KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Feyza AKARSLAN KODALOĞLU
Birimi Mühendislik Fakültesi
Bölüm Tekstil Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Tekstil Teknolojisi Anabilim Dalı
Telefon 2111182
E-Posta feyzaakarslan@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 29.09.1999
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 19.08.2002
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 31.07.2008
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
kontrol sistemleri, akıllı sistemler ve uygulamaları,ısı ve kütle transferi, kurutma sistemleri,ekserji analizi, bulanık mantık, yapay sinir ağları, termodinamik
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Akarslan, F., 2007. "Dokuma Kumaşların Kuruma Hızı Değerlerinin Bulanık Mantık Metodu ile Belirlenmesi", Tekstil Teknolojileri Eletronik Dergisi, Cilt:1, Sayı: 2, 15-23.
 • 2 Akarslan, F., Kodaloğlu, M., Dayık, M., Kunduz, M., "Konveksiyon Kururtucularda Kumaş Kurutma İşlemi", Tekstil Maraton Dergisi, Mayıs/Haziran 2006, Sayı: 84, 13-17.
 • 3 Kodaloğlu, M., Akarslan, F., "Genetik Alt Yapılı Programlama Sistemlerinin Giyim Sektöründe Uygulanması" Tekstil Maraton Dergisi, Temmuz/Ağustos 2006, Sayı: 85, 72-75.
 • 4 Akarslan, F., Kunduz, M., Üçgül, İ., Kodaloğlu, M., Dayık, M., 2005. "Konveksiyon Kurutucularda Kumaş Kurutma İşleminin Bulanık Mantık Metodu ile Analizi", Fashion&Tech Dergisi, Sayı: 1, 26-29.
 • 5 Kodaoğlu, M., Dayık, M., Kaplan, S., Akarslan, F., Ertekin, R., "İplik Bükümünün Atkı Hızına Etkisinin Uzman Sistemle İncelenmesi", Tekstil Teknik Dergisi, Haziran 2004, 262-266.
 • 6 Akarslan, F., Üçgül, İ., Kunduz, M., Bayhan, K., 2003. Dokuma Kumaşların Kuruma Periyotlarının İncelenmesi. Tekstil Maraton Dergisi, 64(1), 37-42.
 • 7 Üçgül, İ., Akarslan, F., Şencan, A., 2003. Dokuma Kumaşların Kuruma Hızı Değerlerinin Yapay Sinir Ağları Metodu ile Tahmini. Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, 23(1), 1-7.
 • 8 Akarslan, F., Üçgül, İ., Kunduz, M., 2003. Dokuma Kumaşların Kurutulmasında Kumaş Özelliklerinin Kuruma Hızına Etkisi. Tekstil Teknoloji Dergisi, Sayı:83, 224-228.
 • 9 Kodaloğlu, M., Dayık, M., Çolak, O., Akarslan, F., 2003. Hava Jetli Dokumada Farklı Elyaf Tiplerinin Atkı Hızına Etkisi. Tekstil Teknik Dergisi, Mart 2003, 211-214.
 • 10 Akarslan, F., Üçgül, İ., Şencan, A., 2003. Tekstil Mamullerinin Kuruma Hızlarının Tayininde Yani Bir Metod. Tekstik Teknoloji Dergisi, Ağustos 2003, Sayı: 86, 212-220.
 • 11 Kodaloğlu, M., Dayık, M., Akarslan, F., 2003. Akıllı Sistem Yöntemiyle Hava Basıncının Atkı Hızına Etkisinin Analizi. Tekstil Türkiye Dergisi, Aralık 2003, Sayı:11-12, 90-92.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Akarslan Feyza,Üncü İsmail Serkan,Kılınçarslan Şemsettin,Akkurt İskender,Molla Tuba, Radiation Shielding Porperties Of Barite Coated Fabric By Computer Programme, AIP Advances, 1653 (020007), 1-4.
 • 2 Akarslan Feyza,Demiralay Hilal, Efffects Of Textile Materials Harmful To Human Health, Acta Physica Polonica A, 128 (2-B), 407-408.
 • 3 Akkurt İskender, Emikönel Serpil,Akarslan Feyza,Günoğlu Kadir,Kılınçarslan Şemsettin,Üncü İsmail Serkan, Barite Effect On Radiation Shilding Properties Of Coton -Polyester Fabric, Acta Physica Polonica A, 128 (2-B), 53-54.
 • 4 Akarslan, F., Molla, T., Akkurt, İ., Kılınçarslan, Ş., Üncü, I. S., 2014. Radiation Protection by the Barite Coated Fabrics via Image Processing Methodology, Acta Physica Polonica A, Vol. 125. Issue 2, p.316-318.
 • 5 Şemsettin Kılınçarslan, İskender Akkurt, Tuba Molla, Feyza Akarslan, Investigation of radiation keeping property of barite coated cloth via image processing method, AIP Advances, 1476(52), 52-56.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Üçgül, İ., Koyun, T., Akarslan, F., Şenol, R., 2003. Kabin Tipi Bir Konveksiyon Kurutucuda Kurutma İşleminin Ekserji Analizi. 14. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, 3-5 Eylül 2003, 425-431, ISPARTA.
 • 2 Üçgül, İ., Hepbaşlı, A., Koyun, T., Şenol, R., Akarslan, F., 2003. Gergefli Kurutucu(Ramöz)ların Ekserji Analizi. 14.Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, 3-5 Eylül 2003, s.432-438, ISPARTA.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Akarslan F., Şimşek G., Özdemir D., 2009. Effects of Different Sterilization Methods on Textile Characteristics. International Symposium on Engineering and Architectural Sciences of Balkan, Caucasus and Turkic Republics, Isparta, Vol.II (Mechanical & Textile Engineering), p.p. 162-167.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 TEKSTİL MAMUL ÖZELLİKLERİNİN KURUTMA ETKİNLİĞİNE ETKİSİ
 • Doktora Tezi
 • 1 KONDİSYONLAMA ŞARTLARININ İPLİK MUKAVEMETİNE ETKİSİNİN YAPAY ZEKA YÖNTEMİ KULLANILARAK İNCELENMESİ
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 "Kondisyonlama Şartlarının İplik Mukavemetine Etkisinin Yapay Zeka Yöntemi Kullanılarak İncelenmesi", S.D.Ü Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi, Proje No: 1008-D-05, 2005.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 14. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi (ULIBTK'03), 3-5 Eylül 2003, ISPARTA.
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Türk Isı Bilimi ve Tekniği Derneği
 • 2 TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası
VERDİĞİ DERSLER
Fabrika Organizasyonu ve İşletme
Isı Transferi
İleri Kurutma Tekniği
İleri Termodinamik Uygulamaları
Makine Elemanları
Mukavemet
Proses Tekniğinde Yapay Zeka Uygulamaları
Statik-Dinamik
Tekstil Makinalarında Sistem Dinamiği
Transfer Prosesleri
 
Bu İçeriği Paylaş!