KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Soner UZUNDURUKAN
Birimi Mühendislik Fakültesi
Bölüm İnşaat Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Geoteknik Anabilim Dalı
Telefon 2462111204
E-Posta soneruzundurukan@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSİ 12.06.1998
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSİ 29.08.2001
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSİ 30.11.2006
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Keskin, S. N., Tekinsoy, M. A., Uzundurukan, S., 2004. Sudaki İyonların Ve Sıcaklık Değişiminin Killerin Kıvam Limitlerine Etkisi. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 8(1).
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Akan, R., Keskin, S.N., Uzundurukan, S.Multiple Regression Model for the Prediction of Unconfined Compressive Strength of Jet Grout Columns,Procedia Earth and Planetary Science, Vol15,299-303
 • 2 Uzundurukan, S., Keskin, S.N., Göksan, T.S., 2005. Artificial Neural Network Modelling for Estimation of Suction Capacity. Journal of Applied Sciences 5(4), 712-715.
 • 3 Keskin, S. N., Tekinsoy, M. A., Uzundurukan, S., 2004. Aşırı Konsolidayon Oranının ve Efektif Gerilmelerin Kil Zeminlerdeki Sükunetteki Toprak Basıncı Katsayısına Etkileri. İMO Teknik Dergi, 15(3), 3295-3310.
 • 4 Keskin, S. N., Tekinsoy, M. A., Uzundurukan, S., 2004. The Effects Of Over Consolidation Ratio And Effective Stresses To The Earth Pressure At Rest At Clay Soils. İMO Digest 2004, Technical Journal, Vol. 15, 947-961.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Uzundurukan,S., Keskin, S.N., Doğal ve Bentonit Katkılı Killerde Emme -Şişme Davranışı,Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 15. Ulusal Kongresi, ODTÜ, Ankara
 • 2 Aksu A.G.,Uzundurukan S.,Keskin S.N.,Göksan T.S.,"Heyelanlara Maruz Bir Yol Dolgusunun Sonlu Elemanlar Destekli Analizi"5. Geoteknik Sempozyumu ,TMMOB İMO,Çukurova Üniversitesi,Adana.
 • 3 Uzundurukan, S., Göksan, T.S. Kum-Bentonit Karışımlarında Karışım Oranının Zemin Emmesi Üzerindeki Etkisi. Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 14. Ulusal Kongresi. 4-5 Ekim 2012, Isparta.
 • 4 Göksan,T.S., Uzundurukan, S., Keskin, S.N. Değişim Programlarının Genel Yapısı, İşleyişi ve Kazandırdıkları.İnşaat Mühendisliği Eğitimi 2. Sempozyumu. 23-24 Eylül 2011, Muğla.
 • 5 Uzundurukan, S., Göksan, T.S. Geoteknik Mühendisliği ve Eğitimi. 4.Geoteknik Sempozyumu, 1-2 Aralık 2011, Adana
 • 6 Keskin, S.N.,Uzundurukan, S.,Çimen, Ö., Göksan, T.S., Karpuzcu, M. Sıkıştırılmış pomza ve kumun mühendislik özelliklerine Geotekstillerin etkisi, Dördüncü Ulusal Geosentetikler Konferansı,10-11 Haziran 2010, Bogaziçi üniversitesi,sy.53-58.
 • 7 KESKİN, S.N., GÖKSAN, T.S., UZUNDURUKAN, S., ÇİMEN, Ö., KARPUZCU, M., 2009, Bir kilin serbest basınç mukavemetine ve konsolidasyon oturma miktarına geotekstil takviyesinin etkisi, 3. Geoteknik Sempozyumu, Çukurova Üniversitesi, Adana, 351-357.
 • 8 Göksan, T. S., Uzundurukan, S., Keskin, S.N. Yaşam Boyu Öğrenme ve Avrupa Birliği'nin Yaşam Boyu Öğrenme Programları, 1. İnşaat Mühendisliği Eğitimi Sempozyumu, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi, 6-7 Kasım 2009, Antalya.
 • 9 Uzundurukan S, Keskin S.N., 2007. Sıkıştırılmış Killerin Şişme Davranışı ile Bazı Zemin Parametreleri Arasındaki İlişkiler. 13. Ulusal Kil Sempozyumu. Süleyman Demirel Üniversitesi.Isparta
 • 10 Uzundurukan, S., Göksan, T. S., Korkmaz, A., Bayrak, M.Ç., Keskin, S.N., 2006. Zeminlerin Şişme Davranışının Anfis Analizi ile Tahmin Edilmesi, Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Onbirinci Ulusal Kongresi, 7-8 Eylül 2006, KTÜ, Trabzon.
 • 11 Göksan, T. S., Uzundurukan, S., Keskin, S. N., Yıldırım, H. , 2004. Emme kapasitesinin belirlenmesinde yapay sinir ağları yaklaşımının kullanılabilirliği. Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 10. Ulusal Kongresi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, 127-134.
 • 12 Keskin, S. N., Çimen, Ö., Uzundurukan, S., 2003. Killerde Likit Limit-Plastik Limit Parametrelerinin İlişkilendirilmesi. 11. Ulusal Kil Sempozyumu, İzmir, 515-527.
 • 13 Tekinsoy, M. A., Keskin, S. N., Göksan, T. S., Uzundurukan, S., 2002. Şişme Potansiyeline Sahip Olmayan Killi Zeminlerin Kapiler Parametrelerinin Belirlenmesi. Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 9. Ulusal Kongresi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Cilt 1, 178-185.
 • 14 Keskin, S. N., Çimen, Ö., Uzundurukan, S., 2001. Killerin Sıkışma Karakteristiklerinin Belirlenmesinde Konsolidasyon ve Arazi Penetrasyon Deneyleri. 10. Ulusal Kil Sempozyumu, Selçuk Üniversitesi, Konya, 356-362.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Akan R.,Uzundurukan S., Çimen Ö., Göksan T.S., Keskin S.N., Effects of layer depth on engineering properties of compacted soil samples. 2nd International Balkans Conference on Challenges of Civil Engineering, BCCCE , 876-881 , 23-25 May 2013 , Epoka University, Tirana, Albania.
 • 2 Keskin S.N., Çimen Ö., Göksan T.S., Uzundurukan S., Karpuzcu M. Effect of geotextiles on thecompaction properties of soils. Second International Conference on New Developments in Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, 28-30 May 2009, Near East University, Nicosia, Northern Cyprus.
 • 3 Keskin, S. N., Uzundurukan, S., Göksan, T.S., Yıldırım, H., 2004. A method for Determining Water Suction Capacity of Compacted Clayey Soils. Proceeedings of 7th International Symposium on Environmental Geotechnology and Global Sustainable Development, 8-10 June 2004, Helsinki and Espoo, Finland, pp. 528-536.
 • 4 Keskin, S. N., Uzundurukan, S., 2003. Properties of Lateral Swelling at Clayey Soils. International Conference on Problematic Soils, Nottingham, United Kingdom, Volume 2, 341-347.
 • 5 Keskin, S. N., Yıldırım, H., Uzundurukan, S., Göksan, T. S., 2003. Estimation Suction Capacity Using Artificial Neural Network. International Conference on New Developments in Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Lefkoşa, North Cyprus, Volume 1, 267-272.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Korkmaz , A., Uzundurukan, S., Göksan, T.S., Keskin, S.N., 2007. Post Earthquake Disaster Assessment in Turkey. International Conference on Environment: Survival and Sustainability, 19-24 February 2007, Nicosia, Northern Cyprus.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Heyelana Maruz Bir Yol Dolgusunun Sonlu Elemanlar Programı (Plaxis 2D) ile Analizi
 • 2 İnce Taneli Zeminlerin Bazı Fiziksel Kimyasal ve Mineralojik Özellikleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Kum Bentonit Karışımlarının Hidrolik İletkenliğini Kontrol Eden Faktörlerin İncelenmesi, TÜBİTAK 2209/443.
 • 2 Zeminlerin şişme özelliklerine etkiyen temel parametrelerin belirlenmesi ve modellenmesi, SDÜ BAP, 927-D-04.
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi Kampusü Örtülü Alanındaki Yaklaşık 20.000 M2'lik Kapalı Kısmın Depreme Dayanıklılığının İncelenmesi, SDÜ BAP 2004-95.
 • 4 Burdur Belediyesi Kent Merkezi ve Yakın Çevresinin Depremselliği ve Yerleşime Uygunluk Açısından İncelenmesi, SDÜ AR-GE.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 14. Ulusal Kongresi
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi İMOSEM Zemin Mekaniği ve Temel Tasarımı 2 - 2. Aşama Eğitim Programı
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 African Journal of Agricultural Research AJAR, manuscript number: AJAR-11-1645
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 SDÜ Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi
 • 2 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Teknik Dergisi
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 İnşaat Mühendisliği Bölümü Erasmus Koordinatörlüğü
 • 2 İnşaat Mühendisliği Bölümü Farabi Koordinatörlüğü
VERDİĞİ DERSLER
Bilgisayar Programlama
Bitirme Çalışması
Çevre Geotekniği
Doygun Olmayan Zemin Mekaniği
Foundation Engineering
Geoteknik Mühendisliğinde Arazi Deneyleri ve Değerlendirilmesi
Mukavemet
Mukavemet I
Mukavemet II
Safety in Engineering
Temel İnşaatında Özel Konular
Uzmanlık alan Dersi
Uzmanlık Alan Dersi II
Zemin Mekaniği
 
Bu İçeriği Paylaş!