KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Sibel KAPLAN
Birimi Mühendislik Fakültesi
Bölüm Tekstil Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Tekstil Teknolojisi Anabilim Dalı
Telefon 2462111183
E-Posta sibelkaplan@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0002-7247-135X
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ 14.07.1999
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ 24.04.2003
Doktora DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ - 13.03.2009
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Tekstil kalite kontrolü,Fiziksel tekstil muayeneleri,Giysi konforu,İplik üretim teknolojileri ,Mühendislik eğitimi ve akreditasyonu
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Karaman, C., Kaplan, S., 2017. Çorap Konfor ve Performans Özellikleriyle İlgili Tüketici Beklentileri. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 23(7), 818-825.
 • 2 Aksoy, A., Kaplan, S., 2011. Tekstil Materyallerinde Sıvı Transfer Mekanizmaları ve Ölçüm Yöntemleri, Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi, 5, 2, 51-67.
 • 3 Kaplan, S., Okur, A., Mart-Nisan 2005. Kumaşların Geçirgenlik-İletkenlik Özelliklerinin Giysi Termal Konforu Üzerindeki Etkileri. Tekstil Maraton, s. 56-65.
 • 4 Kaplan, S., Göktepe, Ö., Eylül 2004. Açma Silindiri Özelliklerinin OE-Rotor İplik Kalitesine Etkileri Üzerine Bir Araştırma. Tekstil Teknik, s. 176-188.
 • 5 Kaplan, S., Göktepe, Ö., Temmuz-Ağustos 2003. Cer Pasaj Sayısının OE-Rotor İplik Kalitesine Etkilerinin İncelenmesi, Tekstil Maraton, s. 30-37.
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Kılıç. M., Sülar, V., Kaplan, S., 2006. ITMA Asia 2005 Uluslararası Tekstil Makinaları Fuarı'ndan Tekstil Test Cihazlarına Yönelik İzlenimler. Tekstil ve Mühendis Güncel, Yıl: 12, sayı: 59-60, s. 26-27.
 • 2 Kaplan, S., Göktepe, Ö., Kasım-Aralık 2002. İplik Yapısı ve Kumaş Konstrüksiyonunun Dokunmuş Kumaşın Mukavemet Özellikleri Üzerindeki Etkileri, Tekstil Maraton, s.37-47.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Kaplan, S., Okur, A., "Giysi Termal Konforunun Belirlenmesinde Kullanılan Subjektif Yöntemler ve Yapılan Fizyolojik Ölçümler", BIYOMUT 2009 14. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı, 20-24 Mayıs 2009, İzmir.
 • 2 Okur, A., Kaplan, S., Sülar, V., Kılıç, M., "Türkiye'de Tekstil Mühendisliği Eğitimi: Mevcut Durum ve Beklentiler", II: Tekstil Teknolojileri ve Tekstil Makinaları Kongresi, 19-20 Ekim 2007, Gaziantep.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 OE-Rotor İplik Kalitesine Etki Eden Makina ve Proses Parametrelerinin İncelenmesi
 • Doktora Tezi
 • 1 Kumaşların Mekanik Özelliklerinden ve Geçirgenlik Özelliklerinden Yararlanılarak Giysi Konforunun Tahminlenmesi
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Akgünoğlu, B., 2018. Farklı Hammadde ve Bölgesel Örgülere Sahip Fonksiyonel Çorapların Konfor ve Performans Özelliklerinin Belirlenmesi, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta.
 • 2 Karaman, C., 2017. Farklı Hammaddelerden Üretilen Çorapların Konfor ve Performans Özelliklerinin Belirlenmesi, SDÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta.
 • 3 Sebile Pulan, 2015. Doğal İçerikli Dokusuz Yüzey Islak Mendillerin Performans Özelliklerinin Karşılaştırılması, S.D.Ü., Fen Bilimleri Enst., Isparta.
 • 4 Aksoy, A., 2012.Tek Kullanımlık Bakım ve Hijyen Ürünlerinin Performans Özelliklerinin Artırılması Üzerine Bir Çalışma, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta.
 • 5 Selçuk Aslan, 2011. Koruyucu Medikal Yapıların Konfor ve Filtrasyon Performanslarının İncelenmesi, S.D.Ü., Fen Bilimleri Enst., Isparta.
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Aslan, S., 2017. Şekil Hafızalı Polimer Esaslı Fonksiyonel Tekstil Yapılarının Geliştirilmesi, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Kaplan, S., Aslan, S., 2017. Şekil Hafızalı Polimer Esaslı Fonksiyonel Tekstil Yapılarının Geliştirilmesi, SDÜ Bilimsel Araştırma Projesi (Doktora), Proje No: 4393-D2-15, 2015-2017.
 • 2 Kaplan, S., Karaman, C., Farklı Hammadde Ve Özelliklerdeki Çorapların Konfor Ve Performans Özelliklerinin Belirlenmesi, SDÜ Bilimsel Araştırma Projesi (Yüksek Lisans), Proje No: 4603-YL1-16, 2016-2017.
 • 3 Kaplan, S., Ulusoy, S., Oral, A., Doğal Esaslı Polimerlerle Modifiye Edilmiş Ter pedi Takviyeli Giysi ve Ayakkabıların Konfor ve Performans Özelliklerinin İncelenmesi, TÜBİTAK Kariyer Projesi, 2012-2015, Proje No: 112M264.
 • 4 Kaplan, S., Pulan, S., Doğal İçerikli Dokusuz Yüzey Islak Mendillerin Performans Özelliklerinin Karşılaştırılması Üzerine Bir Çalışma, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (Yüksek Lisans), Proje No: 3515-YL1-13, 2013-2015.
 • 5 Kaplan, S., Aksoy, A., Tek Kullanımlık Bakım ve Hijyen Ürünlerinin Performans Özelliklerinin Artırılması Üzerine Bir Çalışma, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (Yüksek Lisans), Proje No: 2733-YL-11, 2011-2012.
 • 6 Kaplan, S., Aslan, S., Koruyucu Medikal Yapıların Konfor ve Filtrasyon Performanslarının İncelenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (Yüksek Lisans), Proje No: 2304-YL-10, 2010-2011.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Termal Özellikleri İyileştirilmiş Şenil İplik İçerikli Yenilikçi Denim Kumaşların Geliştirilmesi ", SAN TEZ, 0624.STZ. Yardımcı Araştırmacı, 2014-2016.
 • 2 Okur, A., Kaplan, S., Küçüka, S., Giysi Termal Konforunun Belirlenmesine Yönelik Bir Yöntem Geliştirilmesi, TÜBİTAK Hızlı Destek Projesi, 2008, Proje No: 107M200, (Araştırmacı).
 • 3 Göktepe, Ö., Kaplan, S., OE-Rotor İplik Kalitesine Etki Eden Makina ve Proses Parametrelerinin İncelenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (Yüksek Lisans), 2003, Proje No: 537, (Araştırmacı).
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 II. Uluslararası Teknik Tekstiller Kongresi Düzenleme Kurulu Üyeliği, 13-15 Temmuz 2005 İstanbul Dünya Ticaret Merkezi Yeni Fuar Kompleksi, İstanbul.
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için uluslararası burs almak
 • 1 Erasmus – LLP Değişim Öğrencisi, Dokuz Eylül Üniv.,-Ghent Universitesi, Tekstil Bölümü (Belçika), Ekim-Aralık 2008.
 • Alanında uluslararası bilimsel nitelikli ödül
 • 1 Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe V. Uluslararası Ar-ge Proje Pazarı, 4-5 Nisan 2013, Bursa."Jeotekstiller ve Endüstriyel Tekstiller" Kategorisi Proje Fikri Birincilik Ödülü. Proje Başlığı: Biyobozunur Tekstil Yapılarından Toprak İçerisine Yerleştirilen Zirai Tekstil Ürünlerinin Geliştirilmesi.
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Tekstil Mühendisleri Odası (Isparta İl Temsilciliği)
 • Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • 1 SDÜ Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Fibers and Polymers, 2014.
 • 2 Textile Research Journal, 2009-
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Journal of the Institution of Engineers (India): Series E
 • 2 Tekstil ve Mühendis (Yayın Kurulu Üyeliği)
 • 3 Tekstil ve Mühendis, 2010-
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 SDÜ Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 2014-
 • 2 SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2013, 2014.
 • 3 Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi
 • 4 SDÜ Teknik Bilimler Dergisi
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Tekstil Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcılığı (2012-2015)
VERDİĞİ DERSLER
Fiziksel Tekstil Muayeneleri I
Fiziksel Tekstil Muayeneleri II
Giysi Konforu
Objektif Kumaş Ölçüm Teknolojileri
Örme Teknolojisi
Örmecilik Esasları
Teknik Tekstil Yapılarına Uygulanan Fiziksel Testler (Seçmeli)
Tekstilde İstatistiksel Metotlar (Seçmeli)
Tekstilde Kalite Kontrol (Seçmeli)
 
Bu İçeriği Paylaş!