KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Nilgün ŞENOL
Birimi Tıp Fakültesi
Bölüm Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Beyin Ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı
E-Posta nilgunsenol@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans EGE ÜNİVERSİTESİ - 21.06.1998
Yüksek Lisans
Doktora
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 I.M. Atay, N. Senol, “Dejeneratif lomber spinal stenozlu hastalarin cerrahi sonrasi anksiyete-depresyon yonunden degerlendirilmesi” SDU Tip Dergisi 21(1):7-10,2014.
 • 2 N. Senol, V. Kaya, “WHO Grade II atipik menengiomlarda tedavi modalitelerinin degerlendirilmesi”, SDU Tip Fakultesi Dergisi 2014
 • 3 N. Senol, M. Kerman, K.K. Coskun, F. Korkmaz, “Arachnoid herniation with needle trauma in regional anaesthesia: case report” SDU Tip Fakultesi Dergisi, 21(2):55-57,2014.
 • 4 N. Senol, O.Tomruk, T. Karaaslan, O. Ismailoglu, N.G. Beceren, A. Gorgulu, S. Ozdemir, M. Kapci. Demographic characteristics, surgical approaches and outcomes of 1872 patients with head trauma. SDU Tip Fakultesi Dergisi, 2014:21(4):127-132.
 • 5 N. Senol, “Istmik spondilolisteziste cerrahi yaklasimlar”, TAF Preventive Medicine Bulletin 12(4):477-480,2013.
 • 6 A. Ozorak, N. Senol, A Guzel, “Disk hernili ve spinal stenozlu hastalarda uriner sistem islev bozukluklari”, Kadin ve Islevsel Uroloji Bulteni 2(3):29-30,2012.
 • 7 Ratlarda lipid peroksidasyonunun indüklediği spinal kord hasarında melatoninin etkisi: malondialdehitin tanısal önemi. SDÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2(2);65-69:2011
 • 8 Gebelikte bel ağrısı ve lomber disk hernisine yaklaşım. SDÜ Tıp Dergisi 17(2):31-34, 2010
 • 9 Isparta Devlet Hastanesi Acil Birimi'ne başvuran kafa travmalı olguların demografik özellikleri. SDÜ Yaşam Dergisi 1(1):19-21, 2009
 • 10 Bel fıtığında cerrahi yöntemlerin değerlendirilmesi. SDÜ Yaşam Dergisi 1(1):1-3, 2009
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Bel Fıtığı, Şurup Dergisi, 2012; 3(9):6-7.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 N. Senol, M. Kerman, A. Ozturk, E. Ucmakli. A rare parasitic infection: primary intradural extramedullary hydatid cyst. Turkish Neurosurgery 2014, DOI: 10.5137/1019-5149.JTN.12209-14.1
 • 2 Gulsen I, Senol N, Gorgulu A. Primary Cranial Epidural Hydatid Cyst: a rare location. J Neurol Sci (Turk) 2013
 • 3 Interhemispheric subdural hematoma in an adult: a case report. Journal of Neurological Sciences-Turkish ,2010
 • 4 Spinal extradural arachnoid cyst: a acse report. The Spine Journal )(8):10-5, 2009
 • 5 Bilateral facial paralysis associated with unilateral abducens palsy following head injury: a case report. American Journal of Case Reports 10:84-87, 2009
 • 6 Gangliocytoma associated with focal cortical dysplasia in a young adult: a case report. Turkish Neurosurgery 18(3):259-263, 2008
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 N. Senol, O. Yilmaz, U.S. Ozdemir. Left frontal convexity arachnoid cyst extending to interhemispheric fissure: case report. Sinir Sistemi Cerr Dergisi ,2014:4(3):123-126.
 • 2 N Senol, F.N. Kapucuoglu, Y.S. Aydin. Occipital bone osteoma: case report. Sinir Sistemi Cerr Dergisi , 2014:4(3):134-137.
 • 3 M. Kerman, N. Senol, “Intramedullary schwannoma as a rare location at cervicothorasic region: case report”, Tip Arastirmalari Dergisi 11:12-14,2013.
 • 4 Intradural lumbar disc herniation: a case report. Tıp Araştırmaları Dergisi 9(1);62-64:2011
 • 5 Kafa travması sonrası gelişen geç epidural hematom: olgu sunumu. Ege Tıp Dergisi 49(1);55-57, 2010
 • 6 Lumboperitoneal şant sonrası gelişen kronik subdural hematom: olgu sunumu. İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Dergisi 47(2):92-94, 2009
 • 7 N. Şenol, A. Erdoğan, “Lumboperitoneal şant sonrası gelişen kronik subdural hematom: olgu sunumu”, İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Dergisi 47 (2): 92-94,2009.
 • 8 Skalpten tanjansiyel geçerek akut subdural ve intraserebral hematoma neden olan bir mermi çekirdeği yaralanma olgusu. Adli Tıp Dergisi 19 (2):6-8, 2005.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 N. Senol, O. Yilmaz, U.S. Ozdemir, “Interhemisferik fissure uzanan sol frontal konveksite araknoid kisti: olg sunumu”, Türk Nöroşirürji Derneği 28. Bilimsel Kongresi, EPS(538), Antalya, 2014.
 • 2 N. Senol, M. Kerman, A. Oztork , E. Ucmakli, “Nadir bir parazitik enfeksiyon; primer intradural ekstrameduller kist hidatik”, Türk Nöroşirürji Derneği 28. Bilimsel Kongresi, EPS(266), Antalya, 2014.
 • 3 M. Kerman, K.K. Coskun, N. Senol, “Intradural lomber disk hernisi: olgu sunumu”, Türk Nöroşirürji Derneği 27. Bilimsel Kongresi, EPS(196), Antalya, 2013.
 • 4 N. Senol, O. Yilmaz, “A rare type of peripheric nerve sheath tumor: radial nerve schwannoma”, Türk Nöroşirürji Derneği 27. Bilimsel Kongresi, EPS(350), Antalya, 2013.
 • 5 N. Senol, F.N. Kapucuoglu, Y.S. Aydin, “Oksipital kemik osteomu: olgu sunumu”, Türk Nöroşirürji Derneği 27. Bilimsel Kongresi, EPS(352), Antalya, 2013.
 • 6 M. Kerman, N. Senol, “Servikotorasik bolgede nadir gorulen intrameduller schwannom: olgu sunumu”, Türk Nöroşirürji Derneği 27. Bilimsel Kongresi, EPS(365), Antalya, 2013.
 • 7 N. Senol, V.A. Yurekli, S. Kutluhan, T. Karaaslan, A. Gorgulu, “Sinus ven trombozu bulgulariyla ortaya cikan atipik yerlesimli lenfoma olgusu”, Türk Nöroşirürji Derneği 26. Bilimsel Kongresi, EPS(450), Antalya, 2012.
 • 8 Şenol N, Köse T, Görgülü A. Deneysel beyin hasarında intrasellüler adezyon molekül-1 (ICAM-1) değerlerinin tetkiki ve alfa-tokoferolün etkileri. Türk Nöroşirürji Derneği 21. Bilimsel Kongresi, TPS(054), Antalya, 2007
 • 9 Şenol N, Tureyen K, Kara D, Şahin B, Sav A. Gangliositoma ile birlikte görülen fokal kortikal displazi: olgu sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği 21. Bilimsel Kongresi, EPS(104), Antalya, 2007
 • 10 Karaaslan T, Görgülü A, Şenol N. Akut subdural hematom cerrahisi esnasında gelişen tansiyon pnömosefali: olgu sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği 20. Bilimsel Kongresi, PS(053), Antalya, 2006
 • 11 Şenol N, Köse T, Görgülü A, Karaaslan T, Tureyen K, Albayrak B, Şahin B, Aydın G, Kara D. Kafa travmalı hastaların değerlendirilmesi: retrospektif çalışma. Türk Nöroşirürji Derneği 20. Bilimsel Kongresi, PS(066), Antalya, 2006
 • 12 Köse T, Şenol N, Görgülü A, Karaaslan T, Tureyen K, Albayrak B, Şahin B, Aydın G, Kara D, Gülşen İ, Borcak M, Eren H. Beyin tümörleri-retrospektif değerlendirme. Türk Nöroşirürji Derneği 20. Bilimsel Kongresi, PS(305), Antalya, 2006
 • 13 A. Görgülü, T. Karaaslan, E. Görgülü, N. Şenol, B. Şahin, O. Oyar, “Spinal brusellar epidural apseler”, Türk Nöroşirürji Derneği 17. Bilimsel Kongresi, S12, Antalya, 2003.
 • 14 Karaaslan T, Görgülü A, Şenol N, Şahin B, Aydın G, Kara D. Meningomyeloselde erken cerrahinin enfeksiyon gelişimi açısından önemi. Türk Nöroşirürji Derneği 17. Bilimsel Kongresi, S10, Antalya, 2003
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 N. Senol, M. Kerman, K.K. Coskun, F. Korkmaz, “Rejyonel anestezinin nadir gorulen bir komplikasyonu: araknoid herniasyon”, Türk Nöroşirürji Derneği 28. Bilimsel Kongresi, EPS(265), Antalya, 2014.
 • 2 N. Senol, O. Yilmaz, U.S. Ozdemir. Interhemisferik fissure uzanan sol frontal konveksite araknoid kisti: olg sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği 28. Bilimsel Kongresi, EPS(538), Antalya, 2014.
 • 3 N. Senol, M. Kerman, A. Oztork , E. Ucmakli. Nadir bir parazitik enfeksiyon; primer intradural ekstrameduller kist hidatik. Türk Nöroşirürji Derneği 28. Bilimsel Kongresi, EPS(266), Antalya, 2014.
 • 4 N. Senol, I.M. Ciris, M. Kayan, V. Yuruker, I. Alaca, “Eriskin olguda kalsifiye menengioma benzeyen ossifiye kronik subdural hematom”, Türk Nöroşirürji Derneği 28. Bilimsel Kongresi, EPS(637), Antalya, 2014.
 • 5 Kerman M, Şenol N. 900 mHz elektromanyetik alan yayan mobiltelefonların hipokampuste sebepoldukları oksidatif stres: melatonin ile korunma, Türk Nöroşirürji Derneği 26. Bilimsel Kongresi, EPS-571, Antalya,2012
 • 6 Şenol N, Ceyhan BM, Ersoy İH, Şenol A, Acartürk G, Sütçü R. Aspirin rat hipokampusunda NMDA reseptör 2A altgrup konsantrasyonunu arttırır. Türk Nöroşirürji Derneği 26. Bilimsel Kongresi, EPS-569, Antalya,2012
 • 7 Şenol N, Yürekli V, Kutluhan S, Karaaslan T, Görgülü A. Sinüs ven trombozu bulgularıyla ortaya çıkan atipik yerleşimli lenfoma olgusu. Türk Nöroşirürji Derneği 26. Bilimsel Kongresi, EPS-450, Antalya,2012
 • 8 Şenol N, Tomruk Ö, Karaaslan T, İsmailoğlu Ö, Beceren NG, Görgülü A, Özdemir S,Kapçı M. Acil servise başvuran kafa travmalı olguların demografik özellikleri, cerrahi girişimleri ve sonuçlarının değerlendirilmesi. Türk Nöroşirürji Derneği 26. Bilimsel Kongresi, EPS-359, Antalya,2012
 • 9 Yürekli V, Gürdal O, Gürkaş E, Şenol N. Nadir bir intraserebral hemoraji nedeni: bilateral etmoidal dural arteriovenöz fistül. 6. Ulusal Beyin Damar Hastalıkları Kongresi, 2012
 • 10 I. Erturan, A.M. Ceyhan, V. Kaya, N. Senol, S.K. Uzun, N. Karahan, “Empact sendromu olgusu”, 7. Ege Dermatoloji Gunleri. Izmir, 2012.
 • 11 V.A. Yurekli, G. Orhan, E. Gurkas, N. Senol, “Nadir bir intraserebral hemoraji nedeni: bilateral etmoidal dural arteriovenoz fistul”, 6. Ulusal Beyin Damar Hastaliklari Kongresi, Eskisehir, 2012.
 • 12 N. Senol, O. Tomruk, T. Karaaslan, O. Ismailoglu, N.G. Beceren, A. Gorgulu, U.S. Ozdemir, M. Kapci, “Acil servise basvuran kafa travmali olgularin demografik ozellikleri, cerrahi girisimleri ve sonuclarinin degerlendirilmesi”, Türk Nöroşirürji Derneği 26. Bilimsel Kongresi, EPS(359), Antalya, 2012.
 • 13 Görgülü A, Karaaslan T, Görgülü E, Şenol N, Şahin B, Oyar O. Spinal brusellar epidural apseler, Türk Nöroşirürji Derneği 17. Bilimsel Kongresi, S12, Antalya, 2003
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 V. Yuruker, M. Naziroglu, N. Senol, “Melatonin reduces oxidative stress, apoptosis and Ca2+ entry in hippocampus of traumatic brain injury-induced rats: involvement of TRPM2 channels”, 5th International Congress on cell membranes and oxidative stress:focus on calcium signaling and TRP channels Isparta, Turkey, 2014.
 • 2 U.S. Ozdemir, M. Naziroglu, N. Senol, “Effects of Hypericum perforatum modulates oxidative stress and calcium entry through TRPM2 channels in dorsal root ganglion in spinal cord injury-induced rats”, 5th International Congress on cell membranes and oxidative stress:focus on calcium signaling and TRP channels Isparta, Turkey, 2014.
 • 3 M. Kerman, N. Senol, “990 MHZ elektromanyetik alan yayan mobil telefonlarin hipokampuste sebep olduklari oksidatif stres: melatonin ile korunma”, Türk Nöroşirürji Derneği 26. Bilimsel Kongresi, EPS(571), Antalya, 2012.
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Kerman M, Görgülü A, Aydın V, Kutluhan S, Şenol N, Tural Ö, Köse T. Vertex epidural hematomları. 4.Uluslararası Serebral Venöz Sistem Kongresi, 4. Uluslararası Menengiomalar Kongresi ve Türk Nöroşirürji Derneği 16. Bilimsel Kongresi, ST (15), İstanbul, 2002
 • 2 Kerman M, Aydın V, Görgülü A, Türeyen K, Karaaslan T, Tural Ö, Şenol N, Köse T. Torakal akut epidural hematom: olgu sunumu. 4. Uluslararası Serebral Venöz Sistem Kongresi, 4. Uluslararası Menengiomalar Kongresi ve Türk Nöroşirürji Derneği 16. Bilimsel Kongresi, ST(), İstanbul, 2002
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Deneysel beyin hasarinda hipokampal hucrelerde apopitoz, kalsiyum sinyali ve kaspaz uzerine melatoninin etkileri
 • 2 Deneysel spinal kord hasarinda arka kok ganglion hucrelerinde kalsiyum sinyali ve oksidatif stress degerleri uzerine hypericum perforatumun etkileri
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için uluslararası burs almak
 • 1 Spinal Konular Yurtdisi Egitim Bursu
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Grade II (atipik) menegiomlar: tani-tedavi-takip, Türk Nöroşirürji Derneği 28. Bilimsel Kongresi, Sabah Semineri, Antalya,2011
 • 2 Beyin Abseleri, Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği, Merkezi Sinir Sistemi İnfeksiyonları Bilimsel Toplantısı, Sempozyum, 2012, Eğirdir
 • 3 İstmik Spondilolistezis, Türk Nöroşirürji Derneği 26. Bilimsel Kongresi, Sabah Semineri, Antalya,2012
 • 4 Kapanma Defektleri,Türk Nöroşirürji Derneği 25. Bilimsel Kongresi, Sabah Semineri, Antalya,2011
 • 5 Omurga travmaları sempozyumu-Isparta
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Regulation of zinc transporter 1 expression in dorsal horn of spinal cord after acute spinal cord injury of rats by dietary zinc.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Effect of “Tai Chi” quan exercise on oxidative status of aged practicers
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Beyin ve Sinir Cerrahisi, Anabilim Dalı Başkanlığı
VERDİĞİ DERSLER
Fonksiyonel NRS
Intrakranyal enfeksiyonlar
Intrakranyal kitleler
Kafa travmalari
Omurganin dejenertif hastaliklari
Periferik sinir tumorleri
Spinal kitleler
Spinal tumorler
Subaraknoid kanama
 
Bu İçeriği Paylaş!