksiyon Ürünlerinde Koku Bileşenlerinin Tayini. Baydar, H., Seçilmiş, H., Kineci, S., Yılmazer, M., Erbaş, S.. VIII. Ulusal Kromatografi Kongresi.
 • 6 Gül Suyundan Farklı Çözücüler Kullanılarak Elde Edilen Uçucu Yağların Koku Bileşenlerinin Karşılaştırılması. Baydar, H., Seçilmiş, H., Kineci, S., Yılmazer, M., Erbaş, S.. VIII. Ulusal Kromatografi Kongresi. Süleyman Demirel Üniversitesi
 • 7 beta -Estradiolün GC/MS Yöntemiyle Analizi İçin BSTFA Türevlendiricisi İle Çalışmada Optimum Koşulun Belirlenmesi. Alsancak, G., Yılmazer, M., Seçilmiş, H., Kitiş, M.. VIII. Ulusal Kromatografi Kongresi. Süleyman Demirel Üniversitesi
 • 8 Labidostomis rufa (Coleoptera, Chrysomelidae)'nın Yağ Asidi Kompozisyonunun Gc/MS İle Belirlenmesi. Şen, İ., Ateş, M., Yılmazer, M., Seçilmiş., H.. VIII. Ulusal Kromatografi Kongresi. Süleyman Demirel Üniversitesi
 • 9 Bazı Yenilebilir Kara Salyangozu Türlerindeki Yağ Asitlerinin Kromatografik Analizi. Gümüş, B., A., Yılmazer, M., Seçilmiş, H., Öğüt, S.. VIII. Ulusal Kromatografi Kongresi.
 • 10 İndometazinin GC/MS Yöntemiyle Analizi İçin BSTFA Türevlendiricisi İle Çalışmada Optimum Koşulun Belirlenmesi. Alsancak, G., Seçilmiş, H., Yılmazer, M., Kitiş, M.. VIII. Ulusal Kromatografi Kongresi. Süleyman Demirel Üniversitesi,
 • 11 17-Alfa -Estradiol, B-Estradiol, Estrone ve 17-a Etinil Estradiolün Hplc Yöntemi İle Analizi. Alsancak, G., Yılmazer, M., Seçilmiş, H., Kitiş, M.. VIII. Ulusal Kromatografi Kongresi. Süleyman Demirel Üniversitesi
 • 12 Bazı NSAİD Grubu İlaçların Asetonitril-Su İkili Karışımındaki pKa Değerlerinin Potansiyometrik Yöntemle Tayini. Alsancak, G., Seçilmiş, H., Yılmazer, M.. IV. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Fırat Üniversitesi
 • 13 Anne Sütünde Bazı Pestisit Kalıntılarının Analizi. . Seçilmiş, H., Yılmazer, M..VII. Ulusal Kromatografi Kongresi. Kırıkkale Üniversitesi,
 • 14 Gül ve Gül Yağında Bazı Pestisit Kalıntılarının GC Analizi. Seçilmiş, H., Yılmazer, M.. VII. Ulusal Kromatografi Kongresi. Kırıkkale Üniversitesi
 • 15 Kanda Bulunan Bazı Uçucu Bileşenlerin HS/GC ile Analizi. Seçilmiş, H., Yılmazer, M.. VII. Ulusal Kromatografi Kongresi. Kırıkkale Üniversitesi
 • 16 Zeytin Yağında Bulunan Bazı Uçucu Bileşenlerin HS/GC İle Analizi. Seçilmiş, H., Yılmazer, M.. VII. Ulusal Kromatografi Kongresi. Kırıkkale Üniversitesi
 • 17 Kanda Bulunan Çeşitli Pestisit Kalıntılarının GC ile Analizi. Seçilmiş, H., Yılmazer, M.. III.Ulusal Analitik Kimya Kongresi. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi
 • 18 Gaz Kromatografisi Headspace Sistemi İle Süt Ürünlerinde Bazı Aroma Bileşenlerinin Analizi. Yılmazer, M., Seçilmiş, H.. Türkiye 9. Gıda Kongresi. Abant İzzet Baysal Üniversites
 • 19 37 Adet Yağ Asidinin Ayrımı ve Çeşitli Yağlara Uygulaması.Seçilmiş, H., Yılmazer, M.. Türkiye 9. Gıda Kongresi. Abant İzzet Baysal Üniversites
 • 20 Elma Suyunda GC İle Pestisit Analizi. Seçilmiş, H., Yılmazer, M.. XX. Ulusal Kimya Kongresi. Erciyes Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü
 • 21 Kekik Suyunda Bulunan Bazı Uçucu Bileşenlerin GC-MS Analizi. Seçilmiş, H., Yılmazer, M.. XX. Ulusal Kimya Kongresi. Erciyes Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü
 • 22 Bazı Serbest Yağ Asitlerinin Metanolik HCl Ortamında Türevlendirillmesindeki Koşulların İncelenmesi. Yılmazer, M., Seçilmiş, H..III. Ulusal Analitik Kimya Kongresi. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi
 • 23 Sularda GC ile THM Analizi. Kaplan, Ş., Ş., Seçilmiş, H., Yılmazer, M., Kitiş, M.. VI. Ulusal Kromatografi Kongresi. İzmir Dokuzeylül Üniversitesi,
 • 24 Kamacı S., Şanlı N., Şen S., Yılmazer, M., Alsancak G. Bazı organik asitlerin Ka sabitlerinin Ters faz sıvı kromatografi,DAD ve potansiyometri yöntemleri ile tayini IV.Ulusal Kromatografi Kongresi Kromatografi Bildiri kitabı
 • 25 Ay R., Yılmazer, M., Karaca İ., Bazı insektisitlerin GC(NPD) ve GC-MS ile analizleri III.Ulusal kromatografi kongresi Kromatografi Bildiri Kitabı
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Meyve Sularında Patulinin HPLC İle Tayini
 • Doktora Tezi
 • 1 Doğal Sularda ve Atık sularda Endokrin Sistemini bozabilecek Bazı Östrojenlerin kalıntılarının Tayinleri için LC-UV ve GC-Ms yöntemlerinin optimizasyonu26.01.2011
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 1449-D-06 S.D.Ü Bap doktora projesi(tamamlandı)
 • 2 Pestisit Kalıntı Analiz Laboratuvarı Altyapı Projesi 2004/075
 • 3 Diagnostik Koroner Anjiografi Sonuçlarına Göre Tanı Konmuş Sağlam Bireylerde, Ateroskleroz ve Ektatik Damar Hastalarında Serum Organofosfat Düzeylerinin Karşılaştırılması 0612 SDÜ BAP
 • 4 0247 SDÜ BAP Projesi, Meyva Sularında Patulinin HPLC İLE Tayini
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 3. Ulusal Kromatografi Kongresi Süleyman Demirel Üniversitesi ,2002
 • 2 Tübitak Enstrumental Analiz Laboratuvarı ANKARA ,Enstrumental Analiz Yöntemleri kursu ,2000
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için ulusal burs almak
 • 1 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, TUBİTAK 2009 Infrared spectral composition of Rose oil from Turkey".ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, Cilt: 21, No: 9, Sf: 7303-7308, 2009.
 • 2 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, TUBİTAK 2004 (Aktaş, A.H., Yılmazer, M., Demirci, Ş., 2004.Determination of Patulin in Apple Juice Produced in Isparta, Turkey by HPLC with Diode Array Detection, Journal of Food and Drug Analysis, 12(3), 228-231)
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Science Journal of Chemistry http://www.sciencepublishinggroup.com
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!